Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Budapest XIV. ker sport civil szervezetek


Találatok száma: 324
1. oldal

A BS-ért Alapítvány

(sport)

1142 Budapest, Dorozsmai u. 175.
képviselő: Csisztu Zsuzsanna ketten együtt, Csötönyi Sándor ketten együtt, Gergely Gábor ketten együtt, Miasnikov Péter elnök önállóan, Pécsi Ildikó ketten együtt
Anyagi segítséget nyújtani a leégett Budapest Sportcsarnok újjáépítéséhez, illetve amennyiben erre nem kerül sor, a helyette felépítendő új sportcsarnok, vaty sportközpont megvalósításához. ... >>

A Kerékpáros Diáksportért Alapítvány

(sport)

1145 Budapest, Istvánmezei 1-3.
képviselő: Somogyi Miklós
Az ifjúság egészséges és mozgásdús életmódra nevelésének támogatása. ... >>

A Magyar Öttusáért Alapítvány

(sport)

1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3. II./213.
képviselő: Dr.Borsa Miklós, Pakucs János dr.
az öttusa utánpótlás támogatása. ... >>

A Magyar Röplabda Jövőjéért Alapítvány

(sport)

1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3.
képviselő: Butor Klára, Lestár László, Tóth József
A sport támogatása. ... >>

A Magyar Tornasportért Alapítvány

(sport)

1143 Budapest, Dózsa Gy út 1-3.
képviselő: Molnár György
A magyar tornasport fejlesztése. ... >>

AC SINUS Harcművészeti Sportegyesület

(sport,kulturális)

1149 Budapest, Fráter György tér 2. II. 7.
képviselő: Adamecz Zsófia, Klima Zsuzsanna önállóan, Oroszkiné Szathmáry Renáta ... >>

Adler Sport Club Egyesület

(sport,oktatási)

1141 Budapest, Fischer István u. 113.
képviselő: Fülöp István
A magyar és európai tudomány - és technikatörténeti múlt feltárása, ápolása, kutatása; ezek eredményeinek megjelentetése, népszerűsítése, oktatása, sportolási lehetőség biztosítása elsősorban a kutatással kapcsolatos sportokban (oldtimer autós - motoros sport, szabadidős tevékenység keretében), a haditechnika történetének kutatása; ezeknek a céloknak megfelelő rendezvények bemutatók, versenyek előkészítése, lebonyolítása, ezeken való részvétel, a cél szerinti területeken nemzetközi és hazai kapcsolatok létesítése, ápolása. ... >>

AGAPÉ Sportklub

(sport)

1146 Budapest, Dózsa György út 7.
képviselő: Mundrucz István ... >>

Aktív Fallabda Egyesület

(sport)

1143 Budapest, Tábornok utca 7.
képviselő: Pethő Zoltán ... >>

Alapítvány a Jövő Nemzedékéért

(sport)

1149 Budapest, Pillangó Park 14/B.II.em.13.
képviselő: Varga Ferenc
A fiatalok egészségének megőrzése érdekében a mozgás, a sportolás segítése, támogatása. ... >>

Alapítvány a Sísportért, az Egészséges Életmódért és Környezetért

(sport)

1143 Budapest, Dózsa György út 1-3.
képviselő: Gótzy Antal, Holéczi Tibor
A magyar sísport hazai és nemzetközi rangjának emelése. ... >>

Alapítvány Dr.Lengyel Márton és Janka Emlékére

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

1145 Budapest, Laky Adolf utca 38-40.
képviselő: Kökényesi Ágnes, Orbán Tamás, Pammerné Zagroczky Ágnes, Sugár Sára
Támogatja és elősegíti a magyarországi zsidó fiatalok esélyegyen- lőségének megteremtését, a zsidó kulturális értékek megőrzését, a kulturális folyamatosság fenntartására, kulturális örökség megőrzésére irányuló tevékenységeket. Elősegíti ezen értékek felkutatását, megismerését és megismertetését, ápolását. Segíti és támogatja a művészeteket. Elősegíti és támogatja valamennyi művészeti ág azon képviselőit, akiknek tevékenysége és munkássága a fenti célokkal összhangban van. Pályázatok útján támogatja a Scheiber Sándor Általános Iskola és Gimnázium diákjainak oktatását, külföldi csereprogramon való részvételét. Kutatási illetve tanulmányi céllal külföldön töltött idő alatt a diákok megélhetését szükség esetén támogatja. ... >>

Albert Schweitzer Református Szeretetotthon Alapítvány

(sport,szociális)

1146 Budapest, Hermina út 51.
képviselő: Derencsényi Zsuzsa, Nagy Tibor dr.
Az Albert Schweitzer Református Szeretetotthon támogatása. ... >>

Albert Schweitzer Zuglói Református Gondozóház Alapítvány

(intézményi,sport)

1146 Budapest, Hermina 51.
képviselő: Derencsényi Zsuzsa
Az időskoruak szociális gondjainak enyhítése, idősek otthona létesítésének elősegítése. ... >>

Aligátor Sport Klub Egyesület

(sport,érdekképviselet)

1147 Budapest, Telepes utca 34.
képviselő: Hajós Gyula
a versenysport fejlesztése, elsősorban az úszósport színvonalának emelése, az utánpótlás megfelelő szakmai szintű biztosítása, ebben a tagok érdekvédelme és érdekeik képviselete erre irányuló igény esetén;
együttműködés a magyar úszósport körében kialakítandó szabályozásban, az Egyesület céljainak érvényre juttatása;
együttműködés a sportágazat szereplőivel, intézményeivel, szakmai támogatás nyújtása a fejlesztéshez, az utánpótlás-biztosításhoz;
részvétel az egyesület céljaihoz kapcsolódó nemzetközi szövetségben;
nemzetközi kapcsolatok kialakítása;
jogalkotási és szabályozási feladatok ellátásához szakmai segítségnyújtás, tárgyalópartnerként részvétel ezen folyamatokban és közreműködés annak érdekében, hogy a szabályozások végrehajtása során egységes országos, illetve nemzetközi gyakorlat alakuljon ki;
fenti célokkal kapcsolatos ügyekben tanácsadás, felvilágosítás, koordinatív feladatok ellátása. ... >>

Alkotó Ifjúság Alapítvány

(sport,oktatási,kulturális)

1145 Budapest, Laky Adolf u. 38-40.
képviselő: Kékes Mária
Az Anna Frank Gimnáziumban folyó nevelő-oktató munka, a tudományos, kulturális és sportélet, a kiemelkedő tehetségű tanulók speciális fejlődési lehetőségeinek támogatása. ... >>

Aluminiumgyár SC.

(sport)

1140 Budapest, Erzsébet krt. 54-61.
képviselő: Völgyi József ... >>

Amatőr Sportolók Egyesülete

(sport,oktatási)

1142 Budapest, Kassa köz 5.
képviselő: Hosszú Sándor
Labdarúgás sportágban tevékenykedve részt vállalni a diák és utánpótlás korú fiatalok nevelésében, valamint a felnőtt portolók képzésében és versenyeztetésében. ... >>

ANCSESZ Fitness Sportegyesület

(sport,oktatási,szociális)

1148 Budapest, Jerney utca 72. 6./40.
képviselő: Juhász Anikó /önállóan, Totola Gábor/Juhász Anikóval együtt
Az aktív fitnesz sportélet és az egészséges életmód, valamint a szabadidő társadalmilag hasznos eltöltésének terjesztése. Az ifjúság erkölcsi-fizikai neveléséhez, a testi-lelki jólét kialakulásához hozzájárulás azáltal, hogy megismerteti és terjeszti a fitnesz sportághoz kapcsolódó szemléletet és életformát. A sportágban, a fiatalok tehetségének kibontakoztatása és fejlesztése.
Aktív sportolási lehetőségek megteremtésével a Magyarországon működő drogellenes szervezetek munkájának támogatása, a testi-szellemi fogyatékos embereknek segítség nyújtása. ... >>

Aranyhajnal Alapítvány

(sport,szociális)

1143 Budapest, Hungária körút 65.
képviselő: Wagner Johannes
Az alapítvány célja, hogy támogassa a szociálisan rászoruló nagycsaládos gyermekek és fiatalok közösségbe és társadalomba való beillesztését, valamint segítse egészséges testi fejlődésüket a közösen végzett sportolási lehetőségek támogatásával. ... >>

ARASHI SPORTCLUB

(sport)

1143 Budapest, Semsey Andor utca 17. III./3.
képviselő: Kovács Péter, Kovai Kinga, Szinák Attila ... >>

Arrakis Sport Farkasok Egyesület

(sport,kulturális)

1143 Budapest, Tábornok u. 3.
képviselő: Tóth Keve
Az egészség megőrzése, a családsegítés, a kultúra és sporttevékenység elősegítése. Tagjai és más, ezt igénylók számára a rendszeres és igényes találkozás lehetőségének biztosítása, a hagyományok ápolása, a társasági élet, a kulturált szórakozás elősegítése. ... >>

Ászgárd Sport Klub

(sport,természetvédelem)

1141 Budapest, Kalocsai 40/b.
képviselő: Lóth Ágnes, Szrapkó István
tagjai számára az egészséges testedzés, ezen belül a golyósportok, mint a bocsa, lyonnaise, petanque, gyepteke biztosítása. Az amatőr versenyzés, természetjárás, túra-evezés, golyósportok anyagi és erkölcsi támogatása, rendezvények szervezése. A sportegyesület tagjainak a versenyzésre való felkészítése, versenyeztetése, kiegészítő sportolásuk biztosítása. A fiatalok érdeklődésének felkeltése a természetjárás, a vízi és golyósportok űzése iránt, a versenyszellem meghonosítása. ... >>

Az Egészséges Magyar Sportoló Ifjúságért Alapítvány

(sport)

1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3.
képviselő: Kristóffy Szilvia, Török Ottó
A magyar sportegyesületek gyermek- és ifjúsági sportjának támogatása. ... >>

Az Evezős Sport Utánpótlásáért Alapítvány

(sport)

1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3.
képviselő: Pál Tibor
A magyar evezős sport utánpótlásának anyagi támogatása. ... >>

Badacsonytomaji Szörfklub Sportegyesület

(sport)

1149 Budapest, Tábornok utca 3. I./5.
képviselő: Kruchina Károly
Badacsonytomaj és környéke szörféletének fejlesztése, az ifjúsági és gyermek szörfsport támogatása, szörfös utánpótlás nevelés, szörf bemutatók és versenyek szervezése. E cél érdekében a szörfsportot népszerűsítő rendezvényeket szervez. A klub célja továbbá Badacsonytomaj népszerűsítése. ... >>

Bagira Oktatási és Sport Közhasznú Egyesület

(sport,oktatási)

1149 Budapest, Nagy Lajos király útja 212. 1./14.
képviselő: Krizsány László
A Sportegyesület a sakkozás területén folytatott tevékenységet kívánja a magyar sport jó hírét növelni, illetve a lakosságot rendszeres sportolására ösztönözni. ... >>

Barátság Amerikai Football Sport Egyesület

(sport,oktatási)

1142 Budapest, Dorozsma köz 7. 1./4.
képviselő: Viktor Attila
Az amerikai football sportág népszerűsítése, szabályrendszerének megismertetése, a sportág művelése; játéklehetőség biztosítása; edzések, mérkőzések, rendezvények szervezése. A Magyarországon élő tehetséges sportolók, sport-szimpatizánsok támogatása; a sportbarátság elmélyítése; az egészséges életmód népszerűsítése. ... >>

Batthyány-Strattmann László Iskolafejlesztési Alapítvány

(intézményi,sport,egészségügyi,oktatási,érdekképviselet)

1146 Budapest, Dózsa Gy. út 25-27.
képviselő: Oláh Mária, Vági Erzsébet
Az oktatás-nevelés tárgyi és személyi feltételeinek elősegítése, az országos ápolásetika konferenciák szervezésének támogatása, ápolásetika továbbképző bázis megteremtése, a betegek érdekvédelmének megszervezése, tanulók szociális és tanulmányi támogatása, diáksport ösztönzése. ... >>

Berczik Sára Alapítvány az Esztétikus Mozgásért

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3.
képviselő: Kistelekiné Fajt Ágnes, Parizán Ildikó, Szemes Árpád
A ritmikus sportgimnasztika népszerűsítése és széleskörű elterjesztése, az ezzel kapcsolatos támogatás nyújtása.
Kulturális és művészeti bemutatók szervezése, lebonyolítása, valamint részvétel az esztétikus mozgás oktatásában az előadó-művészet terén.
Tanfolyamok, továbbképzések, külföldi tanulmányutak szervezése és támogatása révén szakmai segítségnyújtás, pályakezdő edzők és pedagógusok számára, különös tekintettel az Országos Képzési Jegyzékben (OKJ) szerepelő ritmikus gimnasztika sportoktatói tanfolyamok tartása, illetve a tanfolyamhoz kapcsolódó gyakorlati képzés megszervezése.
Kapcsolatok kiépítése és ápolása bel- és külföldi iskolákkal, kulturális és művészeti szervezetekkel, intézményekkel, különös tekintettel az Országos Képzési Jegyzékben (OKJ) szereplő ritmikus gimnasztika sportoktatói tanfolyamot lebonyolító szervezetekkel. ... >>

Biondo Bike Club Sportegyesület

(sport)

1143 Budapest, Semsey Andor u. 17.
képviselő: Kukoricza Lajos elnökhelyettes, Pál Zsolt titkár, Seregély Márta elnök
Elsődlegesen az egyesületi tagok részvételének biztosítása hazai és nemzetközi amatőr versenysport és szabadidős rendezvényeken, versenyeken való részvétel biztosítása. Kerékpáros túrák, edzések, rendezvények biztosítása, másodlagosan kerékpár alkatrészek, sportruházati cikkek kereskedelme, javítása, szervíztevékenység. ... >>

BKF Hallgatókért Egyesület

(intézményi,sport,oktatási,kulturális,érdekképviselet)

1148 Budapest, Nagy Lajos király útja 1-9.
képviselő: Andrássy Tamás Géza
Közreműködés a Budapesti Kommunikációs és Üzleti Főiskola ( BKF) hallgatóinak oktatásában, képességeinek fejlesztésében, az ismeretek terjesztésében. A Budapesti Kommunikációs és Üzleti Főiskola hallgatóina szakmai, közéleti és kulturális tevékenységének támogatása, az egyesületei tagok képviseletének, érdekvédelmének ellátása, sport- és kulturális programok szervezése, a BKF hagyományinak ápolása és minél szélesebb körben való megismertetése. ... >>

BRAVO Diáksport Egyesület

(sport)

1142 Budapest, Csáktornya park 1.
képviselő: Benkő Béla
Tegjai rendszeres sportolási lehetőségének és annak környzetének megteremtés. Turisztikai, sport és játék rendezvények megszervezése. Együttműködés a diáksportkörökkel, sporttanfolyamok működtetése, állami és önkormányzati források pályázati úton való igénybe vétele és felhasználása. ... >>

Budai Traktoros Futball Klub Sportegyesület

(sport)

1147 Budapest, Telepes u. 113-115.
képviselő: Dr. Lelik Csaba ... >>

Budapest Független Sport Club

(sport)

1147 Budapest, Argentína tér 11.
képviselő: Aszalai Imre ... >>

Budapesti Darts Szövetség

(sport,érdekképviselet)

1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3.
képviselő: Kövesdi Andrea
A területén működő darts egyesületek, klubok tevékenységének összefogása. ... >>

Budapesti Kisoroszlánok Sportegyesület

(sport,oktatási,érdekképviselet)

1148 Budapest, Vezér utca 148-150 A/ II./3.
képviselő: Surinyáné Kis Zsuzsanna
2.1. sporttevékenység szervezése, valamint a sporttevékenység feltételeinek megteremtése.
2.2. A Sportegyesület a sakkozás területén folytatott tevékenységével kívánja a magyar sport jó hírét növelni, illetve a lakosságot rendszeres sportolásra ösztönözni. Ennek érdekében a Sportegyesület az alábbi célok és feladatok megvalósítására alakult:
-a tagok, más felnőttek és a gyermekek részére szabadidős programok szervezése;
-sporttevékenység és oktatás, valamint erre való nevelés;
-a sakk, mint sportág és szabadidős tevékenység népszerűsítése;
-helyi, országos és nemzetközi versenyek szervezése fenti sportágban;
-együttműködés az azonos célú sportegyesületekkel és szervezetekkel;
-fiatal tehetséges versenyzők felkutatása és segítése sportolói karrierjük kialakításában;
-tagok és csatlakozó személyek részére klub működtetése;
-részvétel a versenysportban a szakági szövetség hivatalos keretein belül;
-e célok érdekében nemzetközi kapcsolatok kiépítése;
-a biztonságos sporttevékenység végzéséhez szükséges feltételek biztosítása. ... >>

Budapesti MICRO Club

(sport)

1140 Budapest, Erzsébet királyné 69/b.
képviselő: Beer Iván ... >>

Budapesti Vasutas Sport Club - Zugló

(sport)

1142 Budapest, Szőnyi 2.
képviselő: Szentpáli Gábor, Tóth Sándor
Sportági szakosztályok működtetése, utánpótlás nevelés, a hazai és nemzetközi élvonalban kimagasló eredményeket elérő sportolók nevelése, felkészítése, versenyeztetése, a sportolók népszerűsítése, részvétel az egyesület vonzáskörzetébe tartozó ifjúság és lakosság szabadidősportjában. Az egyetemes magyar sport és az olimpiai mozgalom fejlődésének elősegítése, a hazai és nemzetközi sportkapcsolatok ápolása. Az egyesületet anyagilag támogató MÁV Rt. illetékes szerveivel operatív együttműködés kialakítása. Együttműködés és kapcsolat kialakítása a működési területén lévő önkormányzatokkal, ill. annak szerveivel, az egyesület szponzoraival, a társadalmi szervezetekkel, valamint az egyesület szurkolóival és minden szimpatizánsával. ... >>

BUDOKAN Keleti Harci Művészetek Sportegyesület

(sport,kulturális)

1141 Budapest, Komócsy út 39-41.
képviselő: Greiger László ... >>

BVSC a Labdarúgás Jövőjéért Alapítvány

(sport)

1142 Budapest, Szőnyi 2.
képviselő: Páles György
A labdarúgó utánpótlás működési feltételeinek elősegítése. ... >>

BVSC Labdarúgó Szakosztálya Baráti Kör

(sport)

1140 Budapest, Szönyi 2.
képviselő: Percze László ... >>

BVSC Vizilabdázók Baráti Köre

(sport)

1142 Budapest, Szőnyi út 2.
képviselő: Tóth Zoltán ... >>

CA Öregfiúk Kosárlabda Egyesület

(sport)

1141 Budapest, Jeszenák J. u.104.
képviselő: Kis Imre titkár ketten együtt, Marton László elnökh. ketten együtt, Nemcsics Róbert elnök ketten együtt ... >>

CHEMOL Sportegyesület

(sport,érdekképviselet)

1141 Budapest, Szugló utca 129. fszt./3.
képviselő: Papp Mihály
A Chemolimpex és Chemol Rt. volt dolgozóinak, az egyesület tagjainak egészséges életmódja és sportigényeinek biztosítása érdekében sportolási, edzési lehetőségek biztosítása. Szakági szövetségek által rendezett versenyeken való részvételének és eredményes szereplésének biztosítása, a meglévő sportolási feltételek fejlesztésével a sportolás, a szabadidő hasznos eltöltésének elősegítése, sportprogramok szervezése. ... >>

Civil Zugló Egyesület

(sport,természetvédelem,érdekképviselet,környezetvédelmi)

1145 Budapest, Gyarmat utca 6. 2./5.
képviselő: Várnai László
Általános célok:
- Zugló városrész hosszú távú fejlődésének elősegítése, értékeinek megóvása, a városrész fejlődésének figyelemmel kísérése, élhetőbb, emberközelibb élettér megteremtése, az ehhez szükséges fejlődési irányok feltérképezése, a lakosság igényeinek, problémáinak feltárása.
- Folyamatos helyi nyilvánosság megteremtése, információs kiadványok elkészítése.
- A fontosabb kérdésekről rendszeres vita lehetőségének megteremtése.
- Civil szervezetek, a helyi közösség folyamatos bevonása a település fontos kérdéseiről való döntésbe, a helyi közösségek önszerveződésének segítése, közösségi érdekvédelem.
- A döntéshozók és a lakosság eredményes kommunikációja érdekében civil fórumok szervezése, kezdeményezése, az önkormányzat ezeken való részvételének ösztönzése, a helyi önkormányzat és egyéb döntéshozók felé a társadalmi kapcsolatok megtalálása a jogi szabályok keretein belül.
- A helyi önkormányzat és egyéb hatóságok felé a lakosság feltérképezett igényeinek, az ezek alapján kidolgozott lehetséges közép- és hosszútávú fejlődési irányoknak, lehetőségeknek és terveknek való közvetítése a civil személyes, írott és elektronikus fórumokon keresztül.
- Az érintett kérdésekben tartott önkormányzati nyilvános képviselő testületi üléseken való részvétel.

Konkrét célok:
- A természeti környezet megóvása.
- Élhető városrész megteremtése, a zöld területek megóvása.
- A Millfav végállomásra tervezett bevásárló központ ügyében a lakossági érdek képviselete.
- A közösségi terek, sportpályák megóvása.
- Az átmenő forgalom csökkentése, a közösségi közlekedés javítása.
- A lakosság, a kis közösségek képviselete a túlzott beépítések, ingatlanfejlesztések ellen. ... >>

Civil, Vállalkozói és Sport Szervezetek Országos Szövetsége

(sport,érdekképviselet)

1149 Budapest, Egressy út 75.
képviselő: Jóny István (elnök)
1. Az ország területén bejegyzett és működő polgári, civil, vállalkozói, sport és egyéb érdekképviseleti, és érdekvédelmi társadalmi szerveződések közötti együttműködés feltételeinek megteremtése, a szakszerűség, a kompromisszumkészség, és az egymás iránti toleranciakészésg kialakításával, a közös döntések, határozataik végrehajtásának elősegítése, azok képviselete államhatalmi, önkormányzati és más társadalmi szerveknél, szervezeteknél. 2. A tag, együttműködő szervezetek alapszabályaiban foglalt, és más állampolgári érdekek képviselete, továbbá alktmányos keretek közötti védelme. 3. A hazai és nemzetközi kapcsolatok kiépítése,és ápolása hasonló szervekkel, szervezetekkel. 4. A működési területén új, vagy újonnan szerveződő érdekvédelmi, polgári vállalkozói, sport, társadalmi, civil szerveződések, szövetségek, egyesületek, tömörülések, mozgalmak lehetőségeihez mérten való támogatása, amemnnyiben azok az alkotmányos és törvényes feltételek között működnek, és kívánnak működni. 5. A tagszervezetek közötti vitás kérdések megoldásának elősegítése. ... >>

Compugroup Kerékpáros,Sport Egyesület

(sport)

1148 Budapest, Angol u. 47.
képviselő: Török Gábor ... >>

Csanádi Árpád Központi Sportiskola Olimpiai Termek Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási)

1143 Budapest, Őrnagy 5-7.
képviselő: Gárdonyi Péterné
A tanulmányi iskolában létrehozott Olimpiai Termek fenntartása, a "mini-múzeumok" fejlesztése, a Csanádi-díj anyagi eszközökkel történő támogatása. ... >>
1. oldal 2. oldal 3. oldal 4. oldal 5. oldal 6. oldal