Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Budapest XIV. ker oktatási civil szervezetek


Találatok száma: 311
1. oldal

4H- Halmozottan Hátrányos Helyzetű Gyeremekek Hetes Iskolája Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális)

1148 Budapest, Kaffka M. u. 48.
képviselő: Békés Ilona
A 6-14 éves koru halmozottan hátrányos helyzetü gyermekek felzárkoztatásának, a hetes iskolák ill. kollégiumok létesitése és e programban résztvevő pedagogusok továbbképzésének támogatása. ... >>

A Horvát Kisebbség Budapesti Gimnáziumáért és Általános Iskolájáért Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

1144 Budapest, Kántorné sétány 1-3.
képviselő: Gál-Varga Edit
A horvát nemzetiségi hagyományok őrzése, ápolása, valamint a Horvát Általános Iskola Diákotthon és gimnázium iskolában folyó oktató és nevelő munka, nyelvi képzés emelése. ... >>

A Jövő biztonságos közlekedéséért Alapítvány

(oktatási)

1143 Budapest, Jurisics Miklós utca 24.26.
képviselő: Kapus Attila
A gyermekek helyes közlekedésre való nevelése és oktatása. A balesetmentes közlekedés elősegítése, a közlekedési balesetek egelőzése. ... >>

A Környezetvédelmet és az Energiamegtakarítást Szolgáló Fejlesztési Al.

(oktatási)

1144 Budapest, Ond vezér u. 1-3. VII.93.
képviselő: Bódás Sándor, Lukács László
A környezetvédelmet és az energiamegtakarítást szolgáló kutatás - fejlesztési munkák, illetve ilyen tevékenységet folytató személyek támogatása. Környezetvédelem és energia takarékosság fejlesztését szolgáló oktatási és neve- lési tevékenységek támogatásával. ... >>

A Magyar Tankönyvért Alapítvány

(oktatási)

1143 Budapest, Szobránc 6-8.
képviselő: Danczákné Kovács Julianna ketten eg, Dr.Bernáth Árpád önálló, Heimann Lászlóné dr.Bozsik I.ketten, Kallós Katalin ketten együtt, Nagy Zsuzsanna ketten együtt, Szirmainé Dr. Kárpáti Andrea
A szociálisan kedvezőtlen helyzetben lévő, illetve a határainkon túl élő magyar tanulók új, jó minőségű tankönyvekhez jutásának elősegítése. A szociálisan kedvezőtlen helyzetben lévő, illetve a határainkon túl élő magyar tanulók minél nagyobb számban ismerhessék meg az új, jó minőségű tankönyveket. A korszerű tudásanyagnak és újszerű pedagógia elveknek megfelelő tankönyvek az oktatási intézmények jelentős részébe eljuthassanak. ... >>

A Magyar Vendéglátás és Kereskedelem Fejlesztéséért Alapítvány

(intézményi,oktatási)

1147 Budapest, Telepes u. 22.
képviselő: Sasvári Ákos
A 1106. Budapest, Maglódi út 8. szám alatti kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakmunkásképző anyagi támogatása. A vendéglátásnak és a kereskedelemnek megfelelő szakemberekkel történő ellátása, továbbképzése, ösztönzése a "régi" magyar vendéglátás és kereskedelmi szokások felelevenítésére. ... >>

A Mi Házunk a Mi Várunk Alapítvány

(intézményi,oktatási)

1148 Budapest, Bánki Donát park 12/g.
képviselő: Kelemen Ildikó
A környezetvédelem és az egészséges életmód kiterjesztése óvodán belül és azon túl, programok szervezésével. Gyermekek számára szervezett műsorok, programok támogatása, elsősorban a szülők bevonásával. ... >>

A Sokoldalú, Kreatív Óvodás Gyermekekért Alapítvány

(intézményi,oktatási)

1143 Budapest, Ida 6.
képviselő: Sebestyén Mihály
A Budapest, XIV. ker. Ida u.6.sz. alatti Óvoda oktató-nevelő munkájának színvonalasabbá tétele. ... >>

A XXI. század Magyarországáért Alapítvány

(oktatási,szociális,kulturális)

1144 Budapest, Füredi utca 5/D. IV/19.
képviselő: Barabás Miklós a kuratórium elnöke
Az európai integrációs folyamatokhoz szorosan kapcsolódó szakmai és nyelvi képzések elősegítése, az arra érdemes fiatal tehetségek segítése, a hátrányos helyzetű magyar fiatalok segítése, a hátrányos helyzetű magyar fiatalok segítése, hogy részesei és formálói lehessenek az európai folyamatoknak, Magyarország felemelkedését az ország integrációját és az európai együttműködést előmozdító egyéb programok támogatása. ... >>

A Zeneoktatás Fejlesztéséért Alapítvány

(oktatási,kulturális,egyéb)

1147 Budapest, Balázs 13/b.
képviselő: Gábor Péter
A zenei oktatás, nevelés, hangszerképzés keretein belül elősegítse a zenetanárok, előadóművészek, zenét tanuló diákok szakmai képzé- sét. ... >>

Add a Két Kezed Alapítvány

(oktatási,szociális,kulturális)

1141 Budapest, Bonyhádi út 98. fszt./1.
képviselő: Esti Nóra
Magyarország elmaradottabb térségeiben élő hátrányos helyzetű, elsősorban roma fiatalok és felnőttek élethelyzetének javítása, társadalmi integrációjának elősegítése oktatási, kulturális, művészeti tevékenységgel. ... >>

Adler Sport Club Egyesület

(sport,oktatási)

1141 Budapest, Fischer István u. 113.
képviselő: Fülöp István
A magyar és európai tudomány - és technikatörténeti múlt feltárása, ápolása, kutatása; ezek eredményeinek megjelentetése, népszerűsítése, oktatása, sportolási lehetőség biztosítása elsősorban a kutatással kapcsolatos sportokban (oldtimer autós - motoros sport, szabadidős tevékenység keretében), a haditechnika történetének kutatása; ezeknek a céloknak megfelelő rendezvények bemutatók, versenyek előkészítése, lebonyolítása, ezeken való részvétel, a cél szerinti területeken nemzetközi és hazai kapcsolatok létesítése, ápolása. ... >>

Alapítvány a Budapesti Állatkertért

(oktatási)

1146 Budapest, Állatkerti krt. 6-12.
képviselő: Palugyai István, Sebestyén Zsolt
A Budapest Főváros Állat- és Növénykertje állat- és növénygyűjteményének támogatása. ... >>

Alapítvány a Füredi Parki Óvodákért

(intézményi,oktatási)

1144 Budapest, Füredi park 6.
képviselő: Berkiné Petró Krisztina
A Füredi parki óvodába járó gyermekek óvodai nevelésének támogatása, az óvodai élet és munkakörülmények javítása és az óvoda számára további, külső támogatók bevonása. ... >>

Alapítvány a Modern Baloldalért

(oktatási,kulturális,egyéb)

1146 Budapest, Thököly u.127/B.
képviselő: Honti Pál Árpád elnök
A civil társadalom értékeinek megőrzése, a hagyományok fejlesztése. A politikai kultúra fejlesztése a modern európai nevelési-oktatási módszerek felhasználásával. Ezen belül a személyiségfejlesztés, a kommunikációs képzések, a civil érdekképviselet és az önkormányzati technikák fejlesztése különböző oktatási formák felhasználásával. ... >>

Alapítvány az Egressy Gábor Iskoláért

(intézményi,oktatási)

1149 Budapest, Egressy u. 71.
képviselő: Utassy Andrea
Az iskolai oktatás és nevelés feltételeinek jobb, korszerűbb biztosítása, támogatása. ... >>

Alapítvány az Evangélikus Teológiai Képzés Támogatására,dr.Sólyom Jenő emlékére

(oktatási)

1141 Budapest, Rózsavölgyi köz 3. (Evangélik
képviselő: Dr. Szabó Lajos
A Magyarországi Evangélikus Egyház keretében folyó teológusképzés támogatása. ... >>

Alapítvány Dr.Lengyel Márton és Janka Emlékére

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

1145 Budapest, Laky Adolf utca 38-40.
képviselő: Kökényesi Ágnes, Orbán Tamás, Pammerné Zagroczky Ágnes, Sugár Sára
Támogatja és elősegíti a magyarországi zsidó fiatalok esélyegyen- lőségének megteremtését, a zsidó kulturális értékek megőrzését, a kulturális folyamatosság fenntartására, kulturális örökség megőrzésére irányuló tevékenységeket. Elősegíti ezen értékek felkutatását, megismerését és megismertetését, ápolását. Segíti és támogatja a művészeteket. Elősegíti és támogatja valamennyi művészeti ág azon képviselőit, akiknek tevékenysége és munkássága a fenti célokkal összhangban van. Pályázatok útján támogatja a Scheiber Sándor Általános Iskola és Gimnázium diákjainak oktatását, külföldi csereprogramon való részvételét. Kutatási illetve tanulmányi céllal külföldön töltött idő alatt a diákok megélhetését szükség esetén támogatja. ... >>

ALBA MÉDIA Alapítvány

(oktatási,kulturális)

1149 Budapest, Egressy utca 110. V/7.
képviselő: Nemes Tamás
Kulturális és médiafesztiválok szervezése, oktatás. ... >>

Alkotó Ifjúság Alapítvány

(sport,oktatási,kulturális)

1145 Budapest, Laky Adolf u. 38-40.
képviselő: Kékes Mária
Az Anna Frank Gimnáziumban folyó nevelő-oktató munka, a tudományos, kulturális és sportélet, a kiemelkedő tehetségű tanulók speciális fejlődési lehetőségeinek támogatása. ... >>

Álmos Vezér Alapítvány

(intézményi,oktatási)

1144 Budapest, Álmos Vezér Gimnázium és Általános Iskola Álmos vezér tér 9.
képviselő: Radnai Gabriella
Az Álmos vezér téri Általános Iskolában folyó oktató-nevelő munka támogatása, a tehetséggondozás segítése. ... >>

Alsórákosi Gyermekekért Alapítvány

(intézményi,oktatási)

1141 Budapest, Egressy út 178/B.
képviselő: Hajnal György
A Budapest, XIV.ker.Egressy út 178/B. sz. alatti Általános Iskolában tanuló gyermekek testi és szellemi gyarapodásának elősegítése. ... >>

Alternatíva Oktatási Tanácsadó Alapítvány

(oktatási,szociális)

1144 Budapest, Füredi utca 15. B. VIII./206.
képviselő: Urszinyi Klára Lili
Hátrányos helyzetű elsősorban roma gyermekek társadalmi integrációjának, felzárkóztatásának, habilitációjának és rehabilitációjának elősegítése. ... >>

Amatőr Sportolók Egyesülete

(sport,oktatási)

1142 Budapest, Kassa köz 5.
képviselő: Hosszú Sándor
Labdarúgás sportágban tevékenykedve részt vállalni a diák és utánpótlás korú fiatalok nevelésében, valamint a felnőtt portolók képzésében és versenyeztetésében. ... >>

ANCSESZ Fitness Sportegyesület

(sport,oktatási,szociális)

1148 Budapest, Jerney utca 72. 6./40.
képviselő: Juhász Anikó /önállóan, Totola Gábor/Juhász Anikóval együtt
Az aktív fitnesz sportélet és az egészséges életmód, valamint a szabadidő társadalmilag hasznos eltöltésének terjesztése. Az ifjúság erkölcsi-fizikai neveléséhez, a testi-lelki jólét kialakulásához hozzájárulás azáltal, hogy megismerteti és terjeszti a fitnesz sportághoz kapcsolódó szemléletet és életformát. A sportágban, a fiatalok tehetségének kibontakoztatása és fejlesztése.
Aktív sportolási lehetőségek megteremtésével a Magyarországon működő drogellenes szervezetek munkájának támogatása, a testi-szellemi fogyatékos embereknek segítség nyújtása. ... >>

Angol a Gyermekekért Alapítvány

(oktatási)

1146 Budapest, Hermina út 9-15.Városl.Ált.Isk
képviselő: dr. Polgári Zoltán
A társadalom és az egyén közös érdekeinek kielégítése érdekében a gyermekek oktatásának, nyelvtanulásának hatékonyabbá tételéhez szükséges feltételek megteremtésére irányuló közhasznú tevékenység folytatása. ... >>

ARANY HEGY Alapítvány Az ember harmonikus fejlődéséért

(természetvédelem,oktatási,kulturális)

1148 Budapest, Adria sétány 1/a. 1./15.
képviselő: Varga István
az ázsiai kultúrával, művészetekkel, gyógymódokkal kapcsolatos elméleti és gyakorlati képzés, ismeretterjesztés, - természetvédelemmel, természetes életmóddal kapcsolatos előadások tartása, hulladékgyűjtő akciók szervezése. ... >>

Aranyhegedű Alapítvány

(intézményi,egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális)

1143 Budapest, Fogarasi út 10-14.
képviselő: dr. Németh Attila
Az alapítvány célja anyagi eszközökkel támogatni: - a hátrányos helyzetben élő emberek megsegítését, ezen belül hátrányos helyzetű tehetséges gyermekek felkutatását, tehetségkutató versenyek szervezését, taníttatását, kórházakat, a beteg fogyatékos gyermekeket, idősebb embereket, - nyugdíjasokat, ténylegesen rászorultakat. kisebbségben élők, határon túliak integrálódásának az elősegítését, - valamint egy alapfokú zeneművészeti és tánctagozati szakiskola létrehozását. ... >>

Aranyosok Alapítvány

(oktatási,szociális)

1149 Budapest, Vezér utca 149/E. fszt./7.
képviselő: Dr. Kelényi Zsuzsanna, Lengyel György, Makláry Szalontay András elnök
A fiatalok továbbtanulásának - elsősorban a felsőoktatásba való bekapcsolódásának, illetve annak sikeres elvégzésének - a támogatása, a fiatalok önálló életkezdése feltételeinek a megteremtése. ... >>

Árpádházi Szent Imre Közhasznú Alapítvány

(oktatási,kulturális,egyéb)

1148 Budapest, Lengyel u. 24.
képviselő: Bertók János
A magyar és bajor nép ezeréves közös történelmi múltja alapján a két nemzet keresztény ifjúsága kulturális, oktatási és hagyomáy- őrző együttműködésének fejlesztése. ... >>

Az Egészséges Életvágyért Alapítvány

(természetvédelem,egészségügyi,oktatási)

1147 Budapest, Kerékgyártó u. 40. fszt. 2.
képviselő: Szőcs Ramóna Andrea
Az alapítvány célja, hogy a magyar állampolgároknak hathatós segítséget nyújtson a daganatos betegségeket megelőző egészséges életmód és tudatos életvezetés kialakításában, az ép testi és lel- ki állapot fenntartását előmozdító természetes módszerek, az embe- ri szervezet teljes védekező rendszerének stabilizálását eredmé- nyező prevenciós eszközök széleskörű terjesztésében és alkalmazá- si területeinek megismertetésében. A daganatos megbetegedésben szenvedő emberek gyógyításában való közreműködés az ilyen betege- ket ellátó korházakkal és egészségügyi intézményekkel való együtt- működéssel. Tájékoztatást nyújtson a korszerű táplálkozás az egészséges ál- lapot kialakulását, folytonos megújulását befolyásoló tényezőkről, adatokról, eszközökről. Az alapítvány konkrétan: -magyar és nemzetközi szakemberek részvételével előadásokat, szimpóziumokat szervez; -az állampolgárok számára ingyenes ismeretterjesztő képzéseket szervez, tájékoztatókat tart; -a médiákban felvilágosító, oktató és információs tevékenységet fejt ki; -szabadon hozzáférhető információs website-ot üzemeltet; ... >>

Az Uzsoki utcai Középiskolás Leánykollégium Tehetséggondozásáért Alapítvány

(intézményi,oktatási)

1145 Budapest, Uzsoki u.34/A.
képviselő: Kovács Z. Melinda
Az Uzsoki utcai Középiskolás Leánykollégium támogatása. ... >>

Badalik Bertalan O.P. Alapítvány

(oktatási,kulturális)

1146 Budapest, Thököly út 56.
képviselő: Górski Jacek
A humán tudományterületeken (filozófia, antropológia, vallástörténet, teológia, történelem, kultúrtörténet, pszichológia) és a művészetekben (képzőművészet, zeneművészet) felhalmozott tudás továbbadása, bárminemű publikálása, illetve kutatások támogatása, szervezése és lebonyolítása. Az alapítvány létrehoz és működtet olyan oktatási formákat, megteremt olyan tevékenységi színtereket, melyek céljai elérését szolgálják, támogat olyan kezdeményezéseket, amelyek az általuk képviselt értékekkel teljesebbé teszik saját tevékenységét, bővítik alapítói céljait. Így: szakemberek bevonásával megteremti saját szellemi műhelyét, felsőoktatási és felsőoktatáson kívüli programokat indít, tájékoztató-, ismeretterjesztő- és oktatási kiadványokat szerkeszt és jelentet meg. ... >>

Bagira Oktatási és Sport Közhasznú Egyesület

(sport,oktatási)

1149 Budapest, Nagy Lajos király útja 212. 1./14.
képviselő: Krizsány László
A Sportegyesület a sakkozás területén folytatott tevékenységet kívánja a magyar sport jó hírét növelni, illetve a lakosságot rendszeres sportolására ösztönözni. ... >>

Balázs Gyógyulásáért Alapítvány

(egészségügyi,oktatási,szociális)

1141 Budapest, Szugló utca 125/d. B.ép. III//36.
képviselő: Sasvári Sándor
A hypoxiás és betegsége következményeként halmozottan sérült gyermekek, fiatalok és felnőttek fejlesztésének, önálló életvitelének segítése; családtagjaik támogatása. A hypoxiás betegek életesélyeinek javítása, a betegségükből adódó hátrányok csökkentése, jogaik, érdekeik védelme. Baleset során oxigén-hiányos állapot következtében agykárosodást szenvedett gyermekek külföldi gyógykezelésének finanszírozása. A betegség gyógyításában résztvevő szakemberek továbbképzésének, az általuk végzett kutatásoknak a támogatása. ... >>

Barátság Amerikai Football Sport Egyesület

(sport,oktatási)

1142 Budapest, Dorozsma köz 7. 1./4.
képviselő: Viktor Attila
Az amerikai football sportág népszerűsítése, szabályrendszerének megismertetése, a sportág művelése; játéklehetőség biztosítása; edzések, mérkőzések, rendezvények szervezése. A Magyarországon élő tehetséges sportolók, sport-szimpatizánsok támogatása; a sportbarátság elmélyítése; az egészséges életmód népszerűsítése. ... >>

Barátság Nyelvi Alapítvány

(intézményi,oktatási)

1144 Budapest, Ond vezér park 5.
képviselő: Litkai Ferencné, Mihály Ottóné dr.
Az Ond Vezér Parki Általános Iskola diákjai részére a nyelvtanulás elősegítése. ... >>

Batthyány-Strattmann László Iskolafejlesztési Alapítvány

(intézményi,sport,egészségügyi,oktatási,érdekképviselet)

1146 Budapest, Dózsa Gy. út 25-27.
képviselő: Oláh Mária, Vági Erzsébet
Az oktatás-nevelés tárgyi és személyi feltételeinek elősegítése, az országos ápolásetika konferenciák szervezésének támogatása, ápolásetika továbbképző bázis megteremtése, a betegek érdekvédelmének megszervezése, tanulók szociális és tanulmányi támogatása, diáksport ösztönzése. ... >>

Befektetések és Vállalati Pénzügyi Tanszék Alapítványa

(oktatási,egyéb)

1146 Budapest, Abonyi utca 4. fszt./6.
képviselő: Berlinger Edina
a Budapesti Corvinus Egyetem Befektetések és Vállalati Pénzügyek Tanszékén folyó tudományos kutatási és oktatási tevékenység támogatása. ... >>

Bene Géza Gyermekrajzverseny és Kiállítás- Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

1147 Budapest, Telepes u. 32.
képviselő: Bugán Istvánné
Általános iskolai rajzverseny és kiállítás rendezések támogatása, alkotó tehetséges tanulók felfedezése:Bene Géza festőművész és rajztanár által megkezdett hagyomány folytatásaként. ... >>

Berczik Sára Alapítvány az Esztétikus Mozgásért

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3.
képviselő: Kistelekiné Fajt Ágnes, Parizán Ildikó, Szemes Árpád
A ritmikus sportgimnasztika népszerűsítése és széleskörű elterjesztése, az ezzel kapcsolatos támogatás nyújtása.
Kulturális és művészeti bemutatók szervezése, lebonyolítása, valamint részvétel az esztétikus mozgás oktatásában az előadó-művészet terén.
Tanfolyamok, továbbképzések, külföldi tanulmányutak szervezése és támogatása révén szakmai segítségnyújtás, pályakezdő edzők és pedagógusok számára, különös tekintettel az Országos Képzési Jegyzékben (OKJ) szerepelő ritmikus gimnasztika sportoktatói tanfolyamok tartása, illetve a tanfolyamhoz kapcsolódó gyakorlati képzés megszervezése.
Kapcsolatok kiépítése és ápolása bel- és külföldi iskolákkal, kulturális és művészeti szervezetekkel, intézményekkel, különös tekintettel az Országos Képzési Jegyzékben (OKJ) szereplő ritmikus gimnasztika sportoktatói tanfolyamot lebonyolító szervezetekkel. ... >>

BKF Hallgatókért Egyesület

(intézményi,sport,oktatási,kulturális,érdekképviselet)

1148 Budapest, Nagy Lajos király útja 1-9.
képviselő: Andrássy Tamás Géza
Közreműködés a Budapesti Kommunikációs és Üzleti Főiskola ( BKF) hallgatóinak oktatásában, képességeinek fejlesztésében, az ismeretek terjesztésében. A Budapesti Kommunikációs és Üzleti Főiskola hallgatóina szakmai, közéleti és kulturális tevékenységének támogatása, az egyesületei tagok képviseletének, érdekvédelmének ellátása, sport- és kulturális programok szervezése, a BKF hagyományinak ápolása és minél szélesebb körben való megismertetése. ... >>

BKF Kommunikációs Alapítvány

(intézményi,oktatási)

1148 Budapest, Nagy Lajos király u. 1-9.
képviselő: dr. Kiss Pál István elnök
Elsősorban egy kommunikációs főiskola létrehozása és annak folyamatos üzemeltetése, működtetése ahol nagy hangsúlyt fektetnek a mindenkori korszerű szintű területi képzésre, a nemzetközi jellegre, beleértve az idegen nyelvek és kultúrák magas szintű oktatását is. Célja továbbá a közoktatásban, szakoktatásban való részvétel - szakközépiskola létrehozásával. Az alapítvány vagyonából pályázat vagy egyéni kérelem alapján részesülhetnek támogatásban az arra érdemes személyek. Olyan komplex oktatási rendszer létrehozása, amely különféle oktatási szintek egységes egymásra épülő rendszerét biztosítja. ennek érdekében az alapítvány más oktatási intézményt is tarthat fenn. ... >>

Bolyai Ifjúsági Műhely Alapítvány

(intézményi,oktatási,egyéb)

1146 Budapest, Ajtósi Dürer sor 19-21.
képviselő: Dr. Bendzsel Miklós
Hozzájárulás a legkiválóbb középiskolás és egyetemista fiatalok neveléséhez, részükre általános emberi értékek ( tudás, kultúra, társadalmi érzékenység ) közvetítése, pályaválasztásuk megkönnyítése. ... >>

Bolyai Műhely Alapítvány

(intézményi,oktatási)

1148 Budapest, Örs vezér tér 11. fszt./1.
képviselő: dr. Bendzsel Miklós
A legkiválóbb középiskolás és egyetemista fiatalok neveléséhez hozzájárulni annak érdekében, hogy mint kiválóságok alkalmassá váljanak országépítő feladatok elvégzésére. Részükre általános emberi értékek ( tudás, kultúra, társadalmi érzékenység ) közvetítése, pályaválasztásuk megkönnyítése. segíteni nekik közösen megtanulni, hogy miként lehet az életet élve saját maguk, családjuk és adott kisközösségük fejlesztésével alkotni és munkálkodni. ... >>

BONIFÁC Gyermektábor Alapítvány

(intézményi,oktatási)

1146 Budapest, Thököly út 134/ a. 2./1.
képviselő: Illés László Zoltán, Kabai Tamás, Kárpáti Zoltán
Lehetővé tenni és segíteni az általános iskolás korú fiatalok iskolai szünidejének eltöltését, szervezett szünidei foglalkoztatását. ... >>

Brunszvik Teréz Óvodai Alapítvány

(intézményi,oktatási)

1144 Budapest, Kántorné sétány 9.
képviselő: Dr. Lukács Zoltán
A gyermek nevelés-oktatás színvonalának emelése. ... >>

Budapesti Divatiskoláért Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

1148 Budapest, Örs vezér tér tér 19. IV./17.
képviselő: Rose Gáborné
A Divat-Stílustervező Művészeti Szakközépiskola fenntartása és mű- ködtetése. A célok megvalósítását segítő eszközök felkutatása, be- szerzése, támogatások igénybevétele és nyújtása. ... >>

Budapesti Európa Intézet Alapítvány

(oktatási)

1146 Budapest, Ajtósi Dürer sor. 19-21.
képviselő: Glatz Ferenc
Az európai egység problémáinak tudományos kutatása és oktatása. ... >>
1. oldal 2. oldal 3. oldal 4. oldal 5. oldal 6. oldal