Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Budapest XIV. ker kulturális civil szervezetek


Találatok száma: 313
1. oldal

1. Magyar Faluért Alapítvány

(kulturális)

1145 Budapest, Bácskai utca 53. 1./1.
képviselő: Keller Mónika
Hagyományok megőrzése, újjáélesztése, támogatása és bemutatása; íjászat, vadászat, halászat, horgászat, erdőgazdálkodás, erdészet, lovászat, állattartás, állattenyésztés, kézművesség, növénytartás, növénytermesztés, népi tevékenységek bemutatása, a környezet védelme. ... >>

"1956 Öröksége" Alapítvány

(kulturális)

1149 Budapest, Nagy Lajos király útja 155.
képviselő: Szécsi István
A magyarországi 1956-os forradalom emlékét őrizze és megőrizze, eszmeiségét ápolja és minden érdeklődő számára nyilvánossá tegye. Az alapítvány célja egyrészt a múlt eseményeinek hiteles feltárása, az emlékek, a tények összegyűjtése, rendezése, megőrzése és hozzáférhetővé tétele a következő nemzedék számára. ... >>

2.sz. Telep Munkástanácsa

(kulturális)

1140 Budapest, Erzsébet királyné 104.
képviselő: Nyitrai Valentin ... >>

305-ös Szent István Cserkész Alapítvány

(kulturális)

1144 Budapest, Álmos vezér tér 1.
képviselő: Decsi Attila
A rákosfalvi székhelyű " 305-ös Szent István Cserkészcsapat " támogatása. ... >>

A Horvát Kisebbség Budapesti Gimnáziumáért és Általános Iskolájáért Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

1144 Budapest, Kántorné sétány 1-3.
képviselő: Gál-Varga Edit
A horvát nemzetiségi hagyományok őrzése, ápolása, valamint a Horvát Általános Iskola Diákotthon és gimnázium iskolában folyó oktató és nevelő munka, nyelvi képzés emelése. ... >>

A Magyarság Eredete Alapítvány

(természetvédelem,egészségügyi,kulturális,egyéb)

1147 Budapest, Damjanich u. 51.
képviselő: Balog Barna, Cingerné Balla Judit, Esztergályos Jenő, Hummel Rozália, Jánoska Sándorné
-a magyarság eredetének további kutatása, a magyar őstörténet, hitvilág és művészet és az ázsiai eredet kapcsolatának művészeti megjelenítése, -az ősi művészetek tanítása, népszerűsítése, széles körben való ismertetése, -a magyar fiatalok "ős-magyar tudatának" erősítése, -festészet, előadó- és bábművészet tanítása, -tanfolyamok és előadások szervezése, kiadványok kiadása, művészeti központ működtetése, -tanulmányutak szervezése, -az ősi művészeti tevékenységek és az egészségjavítás együttműködésének biztosítása, -az ősi művészet mint alternatív gyógymód alkalmazása betegségek gyógykezelésében (természetgyógyászat, színterápia.) ... >>

A Szépművészeti Múzeum Barátai Alapítvány

(kulturális)

1146 Budapest, Dózsa Gy. út 41.
képviselő: Charles Huebner/eseti megbiz.esetén, Linda Kondor/eseti megbiz.esetén, Linda Vadász, Tünde Szemerey/eseti megbiz.esetén
A Szépművészeti Múzeum hazai és nemzetközi ismertségének és látogatottságának az elősegítése. ... >>

A XXI. század Magyarországáért Alapítvány

(oktatási,szociális,kulturális)

1144 Budapest, Füredi utca 5/D. IV/19.
képviselő: Barabás Miklós a kuratórium elnöke
Az európai integrációs folyamatokhoz szorosan kapcsolódó szakmai és nyelvi képzések elősegítése, az arra érdemes fiatal tehetségek segítése, a hátrányos helyzetű magyar fiatalok segítése, a hátrányos helyzetű magyar fiatalok segítése, hogy részesei és formálói lehessenek az európai folyamatoknak, Magyarország felemelkedését az ország integrációját és az európai együttműködést előmozdító egyéb programok támogatása. ... >>

A Zeneoktatás Fejlesztéséért Alapítvány

(oktatási,kulturális,egyéb)

1147 Budapest, Balázs 13/b.
képviselő: Gábor Péter
A zenei oktatás, nevelés, hangszerképzés keretein belül elősegítse a zenetanárok, előadóművészek, zenét tanuló diákok szakmai képzé- sét. ... >>

AC SINUS Harcművészeti Sportegyesület

(sport,kulturális)

1149 Budapest, Fráter György tér 2. II. 7.
képviselő: Adamecz Zsófia, Klima Zsuzsanna önállóan, Oroszkiné Szathmáry Renáta ... >>

Adamovics Ilona Alapítvány

(kulturális)

1146 Budapest, Hermina 47.
képviselő: Erhartné Dr. Molnár Katalin
Zenei tanulmányokat folytató, vagy zenei területen tevékenykedő fiatal vak, illetve gyengénlátó személyek támogatása. ... >>

Add a Két Kezed Alapítvány

(oktatási,szociális,kulturális)

1141 Budapest, Bonyhádi út 98. fszt./1.
képviselő: Esti Nóra
Magyarország elmaradottabb térségeiben élő hátrányos helyzetű, elsősorban roma fiatalok és felnőttek élethelyzetének javítása, társadalmi integrációjának elősegítése oktatási, kulturális, művészeti tevékenységgel. ... >>

ADMIRATIO ARTIS Alapítvány, A Művészet Csodálata Alapítvány

(kulturális)

1146 Budapest, Dózsa Gy. út 41.
képviselő: dr. Baán László
A budapesti Szépművészeti Múzeum (továbbiakban Múzeum) gyűjtőkörébe tartozó képzőművészeti és régészeti alkotások és dokumentumok felkutatása, gyűjtését, őrzését, rendszerezését, raktározását, nyilvántartását és restaurálását kívánja támogatni. Az alapítvány segíti a nemzetközi kapcsolatokban realizálódó kutatómunkát, kiállítás- és műtárgycserét, valamint az ezekhez kapcsolódó kiadványok megjelentetését.
A Múzeum gyűjtőkörébe tartozó képzőművészeti és régészeti alkotások tudományos feldolgozásának és bemutatásának ösztönzése, segítése. ... >>

Adrienne Alapítvány Zellei Adrienn Emlékére

(kulturális)

1149 Budapest, Pósa Lajos u. 18.
képviselő: Farkas Józsefné sz.Vadász Ilona
Az alapítvány célja, hogy segítse a kiemelkedő képzőművészeti és fotóművészeti alkotások létrehozását, elsősorban amelyek a tiszta szerelem témájában születnek. ... >>

AGUADORA Alapítvány

(kulturális)

1146 Budapest, Dózsa Gy.út 41.
képviselő: Benedek Istvánné, Papp Katalin
A Szépművészeti Múzeum gyűjteményeinek korszerű eszközökkel történő bemutatásával a hagyományos európai polgári műveltség terjesztése és a vizuális kultúra fejlesztése, a múzeum ilyen céljainak megfelelő társadalmi támogatás formáinak és feltételeinek kialakítása. ... >>

Aki van Alapítvány

(kulturális)

1145 Budapest, Uzsoki utca 60. II/2.
képviselő: Markó Róbert
előadóművészek, alkotóművészek tevékenységének támogatása, a pályakezdő előadó- és alkotóművészek tudásának, képességének fejlesztése, szellemi gyarapodásuk elősegítése. ... >>

Alapítvány a Modern Baloldalért

(oktatási,kulturális,egyéb)

1146 Budapest, Thököly u.127/B.
képviselő: Honti Pál Árpád elnök
A civil társadalom értékeinek megőrzése, a hagyományok fejlesztése. A politikai kultúra fejlesztése a modern európai nevelési-oktatási módszerek felhasználásával. Ezen belül a személyiségfejlesztés, a kommunikációs képzések, a civil érdekképviselet és az önkormányzati technikák fejlesztése különböző oktatási formák felhasználásával. ... >>

Alapítvány a Szépművészeti Múzeumért és a Magyar Nemzeti Galériáért

(kulturális)

1146 Budapest, Dózsa György út 41.
képviselő: Szabó Krisztina elnök
A Szépművészeti Múzeum és a Magyar Nemzeti Galéria gyűjtőkörébe tartozó képzőművészeti és régészeti alkotások tudományos feldolgozásának és bemutatásának elősegítése. ... >>

Alapítvány Dr.Lengyel Márton és Janka Emlékére

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

1145 Budapest, Laky Adolf utca 38-40.
képviselő: Kökényesi Ágnes, Orbán Tamás, Pammerné Zagroczky Ágnes, Sugár Sára
Támogatja és elősegíti a magyarországi zsidó fiatalok esélyegyen- lőségének megteremtését, a zsidó kulturális értékek megőrzését, a kulturális folyamatosság fenntartására, kulturális örökség megőrzésére irányuló tevékenységeket. Elősegíti ezen értékek felkutatását, megismerését és megismertetését, ápolását. Segíti és támogatja a művészeteket. Elősegíti és támogatja valamennyi művészeti ág azon képviselőit, akiknek tevékenysége és munkássága a fenti célokkal összhangban van. Pályázatok útján támogatja a Scheiber Sándor Általános Iskola és Gimnázium diákjainak oktatását, külföldi csereprogramon való részvételét. Kutatási illetve tanulmányi céllal külföldön töltött idő alatt a diákok megélhetését szükség esetén támogatja. ... >>

ALBA MÉDIA Alapítvány

(oktatási,kulturális)

1149 Budapest, Egressy utca 110. V/7.
képviselő: Nemes Tamás
Kulturális és médiafesztiválok szervezése, oktatás. ... >>

Alkotó Ifjúság Alapítvány

(sport,oktatási,kulturális)

1145 Budapest, Laky Adolf u. 38-40.
képviselő: Kékes Mária
Az Anna Frank Gimnáziumban folyó nevelő-oktató munka, a tudományos, kulturális és sportélet, a kiemelkedő tehetségű tanulók speciális fejlődési lehetőségeinek támogatása. ... >>

Alsórákosi Közművelődési Egyesület

(kulturális)

1147 Budapest, Balázs u. 53.
képviselő: Milosné Bóta Piroska ... >>

Antonin Liehm Alapítvány

(kulturális)

1142 Budapest, Columbus 39.
képviselő: Dr.Bácskai Tamás, Dr.Mihályi Gábor
A Kelet és Nyugat közti kultúrális kapcsolatok alakulását elősegítő kutatómunkák támogatása. ... >>

ARANY HEGY Alapítvány Az ember harmonikus fejlődéséért

(természetvédelem,oktatási,kulturális)

1148 Budapest, Adria sétány 1/a. 1./15.
képviselő: Varga István
az ázsiai kultúrával, művészetekkel, gyógymódokkal kapcsolatos elméleti és gyakorlati képzés, ismeretterjesztés, - természetvédelemmel, természetes életmóddal kapcsolatos előadások tartása, hulladékgyűjtő akciók szervezése. ... >>

Aranyhegedű Alapítvány

(intézményi,egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális)

1143 Budapest, Fogarasi út 10-14.
képviselő: dr. Németh Attila
Az alapítvány célja anyagi eszközökkel támogatni: - a hátrányos helyzetben élő emberek megsegítését, ezen belül hátrányos helyzetű tehetséges gyermekek felkutatását, tehetségkutató versenyek szervezését, taníttatását, kórházakat, a beteg fogyatékos gyermekeket, idősebb embereket, - nyugdíjasokat, ténylegesen rászorultakat. kisebbségben élők, határon túliak integrálódásának az elősegítését, - valamint egy alapfokú zeneművészeti és tánctagozati szakiskola létrehozását. ... >>

Aranymadár

(kulturális)

1149 Budapest, Egressy utca 31-33. B. 501.
képviselő: Weiner Tibor
kulturális tevékenység végézése ... >>

Árpádházi Szent Imre Közhasznú Alapítvány

(oktatási,kulturális,egyéb)

1148 Budapest, Lengyel u. 24.
képviselő: Bertók János
A magyar és bajor nép ezeréves közös történelmi múltja alapján a két nemzet keresztény ifjúsága kulturális, oktatási és hagyomáy- őrző együttműködésének fejlesztése. ... >>

Arrakis Sport Farkasok Egyesület

(sport,kulturális)

1143 Budapest, Tábornok u. 3.
képviselő: Tóth Keve
Az egészség megőrzése, a családsegítés, a kultúra és sporttevékenység elősegítése. Tagjai és más, ezt igénylók számára a rendszeres és igényes találkozás lehetőségének biztosítása, a hagyományok ápolása, a társasági élet, a kulturált szórakozás elősegítése. ... >>

Asztali Örömök Társasága

(kulturális,egyéb)

1144 Budapest, Kerepesi u. 94.
képviselő: Dávidné Szekeres Ágnes
A vendégfogadás, vendéglátás kultúrhistóriai, gasztronómiai, irodaémi hagyományainak feltárása, népszerűsítése. ... >>

Badalik Bertalan O.P. Alapítvány

(oktatási,kulturális)

1146 Budapest, Thököly út 56.
képviselő: Górski Jacek
A humán tudományterületeken (filozófia, antropológia, vallástörténet, teológia, történelem, kultúrtörténet, pszichológia) és a művészetekben (képzőművészet, zeneművészet) felhalmozott tudás továbbadása, bárminemű publikálása, illetve kutatások támogatása, szervezése és lebonyolítása. Az alapítvány létrehoz és működtet olyan oktatási formákat, megteremt olyan tevékenységi színtereket, melyek céljai elérését szolgálják, támogat olyan kezdeményezéseket, amelyek az általuk képviselt értékekkel teljesebbé teszik saját tevékenységét, bővítik alapítói céljait. Így: szakemberek bevonásával megteremti saját szellemi műhelyét, felsőoktatási és felsőoktatáson kívüli programokat indít, tájékoztató-, ismeretterjesztő- és oktatási kiadványokat szerkeszt és jelentet meg. ... >>

Békéscsabaiak Baráti Köre Egyesület

(kulturális)

1142 Budapest, Rákospatak park 7. VII./20.
képviselő: Kocsis László
A város magyar és szlovák nyelvű lakossága hagyományai, kulturális értékei megőrzésében, népművészeti értékek felkutatásában, ismertetésében való közreműködés. ... >>

Belső Látás Közhasznú Alapítvány

(kulturális)

1146 Budapest, Thököly út 125. 3./3.
képviselő: Lévai Júlia
a vakok és gyengénlátók számára kulturális szolgáltatások nyújtása,
- a kulturális esélyegyenlőség biztosítása a vakok és gyengénlátók számára ? ezzel
kapcsolatosan a látássérültek segédeszköz fejlesztése, valamint tanulássegítő eszközeinek fejlesztése és előállítása,
- a Braille kultúra fennmaradásának elősegítése,
- a világ- és a magyar irodalom és kultúra értékeinek eljuttatása a vak és gyengénlátó
emberekhez, célzottan a fiatalokhoz, belföldön és a határontúlon egyaránt, az ún. Daisy
formátummal történő hang- és szövegrögzítés technikájával,
- a vakok és gyengénlátók érdekei és jogai képviseletének biztosítása, így különösen a látássérültek hazai érdekképviseletének és jogsegélyszolgálatának megszervezése, folyamatos ellátása, amelynek része egy ingyenes zöld vonal, valamint egy európai uniós szabvány szerinti Zöld Könyv elkészítése és társadalmi, hatósági kommunikációja
- a vakok és gyengénlátók életminőségének javítása. ... >>

Bene Géza Gyermekrajzverseny és Kiállítás- Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

1147 Budapest, Telepes u. 32.
képviselő: Bugán Istvánné
Általános iskolai rajzverseny és kiállítás rendezések támogatása, alkotó tehetséges tanulók felfedezése:Bene Géza festőművész és rajztanár által megkezdett hagyomány folytatásaként. ... >>

Berczik Sára Alapítvány az Esztétikus Mozgásért

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3.
képviselő: Kistelekiné Fajt Ágnes, Parizán Ildikó, Szemes Árpád
A ritmikus sportgimnasztika népszerűsítése és széleskörű elterjesztése, az ezzel kapcsolatos támogatás nyújtása.
Kulturális és művészeti bemutatók szervezése, lebonyolítása, valamint részvétel az esztétikus mozgás oktatásában az előadó-művészet terén.
Tanfolyamok, továbbképzések, külföldi tanulmányutak szervezése és támogatása révén szakmai segítségnyújtás, pályakezdő edzők és pedagógusok számára, különös tekintettel az Országos Képzési Jegyzékben (OKJ) szerepelő ritmikus gimnasztika sportoktatói tanfolyamok tartása, illetve a tanfolyamhoz kapcsolódó gyakorlati képzés megszervezése.
Kapcsolatok kiépítése és ápolása bel- és külföldi iskolákkal, kulturális és művészeti szervezetekkel, intézményekkel, különös tekintettel az Országos Képzési Jegyzékben (OKJ) szereplő ritmikus gimnasztika sportoktatói tanfolyamot lebonyolító szervezetekkel. ... >>

Bét Orim Progresszív Zsidó Egyesület

(szociális,kulturális)

1145 Budapest, Szugló utca 53. III./11.
képviselő: Hajnal György, Kálmán Gábor
A zsidó hagyományok tanulása és ápolása, karitatív tevékenység folytatása. ... >>

BKF Hallgatókért Egyesület

(intézményi,sport,oktatási,kulturális,érdekképviselet)

1148 Budapest, Nagy Lajos király útja 1-9.
képviselő: Andrássy Tamás Géza
Közreműködés a Budapesti Kommunikációs és Üzleti Főiskola ( BKF) hallgatóinak oktatásában, képességeinek fejlesztésében, az ismeretek terjesztésében. A Budapesti Kommunikációs és Üzleti Főiskola hallgatóina szakmai, közéleti és kulturális tevékenységének támogatása, az egyesületei tagok képviseletének, érdekvédelmének ellátása, sport- és kulturális programok szervezése, a BKF hagyományinak ápolása és minél szélesebb körben való megismertetése. ... >>

Budapest Juventutis Zenekarért Alapítvány

(kulturális)

1147 Budapest, Huszt u. 40.
képviselő: Presztolánszky András
A komolyzenei kultura iránt érdeklődő fiatal kezdő művészek támogatása. ... >>

Budapest Skót Tánc Klub

(kulturális)

1145 Budapest, Újvilág utca 42-44. A.ép. 1.
képviselő: Borbély Ágnes ... >>

Budapesti Divatiskoláért Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

1148 Budapest, Örs vezér tér tér 19. IV./17.
képviselő: Rose Gáborné
A Divat-Stílustervező Művészeti Szakközépiskola fenntartása és mű- ködtetése. A célok megvalósítását segítő eszközök felkutatása, be- szerzése, támogatások igénybevétele és nyújtása. ... >>

BUDOKAN Keleti Harci Művészetek Sportegyesület

(sport,kulturális)

1141 Budapest, Komócsy út 39-41.
képviselő: Greiger László ... >>

Bushido Kempo Karate Harcművészeti Egyesület

(kulturális)

1141 Budapest, Bonyhádi utca 114. 2./5.
képviselő: ifj. Papp Valér ... >>

Capella dell Academia Alapítvány

(oktatási,kulturális)

1141 Budapest, Kalocsai u. 38/B.
képviselő: Vásáry Tamás
A magyar zeneművészet, illetőleg alkotásainak és zeneművészeinek hazai és külföldi megismertetésének elősegítése ismeretterjesztő tevékenysége. A magyar zenekultúra terjesztése, a magyar zenei, vonoszenekari kultúra eredményeinek, hagyományainak megőrzése. ... >>

Carpathia Közéleti Egyesület

(kulturális)

1145 Budapest, Varsó u. 11.
képviselő: dr. Zára Zsolt ... >>

CASUS Alapítvány a Kortárs Művészetekért

(kulturális)

1142 Budapest, Balázs park 5. I.em.2.
képviselő: Pocsai József
A kortárs magyar művészet műhelyének támogatása. ... >>

Centropa Alapítvány

(kulturális)

1143 Budapest, Stefánia út 63/ c. I./9.
képviselő: Andor Eszter, Sárdi Dóra
A Közép-Kelet Európában - így a környezőországokban is - élő, magyar anyanyelvű, idős zsidó emberek élettörténetének, családi fényképeinek és dokumentumainak a megőrzése annak érdekében, hogy az utókor a XX. századi zsidó életmódot, annak mindennapjait első kézből származó beszámolókból és az azokat alátámasztó, kiegészítő tárgyi és információhordozó dokumentációkból ismerhesse meg. ... >>

Chipuro Egyesület

(kulturális)

1149 Budapest, Nagy Lajos király útja 126. B. 2./37.
képviselő: Böszörményi Gergely, Guttmann-Papp Anikó, Orsó Gergely
ázsiai-magyar kapcsolatok erősítése, a Magyarországon élő ázsiaiak beilleszkedésének segítése. ... >>

Cigány Fiatalok Kulturális Egyesülete

(oktatási,kulturális)

1143 Budapest, Ilka utca 21. VII//32.
képviselő: Mágó Károly
Internetes honlapok, rádiós, televiziós műsorok készítésének támogatása. Számítástechnikai, újságíró képzés támogatása. ... >>

"Club Prosper Montagné Hongrie" Gasztronómiai Egyesület

(oktatási,kulturális)

1146 Budapest, Állatkerti út. 2.
képviselő: Dr. Buday Gábor
Semmiféle kereskedelmi célt nem követ. Maitre Prosper Montagné, tudós és szellemi ember megtisztelő emlékezetének megőrzése. Ő a francia étkezési kultúra legnevesebb képviselője volt úgy elméleti, mint szakmai területen. Az Ő életművének olytatása, azaz az étkezési kultúra értékes hagyományainak megőrzése, az étkezési kultúra tekintélyének és minden, a színvonalas étkezéssel összefüggő dolog védelme, fiatal tehetségek bátorítása és a figyelem felhívása az érdemes vállalkozásokra. Mindezt különösképpen az ínyencek és az élelmiszeripar területén működők összehozásával kell megvalósítani. ... >>

Corvinus Román Művészeti és Tudományos Esélyegyenlőségért Egyesület

(kulturális)

1142 Budapest, Csáktornya u. 13. IV.28
képviselő: Reigl Lászlóné, Tóth Ferenc / elnök ... >>

Csanádi Árpád Olimpiai Baráti Kör

(intézményi,oktatási,kulturális,egyéb)

1143 Budapest, Őrnagy utca 5-7.
képviselő: dr. Hencsei Pál
Az olimpiai eszme népszerűsítése és terjesztése, élménybeszámolók, vetélkedők, iskolai rendezvények szervezése, hagyományőrző tevékenység ... >>
1. oldal 2. oldal 3. oldal 4. oldal 5. oldal 6. oldal