Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Budapest XIV. ker érdekképviselet civil szervezetek


Találatok száma: 268
1. oldal

56-os Forradalmi Nemzeti Szövetség

(érdekképviselet)

1145 Budapest, Colombus 11.
képviselő: Desztics Jenö, Márton András ... >>

Adófizető Vállalkozók Országos Érdekképviseleti Szövetsége

(érdekképviselet)

1148 Budapest, Mogyoródi út 68/c.
képviselő: Asztalos Erzsébet Dr., Dr. Szabó Lajos ... >>

Alapítvány a Pályavasutasokért

(érdekképviselet,szociális)

1142 Budapest, Teleki Blanka utca 15-17.
képviselő: Szentgyörgyi Mihály
A Pályavasúti Dolgozók Szakszervezete tagjainak és családtagjainak különösen súlyos körülményekben történő anyagi segítése. Az egészséges és kulturált körülmények elősegítése, a családi kötelékek erősítése, a gyermeknevelés támogatása, a pályavasúton dolgozók életszínvonalának emelése. ... >>

Aligátor Sport Klub Egyesület

(sport,érdekképviselet)

1147 Budapest, Telepes utca 34.
képviselő: Hajós Gyula
a versenysport fejlesztése, elsősorban az úszósport színvonalának emelése, az utánpótlás megfelelő szakmai szintű biztosítása, ebben a tagok érdekvédelme és érdekeik képviselete erre irányuló igény esetén;
együttműködés a magyar úszósport körében kialakítandó szabályozásban, az Egyesület céljainak érvényre juttatása;
együttműködés a sportágazat szereplőivel, intézményeivel, szakmai támogatás nyújtása a fejlesztéshez, az utánpótlás-biztosításhoz;
részvétel az egyesület céljaihoz kapcsolódó nemzetközi szövetségben;
nemzetközi kapcsolatok kialakítása;
jogalkotási és szabályozási feladatok ellátásához szakmai segítségnyújtás, tárgyalópartnerként részvétel ezen folyamatokban és közreműködés annak érdekében, hogy a szabályozások végrehajtása során egységes országos, illetve nemzetközi gyakorlat alakuljon ki;
fenti célokkal kapcsolatos ügyekben tanácsadás, felvilágosítás, koordinatív feladatok ellátása. ... >>

Állategészségügyi és Élelmiszerellenőrzési Dolgozók Szakszervezete

(egészségügyi,érdekképviselet)

1146 Budapest, Abonyi utca 31.
képviselő: Dömsödi Ferenc, dr. Bögyös Gábor, dr. Kopescsnik Miklós Gábor, dr. Kovácsffy Csaba, dr. Tamáska István, Dr.Soós József, Ludnik Ferenc
Érdekegyeztető és érdekvédelmi tevékenység, a dolgozók élet- és munkakörülményeit meghatározó intézkedések során az álláspontok összegyűjtése, összegzése és közvetítése, a szakszervezeti egyetértési jog gyakorlása a jogszabályokban meghatározott kérdésekben. ... >>

Állatkerti Autonóm Szakszervezet

(érdekképviselet)

1146 Budapest, Állatkerti krt.6-12.
képviselő: Pintér Károly ... >>

Autóbusz Közlekedésben és Személyszállításban Dolgozók Uniója

(érdekképviselet)

1146 Budapest, Ajtósi Dürer sor 27/A.
képviselő: Hoffmann Antal elnök
A tagszervezeteinek pártoktól és szakszervezeti konföderációtól független kereteket biztosítson egymás támogatására, a közösen elfogadott célok együttes képviseletére, az autóbusz közlekedésben dolgozók élet-és munkakörülményeinek javítása az Alapszabály II.pontja szerint. ... >>

Autóbuszvezetők Nemzeti Szabad Szakszervezete

(érdekképviselet)

1144 Budapest, Kerepesi út 128-130 I./23.
képviselő: Békési László Gábor
A szervezethez tartozó munkavállalók gazdasági, szociális és szak- mai érdekeinek képviselete, továbbá jogi védelmének szervezése, elősegítése és támogatása. ... >>

Batthyány-Strattmann László Iskolafejlesztési Alapítvány

(intézményi,sport,egészségügyi,oktatási,érdekképviselet)

1146 Budapest, Dózsa Gy. út 25-27.
képviselő: Oláh Mária, Vági Erzsébet
Az oktatás-nevelés tárgyi és személyi feltételeinek elősegítése, az országos ápolásetika konferenciák szervezésének támogatása, ápolásetika továbbképző bázis megteremtése, a betegek érdekvédelmének megszervezése, tanulók szociális és tanulmányi támogatása, diáksport ösztönzése. ... >>

BKF Hallgatókért Egyesület

(intézményi,sport,oktatási,kulturális,érdekképviselet)

1148 Budapest, Nagy Lajos király útja 1-9.
képviselő: Andrássy Tamás Géza
Közreműködés a Budapesti Kommunikációs és Üzleti Főiskola ( BKF) hallgatóinak oktatásában, képességeinek fejlesztésében, az ismeretek terjesztésében. A Budapesti Kommunikációs és Üzleti Főiskola hallgatóina szakmai, közéleti és kulturális tevékenységének támogatása, az egyesületei tagok képviseletének, érdekvédelmének ellátása, sport- és kulturális programok szervezése, a BKF hagyományinak ápolása és minél szélesebb körben való megismertetése. ... >>

BMW Márkakereskedők Országos Szövetsége

(érdekképviselet)

1145 Budapest, Amerikai u. 98.
képviselő: Antal Péter ( elnök )
A BMW gépkocsikat forgalmazó márkakereskedők érdekvédelme. Gazdasági és műszaki tapasztalatcsere. A kereskedők igényeinek érvényesítése a gyártókkal és importőrökkel szemben. A versenyfetételek betartásának ellenőrzése. ... >>

Budapesti Darts Szövetség

(sport,érdekképviselet)

1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3.
képviselő: Kövesdi Andrea
A területén működő darts egyesületek, klubok tevékenységének összefogása. ... >>

Budapesti és Agglomerációs Polgárőr Szervezetek Szövetsége

(közbiztonság,érdekképviselet,egyéb)

1145 Budapest, Laky Adolf utca 36.
képviselő: Kardos Pál
Közrendbiztosítás, bűnmegelőzés, baleset megelőzés, gyermek- és ifjúságvédelem. A Budapesti Rendőr Főkapitánysággal való együttműködési szerződés keretében szervezi és koordinálja a tagegyesületei, mint a rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 2/A. §-ában foglaltak szerint,a lakosság élet- és vagyonvédelmének biztosítása érdekében létesült társadalmi önvédelmi szervezetek tagjainak a közbiztonság javítására irányuló, a rendőrséggel együttműködési megállapodás alapján végzett közfeladatnak minősülő tevékenységet, aminek érdekében Budapest Főváros területén központi ügyeletet tart fenn és működtet, és ezáltal is részt vesz a bűnalkalmak korlátozásával az ismertté vált bűncselekmények számának mérséklésében, a közbiztonság javításában, a lakosság és bűnüldöző, valamint a rendvédelmi szervezetek közötti bizalom és együttműködés erősítésében. ... >>

Budapesti és Pest Megyei Regionális Iparszövetség

(érdekképviselet)

1146 Budapest, Thököly út 58-60.
képviselő: Dr. Vadász György
A szövetség szakmai, gazdasági, érdekképviseleti tevékenységet végez, ennek keretében céljának tekinti a regionális összefogást, a közös hatékony régiós munkáltatói érdekképviseletet és érdekérvényesítést, valamint a régióban működő, az alapítókhoz és a csatlakozókhoz tartozó vállalkozások, elsősorban a kis- és középvállalkozások fejlődésének elősegítését, az Európai Unió által kínált fejlesztési források fejlődést elősegítő felhasználását. ... >>

Budapesti Kisoroszlánok Sportegyesület

(sport,oktatási,érdekképviselet)

1148 Budapest, Vezér utca 148-150 A/ II./3.
képviselő: Surinyáné Kis Zsuzsanna
2.1. sporttevékenység szervezése, valamint a sporttevékenység feltételeinek megteremtése.
2.2. A Sportegyesület a sakkozás területén folytatott tevékenységével kívánja a magyar sport jó hírét növelni, illetve a lakosságot rendszeres sportolásra ösztönözni. Ennek érdekében a Sportegyesület az alábbi célok és feladatok megvalósítására alakult:
-a tagok, más felnőttek és a gyermekek részére szabadidős programok szervezése;
-sporttevékenység és oktatás, valamint erre való nevelés;
-a sakk, mint sportág és szabadidős tevékenység népszerűsítése;
-helyi, országos és nemzetközi versenyek szervezése fenti sportágban;
-együttműködés az azonos célú sportegyesületekkel és szervezetekkel;
-fiatal tehetséges versenyzők felkutatása és segítése sportolói karrierjük kialakításában;
-tagok és csatlakozó személyek részére klub működtetése;
-részvétel a versenysportban a szakági szövetség hivatalos keretein belül;
-e célok érdekében nemzetközi kapcsolatok kiépítése;
-a biztonságos sporttevékenység végzéséhez szükséges feltételek biztosítása. ... >>

Budapesti Közlekedésépítő és Fenntartó Dolgozók Szakszervezete

(érdekképviselet)

1143 Budapest, Hungária krt. 46.
képviselő: Halász Balázsné, Józsa Györgyné
A munkaviszonyban állók érdekeltségének, munkaviszonyához, munkavégzéséhez, élet- és munkakörülményeihez kapcsolódó érdekek feltárása, képviselete, a jogszabályokban biztosított eszközök felhasználásával tagjainak érdekvédelme. ... >>

Budapesti Közlekedési Részvénytársaság HÉV Dolgozók Szakszervezete

(érdekképviselet)

1143 Budapest, Hungária krt. 46.
képviselő: Győri Tamás elnök
munkavállalói érdekvédelem, és képviselet. ... >>

Bűnmegelőzők Országos Szakmai Szövetsége

(érdekképviselet,egyéb)

1145 Budapest, Gyarmat utca 47/ B. II/10.
képviselő: Dr. Nyári Katalin, Mecseki Tibor
proszocialitásra és biztonságra nevelés, bűnmegelőzés ... >>

Cartographia Szakszervezeti Alapszervezet

(érdekképviselet)

1149 Budapest, Bosnyák tér 5.
képviselő: Jolsvainé Csabavári Ildikó, Soltészné Uley Ilona ... >>

CHEMOL Sportegyesület

(sport,érdekképviselet)

1141 Budapest, Szugló utca 129. fszt./3.
képviselő: Papp Mihály
A Chemolimpex és Chemol Rt. volt dolgozóinak, az egyesület tagjainak egészséges életmódja és sportigényeinek biztosítása érdekében sportolási, edzési lehetőségek biztosítása. Szakági szövetségek által rendezett versenyeken való részvételének és eredményes szereplésének biztosítása, a meglévő sportolási feltételek fejlesztésével a sportolás, a szabadidő hasznos eltöltésének elősegítése, sportprogramok szervezése. ... >>

Civil Mozgalom Egyesület

(érdekképviselet,egyéb)

1144 Budapest, Füredi utca 60-62. fsz./6.
képviselő: Seres Mária
érdekvédelmi tevékenység. ... >>

Civil Zugló Egyesület

(sport,természetvédelem,érdekképviselet,környezetvédelmi)

1145 Budapest, Gyarmat utca 6. 2./5.
képviselő: Várnai László
Általános célok:
- Zugló városrész hosszú távú fejlődésének elősegítése, értékeinek megóvása, a városrész fejlődésének figyelemmel kísérése, élhetőbb, emberközelibb élettér megteremtése, az ehhez szükséges fejlődési irányok feltérképezése, a lakosság igényeinek, problémáinak feltárása.
- Folyamatos helyi nyilvánosság megteremtése, információs kiadványok elkészítése.
- A fontosabb kérdésekről rendszeres vita lehetőségének megteremtése.
- Civil szervezetek, a helyi közösség folyamatos bevonása a település fontos kérdéseiről való döntésbe, a helyi közösségek önszerveződésének segítése, közösségi érdekvédelem.
- A döntéshozók és a lakosság eredményes kommunikációja érdekében civil fórumok szervezése, kezdeményezése, az önkormányzat ezeken való részvételének ösztönzése, a helyi önkormányzat és egyéb döntéshozók felé a társadalmi kapcsolatok megtalálása a jogi szabályok keretein belül.
- A helyi önkormányzat és egyéb hatóságok felé a lakosság feltérképezett igényeinek, az ezek alapján kidolgozott lehetséges közép- és hosszútávú fejlődési irányoknak, lehetőségeknek és terveknek való közvetítése a civil személyes, írott és elektronikus fórumokon keresztül.
- Az érintett kérdésekben tartott önkormányzati nyilvános képviselő testületi üléseken való részvétel.

Konkrét célok:
- A természeti környezet megóvása.
- Élhető városrész megteremtése, a zöld területek megóvása.
- A Millfav végállomásra tervezett bevásárló központ ügyében a lakossági érdek képviselete.
- A közösségi terek, sportpályák megóvása.
- Az átmenő forgalom csökkentése, a közösségi közlekedés javítása.
- A lakosság, a kis közösségek képviselete a túlzott beépítések, ingatlanfejlesztések ellen. ... >>

Civil, Vállalkozói és Sport Szervezetek Országos Szövetsége

(sport,érdekképviselet)

1149 Budapest, Egressy út 75.
képviselő: Jóny István (elnök)
1. Az ország területén bejegyzett és működő polgári, civil, vállalkozói, sport és egyéb érdekképviseleti, és érdekvédelmi társadalmi szerveződések közötti együttműködés feltételeinek megteremtése, a szakszerűség, a kompromisszumkészség, és az egymás iránti toleranciakészésg kialakításával, a közös döntések, határozataik végrehajtásának elősegítése, azok képviselete államhatalmi, önkormányzati és más társadalmi szerveknél, szervezeteknél. 2. A tag, együttműködő szervezetek alapszabályaiban foglalt, és más állampolgári érdekek képviselete, továbbá alktmányos keretek közötti védelme. 3. A hazai és nemzetközi kapcsolatok kiépítése,és ápolása hasonló szervekkel, szervezetekkel. 4. A működési területén új, vagy újonnan szerveződő érdekvédelmi, polgári vállalkozói, sport, társadalmi, civil szerveződések, szövetségek, egyesületek, tömörülések, mozgalmak lehetőségeihez mérten való támogatása, amemnnyiben azok az alkotmányos és törvényes feltételek között működnek, és kívánnak működni. 5. A tagszervezetek közötti vitás kérdések megoldásának elősegítése. ... >>

Diákház Alapítvány

(érdekképviselet,szociális)

1148 Budapest, Kerepesi út 30.III.em.46.
képviselő: Simon Gábor
Gyerekek, fiatalok, fiatal felnőttek érdekvédelmének, érdekképviseletének és érdekérvényesítésének elősegítése, támogatása. ... >>

Diplomáciai Területet Ellátó Igazgatósági Dolgozók Szakszervezete

(érdekképviselet)

1146 Budapest, Cházár A. u. 9.
képviselő: Molnár József, Szász György ... >>

Díszállatkereskedők és Tápforgalmazók Országos Egyesülete

(érdekképviselet)

1142 Budapest, Ungvár utca 64-66.
képviselő: ifj. Bíró József
A díszállatkereskedői és tápforgalmazói tevékenység összefogása, megszervezése, a tápforgalmazás elősegítése és a tagok érdekvédelmének ellátása. ... >>

Egészségvédők Szövetsége

(sport,egészségügyi,kulturális,érdekképviselet)

1145 Budapest, Amerikai út I/2.
képviselő: Magyar Csabáné
a csatlakozó civil szervezetek összefogása az egészségmegőrzés és betegségmegelőzés érdekében, valamint a mozgásszegény életmóddal kapcsolatos szemléletváltás segítése, a szabadidős sport népszerűsítése, illetve a szabadidős sportolás lehetőségének biztosítása.
Az ezen szervezeteket érintő önkormányzati döntések és határozatok szakmai hátterének biztosítása, az egyes feladatok ellátásával kapcsolatos elképzelések feltárása, megoldási javaslatok felvetése és kidolgozása, részvétel a döntések előkészítésében és véleményezésében.
a Szövetség képviselőin keresztül beleszólási lehetőséget kapni a XIV. kerületi Önkormányzat civil szervezetekkel kapcsolatos döntéseibe.
A civil szerveződéseket tevékenységében érintő, segítő, képviselő hatóságok, intézmények és tagszervezetek közötti hatékony információáramlás biztosítása, e tevékenységek koordinálása, közös feladatok szervezése.
A csatlakozó tagszervezetek közötti párbeszéd, koordináció biztosítása, kiadványok létrehozása, pályázati programok készítése.
A célokkal kapcsolatos egészségügyi, kulturális, ifjúsági és családi rendezvények, egészségfejlesztő, betegségmegelőző egyéni és csoportos, szabadidős sportrendezvények, programok szervezése, rendezése, stb.
A célokhoz kapcsolódó régiós és nemzetközi kapcsolatok kezdeményezése és működtetése, a régebbiek megszilárdításának elősegítése. ... >>

Elektronikus Számlakibocsátók Egyesülete

(érdekképviselet)

1146 Budapest, Hermina út 17.
képviselő: Magyar István
Az Egyesület célja fórumot biztosítani a számlakezeléssel kapcsolatos technológiai és jogi megoldások megismerésére, és a közös javaslatok kidolgozására az alábbi fő területekre fókuszálva: papíralapon kibocsátott számlák archiválása; elekronikus számlakezelés; papíralapú dokumentumok hiteles archiválása. ... >>

Első Magyar Kéményszövetség Közhasznú Egyesület

(oktatási,érdekképviselet,egyéb)

1147 Budapest, Rákospatak utca 70-72.
képviselő: Bálint Attila
Olyan szellemi műhely létrehozása, amely az élet- és vagyonbiztonságra, a környezetvédelmi igények kielégítésére figyelve, széleskörű társadalmi ismeretterjesztés és oktatás segítségével elősegíti a korszerű kémény, füstelvezető és friss levegőt biztosító berendezések megismertetését és hazai elterjesztését. ... >>

Első Országos Iparszövetségi Nyugdíjpénztár

(érdekképviselet)

1146 Budapest, Thököly u.58-60.sz.
képviselő: Szabó István ... >>

Építőanyagipari Dolgozók Szakszervezete Szociális Alapítványa

(érdekképviselet,szociális)

1140 Budapest, Tihany u. 8.
képviselő: Dr.Bertalan Zoltán, Gombos Istvánné, Madár János, Nagy Lászlóné, Stocker Zoltán
Az Építőanyagipari Dolgozók Szakszervezete tagjainak szociális támogatása. ... >>

Értelmiségi Szakszervezeti Tömörülés

(érdekképviselet)

1143 Budapest, Stefánia út 14.
képviselő: dr. Kuti László
Munkavállalói érdekképviselet. ... >>

Etalon Coaching Társaság

(érdekképviselet)

1147 Budapest, Kerékgyártó utca 59. 2./6.
képviselő: dr. Boldizsár Gabriella
Coach szakma érdekeinek képviselete. ... >>

Európai Romák szövetsége Közhasznú Egyesület

(kulturális,érdekképviselet)

1148 Budapest, Pákozdi tér 12/a.
képviselő: Fehér Sándor, Kuti Vilmos, Oláh István
Az európai közösség népeihez való tartozás tudatos elkötelezettségű vállalása és annak teljesítésére való folyamatos törekvés az élet minden területén. A magyarországi cigányság társadalmi és kulturális szerepének és feladatainak feltárása, ezen nemzetiség szempontjából az Európai Unióval kapcsolatos állásfoglalás kialakítása és dokumentálása, továbbá megismertetése rendezvények, kiadványok és egyéb kulturális eljárások útján. A magyarországi cigányság Európai Unióba ( - továbbiakban: EU - ) történő beilleszkedésének az elősegítése, az információs társadalom vívmányainak ezen nemzetiség körében történő mind szélesebb megismertetése, a sajátos nemzetiségi hagyománynak az EU-ban történő megismertetése, a cigányság nemzetiségi és különösen a törekvés szervezett keretek között történő érvényre juttatása. A magyarországi cigányság társadalmi és kulturális szerepének és feladatainak feltárása, ezen nemzetiség szempontjából az Európai Unióval kapcsolatos állásfoglalás kialakítása, és dokumentálása, továbbá megismertetése rendezvények, kiadványok és egyéb eljárások útján. A hazai cigány kultúrára vonatkozó ismeretek elmélyítése, a magyarországi cigány hagyományok ápolása, intenzív közéleti szerepvállalással Magyarországon és az Európai Unió tagállamaiban. Ismeretátadás és közvetítés, azaz a cigányság által egyénileg vagy civil szervezetein vagy kisebbségi önkormányzatain keresztül igénybe vehető EU-s pályázatok mind szélesebb körben való megismertetése, beleértve külképviselet létrehozását is ennek érdekében az Európai Unió szerveinél önállóan vagy más civil szervezettel vagy állami szervvel, illetve annak intézményével együtt. ... >>

Evangéliumi Szabadegyházak Szövetsége

(érdekképviselet)

1143 Budapest, Gizella út 37.
képviselő: Pataky Albert
tagegyházak képviselete ... >>

"Ezüstkor" Hermina Mezei Nyugdíjasok Szociális, Kulturális, Érdekvédelmi és Természetvédelmi Közhasznú Egyesület

(természetvédelem,kulturális,érdekképviselet)

1145 Budapest, Variházy utca 7.
képviselő: Hara Lászlóné, Honffy Andrásné
A szervezet célja: azoknak a természetes és jogi személyeknek az összefogása, akik elősegítik a kerületi lokálpatriotizmus erősödését. ... >>

Férfi Hivatásos Kosárlabda Alszövetség (Liga)

(sport,érdekképviselet)

1146 Budapest, Istvánmezei u. 1-3.
képviselő: Halm Roland, Makrai László, Máté János, Rózsás Gábor Valér elnök önállóan, Török Ferenc
Az NB-I-es férfi kosárlabda csapatok alapvető érdekeinek összehangolása, azok védelme és képviselete. ... >>

Fiatalok Érdekvédelmi Szövetsége

(érdekképviselet)

1146 Budapest, Ajtósi Dürer út 27. /A.
képviselő: Máthé András
a fiatalok és kiemelten a fiatal munkavállalók és pályakezdők érdekeinek feltárása, előmozdítása és megvédése. ... >>

Fogyatékosok Országos Diák és Szabadidősport Szövetsége

(sport,oktatási,érdekképviselet)

1146 Budapest, Istvánmezei utca 1-3.
képviselő: Szoboszlai Csaba
a fogyatékos tanulóifjúság egészséges életmódra nevelésének elősegítése érdekében a rendszeres testedzés, sportolás megkedveltetése, a rendszeresen sportoló tanulók számának növelése, a versenysport utánpótlás bázisának szélesítése, valamint a tagok hazai és nemzetközi képviselete, érdekképviselete és érdekvédelme. A fogyatékossággal élő lakosság szabadidős sporttevékenységének népszerűsítése, szervezése. Sportszakember-képzés támogatása, szervezése, lebonyolítása. A sport népszerűsítése, fejlesztése, a tagszervezetekkel együtt a versenyrendszerek szervezése, lebonyolítása. ... >>

Ford Klub Magyarország Egyesület

(érdekképviselet)

1141 Budapest, Kalauz utca 14.
képviselő: Molnár Dávid Péter
Az azonos típusú gépkocsival rendelkező tagok érdekvédelme, a klubélet fejlesztése. ... >>

Fővárosi Pszichiátriai Gondozók Egyesülete

(érdekképviselet)

1146 Budapest, Hermina u. 7.
képviselő: dr. Kellner Pál elnök, Dr.Koffler Sándor elnökhelyettes/ ketten együtt, Dr.Pető Katalin / ketten együtt, Rózsás Györgyné elnökhelyettes
A pszichiátriai gondozás szakmai ismérveinek kimunkálása. ... >>

Fővárosi Villamosvasutak Szakszervezete

(érdekképviselet)

1143 Budapest, Hungária krt. 46. I.em. 107.
képviselő: Csete Gyuláné ... >>

Független Érdekképviseleti Szervezet

(érdekképviselet)

1149 Budapest, Angol 18-20.
képviselő: Milcsevics Arnoldné dr., Schwenk Miklósné ... >>

Független Érdekvédelmi Fórum

(érdekképviselet,egyéb)

1144 Budapest, Álmos vezér tér 9.
képviselő: Huszti Tibor ... >>

Független Judóbírók Egyesülete

(érdekképviselet)

1146 Budapest, Dózsa György 1-3.
képviselő: Walter Géza ... >>

Független Mágusok Szövetsége Egyesület

(érdekképviselet)

1149 Budapest, Nagy Lajos király útja 174.
képviselő: Szabados Ágnes
Szakmailag és erkölcsileg is magasan képzett, spirituális képességekkel rendelkező személyek érdekeinek képviselete. ... >>
1. oldal 2. oldal 3. oldal 4. oldal 5. oldal 6. oldal