Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Budapest XIII. ker természetvédelem civil szervezetek


Találatok száma: 44
1. oldal

Alliter Kiadói és Oktatásfejlesztő Alapítvány

(sport,természetvédelem,egészségügyi,oktatási,kulturális)

1135 Budapest, Lehel út 24/c. III. 1.
képviselő: Czinege Mária
főként a hazánkban élő és a határon túli magyarság számára is- meretek terjesztése, könyvek és egyéb adathordozók kiadása, különös tekintettel az egészségüggyel (egészségmegőrzés, betegségmegelőzés) sporttal, környezetvédelemmel, természetvédelemmel, az ifjusággal (nevelés, oktatás, ifjuságvédelem) és az euroatlanti integrációval kapcsolatos ismeretekre; -a magyarság magas szintű műveltségének és képzettségének fenn- tartását, fejlesztését szolgáló szellemi és kiemelkedő gyakorlati tevékenység ösztönzése; - egyes szellemi termékek széles körben való megismertetésének támogatása; - a fent említett célok megvalósításából származó adatok alapján végzett tudományos tevékenység, kutatás. ... >>

Angyalföldi Természetbarát és Testedző Egyesület

(természetvédelem)

1139 Budapest, Rozsnyai utca 4.
képviselő: Dubniczky Attila, Losonczy Péter ... >>

AQUINCUM LIONS CLUB Egyesület

(természetvédelem,egészségügyi,szociális,érdekképviselet)

1131 Budapest, Jéggyár u. 6.
képviselő: . ******, Dr.Novák Tamás titkár, Illés Elemér alelnök, Kálmán László kincstárnok, Kormos János elnök, Simon Erzsébet alelnök
Olyan, a Lions Klubok Nemzetközi Szövetsége hálózatához tartozó szervezet létrehozása, amelynek tagjai nemes célok elérésének érdekében működnek együtt: közösségi célok megvalósításának segítésében, rászoruló személyek és szervezetek, alapítványok természetbeni, illetve anyagi juttatás formájában történő támogatásában, valamint a környezetvédelem ügyének előrevitelében, valamint korunk egyik betegségének, a drogfogyasztásnak visszaszorításában. ****** Az egyesület képviseletét az elnök az alelnökök, a titkár vagy a kincstárnok valamelyikével együttesen látja el. ... >>

Budapest Evezős Egyesület

(sport,természetvédelem,oktatási,kulturális)

1138 Budapest, Népsziget út 1-3.
képviselő: Tarján Tamás
Az amatőr evezős versenyzés, a rekreációs evezés és a túraevezés szervezése, anyagi és erkölcsi támogatása, feltételeinek megteremtése. Az evezős sportág széleskörű megismertetése, és oktatása minden korosztály részére. A sportegyesület tagjai részére az evezésoktatás, a versenyzésre való felkészítés, a versenyeztetés, a kiegészítő sportolás és edzés lehetőségének biztosítása. A sportegyesület tagjainak és családjuknak az egészséges, rekreációs testedzés biztosítása. Veterán és túraevezősök részére evezési lehetőség biztosítása. Hazai és külföld evezőstúrák, versenyek szervezése és ilyeneken való részvétel. Egészséges, közösségi szellem megteremtése, az elődegyesületek klubéleti hagyományainak felélesztése és folytatása. A versenyzés támogatása, pártoló tagok toborzása. A jogszabályokban meghatározott keretek között nemzetközi sporttevékenység folytatása. Tevékenységük során a vizek és a környezet természetes állapotának és tisztaságának védelme. ... >>

Budapesti Természetjárásért Alapítvány

(természetvédelem,oktatási)

1139 Budapest, Szigligeti utca 1. VII./19.
képviselő: Maczák Sándor önálló, Tick Istvánné Rófusz Sarolta önálló
A budapesti szervezett természetjárás fejlesztése, népszerűsítése, támogatása. ... >>

DÉLVIDÉKÉRT ALAPÍTVÁNY

(természetvédelem,oktatási,kulturális)

1134 Budapest, Róbert Károly körút 38. 3./54.
képviselő: Stefaniga Szilárd
az alapítvány tartós és közérdekű céljának tekinti különösen a délvidéki
magyarság körében:
a határon túl élő magyar nemzeti közösségek nemzeti, kulturális és szellemi életének, tevékenységének segítését, ezzel is hatékony részt vállalva identitásuk megőrzésében;
a magyar nemzeti tudat és összetartozás-tudat ápolását és kiteljesítését;
egyéni és csoportos cserelátogatások, tanulmányutak szervezését, támogatását;
a Kárpát-medencében élő magyar nemzetrészek kölcsönös megismertetését egymással;
a keresztény értékek megőrzését;
az EU-n kívüli országok társadalmainak oktatási, kulturális és szociális támogatására kiírt pályázatok elkészítésében való közreműködést, segítségnyújtást;
a határon túl élő magyar nemzeti közösségek oktatási-nevelési típusú tevékenységének anyagi és természetbeni támogatását;
a nemzeti kultúra ápolását és a kultúra egyes hordozóinak bemutatását, megőrzését;
szociális tevékenység ellátását, illetve ilyen tevékenység támogatását;
az anyaországi társadalom tájékoztatását a Kárpát-medencei magyarságvalós élethelyzetről. ... >>

DNS Természetközpontú Egyesület

(természetvédelem,oktatási,kulturális)

1133 Budapest, Ronyva utca 3. fsz./1.
képviselő: Antal Csaba
A környezettudatos életmód népszerűsítése, alternatív, megújuló energia- és nyersanyag források használatának bemutatása, propagálása. Művészeti megközelítésben az ifjúság és a civil közösségek számára oktatási és ismeretterjesztő anyagok biztosítása, fejlesztése és terjesztése. A planetáris tudatú nemzedék kinevelése, az alkotó- és előadóművészek terén tehetségek felkarolása és támogatása, ezen túlmenően a nemzeti hagyományok ápolása, népszerűsítése. ... >>

Fogyatékosságügyi Tudásbázis Alapítvány

(természetvédelem,kulturális)

1134 Budapest, Pattantyús utca 11.
képviselő: Földes Dalma, Gombos Gábor, Kogon Mihály
A fogyatékosságüggyel kapcsolatos akadémiai természetű tudás gyűjtése, rendszerezése, bemutatkozása, hozzáférhetővé tétele és a fogyatékosságügy területein tudományos kutatómunka végzése. ... >>

Gyönyörű Tavasz Harcművészeti és Szabadidősport Sportegyesület

(sport,természetvédelem,oktatási,kulturális)

1135 Budapest, Frangepán utca 82. 2./12.
képviselő: Hegedűs Péter
Az egyesület céljának tekinti a jelen alapszabállyal olyan társadalmi szervezet létrehozását, amely az önkéntesség elve alapján tömöríti: -a harcművészeteken belül, különösen a Wing Chun kung fu, az Escime botvívás és a Tai Chi Chuan kedvelőit, hogy e harcművészeteket vagy valamelyikét kedvtelésből vagy sportszerűen gyakorolja, és az arra alkalmas tagjai oktatással biztosítsák az utánpótlást, -a természetjárás kedvelőit, természetvédelem iránt elkötelezetteket. ... >>

Hegyisport és Kalandtúra Sport Egyesület

(sport,természetvédelem,oktatási)

1134 Budapest, Váci út 19.
képviselő: Sárközy András
A szikla- és hegymászás, barlangászat, via ferrata (láncos út) túrázás, természetjárás, vízi sportok, sí és túrasí, siklóernyőzés és kanyonozás sportágak művelése, népszerűsítése; kötéltechnikai képzés. ... >>

HELPEREK Önkéntes Segítők Közhasznú Egyesület

(természetvédelem,egészségügyi,oktatási,szociális)

1136 Budapest, Hollán Ernő utca 13-15.
képviselő: dr. Szeles Géza
Elsősegélynyújtás és -képzés, humanitárius elsősegély, a kábítószer-megelőzés (drog prevenció), a hajléktalanok ellátása, a speciális mentés, a katasztrófaellátás (természeti vagy más katasztrófahelyzet esetén az áldozatok mentésére segélycsapatok működtetése); a vízi mentés, a hospice ellátás, a tartósan beteg gyermekek oktatása, a szenvedélybetegek rehabilitációja, környezetvédelem; jogsegély és védett munkahely biztosítása. ... >>

Herman Ottó Társaság

(természetvédelem,kulturális,környezetvédelmi)

1136 Budapest, Pannónia u. 9. I.em. 3.
képviselő: Veszelszki Ferenc
Az emberi élet természeti, tárgyi és kulturális környezetének védelme. ... >>

Kínai Természetes Egészségvédelem Európában Alapítvány

(természetvédelem,egészségügyi,kulturális)

1135 Budapest, Fáy u. 61.
képviselő: Lin Yaolin, Nagy Réka
A hagyományos és modern kinai gyógyászaton alapuló egészségvédelmi szokások meghonositása. ... >>

Kincseink Alapítvány

(intézményi,természetvédelem,oktatási)

1139 Budapest, Esküvő köz 4.
képviselő: Somló Csabáné
MESEOVI, Napközi Otthonos Óvoda személyi tárgyi feltételeinek a javítása. AZ óvoda támogatandó célja közé tartozik: "a természetben zajló felfedező megismerésnek lehetőségeinek megteremtése, szervezése, kirándulások, táborozások támogatása. ... >>

"KŐEMBER" a természetfilmekért és a természeti kultúráért alapítvány

(természetvédelem,kulturális)

1135 Budapest, Kis Gömb utca 18.
képviselő: Durst György
Természetfilm fesztiválok szervezésével a természeti értékek megismertetése, népszerűsítése. ... >>

"Kristálygömb" Ezoterikus és Természetgyógyász Alapítvány

(természetvédelem,oktatási)

1139 Budapest, Fiastyúk utca 61. fsz./1.
képviselő: Kocsis Zsuzsanna
a természetgyógyászat és ezotéria népszerűsítése, megismertetése, az egészséges életmódra való nevelés támogatása, segítése. ... >>

Legato Alapítvány az erdélyi magyar kultúráért

(természetvédelem,kulturális)

1137 Budapest, Radnóti M. utca 40. I./6.
képviselő: Dobai Szende
A magyar fiatalság megismertetése az erdélyi kultúrával, Erdély természetrajzával, népszokásaival, táboroztatás, diákcsere, művészeti kiállításokon, zenei rendezvényeken való részvétel, ezek szervezése útján; Uzonkafürdőn művésztelep, alkotótábor létrehozása, kutatómunkák ösztönzése, az európai integráció megismertetése, részvétel a csatlakozást segítő éművészeti és kultúra közvetítő folyamatokban. Az alapítvány célja általában az erdélyi magyarságot támogató magyarországi kulturális és egyházi rendezvények, programok, intézmények támogatása. ... >>

Madách Sétány Alapítvány

(természetvédelem,kulturális,egyéb)

1133 Budapest, Visegrádi utca 78.
képviselő: dr. Mező András
Hozzájárulni az ún. Gozsdu Udvar épületegyüttes szellemi, kulturális értékeinek gyarapításához, arculatának, környezetének megőrzéséhez. Támogatni a területen a közrend és közbiztonság védelmét. E cél érdekében az alapítvány közhasznúsági tevékenysége révén támogatóként kapcsolódik be az épített és természeti értékek védelmébe, az épületegyüttesben és annak környezetében lakók életminőségének javításába, az egészséges életmód közösségi feltételeinek segítésén fáradozók tevékenységébe, hogy a megvalósuló társasházakban lakók közös céljainak és érdekeinek megvalósítása érdekében a Gozsdu Udvar környezetének megóvását, védelmét és fejlesztését elősegítse. ... >>

Magyar Adótanácsadók és Könyvelők Szövetsége

(természetvédelem,érdekképviselet)

1134 Budapest, Lehel utca 11. III.
képviselő: Zara László
1. A Szövetség célja a Szövetséget alkotó tagszervezetek tagsága társadalmi és szakmai érdekeinek átfogó képviselete, védelme és érvényesítése, a tagszervezetek képviselete.
2. A Szövetség az adótanácsadók, az adószakértők, a számviteli szakemberek, és a könyveléssel vállalkozásszerűen foglalkozó természetes személyek és társaságok, valamint ezek ügyfeleinek szakmai, erkölcsi érdekeinek képviseletét, érdekvédelmét hivatott képviselni.
3. A szövetség részt kíván venni az adózás, a társadalombiztosítás, az illeték, a vám, a számvitel, az ezekkel rokon más szakterületek szabályozásának alakításában, az ezekkel összefüggő jogszabályok előkészítő jogszabályok előkészítő szakaszában, valamint a jogszabályok végrehajtása során, az ellenőrzési szakaszban a tagszervezet részére, igénye alapján közvetlen érdekképviseleti tevékenységet is ellát.
4. Amennyiben a törvényhozás a tagszervezetek által gyakorolt foglalkozásokra köztestületi szervezet kíván létrehozni, ebben az esetben részt kíván venni szakmai köztestület létrehozását célzó jogszabály előkészítésében, a köztestületi szervezet kialakításában, létrehozásában. A Szövetségnek azonban nem célja a tagszervezetek által képviselt szakmákra köztestület létrehozása.
5.) A Szövetség a tagszervezetek tagjainak munkakörülményeit is befolyásoló, adózással összefüggő törvények, szabályok előkészítése során véleményt nyilvánít, javaslatot tesz az illetékes hatóságok, bizottságok és szervek részére, a reálisan kivitelezhető megoldások, közérthető törvények és jogszabályok létrehozására, módosítására, és elősegíti ezek helyes egységes értelmezését, a leghelyesebb eljárási gyakorlat kialakítás alkalmazását. Ezen célok megvalósítása érdekében kapcsolat kialakítására, folyamatos együttműködésre törekszik.
az adózás, a társadalombiztosítás, az illeték, a vám, a számvitel, az ezekkel rokon más szakterületek országgyűlési bizottságaival, a kormányzati szervekkel, valamint az adó- és vámhatóságokkal,
a tagszervezetek tagjai, valamint a tagszervezetek tagjainak ügyfelei adózási, társadalombiztosítási, illeték, vám, számviteli, az ezekkel rokon más szakterületeket ellenőrző hatóságokkal,
a tagszervezetek által képviselt szakmák esetében a különböző törvény-előkészítő szervezetekkel. ... >>

Magyar Adótanácsadók és Könyvviteli Szolgáltatók Országos Egyesülete

(természetvédelem,érdekképviselet)

1134 Budapest, Lehel utca 11. III./304.
képviselő: Zara László
Az Egyesület elsősorban az adótanácsadók és a könyvvitellel vállalkozásszerűen foglalkozó természetes személyek és társaságok, valamint ezek ügyfeleinek szakmai, erkölcsi érdekeinek képviseletét, érdekvédelmét hivatott képviselni. Részt kíván venni az adózás, a társadalombiztosítás, az illeték, a vám, a számvitel valamint ezzel összefüggő jogszabályok előkészítő szakaszában, a fenti jogszabályok végrehajtása során, az ellenőrzési szakaszban érdekképviseleti tevékenységet lát el tagjai részére. Részt kíván venni továbbá az önálló szakmai érdekképviseleti és szakmai önkormányzati köztestület létrehozását célzó jogszabály előkészítésében, törvényi rendelkezés esetén a köztestületi szervezet kialakításában, létrehozásában. ... >>

Magyar Javító - Szolgáltató Szervizek Szövetsége

(természetvédelem,oktatási,kulturális,érdekképviselet)

1132 Budapest, Hegedűs Gyula utca 35-37.
képviselő: Novákovics Ferenc
A szövetség célja az elektromos háztartási gépek, híradástechnikai berendezések, hűtő-, fagyasztó- és klímaberendezések, elektromos és benzinmotoros kerti gépek, varrógépek, kétkerekű járművek, mopedek, gázkészülékek, antennarendszerek stb. javításával foglalkozók szövetségének létrehozása, az ezen témával foglalkozó természetes személyek és vállalkozók közötti kapcsolatok építése, a szakmai kultúra terjesztése, a hagyományok ápolása, oktatása, oktatási, tanácsadási, képviseleti, szakértői és véleményezési tevékenység, és ennek elősegítése, valamint szakmai segítségnyújtás a tagok számára. ... >>

Magyar Közgazdasági, Természettudományos és Műszaki Kutatók Társasága

(természetvédelem,oktatási,egyéb)

1133 Budapest, Pannónia utca 49/ b. 7./1.
képviselő: Tarján Tamás Ervin
A természettudományos, közgazdasági, műszaki (különösen informatikai), matematikai és tudományelméleti, különösen az ezen szakterületeket érintő multi-, és interdiszciplináris tudományterületek fejlődésének elősegítése, valamint e tudományos ismeretek oktatása és terjesztése. ... >>

Magyar Település- és Területfejlesztők Szövetsége

(természetvédelem,érdekképviselet)

1138 Budapest, Dagály u. 11.
képviselő: Szilvássy István
Érdekvédelem, környezet és természetvédelem, társadalomtudomány. ... >>

Magyar Természetgyógyászok Uniója

(természetvédelem)

1138 Budapest, Tomori 23. I.em.6.
képviselő: Bense László dr. ... >>

Magyarországi Brit Kereskedelmi Kamara

(természetvédelem,kulturális,érdekképviselet)

1137 Budapest, Szent István körút 24. IV./3.
képviselő: Adrian Ellis, Christopher John Noblet, Csurgai Csilla, Mikola Gergely
Az Egyesült Királyság és Magyarország között a kereskedelmi kapcsolatok elősegítése, tanulmányozása és a kereskedelmi érdekek védelme. A kereskedelemmel kapcsolatos statisztikai és egyéb információk gyűjtése és terjesztése. A tagoknak és más jogi vagy természetes személyeknek az Egyesült Királysággal és Magyarországgal meglévő vagy létesítendő kereskedelmi kapcsolatai fejlődésének elősegítése, továbbá a két nép közötti kereskedelmi árucsere elősegítése, valamint minden olyan tevékenység, amely a fenti célok eléréséhez és a brit-magyar kereskedelem bővítéséhez vagy ápolásához tartozik vagy ahhoz vezet.
az Egyesült Királyság és Magyarország között a kereskedelmi kapcsolatok közvetítése, ápolása, továbbfejlesztése,
- a tagoknak és más jogi vagy természetes személyeknek az Egyesült Királysággal és Magyarországgal meglévő vagy létesítendő kulturális kapcsolatai fejlődésének elősegítése, továbbá a két nép közötti kereskedelmi árucsere elősegítése, valamint
- a magyar és külföldi szervezetek, jogi és természetes személyek közötti informális hálózat fenntartása és fejlesztése, különös tekintettel az Egyesült Királyságban bejegyzett szervezetekre és személyekre. ... >>

MARINA PART ALAPÍTVÁNY

(természetvédelem,kulturális,egyéb)

1133 Budapest, Visegrádi utca 76.
képviselő: Dr. Mező András
Hozzájárulni a Marina Part szellemi, kulturális értékeinek gyarapításához, arculatának, környezetének megőrzéséhez. Az alapítvány támogatóként kapcsolódik be az épített és természeti értékek védelmébe, a Marina Parton lakók életminőségének javításába, az egészséges életmód közösségi feltételeinek segítésén fáradozók tevékenységébe, hogy a Marina parton megvalósuló Társasházakban lakók közös céljainak és érdekeinek megvalósítása érdekében a Marina part környezetének megóvását, védelmét és fejlesztését elősegítse. ... >>

Mártogató Sporthorgász Egyesület

(sport,természetvédelem)

1134 Budapest, Bulcsú utca 21/B.
képviselő: Milkovics István
Az Egyesület célja a horgászsport népszerűsítése és fejlesztése; a mártogatás, mint horgászmódszer népszerűsítése és fejlesztése. A horgászoknak a természet szeretetére és védelmére való nevelése. A horgászerkölcs szabályainak tiszteletben tartása, valamint ezen szabályok érvényre juttatása.? ... >>

Megint Nobel Alapítvány

(természetvédelem,oktatási,kulturális)

1136 Budapest, Pannónia utca 35-37. IV//31.
képviselő: Maróthi Julianna
hogy megint - aztán újra és újra - legyen olyan tudós, költő, író vagy társadalmi aktivista, aki Magyarországról indulhat el átvenni a Nobel-díjat. Az Alapítvány bármely természetes vagy jogi személyt vagy törekvést támogathat, ha a támogatás előreláthatóan és feltételezhetően, közvetve vagy közvetlenül, akár hosszú távon is, de a kitűzött cél eléréséhez vezethet. Az Alapítvány az öt hagyományos Nobel-kategória (fizika, kémia, fiziológia és orvostudomány, irodalom, béke) mellett - tisztelegve a magyar tudománytörténeti hagyományok előtt-, egy egyedi hatodik kategóriában, a matematika és információ technológia területén is kifejti támogatói tevékenységét. ... >>

Mély Mosoly Alapítvány

(természetvédelem,egészségügyi,szociális)

1131 Budapest, Béke út 83.
képviselő: Mátraházi Péter, Vajda Virág
A Föld békéjét és tisztaságát veszélyeztető társadalmi és ökológiai folyamatok ártó hatásai csökkentésének és ellensúlyozásának támogatása. A szenvedélybetegek és családtagjaik támogatása, a természetes gyógymódok, a lakókörnyezetben energiatakarékos és környezetbarát megoldások ismertetése és támogatása. Intézmény létrehozása és működtetése rehabilitációra szorulók és gyermekeik segítésére, a természetes gyógymódok alkalmazására és különféle szellemi utak módszertana tanulmányozására és gyakorlására. ... >>

Napóra Klub

(természetvédelem,környezetvédelmi)

1133 Budapest, Tomori utca 23. 2./14.
képviselő: dr. Juhászné Halász Judit
A naturista életszemlélet és életforma nemzetközileg elfogadott eszméinek magyarországi megismertetése és terjesztése, a naturista, természetbarát és a környezetvédelmi követelményeknek megfelelő életmód feltételeinek lehetőségek kereteinek belüli biztosítása. ... >>

Nemzetközi Életfák Alapítvány

(természetvédelem)

1136 Budapest, Fürst S.6.
képviselő: Zilahy Zsuzsanna
A természet, a környezet, az elővilág szeretetének ápolása. ... >>

NÉPPÁRT.HU

(természetvédelem,egyéb)

1132 Budapest, Borbély u. 5-7.
képviselő: Dr. Perlaki László
A környezet és a természet javítása, a Magyar Köztársaságban élők természet és környezet iránti fogékonyságának elősegítése. ... >>

Picassok Sport Egyesület

(sport,természetvédelem)

1138 Budapest, Madarász Viktor u. 37. 9. em..
képviselő: Csubry László elnök együttesen, Kovács Tibor együttesen
Sportolási lehetőség biztosítása, egészséges életmódra, valamint a természet és környezet védelmére való nevelés. ... >>

POLARIS QUAD CLUB

(sport,természetvédelem)

1133 Budapest, Véső utca 11.
képviselő: Mészöly Tamás, Német Toni
a quadozás, mint szabadidős tevékenység népszerűsítése, azoknak a quadosoknak az összefogása, akik példamutató magaviselettel, a természet tiszteletével akarják űzni hobbijukat. ... >>

Rege Alapítvány

(természetvédelem,kulturális)

1134 Budapest, Kassák L. utca 9. 1./2.
képviselő: Majercsik János
A régi magyar regős-énekes hagyományok felelevenítése és tanítása, a magyar mozgás és harcművészet felelevenítése és tanítása, önálló magyar szellemi központ létrehozása és fenntartása, a szellemi központban tanulók és tanítók ellátásának támogatása, régi hagyományú magyar ünnepek felelevenítése, önismereti táborok tartása és az ott tanulók támogatása, hangfelvétel kiadása, nyomdai kiadványok megjelenítése, őstörténeti kutatások támogatása, a magyar őstörténetről szóló művészeti alkotások létrehozásának támogatása, természet- és környezetvédelem, ezen belül a létrehozandó szellemi központ területén Magyarországon őshonos növények telepítése, gondozása, egy tanösvény létrehozása, mely bemutatja ezen fajokat, területen szelektív hulladékgyűjtés megvalósítása, valamint az őshonos ragadozó madarak védelmének támogatása. ... >>

Sarkcsillag Alapítvány

(természetvédelem,oktatási,szociális,kulturális)

1132 Budapest, Visegrádi utca 26 /B. III/2.
képviselő: Hazai András
A Sarkcsillag Alapítvány szociálisan hátrányos helyzetű 10-18 éves gyermekeket kíván támogatni, számukra a tanulásra és szórakozásra lehetőséget, az értékes életre esélyt nyújtani. A nyílt alapítvány túrák és táborok szervezését támogatja majd, ahol a gyermekek játékosan tanulják meg a természet ismeretét és szeretetét. Klubtevékenység keretében a kortárs és klasszikus művészetekkel ismerkedhetnek, oktatási programokban pedig nyelveket tanulhatnak, érettségire, felvételire készülhetnek azok a kamaszok, akiknek erre egyéb módon nem lenne lehetőségük. Fenti tevékenységeket az alapítvány önállóan nem végzi csupán szervezi, azokat támogatja. ... >>

Szent István Országos Környezetvédő Egyesület

(természetvédelem,egészségügyi,kulturális,környezetvédelmi)

1131 Budapest, Gyöngyház utca 2.
képviselő: Boda E. György, Ignéczy Tibor
A szűkebb és tágabb lakókörnyezet, Budapest Főváros és az or- szág természeti környezetének, az egészséges, környezet és emberi, állati, növényi kultúra védelmének; a gazdasági öko-centrikus fej- lesztésének sajátos egyesületi szközökkel történő elősegítése; az európai uniós integrációval, a regionális fejlesztéssel, és az egyéb környezetet befolyásoló állami feladatok megvalósításával kapcsolatban a környezetvédelmi szempontok védelmének hangsúlyozá- sa. A kiemelt céljai körébenkülönösen törekszik a gazdasági tevé- kenység környezeti feltételeinek optimális kialakítására, ezen keresztül a lakosság egészségmegőrzése, betegség-megelőzése, a kulturális örökség megóvása, a műemlékvédelem, a természet- és ál- latvédelem, a környezetvédelem, a gyermek és ifjúságvédelem szem- pontjainak kiemelt érvényesítésére. ... >>

"Szép és biztonságos környezetünkért" közhasznú alapítvány

(természetvédelem,kulturális,környezetvédelmi)

1138 Budapest, Népfürdő utca 17.
képviselő: Csapóné Felleg Ágota Gabriella, Dr. Pápay Zsolt Árpád, Pusztay Sándor
Feladatául tűzi ki környezetvédelmi, természetvédelmi és településfejlesztési feladatok megvalósítását, melynek eredményeként az egyes lakóközösségek környezete tisztábbá, szebbé, kényelmesebbé, élhetőbbé válik. A közbiztonság fenntartásával kapcsolatos célját az alapítvány az egyes lakóközösségek személyének és vagyontárgyainak (pl. parkoló gépjárműveik) biztonsága és védelme, valamint a lakókörnyezet rendjének, csendjének megóvása érdekében kívánja megvalósítani. Feladatául tűzi ki továbbá a szociálisan rászorulók ( idősek, gyermekek) támogatását tárgyi és információs segítségnyújtással, kulturális, szabadidős programok szervezésével. ... >>

Szkeptikus Társaság Közhasznú Egyesület

(intézményi,természetvédelem,oktatási,kulturális,egyéb)

1132 Budapest, Visegrádi utca 14. 2.em./2.a.
képviselő: Hraskó Gábor
A külföldi szkeptikus mozgalmak mintájára Magyarországon is meghonosítani a szkeptikus gondolkodás kultúráját; a szkeptikusok szervezeti összefogása; a racionális gondolkodás; a tudományos és művészeti ismeretek széleskörű terjesztése; felvilágosítás az áltudományokról, tévhitekről, tudományellenes nézetekről, babonákról; a társadalom kiemelt szerepet biztosítson a tanulásnak, a tudásnak, a tudománynak, az önálló és a dogmáktól mentes gondolkodásnak; az iskolarendszeren kívüli művelődés és képzés lehetőségeinek gazdagítása; az ifjúság bevonása a tudományos ismeretterjesztő munkába; az önművelés, képességfejlesztés, a továbbképzés, a tudományos, alkotó és oktatási tevékenység elősegítése az Egyesület tagsága körében és azon kívül egyaránt; közéleti fórum teremtése természet- és társadalomtudományos, művészeti és filozófiai kérdések megvitatásához; közreműködés a jogállamiság és a civil társadalom formálásában, a mindennapok kultúrájának formálásában, a közhasznú igények kielégítésében. ... >>

Tangram Közhasznú Szabadidős Vizisport Egyesület

(sport,természetvédelem)

1131 Budapest, Göncöl u. 117.
képviselő: Barton András
A gyermekek és fiatalok egészségmegőrzésének és szabadidős sportolási lehetőségei biztosításának elősegítése, valamint ezen keresztül a sportélet gazdagítása, ápolása, illetve a környezet és természetvédelem megismertetése és egy környezetért felelős látásmód kialakításának céljából alakul. A Sportegyesület ösztönzi és szervezi a szabadidő- és tömgsportba történő bekapcsolódást, lehetőségeihez mérten támogatja tagjait a hazai és nemzetközi sportrendezvényeken való részvételben. ... >>

Tőkepiacért Alapítvány

(természetvédelem,szociális)

1138 Budapest, Népfürdő utca 24-26. 8.
képviselő: Cselovszki Róbert, Marusinecz Tamás, Mohr Lajos
A tőkepiaci folyamatok, intézmények és tranzakciók, a tőzsdei műveletek megfelelő megismertetése, a tőkepiaci kultúra fejlesztése - tekintettel mind a vállalkozások, mind pedig az egyéb szervezetek körében egyre tömegesebben terjedő ezirányú igényekre - a tőkepiac területén közérdekként fogalmazódik meg. Így az alapítvány célkitűzése, hogy ezen igényeket minél szélesebb körben kielégítse, elfogadottá váljon Magyarországon is a tőkepiaci tranzakciók természete és a tőkepiaci kultúra, valamint a lakosság bizalmát növelje a tőkepiac egésze, annak intézményei, működési módja iránt. ... >>

Zöld Áramlat Közhasznú Alapítvány

(intézményi,természetvédelem,oktatási,szociális,környezetvédelmi)

1132 Budapest, Visegrádi utca 5/c.
képviselő: Piedl Ervinné Vargha Ildikó
A környezet és természet védelmével kapcsolatos fórumok, rendezvények szervezése a fenntartható fejlődés, a megújuló energiaforrások hasznosítása érdekében. Konferenciasorozat, kerekasztal beszélgetések, kiadványok megjelentetése. A Magyarországon és határon túl élő gyermekek és fiatalok környezettudatos nevelése, az ember és környezet harmonikus kapcsolatának elősegítése. Szemléletformálás gyermekek és fiatalok számára, és ennek érdekében ismeretterjesztés. Mindezzel kapcsolatos rendezvények szervezése, pályázatok kiírása, kiadványok, könyvek és folyóiratok megjelentetése, erdei iskola működtetése. A hátrányos helyzetű gyerekek segítése. ... >>

Zöld Hajtás Környezetinevelési és Egészségvédelmi Alapítvány

(intézményi,sport,természetvédelem,egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális)

1136 Budapest, Tátra u. 36.
képviselő: Dr. Tóth Attila, Havasné Hazafi Csilla
Turisztikai köztéri információs fejlesztése, létrehozása, üzemelte- tése. Köztéri műemlékek és kulturális ismertető információs rendsze- rek, létrehozása, üzemeltetése. Óvodás és kisiskolás környezeti nevelés feltételeinek megteremté- se, az oktatás végzése. Új nevelési módszertan és eszközök kidolgo- zása, sport-wellnes alapellátás megzeremtése. Természetvédelem a Budai Tájvédelmi Körzet és a Budai hegység területén: élőhely védelem- rekonstrukció (kiemelten a vizes élőhelyek,) fészkelő, telelő helyek létesítése, gondozása. Internetes környezetinevelési honlap létrehozása, üzemeltetése. Elektronikus oktatástámogatás, oktatási szaktanácsadás. Természetben űzhető sportok népszerűsíté- se, alapismeretek nyújtása. Egészségvédelem. Nevezetesen gerincsé- rültek, túlsúlyos betegek, szenvedélybetegek rehabilitációjának, gyógytorna és fit-gym eszközökkel történő elősegítése. ... >>

Zöld Kárpátok Természetvédelmi és Kulturális Közhasznú Egyesület

(természetvédelem,egészségügyi,kulturális,környezetvédelmi)

1139 Budapest, Országbíró utca 4.
képviselő: Horváth Csaba
Az alapítvány létrehozásának célja mind a vénás, mind az artériás keringés-zavarban szenvedő érbetegek jobb kivizsgálása és klinikai tovakövetése, megfigyelése. Ennek segítségével lehetne pontosab, könnyebben hozzáférhetőbb ezen betegek ellátása. ... >>
1. oldal