Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Budapest XIII. ker szociális civil szervezetek


Találatok száma: 136
3. oldal

Reményfutam Alapítvány

(szociális)

1139 Budapest, Röppentyű u. 65.
képviselő: Gordosné Pfiszter Anna
A rászorulók támogatása. ... >>

Romagyermekekért Alapítvány

(szociális)

1139 Budapest, Csata u. 20.
képviselő: Lakatos Sándor
A rom származású gyermekek érdekeinek védelme, a sérelmükre elkövetett visszaélések felderítése, ingyenes jogi tanácsadás és képviseletük, szakmai fórumok, roma gyermekvédő iroda létrehozása, működtetése. ... >>

Rotary Club Budapest-Duna

(szociális)

1136 Budapest, Hollán Ernő utca 31. fsz./3.
képviselő: Dr. Windisch István, Lotaller Viktor
A kölcsönös segítségnyújtás és a szolgálatkészség a mindennapi életben. ... >>

Sarkcsillag Alapítvány

(természetvédelem,oktatási,szociális,kulturális)

1132 Budapest, Visegrádi utca 26 /B. III/2.
képviselő: Hazai András
A Sarkcsillag Alapítvány szociálisan hátrányos helyzetű 10-18 éves gyermekeket kíván támogatni, számukra a tanulásra és szórakozásra lehetőséget, az értékes életre esélyt nyújtani. A nyílt alapítvány túrák és táborok szervezését támogatja majd, ahol a gyermekek játékosan tanulják meg a természet ismeretét és szeretetét. Klubtevékenység keretében a kortárs és klasszikus művészetekkel ismerkedhetnek, oktatási programokban pedig nyelveket tanulhatnak, érettségire, felvételire készülhetnek azok a kamaszok, akiknek erre egyéb módon nem lenne lehetőségük. Fenti tevékenységeket az alapítvány önállóan nem végzi csupán szervezi, azokat támogatja. ... >>

Satyananda Yoga Magyarországon Alapítvány

(intézményi,sport,egészségügyi,oktatási,szociális)

1131 Budapest, Pajtás u. 25.
képviselő: Bogár Ákos, Magyar László, Somodi László
Bevezesse és megismertesse hazánkban a Swami Satyananda Saraswati által kidolgozott jóga rendszert, amely világszerte Satyananda vagy Bihar Yoga néven ismert. Széles társadalmi körben elterjessze a jóga ősi módszereinek hétköznapi életbevaló integrálásánsk lehetőségeit és ezzel hozzájáruljon egy minden szempontból egészsé- gessebb társadalom kialakulásához. a rendelkezésre álló eszközökkel hozzájáruljon a világon zajló békétlenségek megszüntetéséhez, va- lamint az egyes emberek szellemi fejlődéséhez. A rászorulók és elesettek támogatása. Kiadásra kerüljenek hazánkban az indiai székhelyű Swami Niranjanananda Saraswati által vezetett Bihar School of Yoga, a világ első jóga egyetemének kiadványai, tankönyvei. Megvalósuljon Magyarországon az Európai Uniós követelményeknek is megfelelő, magas színvonalú jógaoktató képzés. Eloszlassa a jógával kapcsolatos általános félreértéseket, tévedéseket, valamint felhívja a figyelmet a nem hozzáértők által végzett oktatás veszélyeire. Létre kíván hozni egy vidéki elvonulásiközpontot ,ahol az elméleti és gyakorlati oktatás mellett az érdeklődők megtapasztalhatják a jógikus életmódot is. Az elvonulási központban testi, mentális és pszichés zavarokkal küszködők, valamint drogfüggők kezelését is meg kívánja valósítani. Megismertesse a jóga alkalmazásának lehetőségeit az élet számos területén, Így az egészségügyben, az általános és középiskolai képzésben, a felsőoktatásban, az él- és tömegsportban, a fegyveres testületeknél. ... >>

Sebajda Közhasznú Egyesület

(szociális)

1133 Budapest, Tisza utca 18. III/64.
képviselő: Gyapay Kinga, Morva Henriett
A hátrányos helyzetű, ezen belül kiemelten a fogyatékossággal élő személyek fejlődésének megsegítése, a számukra szükséges terápiás lehetőségek megteremtése, társadalmi integrációjuk támogatása. ... >>

Segít a Szakszervezet Alapítvány

(érdekképviselet,szociális)

1132 Budapest, Váci út 72-74.
képviselő: Märcz László
Az Alapító szakszervezeti tagjainak és azok hozzátartozóinak szociális támogatása. ... >>

Sója Miklós Alapítvány a Digitális Írástudásért

(szociális,kulturális)

1135 Budapest, Frangepán utca 84/C. fszt.
képviselő: Baló Attila, Harajda András, Tóth József
A hátrányos helyzetű fiatalok és felnőttek beilleszkedésének elősegítése az információs társadalomba, a magyarországi és az európai cigányság esélyegyenlőségének biztosítása a digitális világban. ... >>

Sportolók A Drog Ellen Egyesület

(sport,szociális)

1139 Budapest, Hajdú u. 18-24.
képviselő: dr. Molnár Tamás ... >>

SUV Hungary Club Sportegyesület

(sport,szociális)

1138 Budapest, Cserhalom utca 2.
képviselő: Koczka József
Sport, szabadidős nonprofit és közcélú tevékenység folytatása és szervezése, így különösen off road versenyek, szabadidős programok és karitatív tevékenységek végzése, illetve szervezése. ... >>

Szent István Szabadkőműves Jótékonysági Alapítvány

(szociális)

1136 Budapest, Tátra utca 5 /B.
képviselő: Mark Walton
Anagyi segítség nyújtása mindazon Magyarországon élő gyermekek számára, akiknek családja anyagi eszközök hiányában nem képes finanszírozni ezen gyermekek megfelelő szintű taníttatását, vagy gyogyítását. ... >>

Szent Kereszt Alapítvány

(szociális)

1138 Budapest, Váci út 186.
képviselő: Kiss Péter
Az időskorúak és mozgássérültek személyes gondozásának megvalósítása. ... >>

"Szép Kor" Alapítvány

(oktatási,kulturális,szociális)

1138 Budapest, Népsziget utca 18.
képviselő: Kazinczi Károly
Az alapítvány célja a társadalmi szemléletváltás elősegítése az idős emberekkel kapcsolatban, a figyelem ráirányítása a lakosságon belül egyre nagyobb arányt kitevő korosztályra. Az öregedés problémáinak köztudatba helyezése, és a figyelem folyamatos fenntartása hosszú távú komplex projekt megvalósításával. Cél egy témára szakosodott Médiaközpont létrehozása, amin keresztül: az időskorú emberek- köztük különösen az időskorú fogyatékos személyek ? helyzetének feltárása, életminőségének javítása a média, a tudomány, a modern technika eszközeivel, az idős emberek állapot-megváltozásában segítségnyújtás. Egy ismertterjesztő lap rendszeres megjelenésének támogatása, idősek problémáival, helyzetével, életével foglalkozó rádió-, televízió műsorok készítésének és sugárzásának támogatása. Cél továbbá az időskorúak élethelyzetén javító tevékenység folytatása, amely konferenciaszervezéssel, oktatással, továbbképzéssel, tanfolyamok szervezésével, kulturális, művészeti programok rendezvények szervezésével, népszerűsítésével, az ide kötődő média tanácsadással és pályázatok kiírásával, azok lebonyolításával valósul meg. ... >>

SZÍNTÉR Alapítvány

(szociális)

1132 Budapest, Visegrádi utca 15. I./5.
képviselő: Korinthus Katalin
Segítse a gyermekek és a fiatalok közösségeinek szerveződését, lehetőséget kínáljon a közösségben gondolkodásra és a közéleti cselekvésre. Segítse a közösségi és egyéni felelősségérzés, a szolidaritás érzésének kialakulását. Támogassa a gyermekek és a fiatalok egyéni és közösségi aktivitását, szolgálja az érdekükben és értük cselekvők együttműködését. ... >>

Szivárvány Szív Nemzetiségek Karitatív és Kulturális Egyesülete

(sport,szociális,kulturális,érdekképviselet)

1135 Budapest, Reitter Ferenc u. 74. fszt. 8.
képviselő: Horváth János
a Szivárvány Szív Nemzetiségek Karitatív és Kulturális Egyesülete tömöríti az 1157 Bp.,Kőrakás park 1-8.sz. alatt lakókat, valamint az 1134 Bp.,Dózsa György út 152. sz. alatt lakókat; - fő célunk a szobabérlók támogatása minden lehetséges módon; - érdekvédelmet folytatunk karitatív alapon; - tagjainknak anyagi és tárgyi támogatást nyújtunk; - kiemelt támogatást nyújtunk a halmozottan hátrányos helyzetű etnikai kisebbséghez tartozó egyesületi tagjainknak; - egyesületünk nemzetiségei tagjainak interetnikus programokat szervezünk; - segítséget nyújtunk lakáspályázatok szakszerű elkészítésében; - szervezünk fakultatív kulturális programokat; - szervezünk tagjainknak házi sportversenyeket. ... >>

Szövetség Ivóvizeink Védelméért

(oktatási,szociális,érdekképviselet,környezetvédelmi)

1133 Budapest, Tutaj utca 1.
képviselő: dr. Böcker Tivadar, Gondárné Sőregi Katalin, Nagy András
A vízbázisok feltárásával, kialakításával, védelmével, jó állapotban való tartásával, illetve a jó állapot regenerálásával, a vízellátási tervezésével összefüggő hidrogeológiai, hidrológiai, kúttechnikai, informatikai munkálatok elméleti és gyakorlati ismereteinek gyors, hatékony elterjesztése, alkalmazásának népszerűsítése, a módszerek és különösen eredményeinek széleskörű ismertetése. Szakemberek továbbképzése, érdekvédelem. ... >>

Thales Alapítvány

(szociális)

1137 Budapest, Ujpesti rkp. 8.
képviselő: Szécsényi Tibor dr. ... >>

Tiszta Lappal Szenvedélybetegeket és Fiatalokat Támogató Alapítvány

(egészségügyi,szociális)

1135 Budapest, Csata utca 21/b. III/4.
képviselő: dr. Bory Noémi
Az életkilátásokat hátrányosan befolyásoló tényezők (drog, alkohol, dohányzás, stb.) befolyásának mérséklése, pszichoszociális, mentálhigiénés és pszichológiai ártalmának megelőzése, mérséklése, illetve kezelése. A fiatalok adaptív életvezetésének elősegítése, valamint a felnőtt életre, a civil társadalomban formálisan betöltött szerepeikre való felkészítése. A szellemi, fizikai és mentális értelemben vett egészséges életvezetés támogatása. Az elfogadó attitűdű társadalmi együttélés elősegítése. ... >>

Tőkepiacért Alapítvány

(természetvédelem,szociális)

1138 Budapest, Népfürdő utca 24-26. 8.
képviselő: Cselovszki Róbert, Marusinecz Tamás, Mohr Lajos
A tőkepiaci folyamatok, intézmények és tranzakciók, a tőzsdei műveletek megfelelő megismertetése, a tőkepiaci kultúra fejlesztése - tekintettel mind a vállalkozások, mind pedig az egyéb szervezetek körében egyre tömegesebben terjedő ezirányú igényekre - a tőkepiac területén közérdekként fogalmazódik meg. Így az alapítvány célkitűzése, hogy ezen igényeket minél szélesebb körben kielégítse, elfogadottá váljon Magyarországon is a tőkepiaci tranzakciók természete és a tőkepiaci kultúra, valamint a lakosság bizalmát növelje a tőkepiac egésze, annak intézményei, működési módja iránt. ... >>

Transzparens Alapítvány az új típusú nyilvánosságért (Transparent Foundation For New-type Publicity)

(oktatási,szociális,kulturális)

1137 Budapest, Radnóti 26.
képviselő: képviselő Béres Tibor
A magyar civil szektor hozzásegítése az Európai Uniós források megszerzéséhez és hatékony felhasználásához. Az alapítvány közvetlenül is lebonyolít foglalkoztatási, képzési, kulturális és tanácsadási projekteket a hátrányos helyzetű célcsoportok érdekében. ... >>

TRAPPANCS Szervátültetett Gyermekek Rehabilitációs és Sportegyesülete

(sport,egészségügyi,szociális)

1138 Budapest, Váci út 132/b. VIII/52.
képviselő: Feszt Tímea Diána
Az egyesületnek a sajátos helyzetéből adódóan - mivel tagjai hátrányos helyzetűek - elsősorban a rehabilitáció, orvosilag ellenőrzött testedzés és ezáltal a betegség megelőzés, valamint az esélyegyenlőség biztosítása, ilyen igények iránti érdeklődés felkeltése, tagjainak a közösségi életre nevelése a legfontosabb célkitűzése. Tagjai számára tömegsport jelleggel is biztosít sporttevékenységet. A szervátültetettek versenysportolói utánpótlásának nevelése. A sajátos nevelésű igényű gyermekek és szüleik számára segítő szolgáltatások szervezése. Szociális tevékenység, családsegítés. ... >>

TRENDELI ALAPÍTVÁNY

(oktatási,kulturális,szociális)

1137 Budapest, Újpesti rakpart 7. 5./28.
képviselő: Panyi Miklós
A zsidó vallásgyakorlás, szociális munka, gyermekek napközbeni ellátása, oktatása, közösségépítés támogatása, a hagyományos zsidó értékek erősítése a közösség tagjaiban. ... >>

Tű,Cérna,Olló Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális,szociális)

1133 Budapest, Vág utca 12-14.
képviselő: Zétényiné Gál Mária
A "Vámos Ilona" Ruhaipari Szakközép- és Szakmunkásképző Iskola szinvonalas elméleti és gyakorlati oktatásának elősegítése, az oktató- navelő munka tárgyi feltételeinek javítása és iskolai hagyományok ápolása. ... >>

Új Lendület Alapítvány

(szociális)

1137 Budapest, Katona József utca 16.
képviselő: Pósch Mihály Jánosné
Magyarországon az esélyegyenlőség megteremtésének ösztönzése, segítése, a hátrányos helyzetű csoportok helyzetének javítása. ... >>

Újlipótvárosi Állatvédő Alapítvány

(oktatási,szociális,környezetvédelmi)

1133 Budapest, Ipoly utca 5 f VI./11.
képviselő: Dr. Jánoki Szilvia
A gazdátlan állatok gazdához juttatásának elősegitése elsősorban a hátrányos helyzetű, idősebb, újlipótvárosi lakosok rézére; a rászorulók állatai állatorvosi ellátása költségeinek fedezése, a gazdátlan állatok életmentő műtétei elvégzésének támogatása, a kultúrált állatvédelmi rendelkezéseknek megfelelő állattartás népszerűsitése, oktatása. ... >>

Utilitas Alapítvány

(oktatási,szociális)

1134 Budapest, Váci 61.
képviselő: Dr.Hallgatóné dr. Fejes Andrea, Durkó Edit
A diákok kreatívitásának fejlesztése, tehetségkutatás és gondozás, a szociálisan hátrányos helyzetűek támogatása, felnőttoktatás. ... >>

Ülőröplabda Alapítvány

(sport,egészségügyi,szociális)

1134 Budapest, Lehel u. 4/b.
képviselő: Szigedi László
A mozgássérült sportolók - különös tekintettel az ülőröplabdázók - számára, továbbá a balesetet szenvedett, vagy egyébként egészségügyi rehabilitációra szorulók számára segítséget nyújtani a sporttevékenységük folytatásához, illetve újrakezdéséhez. ... >>

Vak Hadirokkantak Országos Egyesülete

(szociális)

1130 Budapest, Gidófalvi 1/b.
képviselő: Kreisz Mihály ... >>

Vasas Sport Club

(sport,oktatási,szociális)

1139 Budapest, Fáy 58.
képviselő: Markovits László András
A tagok és az állampolgárok részére rendszeres testedzés és sportolási lehetőség biztosítása, minőségi sporteredmények elérése, feltételeinek megteremtése és fejlesztése, a társadalmi öntevékenység és közösségi élet kibontakoztatása, a sportegyesület működési területén található nevelési-oktatási intézmények tanulói részére a sportolási, testedzési lehetőségek megteremtése, a lakosság szabadidősportjának segítése, hazai és nemzetközi sportkapcsolatok létesítése, fenntartása, valamint drog- és bűnmegelőzés támogatása. A sportegyesület céljainak megvalósítása érdekében nemzetközi tevékenységet is folytathat, valamint szoros kapcsolatot tart GYISM-mal, valamint mindazokkal az állami, társadalmi és gazdálkodó szervezetekkel, amelyek támogatásukkal elősegítik a célok megvalósulását, részt vállalnak a sportegyesület működési feltételeinek biztosításában és fejlesztésében. Az egyesület a céljai megvalósítása érdekében gazdasági-vállalkozási tevékenységet folytathat, vállalatot létesíthet, gazdasági társaságot létesíthet, illetőleg ilyenbe tagként beléphet. ... >>

Világ Gyermekei Nemzetközi Támogatási Alapítvány

(szociális)

1134 Budapest, Róbert Károly körút 39. A. 4/14.
képviselő: dr. Fekete L. István
a világ legszegényebb részén élő gyermekek és hozzátartozóik támogatása adományokból. ... >>

Vizuális Világ Alapítvány

(oktatási,szociális)

1132 Budapest, Alig u. 7/a.
képviselő: Kozák Zsuzsanna
Fiatalok részére a médiaoktatás népszerűsítése. Közös produkciók szervezése, hátrányos helyzetű érdeklődők támogatása. ... >>

Vízválasztó Egészségmegőrző Közhasznú Sportegyesület

(sport,egészségügyi,szociális)

1133 Budapest, Thurzó utca 5/c-d. 2./20.
képviselő: Lőkös Dániel
Az egyesület által kidolgozott, az ifjúság nevelését, segítését előmozdító módszerek terjesztése és alkalmazása. A fiatalok számára gyógyúsztatás megszervezése, a munkavállalók, időskorúak, hátrányos helyzetűek egészségmegőrzése, egészségnevelése. ... >>

Wallis Jótékonysági Alapítvány

(szociális)

1134 Budapest, Klapka u. 11.
képviselő: Pónus Ferenc
A " Waallis-csoport " részére munkát végzők számára szociális támogatás nyújtása. ... >>

XIII.Kerületi ILCO Egyesület

(szociális)

1134 Budapest, Váci út 67.
képviselő: dr. Miklós Lászlóné
A hozzáforduló emberek lelki és fizikai támogatása, a fejlett rehbilitációs módszerek elterjesztése, a rászorulók szociális megsegítése. ... >>

Zöld Áramlat Közhasznú Alapítvány

(intézményi,természetvédelem,oktatási,szociális,környezetvédelmi)

1132 Budapest, Visegrádi utca 5/c.
képviselő: Piedl Ervinné Vargha Ildikó
A környezet és természet védelmével kapcsolatos fórumok, rendezvények szervezése a fenntartható fejlődés, a megújuló energiaforrások hasznosítása érdekében. Konferenciasorozat, kerekasztal beszélgetések, kiadványok megjelentetése. A Magyarországon és határon túl élő gyermekek és fiatalok környezettudatos nevelése, az ember és környezet harmonikus kapcsolatának elősegítése. Szemléletformálás gyermekek és fiatalok számára, és ennek érdekében ismeretterjesztés. Mindezzel kapcsolatos rendezvények szervezése, pályázatok kiírása, kiadványok, könyvek és folyóiratok megjelentetése, erdei iskola működtetése. A hátrányos helyzetű gyerekek segítése. ... >>

Zöld Hajtás Környezetinevelési és Egészségvédelmi Alapítvány

(intézményi,sport,természetvédelem,egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális)

1136 Budapest, Tátra u. 36.
képviselő: Dr. Tóth Attila, Havasné Hazafi Csilla
Turisztikai köztéri információs fejlesztése, létrehozása, üzemelte- tése. Köztéri műemlékek és kulturális ismertető információs rendsze- rek, létrehozása, üzemeltetése. Óvodás és kisiskolás környezeti nevelés feltételeinek megteremté- se, az oktatás végzése. Új nevelési módszertan és eszközök kidolgo- zása, sport-wellnes alapellátás megzeremtése. Természetvédelem a Budai Tájvédelmi Körzet és a Budai hegység területén: élőhely védelem- rekonstrukció (kiemelten a vizes élőhelyek,) fészkelő, telelő helyek létesítése, gondozása. Internetes környezetinevelési honlap létrehozása, üzemeltetése. Elektronikus oktatástámogatás, oktatási szaktanácsadás. Természetben űzhető sportok népszerűsíté- se, alapismeretek nyújtása. Egészségvédelem. Nevezetesen gerincsé- rültek, túlsúlyos betegek, szenvedélybetegek rehabilitációjának, gyógytorna és fit-gym eszközökkel történő elősegítése. ... >>
1. oldal 2. oldal 3. oldal