Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Budapest XIII. ker szociális civil szervezetek


Találatok száma: 136
2. oldal

Három Kívánság a Többszörösen Hátrányos Helyzetű Gyermekekért Alapítvány

(szociális)

1138 Budapest, Pozsonyi út 38.
képviselő: Frankl Gábor
A töbszörösen hátrányos helyzetü családok, gyermekek megsegítése, különösen a médiákhoz, a televiziómüsotokhoz érkező levelek alapján olyan kérések teljesítése, amely anyagi javakat igényel. ... >>

Hátrányos Helyzetűek Alternatív Műhelye

(szociális)

1138 Budapest, Karikás Frigyes u. 1/a.8/38.
képviselő: Gráczer Irma, Tánczos Zsuzsa ... >>

HBLF-ROMASTER Alapítvány

(oktatási,szociális,kulturális)

1139 Budapest, Váci út 99.
képviselő: Bonifertné Szigeti Márta
segítse az üzleti élet vezetőit, mint a fejlődés előmozdítóit, a felelős üzleti megoldások elterjesztésében a vállalat összes tevékenysége kapcsán;
bátorítsa a partneri együttműködést az üzleti világ, a közszféra és civil szervezetek között;
segítsen megteremteni egy "befogadó környezetet", mely lehetővé teszi a fenti célkitűzések megvalósulását, ahol befogadó környezet alatt előítéletektől mentes, a roma hagyományok és kultúra értékeit elismerő, azok megőrzését, továbbfejlesztését és támogatását elfogadó és érte tenni akaró környezet értendő;
a roma értelmiségi réteg támogatása révén növelje a konstruktív párbeszéd esélyét, a sokszínűség elfogadását, a kultúrák egymás mellett élését, pozitív egymásra hatását;
anyagilag támogassa kiemelten hátrányos helyzetű roma származású diákok tanulmányait, a tehetséges, motivált fiatalok beilleszkedését a munka világába. ... >>

Hegedűs Bölcsi Alapítvány

(szociális)

1133 Budapest, Hegedűs Gyula utca 111.
képviselő: Nagy Péterné
Az alapítvány célja, hogy támogatást nyújtson a Budapest, XIII/2. számú Bölcsőde részére. ... >>

HELPEREK Önkéntes Segítők Közhasznú Egyesület

(természetvédelem,egészségügyi,oktatási,szociális)

1136 Budapest, Hollán Ernő utca 13-15.
képviselő: dr. Szeles Géza
Elsősegélynyújtás és -képzés, humanitárius elsősegély, a kábítószer-megelőzés (drog prevenció), a hajléktalanok ellátása, a speciális mentés, a katasztrófaellátás (természeti vagy más katasztrófahelyzet esetén az áldozatok mentésére segélycsapatok működtetése); a vízi mentés, a hospice ellátás, a tartósan beteg gyermekek oktatása, a szenvedélybetegek rehabilitációja, környezetvédelem; jogsegély és védett munkahely biztosítása. ... >>

Hetedhét Oázis Alapítvány

(oktatási,szociális)

1135 Budapest, Kis Gömb utca 19. I//5.
képviselő: Szeli Dóra Réka
Testi, szellemi (veleszületett vagy szerzett) fogyatékkal élő emberek és családjaik társadalmi integrációjának, esélyegyenlőségének elősegítése programokkal, rendezvényekkel, együttműködve a kapcsolódó területeken tevékenykedő civil szervezetekkel, oktatási intézményekkel, a mindenkori kormányzattal, minisztériumokkal, parlamenti bizottságokkal, önkormányzati testületekkel, a kisebbségi, valamint hátrányos helyzetű csoportokat összefogó szervezetekkel, határon túli magyarsággal valamint a határon túli kapcsolódó tevékenységet felvállaló alapítványokkal és egyéb szervezetekkel. ... >>

Hevesi Gyuláné Kollégiumi Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális,szociális)

1134 Budapest, Váci út 21.
képviselő: Dr. Szenes György
A Bolyai János Fővárosi Gyakorló Műszaki Szakközépiskola és Kollégium területén folytatott nevelési és ismeretátadási tevékenység segítése, az iskolai tantervekre épülő szakmai- módszertani fejlesztés, valamint a kollégiumi pedagógiai kutatások támogatása, a szociálisan rászoruló tanulók támogatása, a kollégium diák önkormányzati tevékenységek segítése és támogatása, a kollégium közösségi és szabadidős tevékenység tárgyi feltételeinek kialakításában segítés, a tanulók közös kirándulásainak, táborozásainak támogatása, a kollégium kulturális életének fejlesztése, támogatása, tanulmányi munkát segítő tevékenységek, öntevékeny diákkörök támogatása, a kollégiumi nevelést szolgáló épületrészek, berendezések, felszerelési tárgyak bővítése és fejlesztése, a nevelők és tanulók informatikai és idegen nyelv tanulásának támogatása, a tanulók kiemelkedő tanulmányi és közösségi munkájának elismerése, a kollégium külső /hazai és nemzetközi/ kapcsolatainak támogatása. ... >>

Hivatásos Labdarúgók Szervezete

(sport,szociális,érdekképviselet)

1132 Budapest, Nyugati tér 5. 3./2.
képviselő: . Dr.HorváthGábor, Gera Zoltán
A szervezet elsődleges céljának tekinti tagjainak, mint hivatásos sportolóknak az érdekképviseletét, érdekvédelmét. Az érdekvédelem általános, amely magában foglalja különösen a labdarúgást érintő jogszabályok véleményezését, javaslattételt, valamint a Magyar Labdarúgó Szövetséggel illetve tagjaival való egyeztető tárgyalások kezdeményezését. A szervezet tagjainak egyéni, jogi problémáinak megoldásában a Szervezeti Jogi Irodája nyújt segítséget. A szervezet segítséget nyújt tagjainak a tevékenységük folytatásához a jogszabályok, illetve az MLSZ szabályzatok által előírt biztosítások megkötéséhez. A szervezet tevékenységével hozzá kíván járulni a magyar labdarúgás fejlődésének elősegítéséhez. A szervezet célja, hogy a hivatásos labdarúgókat foglalkoztató vagy szerződtető sportszervezetekkel, illetve a képviseletükben eljáró Ligákkal Kollektív Szerződés vagy Alapszerződés jöjjön létre és az hatékonyan működjön. ... >>

HODOSZ-Európáért Alapítvány

(oktatási,szociális,érdekképviselet)

1134 Budapest, Lehel u. 41.
képviselő: Béki Sándor
A Honvédségi Dolgozók Szakszervezete tagjainak felkészitései támogatása az Európai Unióhoz történő csatlakozásból eredő feladatok megoldása érdekében. Szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása területén: anyagi támogatást nyújt a kuratórium által meghirdetett pályázat szerint a szociálisan rászoruló HODOSZ tagok közül a gyermeküket egyedül nevelőknek, nagycsaládosoknak, nyugdíjasoknak, a halmozottan hátrányos helyzetűeknek és a súlyos élethelyzetbe kerülteknek. ... >>

Honoráciorok az Erdélyi Magyarságért Közhasznú Alapítvány

(szociális)

1133 Budapest, Hegedűs Gyula utca 50. I./2
képviselő: Fanici Mihály
Maga köré gyűjteni az elvándorolt, áttelepült erdélyi magyarság honoráciorait. ... >>

Hungarian Human Caritas Közhasznú Alapítvány

(egészségügyi,szociális)

1138 Budapest, Váci út 136. VII./32.
képviselő: Bíró Béla
Az alapítvány célja az élet valamely területén hátrányos helyzetben lévő egyének és csoportok támogatása, ezen belül a hátrányos körülmények között élő gyermekes családok, leginkább a hátrányos helyzetű gyermekek támogatása; a fogyatékos, vagy csökkentett teljesítőképességű emberek és családjaik segítése, foglalkoztatása; rászoruló, idős emberek otthoni és intézeti körülmények között történő ápolása; kiemelkedő képességű, de nehéz sorsú fiatalok támogatása; hajléktalan emberek életviteli körülményeinek segítése; szenvedélybetegek segítése. ... >>

Imperial Tobacco Magyarország Kft. Dolgozókért Alapítvány

(sport,szociális,kulturális,érdekképviselet,egyéb)

1138 Budapest, Váci út 141. VI. em.
képviselő: elnök: Szűcs Zoltán
A Debreceni Dohánygyár Kft. munkavállalóinak kulturális és tömegsport tevékenységének,
valamint idős nyugdíjasainak, hátrányos helyzetű dolgozóinak és szakszervezeti tagságának támogatása. ... >>

Jeruzsálemi Szent Lázár Katonai Ispotályos Lovagrend Szeretetszolgálat Alapítvány Magyarország

(szociális)

1132 Budapest, Váci út 42.V.em.17.
képviselő: Dr. Kosza Ida
A szegények, hajléktalanok, a segítségre és támogatásra szoruló családok folyamatos és rendszeres támogatása. ... >>

Jószolgálati Rendőr Alapítvány

(szociális)

1139 Budapest, Teve u. 4-6.
képviselő: Bárdos Ferenc, Gaál Károly
A jószolgálat során megrokkant rendőrök és családtagjaik, valamint rendőr özvegyek és árvák segélyezése. ... >>

Jövőbarát Alapítvány

(szociális)

1133 Budapest, Pethe Ferenc tér 1-3.
képviselő: Árvai János
Az utca-létre kényszerült, rászoruló fiatalok támogatása. ... >>

KHG Alapítvány a Hátrányos Helyzetű Gyermekekért

(szociális)

1134 Budapest, Csángó u. 26.VI.6.
képviselő: Szilágyi Mária
A rászoruló és hátrányos helyzetű fiatalok támogatása, elsősorban olyanok támogatása, akik pedagógus (óvonőtől tanárig) pályára készülnek. ... >>

Kolping Oktatási és Szociális Intézményfenntartó Szervezet

(oktatási,szociális)

1134 Budapest, Huba u. 6.
képviselő: Juhász Imre
Egyházi, oktatási és szociális tevékenység ... >>

Kornay Gondoskodás Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális)

1137 Budapest, Pozsonyi út 40.
képviselő: Dérczyné Somogyi Vera, Kroll Zsuzsanna, Palatitz Péter
A vakok és gyengén látók tanulásának támogatása, segítése, a vak és gyengén látó emberek számára munkalehetőségek, illetve új munkahelyek teremtése, a vakon született, halmozottan sérült gyrmekeknek az általános iskolai tanulmányokra történő felkészítése, ennek támogatása és elősegítése, a vak emberek társadalomba történő beilleszkedésének előmozdítása a vakok, mint hátrányos helyzetű társadalmi csoport esélyegyenlőségének ... >>

LÉT Lakó és Települési Egyesület

(szociális)

1134 Budapest, Gidófalvy út 29. VII/6.
képviselő: Csery Péter ... >>

Magyar Életközpont Alapítvány

(egészségügyi,szociális)

1136 Budapest, Raoul Wallenberg utca 5 II./2.
képviselő: Kecéné Hatvári Annamária
Gyógyíthatatlan betegeket ellátó egészségügyi intézmények, háziorvosok műszerezettségéhez segítségnyújtás, külföldön végzett műtéti költségekhez támogatás, arra rászoruló betegek részére anyagi és tárgyi támogatás nyújtása. ... >>

Magyar Honvédség Szociálpolitikai Közalapítvány

(szociális)

1134 Budapest, Lehel u.41.
képviselő: Gyuris Mihály, Katona Károly
A kapcsolódó szolgáltatások keretében támogatja a Magyar Honvédség, a Honvédelmi Minisztérium és a felügyelete alá tartozó költségvetési szervek (a továbbiakban együtt: honvédség) hivatásos, szerződéses, közalkalmazotti és köztisztviselői állománya, valamint a Munka Törvénykönyve alá tartozó munkavállalói munkába állításának elősegítését, ha a honvédségtől létszámcsökkentés, átszervezés, vagy az előmeneteli renddel összefüggően, szerződéses katonák esetében ezen felül a vállalt időtartam leteltével kell megválniuk.
- A szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása keretében szociális rászorultság esetén segélyezi vagy szolgáltatásban részesíti:
- Az előző bekezdésben felsorolt állománycsoportok köréből a hátrányos vagy súlyos élethelyzetű nagycsaládosokat, gyermeküket egyedül nevelőket, pályakezdőket.
- A nyugállományba, nyugdíjba helyezetteket és ezen meghatározott hozzátartozóit.
- A szolgálati kötelmek teljesítésével összefüggőben balesetet, egészségkárosodást szenvedetteket, illetve haláluk esetén ellátásra jogosult hozzátartozóikat. ... >>

Magyar Iparszövetség Oktatási Központ Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális,kulturális,érdekképviselet)

1139 Budapest, Hajdú utca 18-24.
képviselő: Dombi József
Az alapító az alapítvány célját az alábbiakra pontosította: Az alapítvány célja olyan sajátos intézményhálózat kialakítása és működtetése, amely eredményesen szolgálja a fiatalok és fiatal felnőttek tanulási igényeit, megalapozza élethosszig tartó tanulásukat és az intézményrendszeren belül lehetőséget biztosít az egyéni képességek szerinti továbbtanulásra, államilag elismert szakmai képesítés megszerzésére. Az alapítvány által működtetett Gimnázium és Szakközépiskola 14 éves kortól gimnáziumi oktató-nevelő munkával készíti fel a tanulókat az érettségi vizsgára, a 9-10. osztályos szakiskolásokat a szakirányú továbbtanulásra. A gimnáziumi és az alapműveltségi tanulmányok idején kiemelt feladatának tekinti a tanulók adottságainak, képességeinek megismerését azért, hogy ezek alapján irányítsa az intézményrendszeren belüli továbbtanulásukat. Az érettségi utáni szakközépiskolai és az alapműveltségi szakasz utáni szakiskolai szakmai képzést a fiatalok igénye és a munkaerőpiac által is alátámasztott követelmények alapján szervezi meg.
Az alapítvány a gimnáziumban érettségizett, tehetséges tanulók számára az intézményrendszeren belül felsőfokú tanulmányok folyatására is lehetőséget nyújt. Az alapítvány által alapított főiskola lehetőséget teremt fiatalok és fiatal felnőttek, felsőfokú alap, illetve kiegészítő képzésre nappali és levelező tagozaton.
A középfokú oktatási intézmény küldetésének tekinti a valamilyen szempontból hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetű fiatalok integrált oktatását, esélyegyenlőségük javítását. Szakiskolai képzésben kiemelt cél a magyar kézművesség világhírű hagyományainak ápolása, ezek megőrzése a mai gazdasági körülmények között.
Az alapítvány feladatának tekinti a felnőttek iskolarendszerű, valamint tanfolyami távoktatási képzését is és ezzel a tevékenységével támogatja a szakmaváltás esélyeit, valamint a szakiskolában végzettek érettségihez való jutását.
Az alapítvány az oktató, szakképző, nevelő feladatok színvonalának emelése érdekében szakmai, pedagógiai és szakértői szolgáltatást szervez.
A mai társadalom rétegződésére, egyes csoportjainak helyzetére figyelemmel az alapítvány feladati közé tartozónak érzi a hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítésére irányuló tevékenységet, valamint a munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítését és a kapcsolódó szolgáltatásokat, melyekkel nagy mértékben hozzá kíván járulni a munkanélküliség csökkentéséhez. ... >>

Magyar Mikulás Alapítvány

(szociális,kulturális)

1133 Budapest, Kárpát 31. III.em.10.
képviselő: Halász Etelka, Ivánfalvi Györgyné
A Mikulás hagyománykörökkel kapcsolatos karitatív tevékenység. ... >>

Magyar Nagyoriens Alapítvány

(szociális)

1132 Budapest, Visegrádi u. 60.
képviselő: Harmath Csaba a kuratórium elnöke
A Magyar Nagyoriens Egyesület működésének, valamint az egyesület által szervezett humanitárius célú adakozások, akciók támogatása, finanszírozása. ... >>

Magyar Sportújságíró Szövetség Önsegélyező Sajtóalapítványa

(sport,érdekképviselet,szociális)

1131 Budapest, Futár utca 24. I./2.
képviselő: Gallov Rezső
A magyar sportsajtóban is bizonytalanná vált foglalkoztatási helyzet szociális veszélyeinek ellensúlyozásának elősegítése. A sportsajtóban dolgozó aktív és a nyugdíjas személyek biztonsága megőrzésének elősegítése. ... >>

Mediátor Alapítvány

(intézményi,egészségügyi,oktatási,szociális)

1131 Budapest, Madridi utca 5-7.
képviselő: Mohácsi Erzsébet, Talyigás Katalin
A nemzeti és etnikai kisebbségek szükségleteinek megismerése, a megismerés elősegítése, a problémák megoldásának segítése a források feltárásával. A kisebbségekhez tartozók szükségleteinek szociális ügy, az egészségügy, az oktatás, a hitélet területén való megismerése, a kisebbséghez tartozók segítése indentitásuk megőrzésében. A hátrányos helyzetű csoportok esélyegyenlőségének elősegítése, kiemelten a magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel kapcsolatos iskolarendszeren kivüli oktatási tevékenység elősegitése. A nemzeti és etnikai kisebbségek, hátrányos helyzetűek - kiemelten a romák - Szükségleteinek megismerése, e megismerés elősegítése, a problémák megoldásának segítése a források feltárásával. ... >>

MEDICOR Szociális és Jóléti Alapítvány

(szociális)

1134 Budapest, Dévai utca 22-24. C. VIII./33.
képviselő: Kecskemétiné Hammerszki Katalin/ke., Lakatos Péterné / elnök önállóan, Németh Györgyné sz.Gali Margit/k.eg, Pástét Ilona / kettő együtt, Visnyei Éva / kettő együtt
Szociális támogatás. ... >>

Mély Mosoly Alapítvány

(természetvédelem,egészségügyi,szociális)

1131 Budapest, Béke út 83.
képviselő: Mátraházi Péter, Vajda Virág
A Föld békéjét és tisztaságát veszélyeztető társadalmi és ökológiai folyamatok ártó hatásai csökkentésének és ellensúlyozásának támogatása. A szenvedélybetegek és családtagjaik támogatása, a természetes gyógymódok, a lakókörnyezetben energiatakarékos és környezetbarát megoldások ismertetése és támogatása. Intézmény létrehozása és működtetése rehabilitációra szorulók és gyermekeik segítésére, a természetes gyógymódok alkalmazására és különféle szellemi utak módszertana tanulmányozására és gyakorlására. ... >>

MENTŐ Nyugdíjpénztár

(szociális)

1134 Budapest, Róbert K. krt.77.
képviselő: Bognár Péter, Nagy Béla, Toma Lajos ... >>

Mozgássérültek Budapesti Egyesülete

(szociális)

1136 Budapest, Hegedűs Gyula 43.
képviselő: Szöllősiné Földesi Erzsébet ... >>

Mozgássérültek Caritas Alapítványa

(egészségügyi,szociális)

1136 Budapest, Hegedűs Gy. 43.
képviselő: Szabó Gábor
A mozgássérültekkel kapcsolatos rehabilitációs tevékenységek és szolgáltatások folyamatos hazai meghonosítása. ... >>

Nemzetközi Cseperedő Alapítvány

(szociális)

1136 Budapest, Tátra utca 28. V./2.
képviselő: dr. Simó Judit
Az alapítvány elsődleges célja a fejlődési, illetve pszichés zavarral, nehézségekkel küzdő gyermekeket támogatása. Ennek érdekében olyan - csak külföldön elérhető, valamint itthon már jól bevált - terápiák alkalmazása, amelyek hatékonyan segítenek a különböző zavarral küzdő gyermekek életminőségének javításában, fejlesztésében. E cél magvalósításához külföldi szakértők, előadók bevonására kerül sor. akik az alapítvány által szervezett tanfolyamok keretében tapasztalataikkal gazdagítanák a hazai szakemberek ismereteit. Távlati célok között szerepel olyan intézmények létrehozása, amelyek az alapítvány által külföldről behozott módszereket alkalmazva megfelelő ellátást és terápiát, illetve fejlesztést biztosítanak az eltérő igényű gyermekek számára. Ezzel árhuzamosan a cél a támogatott gyermekek családjainak, hozzátartozóinak pszichológiai megsegítése- tanácsadás, szülőcsoportok, tanfolyamok, testvér-gondozás-, valamint a gyermekkel foglalkozó egyéb szakemberekkel való együttműködés. ... >>

Neurofibromatozisos Betegek és Segítőik Társasága

(egészségügyi,szociális)

1133 Budapest, Váci út 76.
képviselő: Bach Rezső
A neurofibromatozis szindrómával született gyermekek és családtagjaik, valamint a felnőtt betegek közösségének szervezése ,a családok támogatása, társadalmi integrációjuk segítése. ... >>

"OÁZIS" Alapítvány

(oktatási,szociális,kulturális)

1134 Budapest, Klapka u. 3.
képviselő: kuratóriumi tag Ákos Anita
A mozgássérült gyermekek és fiatalok oktatásának, gyógyításának
támogatása, egyéni és közösségi szabadidejük eltöltésének szervezése,
kulturális és szabadidőprogramok szervezése. ... >>

OMNI International Foundation Alapítvány

(szociális)

1133 Budapest, Gogol 25. IV.em.8.
képviselő: Victor Kovats ... >>

Ordo Draconum Alapítvány

(sport,egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális)

1132 Budapest, Visegrádi utca 13. 2./1.
képviselő: dr. Lovassy Tamás, dr. Sallay András, Sándor Attila, Surányi Rudolf, Zsembery Gyula
fő célja a szociális segélyezés és karitatív tevékenység kifejtése, elsődlegesen a magyarság körében, mind belföldön, mind külföldön. Az alapítvány segélyező és karitatív tevékenységét elsősorban az oktatás és ismeretterjesztés, gyógyító és egészségügyi tevékenység, kutatás és fejlesztés, kultúra és hagyományőrzés, valamint sport területén kívánja kifejteni, így különösen támogatja az e területeken működő ingyenes szolgáltatást nyújtó létesítményeket, intézményeket, továbbá a rászorulók részére elősegíti az e területekkel kapcsolatos szolgáltatások igénybe vételét. Ezeknek a céloknak az eléréséért magyar és nemzetközi támogatókkal és együttműködőkkel való kapcsolatok kialakítása és azok folyamatos ápolása az alapítvány feladata. Hazai tevékenységét az ország egész területén kívánja kifejteni. ... >>

Összefogás a Budapesti Lakástalanokért és Hajléktalan Emberekért Közalapítvány

(szociális)

1134 Budapest, Dózsa György út 152.
képviselő: Kártyás Irén
A fővárosban élő lakástalan és hajléktalan emberek szociális helyzetének javítása. ... >>

Pest-Buda Lions Club Alapítvány

(szociális)

1137 Budapest, Pozsonyi 36.
képviselő: Dr.Bánáti János / együttesen, Ligetvári Ernő / együttesen, Molnár Árpád / önállóan
A Nemzetközi Lions Club mozgalom közös humanitárius-karitatív tevékenységének elősegítése. ... >>

PMRFK Életvédelmi Alosztályt Támogató Alapítvány

(oktatási,szociális)

1139 Budapest, Teve u. 4-6.
képviselő: Halász Gabriella együttesen, Házi Zoltán együttesen
Az alapítvány célja a PMRFK Életvédelmi Alosztály hivatásos és polgári állománya életkörülményeinek, az Alosztály technikai felszereltségének javítása, a hivatásos állomány szakmai képzésének támogatása, valamint az ott szolgálatot teljesítő nyomozók családjának támogatása, rokkantság, elhalálozás esetén. ... >>

Police Caritas Alapítvány

(szociális)

1133 Budapest, Pozsonyi út 56. I.
képviselő: Dr. Bordácska János
A rendőri hivatáshoz, szakmához kapcsolódó szociális és egyéb támogatások nyújtása. ... >>

Posta a Felsőoktatásért Alapítvány

(oktatási,szociális)

1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6.
képviselő: dr. Szalók Csilla, Kalocsai Katalin
A felsőfokú postai irányú képzéssel kapcsolatos oktatási, szervezési kutatási-fejlesztési feladatok financiális támogatása.
A postai munkavállalók hátrányos helyzetű gyermekei oktatásának financiális támogatása. ... >>

Postai Pénzszállítókat és Pénzkezelőket Segítő Alapítvány

(szociális)

1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6.
képviselő: Balázs József
A postai pénzkezelők és pénzszállitó kocsik elleni támadás következményeinek enyhítése. ... >>

Postások a Postásokért Alapítvány

(egészségügyi,szociális)

1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6.
képviselő: Mundruczó Kornél elnök
A Magyar Posta Rt. súlyos betegségben szenvedő, műtéti eljárásra, illetve orvosi kezelésre szoruló munkavállalóinak, illetve azok közeli családtagjainak támogatása, a postai dolgozók árván, vagy félárván maradt gyermekei tanulmányainak támogatása.
A Magyar Posta Rt. nyugdíjasainak támogatása, rendkívül nehéz anyagi helyzetük és életkörülményeik alapján. A Magyar Posta Rt. sérelmére elkövetett bűncselekmények esetén az elhalálozott postai dolgozó özvegyének, fiatalkorú árváinak támogatása. A Magyar Posta Rt. sérelmére elkövetett bűncselekmények esetén a postai szolgáltatásban közreműködő egészségkárosodott személy támogatása, vagy az elhalálozott özvegyének, fiatalkorú árváinak támogatása.
A Magyar Posta Zrt. szociálisan rászorultnak tekinthető munkavállalóinak támogatása. A Magyar Posta Zrt. munkavállalói és az életkörülményeikből vagy lakóhelyükből adódóan hátrányos helyzetben lévők egészségmegőrzésének elősegítése. A postai dolgozók árván, félárván maradt gyermekeink neveléséhez és tanulmányaihoz történő hozzájárulás. ... >>

Qadayatuna Iszlám Karitatív Egyesület

(szociális,egyéb)

1135 Budapest, Dévényi utca 6. I/17.
képviselő: Papp László
a Magyarországon élő muzulmán vallásnak - de emellett más vallási közösséghez tartozó személyek - összefogása, akik támogatják az elesetteket, hátrányos helyzetűeket. ... >>

Quaestor Országos Önkéntes Nyugdíjpénztár

(szociális)

1132 Budapest, Váci út 30.
képviselő: dr. Ferencz Beatrix elnök, Nácz Attila, Zászkaliczky Pál ... >>

Regiment Veteránok Közhasznú Egyesület

(egészségügyi,szociális)

1133 Budapest, Pannónia utca 95. VIII./29.
képviselő: Gál László elnök
a nyugdíjba vonult emberek egyenjogú és teljes körű társadalmi beilleszkedésének igényével indokolt érdekeinek képviselete. Támogatja a hazafiság eszméjére épülő, a nemzet érdekeit szolgáló honvédelem ügyét. Segíti a tagság művelődését szociális, egészségügyi problémáinak megoldását. Véleményt és álláspontot alakít ki mindazokban a társadalompolitikai kérdésekben, amelyek a honvédelemmel és a katonai szolgálattal, illetve a tagok szociális körülményeinek alakulásával összefügg. ... >>

Remény Magyarországért Alapítvány

(intézményi,egészségügyi,oktatási,szociális)

1135 Budapest, Petneházy utca 70-72.
képviselő: Kiss Szabó Zsolt, Lengyel-Eve Tímea
Kórházak segítése, véradás megszervezése, műszerek, gyógyszerek vásárlása, a kórház betegápolási tevékenységének segítése, a kórházban ápolt gyermekek foglalkoztatása. Menhelyek létrehozása, illetve létező menhelyek támogatása gyógyszerrel, ruhával, csonka, vagy létminimum alatt élő családok anyagi, erkölcsi támogatása. Hátrányos helyzetű gyermekek képességfejlesztése, képzés velük foglalkozó felnőttek képzése, valamint gyermekotthonok létrehozása, támogatása. ... >>
1. oldal 2. oldal 3. oldal