Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Budapest XIII. ker sport civil szervezetek


Találatok száma: 257
5. oldal

SPIRIDON Amatőr Hosszútávfutók Egyesülete

(sport)

1138 Budapest, Párkány utca 20. 4./28.
képviselő: Bontovics Tímea ... >>

Sport és Egészség Alapítvány

(sport)

1137 Budapest, Teve u. 47.
képviselő: Kovács Julianna
A hozzás forduló sportolók utaztatásaát, sportversenyeken, edzőtáborokban való részvételét pénzügyileg és szervezéséileg támogassa; az alapítvány a saját költségén szervezheti meg és bonyolíthatja a sportolók versenyeken való részvételeét; finanszírozhatja a sportorvosok jelenlétének és munkájának a költségeit ( beleérve a msszázs, a regerenálás, vitaminko, erőnlétfenntartó szerek ) az étkezési költségek viselését; részben fedezheti a sportolók versenyeken, edzőtáborokban való részvételének egyéb költségeit, ideértve az utazás, a szállás, a nevezési díjak, a reklám sé a (sportoló, vagy a sortág, esetleg a rendezvény ) népszerűsítésének költségeit; végezhet gyűjtést sportruhák, sporteszközök sportszerek ajándékozásához. ... >>

Sport Társadalomtudományi Oktatási és Tudományos Alapítvány

(sport,oktatási,egyéb)

1131 Budapest, Szent László út 134.
képviselő: Dénes Ferenc, Misovicz Tibor, Nagy Péter
A sport társadalomtudományi, azon belül is főként a sport közgazdasági, menedzsment területeinek, valamint a sport szociológiai, jogi vonatkozásai kutatásának támogatása, az elméleti eredmények hazai gyakorlatba való illesztésének és terjesztésének elősegítése, s az ezzel összefüggő tevékenységek finaszírozása. ... >>

Sport XIII Sportegyesület

(sport)

1139 Budapest, Tahi utca 58. 1./3.
képviselő: dr. Kiss Norbert
Alapvető célkitűzés, hogy a klub sajátos helyzetéből adódóan a Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat által alapított szervezetekben foglalkoztatott munkavállalók részére az egészség megőrzése érdekében sportolási, testedzési lehetőséget biztosítson, az ilyen jellegű igényeket felkeltse. ... >>

Sportegyesületek Budapesti Szövetsége

(sport,érdekképviselet)

1134 Budapest, Dózsa György útja 53.
képviselő: Molnár Imre, Till István, Zsigmond László
A Szövetségbe belépett tagok (önálló jogi személyiségű, vagy társult tagságú, kerületi szövetségek, egyesületek) közös érdekeinek képviselete a Fővárosi- és a Kerületi Önkormányzatok képviselő testületeinek illetékes bizottságai, a Főpolgármesteri Hivatal Sport Ügyosztálya, az országos- és a budapesti sportági szakszövetségek, valamint az állami szervek, a köztestületek, a sporttörvény szerinti sportszövetségek és az egyéb társadalmi szervek előtt.
Az egyesületek, valamint a kerületi szövetségek közötti együttműködés és tapasztalatcsere szervezése, továbbá az egyesületek közötti vitás kérdések megoldásának elősegítése.
Együttműködik mindazon szervekkel, akik a Szövetséggel együttműködni kívánnak.
Az egészséges életmód és a sport népszerűsítése az egyesületek, valamint a kerületi szövetségek alapszabályában, vagy működési leírásában megfogalmazott célok segítése. ... >>

Sportolók A Drog Ellen Egyesület

(sport,szociális)

1139 Budapest, Hajdú u. 18-24.
képviselő: dr. Molnár Tamás ... >>

Sportpalánta Központ Közhasznú Sportegyesület

(intézményi,sport,oktatási)

1134 Budapest, Dózsa György út 53.
képviselő: Ágai András
Az egyesület az általános iskoláskorú gyermekek egészséges életmódra nevelését, a különböző sportágak népszerűsítését, a hivatásos és amatőr sportolók hobbi- és versenyszerű játéklehetőségeinek megteremtését és bővítését, valamint az utánpótlás korosztály színvonalas felkészítését tekinti céljának. ... >>

Sprint Fortuna Sportegyesület

(sport)

1134 Budapest, Botond utca 12.
képviselő: dr. Nagy Robert, Polonyi Balázs, Szabó Álmos
Az aktív sportolás és egészséges életmód népszerűsítése, elterjesztése verseny- és amatőr sportrendezvények, valamint egyéb rendezvények szervezésén keresztül. ... >>

SPURI Futó és Triatlon Sportklub

(sport)

1138 Budapest, Váci út 152-156.
képviselő: Baranyai Judit alelnök elnökkel együtt, Kocsis Árpád elnök önállóan
Az egészséget, a testmozgást, a szellemi és fizikai jóérzést, valamint e kettő egyensúlyát előtérbe helyező, társadalmilag hasznos élet-és szemléletmód kialakítására és népszerűsítésére törekvés. ... >>

Sri Chinmoy Marathon Team Sportegyesület

(sport)

1134 Budapest, Angyalföldi út 41. 4./12.
képviselő: Horváth Mária
Az öntúlszárnyalás elősegítése a sportban, a nemzetközi Sri Chinmoy Marathon Team alapítója Sri Chinmoy szellemiségének megfelelően. Az örömteli mozgás lehetőségeinek kibővítése, hogy minél több ember sportolhasson rendszeresen. A nagy kitartást igénylő maratoni és ultramaratoni versenyzés elősegítése, népszűsítése. ... >>

Statisztika Röplabda Club

(sport)

1139 Budapest, Üteg u. 28.
képviselő: Pollák György ... >>

Steps On Ice Műkorcsolya és Jégtánc Sportegyesület

(sport,oktatási)

1134 Budapest, Kassák Lajos utca 66. III./9.
képviselő: Elek Attila
A diák és szabadidő sportoktatás szervezésének, feltételeinek a biztosítása, a rendszeres testedzés és sportolás lehetőségeinek megteremtése és fejlesztése, a jövő magyar sportnemzedékének megalapozása, egészséges test és szellemi neveléssel, erősítve ezzel az ifjúság magyar nemzeti tudatát, az egészséges életmód feltételeinek megteremtése, a szabadidő hasznos eltöltése lehetőségének elősegítése. ... >>

STREET RANCING CLUB SPORT Egyesület

(sport)

1138 Budapest, Újpalotai út 21.
képviselő: Lendvai Tamás ... >>

SUV Hungary Club Sportegyesület

(sport,szociális)

1138 Budapest, Cserhalom utca 2.
képviselő: Koczka József
Sport, szabadidős nonprofit és közcélú tevékenység folytatása és szervezése, így különösen off road versenyek, szabadidős programok és karitatív tevékenységek végzése, illetve szervezése. ... >>

Szabad Repülők Szövetsége

(sport,oktatási,érdekképviselet)

1139 Budapest, Dagály utca 11.
képviselő: Kerekes László, Szöllösi László
A tagszervezeteiben siklórepülést folytató személyek számára biztosítani a sárkányrepülő és siklóernyős tevékenységhez szükséges feltételeket, valamint tevékenységével támogatni a hazai siklórepülő légijárművek üzemeltetésének szakmai feltételeit, pilótáinak érdekvédelmét és megteremteni, illetve bővíteni legális repüléseik lehetőségét. (a társadalmi szervezet célja szerinti besorolása szakmai érdekképviseleti tevékenység mellett sporttevékenység, illetve szabadidős és hobbi tevékenység, oktatási tevékenység.) ... >>

Szabadidő Ifjúsági Szervezet

(sport)

1130 Budapest, Hegedüs Gyula 49.
képviselő: Sovák Kálmán ... >>

Szalay Iván Vizilabda Alapítvány

(sport)

1130 Budapest Margitszig, Hajós Alfréd Sportuszoda
képviselő: Kemény Ferenc, Tim Gábor Dr.
Szalay Ivánnak, a magyar vizilabda edzői gárda kiemelkedő alakja emlékének megőrzése és a Magyar Vizilabda Utánpótlás megsegítése. ... >>

SZÉKELY Szabadidősport Egyesület

(sport)

1133 Budapest, Hegedűs Gy. utca 73. II./15.
képviselő: Székely Szabolcs
a nagykorú tagok szabadidejének aktív eltöltésének biztosítása érdekében, elsősorban szabadtéren űzhető sporttevékenységek szervezése. Az egyesület elsődlegesen a következő sportágak népszerűsítését tűzi ki céljául: kerékpározás, síelés, snowboard, vitorlázás, kajak, kenu és szörf. A fenti sportágakhoz kapcsolódó belföldi és külföldi túrák szervezése. A tagok amatőr versenyekre való felkészítése és az induláshoz szükséges feltételek megteremtése. Amatőr versenyek és rendezvények szervezése.

b) A kiskorú tagok részére a szünidő egészséges eltöltésének elősegítése, sporttáborok, túrák, edzések szervezése.

c) Az egyesület céljai közé tartozik a kerékpáros közlekedés népszerűsítése, a kerékpár hétköznapi használatának terjesztése. ... >>

Szervátültetettek és Művesekezeltek Európai Sportszövetsége

(sport,egészségügyi,érdekképviselet)

1138 Budapest, Esztergomi út 36.
képviselő: Berente Judit
A szervátültetettek és a művesekezeltek sporteredményeinek szervezésén keresztül ezen személyek gyógyító és egészségügyi rehabilitációja. ... >>

Sziget Klub Tenisz Sportegyesület

(sport,érdekképviselet)

1138 Budapest, Margitsziget 23800/8. grsz.
képviselő: Dr. Karácsony Zoltán, Dr. Végh András, Szuromi Karina
Elsősorban a Margitszigeti Atlétikai Centrum által Budapesten, a Margitszigeten működtetett sportlétesítményekben külön írásbeli megállapodás alapján tenisz és szabadidős tevékenységek végzését, a tagok, pártoló tagok sportolását, tömegsort rendezvényeinek megtartását segíti elő. A sportegyesület minden évben csapatot indít a Budapesti Tenisz Szövetség által kiírt felnőtt és veterán korosztályú tenisz csapatbajnokságban, a jelen besorolás szerinti I. osztályban. A sportegyesület tenisz egyéni és csapatversenyeken, szabadidős sportágakban hazai vagy nemzetközi amatőr vagy profi versenyen való részvételre tagjait felkészíti, illetve annak feltételeit szervezett keretek között biztosítja. ... >>

Szittya Károly Alapítvány

(sport)

1138 Budapest, Margitsziget,Hajós Alfréd Nemz
képviselő: Martin György dr. ... >>

Szivárvány Szív Nemzetiségek Karitatív és Kulturális Egyesülete

(sport,szociális,kulturális,érdekképviselet)

1135 Budapest, Reitter Ferenc u. 74. fszt. 8.
képviselő: Horváth János
a Szivárvány Szív Nemzetiségek Karitatív és Kulturális Egyesülete tömöríti az 1157 Bp.,Kőrakás park 1-8.sz. alatt lakókat, valamint az 1134 Bp.,Dózsa György út 152. sz. alatt lakókat; - fő célunk a szobabérlók támogatása minden lehetséges módon; - érdekvédelmet folytatunk karitatív alapon; - tagjainknak anyagi és tárgyi támogatást nyújtunk; - kiemelt támogatást nyújtunk a halmozottan hátrányos helyzetű etnikai kisebbséghez tartozó egyesületi tagjainknak; - egyesületünk nemzetiségei tagjainak interetnikus programokat szervezünk; - segítséget nyújtunk lakáspályázatok szakszerű elkészítésében; - szervezünk fakultatív kulturális programokat; - szervezünk tagjainknak házi sportversenyeket. ... >>

Támogatás Sportegyesület

(sport)

1139 Budapest, Váci út 83.
képviselő: Szeifert László
tagjaik körében a szabadidősport művelésének elősegítése, az egészséges életmód kialakítása. ... >>

Tangram Közhasznú Szabadidős Vizisport Egyesület

(sport,természetvédelem)

1131 Budapest, Göncöl u. 117.
képviselő: Barton András
A gyermekek és fiatalok egészségmegőrzésének és szabadidős sportolási lehetőségei biztosításának elősegítése, valamint ezen keresztül a sportélet gazdagítása, ápolása, illetve a környezet és természetvédelem megismertetése és egy környezetért felelős látásmód kialakításának céljából alakul. A Sportegyesület ösztönzi és szervezi a szabadidő- és tömgsportba történő bekapcsolódást, lehetőségeihez mérten támogatja tagjait a hazai és nemzetközi sportrendezvényeken való részvételben. ... >>

Teleki Diáksport Egyesület

(sport)

1135 Budapest, Csata utca 20.
képviselő: Nyári László
Az egyesület célja a rendszeres helyi sportolási, turisztikai és játéklehetőség biztosítása, intézményen belüli és intézmények közötti versengés és versenyzési lehetőség szervezése, a rendszeres testgyakorlás feltételeinek a biztosítása, állami és társadalmi erőforrás szervezése, sportcsoportok, tanfolyamok, igénynek megfelelő foglalkozások szervezése a mind szélesebb részvétel érdekében. ... >>

TEMPERO Sportegyesület

(sport)

1136 Budapest, Balzac u. 17-19.
képviselő: Hajdú István ... >>

Tempo Diáksport Egyesület

(sport)

1138 Budapest, Gyöngyösi sétány 7.
képviselő: Beleznay Zoltán, Komárom Béláné, Lévai Sándor ... >>

Tigris Harcos SE

(sport)

1136 Budapest, Csángó utca 14. 1./28.
képviselő: Ruskó Helga
Sporttevékenység szervezése utcai harc sportágként történő elismertetése. ... >>

TIPO Tájfutó és Környezetvédő Egyesület

(sport)

1133 Budapest, Pozsonyi út 52.
képviselő: Bogdány Miklós, Miháczi Zoltán, Molnár Attila
Sporttevékenység, szabadidős és hobbitevékenység, környezetvédelmi tevékenység. ... >>

TRAPPANCS Szervátültetett Gyermekek Rehabilitációs és Sportegyesülete

(sport,egészségügyi,szociális)

1138 Budapest, Váci út 132/b. VIII/52.
képviselő: Feszt Tímea Diána
Az egyesületnek a sajátos helyzetéből adódóan - mivel tagjai hátrányos helyzetűek - elsősorban a rehabilitáció, orvosilag ellenőrzött testedzés és ezáltal a betegség megelőzés, valamint az esélyegyenlőség biztosítása, ilyen igények iránti érdeklődés felkeltése, tagjainak a közösségi életre nevelése a legfontosabb célkitűzése. Tagjai számára tömegsport jelleggel is biztosít sporttevékenységet. A szervátültetettek versenysportolói utánpótlásának nevelése. A sajátos nevelésű igényű gyermekek és szüleik számára segítő szolgáltatások szervezése. Szociális tevékenység, családsegítés. ... >>

Tutaj Diáksport Egyesület

(sport)

1133 Budapest, Tutaj u. 7-11.
képviselő: Varsányiné Salgó Julianna ... >>

Újlaki Football Club 1920 Sportegyesület

(sport)

1139 Budapest, Forgách utca 8.
képviselő: Horváth Gábor titkár, Versegi József elnök
Egészséges életmód népszerűsítése, az ifjúság nevelése a sport eszközeivel, a sportegyesület keretében sporttevékenységet folytató sportolók számára a biztonságos sporttevékenység folytatásához szükséges feltételek biztosítása. ... >>

Újlipótvárosi Sqash Sportegyesület

(sport)

1130 Budapest, Hegedüs Gyula 24.
képviselő: Forgács József ... >>

Újpest Futsal Club Sportegyesület

(sport)

1131 Budapest, Tomori utca 12. III/1.
képviselő: Borsche Gábor
a futsal sportág népszerűsítése ... >>

Újpest Vízilabda Utánpótlás Sportegyesület

(sport)

1138 Budapest, Margitsziget , Hajós Alfréd Sportuszoda
képviselő: Lovas Péter
Az Egyesület célja a sport és szabadidős sporttevékenység, mint közhasznú tevékenység népszerűsítése. Az Egyesület a magyar vízilabdasport utánpótlás nevelési rendszerében meghatározó szerepet kíván betölteni. ... >>

Ülőröplabda Alapítvány

(sport,egészségügyi,szociális)

1134 Budapest, Lehel u. 4/b.
képviselő: Szigedi László
A mozgássérült sportolók - különös tekintettel az ülőröplabdázók - számára, továbbá a balesetet szenvedett, vagy egyébként egészségügyi rehabilitációra szorulók számára segítséget nyújtani a sporttevékenységük folytatásához, illetve újrakezdéséhez. ... >>

Vadvirág Rekreációs Sport Egyesület

(sport)

1133 Budapest, Váci út 112.
képviselő: Bacsa Béla, Szollás Zsuzsa ... >>

Vágó Wágner Róbert Bírkózósport Alapítvány

(sport)

1139 Budapest, Fáy 58.
képviselő: Bódi Jenő, Fodor György, Illés Gergely
A birkózó utánpótlás működésének elősegítése. ... >>

VASAS CENTENÁRIUM ALAPÍTVÁNY

(sport)

1139 Budapest, Fáy utca 58.
képviselő: Markovits László
A VASAS Sport Club alapítása 100 éves évfordulójának megünneplését célzó társadalmi események és ünnepségek sorozat elősegítése és támogatása. A VASAS Sport Clubban folyó utánpótlás-nevelés támogatása. A gyermekek és fiatalok sporttevékenységének támogatása. A magyar sport támogatása, ezen belül kiemelten a VASAS Sport Club tevékenységének támogatása. ... >>

Vasas SC. Baráti Kör

(sport)

1139 Budapest, Fáy 58.
képviselő: Palotai Gábor dr. ... >>

Vasas Sport Club

(sport,oktatási,szociális)

1139 Budapest, Fáy 58.
képviselő: Markovits László András
A tagok és az állampolgárok részére rendszeres testedzés és sportolási lehetőség biztosítása, minőségi sporteredmények elérése, feltételeinek megteremtése és fejlesztése, a társadalmi öntevékenység és közösségi élet kibontakoztatása, a sportegyesület működési területén található nevelési-oktatási intézmények tanulói részére a sportolási, testedzési lehetőségek megteremtése, a lakosság szabadidősportjának segítése, hazai és nemzetközi sportkapcsolatok létesítése, fenntartása, valamint drog- és bűnmegelőzés támogatása. A sportegyesület céljainak megvalósítása érdekében nemzetközi tevékenységet is folytathat, valamint szoros kapcsolatot tart GYISM-mal, valamint mindazokkal az állami, társadalmi és gazdálkodó szervezetekkel, amelyek támogatásukkal elősegítik a célok megvalósulását, részt vállalnak a sportegyesület működési feltételeinek biztosításában és fejlesztésében. Az egyesület a céljai megvalósítása érdekében gazdasági-vállalkozási tevékenységet folytathat, vállalatot létesíthet, gazdasági társaságot létesíthet, illetőleg ilyenbe tagként beléphet. ... >>

Világjátékok Alapítvány

(sport)

1138 Budapest, Népsziget 2.
képviselő: Dr. Nádori László
Az alapítvány az alapítók szándéka szerint abból a célból jön létre, hogy jelentős hazai és nemzetközi eseményeket szervezzen a szabadidős sporttevékenységet és kultúrát kedvelő emberek számára. Az alapítvány célja továbbá, hogy anyagi és egyéb eszközökkel támogassa a sport (1997. évi CLVI. törvény 26. § c. 14.) - ezen belül a szabadidős tevékenység - széles körben való elterjedését, az ehhez szükséges feltételek, infrastruktúra megteremtését, továbbá támogatást nyújtson a tevékenységükkel e célt szolgáló jogi és magán személyeknek, egyesületeknek és intézményeknek. ... >>

Vitulus Szabadidő és Sportegyesület

(sport)

1135 Budapest, Kisgömb u. 4. IV. 1.
képviselő: Badinszky Tamás
Tagsága, valamint sportolói részére a sportolás feltételeinek a biztosítása. ... >>

VIZAFOGÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA DIÁKSPORT-EGYESÜLET

(intézményi,sport,oktatási)

1138 Budapest, Vizafogó sétány 2.
képviselő: Utasiné Bandzsál Ildikó ... >>

Vizafogó Football Club

(sport)

1138 Budapest, Párkány 34.IV.em.26.
képviselő: Kondér Gábor ... >>

Vízipolo Klubokat Támogató Egyesület

(sport)

1134 Budapest, Dózsa György út 53.
képviselő: Novák Ferenc
Az egyesület Magyarország területén a vízilabda sportot népszerűsíti és támogatja. ... >>

Vizslás Bérkilövő Vadásztársaság

(sport)

1139 Budapest, Tahi 60.
képviselő: Farkasházi Miklós ... >>

Vízválasztó Egészségmegőrző Közhasznú Sportegyesület

(sport,egészségügyi,szociális)

1133 Budapest, Thurzó utca 5/c-d. 2./20.
képviselő: Lőkös Dániel
Az egyesület által kidolgozott, az ifjúság nevelését, segítését előmozdító módszerek terjesztése és alkalmazása. A fiatalok számára gyógyúsztatás megszervezése, a munkavállalók, időskorúak, hátrányos helyzetűek egészségmegőrzése, egészségnevelése. ... >>

Wado Sport Egyesület

(sport)

1132 Budapest, Röntgen u. 6. II.em. 2.
képviselő: Fritsche Krisztián elnökh. együtt, Müller Dániel titkár együtt, Oroszki Mihály önállóan ... >>
1. oldal 2. oldal 3. oldal 4. oldal 5. oldal 6. oldal