Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Budapest XIII. ker sport civil szervezetek


Találatok száma: 257
3. oldal

Hídépítők Egyesülete

(sport,oktatási,kulturális)

1138 Budapest, Karikás Frigyes utca 20.
képviselő: Apáthy Endre, Dombóvári Éva
oktatási, kulturális, sport, szabadidős tevékenység végzése. ... >>

Hivatásos Labdarúgók Szervezete

(sport,szociális,érdekképviselet)

1132 Budapest, Nyugati tér 5. 3./2.
képviselő: . Dr.HorváthGábor, Gera Zoltán
A szervezet elsődleges céljának tekinti tagjainak, mint hivatásos sportolóknak az érdekképviseletét, érdekvédelmét. Az érdekvédelem általános, amely magában foglalja különösen a labdarúgást érintő jogszabályok véleményezését, javaslattételt, valamint a Magyar Labdarúgó Szövetséggel illetve tagjaival való egyeztető tárgyalások kezdeményezését. A szervezet tagjainak egyéni, jogi problémáinak megoldásában a Szervezeti Jogi Irodája nyújt segítséget. A szervezet segítséget nyújt tagjainak a tevékenységük folytatásához a jogszabályok, illetve az MLSZ szabályzatok által előírt biztosítások megkötéséhez. A szervezet tevékenységével hozzá kíván járulni a magyar labdarúgás fejlődésének elősegítéséhez. A szervezet célja, hogy a hivatásos labdarúgókat foglalkoztató vagy szerződtető sportszervezetekkel, illetve a képviseletükben eljáró Ligákkal Kollektív Szerződés vagy Alapszerződés jöjjön létre és az hatékonyan működjön. ... >>

Hoki Akadémia Sportegyesület

(sport)

1131 Budapest, Szugló utca 132.
képviselő: Jécsi Gyula
Az utánpótlás - nevelés a jégkorong sportágban, a rendszeres testedzés és sportolás lehetőségének biztosítása. ... >>

Honvéd Reflex Egyesület

(sport,kulturális)

1135 Budapest, Lehel út 35-37.
képviselő: Boros István
Szabadidős sporttevékenység, hagyományőrzés, ismeretterjesztés. ... >>

Honvéd Sportegyesületek Országos Szövetsége

(sport,érdekképviselet)

1134 Budapest, Dózsa Gy. út 53
képviselő: Farkas László ... >>

Honvéd Vitorlás Egyesület

(sport,kulturális)

1137 Budapest, Budai Nagy Antal u. 6.
képviselő: Adorján Árpád
A balatoni vitorlázás és sportklub-élet hagyományainak ápolása és továbbfejlesztése, tagjai részére a rendszeres sportolás, versenyzés, testedzés lehetőségének biztosítása. ... >>

Hunicorn Sportegyesület

(sport)

1134 Budapest, Gidófalvy L. utca 35. fszt./3.
képviselő: Mezőssy Csaba
A tagjai részére rendszeres testedzés és sportolás lehetőségének biztosítása. ... >>

HURRIKÁN TAEKWON-DO CLUB

(sport)

1131 Budapest, Mosoly utca 41.
képviselő: Kozák László
Az egészséges életmódra és gondolkodásra való ösztönzés minden korosztály számára, a taekwon-do művelésén keresztül minden tekintetben edzett, egészséges és sportszerető ifjúság nevelése, valamint hazai és külföldi versenyeken való eredményes szereplés. ... >>

Imperial Tobacco Magyarország Kft. Dolgozókért Alapítvány

(sport,szociális,kulturális,érdekképviselet,egyéb)

1138 Budapest, Váci út 141. VI. em.
képviselő: elnök: Szűcs Zoltán
A Debreceni Dohánygyár Kft. munkavállalóinak kulturális és tömegsport tevékenységének,
valamint idős nyugdíjasainak, hátrányos helyzetű dolgozóinak és szakszervezeti tagságának támogatása. ... >>

IPOSZ SPARTACUS Technikai, Kulturális és Szabadidősport Egyesület

(sport,kulturális)

1130 Budapest, Visegrádi 60.
képviselő: Damasek Péter, Lautner Margit
A kultúra területén: a./ A XX. századi Magyarország hadtörténelmének megismerése, kutatása, illetve a megszerzett ismeretanyag publikálása. b./ Az elmúlt korok ma már muzeálisnak számító - elsősorban- jármű és haditechnikai eszközeinek, valamint a hozzájuk kapcsolódó korabeli segédeszközök és ruházat felkutatása, gyűjtése és szükség szerinti műszaki felújítással (restaurálással) történő megmentése az utókor számára c./ Az összegyűjtött relikviák tárolása karbantartása továbbá- igény és lehetőség szerinti- közszemlére állítása, ezzel is segítve az egyetemes kultúra fejlődését, d./ A tevékenységi körhöz kapcsolódó szakirodalom, és egyéb kiadvá- nyok gyűjtése. e./ A fenti témakörökkel kapcsolatos bel- és külföldi rendezvénye- ken és konferenciákon való részvétel anyagi és erkölcsi támogatása. A sport területén: a./ Az edzett, egészséges életmód elősegítése, a tagok lelki, szellemi és fizikai erőnlétének fejlesztése a rendszeres sportolás, testedzés, felüdülés biztosításával. b./ A technikai sportok közül az autós és motoros rendezvényeken és versenyeken történő bel- és külföldi részvétel elősegítése, anyagi és erkölcsi támogatással. Az Egyesület feladatának tekinti, hogy tagjai számára biztosítsa azt a műszaki hátteret amely nélkülözhetetlen a technikai eszközök javításánál. Az Egyesület, hogy működési költségeit, valamint, hogy tagjainak az egyesületi célok megvalósítása során felmerült költségeit- részben, vagy egészben- biztosítani tudja, gazdasági, reklám és egyéb gazdasági tevékenységet folytathat. ... >>

JOOPS Alapítvány (a gumiasztal és műugró sportág támogatására)

(sport)

1138 Budapest, Hajós Alfréd Nemzeti Sportusz.
képviselő: Hummel Gyula
A magyar ifjúság egészséges és sportos életmódra nevelésének támogatása. ... >>

József Nádor Diák Sport Egyesület

(sport,kulturális)

1139 Budapest, Petneházy utca 56.
képviselő: Bódi Jenő
A sportegyesület egyik fő feladata a Budapest XIII. területén és környékén a hagyományok és testkultúra megőrzése, ápolása, továbbvitele.
Szervezi és koordinálja az ezzel összefüggő lakossági és saját szervezésű programokat együttműködve a helyi önkormányzatokkal. ... >>

Jövő Idő Alapítvány

(sport,oktatási,kulturális)

1132 Budapest, Csanády utca 18. fsz.
képviselő: Szentkirályi Pál
Az alapítvány céljaként tűzi ki, hogy a magyarországi és a magyar népesség körébe tartozó képző-, és iparművészek, színművészek, előadóművészek, írók, költők, műfordítók műveinek a nagyközönség általi megismerését, valamint a különböző sportágak népszerűsítését, mind a versenysportban, mind a tömegsportban elősegítse. A fiatal sportolóknak és művészeknek tehetséggondozási, ügyintézési és menedzselési jellegű segítséget nyújtson, valamint a tömegsport- illetve a versenysport-rendezvények szervezését támogassa. ... >>

Junior Labdarúgó Iskola Futball Club (Junior FC)

(intézményi,sport,oktatási)

1135 Budapest, Tahi utca 53-59. II./203.
képviselő: Májer Péter
Tagjai részére a rendszeres testedzés és sportolás lehetőségének biztosítása, a minőségi sporteredmények elérése, feltételeinek megteremtése és fejlesztése. ... >>

K-TEAM Sportegyesület

(sport)

1131 Budapest, Gyöngyösi utca fsz/1.
képviselő: Zsovcsák Tivadar elnök ... >>

Kajakban az Egészségért Alapítvány

(sport)

1134 Budapest, Gidófalvy utca 27. VIII/4.
képviselő: Baráth Margit
A kajakozást kedvelő gyermekek sportolásának támogatása. ... >>

Kanyó Éva Tornász Alapítvány

(sport)

1133 Budapest, Gogol utca 26. fsz./1.
képviselő: Dr. Hamar Pál
Az alapítvány kiemelten Kanyó Éva világhírű tornász emlékének tisztelegve, a tornászsporttal kapcsolatos hazai és nemzetközi emlékversenyek lebonyolításában való részvétellel és támogatásával, valamint az utánpótlásnevelés támogatásával kíván foglalkozni. Célja Kanyó Éva és a tornászsport nagyjai emlékének ápolása, Kanyó Éva díj alapítása, profi és amatőr versenyek és emlékversenyek szervezéséhez támogatás nyújtása, a tornasport népszerűsítése és támogatása. ... >>

KÉK FARKAS JU JITSU ÉS KEMPO Sportegyesület

(sport,kulturális)

1134 Budapest, Kassák Lajos utca 87. 7./1.
képviselő: Tóth Csaba Attila
A "ju jitsu" és "kempo", mint harcművészeti verseny- és szabadidősport tevékenységek népszerűsítése, fejlesztése, szervezett segítése. Tagjainak a sporttevékenység folytatásához szükséges eszközök beszerzéséhez anyagi hozzájárulás, valamint erkölcsi támogatás nyújtása. ... >>

Kócsag Bérkilövő Vadásztársaság

(sport)

1131 Budapest, Vőlegény 23.
képviselő: Gál Ferenc ... >>

Kolonics György Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

1138 Budapest, Latorca utca 2.
képviselő: Angyal Zoltán, Reményi Péter
1. Magyarország sportolni vágyó lakóinak egészséges életmódra való nevelése a kajak-kenu sport és az ahhoz kiegészítőként kapcsolható, mozgáskultúrát fejlesztő tevékenységek versenyszerű és amatőr módon történő gyakorlása útján.
2. A magyar kajak-kenu sport támogatása és segítése, hagyományainak átörökítése.
3. Az utánpótlás nevelés országos szintű támogatása a magyar kajak-kenu sport számára, az ehhez szükséges személyi és tárgyi feltételek teljesülésének elősegítése.
4. Az edzőképzés segítése, bevezetés a szakmai gyakorlatba.
5. Sportolási lehetőség biztosítása mindazok számára, akik a kajak-kenu sportot amatőr szinten űzik, illetve azok számára, akik a kajak-kenu edzési módszereinek segítsége révén óhajtják fejleszteni mozgáskultúrájukat.
6. Gyermekek és fiatalkorúak iskolás rendszerben történő sportolásának elősegítése.
7. Iskolákban, önkormányzatoknál és egyéb társadalmi szervezeteknél felvilágosító, oktató előadások megtartása a kajak-kenu sport népszerűsítése érdekében.
8. Kajak-kenu versenyek szervezésének elősegítése.
9. Nyári- és egyéb edzőtáborok, vízitúrák, tanfolyamok, valamint családi programok szervezése. ... >>

KOZMA Racing Team Sportegyesület "f.a."

(sport,kulturális)

1139 Budapest, Máglya köz 10. II.5.
képviselő: Czagány Mihály felszámolóbiztos ... >>

Kőnig SE.

(sport)

1130 Budapest, Dózsa Gy. 140.
képviselő: Bánkuti László ... >>

Kurdy Thai Box Sport Egyesület

(sport)

1134 Budapest, Szabolcs utca 12-16. II./12.
képviselő: Kurdy István
A thai box széleskörű megismertetése, iránta az érdeklődés felkeltése, versenyek, edzések, edzőtáborok, szemináriumok szervezése, lebonyolítása, a klub versenyzőinek versenyeztetése, az egyesület tagjainak rendszeres és magas szintű edzési és versenyzési lehetőség biztosítása, utánpótlásnevelés. ... >>

Kvassay Jenő Műszaki Szakközépiskola tanárainak és tanulóinak Baráti Köre Egyesület

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

1135 Budapest, Szegedi út 51. A. 2./1.
képviselő: Varró Éva
Az Egyesület célja a Budapest Főváros Önkormányzata, mint fenntartó 656/2007. számú közgyűlési határozatával megszűntetett Kvassay Jenő Műszaki Szakközépiskola és Szakiskola tanárai, tanulói és volt tanulói érdekeinek és értékeinek képviselete, szabadidős foglalkozásaik, a kapcsolattartás elősegítése, az iskolai hagyományok ápolása, sportolási lehetőségek megteremtésének elősegítése. ... >>

Láng Sport Egyesület

(sport)

1138 Budapest, Rozsnyai u. 4.
képviselő: Rónaszéki Zsuzsanna
A rendszeres, magas színvonalú sportolási és versenyzési, továbbá széles körű testedzési és felüdülési lehetőség biztosítása, tagjainak nevelése, társadalmi öntevékenység a közösségi élet kibontakoztatása céljából. ... >>

Láng Vasútmodellező és Modulépítő Egyesület

(sport)

1139 Budapest, Rozsnyai u. 3.
képviselő: Honti Péter ... >>

Ledényi Autósport Egyesület

(sport)

1137 Budapest, Szent István krt. 24. II/6.
képviselő: Ledényiné Ágnes ... >>

LENDÜLET Sportegyesület

(sport)

1138 Budapest, Váci 174.
képviselő: Czelba Ferenc
A versenyeken és a szabadidőben részt vevők részére az egészség megőrzése érdekében sportolási, testedzési lehetőséget biztosítson, az ilyen jellegű igényeket felkeltse. ... >>

Magyar Agility Szövetség

(sport,érdekképviselet)

1139 Budapest, Petneházy u. 31. IX/39.
képviselő: Szabó István elnök ... >>

Magyar Alternatív Ifjúsági Szabadidő és Motorsport Club

(sport)

1133 Budapest, Hegedűs Gyula utca 91. c.
képviselő: Kronavetter László
sporttevékenység népszerűsítése, irányítása, szervezése az alapszabályban megjelölt sportágakban. ... >>

Magyar Birkózó Liga

(sport,érdekképviselet)

1137 Budapest, Szent István körút 28. fsz./3.
képviselő: Csókás Tamás, Kacsó Tibor
A szervezet elsődleges céljának tekinti tagjainak, mint sportszervezeteknek egymás közötti érdekegyeztetését, a sportszervezetek érdekképviseletét és érdekvédelmét. ... >>

Magyar Búvár Szakszövetség

(sport,érdekképviselet)

1134 Budapest, Dózsa György út 53.
képviselő: Dr.Nyíri Iván ... >>

Magyar Judo és Rekreációs Sport Alapítvány

(sport,egészségügyi)

1134 Budapest, Tüzér utca 56.
képviselő: Balogh Attila, Toncs Péter
A magyar cselgáncs sport, valamint a cselgáncs mint pedagógiai rendszer és egészségmegőrző, betegségmegelőző aktivitás a széleskörű terjeszése, támogatása (alapítvány a Cselgáncs mozgásrendszerén, tanításain alapuló fizikai és mentális egészség-megőrzési, betegségmegelőzési tevékenységet kívánja elősegíteni), továbbá a 23 életévüket be nem töltött fiatalok cselgáncs sportban való részvételének támogatása, a fizikai és szellemi egészségmegőrzés elősegítése. ... >>

Magyar Judo Liga Sportegyesület

(sport)

1134 Budapest, Tüzér u. 56.
képviselő: Dr. Földvári László, Dr. Szepesi István, Dr. Tomner Miklós, Ozsvár András ... >>

Magyar Kajak-Kenu Szövetség

(sport,érdekképviselet)

1138 Budapest, Latorca u. 2.
képviselő: Dr.Baráth Etele ... >>

Magyar Kajak-Kenu Versenybíró Testület

(sport)

1138 Budapest, Latorca u. 2.
képviselő: Kovács Béla
A kajak-kenu sport eredményes működésének fejlesztése, célkitűzéseinek elősegítése. A versenybírók szakmai felkészültségének biztosítása, a sportág és a versenybíráskodás népszerűsítése, tagjainak erkölcsi és anyagi érdekeinek védelme és érdekképviselete, valamint a nemzetközi eredményesség növelése ... >>

Magyar Kerékpáros Érdekvédelmi Szabadidősport és Turisztikai Szolgáltató Klub--- rövid név: Magyar Kerékpárosklub (MK)

(sport,oktatási,érdekképviselet)

1137 Budapest, Radnóti M. utca 29.
képviselő: László János
Képviselni, érvényesíteni és védeni - szokásvizsgálatokkal, adatfelméréssel és információfeldolgozással alátámasztva - a kerékpárt vásárlók és az azt használni szándékozók (fogyasztók) érdekeit, igényeit, jogait, hazai és nemzetközi szinteken; Megteremteni regionális és országos szinteken a kerékpározóknak az egymás közötti, valamint a hivatalos szervezetekkel való együttműködések lehetőségeit, továbbá kapcsolatokat ápolni a hasonló célú határon túli szervezetekkel; Ismeretterjesztéssel és szakemberképzéssel elősegíteni azt, hogy kialakuljon az egészséges életmódot, az egészség- megőrzést és egészségfejlesztést elősegítő kerékpározás-barát társadalmi és intézményi szemlélet, hogy működőképessé váljanak a környezetkímélő közlekedési rendszerek és hogy kialakuljanak a szabad-idősportot, az aktív, az ifjúsági- és az ökoturizmust elősegítő kerékpár-használat feltételei, technikai, pénzügyi, személyi vonatkozásokban egyaránt. ... >>

Magyar Kötélhúzók Egyesülete

(sport)

1134 Budapest, Klapka 12-14.
képviselő: Ozsvár András ... >>

Magyar Kung-fu Egyetem Sportegyesület

(sport,oktatási)

1133 Budapest, Kárpát utca 8. VII./28.
képviselő: Dr. Baranovics Péter elnökhelyettes, Dr. Győrfi Zoltán elnökhelyettes, Nagy Károly elnök
A kung-fu sportág megismertetése, oktatása, gyakorlása. ... >>

Magyar Laser Osztályszövetség

(sport,érdekképviselet)

1134 Budapest, Dózsa György út 1-3. (Magyar V
képviselő: Hegedűs Tibor ... >>

Magyar Lótenyésztők Országos Szövetsége

(sport,érdekképviselet)

1134 Budapest, Lőportár u. 16.
képviselő: Kőrösi Krisztina, Zilahy István
A lótenyésztés, a lovassport, a lóversenyzés és az egyéb lovasélettel kapcsolatos szervezetek közös céljainak megvalósítása, a minőségi lótenyésztés és a lovassport színvonalának fokozatos emelésében való aktív közreműködés, a lótenyésztés és lovassport tömegbázisának növelése, szakmai és pénzügyi támogatása. ... >>

Magyar Műugró Szakszövetség

(sport,érdekképviselet)

1138 Budapest, Margitsziget, Hajós Alfréd Uszoda
képviselő: dr. Vereczkey Zoltán, Gémesi László
A Szakszövetség Magyarország területén irányítja, szervezi és ellenőrzi az 1.§-ban meghatározott sportágban folyó közhasznú tevékenységet, közreműködik a Sporttörvényben és az egyéb jogszabályokban meghatározott állami sportfeladatok ellátásában, képviseli sportágának és tagjainak érdekeit, valamint részt vesz a nemzetközi sportszervezetek tevékenységében. ... >>

Magyar Repülő Szövetség

(sport,érdekképviselet)

1138 Budapest, Dagály u. 11. II.em.
képviselő: dr. Kecskeméti Tamás ... >>

Magyar Shírayán Vajrámutthí Tradicionális Harcművészeti-, Orientalisztikai-, Kulturális-, Tömegsport-, Szabadidős- és Sport Egyesület

(sport,kulturális)

1131 Budapest, Kucsma utca 19. I/8.
képviselő: Leányfalvi Attila, Márványkövi István
A fiatalság aktív sportéletre nevelésae, sporttevékenységek végzése és elbonyolítása a sportszemléletű életvitel kialakításaérdekében, sportegyesületi keretek között, egészségmegőrzés, valamint az ezekhez járulékosan kapcsolódó közösségi események megszervezése és lebonyolítása. ... >>

Magyar Sportújságíró Szövetség Önsegélyező Sajtóalapítványa

(sport,érdekképviselet,szociális)

1131 Budapest, Futár utca 24. I./2.
képviselő: Gallov Rezső
A magyar sportsajtóban is bizonytalanná vált foglalkoztatási helyzet szociális veszélyeinek ellensúlyozásának elősegítése. A sportsajtóban dolgozó aktív és a nyugdíjas személyek biztonsága megőrzésének elősegítése. ... >>

Magyar Sportújságírók Szövetsége

(sport,érdekképviselet)

1131 Budapest, Futár utca 24. I./2.
képviselő: Ambrus Gábor, Novotny Zoltán, Pajor-Gyulai László
a sportújságíró társadalom szakmai, érdekvédelmi és munkavállalói érdekképviselete. ... >>

Magyar Tengerkutató Búváregyesület

(sport)

1136 Budapest, Hegedűs Gyula utca 43. II./3.
képviselő: Kálmán István, Lovász Zoltán, Mocsár László
a tavakban és tengerekben rejlő romokról, roncsokról, valamint az ott található élővilágról fotósorozatok és filmfelvételek készítése, ezáltal azok megismertetése a nagy közönséggel. A tengeri élővilág megismertetése annak megóvása érdekében. ... >>

Magyar Teremlabdarugó Szövetség

(sport,érdekképviselet)

1130 Budapest, Szegedi 27.
képviselő: Bán Károly ... >>
1. oldal 2. oldal 3. oldal 4. oldal 5. oldal 6. oldal