Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Budapest XIII. ker sport civil szervezetek


Találatok száma: 257
2. oldal

C.R.G. Gokartsport Egyesület

(sport)

1131 Budapest, Jász u. 90. II.7.
képviselő: Pődör Balázs
Elsődleges célja a magyar gokartversenyzők jogi-, etikai-, és szakmai érdekképviseletének ellátása. Feladatául tűzi ki a minőségi sport, verseny- és élsport fejlesztését, szervezését és elsősorban a gokart sportágban való versenyeztetést, ezen sportág fejlődésének elősegítését és a sportolás iránt való érdeklődés felkeltését. A rendszeres sportolásra nevelés, a sportszerű, egészséges életmód népszerűsítése, s ennek érdekében sportrendezvények, versenyek, ed- zőtáborok, sportbemutatók szervezése, rendezése. ... >>

Cézár Fitness Egyesület

(sport)

1133 Budapest, Hegedűs Gyula utca 83-87.
képviselő: dr. Mezőné Gréczi Tünde
A Cézár Ház Társasház tulajdonosai, lakói számára biztosítani az egészséges élethez szükséges sportolási lehetőséget, a Társasházban kialakított fitness terem működtetése révén. ... >>

Condor Sportegyesület

(sport)

1138 Budapest, Madarász Viktor utca 29.
képviselő: Kristóf Jenő ... >>

CORVIN Sportegyesület

(sport)

1131 Budapest, Gyöngyösi utca 23. fsz/1.
képviselő: Rábai János József elnök ... >>

Csabagyöngye Sportegyesület

(sport)

1135 Budapest, Csángó u. 8.
képviselő: Hajdú József, Mimlits Péter ... >>

CSAKAZÉRTIS! SM Alapítvány

(sport,egészségügyi)

1132 Budapest, Victor Hugo utca 35. I. II./12.
képviselő: Szimcsák Lajosné
a Sclerosis Multiplex nevű betegségben szenvedők segítése, mindennapi és szociális problémáik megoldásában ... >>

Csata Diáksport Egyesület és Sportiskola

(intézményi,sport,oktatási,érdekképviselet)

1135 Budapest, Csata 20.
képviselő: Fritz Csaba
A Csata utcai általános iskola nevelő-oktató munkájával összhangban, az egyesület tagjainak rendszeres helyi, intézményen belüli, intézmények közötti és szakszövetségek által kiírt, játék-, turisztikai-, versengési-, és versenylehetőségek tervezése és szervezése; a rendszeres testgyakorlás tornaórán kívüli feltételeinek biztosítása; a rendszeres sportolás, testedzés, versenyzés biztosítása; sportkapcsolatok létesítése és fenntartása. ... >>

Csodák Csodája Alapítvány

(sport,szociális)

1139 Budapest, Kartács utca 17/ B.
képviselő: Dr. Szolnoki János
Mozgásszervi, szellemi fejlesztést - szakvélemény alapján - igénylő gyermekek mozgásszervi, szellemi fejlesztése, életlehetőségeik hosszú távú szélesítése, az életben történő könnyebb boldogulásuk, esélyegyenlőségük érdekében. Így például a tanulás, a kulturálódás, a szórakozás, sportolás, kirándulás, táborozás, rekreáció területén, akár egyéni, akár csoportos programok keretében A fejlesztést igénylő gyermekeket nevelő nagycsaládok segítése a fejlesztés anyagi és tárgyi feltételeinek biztosításával, vagy részbeni biztosításával, fejlesztést igénylő intézmények támogatása, a fejlesztést igénylő gyermekek és családjaik érdekérvényesítésének, társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése. Kapcsolatok létrehozása hazai és külföldi, hasonló célokért dolgozó non profit szervezetekkel és közös programok szervezése. Külföldön honos fejlesztő módszerek rászorulók részére történő elérhetőségének biztosítása és hazai bevezetésének előmozdítása. A gyermekek mozgásszervi, szellemi fejlesztése tárgyában folyó kutatások és ismeretterjesztés támogatása. ... >>

Danubius Evezös Sport Alapítvány

(sport)

1138 Budapest, Margitsziget (Hajós Alfréd Spo
képviselő: Zorkóczy Károly
A Danubius Evezős Klub működésének támogatása. ... >>

Diadal Sportegyesület

(sport)

1131 Budapest, Szent László 158.
képviselő: Schoner András, Tóth-Gili Ferenc ... >>

Dinamo Star Sport Egyesület (DINAMO STAR SE)

(sport)

1138 Budapest, Népfürdő utca 21/D. IV./15.
képviselő: Takács Gábor Gergely
a sportegyesület tagjai részére rendszeres testedzés és sportolás (labdarúgás) lehetőségének biztosítása, klubszerű közösségi élet kibontakoztatása.
Hazai és nemzetközi sportkapcsolatok létesítése és fenntartása.
Egyesületi tevékenység fenntartása és fejlesztése, hazai és nemzetközi sporteseményeken való részvétel.
A tervszerű működéshez szükséges személyi és tárgyi feltételek megteremtése. ... >>

Dr. Szendey Béla Emlékalapítvány

(sport)

1130 Budapest, Margitsziget, Ramada Grand Hot
képviselő: Farkas Ildikó dr.
Dr.Szendey Béla az első magyar egypárevezős Európa bajnok emlékének megőrzése, a Danubius Evezős Klub működésének támogatása. ... >>

Dunadent Shotokan Karate Sportegyesület

(sport)

1139 Budapest, Máglya köz 12. III./1.
képviselő: Zohner Szilárd ... >>

Edzett Ifjúságért Alapítvány

(sport)

1134 Budapest, Dózsa György út 53.
képviselő: Saskőy Alfonz ... >>

Ég-Ember-Föld Sportegyesület

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

1131 Budapest, Jász utca 107-109.
képviselő: Gollob Szabolcs
Az egyesület fő célja minden érdeklődő számára elérhetővé tenni egy elsősorban hagyományos japán harcművészeti iskolára épülő általános nevelési és önfejlesztési módszert. Ennek értelmében az Aikido (összetett japán önvédelmi és önismereti harcművészet), a Jodo (tradicionális japán botvívás) és a Iaido (tradicionális japán kardvívás az önismeret fejlesztésére), tanulmányozása, kutatása és edzések keretében történő átadása a legszélesebb korosztályok számára: az iskolástól a nyugdíjas korig. A felsorolt hagyományos iskolák mozgásanyaga, szellemisége és kulturális háttere lehetővé teszi az egyesület tagjai, illetve az egyesület munkájában résztvevők számára, hogy a következő területeken érjenek el jelentős eredményeket: tartás- és mozgásjavítás, egészségvédelem, önismeret, önfejlesztés, ifjúságnevelés és ifjúságvédelem, rekreáció, rehabilitáció. Az egyesület az alaptevékenységhez kapcsolódóan céljának tekinti a tágabb körű keleti, illetve japán kultúra tanulmányozását és az ezzel kapcsolatos ismeretek átadását, pl. a japán nyelv, a kalligráfia és az egyéb mozgás- és képzőművészetek terén. Az egyesület minden tevékenysége egy erőszakmentes gondolkodás-kultúra, valamint egy kiegyensúlyozott és harmonikus élet megteremtésére irányul. ... >>

Egészségért Szabadidősport Egyesület

(sport)

1139 Budapest, Frangepán utca 16.
képviselő: Dr. Baksa László
Az egyesület egészségnevelési, sportszakmai, pedagógiai és sportszolgáltatói tevékenységgel, illetve ezek eszközeivel elősegíti az egészségmegőrzés társadalmi célkitűzéseinek megvalósítását a lakosság mind szélesebb körében. ... >>

ÉLETFORRÁS Magyar-Amerikai Alapítvány

(sport,egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális)

1131 Budapest, József Attila tér 2/a.
képviselő: Ifj.dr.Sipos László
Az alapítvány célja, hogy 3-30 év közötti fiatalok testi, szellemi és erkölcsi fejlesztését segítse elő oly módon, hogy azon személyek, és szervezetek számára nyújt támogatást a tevékenységük kifejtéséhez, amelyek valódi értékek átadását teszik lehetővé az érintett korosztály számára. Ezen belül azok a személyek és szervezetek segíthetők támogatással, akik, illetve amelyek a tömegsport tevékenyég szervezéséhez, mozgássérült és fogyatékos személyek mozgásszükségleteinek kielégítéséhez igényelnek támogatást, nyelvtanulásra, egészségre nevelésre, az egyetemes organikus és a magyar népi kultúra hagyományainak ápolására, ismeretei terjesztésére irányuló tevékenységet végeznek, művészeti és kulturális tevékenységet szerveznek, vagy ilyen képzést nyújtanak.
Az alapítvány támogatást nyújt továbbá azon személyek és szervezetek, valamint egészségügyi és szociális intézmények számára is, amelyek az egészség megőrzésben, az időskorúak gondozásában, valamint a betegek korszerű gyógyításában , gyógyellátásában, a korszerű hagyományos és alternatív gyógyító módszerek bevezetésében, használatában és elterjesztésében szerepet vállalnak. Az alapítvány támogatást nyújt továbbá azon személyek számára, akiknek megromlott egészségi állapota miatt lecsökkent vagy megszűnt a keresőképessége és ez megakadályozza a megfelelő színvonalú gyógykezelés és az egészséghez visszavezető életmód anyagi alapjainak megteremtését. Az alapítvány támogatja ezen személyek családját, amennyiben megélhetésük pénzügyi feltételeinek előteremtése kritikus helyzetbe kerül.
Az alapítvány céljának tekinti továbbá, hogy a magyar nemzeti kultúra az egyetemes kultúrában méltó helyre kerüljön. Ezért az alapítvány támogatja azokat az alkotókat, kutatókat, akik tevékenységükkel e célt szolgálják.
... >>

Első Flyball Kutyás Szabadidősport Egyesület

(sport,oktatási,egyéb)

1139 Budapest, Petneházy utca 31. IX//39.
képviselő: Szabó István
a Flyball sporttevékenységet folytató amatőr sportolók és pártoló tagok egységbe szervezése, a szabadidő hasznos flyball sporttevékenységgel való eltöltése;
Versenyekre felkészítés, versenyeztetés Magyarországon és külföldön szervezett versenyeken;
A tagok továbbképzése, a sportággal kapcsolatos szakmai ismeretének bővítése;
Eredményes flyball csapatok versenyeken történő elindulásának támogatása;
A kutyák flyball sportra való felkészítése;
Az általa folytatott sport szélesebb körben történő megismertetése, elterjesztése;
A tagok összehangolt munkájának eredményeképpen sikeres részvétel az Önkormányzatok, és más közigazgatási hatóságok által a sporttevékenységet végző szervezetek számára kiírt pályázatokon, ezáltal az Egyesület működési feltételének, színvonalának biztosítása, javítása;
Egészséges életmódra nevelés;
Kulturált kutyatartó szemlélet és békés kutya-ember kapcsolat kialakítása;
Bíróképzés, vizsgáztatás, bírók regisztrálása;
Edzőképzés vizsgáztatás, edzők regisztrálása;
Magyar flyball csapatok és kutyák regisztrálása, nyilvántartás vezetése;
Magyar flyball versenyszabályzat karbantartása a nemzetközi flyball szabályzat figyelembevételével;
Magyarországi versenyek szervezésének koordinálása, szakmai és technikai segítségnyújtás;
Sporttal kapcsolatos kiadványok szerkesztése, terjesztése;
Érdekképviselet. ... >>

Első Magyar Indián Játékok Sport Egyesület (EMISE)

(sport)

1130 BudapestNépsziget, KSI Vizitelep hrsz. 25992.
képviselő: Orosz Tibor, Verőczy Alexander ... >>

Építők Margitszigeti Diák Kajak Club

(sport)

1138 Budapest, Margitsziget, Sirály Csónakház
képviselő: Szilárdi Katalin
A sportág népszerűsítése, sporttevékenység, verseny-, szabadidő és a diáksport feltételeinek biztosítása. ... >>

Építők Sportakrobata Egyesület

(sport)

1138 Budapest, Tomori út 19.
képviselő: Kuba Tibor
A sportegyesület fő célja a rendszeres sport-akrobatikai tevékenység elősegítése (edzés, verseny), a sportakrobatikai testedzéssel kapcsolatos közösségi élet kibontakoztatása. A sportegyesület ehhez kötelezően biztosítja a sport akrobatikai jellege szerinti sport biztonságos sporttevékenység folytatásához szükséges feltételeket. ... >>

Esterházy Márton Alapítvány

(sport,egészségügyi)

1131 Budapest, Reitter F. u. 132.
képviselő: Petrik Miklós
Csillaghegyi labdarúgó szakosztály működéséhez szükséges erkölcsi és anyagi támogatás biztosítása. Budapesti és vidéki ifjúsági sportolók támogatása, nemzetközi labdarúgó tornák szervezése, sérült beteg sportolók támogatása, edzőtáborok, előadások szervezése. ... >>

Ezüst Delfin Egyesület

(sport,oktatási,szociális)

1131 Budapest, Menyasszony utca 79.
képviselő: Fábián László
A rendszeres szabadidős sportolás, a testedzés, az aktív pihenés biztosítása, az ilyen igények felkeltése és kielégítése. A sporttevékenységen keresztül a hátrányos helyzetű gyermekek, fiatalok, családok hasznos szabadidő-eltöltésének segítése. A hátrányos helyzetű fiatalok nevelése, sportáltali nevelése. A nők képzése, támogatása a szociális esélyegyenlőségért, a hátrányos helyzetű emberek, munkavállalók támogatása, képzése, önfoglalkoztatóvá válása. A hátrányos helyzetű csoportok mentál-higiénés tanácsadása. ... >>

FAIR PLAY Szabadidő Sportegyesület

(sport,oktatási)

1131 Budapest, Rokon utca 16. A.
képviselő: Horváth Gábor, Horváthné Vidor Zsuzsanna
Diák és szabadidő sportoktatás, rendszeres testedzés és sportolás lehetőségeinek megteremtése. ... >>

Fallabda Hírek Szabadidő- és Sport Egyesület

(sport)

1133 Budapest, Hegedűs Gy. u. 97/B. VII.em.2.
képviselő: Dobozi Noémi
A tagok rendszeres sportolási lehetőségének biztosítását, a kulturált testedzés feltételeinek megteremtését és a szabadidő hasznos eltöltésének, a pihenési, szórakozási, a társas érintkezés lehetőségeinek megteremtését. Az egyesület tagjai szorgalmazzák a hasonló céllal létrejött és hasonló tevékenységet folytató hazai és külföldi egyesületek együttműködését, a sportbaráti kapcsolatok kiépítését és a fallabda sport népszerűsítését. Az egyesület célja, hogy a versenysportban minél színvonalasabb szakmai munkával és sportszerű versenyzéssel érjen el eredményeket. ... >>

Fehér Tigris Shaolin Kung-fu Sportegyesület

(sport)

1133 Budapest, Pannónia u. 53/B. I.em.5.
képviselő: Ambruzs Szabolcs elnök, Klenovszki János titkár, Nagy Gábor Viktor elnökhelyettes
A shaolin kung-fu sport népszerűsítése. A sportág versenyeire való felkészítés és részvétel. Szociálisan nehéz helyzetben lévő fiatalok bevonása a sporttevékenységbe. ... >>

Ferenczy József Közhasznú Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

1130 Budapest, Fáy 58. /Vasas Kézilabda Szako
képviselő: Zsengellér Zsolt
A nagy sporthagyományokkal rendelkező VASAS SC Felnőtt női kézilabda csapatának és az Angyalföldi Sportiskola és Diáksport Egyesület kézilabda csapatának utánpótlási nevelési törekvéseinek támogatása. ... >>

FESTO-AM Sport Egyesület

(sport)

1137 Budapest, Csillaghegyi út 37.
képviselő: Fazekas Árpád, Kecskés Péter, Vaskó Péter elnök
szabadidősport ... >>

Fiatalok A Dunán Alapítvány

(sport)

1130 Budapest, Népsziget MTK. Sport Klub Vi
képviselő: Rajna András
Az MTK SK. kajak-kenu szakosztály utánpótlás nevelésének támogatása. ... >>

Fitness és Wellness Klubok Országos Szövetsége Egyesület

(sport,egészségügyi,érdekképviselet)

1139 Budapest, Hajdú u. 18-24.
képviselő: Bogárdi István
-a szabadidősport (fitness, wellness, rekreációs) intézményeit szervezetbe tömörítse és az ágazat önálló létét, sajátos szempontrendszerét hatékonyan megjelenítse; -elősegítse a fitness, wellness és rekreációs klubokban folyó egészségmegőrző és közérzetjavító tevékenység társadalmi elismertségének növelését; -a működési területét érintő kérdések megvitatásában részt vegyen és álláspontját kinyilvánítsa; -ellássa az ágazat (és ezen belül tagságának) érdekképviseletét; -elősegítse a klubokban folyó szakmai munka színvonalának emelését. ... >>

Football Club of Hungarian Talents Sportegyesület

(sport)

1139 Budapest, Röppentyű utca 73/ A. IV./6.
képviselő: Lovasi László
Sporttevékenység, sportélet támogatása, tagjai sporttevékenységének (labdarúgás, valamint egyéb sportágakban) biztosítása, versenyek, tanfolyamok szervezése, közös érdekeik védelme. ... >>

FORZA RACING TEAM Sportegyesület

(sport,oktatási)

1139 Budapest, Röppentyű utca 25-29. B. 2./4.
képviselő: Kovács Péter
a. tagjai részére versenyeken való részvétel biztosítása
b. tagjai részére rendszeres edzési és sportolási lehetőség biztosítása
c. kerékpáros sportág népszerűsítése érdekében sportrendezvények, kerékpárversenyek szervezése és lebonyolítása
d. kerékpárok felkészítése, karbantartása és szerelése
e. tagjai részére oktatások biztosítása, melyek által a tagok elsajátítják a kerékpározás helyes technikáját, megismerik a biztonságos közlekedéshez és a versenyzéshez szükséges szabályokat
f. hazai és nemzetközi sportkapcsolatok létesítése és fenntartása ... >>

Főnix Amatőr Football Club

(sport)

1138 Budapest, Dagály u. 16.
képviselő: Parázsó János ... >>

Fővárosi VII. kerületi IKV Bástya Sportegyesület

(sport)

1130 Budapest, Váci 50.
képviselő: Hidasi Rezsö, Kosaras István ... >>

Fővárosi Vízművek HE.

(sport)

1134 Budapest, Váci 23-27.
képviselő: Eiselt Géza ... >>

Fővárosi Vízművek SK.

(sport)

1134 Budapest, Váci 23-27.
képviselő: Nagy Miklós ... >>

Fulldance Táncsport Egyesület

(sport)

1134 Budapest, Kassák Lajos utca 45-49. VI.ép. I./45.
képviselő: Szűcs Simon
A rendszeres amatőr sportolás, a sportolók felkészítése, versenyeztetése, testedzés, és az erre való igény felkeltése. ... >>

Furik Szabadidő Egyesület

(sport)

1130 Budapest XIII., Huba u. 8. fszt.8.
képviselő: Lukácsa Donát ... >>

General Sportkör

(sport,egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális,érdekképviselet)

1138 Budapest, Váci út 188.
képviselő: Kovács András
Elsősorban Budapest területén szervezi a szakosztályaiban folyó sporttevékenységet, valamint - ezzel azonosan fontos területként kezelve - országszerte megvalósítja közhasznú programjait. Sporttevékenységén belül a versenysport, a szabadidősport, és a szeniorsport területét, fontosságát tekintve egyenrangúan kezeli. Tagja kíván lenni a sportágait irányító hazai szövetségeknek, valamint kapcsolatokat ápol azok tagszervezeteivel. Tagja kíván lenni, továbbá mindazon szakmai vagy érdekképviseleti szervezeteknek, amelyek előmozdítják a Sportkör céljait. Célja tovább, hogy a környezetében élő emberek számára alapvető érték legyen az életminőséget javító, a szenvedélybetegségeket kerülő, illetve azt megelőző, valamint rendszeres fizikai aktívitást folytató és környezetére is szemléletformáló hatást gyakorló egészségmagatartás. A sporttevékenység alapvetően a szakosztályi kereteken belül folyik, míg a nevelő, oktató, képességfejlesztő, ismeretterjesztő, kulturális és környezetvédő tevékenységet egyedi rendezvények során kívánják megvalósítani. ... >>

GEPÁRD Kulturális, Tánc és Sport Egyesület

(sport,kulturális)

1133 Budapest, Visegrádi u. 83/a. VI.em.24.
képviselő: Hidasi Gabriella ... >>

Gracie Barra Brazil Jiu-Jitsu Küzdősport és Harcművészeti Sportegyesület

(sport,oktatási,kulturális)

1138 Budapest, Párkány utca 19. 4./10.
képviselő: dr. Banik Andrej
A brazil jiu-jitsu elnevezésű küzdősport és harcművészet magyarországi elterjesztése, népszerűsítése, bemutatók rendezése. Az ifjúság közösségi és sportszellemű nevelése, oktatása. Sportversenyek rendezése, szervezése. ... >>

GREEN ISLAND PÓKER CLUB Sportegyesület

(sport,oktatási)

1132 Budapest, Váci út 32. IV./2.
képviselő: Varga Attila
a póker kártyajáték, mint sport és hobby tevékenység terjesztése, megismertetése, és elfogadtatása,
a különféle pókerjátékok oktatása, rendszeres kártya összejövetelek, mint szabadidős és sporttevékenység szervezése,
hazai és nemzetközi sporteseményeken való részvétel lehetőségének megteremtése,
hazai és nemzetközi sportkapcsolatok létesítése és fenntartása. ... >>

Grizzlies Amerikai Football Club

(sport)

1139 Budapest, Kartács utca 13. 2./8.
képviselő: György Tibor
sportág megismertetése, népszerűsítése, szakmai színvonalának emelése és fejlesztése
- folyamatos sportolási, edzési és versenyzési lehetőség biztosítása és elősegítése tagjai és harmadik személy részére
- találkozók, versenyek, edzőmeccsek, közösségi rendezvények szervezése
- tagjainak sportszakmai szervezése, érdekképviselete ... >>

Gyermeksport Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási)

1133 Budapest, Gogol utca 5-7. I.ép. fszt./160.
képviselő: Szabó Dávid
Az iskolai nevelés, oktatás feltételeinek javítása, támogatása a tanuló ifjúság sportra és egészséges életmódra nevelésének elősegítése útján, különös tekintettel a sportról szóló 20104. évi I. törvény 49. §-a alapján állami és helyi önkormányzati feladatként előírt, egyes sporttal kapcsolatos közfeladatok feltételeinek megteremtéséhez és ezek megvalósításához való segítségnyújtás és hozzájárulás. ... >>

Gyógyfoglalkoztatásért Alapítvány

(sport,egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális)

1135 Budapest, Szent László utca 31.
képviselő: Anginé Szántó Ibolya, Dr.Horváth Szabolcs
Pszichiátriai betegek gyógyfoglalkoztató (rehabilitációs) tevékenységek támogatása, különös tekintettel a kreatív és művészeti terápiákra, a kulturális és szabadidős foglalkozásokra, a munkaterápiára, a különböző sportterápiákra, szociális tevékenységre, családsegítésre, időskorúak gondozására, munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítésére és a kapcsolódó szolgáltatásokra, rehabilitációs foglalkoztatásra. ... >>

Gyönyörű Tavasz Harcművészeti és Szabadidősport Sportegyesület

(sport,természetvédelem,oktatási,kulturális)

1135 Budapest, Frangepán utca 82. 2./12.
képviselő: Hegedűs Péter
Az egyesület céljának tekinti a jelen alapszabállyal olyan társadalmi szervezet létrehozását, amely az önkéntesség elve alapján tömöríti: -a harcművészeteken belül, különösen a Wing Chun kung fu, az Escime botvívás és a Tai Chi Chuan kedvelőit, hogy e harcművészeteket vagy valamelyikét kedvtelésből vagy sportszerűen gyakorolja, és az arra alkalmas tagjai oktatással biztosítsák az utánpótlást, -a természetjárás kedvelőit, természetvédelem iránt elkötelezetteket. ... >>

Haldorádó Horgászegylet

(sport)

1133 Budapest, Tutaj u. 1/e.
képviselő: Gosztola Ferenc ... >>

Hegyisport és Kalandtúra Sport Egyesület

(sport,természetvédelem,oktatási)

1134 Budapest, Váci út 19.
képviselő: Sárközy András
A szikla- és hegymászás, barlangászat, via ferrata (láncos út) túrázás, természetjárás, vízi sportok, sí és túrasí, siklóernyőzés és kanyonozás sportágak művelése, népszerűsítése; kötéltechnikai képzés. ... >>
1. oldal 2. oldal 3. oldal 4. oldal 5. oldal 6. oldal