Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Budapest XIII. ker kulturális civil szervezetek


Találatok száma: 278
1. oldal

1920/1992 Művészeti Alapítvány

(kulturális)

1135 Budapest, Kisgömb u.30.I.em.1.
képviselő: Csáji Attila
Színyei Merse Pál festő, és a Színyei Merse Pál Társasághoz tartozó művészek életművének kutatása. ... >>

1Nem Művészettel a Nemek Közti Egyenlőségért Alapítvány

(kulturális,szociális)

1131 Budapest, Visegrádi utca 91/E. 1./6.
képviselő: Marczali Ferenc
a nők elleni erőszakos cselekmények, az erőszakos és szexuális bűncselekmények, a családon belüli és párkapcsolaio erőszak áldozatainak a művészet eszközeivel is történő segítése, jogvédelmük előmozdítása, az ilyen irányú bűnmegelőzés támogatása, a fiatal művészek társadalmi felelősségvállalásának elősegítése. ... >>

A Fejlődés Művészete Alapítvány

(oktatási,szociális,kulturális)

1131 Budapest, Tatai út 118/ a.
képviselő: Jámbor Józsefné
Különösen Budapest XIII., XVII. és XVIII. kerülete lakosainak se- gítése az egészség megőrzése, a rehabilitáció, a személyiség-fej- lesztés, a drogmegelőzés területén. Az idősek ellátásában, a drog- megelőzésben dolgozók, a pedagógusok szakirányú képzésének előse- gítése és támogatása. Az egészséges táplálkozásra és életre neve- lés , oktatás, az egészségileg hátrányos helyzetben lévők lelki és fizikai rehabilitációja. ... >>

A Hitelért Irodalmi és Művészeti Alapítvány

(kulturális)

1136 Budapest, Hegedűs Gyula utca 45-47.
képviselő: Görömbei András
A magyar irodalmi és művészeti élet anyagi támogatása az alapítványhoz benyújtott pályázatok alapján. Kiemelt célja a Hitel című folyóirat támogatása. ... >>

A Jövő Háza Alapítvány

(oktatási,kulturális)

1138 Budapest, Népfürdő u. 15/D.
képviselő: Jánki Mátyás, Kerekes György, Pusztay Sándor
A gazdasági élet különböző területein elősegíteni a környezetkímélő, innovatív eszközök, módszerek, berendezések kutatását, társadalmi méretű elterjesztését, népszerűsítését. A kulturális élet területén a különböző művészeti ágak, a média, az oktatás önálló és egymást segítő területeinek a jövő érdekében kívánatos feltárása. ... >>

A kárpátaljai magyar művészet támogatásáért

(oktatási,kulturális)

1136 Budapest XIII., Balzac utca 8-10.alagsor 1.
képviselő: Elekes Lőrincz
A kárpátaljai magyar művészet színvonalának emelése, a magyarság kulturális értékeinek megbecsülése, a művészet erkölcsi, anyagi támogatása, a továbbképzés elősegítése. ... >>

"A KIS CSILLAG IS CSILLAG" Alapítvány

(intézményi,kulturális)

1136 Budapest, Pannónia utca 1.
képviselő: Marton László
Emléket állítani Szatmári Istvánnak , aki 1951-től 1998-ban bekövetkezett haláláig a Vígszínház társulatának művésze volt . Díj létesítése azzal a céllal, hogy a Vígszínházban, a Pest Színházban és a Stúdióban az évad legkiemelkedőbb epizód alakítása évről-évre elismerésben részesüljön. ... >>

A Lélek Fényűzése Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

1133 Budapest, Szépvölgyi út 69-73.
képviselő: Solymár László
Az Erősáramú Szakközépiskola és Gimnázium humán jellegű oktató- nevelő munkájának támogatása. ... >>

A Magyar Sakkvilágért Sport- és Kulturális Alapítvány

(sport,oktatási,kulturális)

1137 Budapest, Pozsonyi út 1.
képviselő: Németh Zoltán
A Magyar Sakkvilág című kulturális és sport témájú folyóirat rend- szeres megjelentetésének elősegítése, ezen keresztül a sakk mint sportág és szabadidős és kulturális tevékenység népszerűsítése, szellemi hátterének szervezése. ... >>

A XIII.Kerületi Bölcsödéseket Támogató Alapítvány

(sport,egészségügyi,kulturális,szociális)

1131 Budapest, Jász utca 113-117.
képviselő: Tímár Klára Viktória
Segítségnyújtás a kerületi elavult infrastruktúrájú bölcsődék fejlesztéséhez anyagi támogatás biztosításával, kérelmek és adományok útján. Segítségnyújtás a kerületi bölcsődék nevelő, oktató, fejlesztő felszereléseinek korszerűsítéséhez, kérelmek és adományok útján. Kerületi bölcsődék számára kulturális és sportprogramok szervezéséhez támogatás nyújtása, kérelmek alapján szervező és anyagi támogatás. Bölcsődei dolgozók szakmai fejlesztésének- és munkakörülményeik javításásának támogatása. A bölcsődei egészségügyi ellátásokhoz szükséges feltételek és eszközök biztosításának támogatása kérelmek és adományok útján. ... >>

A XXI. század Vígszínháza Alapítvány

(intézményi,kulturális)

1136 Budapest, Pannónia u.1.
képviselő: Marton László
Támogatást nyújtani ahhoz, hogy a Vígszínház hírnevét és tradicióit megőrizze. További célja, hogy azok, akik a Vígszínház művészi rangjának megőrzése és működésének biztosítása érdekében sokat tettek, abban jelentős érdemeket szereztek vagy más szempontból fontosak a Vígszínház számára, megjutalmazhatók vagy szükség esetén segélyben részesíthetők legyenek; Célja továbbá a Vígszínházhoz tartozó és működő alapítványok támogatása, hogy eredeti céljuknak megfelelően működjenek. ... >>

Ábel Alapítvány

(kulturális)

1139 Budapest, Tahi u. 40/a. III. em 1.
képviselő: Blaskóné Majkó Katalin
Az államok és népek közötti kulturális kapcsolatok, az európai integrációs folyamatok és a határon túli magyarság nyelvi és kulturális önazonosságának megerősítése. A célnak pályázati támogatást nyújt. ... >>

ABLON Alapítvány

(intézményi,egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális)

1138 Budapest, Dunavirág utca 2.
képviselő: Dr.Madej György, Horányi János
1./ Egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység (Khtv.26.§.c./pont 1. alpontja): - tartós betegségben szenvedők (szív- és keringési betegségek, AIDS, csontbetegségek, stb.) segítése a betegségmegelőző és gyógyító tevékenység támogatásán keresztül. 2./ Szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása (Khtv.26.§.c./pont 2. alpontja): - a családsegítő, hospice-tevékenység és időskorúak gondozásának fejlesztésének, propagálásának támogatása. 3./ Tudományos tevékenység kutatás (Khtv. 26.§.c./pont 3. alpontja): - tudományos igényű tanulmányok és publikációk készítésének támogatása, tudományos kutatások, konferenciák támogatása. 4./ Nevelés és oktatás, képességfejlesztés (Khtv. 26.§. c./pont 4. alpontja): - közreműködés a testi, érzékszervi, értelmi, beszéd- és más fogyatékos gyermekek korai fejlesztésével és gondozásával, nevelésével és oktatásával, fejlesztő felkészítésével kapcsolatos feladatok megvalósításában. 5./ Kulturális tevékenység (Khtv. 26.§.c./pont 5. alpontja): - kulturális, művészeti és a kapcsolódó tudományos alkotómunka feltételeinek javítása, az új alkotások hazai és külföldi közreadásának, bemutatásának elősegítése, - az alkotó, kísérletező művész, tudós, értelmiségi közösségek és egyének támogatása, - a magyar kultúra nemzetközi megismertetésének támogatása. 6./ Gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet (Khtv.26.§.c/pont 10. alpontja): - a fiatal korosztályok szabadidő eltöltéséhez kapcsolódó jobb feltételek megteremtésében való közreműködés, - a gyermekek és az ifjúság érdekekinek védelmének, valamint az Alkotmányban és a gyermekek jogairól szóló, az 1991. évi LXIV. törvénnyel kihírdetett egyezményben garantált jogok érvényesítésének elősegítése, - a gyermekek és a fiatalok iskolán kívüli nevelésének, művelődésének és az ifjúsági képzések támogatása, - az egészségkárosító szerek fogyasztásának megelőzésére irányuló programok támogatása. 7./ Hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése (Khtv. 26.§.c/pont 11. alpontja): - hátrányos helyzetű emberek, embercsoportok (péládul vakok- és gyengénlátók, hallássérültek, mozgássérültek) életminőségének javítása, - az érintettek munkába állását elősegítő tevékenység támogatása. 8./ Az euroatlanti integráció elősegítése (Khtv.26.§.c/pont 19. alpontja): - egyetemi hallgatók nemzetközi képzésének elősegítése, - egyetemi oktatók nemzetközi továbbképzésének elősegítése.
Közrend és közlekedésbiztonság védelme, önkéntes tűzoltás, mentés, katasztrófaelhárítás. (Khtv. 26. § c./ pont 15. alpontja)
Katasztrófa-elhárítás, így különösen adománygyűjtés.
Ár- és belvízvédelem ellátásához kapcsolódó tevékenység (Khtv. 26. § c./ pont 21. alpontja)
Árvíz, illetve belvíz által megrongált épületek felújítása. ... >>

Adrianus Alapítvány a Falvak Kultúrájáért

(kulturális)

1134 Budapest, Gidófalvy út 29.
képviselő: Nick Ferenc
A falvak kultúrális fejlődésével -ezen belül örökségének, hagyományai ápolásának, új értékeinek közkinccsé tételével- kapcsolatos rendezvények támogatása. ... >>

Ady Endre Gimnázium Öreg Diák Baráti Köre

(kulturális)

1139 Budapest, Röppentyű u. 62.
képviselő: Pongrácz Gábor ... >>

Ajtay Andor Emlékdíj Alapítvány

(intézményi,kulturális)

1136 Budapest, Vígszínház, Pannónia 1.
képviselő: Pyszny Benediktyné, Vincze Krisztina
Ajtay Andor művészi hagyatékának szellemében és az egyetemes magyar színházkultúra ápolása érdekében a Vígszínház évadonkén legkiemelkedőbb művészi teljesítményt nyújtó női és férfi színészeinek díjazása. ... >>

Alapítvány a Palántákért Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

1139 Budapest, Béke út 35/A.
képviselő: Farkas József, Mentler Gyula, Szikszai József
Az óvodai oktató-nevelő munka szakmai, anyagi és tárgyi feltételeinek elősegítése, az intézményi ellátás, a képzés és a működés színvonalának emelése, a rászoruló gyermekek támogatása. ... >>

Alkotó Glóbusz Egyesület

(kulturális)

1131 Budapest, Keszkenő u. 6.II.4.
képviselő: Gasner János ... >>

Alkotóművészek Szövetsége Közhasznú Egyesület

(oktatási,kulturális,érdekképviselet)

1132 Budapest, Victor Hugo utca 24/A 3./2.
képviselő: Varga László
A cigány kultúra támogatása, a hagyományőrzés, a tehetségkutatás és a művészetekkel kapcsolatos tevékenységek folytatása. A cigány kultúra terjesztésében való részvétel. ... >>

Alliter Kiadói és Oktatásfejlesztő Alapítvány

(sport,természetvédelem,egészségügyi,oktatási,kulturális)

1135 Budapest, Lehel út 24/c. III. 1.
képviselő: Czinege Mária
főként a hazánkban élő és a határon túli magyarság számára is- meretek terjesztése, könyvek és egyéb adathordozók kiadása, különös tekintettel az egészségüggyel (egészségmegőrzés, betegségmegelőzés) sporttal, környezetvédelemmel, természetvédelemmel, az ifjusággal (nevelés, oktatás, ifjuságvédelem) és az euroatlanti integrációval kapcsolatos ismeretekre; -a magyarság magas szintű műveltségének és képzettségének fenn- tartását, fejlesztését szolgáló szellemi és kiemelkedő gyakorlati tevékenység ösztönzése; - egyes szellemi termékek széles körben való megismertetésének támogatása; - a fent említett célok megvalósításából származó adatok alapján végzett tudományos tevékenység, kutatás. ... >>

AMARI SUNTO MARIJA CIGÁNYMISSZIÓS ALAPÍTVÁNY

(kulturális)

1133 Budapest, Dráva utca 4. fszt./4.
képviselő: Gergely Dezső
A Katolikus Cigánymisszió munkájának segítése, folyamatos anyagi támogatása. A Cigánymisszió vallási és liturgikus tevékenységének, kulturális, anyanyelvi és mentálhigiénes programjainak hatékony előmozdítása. ... >>

Angyalföldi Gyermekkert Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

1134 Budapest, Tüzér utca 62.
képviselő: Kertészné Megyeri Csilla
Az óvodai nevelés feltételeinek javítása. ... >>

Angyalföldi Kulturális Ifjúsági Egyesület

(kulturális)

1139 Budapest, Rozsnyai 3.
képviselő: Tolnai Gábor ... >>

Angyalföldi Láng Művelődési Központ Közművelődési Egyesület

(oktatási,kulturális)

1139 Budapest, Rozsnyai 3.
képviselő: Bálint Gyula, Décsiné Viszmeg Ágota
Az egyesületnek kiemelten cél szerinti tevékenységi körébe tartozik: 1./ nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés 2./ kulturális tevékenység 3./ a magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység. ... >>

Angyalföldi Vadrózsa és Vadvirág Táncegyesület

(oktatási,kulturális)

1132 Budapest, Visegrádi utca 6. V./1.
képviselő: Farkas Réka, Grócz Márton
A magyar nyelvterület tánckultúrájának megismerése, megóvása, megismertetése eredeti táncanyagok feldolgozásán, színpadra vitelén és oktatásán keresztül, a magyar folklór hagyományainak őrzése, értékeinek átadása és alkotó módon való továbbfejlesztése Martin György munkásságát tekintve példának. ... >>

"ÁNSÁNTÉ" Kulturális Egyesület

(kulturális,egyéb)

1138 Budapest, Szekszárdi utca 12. b.
képviselő: Sultz Sándor
A kortárs magyar szerzők műveinek színpadra állítása. ... >>

APOLLO Alapítvány

(kulturális)

1137 Budapest, Szent István krt. 16.IV:25.
képviselő: Horváth Csaba, Szávai János
A francia-magyar kultúrális kapcsolatok előmozdítása. ... >>

Arany- Korona Alapítvány

(kulturális)

1137 Budapest, Szent István park 35. I/1.
képviselő: Lambert Győzőné sz. Vass Mária
A magyar nemzet hagyományainak őrzésével, ápolásával kapcsolatos publikációk, kutatások, kiadványok és az ezzel kapcsolatos rendezvények támogatása, a magyar nemzeti történelem kutatásával, jelentős évfordulóival kapcsolatos megemlékezések támogatása. ... >>

ARS-OVI Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

1138 Budapest, Madarász Viktor utca 3.
képviselő: Fraisz Ferencné
Elsősorban a Madarász Viktor Óvoda gyermekképzésének támogatása, az óvodai oktató-nevelő munka feltételeinek javításához való hozzájárulás, az óvodás korú gyermekek művészeti eszközökkel történő megismertetése. ... >>

Art Sector Alapitvány (közhasznú)

(intézményi,oktatási,kulturális)

1137 Budapest, Szent István körút 12. Fe/A.
képviselő: Farkas Dávid, Formanek Csaba, Simor Ágnes elnök
Az alapítvány a képzőművészeti, iparművészeti, zenei, színházi, tánc, film, oktatás fejlesztésének anyagi támogatását tűzi ki célul. Az alapítvány célja elsősorban nem a művészetképzésre irányul, hanem a művészetet értő és szerető közönség felnevelésére. Emellett azonban fontosnak tartja a művészeti tevékenységüket folytatni vágyó alkotók támogatását, mivel az előző cél megvalósítását ezen keresztül látja biztosítottnak. ... >>

ATELIER Egyesület

(kulturális)

1136 Budapest, Hegedűs Gyula utca 30. III./6.
képviselő: Bárkán Judit
Olyan kulturális tevékenység művelése magyar és francia nyelven , mely bemutatja a frankofón kultúra értékeit. ... >>

ATKA - Alkalmazott Társadalmi Kutatások Intézete Közhasznú Alapítvány

(oktatási,kulturális,egyéb)

1139 Budapest, Szegedi utca 10. 2./10.
képviselő: dr. Dunavölgyi Szilveszter, dr. Póczik Szilveszter
Európai színvonalú, korszerű nemzetközi szakismeretekkel és kapcsolatokkal rendelkező szakemberek részvételével széleskörű hazai és nemzetközi együttműködésen nyugvó, színvonalas társadalom- és humántudományos kutatások feltételeinek megteremtése, ilyenek tervezése, végrehajtása, a kutatások során szerzett tapasztalatok hasznosítása a tudományos és társadalmi életben, a társadalmi és kulturális innováció területein, elsősorban a felsőoktatás, közigazgatás, jogalkotás, jogalkalmazás területén. ... >>

AULEA Alapítvány az előadóművészetekért

(oktatási,kulturális)

1139 Budapest, Tahi út 58.
képviselő: Kaucsek Bálint
A magyarországi előadóművészetben tevékenykedő előadóművészek és alkotóműhelyek támogatása. ... >>

AVALLON Nyugdíjasok Információs és Kulturális Egyesülete

(szociális,kulturális)

1132 Budapest, Csanády u. 7. III.24.
képviselő: Boda Géza
Bármely okból - öregségi, avagy rokkant - nyugdíjba vonult magánszemélyek társadalmi elszigetelődésének megakadályozása, tovább az aktív pályafutás alatt felhelmozott tudás és tapasztalat újrahasznosításának elősegítése. A nyugdíjasok és a nyugdíjas kor előtt állók részére teljeskörű segítségnyújtás és információ - a nyugdíjazásból, illetőleg azzal öszefüggő - kérdések és problémák megoldásához. Az egyesületsegítséget nyújt a kulturális életben történő részvételben. Az aktív elfoglaltságot kereső nyugdíjasok részére segítségnyújtás a megfelelő elfoglaltság megtalálásához. ... >>

Az Élet Művészete Magyarországi Közhasznú Alapítvány

(oktatási,kulturális)

1137 Budapest, Pozsonyi út 20. 5./3.
képviselő: Pankaj Mehra
Az IAOLF által terjesztett módszerekkel megismertetni és tanítani az embereknek a jóga gyakorlatát. ... >>

Balassi Bálint Bajtársi Egyesület

(kulturális,érdekképviselet)

1134 Budapest, Dózsa György út 51.
képviselő: Galló István, Szekeres István
A társadalmi szervezet célja a katonai hagyományok ápolása. Tagjainak érdekképviselete és érdekvédelme. A hazafiság eszméjére épülő honvédelem, az ezzel összefüggő tevékenységek társadalmi támogatása. A bajtársiasság és az együvé tartozás, valamint a testületi szellem erősítése. ... >>

BAMBI Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

1136 Budapest, Tátra u. 31.
képviselő: Pogány György
Az óvódáskorú gyerekek magas szakmai szintű iskolai előkészítésének, a gyerekek iskolai beilleszkedésének, a gyerekek játékos formájú idegen nyelv oktatásának szervezése, megteremtése és fejlesztése. ... >>

Baranta Hagyományos Magyar Harcművészetek Országos Szövetsége

(sport,kulturális,érdekképviselet)

1137 Budapest, Ditrói Mór utca 3. 2./1.
képviselő: Joháczi József István elnök, Vukics Ferenc alelnök
A Baranta hagyományos magyar harcművészeti stílusú sporttevékenység kizárólagos, országos irányítása, a Baranta stílus népszerűsítése. ... >>

Baráti Szociális Club Egyesület

(sport,kulturális,szociális)

1139 Budapest, Váci út 81-85.
képviselő: Lehoczky Anikó, Salgó Réka elnök, Tayyabné Juhász Zsuzsanna, Tóth Balázs, Várnai Zsófia, Zsolnai Szabolcs
Az egyesület célja, hogy elősegítse a jó kapcsolatot és barátságot az ExxonMobil Üzletsegítő Központ Magyarország Kft. és egyéb magyarországi ExxonMobil leányvállalatok munkavállalói között szociális/közösségi, sport és kulturális tevékenységeken keresztül. ... >>

Bastet Orientális Tánc Egyesület

(kulturális)

1135 Budapest, Országbíró utca 42.
képviselő: Dutka Diána
az orientális tánckultúra megismertetése, minél szélesebb körben történő népszerűsítése, - kortól és testalkattól függetlenül minden nő számára elsajátítható mozgásforma biztosítása, mely gyakorlásával kiváló közérzetjavító és egészségmegőrző hatás érhető el, az orientális tánc mozdulatainak gyakorlása alkalmas képességfejlesztésre, mozgáskoordináció fejlesztésére- javítására, és testtartásjavításra. ... >>

Belügyi Nyugdíjasok Pest Megyei Egyesülete

(kulturális)

1139 Budapest, Teve u. 4-6. Rend. IG. Központ
képviselő: Németh János Antal
Közművelődési, kulturális programok szervezése a szabadidő tartalmas eltöltésére, az idősek segítése. ... >>

Belvárosi Szabadegyetem Egyesület

(kulturális)

1132 Budapest, Visegrádi utca 43-45. III/5.
képviselő: Veress Istvánné, Vizl Eduárdné ... >>

Belvárosi Zenei Alapítvány

(kulturális)

1138 Budapest, Róbert K. krt. 12/A.
képviselő: Virágh András
A budapesti Belvárosi Főplébániatemplom zenei rendezvényeinek anyagi támogatása. ... >>

Berzsenyi Gimnázium Történeti Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális,kulturális)

1133 Budapest, Kárpát u. 49-53.
képviselő: Somogyi László
Az 1858-ban alapított Berzsenyi Dániel Gimnázium és a vele 1941-ben összevont Bólyai Gimnáziumban működött alapítványok szellemének felidézése, az alapítónak emlék állítása, az alapítványok tevékenységének feltámasztása. Cél továbbá agimnázium fejlesztési elképzeléseinek megvalósításánk elősegítése, szociálisan hátrányos helyzetű diákok támogatása, a nemzetközi kapcsolatok fejlesztése, könyvtárfejlesztés, a kiemelkedő szakmai munka elismerése, hagyományőrzés és újjáélesztés. ... >>

Boldog Ceferino Alapítvány

(egészségügyi,oktatási,kulturális,szociális)

1133 Budapest, Visegrádi utca 66. I/15.
képviselő: Pintér Szabolcs
A cigányság integrációjának elősegítése a helyi közösségbe; az önszervező szociális tevékenységek segítése és erősítése, családsegítő munka megszervezése; helyi szervezetekből országos hálózat kiépítése; a cigányság kulturális örökségének megóvása; társadalmi értékek, helyi szokások és jogi normák elfogadásának segítése; az esélyegyenlőség elősegítése szakképzéshez, munkához jutás, illetve továbbtanulás által; a cigányság hitéletét, illetve a többségi társadalom cigányságról való ismereteinek bővítését segítő kiadványok szerkesztése, terjesztése; emberi és állampolgári jogok védelme; egészségmegőrzést, betegségmegelőzést, egészségügyi rehabilitációt segítő tevékenység. ... >>

Budapest Art Expo Alapítvány

(kulturális)

1136 Budapest, Tátra 26.
képviselő: Gergely Mariann
A mai Kelet-Európai művészet bemutatása, támogatása. ... >>

Budapest Evezős Egyesület

(sport,természetvédelem,oktatási,kulturális)

1138 Budapest, Népsziget út 1-3.
képviselő: Tarján Tamás
Az amatőr evezős versenyzés, a rekreációs evezés és a túraevezés szervezése, anyagi és erkölcsi támogatása, feltételeinek megteremtése. Az evezős sportág széleskörű megismertetése, és oktatása minden korosztály részére. A sportegyesület tagjai részére az evezésoktatás, a versenyzésre való felkészítés, a versenyeztetés, a kiegészítő sportolás és edzés lehetőségének biztosítása. A sportegyesület tagjainak és családjuknak az egészséges, rekreációs testedzés biztosítása. Veterán és túraevezősök részére evezési lehetőség biztosítása. Hazai és külföld evezőstúrák, versenyek szervezése és ilyeneken való részvétel. Egészséges, közösségi szellem megteremtése, az elődegyesületek klubéleti hagyományainak felélesztése és folytatása. A versenyzés támogatása, pártoló tagok toborzása. A jogszabályokban meghatározott keretek között nemzetközi sporttevékenység folytatása. Tevékenységük során a vizek és a környezet természetes állapotának és tisztaságának védelme. ... >>

Budapest XVI. kerületi Görög Hagyományőrző és Kulturális Egyesület

(kulturális)

1134 Budapest, Szakoly utca 23.
képviselő: Gabranis Georgios
Az egyesület célja a görög kultúra és a népi hagyományok őrzése, tánccsoport, táncház működtetése, a görög folklór megismertetése, anyaországgal való kapcsolattartás, testvérvárosi kapcsolat kiépítése, nyelvtanfolyam indítása, támogatása a Budapesten élő görög származású gyermekek számára. ... >>

Budapesti Negyed Alapítvány

(kulturális)

1137 Budapest, Katona József u. 24.
képviselő: dr. Gerő András, Dr. Poór János
A Budapesti Nagyenyed c. időszaki lap támogatása, Budapest megismerésének segítése. ... >>
1. oldal 2. oldal 3. oldal 4. oldal 5. oldal 6. oldal