Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Budapest XIII. ker környezetvédelmi civil szervezetek


Találatok száma: 15
1. oldal

Budapest Társaság

(környezetvédelmi)

1134 Budapest, Váci út 63.
képviselő: Weszelovszky Zoltán dr. ... >>

Budapesti Denevérvédelmi Csoport

(környezetvédelmi)

1131 Budapest, Futár u. 7.
képviselő: Molnár Viktor, Molnár Zoltán ... >>

Esztramos Kalandtúra Egyesület

(környezetvédelmi)

1132 Budapest, Visegrádi utca 40. mfszt./1.
képviselő: Dani László, dr. Féner Viktor, Pásztor Zsuzsa
az Aggteleki Nemzeti Parkban levő Esztramos hegy és környékénak megóvása és fejlesztése. ... >>

Herman Ottó Társaság

(természetvédelem,kulturális,környezetvédelmi)

1136 Budapest, Pannónia u. 9. I.em. 3.
képviselő: Veszelszki Ferenc
Az emberi élet természeti, tárgyi és kulturális környezetének védelme. ... >>

Lehel Alapítvány a Talált, Kóbor Állatok Sorsának Jobbításáért

(intézményi,egészségügyi,környezetvédelmi)

1135 Budapest, Lehel út 43.
képviselő: dr. Hargitay András, Dr. Vándor István
A Budapestről és környékéről az éjjel-nappal nyitvatartó Lehel úti Állatkórházba kerülő kóbor állatok segítése. Az állatvédő tevékenységgel kapcsolatos széleskörű ismeretterjesztés és a hatékony működés megvalósítása érdekében együttműködés megteremtése a hasonló célú szervezetekkel.Az arra rászoruló állattartók tulajdonában lévő háziállatok gyógykezelésével felmerülő költségek viseléséhez történő hozzájárulás támogatás formájában. Az állatok egészségvédelmével kapcsolatos jogszabályban meghatározott feladatok ellátása (ideiglenesen gazdátlan állatok egészségügyi ellátása, járványvédelem, állatról emberre történő megbetegedés megelőzése, beteg állatok karanténozása. ... >>

Napóra Klub

(természetvédelem,környezetvédelmi)

1133 Budapest, Tomori utca 23. 2./14.
képviselő: dr. Juhászné Halász Judit
A naturista életszemlélet és életforma nemzetközileg elfogadott eszméinek magyarországi megismertetése és terjesztése, a naturista, természetbarát és a környezetvédelmi követelményeknek megfelelő életmód feltételeinek lehetőségek kereteinek belüli biztosítása. ... >>

Országos Állatmentő Alapítvány

(környezetvédelmi)

1138 Budapest, Párkány utca 33. 3./8.
képviselő: Gombár Györgyi
Talált, gazdátlan és kóbor állatok befogadása, ideiglenes elhelyzeése, ellátása (etetése, gondozása), valamint szükség esetén kezelése, melyre szakorvos bevonásával kerülne sor az alapítvány által biztosított helyiségben. ... >>

Szent István Országos Környezetvédő Egyesület

(természetvédelem,egészségügyi,kulturális,környezetvédelmi)

1131 Budapest, Gyöngyház utca 2.
képviselő: Boda E. György, Ignéczy Tibor
A szűkebb és tágabb lakókörnyezet, Budapest Főváros és az or- szág természeti környezetének, az egészséges, környezet és emberi, állati, növényi kultúra védelmének; a gazdasági öko-centrikus fej- lesztésének sajátos egyesületi szközökkel történő elősegítése; az európai uniós integrációval, a regionális fejlesztéssel, és az egyéb környezetet befolyásoló állami feladatok megvalósításával kapcsolatban a környezetvédelmi szempontok védelmének hangsúlyozá- sa. A kiemelt céljai körébenkülönösen törekszik a gazdasági tevé- kenység környezeti feltételeinek optimális kialakítására, ezen keresztül a lakosság egészségmegőrzése, betegség-megelőzése, a kulturális örökség megóvása, a műemlékvédelem, a természet- és ál- latvédelem, a környezetvédelem, a gyermek és ifjúságvédelem szem- pontjainak kiemelt érvényesítésére. ... >>

"Szép és biztonságos környezetünkért" közhasznú alapítvány

(természetvédelem,kulturális,környezetvédelmi)

1138 Budapest, Népfürdő utca 17.
képviselő: Csapóné Felleg Ágota Gabriella, Dr. Pápay Zsolt Árpád, Pusztay Sándor
Feladatául tűzi ki környezetvédelmi, természetvédelmi és településfejlesztési feladatok megvalósítását, melynek eredményeként az egyes lakóközösségek környezete tisztábbá, szebbé, kényelmesebbé, élhetőbbé válik. A közbiztonság fenntartásával kapcsolatos célját az alapítvány az egyes lakóközösségek személyének és vagyontárgyainak (pl. parkoló gépjárműveik) biztonsága és védelme, valamint a lakókörnyezet rendjének, csendjének megóvása érdekében kívánja megvalósítani. Feladatául tűzi ki továbbá a szociálisan rászorulók ( idősek, gyermekek) támogatását tárgyi és információs segítségnyújtással, kulturális, szabadidős programok szervezésével. ... >>

Szövetség Ivóvizeink Védelméért

(oktatási,szociális,érdekképviselet,környezetvédelmi)

1133 Budapest, Tutaj utca 1.
képviselő: dr. Böcker Tivadar, Gondárné Sőregi Katalin, Nagy András
A vízbázisok feltárásával, kialakításával, védelmével, jó állapotban való tartásával, illetve a jó állapot regenerálásával, a vízellátási tervezésével összefüggő hidrogeológiai, hidrológiai, kúttechnikai, informatikai munkálatok elméleti és gyakorlati ismereteinek gyors, hatékony elterjesztése, alkalmazásának népszerűsítése, a módszerek és különösen eredményeinek széleskörű ismertetése. Szakemberek továbbképzése, érdekvédelem. ... >>

"Tégy a parlagfű ellen" Közhasznú Alapítvány

(környezetvédelmi)

1136 Budapest, Pannónia utca 10. I./2.
képviselő: Torda Józsefné dr. Petneházy Judit
Az allergizáló növények szaporodása és elterjedése visszaszorításában, a biológiai allergének koncentráció-csökkentésének elősegítésében, a megfelelő életminőséghez szükséges környezeti állapot megőrzésében való közreműködés támogatása. Az alapítvány kiemelt célja a parlagfűmentesítéssel kapcsolatos regionális modellek kidolgozása, a mentesítés koordinálása a helyi önkormányzatokkal, szakhatóságokkal. ... >>

Újlipótvárosi Állatvédő Alapítvány

(oktatási,szociális,környezetvédelmi)

1133 Budapest, Ipoly utca 5 f VI./11.
képviselő: Dr. Jánoki Szilvia
A gazdátlan állatok gazdához juttatásának elősegitése elsősorban a hátrányos helyzetű, idősebb, újlipótvárosi lakosok rézére; a rászorulók állatai állatorvosi ellátása költségeinek fedezése, a gazdátlan állatok életmentő műtétei elvégzésének támogatása, a kultúrált állatvédelmi rendelkezéseknek megfelelő állattartás népszerűsitése, oktatása. ... >>

Zöld Áramlat Közhasznú Alapítvány

(intézményi,természetvédelem,oktatási,szociális,környezetvédelmi)

1132 Budapest, Visegrádi utca 5/c.
képviselő: Piedl Ervinné Vargha Ildikó
A környezet és természet védelmével kapcsolatos fórumok, rendezvények szervezése a fenntartható fejlődés, a megújuló energiaforrások hasznosítása érdekében. Konferenciasorozat, kerekasztal beszélgetések, kiadványok megjelentetése. A Magyarországon és határon túl élő gyermekek és fiatalok környezettudatos nevelése, az ember és környezet harmonikus kapcsolatának elősegítése. Szemléletformálás gyermekek és fiatalok számára, és ennek érdekében ismeretterjesztés. Mindezzel kapcsolatos rendezvények szervezése, pályázatok kiírása, kiadványok, könyvek és folyóiratok megjelentetése, erdei iskola működtetése. A hátrányos helyzetű gyerekek segítése. ... >>

Zöld Fórum Országos Környezetvédelmi Egyesület

(környezetvédelmi)

1138 Budapest, Váci út 170/a. mfszt. 12.
képviselő: Kalász Margit ... >>

Zöld Kárpátok Természetvédelmi és Kulturális Közhasznú Egyesület

(természetvédelem,egészségügyi,kulturális,környezetvédelmi)

1139 Budapest, Országbíró utca 4.
képviselő: Horváth Csaba
Az alapítvány létrehozásának célja mind a vénás, mind az artériás keringés-zavarban szenvedő érbetegek jobb kivizsgálása és klinikai tovakövetése, megfigyelése. Ennek segítségével lehetne pontosab, könnyebben hozzáférhetőbb ezen betegek ellátása. ... >>
1. oldal