Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Budapest XIII. ker intézményi civil szervezetek


Találatok száma: 119
1. oldal

A Főváros Népegészségügyéért Alapítvány

(intézményi,egészségügyi,oktatási)

1138 Budapest, Váci út 174. (Állami Népegészs
képviselő: Dr. Vámos Adrienne
Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat Fővárosi Intézete által bonyolitott háziorvosi és egyéb szakmai továbbképzés támogatása. Támogatja az egészségügyi dolgozók és más felnőtt korú lakosság iskolarendsze- ren kivüli szakképzését, egészséges életmódra nevelését is. ... >>

A Károlyis Diákokért Alapítvány

(intézményi,oktatási)

1138 Budapest, Váci út 89.
képviselő: Inzelt Péterné dr.
A középiskolai oktatásban résztvevők szakmai továbbképzése anyagi lehetőségeinek bővítése, az oktatási színvonal emelése. ... >>

"A KIS CSILLAG IS CSILLAG" Alapítvány

(intézményi,kulturális)

1136 Budapest, Pannónia utca 1.
képviselő: Marton László
Emléket állítani Szatmári Istvánnak , aki 1951-től 1998-ban bekövetkezett haláláig a Vígszínház társulatának művésze volt . Díj létesítése azzal a céllal, hogy a Vígszínházban, a Pest Színházban és a Stúdióban az évad legkiemelkedőbb epizód alakítása évről-évre elismerésben részesüljön. ... >>

A Lélek Fényűzése Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

1133 Budapest, Szépvölgyi út 69-73.
képviselő: Solymár László
Az Erősáramú Szakközépiskola és Gimnázium humán jellegű oktató- nevelő munkájának támogatása. ... >>

A XXI. század Vígszínháza Alapítvány

(intézményi,kulturális)

1136 Budapest, Pannónia u.1.
képviselő: Marton László
Támogatást nyújtani ahhoz, hogy a Vígszínház hírnevét és tradicióit megőrizze. További célja, hogy azok, akik a Vígszínház művészi rangjának megőrzése és működésének biztosítása érdekében sokat tettek, abban jelentős érdemeket szereztek vagy más szempontból fontosak a Vígszínház számára, megjutalmazhatók vagy szükség esetén segélyben részesíthetők legyenek; Célja továbbá a Vígszínházhoz tartozó és működő alapítványok támogatása, hogy eredeti céljuknak megfelelően működjenek. ... >>

ABLON Alapítvány

(intézményi,egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális)

1138 Budapest, Dunavirág utca 2.
képviselő: Dr.Madej György, Horányi János
1./ Egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység (Khtv.26.§.c./pont 1. alpontja): - tartós betegségben szenvedők (szív- és keringési betegségek, AIDS, csontbetegségek, stb.) segítése a betegségmegelőző és gyógyító tevékenység támogatásán keresztül. 2./ Szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása (Khtv.26.§.c./pont 2. alpontja): - a családsegítő, hospice-tevékenység és időskorúak gondozásának fejlesztésének, propagálásának támogatása. 3./ Tudományos tevékenység kutatás (Khtv. 26.§.c./pont 3. alpontja): - tudományos igényű tanulmányok és publikációk készítésének támogatása, tudományos kutatások, konferenciák támogatása. 4./ Nevelés és oktatás, képességfejlesztés (Khtv. 26.§. c./pont 4. alpontja): - közreműködés a testi, érzékszervi, értelmi, beszéd- és más fogyatékos gyermekek korai fejlesztésével és gondozásával, nevelésével és oktatásával, fejlesztő felkészítésével kapcsolatos feladatok megvalósításában. 5./ Kulturális tevékenység (Khtv. 26.§.c./pont 5. alpontja): - kulturális, művészeti és a kapcsolódó tudományos alkotómunka feltételeinek javítása, az új alkotások hazai és külföldi közreadásának, bemutatásának elősegítése, - az alkotó, kísérletező művész, tudós, értelmiségi közösségek és egyének támogatása, - a magyar kultúra nemzetközi megismertetésének támogatása. 6./ Gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet (Khtv.26.§.c/pont 10. alpontja): - a fiatal korosztályok szabadidő eltöltéséhez kapcsolódó jobb feltételek megteremtésében való közreműködés, - a gyermekek és az ifjúság érdekekinek védelmének, valamint az Alkotmányban és a gyermekek jogairól szóló, az 1991. évi LXIV. törvénnyel kihírdetett egyezményben garantált jogok érvényesítésének elősegítése, - a gyermekek és a fiatalok iskolán kívüli nevelésének, művelődésének és az ifjúsági képzések támogatása, - az egészségkárosító szerek fogyasztásának megelőzésére irányuló programok támogatása. 7./ Hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése (Khtv. 26.§.c/pont 11. alpontja): - hátrányos helyzetű emberek, embercsoportok (péládul vakok- és gyengénlátók, hallássérültek, mozgássérültek) életminőségének javítása, - az érintettek munkába állását elősegítő tevékenység támogatása. 8./ Az euroatlanti integráció elősegítése (Khtv.26.§.c/pont 19. alpontja): - egyetemi hallgatók nemzetközi képzésének elősegítése, - egyetemi oktatók nemzetközi továbbképzésének elősegítése.
Közrend és közlekedésbiztonság védelme, önkéntes tűzoltás, mentés, katasztrófaelhárítás. (Khtv. 26. § c./ pont 15. alpontja)
Katasztrófa-elhárítás, így különösen adománygyűjtés.
Ár- és belvízvédelem ellátásához kapcsolódó tevékenység (Khtv. 26. § c./ pont 21. alpontja)
Árvíz, illetve belvíz által megrongált épületek felújítása. ... >>

Ajtay Andor Emlékdíj Alapítvány

(intézményi,kulturális)

1136 Budapest, Vígszínház, Pannónia 1.
képviselő: Pyszny Benediktyné, Vincze Krisztina
Ajtay Andor művészi hagyatékának szellemében és az egyetemes magyar színházkultúra ápolása érdekében a Vígszínház évadonkén legkiemelkedőbb művészi teljesítményt nyújtó női és férfi színészeinek díjazása. ... >>

Alapítvány a Központi Honvédkórház Jövőjéért

(intézményi,egészségügyi)

1134 Budapest, Róbert Károly krt. 44.
képviselő: Kelemen István
A Központi Honvédkórház centenáriumi ünnepségeinek a támogatása. ... >>

Alapítvány a Palántákért Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

1139 Budapest, Béke út 35/A.
képviselő: Farkas József, Mentler Gyula, Szikszai József
Az óvodai oktató-nevelő munka szakmai, anyagi és tárgyi feltételeinek elősegítése, az intézményi ellátás, a képzés és a működés színvonalának emelése, a rászoruló gyermekek támogatása. ... >>

Alapítvány a Szeretetkórház Műszerezettségének Fejlesztésére

(intézményi,egészségügyi)

1137 Budapest, Pozsonyi 25. V.em.2.
képviselő: Bajor Gábor, Beer István, Deutsch Zsuzsa dr., Székely Gábor
A Budapest, XIV. ker. Amerikai út 53. sz. alatti Szeretetkórház és Betegotthon orvosi műszerezettségének, és az idős zsidó hittestvérek ápolási, diagnosztizálási, gyógyítási körülményeinek anyagi támogatása. ... >>

Angyalföldi Gyermekkert Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

1134 Budapest, Tüzér utca 62.
képviselő: Kertészné Megyeri Csilla
Az óvodai nevelés feltételeinek javítása. ... >>

Angyalföldi Sportiskola és Diáksport Egyesület

(intézményi,sport,oktatási)

1139 Budapest, Rozsnyai u. 4.
képviselő: Eperjesiné Muts Éva ... >>

ARS-OVI Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

1138 Budapest, Madarász Viktor utca 3.
képviselő: Fraisz Ferencné
Elsősorban a Madarász Viktor Óvoda gyermekképzésének támogatása, az óvodai oktató-nevelő munka feltételeinek javításához való hozzájárulás, az óvodás korú gyermekek művészeti eszközökkel történő megismertetése. ... >>

Art Sector Alapitvány (közhasznú)

(intézményi,oktatási,kulturális)

1137 Budapest, Szent István körút 12. Fe/A.
képviselő: Farkas Dávid, Formanek Csaba, Simor Ágnes elnök
Az alapítvány a képzőművészeti, iparművészeti, zenei, színházi, tánc, film, oktatás fejlesztésének anyagi támogatását tűzi ki célul. Az alapítvány célja elsősorban nem a művészetképzésre irányul, hanem a művészetet értő és szerető közönség felnevelésére. Emellett azonban fontosnak tartja a művészeti tevékenységüket folytatni vágyó alkotók támogatását, mivel az előző cél megvalósítását ezen keresztül látja biztosítottnak. ... >>

Az Egészséges Fogakért Alapítvány

(intézményi,egészségügyi,oktatási)

1134 Budapest, Róbert Károly krt. 102.
képviselő: Menyhárt Imre
Az óvodás és kisikolás gyermekeknél a fogromlás megelózése és a fogak egészséges ápolása feltételeinek a támogatása. Idősebb rászorulók fogpotlásainak rehabilitációs segitése. ... >>

BAMBI Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

1136 Budapest, Tátra u. 31.
képviselő: Pogány György
Az óvódáskorú gyerekek magas szakmai szintű iskolai előkészítésének, a gyerekek iskolai beilleszkedésének, a gyerekek játékos formájú idegen nyelv oktatásának szervezése, megteremtése és fejlesztése. ... >>

Berzsenyi Gimnázium Történeti Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális,kulturális)

1133 Budapest, Kárpát u. 49-53.
képviselő: Somogyi László
Az 1858-ban alapított Berzsenyi Dániel Gimnázium és a vele 1941-ben összevont Bólyai Gimnáziumban működött alapítványok szellemének felidézése, az alapítónak emlék állítása, az alapítványok tevékenységének feltámasztása. Cél továbbá agimnázium fejlesztési elképzeléseinek megvalósításánk elősegítése, szociálisan hátrányos helyzetű diákok támogatása, a nemzetközi kapcsolatok fejlesztése, könyvtárfejlesztés, a kiemelkedő szakmai munka elismerése, hagyományőrzés és újjáélesztés. ... >>

Bolyai Iskolai Alapítvány

(intézményi,oktatási)

1134 Budapest, Váci út 21.
képviselő: Szenes György Dr.
A Bolyai János Műszaki Szakközépiskola és Hevesi Gyula Kollégium támogatása. ... >>

Budapest XIII. Ker. Körzeti Orvosszövetség és Szakmai Kollégium

(intézményi,érdekképviselet)

1130 Budapest, Tahi 68/b.
képviselő: Dénes László dr., Dénes László dr., Dénes László dr. ... >>

Budapest, XIII. kerületi Óvodavezetők Kollégiuma

(intézményi,oktatási,érdekképviselet)

1135 Budapest, Szegedi út 38.
képviselő: Karácsony Györgyné, Kautzky Lászlóné ... >>

Budapest, XIII.kerületi Iskolaigazgatók Kollégiuma

(intézményi,oktatási,érdekképviselet)

1139 Budapest, Röppentyű u. 62. Ady E. Gimn.
képviselő: Herczig Ferencné, Tarján András ... >>

Budapestiek a Fejlődő Afrikáért Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális)

1139 Budapest, Pap Károly utca 18. /A. VII./1.
képviselő: Csernitzky Péter
Nyugat-Afrika elmaradott térségeiben élő, hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése, különös tekintettel az alapfokú iskolai képzés színvonalának javítására, az oktatási tevékenység végzéséhez szükséges eszközök biztosítására, valamint a tanulók képzésében történő részvételi lehetőségének segítésére. ... >>

Csata Diáksport Egyesület és Sportiskola

(intézményi,sport,oktatási,érdekképviselet)

1135 Budapest, Csata 20.
képviselő: Fritz Csaba
A Csata utcai általános iskola nevelő-oktató munkájával összhangban, az egyesület tagjainak rendszeres helyi, intézményen belüli, intézmények közötti és szakszövetségek által kiírt, játék-, turisztikai-, versengési-, és versenylehetőségek tervezése és szervezése; a rendszeres testgyakorlás tornaórán kívüli feltételeinek biztosítása; a rendszeres sportolás, testedzés, versenyzés biztosítása; sportkapcsolatok létesítése és fenntartása. ... >>

Csata utcai Általános Iskoláért Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

1135 Budapest, Csata 20.
képviselő: Bernáth Zoltán, Firnigl Zoltánné, Stebáni Károly dr.
A Csata utcai Általános Iskola épületének oktatási célokra való optimális kialakítása, korszerű oktatási eszközök beszerzése, tanulók és pedagógusok díjazása. ... >>

Csillagberek Waldorf Alapítvány

(intézményi,oktatási)

1135 Budapest, Kisgömb utca 6/2. IV/3.
képviselő: Mészáros Anikó
Waldorf-pedagógiai rendszerű óvoda és iskola fenntartása. A Rudolf Steiner által kidolgozott Waldorf-pedagógia módszereinek, eredményeinekmegismertetése, népszerűsítése. ... >>

Dr. Baross Dénes Alapítvány közhasznú szervezet Budapest

(intézményi,oktatási,kulturális)

1133 Budapest, Hegedüs Gyula u.68.
képviselő: Garadnai Zoltán
közlekedési tárgyú műemlékek, tárgyi emlékek, hagyományok felkutatása, állagmegőrzésük elősegitése Magyaror- szág határain belül. A közlekedési mú- zeum, lheetőségek szerinti támogatása.Könnyvtár létrehozása,isko- lai-akár határon túli magyar könyvtárak támogatása. művészeti, az oktatással kapcsolatos szakmai tárgyú könyvek, közlekedési -történelmi, kultúrális ismeretket terjesztő könvek és kiadvényok megjelentetése. Közlekedési, továbbá a myagyar kultúrális élt közkincsének számitó alkotó munkákat bemutató kiállitások, rendezvények,szinházlátogatások szerve- zése és lebonyolitása. Közlekedési, kultúrális, és történelmi események, a kultúrális örök,és mindenkit megillető méltóságának megismertetése. Elősegiteni és erősiteni a fiatalok kötődését a közlekedési múltunkhoz, a magyar kultú- rához nyári kurzusok szervezésével. ... >>

Dr. Földes Istvánné Alapítvány

(intézményi,egészségügyi)

1139 Budapest, Teve utca 4-6.
képviselő: dr. Szilvásy István, Dr.Wirth Kálmán
A BM Központi Kórház és Intézményeiben folyó betegellátás anyagi feltételeinek támogatása és a Belügyminisztérium keretében építendő belügyi nyugdíjasház építési, felszerelési, berendezési és fenntartási költségeihez való hozzájárulás. ... >>

Ég-Ember-Föld Sportegyesület

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

1131 Budapest, Jász utca 107-109.
képviselő: Gollob Szabolcs
Az egyesület fő célja minden érdeklődő számára elérhetővé tenni egy elsősorban hagyományos japán harcművészeti iskolára épülő általános nevelési és önfejlesztési módszert. Ennek értelmében az Aikido (összetett japán önvédelmi és önismereti harcművészet), a Jodo (tradicionális japán botvívás) és a Iaido (tradicionális japán kardvívás az önismeret fejlesztésére), tanulmányozása, kutatása és edzések keretében történő átadása a legszélesebb korosztályok számára: az iskolástól a nyugdíjas korig. A felsorolt hagyományos iskolák mozgásanyaga, szellemisége és kulturális háttere lehetővé teszi az egyesület tagjai, illetve az egyesület munkájában résztvevők számára, hogy a következő területeken érjenek el jelentős eredményeket: tartás- és mozgásjavítás, egészségvédelem, önismeret, önfejlesztés, ifjúságnevelés és ifjúságvédelem, rekreáció, rehabilitáció. Az egyesület az alaptevékenységhez kapcsolódóan céljának tekinti a tágabb körű keleti, illetve japán kultúra tanulmányozását és az ezzel kapcsolatos ismeretek átadását, pl. a japán nyelv, a kalligráfia és az egyéb mozgás- és képzőművészetek terén. Az egyesület minden tevékenysége egy erőszakmentes gondolkodás-kultúra, valamint egy kiegyensúlyozott és harmonikus élet megteremtésére irányul. ... >>

Élménypark Alapítvány

(intézményi,oktatási)

1133 Budapest, Hegedüs Gyula 123-127.
képviselő: Bagyánszki Jánosné /ketten együtt, Deák Mihály /ketten együtt, Molnár Gabriella /önállóan, Régeiszné Jámbor Enikő /ketten, Szomjas Ildikó /ketten együtt
A Budapest, XIII.ker. Hegedűs Gyula u.123-127. sz. alatti 12. sz. Napköziotthonos Óvoda kiemelt feladatainak és gyermekközpontú pedagógiai tevékenységének támogatása. ... >>

Értünk - Egészséges Fejlődésünkért Alapítvány

(intézményi,oktatási)

1137 Budapest, Radnóti M. 8-10. Rajk László
képviselő: Jókayné Gáspár Katalin
A Rajk László Általános Iskola támogatása. ... >>

Facsemete Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

1138 Budapest, Gyöngyösi út 5.
képviselő: Torba Rozália
Az óvodai nevelés, oktatás támogatása, az alapellátásnál jobb körülmények elősegítése, a gyerekek egészségesebb életfeltételeinek biztosítása. ... >>

Fagyöngy Alapítvány

(intézményi,oktatási)

1137 Budapest, Gyöngyösi 69-71.
képviselő: Molnár Miklósné, Seres Istvánné
Az Óvoda tárgyi feltételeinek javítása, hátrányos helyzetben lévő gyerekek támogatása a kiemelt tehetséggondozás- ban. ... >>

FEHÉR FÉNY Egészségügyi Alapítvány

(intézményi,egészségügyi,oktatási)

1135 Budapest, Fáy utak 87. fszt./1.
képviselő: Schmidt Róbert Károlyné sz. Farkas Margit
Az alapítvány kiemelten kezeli a sürgősségi eseteket; baleseti mentés, beteg-szállítás, kórházak sürgősségi osztályaira, életmentő műszerek beszerzése. Ismeretterjesztés a betegség-megelőzés, az egészség megőrzése érdekében. A balesetet szenvedett emberek többségének utókezelése, gyógyító egészségügyi rehabilitáció. A rehabilitációs intézetek segítése, akár anyagi, akár más eszközökkel. A sérülten született gyermekek képességfejlesztő eszközeinek beszerzése, látás és hallásjavító készülékekkel, mozgást elősegítő-megkönnyítő eszközökkel, az oktatásukhoz szükséges feltételek biztosítása. Gyermek és ifjúságvédelem adományokkal történő elősegítése. ... >>

Felsőfokon az Egészségért Alapítvány

(intézményi,egészségügyi,oktatási,szociális)

1133 Budapest, Kárpát utca 18. 1./2.
képviselő: Fábiánné Wach Erzsébet
Anyagi támogatás nyújtása a Miskolcon megszüntetett Egészségügyi Főiskolai védőnő és gyógytornász képzésnek a Debreceni Orvostudományi Egyetem keretén belüli folytatásához, illetve újraindításához, másodsorban a szakmai képzés elősegítése országos szinten. - a magyar lakosság széles körében az egészségi állapotot javí- tó, egészséget megőrző, betegségmegelőző, egészség- fejlesztő, ne- velő, felvilágosító tevékenység folytatása, támogatása; - az egészségügyi szakdolgozók és a védőnők oktatási képzésének javítása, továbbképzések, vitafórumok és konferenciák szervezése, kiadványok készítése, terjesztése a lakosság széles körében. - a hátrányos helyzetű lakossági csoportok életminőségének, egészségi állapotának és szociális helyzetének javítására irányuló tevékenységet folytat, támogat. ... >>

Fénytündérek Egyesülete

(intézményi,egészségügyi,oktatási)

1134 Budapest, Csángó u. 4/a. I.em.2.
képviselő: Hamikus Zsuzsanna / elnök, Kovács Judit / eln.helyettes, Schmidt Brigitta / titkár
A családban élő, illetve intézményben (óvoda, iskola, nevelőintézet, gyermekjóléti vagy egészségügyi intézmény) elhelyezett egészséges, illetve fogyatékkal élő gyermekek, valamint családjaik, nevelőik számára történő segítségnyújtás a gyermekek egészséges testi, lelki és szellemi fejlődésének elősegítése érdekében. ... >>

Ferenczy József Közhasznú Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

1130 Budapest, Fáy 58. /Vasas Kézilabda Szako
képviselő: Zsengellér Zsolt
A nagy sporthagyományokkal rendelkező VASAS SC Felnőtt női kézilabda csapatának és az Angyalföldi Sportiskola és Diáksport Egyesület kézilabda csapatának utánpótlási nevelési törekvéseinek támogatása. ... >>

Fiastyúk Alapítvány

(intézményi,oktatási)

1139 Budapest, Fiastyúk u. 47-49.
képviselő: Kiss Judit, Kovácsné Bördös Andrea
Az iskolai alapfeladatokon túl elősegíteni az oktatás és a nevelés fejlesztését, a személyi és a tárgyi feltételek javítását, a tanuló ifjúság lelki, szellemi, testi fejlődését, az egészséges életmódra való nevelés érdekében. ... >>

Fodor József Iskolaegészségügyi Társaság

(intézményi,egészségügyi,oktatási)

1138 Budapest, Váci út 174.
képviselő: Dr. Brunner Péter, Kaposvári Júlia dr.
Az iskola- és ifjúságegészségügy területén hozzájárul a szakmai színvonal emeléséhez és a tudomány gyakorlati alkalmazásához, az egészségpolitika alakításához és megvalósításához. ... >>

Fogyatékos Kisiskolásokért Alapítvány

(intézményi,oktatási)

1132 Budapest, Visegrádi 6.
képviselő: Horváth Erzsébet
A Budapest, XI.ker. Fogócska u.4. sz. alatti iskolában tanuló enyhe és középsúlyos értelmi fogyatékos kisiskolások általános képzésének, nevelésének és ellátásának segítése. ... >>

FUTÁR 2002 Alapítvány

(intézményi,oktatási)

1131 Budapest, Futár u. 18.
képviselő: Kádár Rita
Az alapítvány célja elsősorban az Eötvös József Általános Iskolába járó gyermekek - az iskolai alapellátás körét meghaladó - kultúrált, egészséges életmódra nevelése, a gyermekek egyéni fejlesztésének magas szintű megvalósítása. ... >>

Futár Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

1131 Budapest, Futár 18.
képviselő: Csúzi István
Az Eötvös József Általános Iskola oktató, nevelő munkája feltételrendszerének javítása. ... >>

Futár utcai Óvodáért Alapítvány

(intézményi,oktatási)

1131 Budapest, Futár 23-25.
képviselő: Garancsi Erika ... >>

Gastropedagógia Alapítvány

(intézményi,oktatási)

1134 Budapest, Huba u. 7. Dobos C.J. VSz.isk.
képviselő: Horti Andrásné
Az iskola gyakorlati és elméleti oktatási feltételeinek javítása. ... >>

GYERMEKBOLYGÓ Kisgyermekek Nevelését Segítő Szakmai Egyesület

(intézményi,oktatási,szociális)

1135 Budapest, Reitter F. utca 58. I./5.
képviselő: Jóljárt Ildikó
1)magán óvodák, magán bölcsődék és családi napközik létrehozásának koordinálása és fenntartó feladatok ellátása az ország egész területén, közreműködés a fenti intézmények szakmai összefogásának megvalósításában. Feladat átvállalás az önkormányzatoktól, a gyermekek napközbeni ellátására.
2)A gyermekek napközbeni ellátásához szükséges pedagógia elméletek és gyakorlatok fejlesztése.
3)Az Egyesület szakmai elképzeléseinek megvalósításával tevékenyen szolgálni kívánja a kisgyermekek nevelésének társadalmi megbecsülését.
4)Esélyegyenlőség és új lehetőségek megteremtése a kistérségi és hátrányos helyzetű települések családjai és gyermekei számára.
5)Meghatározott feltételek mellett jogi, pedagógiai és egyéb szakmai támogatás, szolgáltatás nyújtása.
6)Tanfolyamok, továbbképzések szervezése, lebonyolítása. ... >>

GYERMEKKOR Gyermekgyógyítás Korszerűsítéséért Alapítvány

(intézményi,egészségügyi,oktatási)

1131 Budapest, Madarász Viktor 22-24.
képviselő: Dr.Erdélyi István, Dr.Kovács Zsuzsa
A Madarász utcai Gyermekkórház és intézményei korszerűsítésének, bővítésének, a külföldi gyógyászati eljárások átvételének támogatása, a szakmai képzés ösztönzése.
A gyermekkórház ellátási területéhez tartozó - különösen - a Budapest IV., XIII. és XV. kerületek gyermek és fiatalkorú lakossága egészségi állapotának javítását célzó népegészségügyi, megelőző, egészségfejlesztési tevékenység támogatása, cél megvalósulását elősegítő akciók szervezése, valamint fejlesztések támogatása. ... >>

Gyermekmentő Támogató Alapítvány

(intézményi,egészségügyi)

1138 Budapest, Párkány utca 33. 3//8.
képviselő: Gombár Györgyi
a gyermek intenzív, illetve a baleseti sebészeti osztályok műszerezettségének korszerűsítése; - országos és megyei szinten segíteni az egészségügyi intézményekben a betegellátást; - újszülött osztályok, szülőszobák és égési sérültek ellátását; - rossz szociális helyzetben levő balesetet szenvedett gyermekek megsegítése; - fontos kórházi osztályok támogatása, a bezárásuk megelőzése érdekében. ... >>

Gyermeksport Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási)

1133 Budapest, Gogol utca 5-7. I.ép. fszt./160.
képviselő: Szabó Dávid
Az iskolai nevelés, oktatás feltételeinek javítása, támogatása a tanuló ifjúság sportra és egészséges életmódra nevelésének elősegítése útján, különös tekintettel a sportról szóló 20104. évi I. törvény 49. §-a alapján állami és helyi önkormányzati feladatként előírt, egyes sporttal kapcsolatos közfeladatok feltételeinek megteremtéséhez és ezek megvalósításához való segítségnyújtás és hozzájárulás. ... >>

Hatágú Síp Alapítvány

(intézményi,oktatási)

1133 Budapest, Váci út 100.
képviselő: Galli Katalin
A magyar és a határainkon túl élő magyar anyanyelvű fiatalok művelődésének és szakképzésének elősegítése. A könyvkereskedelmi szakmában szakközép- iskola fenntartása. ... >>
1. oldal 2. oldal 3. oldal