Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Budapest XIII. ker érdekképviselet civil szervezetek


Találatok száma: 235
5. oldal

Steril Anyagellátásban Dolgozók Egyesülete

(oktatási,érdekképviselet)

1136 Budapest, Balzac utca 37. félemelet/2.
képviselő: Dr. Kurcz Andrea, Dr. Szentirmai István, Kitelné Király Éva, Sághegyi Márta, Varjú József
A steril anyagellátásban résztvevők összefogása, szakmai képviselete: ezen belül a speciális munkakörnyezet feltérképezése, a sterilizálás feltételrendszerének kérdéseivel való foglalkozás, a szakmai anyagok széles körű elérhetőségének biztosítása, szakmai rendezvények, fórumok szervezése. Mindezzel a technológiájában a szakmai elvárásoknak megfelelő, korszerű és biztonságos munkakörnyezet és munkafeltételek megvalósításának elősegítése; a sterilizálást végzők számára az oktatások összefogása, rendszerbe helyezése; hosszabb távon a steril anyagellátás fontosságának megfelelő szakmai rangra emelése; a folyamatban résztvevő egységek közötti hatékonyabb kommunikáció elősegítése ... >>

Szabad Repülők Szövetsége

(sport,oktatási,érdekképviselet)

1139 Budapest, Dagály utca 11.
képviselő: Kerekes László, Szöllösi László
A tagszervezeteiben siklórepülést folytató személyek számára biztosítani a sárkányrepülő és siklóernyős tevékenységhez szükséges feltételeket, valamint tevékenységével támogatni a hazai siklórepülő légijárművek üzemeltetésének szakmai feltételeit, pilótáinak érdekvédelmét és megteremteni, illetve bővíteni legális repüléseik lehetőségét. (a társadalmi szervezet célja szerinti besorolása szakmai érdekképviseleti tevékenység mellett sporttevékenység, illetve szabadidős és hobbi tevékenység, oktatási tevékenység.) ... >>

Szállítmányozó Kis- és Középvállalkozások Érdekvédelmi Szövetsége

(érdekképviselet)

1136 Budapest, Hegedűs Gyula utca 45-47. III//15.
képviselő: Szegő Tibor
A Szövetség célja, hogy szem előtt tartva a tagjai által fogalmazott érdekeket, mint érdekképviseleti szervezet képviselje a szállítmányozási feladatokat ellátó kis- és középvállalkozások jogos érdekeit. ... >>

Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara

(érdekképviselet)

1135 Budapest, Szegedi út 37-39.
képviselő: Német Ferenc
A kamara a személy és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenységgel összefüggő ügyekben, képviseli és védi a személy- és vagyonvédelmi, valamint nyilvántartott vállalkozások általános szakmai érdekeit, az SzVMt.-ben biztosított jogaikat, továbbá elősegíti, hogy a tevékenység végzése, a hatályos jogszabályok, az alapszabály, valamint a kamara által megalkotott etikai szabályzat alapján történjen. ... >>

Személyhajósok Szövetsége

(érdekképviselet)

1137 Budapest, Radnóti M. u. 40. sz. III/6.
képviselő: Horváth Imre
Tájékotatást és segítséget nyújtson, előmoudítása az információ, a tapasztalatok és az ismeretek cseréjét a vizi személyfuvarozás és hajózás szakembereinek és e szakterületek iránt érdeklődnek. ... >>

Szervátültetettek és Művesekezeltek Európai Sportszövetsége

(sport,egészségügyi,érdekképviselet)

1138 Budapest, Esztergomi út 36.
képviselő: Berente Judit
A szervátültetettek és a művesekezeltek sporteredményeinek szervezésén keresztül ezen személyek gyógyító és egészségügyi rehabilitációja. ... >>

Sziget Klub Tenisz Sportegyesület

(sport,érdekképviselet)

1138 Budapest, Margitsziget 23800/8. grsz.
képviselő: Dr. Karácsony Zoltán, Dr. Végh András, Szuromi Karina
Elsősorban a Margitszigeti Atlétikai Centrum által Budapesten, a Margitszigeten működtetett sportlétesítményekben külön írásbeli megállapodás alapján tenisz és szabadidős tevékenységek végzését, a tagok, pártoló tagok sportolását, tömegsort rendezvényeinek megtartását segíti elő. A sportegyesület minden évben csapatot indít a Budapesti Tenisz Szövetség által kiírt felnőtt és veterán korosztályú tenisz csapatbajnokságban, a jelen besorolás szerinti I. osztályban. A sportegyesület tenisz egyéni és csapatversenyeken, szabadidős sportágakban hazai vagy nemzetközi amatőr vagy profi versenyen való részvételre tagjait felkészíti, illetve annak feltételeit szervezett keretek között biztosítja. ... >>

Szimpozion Baráti Társaság, Meleg, Leszbikus, Biszexuális és Transznemű Fiatalok Kulturális, Oktatási és Szabadidős Közhasznú Egyesülete

(oktatási,kulturális,érdekképviselet)

1138 Budapest, Tomori köz 12. 1./14.
képviselő: Virág Zsolt
Célja a meleg, leszbikus, biszexuális és transznemű fiatalok közösségének szervezése, emberi fejlődésük és jólétük, társadalmi szerepvállalásuk érdekében. ... >>

Szivárvány Szív Nemzetiségek Karitatív és Kulturális Egyesülete

(sport,szociális,kulturális,érdekképviselet)

1135 Budapest, Reitter Ferenc u. 74. fszt. 8.
képviselő: Horváth János
a Szivárvány Szív Nemzetiségek Karitatív és Kulturális Egyesülete tömöríti az 1157 Bp.,Kőrakás park 1-8.sz. alatt lakókat, valamint az 1134 Bp.,Dózsa György út 152. sz. alatt lakókat; - fő célunk a szobabérlók támogatása minden lehetséges módon; - érdekvédelmet folytatunk karitatív alapon; - tagjainknak anyagi és tárgyi támogatást nyújtunk; - kiemelt támogatást nyújtunk a halmozottan hátrányos helyzetű etnikai kisebbséghez tartozó egyesületi tagjainknak; - egyesületünk nemzetiségei tagjainak interetnikus programokat szervezünk; - segítséget nyújtunk lakáspályázatok szakszerű elkészítésében; - szervezünk fakultatív kulturális programokat; - szervezünk tagjainknak házi sportversenyeket. ... >>

Szociális Munkások Demokratikus Szakszervezete

(érdekképviselet)

1132 Budapest, Csanády u. 6/B. II.1.
képviselő: Migács Tibor ... >>

Szövetség a Minőségi Biztonságért

(érdekképviselet)

1138 Budapest, Népfürdő utca 19/A. II./8.
képviselő: dr. Kaló József
szakmai érdekképviselet, állampolgári jogok védelme ... >>

Szövetség Ivóvizeink Védelméért

(oktatási,szociális,érdekképviselet,környezetvédelmi)

1133 Budapest, Tutaj utca 1.
képviselő: dr. Böcker Tivadar, Gondárné Sőregi Katalin, Nagy András
A vízbázisok feltárásával, kialakításával, védelmével, jó állapotban való tartásával, illetve a jó állapot regenerálásával, a vízellátási tervezésével összefüggő hidrogeológiai, hidrológiai, kúttechnikai, informatikai munkálatok elméleti és gyakorlati ismereteinek gyors, hatékony elterjesztése, alkalmazásának népszerűsítése, a módszerek és különösen eredményeinek széleskörű ismertetése. Szakemberek továbbképzése, érdekvédelem. ... >>

Társadalombiztosítási Dolgozók Szakszervezete

(oktatási,érdekképviselet)

1139 Budapest, Váci 73.
képviselő: Schneider Istvánné
Az alapszervezetek együttműködésének koordinálása, egységes fellépésük szervezése, a közös célkitűzések megvalósításához nélkülözhetetlen szakszervezeti egységek egység és összefogás megteremtése. Az alapszervezetekhez tartozó munkavállalók és nyugdíjasok érdekeinek képviselete és érvényesítése. Képzés, továbbképzés, lapkiadás, gyermeküdültetés, segélyezés. Kapcsolattartás a hazai és nemzetközi szakszervezeti mozgalom partnerszervezeteivel. ... >>

Távközlési Országos Szövetség

(érdekképviselet,egyéb)

1132 Budapest, Váci utca 18.
képviselő: Flamich Péter, Körmöczi Béla
A Szövetség a magyar jog hatálya alá tartozó vezeték nélküli és vezetékes hírközlést, kommunikációt és műsorelosztást végző elektronikus hírközlési szolgáltatók országos érdekvédelmi szervezete. ... >>

Tegyünk Együtt Angyalföld-Újlipótvárosért Egyesület

(érdekképviselet)

1136 Budapest, Balzac u. 5.
képviselő: Buzás Árpád ketten együtt, Rónay Lajos ketten együtt, Szederkényi Zita Janka ketten együtt ... >>

Tudományos és Innovációs Dolgozók Szakszervezete

(érdekképviselet)

1132 Budapest, Victor Hugo u. 18-22.
képviselő: Dr. Kuti László, Dr. Révész Márta
A tudománypolitikai és állami irányítás minden szintjén biztosítja tagjai érdekképviseletét, ellenőrzi a szakszervezeti tagság és az alapszervezetek jogainak érvényesülését. ... >>

Vadrózsa Egyesület

(érdekképviselet)

1138 Budapest, Dagály 15/a.
képviselő: Páli János ... >>

Vállalati Munkás-/akalmazotti/ Tanács

(érdekképviselet)

1130 Budapest, Visegrádi 62.
képviselő: Horváth Lukács ... >>

Vám- és Pénzügyi Dolgozók Szakszervezete

(kulturális,érdekképviselet)

1131 Budapest, Fivér utca 4. c.
képviselő: Holecz Gábor
A köztisztviselők, közalkalmazottak és szolgálati viszonyban állók munka-, anyagi-, szociális- és kulturális körülményeinek javítása, bíróság előtti munkajogi képviselete. ... >>

Vám, Jövedéki és Adóügyi Szolgáltatók Szövetsége

(oktatási,érdekképviselet)

1134 Budapest, Lehel 11.
képviselő: Berényi János dr., Fekete Antal
Érdekképviselet, szakmai oktatás. ... >>

Vasutas Kocsiszolgálat Szakszervezeti Szövetsége

(érdekképviselet)

1136 Budapest, Hegedűs Gyula utca 17.
képviselő: Juraskovics Goran, Vojszka János
a vasutas kocsivizsgálók és kapcsolódó dolgozók munkahelyi érdekképviselete ... >>

Vendéglátó Érdekképviseletek Szövetsége

(érdekképviselet)

1134 Budapest, Kassák Lajos utca 69-71.
képviselő: Tarnóczi Lajos
a szövetségi tagok, azaz a vendéglátással foglalkozók érdekképviseletét ellátó, önálló jogi személyiségű egyesületek formájában működő szervezetek által, a Tagegyesületek saját tagjai részére végzett érdek képviseleti tevékenység összehangolása a hatékonyabb érdek képviseleti tevékenység ellátása érdekében, országos, regionális, megyei és helyi szinten, továbbá az Európai Unió intézményrendszerében. ... >>

Volánspec Független Szabad Szakszervezet

(érdekképviselet)

1130 Budapest, Madarász 31.
képviselő: Jaczovszky Igor ... >>

Wenzhou-i Kínaiak Magyarországi Kereskedelmi Szakmai Egyesülete

(kulturális,érdekképviselet)

1135 Budapest, Fáy utca 61.
képviselő: Zhu Gui Lin
Az egyesület alapvető célja, hogy a Magyarországon élő Wenzhou-ik szakmai érdekeit egységesen képviselje, fejlessze és erősítse a kínai kereskedők közötti szakmai információcserét. Célja továbbá, hogy elősegítse a Wenzhou-i kereskedők szakmai alapokon történő együttműködését, javítsa a kínai kereskedelmi munka szakmai minőségét. Az egyesület kulturális missziót is betölt és őrzi a hagyományokat. ... >>
1. oldal 2. oldal 3. oldal 4. oldal 5. oldal