Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Budapest XIII. ker érdekképviselet civil szervezetek


Találatok száma: 235
4. oldal

Magyar Teremlabdarugó Szövetség

(sport,érdekképviselet)

1130 Budapest, Szegedi 27.
képviselő: Bán Károly ... >>

Magyar Vámügyi Szövetség

(érdekképviselet)

1135 Budapest, Szegedi út 37-39.
képviselő: Tüske Péter
Szakmai érdekképviselet. ... >>

Magyar Vendéglátók Ipartestülete

(érdekképviselet)

1138 Budapest, Párkány u. 46. fsz.3.
képviselő: Aubel Ervin együtt, Gombás András együtt, Háber Tamás elnök önállóan, Jakabffy László együtt, Marosfalvi László együtt, Thurzó Béláné együtt, Törő László együtt ... >>

Magyar Veteránautós és Motoros Szövetség

(érdekképviselet)

1133 Budapest, Vág utca 5. 10./55.
képviselő: Jankó István ... >>

Magyar Vizilabda Szövetség

(sport,érdekképviselet)

1138 Budapest Margitsz., Hajós Alfréd Uszoda
képviselő: Dr. Martin György ... >>

Magyarországi Brit Kereskedelmi Kamara

(természetvédelem,kulturális,érdekképviselet)

1137 Budapest, Szent István körút 24. IV./3.
képviselő: Adrian Ellis, Christopher John Noblet, Csurgai Csilla, Mikola Gergely
Az Egyesült Királyság és Magyarország között a kereskedelmi kapcsolatok elősegítése, tanulmányozása és a kereskedelmi érdekek védelme. A kereskedelemmel kapcsolatos statisztikai és egyéb információk gyűjtése és terjesztése. A tagoknak és más jogi vagy természetes személyeknek az Egyesült Királysággal és Magyarországgal meglévő vagy létesítendő kereskedelmi kapcsolatai fejlődésének elősegítése, továbbá a két nép közötti kereskedelmi árucsere elősegítése, valamint minden olyan tevékenység, amely a fenti célok eléréséhez és a brit-magyar kereskedelem bővítéséhez vagy ápolásához tartozik vagy ahhoz vezet.
az Egyesült Királyság és Magyarország között a kereskedelmi kapcsolatok közvetítése, ápolása, továbbfejlesztése,
- a tagoknak és más jogi vagy természetes személyeknek az Egyesült Királysággal és Magyarországgal meglévő vagy létesítendő kulturális kapcsolatai fejlődésének elősegítése, továbbá a két nép közötti kereskedelmi árucsere elősegítése, valamint
- a magyar és külföldi szervezetek, jogi és természetes személyek közötti informális hálózat fenntartása és fejlesztése, különös tekintettel az Egyesült Királyságban bejegyzett szervezetekre és személyekre. ... >>

Magyarországi Gyógyszergyártók Országos Szövetsége

(érdekképviselet)

1134 Budapest, Lehe u. 11.
képviselő: Bogsch Erik
A szervezet képviseli a szakterület érdekeit, ellátja a tagok közötti egyeztetést és kapcsolattartást, valamint folyamatosan figyelemmel kíséri a hazai és külföldi gyógyszerkutatási, fejlesztési, termelési, kereskedelmi és gazdasági folyamatokat, s ezek alapján szakmai információt nyújt a tagoknak, ellátja a tagok szakmai és munkaadói érdekképviseletét. ... >>

Magyarországi Herut Egyesület

(oktatási,kulturális,érdekképviselet)

1132 Budapest, Visegrádi u. 9. IV/7.
képviselő: Hoffman György Ákos
A zsidó hagyományok ápolása, kulturális és nevelő munka, társadalmi tevékenység folytatása a Magyarországon élő zsidóság - különösen a 18-35 korosztály - asszimilációjának megakadájozása érdekében. Elősegítse a kortárs júdaizmus tanulmányozásában való részvételt, továbbá, hogy elősegítse a zsidó történelem, kultúra oktatását. Törekszik a zsidó vallás, kultúra és cionista nemzeti hagyományok megőrzésére, szoros testvéri kapcsolatok kiépítésére a világ zsidóságával. Célja, hogy magyarországi zsidóságban elmélyítse Izrael Állam iránti szolidarítást, elősegítése a cionizmus igazi arculatának és értékeinek széleskörű megismertetése, illetve elfogadtatása. Elfogadja a Cionista Világszövetség által megfogalmazott, u.n. Jeruzsálemi Programot, részt vállal a zsidó nemzeti eszme célitűzéseinek megvalósításában. ... >>

Magyarországi Hivatásos Parlamenti Lobbiért Szövetség

(érdekképviselet)

1136 Budapest, Váci tanya 16.
képviselő: Országbíró Zoltán
szakmai érdekképviselet - nemzetközi tevékenység ... >>

Magyarországi Kínai Nők Egyesülete

(érdekképviselet)

1135 Budapest, Fáy u. 61.
képviselő: Wang Shaomei
A Magyarországon élő kínai származású nők összefogása, érdekképviselete, társadalmi beilleszkedésük elősegítése. ... >>

Magyarországi Színházigazgatók Egyesületeinek Szövetsége

(intézményi,kulturális,érdekképviselet)

1134 Budapest, Váci út 63.
képviselő: Korcsmáros György, Léner Péter
A magyar színházművészet érdekeinek képviselete. ... >>

Magyarországi Vaszati Szövetség Egyesület

(oktatási,kulturális,érdekképviselet)

1131 Budapest, Övezet utca 1/1. 2./3.
képviselő: Lakatos Edit / önállóan, Manhertz József / ketten együtt, Varga László /ketten együtt
Elsősorban az ősi indiai építészeti kultúra - a Vasztu - modern és a nyugati építészeti kultúrával ötvözött változatának, a Vaszatinak Magyarországon történő széleskörű megismertetése és a vaszati kínálta eszközökkel a lakberendezés, otthonteremtés új fajta módjának elterjesztése. E cél érdekében felvállalja, hogy az érdeklődőknek oktatási és kulturális programokat szervez, tanácsadást nyújt, továbbá az e kérdéskört tárgyaló, bemutató képzés, előadás szervezése, kiadványok megjelentetése és terjesztése. ... >>

Margitszigeti Szállodák Szabad Szakszervezete

(érdekképviselet)

1130 Budapest, Margitsziget, Hotel Thermál.
képviselő: Dorner Ferencné ... >>

MB Márkakereskedők Magyarországi Szövetsége

(érdekképviselet)

1133 Budapest, Kárpát utca 21.
képviselő: Friedrich Lixl
MB Márkakereskedők közös érdekeinek a képviselete. ... >>

MegaMentor Országos Egyesület

(érdekképviselet)

1138 Budapest, Róbert Károly krt.12/c.
képviselő: Sebestyén István ... >>

Mercedes-Benz Classics Magyarország Egyesület

(érdekképviselet,egyéb)

1133 Budapest, Kárpát u. 21.
képviselő: Poós László
A historikus, veterán, oldtimer, classics és a youngtimer Mercedes-Benz típusú személygépkocsik tulajdonosainak, használóinak és ezen márkával rokonszenvezők regisztrációja és egységbe tömörítése, érdekvédelme. Az egyesület tagjai számára a historikus, veterán, oldtimer, classics és youngtimer Mercedes-Benz járművek megismerésének biztosítása és az összegyűjtött információkhoz való minél egyszerübb hozzáférés megszervezése a tagság számára. ... >>

MOHAROS TÁRSASÁG Gépjárművezető-képző Szervezetek Érdekképviseleteinek Szövetsége

(oktatási,érdekképviselet)

1138 Budapest, Dagály utca 11.
képviselő: Rajna Ervin
A járművezető-képzésben működő érdekképviseleti szervezetek szakmai érdekérvényesítésének koordinálása. ... >>

Munkabiztonsági és Foglalkozásegészségügyi Szövetség

(egészségügyi,oktatási,érdekképviselet)

1138 Budapest, Népfürdő utca 19/ F.
képviselő: Dr.Koch Mária
A Munkavédelem Országos programjában megfogalmazott stratégiai célok és feladatok szellemében - hozzájárulni az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munka feltételeinek megteremtéséhez a munkavédelemért felelős szakemberek, valamint foglalkozás-egészségügyi szakorvosok összefogásával és munkájuk színvonalának emelésével, információellátásuk színvonalának javításával, együttműködésük fokozásával, emberi és állampolgári jogaik védelmével. Célul tűzi ki továbbá a versenyszférában és a közszolgálat területén működő cégeknél, valamint a közigazgatási és önkormányzati intézményeknél, cégeknél dolgozó munkavédelmi és foglalkozás-egészségügyi szakemberek, vállalkozók, valamint a munkavédelemért tevékenykedő társaságok (gyártók, szolgáltatók) tevékenységének összehangolását. ... >>

Németh László Gimnázium Dolgozóinak Független Pedagógus Szakszervezete

(intézményi,oktatási,érdekképviselet)

1131 Budapest, Nővér u.15-17.
képviselő: Kovács Október
A tagság érdekvédelme, érdekképviselete az iskolán belül és harmadik személyekkel szemben, valamint a tagság véleményének képviselete iskolán belül és kívül az oktatásügyet érintő kérdésekben. ... >>

Nemzeti Ejtőernyős Szövetség

(érdekképviselet)

1130 Budapest, Szent István park 2.
képviselő: Both Lajos ... >>

Nemzeti Épületenergetikai, Klímavédelmi Pályázatkezelők és Szakértők Szövetsége Egyesület

(érdekképviselet,egyéb)

1139 Budapest, Petneházy utca 25. fsz./1.
képviselő: Schmutz László Tamás
Az épületek, építmények egyéb energetikai rendszerek energiahatékonysági és klímavédelmi céljainak és programjainak előmozdítása, ösztönzése, valamint azok előkészítésével és megvalósításával kapcsolatos pályázatkezelői és szakértői feladatok koordinálása és szakmai fejlesztése. ... >>

Nemzetiségek Túra Sportszövetsége

(sport,érdekképviselet)

1135 Budapest, Reitter F. u. 74. fsz.8.
képviselő: Matyasovszky Antal ... >>

NIVÓ Érdekvédelmi Szervezet

(érdekképviselet)

1138 Budapest, Váci út 117-119.
képviselő: Ladányi István, Ladányi István, Ladányi István ... >>

Nonprofit Humán Szolgáltatók Országos Szövetsége

(érdekképviselet)

1136 Budapest, Balzac utca 21. 1./2.
képviselő: Dr.Bényei Andrásné, Ríz Ádám
A tagszervezetek és a humán szolgáltatás területén működő nonprofit szervezetek érdekképviselete, a szolgáltatást nyújtók és az azt igénybevevők érdekeinek érvényesítése, az összes érintett együttműködésének elősegítése , érdekeinek minden lehetséges fórumon való képviselete és védelme. ... >>

Növényolajipari Dolgozók Szakszervezete

(érdekképviselet)

1134 Budapest, Váci út 33.
képviselő: Izápi István, Kanizslai László, Losonczi Antal
A szakszervezet célja a Bunge Növényolajipari Részvénytársaságban, valamint az Unilever Magyarország Korlátolt Felelőségű Társaságban Foglalkoztatottak- aktív dolgozók, nyugdíjasok, jogfenntartók, munkanélülivé váltak - szakmai és munkavállalói érdekeinek érvényesítése, képviselete és védelme, a tagság szociális-, élet- és munkakörülményeinek javítása. ... >>

Nyugdíjbiztosítási Dolgozók Szakszervezete

(érdekképviselet)

1132 Budapest, Visegrádi utca 49.
képviselő: Mayer Péter elnök
a szakszervezet tagjainak országos régióbeli szakmai és munkahelyi szinteken megjelenő érdekeinek képviselete, védelme. A szakszervezeti tagok foglalkoztatását, jogbiztonságát, illetve a dolgozók élet- és munkakörülményeit érintő országos és regionális döntésekben, intézdekések kialakításában történő részvétel, a szociális rászorultság esetén segítségnyújtás. ... >>

Nyugdíjpénztárak Országos Szövetsége

(érdekképviselet)

1138 Budapest, Ramada Grand Hotel Margitszig.
képviselő: Bíróné Rózsás Margit ... >>

Olajmagfeldolgozók Magyarországi Egyesülete

(érdekképviselet)

1134 Budapest, Váci út 33.
képviselő: Kollár Lajos önállóan, Molnár Csaba együttesen, Nagy Tibor együttesen
Az étkezési és nem étkezési olajmagsajtolással, extrahálással és étolajfinomítással foglalkozó magyarországi bejegyzésű társaságok érdekvédelme, közös feladatok meghatározása és összehangolása. ... >>

Országos Munkakutya Sport Egyesület

(sport,oktatási,kulturális,érdekképviselet)

1138 Budapest, Cserhalom 1-3.
képviselő: dr. Sárdi László, Szopó Béla
A társadalom és az egyén közös érdekeinek kielégítésére irányuló kulturális tevékenység, amely magában foglalja valamennyi fajtacsoportba tartozó kutyák kiképzésének, tenyésztésének és tartásának korszerű és tudományos alapokon való tökéletesítését, figyelembe véve a fajtát kitenyésztő országok mindenkori FCI fajtastandard és munkavizsga, tenyésztési és minősítési előírásait; Törekvés a fajták jellegének megfelelő használati alkalmasság fenntartására, tökéletesítésére, Az őrző- védő munkakutyák népszerűsítése, kiképzése az FCI normák alapján; A tagok és jogi személy tagok érdekvédelme és képviselete. ... >>

Ortopedikusok Magyarországi Ipartestülete

(oktatási,érdekképviselet)

1135 Budapest, Szent László út 95.
képviselő: dr. Takács József
Szakemberképzés, mestervizsgáztatás, érdekvédelem és képviselet. ... >>

Orvosi Laboratóriumi Dolgozók Országos Szövetsége

(érdekképviselet)

1135 Budapest, Szabolcs 33.
képviselő: dr. Illésné dr Németh Mária ... >>

"Pannon Vidék" Fiatal Gazda Szövetség

(érdekképviselet,egyéb)

1138 Budapest, Váci út 134. /C.
képviselő: dr. Mikula Lajos, Polgár Ákos, Weisz Miklós
a szövetség összefogja és koordinálja azoknak a fiatal gazdáknak és a belőlük szerveződő egyesületeknek, társadalmi szervezeteknek a tevékenységét, akik a Nyugat-magyarországi régió területén az agrár és vidékfejlesztési szakmai tevékenységgel foglalkoznak. A Szövetség felkarol minden olyan célkitűzést, tevékenységet, illetve kezdeményezést a régióban, amely a fiatal gazdák ügyéhez kapcsolódik. A Szövetség elősegíti és támogatja tagjai szakmai munkájának fejlődését, hatékonyabbá tételét. ... >>

Pest Megyei Iparszövetség /KISZÖV/

(érdekképviselet)

1138 Budapest, Váci út 163. III.17.
képviselő: Arlóy György ... >>

Pest-Budai Egyesületek Szövetsége

(érdekképviselet)

1132 Budapest, Váci út 50.
képviselő: Paszabi János ... >>

Piackutatók Magyarországi Szövetsége

(érdekképviselet)

1136 Budapest, Pannónia utca 32.
képviselő: Jakab Áron László
Szakmai, gazdasági, érdekképviseleti tevékenység. ... >>

Postás Szakszervezet

(sport,oktatási,kulturális,érdekképviselet)

1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6.
képviselő: Pecze Pál
Biztosítani a tagság érdekeinek védelmét, élet- és munkakörülményeinek, életszínvonalának folyamatos javítását. Megteremteni a szervezethez tartozó munkavállalók, nyugdíjasok és a munkanélküliek érdekvédelmi egységét. A tagság védelmére, támogatására elkülönített forrásokat hoz létre. Elősegíteni a tagok szociális ellátását, üdültetését, oktatási- sport és kulturális tevékenységét. ... >>

Postások Szakmai Egyesülete

(érdekképviselet)

1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6.
képviselő: Biczó István, dr. Horváth Sándor, Molnár Sándor, Oláh László dr.
A Magyar Posta területén dolgozó szakemberek és a vele kapcsolatban levő postai szolgáltatást végzők és azt támogatók összefogása, szakismeretük fejlesztése, információkkal való ellátása, az információcsere feltételeinek megteremtése. A postai szolgáltatást végzők érdekeinek képviselete, nemzetközi kapcsolatok ápolása, az Európa Uniós csatlakozás postai szakterületén történő elősegítése. ... >>

Protektor Motoros Egyesület

(érdekképviselet,egyéb)

1139 Budapest, Teve u. 41.
képviselő: Dr. Magyar Csaba József, Vértessy Balázs, Vidor Győző
A motorkerékpárosok érdekvédelme. ... >>

Pszichiáter Magánorvosok Egyesülete

(egészségügyi,érdekképviselet)

1133 Budapest, Szent István körút 4. II./4.
képviselő: Dr. Molnár Károly
Pszichiátriai magánorvoslással foglalkozó tagok önkéntes társulásán alapuló, érdekfeltáró, érdekvédelmi tevékenységet ellátó, a hazai és nemzetközi egészségügyi kapcsolatok fejlesztését elősegítő egyesülés. ... >>

Public Relations és Kommunikációs Egyesület

(érdekképviselet,egyéb)

1134 Budapest, Gidófalvy Lajos utca 23. c. 5./3.A.
képviselő: Kerekes Zsófia, Ring Tamás, Tóth Csaba Gábor, Turi Ágnes, Vandlik Otília Eszter
Az egyesület a pr. hallgatók országos, egyéni és kollektív, szakmai és etikai érdekképviseletét és érdekvédelmét ellátó non-profit szervezet, amely politikai és vallási szempontból semleges.
Más európai országok diákjaival és fiatal szakmabeliekkel való kapcsolattartás, egymás kultúráinak megismerése, a fenntartható fejlődés elveinek megfelelő terjesztése;
Működése során segíti más civil szervezetek munkáját céljaik elérésében, ennek érdekében szakmai tanácsadást folytat. ... >>

Rehabilitációs Gyógyászati Segédeszköz Gyártók és Javítók Érdekvédelmi Egyesülete

(érdekképviselet)

1134 Budapest, Dózsa György út 144.
képviselő: Barcsay András
a rehabilitációs gyógyászati segédeszközök gyártói és javítói tömörítése, működésük támogatása, gazdasági, szakmai tevékenységükhöz segítség nyújtás. ... >>

Rendészeti Kiképzők Szövetsége

(oktatási,érdekképviselet,egyéb)

1134 Budapest, Váci út 19.
képviselő: Borissza Tibor, Dr. Komáromi István társadalmi elnök, Györki Géza ügyvezető elnök
a közbiztonsági és rendészeti feladatokat ellátó szervezetek kiképzésére szakosodott egyesületek és intézmények tevékenységének szervezése, irányítása ... >>

Segély a Vendéglátósokért Alapítvány

(érdekképviselet)

1138 Budapest, Párkány utca 46. fszt./3.
képviselő: Demlyén István, Thurzó Béláné
A Magyar Vendéglátó Ipartestület rászorult tagjainak és hozzátartozóinak támogatása. ... >>

Segít a Szakszervezet Alapítvány

(érdekképviselet,szociális)

1132 Budapest, Váci út 72-74.
képviselő: Märcz László
Az Alapító szakszervezeti tagjainak és azok hozzátartozóinak szociális támogatása. ... >>

Sportegyesületek Budapesti Szövetsége

(sport,érdekképviselet)

1134 Budapest, Dózsa György útja 53.
képviselő: Molnár Imre, Till István, Zsigmond László
A Szövetségbe belépett tagok (önálló jogi személyiségű, vagy társult tagságú, kerületi szövetségek, egyesületek) közös érdekeinek képviselete a Fővárosi- és a Kerületi Önkormányzatok képviselő testületeinek illetékes bizottságai, a Főpolgármesteri Hivatal Sport Ügyosztálya, az országos- és a budapesti sportági szakszövetségek, valamint az állami szervek, a köztestületek, a sporttörvény szerinti sportszövetségek és az egyéb társadalmi szervek előtt.
Az egyesületek, valamint a kerületi szövetségek közötti együttműködés és tapasztalatcsere szervezése, továbbá az egyesületek közötti vitás kérdések megoldásának elősegítése.
Együttműködik mindazon szervekkel, akik a Szövetséggel együttműködni kívánnak.
Az egészséges életmód és a sport népszerűsítése az egyesületek, valamint a kerületi szövetségek alapszabályában, vagy működési leírásában megfogalmazott célok segítése. ... >>
1. oldal 2. oldal 3. oldal 4. oldal 5. oldal