Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Budapest XIII. ker érdekképviselet civil szervezetek


Találatok száma: 235
3. oldal

Magyar Afrika Platform Szövetség

(érdekképviselet,egyéb)

1133 Budapest, Árboc utca 6.
képviselő: Morenth Péter, Mutombo Tshimuanga France
A Szövetség célja, hogy az Afrikában a fejlesztés, kutatás, nemzetközi kapcsolatok bővítésén a humanitárius segélyezés területén tevékenykedő hazai székhelyű, és később az európai szervezeteket összefogja, és ezen szervezetek mind székhelyük szerinti, mind afrikai országba irányuló fenti tevékenységét és hasonló törekvéseiket segítse, koordinálja, a nemzetközi szervezeti és hazai kormányzati, és más szervezeti szinteken elősegítse. ... >>

Magyar Agility Szövetség

(sport,érdekképviselet)

1139 Budapest, Petneházy u. 31. IX/39.
képviselő: Szabó István elnök ... >>

Magyar Állattenyésztők Szövetsége

(érdekképviselet)

1134 Budapest, Lőportál u. 16.
képviselő: Dr. Horn Péter társelnök, dr. Wagenhoffer Szilárd Zsombor, Fekete Balázs
a magyar állattenyésztés társadalmi, gazdasági elismertségének fokozása, tradicionális értékeinek megőrzése, ápolása. ... >>

Magyar Aszfalt Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége

(egészségügyi,érdekképviselet)

1135 Budapest, Szegedi út 35-37.
képviselő: Gyulainé Papercska Magdolna
Jogilag és erkölcsileg megalapozott érdekvédelem minden olyan területen ? szakmai, bér, szociális, egészségügy, stb. ? ahol a tagokat, illetve a tagok kisebb vagy nagyobb közösségével szemben sérelem, jogtalanság merül fel. ... >>

Magyar Birkózó Liga

(sport,érdekképviselet)

1137 Budapest, Szent István körút 28. fsz./3.
képviselő: Csókás Tamás, Kacsó Tibor
A szervezet elsődleges céljának tekinti tagjainak, mint sportszervezeteknek egymás közötti érdekegyeztetését, a sportszervezetek érdekképviseletét és érdekvédelmét. ... >>

Magyar Biztonsági Vállalkozások Munkaadói Szövetsége

(érdekképviselet)

1138 Budapest, Népfürdő utca 19/A. 22./8.
képviselő: Dr.Kaló József
Tagszervezetei számára szakmai, gazdasági érdekképviseleti és érdekérvényesítő tevékenység végzése. ... >>

Magyar Búvár Szakszövetség

(sport,érdekképviselet)

1134 Budapest, Dózsa György út 53.
képviselő: Dr.Nyíri Iván ... >>

Magyar Demokratikus Ifjúsági Szövetség /DEMISZ/

(érdekképviselet)

1138 Budapest, Népfürdő 21/b.
képviselő: Takács István ... >>

Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete

(érdekképviselet)

1139 Budapest, Lomb utca 23-27.
képviselő: Kádár Tamás alelnök, Málnay B. Levente elnök
a televíziós és rádiós médiumok műsorszolgáltatási kultúrájának emelése, a televíziós és rádiós kereskedelmi tevékenység, valamint a tagok erkölcsi súlyának emelése, a tagok szakmai munkájának elősegítése, a megfelelő szakmai munkához szükséges környezet fenntartása, javítása. ... >>

Magyar Esküvőszervezők Szövetsége

(érdekképviselet)

1135 Budapest, Hun utca 7. fszt./3.
képviselő: Nagy Rita
A szövetség tevékenységével kiemelkedő jelentőséget tulajdonít annak, hogy a tagok által nyújtott szakmai szolgáltatások színvonalát emelje, továbbfejlessze és a megvalósított minőségi szolgáltatások nívóját fenntartsa. A szövetség tevékenységével minden erőfeszítést megtesz annak érdekében, hogy tagjai tevékenységét segítse és magasabb színvonalra emelje. Ezen belül célja, hogy egyeztessen és kidolgozzon egy olyan működési koncepciót, amely optimális feltételekkel biztosítja tagjai versenyképességét. A szövetség tagjait erősítő általános, szakmai népszerűsítő kommunikációs stratégia kidolgozása, amelyen keresztül a szövetség tagjainak pozíciója megszilárdulhat. A szövetség tagságának bővítése érdekében lehetséges tagok, társszervezetek felkutatása, az együttműködés alapjainak kidolgozása. A szövetség megszilárdítása közös programok, szakmai utak szervezésével és lebonyolításával. A szövetség törekszik arra, hogy az esküvőszervezői szolgáltatások jó hírnevét, megbecsülését elősegítse, valamint, hogy a szakmát önállóként elismertesse. Ennek érdekében szakmai kritérium rendszert dolgoz ki. A szövetség ellátja az esküvői szolgáltatásokat végző gazdálkodó szervezetek szakmai, érdekképviseleti és érdekegyeztető feladatainak megszervezését és koordinálását. Tekintettel arra, hogy a szövetség elsődleges vállalkozási-gazdasági tevékenységet nem végez, a szövetség tevékenysége során kizárólag olyan érdekképviseleti tevékenységet végez, amely tagjai gazdálkodásának eredményességét nem szolgálja. ... >>

Magyar Felső-, és Középfokú Oktatási, Kutatási és Közgyűjteményi Számítógép - hálózati Egyesület

(oktatási,érdekképviselet)

1132 Budapest, Victor Hugo utca 18-22.
képviselő: Zombory László
A Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Program alkalmazói körébe tartozó intézmények, szervezetek tekintetében hozzájárulni e szervezetek információs infrastruktúrájának és országos számítógépes hálózati szolgáltatásainak összehangolt fejlesztéséhez; elősegíteni hazai és nemzetközi szervezetekben történő részvételüket; képviselni közös érdekeiket. ... >>

Magyar Felvonó Szövetség

(oktatási,érdekképviselet)

1134 Budapest, Róbert Károly körút 61-65.
képviselő: Apatini Kornél
képviselni és közvetíteni a felvonók, mozgólépcsók és mozgójárdák (a továbbiakban felvonók) kivitelezésének, üzembentartóinak és használóinak biztonságát, - elősegíteni a felvonók létesítésének, üzembehelyezésének, üzemben tartásának szakmailag megfelelő és tisztességes feltételeit, - elősegíteni az etikus viselkedés normáinak betartását, - törekedni a termékek és szolgáltatások magas szintű minőségének biztosítására, - elősegíteni a műszaki szabályozás fejlesztését annak érdekében, hogy a nemzeti szinten egységes gyakorlat alakulhassan ki és a hazai szabályozás a nemzetközi normákhoz közelítsen, - elősegíteni a szakmai képzést, továbbképzést alap-, közép- és felsőfokon, - hatékony kommunikációt kialakítani és fenntartani, magas szinten bemutatni és elismertetnia felvonós szakmát, - együttműködni a hatóságokkal, társadalmi-, civil-, tudományos- és más szakmai szervezetekkel, - képviselni a hazai felvonós szakmát a nemzetközi szervezetekben és képíteni ezekkel a kapcsolatot, - érvényesíteni és képviselni a Szövetség érdekeit és jogait, - elismerni a felvonós szakma területén tevékenykedő kiváló szakemberek munkáját, dijakat alapítani. ... >>

Magyar Filmes Kaszkadőr Szövetség

(érdekképviselet)

1131 Budapest, Koma u. 17.
képviselő: Kivés György ... >>

Magyar Gépjárműimportőrök Egyesülete

(érdekképviselet)

1132 Budapest, Váci út 18.
képviselő: Dormán Judit, dr. Győző Gábor ügyvezető elnök, dr. Vas Sándor, Eppel János, Erdélyi Péter, Gyöngyössy István, Horváth Miklós elnök, Makranczi Zsolt ... >>

Magyar Hadigondozottak Országos Nemzeti Szövetsége

(egészségügyi,érdekképviselet,egyéb)

1134 Budapest, Gidófalvi L. utca 1/b.
képviselő: Vadai Mihály Zsolt
A hadigondozottak körében a hazafias nemzeti szellem, a bajtársi érzelem és együvé tartozás érzetének ápolása, a hadigondozottak mindenoldalú érdekvédelme- érdekképviselete, a gazdasági, az anyagi, az erkölcsi, a jogi, az egészségügyi, a szociális védelem előmozdítása, az önsegélyezés megszervezése a lehetőség függvényében. ... >>

Magyar Ifjúsági Eszperantó Szövetség

(érdekképviselet)

1133 Budapest, Kárpát utca 33.
képviselő: Dévainé Gede Krisztina, Záhonyi Lajos
A szövetség az eszperantista fiatalság sajátos igényeinek kielégítéséért ügyködik, más szervezeteknél és intézményeknél képviseli az érdekeiket. Fiatal aktivisták nevelésével és szervezésével biztosítja a magyar és nemzetközi eszperantó mozgalom tagságának bővítését, együttműködik a nem eszperantista ifjúsági mozgalmakkal, valamint támogatja az ifjúság szakmai nevelését az eszperantó nyelv segítségével. ... >>

Magyar Ingatlanközvetítők Országos Szövetsége

(érdekképviselet)

1131 Budapest, Kucsma utca 13. C.
képviselő: Osadcow Gergely ... >>

Magyar Internet Társaság Egyesület

(érdekképviselet)

1132 Budapest, Victor Hugó u. 18-22.
képviselő: Bakonyi Péter ... >>

Magyar Iparszövetség Oktatási Központ Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális,kulturális,érdekképviselet)

1139 Budapest, Hajdú utca 18-24.
képviselő: Dombi József
Az alapító az alapítvány célját az alábbiakra pontosította: Az alapítvány célja olyan sajátos intézményhálózat kialakítása és működtetése, amely eredményesen szolgálja a fiatalok és fiatal felnőttek tanulási igényeit, megalapozza élethosszig tartó tanulásukat és az intézményrendszeren belül lehetőséget biztosít az egyéni képességek szerinti továbbtanulásra, államilag elismert szakmai képesítés megszerzésére. Az alapítvány által működtetett Gimnázium és Szakközépiskola 14 éves kortól gimnáziumi oktató-nevelő munkával készíti fel a tanulókat az érettségi vizsgára, a 9-10. osztályos szakiskolásokat a szakirányú továbbtanulásra. A gimnáziumi és az alapműveltségi tanulmányok idején kiemelt feladatának tekinti a tanulók adottságainak, képességeinek megismerését azért, hogy ezek alapján irányítsa az intézményrendszeren belüli továbbtanulásukat. Az érettségi utáni szakközépiskolai és az alapműveltségi szakasz utáni szakiskolai szakmai képzést a fiatalok igénye és a munkaerőpiac által is alátámasztott követelmények alapján szervezi meg.
Az alapítvány a gimnáziumban érettségizett, tehetséges tanulók számára az intézményrendszeren belül felsőfokú tanulmányok folyatására is lehetőséget nyújt. Az alapítvány által alapított főiskola lehetőséget teremt fiatalok és fiatal felnőttek, felsőfokú alap, illetve kiegészítő képzésre nappali és levelező tagozaton.
A középfokú oktatási intézmény küldetésének tekinti a valamilyen szempontból hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetű fiatalok integrált oktatását, esélyegyenlőségük javítását. Szakiskolai képzésben kiemelt cél a magyar kézművesség világhírű hagyományainak ápolása, ezek megőrzése a mai gazdasági körülmények között.
Az alapítvány feladatának tekinti a felnőttek iskolarendszerű, valamint tanfolyami távoktatási képzését is és ezzel a tevékenységével támogatja a szakmaváltás esélyeit, valamint a szakiskolában végzettek érettségihez való jutását.
Az alapítvány az oktató, szakképző, nevelő feladatok színvonalának emelése érdekében szakmai, pedagógiai és szakértői szolgáltatást szervez.
A mai társadalom rétegződésére, egyes csoportjainak helyzetére figyelemmel az alapítvány feladati közé tartozónak érzi a hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítésére irányuló tevékenységet, valamint a munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítését és a kapcsolódó szolgáltatásokat, melyekkel nagy mértékben hozzá kíván járulni a munkanélküliség csökkentéséhez. ... >>

Magyar Javító - Szolgáltató Szervizek Szövetsége

(természetvédelem,oktatási,kulturális,érdekképviselet)

1132 Budapest, Hegedűs Gyula utca 35-37.
képviselő: Novákovics Ferenc
A szövetség célja az elektromos háztartási gépek, híradástechnikai berendezések, hűtő-, fagyasztó- és klímaberendezések, elektromos és benzinmotoros kerti gépek, varrógépek, kétkerekű járművek, mopedek, gázkészülékek, antennarendszerek stb. javításával foglalkozók szövetségének létrehozása, az ezen témával foglalkozó természetes személyek és vállalkozók közötti kapcsolatok építése, a szakmai kultúra terjesztése, a hagyományok ápolása, oktatása, oktatási, tanácsadási, képviseleti, szakértői és véleményezési tevékenység, és ennek elősegítése, valamint szakmai segítségnyújtás a tagok számára. ... >>

Magyar Juhtenyésztők és Kecsketenyésztők Szövetsége

(érdekképviselet)

1134 Budapest, Lőportár u. 16.
képviselő: dr. Horn Péter, Hajduk Péter ... >>

Magyar Kajak-Kenu Szövetség

(sport,érdekképviselet)

1138 Budapest, Latorca u. 2.
képviselő: Dr.Baráth Etele ... >>

Magyar Kerékpáros Érdekvédelmi Szabadidősport és Turisztikai Szolgáltató Klub--- rövid név: Magyar Kerékpárosklub (MK)

(sport,oktatási,érdekképviselet)

1137 Budapest, Radnóti M. utca 29.
képviselő: László János
Képviselni, érvényesíteni és védeni - szokásvizsgálatokkal, adatfelméréssel és információfeldolgozással alátámasztva - a kerékpárt vásárlók és az azt használni szándékozók (fogyasztók) érdekeit, igényeit, jogait, hazai és nemzetközi szinteken; Megteremteni regionális és országos szinteken a kerékpározóknak az egymás közötti, valamint a hivatalos szervezetekkel való együttműködések lehetőségeit, továbbá kapcsolatokat ápolni a hasonló célú határon túli szervezetekkel; Ismeretterjesztéssel és szakemberképzéssel elősegíteni azt, hogy kialakuljon az egészséges életmódot, az egészség- megőrzést és egészségfejlesztést elősegítő kerékpározás-barát társadalmi és intézményi szemlélet, hogy működőképessé váljanak a környezetkímélő közlekedési rendszerek és hogy kialakuljanak a szabad-idősportot, az aktív, az ifjúsági- és az ökoturizmust elősegítő kerékpár-használat feltételei, technikai, pénzügyi, személyi vonatkozásokban egyaránt. ... >>

Magyar Kick-Box Szövetség

(érdekképviselet)

1131 Budapest, Keszkenő u. 20. II.em.
képviselő: dr. Leyrer Richárd ... >>

Magyar Laser Osztályszövetség

(sport,érdekképviselet)

1134 Budapest, Dózsa György út 1-3. (Magyar V
képviselő: Hegedűs Tibor ... >>

Magyar Lemezlovas Egyesület

(kulturális,érdekképviselet)

1137 Budapest, Szent István körút 2. 2./8.
képviselő: Jeszenszky Zsolt
A magyarországi könnyűzene felvirágoztatásában való aktív részvétel, tagjai által képviselt könnyűzenei stílusirányzatok magyarországi képviselete és terjesztése, a könnyűzenei produkciók e válfajának prezentációja bemutatók, előadások, rendezvények és versenyek alkalmával, a könnyűzenei kultúra résztvevőinek anyagi és erkölcsi támogatása, a fiatalok érdeklődésére, figyelmére számot tartó valamennyi, a zenei neveléssel és szórakoztatással összefüggő program támogatása. Mindezek érdekében közreműködik a gyermekek és fiatalok zenei aktivitásának fokozásában, egészségük megőrzésében, az ifjúság erkölcsi, kulturális nevelésében és nagyobbításában. Ösztönözni kívánja a széleskörű és változatos kulturális élményekben gazdag életmód Magyarországon való térnyerését, a rendszeres kulturális - zenei - programok élvezetének hagyománnyá válását, illetve szót kíván emelni a szórakozással kapcsolatos káros, önveszélyeztető tendenciák (alkohol, dohányipari termékek, kábítószerek és egyéb hallucinogén anyagok fogyasztása) terjedése ellen. ... >>

Magyar Lótenyésztők Országos Szövetsége

(sport,érdekképviselet)

1134 Budapest, Lőportár u. 16.
képviselő: Kőrösi Krisztina, Zilahy István
A lótenyésztés, a lovassport, a lóversenyzés és az egyéb lovasélettel kapcsolatos szervezetek közös céljainak megvalósítása, a minőségi lótenyésztés és a lovassport színvonalának fokozatos emelésében való aktív közreműködés, a lótenyésztés és lovassport tömegbázisának növelése, szakmai és pénzügyi támogatása. ... >>

Magyar Marketing Szövetség

(érdekképviselet)

1135 Budapest, Fáy utca 61.
képviselő: dr. Simon András, Juhász Violetta, Kozák Ákos, Tonk Emil ... >>

Magyar Mentálhigiénés Szövetség

(egészségügyi,érdekképviselet)

1137 Budapest, Katona József út 22. V//1/A.
képviselő: Búza Domonkos
Egészségmegőrzés, egészségfejlesztés, betegségmegelőzés, gyógyító és rehabilitációs tevékenység. (Lelki egészségpromóció és prevenció különös tekintettel a családok, gyermekek és fiatalok lelki egészségének megőrzésére és fejlesztésére.) ... >>

Magyar Mesterségesen Táplált Betegek Szövetsége

(egészségügyi,érdekképviselet)

1134 Budapest, Róbert Károly körút 82-84.
képviselő: Hoffmann Piroska
A mesterségesen táplált betegek otthoni életkörülményeinek, ápolásának és rehabilitációjának segítése, a szakma és a közvélemény tájékoztatása és formálása a média segítségével a mesterséges táplálásról és a szervezet tevékenységéről, valamint betegjogi érdekvédelem. ... >>

Magyar Műugró Szakszövetség

(sport,érdekképviselet)

1138 Budapest, Margitsziget, Hajós Alfréd Uszoda
képviselő: dr. Vereczkey Zoltán, Gémesi László
A Szakszövetség Magyarország területén irányítja, szervezi és ellenőrzi az 1.§-ban meghatározott sportágban folyó közhasznú tevékenységet, közreműködik a Sporttörvényben és az egyéb jogszabályokban meghatározott állami sportfeladatok ellátásában, képviseli sportágának és tagjainak érdekeit, valamint részt vesz a nemzetközi sportszervezetek tevékenységében. ... >>

Magyar Nissanclub Egyesület

(érdekképviselet)

1136 Budapest, Hegedűs Gyula utca 35. a. I/4
képviselő: Luczáti Gábor
Nissan gépjármű tulajdonosok szakmai érdekképviselete ... >>

Magyar Nők a Nemzetközi Kereskedelemben Egyesület

(érdekképviselet)

1132 Budapest, Kádár u. 9-11.VII.em.81.
képviselő: Timár Éva ... >>

Magyar Országos Baseball és Softball Szövetség

(érdekképviselet)

1134 Budapest, Lehel út 11.
képviselő: dr. Vámos Attila, Radácsi András ... >>

Magyar Paraszt Szövetség

(érdekképviselet)

1137 Budapest, Jászai Mari tér 5. 5./23.A.
képviselő: Deák Ferenc, Dr.Vidmann Mihály
A magyarországi gazdatársadalom, a birtokos parasztság és az általa létrehozott társult vállalkozások életvitelének, gazdasági és szociális boldogulásának elősegítése. A gazdatársadalom anyagi, szociális és ökológiai érdekvédelme az érdekkonfliktusok, egyeztetések rendszerében történő szerepvállalás. ... >>

Magyar Party Service Szövetség

(oktatási,érdekképviselet)

1137 Budapest, Szent István krt. 2. V.em.27.
képviselő: Fördős Lajos
Rendezvényeszervezéssel, catering tevékenységgel kapcsolatos általános, szakmai népszerűsítő, ismeret-terjesztő kommunikációs stratégia kidolgozása. A Szövetség tevékenységével kiemelkedő jelentőséget tulajdonít annak, hogy a tagok által nyújtott szakmai szolgáltatások színvonalát emelje, továbbfejlessze és a megvalósított minőségi szolgáltatások nívóját fenntartsa, a Szövetség megszilárdítása közös programok, szakmai utak szervezésével és lebonyolításával. A Szövetség törekszik arra, hogy a rendezvényszervezés catering, partyservice szolgáltatások jó hírnevét, megbecsülését elősegítse, ennek érdekében szakmai etikai kódexet dolgoz ki. A Szövetség tagságának bővítése, így a rendezvényszervezés, catering tevékenység érdekében lehetséges partnerek ( tagok ), társszervek felkutatása, folyamatos, rendszeres kapcsolattartás, információcsere. További fő célja: Oktatási programok szervezése, lebonyolítása, továbbképzések, ismeretterjesztő előadások, közös programok, információs híreket tartalmazó szakmai időszakos kiadványok megjelentetése, tanácsadási tevékenység kiépítése. ... >>

Magyar Polgári Védelmi Szövetség

(érdekképviselet,egyéb)

1131 Budapest, Zsinór u. 8-12.
képviselő: dr. Endrődi István
A társadalmi szervezet célja:
Polgári védelmi, katasztrófavédelmi feladatok végrehajtásában való közreműködés. Közreműködés a lakosság polgári védelmi, katasztrófavédelmi és egyéb humanitárius védelmi feladatokra való felkészítésében, védelmük szervezésében. Együttműködés a katasztrófavédelmi, polgári védelmi feladatokat ellátó országos és területi szervekkel, védelmi bizottságokkal, önkormányzatokkal, társadalmi szervezetekkel. A katasztrófa- és polgári védelmi feladatok végrehajtására önkéntes "önvédelmi" szervezetek létrehozása, felkészítése. ... >>

Magyar Repülő Szövetség

(sport,érdekképviselet)

1138 Budapest, Dagály u. 11. II.em.
képviselő: dr. Kecskeméti Tamás ... >>

Magyar Sertéstenyésztők Szövetsége

(érdekképviselet)

1134 Budapest, Lőportár u. 16.
képviselő: Fekete Balázs
A hazai tenyésztésű setésfajták és hibridek tenyésztésével és hasznosításával foglalkozó szervezetek szakmai érdekképviselete.

Azon szervezetek tevékenységének az összefogása, amelyeknek célja a származásuk szerint hazai tenyésztésű sertésfajták és hibridek tenyésztése és hasznosítása érdekében olyan feltételek biztosítása, amelyek lehetővé teszik a hazai áru-ellátás színvonalának állandó emelkedését, szolgálja a tenyésztők prosperitását. ... >>

Magyar Sportújságíró Szövetség Önsegélyező Sajtóalapítványa

(sport,érdekképviselet,szociális)

1131 Budapest, Futár utca 24. I./2.
képviselő: Gallov Rezső
A magyar sportsajtóban is bizonytalanná vált foglalkoztatási helyzet szociális veszélyeinek ellensúlyozásának elősegítése. A sportsajtóban dolgozó aktív és a nyugdíjas személyek biztonsága megőrzésének elősegítése. ... >>

Magyar Sportújságírók Szövetsége

(sport,érdekképviselet)

1131 Budapest, Futár utca 24. I./2.
képviselő: Ambrus Gábor, Novotny Zoltán, Pajor-Gyulai László
a sportújságíró társadalom szakmai, érdekvédelmi és munkavállalói érdekképviselete. ... >>

Magyar Szállítmányozói és Logisztikai Szolgáltatók Szövetsége

(érdekképviselet)

1139 Budapest, Váci út 85.
képviselő: Dr. Péchy László főtitkár, Fülöp Zsolt társelnök, Iszak Tibor elnök
A szállítmányozási szakma érdekeinek képviselete, védelme. ... >>

Magyar Szarvasmarhatenyésztők Szövetsége

(érdekképviselet)

1134 Budapest, Lőportál u.16.
képviselő: Baranyai Sándor
Szakmai érdekképviselet. ... >>

Magyar Szőrmeipari Szövetség

(érdekképviselet)

1133 Budapest, Váci út 76. III.e.
képviselő: Csányi János alelnök, Lamoga János elnök
A magyar szőrmeipar hírnevének, a szűcs szakma elismertségének elősegítése, szervező munkájával az iparág és a szakma fejlődéséhez való segítségnyújtás. ... >>

Magyar Szürke Szarvasmarhát Tenyésztők Egyesülete

(érdekképviselet)

1134 Budapest, Lőportár u. 16.
képviselő: Baracskay Lajos, dr. Bodó Imre, Gencsi Zoltán, Szomor Dezső ... >>

Magyar Távmunka Szövetség

(érdekképviselet)

1133 Budapest, Váci út 78/A. III.//10.
képviselő: Bóna Ákos
A távmunkával kapcsolatos döntésekre jelentős befolyással bíró, tagjaival jól és gyorsan kommunikáló, jó hírnevű és hatékonyan működő szakmai szervezet létrehozása. A távmunka alkalmazásának és elterjedésének elősegítése a távmunka gazdasági előnyeinek integrált kommunikációjával. A távmunka elterjedését segítő kormányzati célok támogatása. A távmunkával kapcsolatos szakmai ismeretek, információk hasznosítása, az új kutatási és fejlesztési eredmények széleskörű terjesztése, a távmunka elterjedésében aktív szerepet játszó szervezetek szakmai együttműködésének, fejlődésének előmozdítása. A tagok érdekeinek képviselete és védelme a jogalkotási folyamatban és a jogalkalmazásban. A távmunkához kapcsolódó vagy kapcsolható támogatások lehívásának elősegítése. Nemzetközi projektek távmunkában történő kivitelezésének elősegítése. ... >>

Magyar Település- és Területfejlesztők Szövetsége

(természetvédelem,érdekképviselet)

1138 Budapest, Dagály u. 11.
képviselő: Szilvássy István
Érdekvédelem, környezet és természetvédelem, társadalomtudomány. ... >>
1. oldal 2. oldal 3. oldal 4. oldal 5. oldal