Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Budapest XIII. ker érdekképviselet civil szervezetek


Találatok száma: 235
2. oldal

Fővárosi Vízművek Zrt. Munkahelyi Szakszervezet

(érdekképviselet)

1134 Budapest, Váci 23.
képviselő: Pásztor László
A szakszervezet célja, hogy a munkavállaló szakszervezeti tagok munkaviszonyával kapcsolatos érdekeit, jogait képviselje és megvédje. ... >>

Frontharcosok Országos Bajtársi Szövetsége

(érdekképviselet)

1134 Budapest, Dózsa Gy. út 51.
képviselő: Batonay Márk, Batonay Márk, Batonay Márk ... >>

Fundamentum Gyermek és Ifjúsági Célú Alapítványok Szövetsége

(érdekképviselet)

1131 Budapest, Dolmány 12. I.em.6-7.
képviselő: Balázs Péter dr., Bersényi Iván, Cseke Miklós, Csizmár Gábor, Krizsai János, Nemoda István, Papp György, Papp Gyula, Pordány Sarolta ... >>

Független Rendőr Szakszervezet

(kulturális,érdekképviselet)

1133 Budapest, Pozsonyi út 56. I.
képviselő: Pongó Géza, Szél József
A tagok társadalmi, gazdasági, szociális, kulturális, és foglalkoztatási viszonyával kapcsolatos, valamint az élet- és szolgálati körülményeiket érintő érdekeinek és jogainak egységes, hatékony képviselete, illetőleg védelme. ... >>

G4 Szakszervezete

(érdekképviselet)

1139 Budapest, Rozsnyai 23.
képviselő: Nádas Mihály ... >>

Gazdasági Kutató és Fejlesztő Szövetség

(oktatási,érdekképviselet,egyéb)

1134 Budapest, Lehel utca 9.
képviselő: Luft Tamás
az egyesület alapvető célja a magyar gazdaság szereplői, különös tekintettel a mikro-, kis- és középvállalkozói szektor működési hatékonyságának fejlesztése és versenyképességének a növelése, ezáltal a magyar gazdaság élénkítésének az elősegítése, az ország gazdasági versenyképességének javítása. A magyar gazdaságra jellemző foglakoztatási és termelési anomáliák csökkentése, a KKV szektor működési hatékonyságának növelése, beszállító pozíciójuk megerősítése, hálózatosodásuk és nemzetköziesedésük elősegítése révén. Stratégiai cél: a KKV szektorban rejlő lehetőségek maximális kiaknázásának elérése. Az egyetemi kutatói központokban, intézetekben és az ott tevékenykedő fiatal, tehetséges kutatókban rejlő potenciál hasznosításának az elősegítése a gazdasági élet szereplői, különös tekintettel a mikro, kis- és középvállalkozások számára. Az innovatív gondolkodás terjesztése, valamint a vállalkozói szféra és az állami kutatóhelyek együttműködésének az erősítése mind az alapkutatások, mind az alkalmazott kutatások területén. A vállalkozói ismeretek és készségek fejlesztése korszerű szakmai és vállalkozás vezetői ismeretek (pl.: LEAN menedzsment, projektmenedzsment, Controlling, BPR, SixSigma) elterjesztése révén, így a vállalkozói létforma népszerűsítése. ... >>

General Sportkör

(sport,egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális,érdekképviselet)

1138 Budapest, Váci út 188.
képviselő: Kovács András
Elsősorban Budapest területén szervezi a szakosztályaiban folyó sporttevékenységet, valamint - ezzel azonosan fontos területként kezelve - országszerte megvalósítja közhasznú programjait. Sporttevékenységén belül a versenysport, a szabadidősport, és a szeniorsport területét, fontosságát tekintve egyenrangúan kezeli. Tagja kíván lenni a sportágait irányító hazai szövetségeknek, valamint kapcsolatokat ápol azok tagszervezeteivel. Tagja kíván lenni, továbbá mindazon szakmai vagy érdekképviseleti szervezeteknek, amelyek előmozdítják a Sportkör céljait. Célja tovább, hogy a környezetében élő emberek számára alapvető érték legyen az életminőséget javító, a szenvedélybetegségeket kerülő, illetve azt megelőző, valamint rendszeres fizikai aktívitást folytató és környezetére is szemléletformáló hatást gyakorló egészségmagatartás. A sporttevékenység alapvetően a szakosztályi kereteken belül folyik, míg a nevelő, oktató, képességfejlesztő, ismeretterjesztő, kulturális és környezetvédő tevékenységet egyedi rendezvények során kívánják megvalósítani. ... >>

Gépjárművezetőképző Szakoktatók Független Szakszervezete

(érdekképviselet)

1135 Budapest, Frangepán utca 85.
képviselő: Kapitány Tibor
Tagságának képviselete az érdekegyeztetés szakmai és munkahelyi fórumain. A tagság érdekében a már kivívott szakszervezeti jogok megőrzése, új érdekvédelmi, érdekképviseleti jogok megszerzése és érvényesítése, valamint új társszervezetek létrehozása, a taglétszám gyarapítása. A tagság érdekeinek védelme és képviselete, további jogosultságok megszerzése, azok következetes érvényesítése, valamint azoknak a feladatoknak az ellátása, amelyekkel a szervezett tagok közössége megbízza. ... >>

Hadirokkant Szervezetek Működésének Támogatására Szolgáló Alapítvány

(szociális,érdekképviselet)

1134 Budapest, Tűzér u. 64.
képviselő: Müller István
A hadirokkant szervezetek anyagi eszközökkel és "társadalmi háttérrel" történő támogatása az érdekvédelmi tevékenységek kifejtéséhez. ... >>

Hagyományőrző Magyar Vitézek Szövetsége

(kulturális,érdekképviselet)

1134 Budapest, Gidófalvy u. 1/b.
képviselő: Dr.Bartha István ... >>

Hallókészülék Gyártói Képviseletek és Forgalmazók Országos Szövetsége

(érdekképviselet)

1134 Budapest, Lehel utca 11.
képviselő: Hevesi János, Kulcsár Enikő, Meskó Csaba
Tagsága érdekképviselete és együttműködés keresése az illetékes szakmai szervekkel; szakmai állásfoglalások, jogszabály-alkotás és módosítás kezdeményezése, véleményezése, szakértői, tanácsadó tevékenység. ... >>

Hálózati Gyógyszertárak Szövetsége

(érdekképviselet)

1134 Budapest, Huba utca 10.
képviselő: Béres István, Dr. Kinics László, Korodi Karolina (elnök)
A hálózati gyógyszertárak szakmai érdekinek, hálózati gyógyszertárak által üzemeltetett gyógyszertárakban foglalkoztatott gyógyszerészek érdekeinek képviselete, megjelenítése, érvényesítése. A Szövetség célja, hogy a hálózati gyógyszertárak össztársadalmi kihatású érdekeik védelmével hozzájáruljon. Magyarország társadalmi-gazdasági működésének stabilizálásához, és a biztonságos gyógyszerellátáshoz. ... >>

Hangszeresek Országos Szövetsége

(érdekképviselet)

1132 Budapest, Visegrádi utca 32-34. fszt./1.
képviselő: Tóth Csaba
A tagok részére olyan szakmai fórum biztosítása, melyen keresztül érdekeit, véleményüket megfogalmazhatják, a különböző társadalmi viszonyokban ezen véleményeknek, érdekeknek hangot adhatnak. A Szövetség célja a tagok véleményeinek, érdekeinek összehangolása, képviselete, érvényre juttatása. A Hangszeresek szakmai, etikai ér- dekeinek érvényesítése, képviselet és védelme. Az általános szakmai és etikai szabályok kidolgozása és érvényre juttatása. ... >>

Háttér Társaság a Melegekért

(érdekképviselet)

1132 Budapest, Csanády utca 4 /B. II/4.
képviselő: Breznyik János, Mocsonaki László, Szegedi László
A leszbikus, meleg, bisexuális és transznemű közösségek önszerveződésének támogatása. Új intézmények és szolgáltatások létrehozásának elősegítése az állami és civil szférában a leszbikus, meleg, biszexuális és transznemű embereknek a társadalomba való jobb integrálódása érdekében. ... >>

Hazai Nyugdíjpénztárak Országos Szövetsége

(érdekképviselet)

1132 Budapest, Váci út 48/E-F.
képviselő: Fórizs Sándor ... >>

Háziorvosok Országos Egyesülete

(egészségügyi,érdekképviselet)

1136 Budapest, Hegedűs Gyula utca 16. IV./2.
képviselő: dr. Balogh Sándor
az általános orvoslás, házi orvoslás és egészségügyi alapellátás működésének szakmai, gazdasági, finanszírozási, jogi környezeti támogatása és fejlesztése, érdekeinek képviselete, a tagok ismereteinek bővítése és orvosetikai nevelése. ... >>

Hídépítők Szakszervezete

(érdekképviselet)

1138 Budapest, Karikás Frigyes u. 20.
képviselő: Bakó Ferenc ... >>

Hivatásos Labdarúgók Szervezete

(sport,szociális,érdekképviselet)

1132 Budapest, Nyugati tér 5. 3./2.
képviselő: . Dr.HorváthGábor, Gera Zoltán
A szervezet elsődleges céljának tekinti tagjainak, mint hivatásos sportolóknak az érdekképviseletét, érdekvédelmét. Az érdekvédelem általános, amely magában foglalja különösen a labdarúgást érintő jogszabályok véleményezését, javaslattételt, valamint a Magyar Labdarúgó Szövetséggel illetve tagjaival való egyeztető tárgyalások kezdeményezését. A szervezet tagjainak egyéni, jogi problémáinak megoldásában a Szervezeti Jogi Irodája nyújt segítséget. A szervezet segítséget nyújt tagjainak a tevékenységük folytatásához a jogszabályok, illetve az MLSZ szabályzatok által előírt biztosítások megkötéséhez. A szervezet tevékenységével hozzá kíván járulni a magyar labdarúgás fejlődésének elősegítéséhez. A szervezet célja, hogy a hivatásos labdarúgókat foglalkoztató vagy szerződtető sportszervezetekkel, illetve a képviseletükben eljáró Ligákkal Kollektív Szerződés vagy Alapszerződés jöjjön létre és az hatékonyan működjön. ... >>

HODOSZ-Európáért Alapítvány

(oktatási,szociális,érdekképviselet)

1134 Budapest, Lehel u. 41.
képviselő: Béki Sándor
A Honvédségi Dolgozók Szakszervezete tagjainak felkészitései támogatása az Európai Unióhoz történő csatlakozásból eredő feladatok megoldása érdekében. Szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása területén: anyagi támogatást nyújt a kuratórium által meghirdetett pályázat szerint a szociálisan rászoruló HODOSZ tagok közül a gyermeküket egyedül nevelőknek, nagycsaládosoknak, nyugdíjasoknak, a halmozottan hátrányos helyzetűeknek és a súlyos élethelyzetbe kerülteknek. ... >>

Honvéd Sportegyesületek Országos Szövetsége

(sport,érdekképviselet)

1134 Budapest, Dózsa Gy. út 53
képviselő: Farkas László ... >>

Honvédségi Dolgozók Szakszervezete

(egészségügyi,oktatási,érdekképviselet)

1135 Budapest, Lehel u. 41.
képviselő: Breuer László, dr. Zsiga Imre, Varga István
Az MH-nál dolgozó közalkalmazottaknak, a HM köztisztviselőinek, munkavállalóinak, a HM hivatalai és háttérintézményei, a katonai nemzetbiztonsági szolgálatok, a katonai oktatási és egészségügyi intézetek köztisztviselőinek, közalkalmazottainak, a részben vagy egészben HM tulajdonú gazdasági társaságok, valamint a honvédség érdekében szolgáltatást nyújtó gazdasági és közhasznú társaságok, honvédségi pénztárak és alapítványok dolgozóinak, ezen szervek nyugdíjasainak, munkanélkülivé vált tagjainak érdekvédelmét és érdekképviseletét ellátó ágazati-szakmai szakszervezet jogállásával rendelkező, országos, önálló társadalmi szervezet. ... >>

Igaz Szó Magyarországi Romák Független Érdekszövetsége

(érdekképviselet,egyéb)

1134 Budapest, Taksony utca 14. B. III./31.
képviselő: Budai-Horváth Gyula
A Magyar Köztársaság területén élő cigányok érdekképviselete. ... >>

Imperial Tobacco Magyarország Kft. Dolgozókért Alapítvány

(sport,szociális,kulturális,érdekképviselet,egyéb)

1138 Budapest, Váci út 141. VI. em.
képviselő: elnök: Szűcs Zoltán
A Debreceni Dohánygyár Kft. munkavállalóinak kulturális és tömegsport tevékenységének,
valamint idős nyugdíjasainak, hátrányos helyzetű dolgozóinak és szakszervezeti tagságának támogatása. ... >>

Informatikai és Távközlési Szakszervezet

(érdekképviselet)

1135 Budapest, Hun utca 2.
képviselő: Lázár András
A MATÁVCOM munkavállalóinak érdekképviselete. ... >>

Internet Szolgáltatók Érdekvédelmi Egyesülete

(érdekképviselet)

1132 Budapest, Victor H.j utca 18-22. 3022 iroda
képviselő: dr. Bödecs Béla
Az egyesületi tagok érdekképviselete. ... >>

IT-Mentor Egyesület

(kulturális,érdekképviselet)

1133 Budapest, Visegrádi utca 113.
képviselő: Bonyhádi Zsuzsanna
Az egyesület alapcélja a digitális esélyegyenlőség megteremtése a társadalom, gazdaság, kultúra minden területén, az infokommunikációs eszközök és szolgáltatások széleskörű használatnak segítése a rászorulók számára. Az egyesület további fontos, általános célja, hogy közhasznú szolgáltatásait az IT-Mentor tevékenysége révén a rászorultak lehető legszélesebb köre igénybe tudja venni. Ennek érdekében igyekszik elősegíteni a megfelelő jogi gazdasági, társadalmi, kulturális, technikai feltételek megteremtését az egész országra kiterjedően, továbbá a mentorálás magyarországi szakmakultúrájának továbbfejlesztését, erősítését és mélyebb beágyazását a hazai gazdasági, társadalmi és kulturális viszonyokba. ... >>

Kereskedők és Vendéglátók Országos Érdekképviseleti Szövetsége

(érdekképviselet)

1134 Budapest, Kassák Lajos utca 69-71.
képviselő: Dr.Antalffy Gábor
A szövetségbe tömörül gazdasági érdekképviseleti szervezetek (tagegyesületek) egyéni és társas vállalkozó tagjai részére országos, regionális, megyei és helyi gazdasági, szakmai, társadalmi érdekeinek képviselete, védelme, valamint érdekképviseletük ellátása az Európai Unió intézményrendszerében. ... >>

Kinai Nők Baráti Szövetsége Magyarországon

(érdekképviselet)

1135 Budapest, Béke u. 26. II.em. 216.
képviselő: Yang Yijia ... >>

Kisbefektetők Országos Szövetsége

(érdekképviselet)

1139 Budapest, Fiastyúk 60.
képviselő: Dunajcsik György ... >>

Kisgazda Szövetség (KSZ)

(érdekképviselet)

1131 Budapest, Csuka u. 2. fszt.4.
képviselő: Cseh Sándor ... >>

Kiskereskedelmi Vállalkozások Szövetsége

(érdekképviselet)

1134 Budapest, Kassák Lajos utca 69-71.
képviselő: Szalári István
a Szövetségbe tömörül szakmai, munkaadói és gazdasági érdek képviseleti szervezetek (tagegyesületek) egyéni és társas vállalkozó tagjai részére országos, regionális, megyei és helyi gazdasági, szakmai, társadalmi érdekeinek képviselete, védelme, valamint érdekképviseletük ellátása az Európai Unió intézményrendszerében. ... >>

Könnyűipari Vállalkozások Szövetsége

(érdekképviselet)

1138 Budapest, Újpalotai u. 20-22.
képviselő: Galambosi Béla, Horváth Lajos ... >>

Közalkalmazottak Keresztény Szakszervezeteinek Szövetsége

(érdekképviselet)

1134 Budapest, Szabolcs 4-6.
képviselő: Andrásfalvy Bertalan Dr., Pajer László ... >>

Közép-Európai Nemzetközi Oktatási (Közhasznú) Egyesület

(oktatási,érdekképviselet)

1138 Budapest, Danubius utca 10. D.lph. 6//3.
képviselő: Guo Yong
a tagok tanulásának megvalósítása érdekében magyar és nemzetközi intézményekkel kapcsolatot létesíteni és ellátni érdekvédelmi feladatokat. ... >>

Közlekedési, Utánképzési Foglalkozásvezetők Szövetsége

(oktatási,érdekképviselet)

1133 Budapest, Kárpát u. 26.
képviselő: Bolgár Péter együtt, Dr. Bereczky László, Dr. Temesvári Judit együtt ... >>

Közös Jövőnk a Család Egyesület

(kulturális,érdekképviselet)

1132 Budapest, Gyöngyház u. 12.
képviselő: Gyura Etelka, Mihályfy Borbála / kettő együtt, Szilárd Tibor / kettő együtt
A gyermek és családvédelem az egyéni és közösségi érdek összhang- jának szükségességét bemutató kultúra terjesztése, a hagyományok megőrzése, családi érdekvédelmi és környezetvédelmi feladatok ellátása. ... >>

Lakberendezők Országos Szövetsége

(érdekképviselet)

1134 Budapest, Róbert Károly körút 54-58.
képviselő: Ács Erzsébet ... >>

Lehel Piaci Kereskedők Egyesülete

(érdekképviselet)

1136 Budapest, Pannónia u. 25.
képviselő: Agárdi László ... >>

Magángyógyszerészek Országos Szövetsége

(egészségügyi,érdekképviselet)

1135 Budapest, Kerekes utca 9. V/6.
képviselő: Dr. Mikola Bálint elnök ... >>

Magánorvosok Országos Szövetsége

(érdekképviselet)

1135 Budapest, Kerekes utak 9. 5./7.
képviselő: dr. Kovács János, dr. Stehlik Gábor
A magyar magánorvosok szakmai érdekeinek védelme, hatékony jogi képviseletük elősegítése harmadik személlyel, ill. hivatalos szervekkel szemben. ... >>

Magánszemorvosok Közhasznú Egyesülete

(egészségügyi,oktatási,érdekképviselet)

1135 Budapest, Kerekes utca 9. V//7.
képviselő: dr. Bereczki Árpád, dr. Seres András
a magyar magánszemorvosok szakmai érdekeinek védelme, hatékony jogi képviseletük elősegítése harmadik személlyel, illetve hivatalos szervekkel szemben
a tagok és tágabb értelemben az egész orvostársadalom szakmai ismereteinek bővítése, tudományos tevékenységük segítése, szakmai specializáció elősegítése
tudományos rendezvények, szakképzés és szakmai továbbképzések szervezése
orvostudományi szakmai, tudományos tevékenység, kutatás
a gyógyító-megelőző munka hatékonyságának javítása, a közvélemény ezzel kapcsolatos tájékoztatása
a magánszemorvoslás fejlődésének, ismertté tételének, gyakorlati alkalmazásának elősegítése
a népbetegségek gyógyításával, megelőzésével kapcsolatos szakmai és társadalmi rehabilitációs tevékenység. ... >>

Magyar Ablakgyártók és Forgalmazók Egyesülete

(érdekképviselet)

1135 Budapest, Szent László út 15. A. 3./4.
képviselő: Kiss József, Nagy István, Pölyhe István
Az ajtó- és ablakgyártás területén szakmai, gazdasági érdekképviseleti tevékenység ellátása. ... >>

Magyar Adótanácsadók és Könyvelők Szövetsége

(természetvédelem,érdekképviselet)

1134 Budapest, Lehel utca 11. III.
képviselő: Zara László
1. A Szövetség célja a Szövetséget alkotó tagszervezetek tagsága társadalmi és szakmai érdekeinek átfogó képviselete, védelme és érvényesítése, a tagszervezetek képviselete.
2. A Szövetség az adótanácsadók, az adószakértők, a számviteli szakemberek, és a könyveléssel vállalkozásszerűen foglalkozó természetes személyek és társaságok, valamint ezek ügyfeleinek szakmai, erkölcsi érdekeinek képviseletét, érdekvédelmét hivatott képviselni.
3. A szövetség részt kíván venni az adózás, a társadalombiztosítás, az illeték, a vám, a számvitel, az ezekkel rokon más szakterületek szabályozásának alakításában, az ezekkel összefüggő jogszabályok előkészítő jogszabályok előkészítő szakaszában, valamint a jogszabályok végrehajtása során, az ellenőrzési szakaszban a tagszervezet részére, igénye alapján közvetlen érdekképviseleti tevékenységet is ellát.
4. Amennyiben a törvényhozás a tagszervezetek által gyakorolt foglalkozásokra köztestületi szervezet kíván létrehozni, ebben az esetben részt kíván venni szakmai köztestület létrehozását célzó jogszabály előkészítésében, a köztestületi szervezet kialakításában, létrehozásában. A Szövetségnek azonban nem célja a tagszervezetek által képviselt szakmákra köztestület létrehozása.
5.) A Szövetség a tagszervezetek tagjainak munkakörülményeit is befolyásoló, adózással összefüggő törvények, szabályok előkészítése során véleményt nyilvánít, javaslatot tesz az illetékes hatóságok, bizottságok és szervek részére, a reálisan kivitelezhető megoldások, közérthető törvények és jogszabályok létrehozására, módosítására, és elősegíti ezek helyes egységes értelmezését, a leghelyesebb eljárási gyakorlat kialakítás alkalmazását. Ezen célok megvalósítása érdekében kapcsolat kialakítására, folyamatos együttműködésre törekszik.
az adózás, a társadalombiztosítás, az illeték, a vám, a számvitel, az ezekkel rokon más szakterületek országgyűlési bizottságaival, a kormányzati szervekkel, valamint az adó- és vámhatóságokkal,
a tagszervezetek tagjai, valamint a tagszervezetek tagjainak ügyfelei adózási, társadalombiztosítási, illeték, vám, számviteli, az ezekkel rokon más szakterületeket ellenőrző hatóságokkal,
a tagszervezetek által képviselt szakmák esetében a különböző törvény-előkészítő szervezetekkel. ... >>

Magyar Adótanácsadók és Könyvviteli Szolgáltatók Országos Egyesülete

(természetvédelem,érdekképviselet)

1134 Budapest, Lehel utca 11. III./304.
képviselő: Zara László
Az Egyesület elsősorban az adótanácsadók és a könyvvitellel vállalkozásszerűen foglalkozó természetes személyek és társaságok, valamint ezek ügyfeleinek szakmai, erkölcsi érdekeinek képviseletét, érdekvédelmét hivatott képviselni. Részt kíván venni az adózás, a társadalombiztosítás, az illeték, a vám, a számvitel valamint ezzel összefüggő jogszabályok előkészítő szakaszában, a fenti jogszabályok végrehajtása során, az ellenőrzési szakaszban érdekképviseleti tevékenységet lát el tagjai részére. Részt kíván venni továbbá az önálló szakmai érdekképviseleti és szakmai önkormányzati köztestület létrehozását célzó jogszabály előkészítésében, törvényi rendelkezés esetén a köztestületi szervezet kialakításában, létrehozásában. ... >>
1. oldal 2. oldal 3. oldal 4. oldal 5. oldal