Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Budapest XIII. ker egyéb civil szervezetek


Találatok száma: 125
1. oldal

A Felsőfokú Vendéglátó Oktatásért Alapítvány

(oktatási,egyéb)

1138 Budapest, Párkány utca 46. fsz./3.
képviselő: Kovács Ferencné
A felsőfokú vendéglátó oktatás támogatása. ... >>

A Racionális Közéletért Egyesület

(egyéb)

1136 Budapest, Balzac utca 9. II./3.
képviselő: Babarczy Eszter
Konstruktív párbeszédre buzdító kommunikációs és információs csatorna, internetes felület létrehozása, amely lehetővé teszi az államháztartásra, az adóforintok felhasználására vonatkozó kérdések, a költségvetés magyarázatai, az államháztartással kapcsolatok kritikák és javaslatok összegyűjtését. ... >>

A Társadalmi Összetartozásért Alapítvány

(oktatási,szociális,egyéb)

1133 Budapest, Dráva utca 12. II./45.
képviselő: Gyuris Tamás
Az alapítvány a társadalmi összetartozást erősítő programok kezdeményezése, támogatása. A társadalmi és szociálpolitikai tervezésben való részvétel. A települési, a regionális és a területi fejlesztésekben való részvétel, az ágazatközi programok, együttműködésének erősítése, hátrányos helyzetű társadalmi csoportok felzárkóztatása. Ezen célok elérése érdekében az alapítvány kutatási, tervezési. fejlesztési, módszertani és szolgáltatási, képzési programokat kezdeményez, illetve hajt végre, valamint kapcsolódik hasonló tartalmú és célú programokhoz országos és nemzetközi szinten egyaránt. ... >>

ABBÁZIA Közhasznú Alapítvány

(sport,egészségügyi,egyéb)

1136 Budapest, Tátra út 32. I/1.
képviselő: Bors Gyula, Bors Ursula, Dr. Tiboly Kriszta
Az alapítvány célja,hogy az un. ?ABBÁZIA Cégcsoport? (azaz a Keszthely, Erzsébet királyné útja 21., Erzsébet királyné útja 23., 8360. Keszthely, Petőfi S. u. 2.) és 8360. Keszthely, Arany J. u. 1. szám alatti székhelyű gazdasági társaságok) által foglalkoztatott munkavállalók fogazatának, szájhigiéniájának fogorvos általi rendbehozatala, oly módon, hogy a társadalombiztosítás által nem fizetendő ?önerőt? az alapítvány közvetlenül, számla alapján teljesíti a tevékenységet elvégző fogorvos felé. Az egészség-megelőzési cél keretében az alapítvány finanszírozza a munkavállalók olyan egészségügyi szűrésen való részvételét, amelyet a társadalombiztosítás nem, vagy nem egész összegében támogat. Szükség esetén az alapítvány súlyos betegségen átesett, vagy balesetet szenvedett munkavállalók rehabilitációs, máshonnan szintén meg nem térülő költségű rehabilitációjára is vállalkozik. Az alapítvány működésének megkezdésekor legfeljebb 2.000.000.-Ft értékben kívánja ezt a célt megvalósítani. Az alapítvány támogatni kívánja a keszthelyi (és a város 20 km-es vonzáskörzetében élő), valamint a határon kívül élő, elsősorban erdélyi azon tanulói jogviszonyban álló, 22 évesnél nem idősebb személyeket, akik szociálisan rászorulnak arra, hogy akár magyarországi akár honi, esetleg külföldi ösztöndíj formájában, akár más módon segítséget kapjanak életkörülményeik javításához, annak érdekében, hogy energiájukat kizárólag a minél eredményesebb tanulás elérésére fordíthassák. A támogatást csak olyan személyek vehetik igénybe, akik tanulmányi eredményeik, vagy más kimagasló képességeik alapján érdemlegesek arra. Az alapítvány működésének megkezdésekor legfeljebb 3.000.000.- Ft értékben kívánja ezt a célt megvalósítani. Az alapítvány célja a méltatlan körülmények között élő, gazdátlan vagy elhagyott állatok befogása és a megfelelő gondozása, ellátása, amely akár egy legalább 20 férőhelyes állatmenhely létrehozásával és fenntartásával, akár a szóban forgó állatok megfelelő körülmények közötti állattartását felvállaló személyeknél ? utólagos ellenőrzéssel ? való elhelyezéssel történhet. A védendő állatok köre elsősorban kutya és macska, de egyéb rászoruló állat gondozása sem kizárt. Az alapítvány működésének megkezdésekor legfeljebb 2.000.000.- Ft értékben kívánja ezt a célt megvalósítani. Célja a lovassport támogatása, amely elsősorban a versenyzők anyagi segítésében nyilvánul meg, lovaglási lehetőség biztosításával, eszközök vásárlásával, vagy az edző honoráriumának a felkészülő versenyző helyett történő megfizetésével, vagy más egyéb módon. Az alapítvány működésének megkezdésekor legfeljebb 2.000.- Ft értékben kívánja ezt a célt megvalósítani. ... >>

Angyalföldi Túramotorsport Egyesület

(sport,egyéb)

1139 Budapest, Üteg u. 29. VII.46.
képviselő: Rékai Frigyes Lóránt
Az egyesület elsősorban a túramotorsportnak szeretne segítséget nyújtani abban, hogy hobbijuknak hódolva minél több élménnyel gazdagodjanak. A cél elérése érdekében az egyesület motoros túrákat szervez hazánk és más országok területére egyaránt. Az egyesület segít felkészíteni tagjait és motorkerékpárjaikat, hogy eredményesen vehessenek részt a hazai és nemzetközi versenyeken. A tagok és más személyek között a kapcsolattartás rendezvények, motoros találkozók megszervezésének segítségével biztosítja. Az egyesület céljainak megvalósítása érdekében - megállapodás alapján - szoros kapcsolatot tart mindazokkal az állami, társadalmi és gazdálkodó szervezetekkel, amelyek elősegítik azok megvalósulását, részt vállalnak az egyesület működési feltételeinek biztosításában és fejlesztésében. ... >>

"ÁNSÁNTÉ" Kulturális Egyesület

(kulturális,egyéb)

1138 Budapest, Szekszárdi utca 12. b.
képviselő: Sultz Sándor
A kortárs magyar szerzők műveinek színpadra állítása. ... >>

Aquatic Ape Ecolúció Kutatási Alapítvány

(oktatási,egyéb)

1132 Budapest, Visegrádi utca 29. fszt./5.
képviselő: Páliné Czech Viktória
Az emberi evolúció "aquatic ape" teóriájának tudományos vizsgálata. Olyan biológiai, antropológiai kutatásokat szervez és támogat, melyek az emberi evolúció és a vízi élettér közötti kapcsolatot tudományos módszerekkel igyekeznek feltárni. A tudományos kutatások keretében az alapítvány kiemelt figyelmet szentel a problémakör komplex megközelítésére, különös tekintettel az inter- és multidiszciplináris eszközrendszer alkalmazására. Az evolúciós folyamat mélyebb megértését, az azt magában foglaló és arra hatást gyakorló ökoszisztéma funkcionális feltárásával kívánja megvalósítani. Támogatja az "aquatic ape" teória népszerűsítését a nyomtatott és elektronikus médiákban, valamint az "aguatic ape" teróriában érintett nemzetközi tudományos és oktatási intézményekkel való kapcsolatok kiépítését, információs cserét és tudományos együttműködést. ... >>

ATKA - Alkalmazott Társadalmi Kutatások Intézete Közhasznú Alapítvány

(oktatási,kulturális,egyéb)

1139 Budapest, Szegedi utca 10. 2./10.
képviselő: dr. Dunavölgyi Szilveszter, dr. Póczik Szilveszter
Európai színvonalú, korszerű nemzetközi szakismeretekkel és kapcsolatokkal rendelkező szakemberek részvételével széleskörű hazai és nemzetközi együttműködésen nyugvó, színvonalas társadalom- és humántudományos kutatások feltételeinek megteremtése, ilyenek tervezése, végrehajtása, a kutatások során szerzett tapasztalatok hasznosítása a tudományos és társadalmi életben, a társadalmi és kulturális innováció területein, elsősorban a felsőoktatás, közigazgatás, jogalkotás, jogalkalmazás területén. ... >>

Autós Életciklus Érdekképviseleti Nagykoalíció Egyesület

(egyéb)

1132 Budapest, Váci út 18.
képviselő: Knezsik István
A gépjármű életciklus mentén a hazai gépjárműgyártás, kereskedelem, szolgáltatás, finanszírozás, biztosítás, gépjármű bontás konszolidálása és az ügyfelek minőségi kiszogálása és biztonsága céljából ajánlásokat fogalmazzanak meg a tagok számára. ... >>

"Botond" Diákok Sportolását, Nevelését Segítő Egyesület

(sport,egyéb)

1131 Budapest, Futár u. 10.
képviselő: Kereki Mariann, Molnár Szilvia, Takács Gábor ... >>

Buda a Dolgozókért Alapítvány

(egyéb)

1132 Budapest, Váci utca 72-74.
képviselő: Müller István
Az alapítvány célja elsősorban a Budapesti Elektromos Művek Nyilvánosan Működő Rt.-nek és azok tagvállalatainál dolgozó munkavállalók, illetve azok Ptk.-ban meghatározott hozzátartozóinak balesete, halálesete miatti hátrányos helyzet kiküszöbölésa, ily módon a hátrányos helyzetbe került dolgozók, hozzátartozók szociális támogatása.... ... >>

Budapest Fórum: Európai Regionális Tanulmányok Hálózata

(egyéb)

1139 Budapest, Frangepán utca 50-56.
képviselő: Csurgai Horváthné Glavanovics Andrea titkár, dr. Lévai Imre alelnök, Hervainé Dr.Szabó Gyöngyvér elnök
Az európai regionális társadalomtudományi kutatások összehangolása és összegezése, konferenciák, szemináriumok és más rendezvények szervezése, könyvek, tanulmányok és más kiadványok megjelentetése az Alpok - Duna - Adria Régió múlt-, jelen- és jövőbeli fejlődésének témakörében az egyesült Európa eszméjének jegyében, az európai integráció előmozdítása érdekében. ... >>

Budapest Szent István Lions Klub

(egyéb)

1132 Budapest, Visegrádi 47.
képviselő: Szabó Miklós ... >>

Budapesti Mezőgép Munkástanácsa

(egyéb)

1139 Budapest, Forgács 9./a
képviselő: Dunai Sándor, Marinkás Péter, Viandt Fülöp ... >>

Civil Egyesület a Terézvárosért

(egyéb)

1132 Budapest, Váci út 64. B. II./4.
képviselő: Sipos Tamás
A terézvárosi lakók emberi és állampolgári jogainak érdekképviselete. ... >>

Civil Szektor Kutatásáért Egyesület

(oktatási,egyéb)

1133 Budapest, Kárpát utca 2. III./52.
képviselő: Dr. Bucsi Anikó
A hazai civil szektor múltjának , jelenének , jövőbeli fejlesztési irányainak , illetve a civil szektor és a közigazgatás kapcsolatrendszerének kutatása , ez irányú ismeretterjesztő tevékenység. ... >>

De JURE LIGA A Demokratikus Jogállamiságunk Uniós Reformereinek Egyesülete

(egyéb)

1136 Budapest, Gergely Győző utca 13. V./1.
képviselő: Válint Gyula
Az egyesület célul tűzi ki az egyre gyarapodóan nehéz vitákkal és kemény szavakkal terhes jogalkotás, valamint jogalkalmazás átfogó rendszerének demokratikus eszközökkel történő megújításának támogatását. Ennek érdekében számít minden jó szándékú emberre, aki hisz egy kiszámíthatóbb, igazságosabb és haladóbb gondolkodású jogrendszer megteremtésében. Ebből eredően az élet minden területén közreműködik az egyetemes emberi szabadságjogok, főként a véleménynyilvánítás szabadsága, a hatékony jogorvoslathoz való jog és a megkülönbözetés tilalmát érintő problémák kezelésében. Szándékai szerint küzd a hatósági eljárás során tapasztalható hivatali túlkapások és törvénysértések visszaszorításáért, az emberi méltóság megóvásáért. Társadalmi szerepvállalásai során ezen szempontokat az Európai Unió követelményrendszerének elismerésével és figyelembe vételével, jószolgálati tevékenységével igyekszik érvényesíteni. Nemzetközi kapcsolatrendszer kiépítése és ápolása mellett nagy hangsúlyt fektet a jogrendszerünkkel szemben tapasztalható, fokozódó társadalmi elégedetlenség feloldására, a bizalom erősítésére. Mindezt abban a reményben, hogy céljából és törekvéseiből következő tevékenységével elősegíti a jogbiztonságból következő társadalmi nyugalom és független törvényességi viszonyok megteremtését. S mert a nyilvánvaló jogegyenlőségi törekvéséhez a jogintézmények és az állampolgárok megújuló egymásra találásra van szükség, igyekszik a céljaiért a legjobb tudása szerint eljárni. Az egyesület kiemelt céljaként tehát az Európai Uniós jogharmonizáció és esélyegyenlőség elősegítését tűzi ki. ... >>

Demokratikus Ifjúsági Világszövetség

(érdekképviselet,egyéb)

1139 Budapest, Frangepán u. 16.
képviselő: Bashir Hala Abdel Latif Mohamed, Mariam Morales, Miguel Madeira, Wail Battrekhi
A fiatalok támogatása, fejlődésének elősegítése, érdekeinek védelme és a jövő generációk boldogságát és jólétét biztosítsa. ... >>

DONATIO Önsegélyező Pénztár

(egyéb)

1134 Budapest, Váci út 45. 1./6.
képviselő: Szauter Tamás ... >>

Első Flyball Kutyás Szabadidősport Egyesület

(sport,oktatási,egyéb)

1139 Budapest, Petneházy utca 31. IX//39.
képviselő: Szabó István
a Flyball sporttevékenységet folytató amatőr sportolók és pártoló tagok egységbe szervezése, a szabadidő hasznos flyball sporttevékenységgel való eltöltése;
Versenyekre felkészítés, versenyeztetés Magyarországon és külföldön szervezett versenyeken;
A tagok továbbképzése, a sportággal kapcsolatos szakmai ismeretének bővítése;
Eredményes flyball csapatok versenyeken történő elindulásának támogatása;
A kutyák flyball sportra való felkészítése;
Az általa folytatott sport szélesebb körben történő megismertetése, elterjesztése;
A tagok összehangolt munkájának eredményeképpen sikeres részvétel az Önkormányzatok, és más közigazgatási hatóságok által a sporttevékenységet végző szervezetek számára kiírt pályázatokon, ezáltal az Egyesület működési feltételének, színvonalának biztosítása, javítása;
Egészséges életmódra nevelés;
Kulturált kutyatartó szemlélet és békés kutya-ember kapcsolat kialakítása;
Bíróképzés, vizsgáztatás, bírók regisztrálása;
Edzőképzés vizsgáztatás, edzők regisztrálása;
Magyar flyball csapatok és kutyák regisztrálása, nyilvántartás vezetése;
Magyar flyball versenyszabályzat karbantartása a nemzetközi flyball szabályzat figyelembevételével;
Magyarországi versenyek szervezésének koordinálása, szakmai és technikai segítségnyújtás;
Sporttal kapcsolatos kiadványok szerkesztése, terjesztése;
Érdekképviselet. ... >>

Emberi Értékekért Egyesület

(egyéb)

1130 Budapest, Béke 118.
képviselő: Balczó Jánosné, Várhegyi Csaba, Viola Elemér ... >>

Érdekvédelmi Szövetség

(érdekképviselet,egyéb)

1138 Budapest, Párkány 16.
képviselő: Bene Zsolt, Madai András ... >>

Europa Varietas Alapítvány

(kulturális,egyéb)

1135 Budapest, Szent László út 15. 5./8.
képviselő: Solymos Tamás, Türke András István, Varga Gergely
Az alapítvány elsődleges célja, hogy elősegítse az euroatlanti térség államainak együttműködését, valamint az európai értékek, nemzetek, népek kulturális-nyelvi önazonosságának és sokszínűségének megőrzését. Az alapítvány elő kívánja mozdítani Magyarország aktív részvételét ebben a közösségben, hogy az integráció a magyarság és a többi európai nemzet számára e sokszínűség megmaradását és kiteljesedését jelenthesse. Tevékenységével hozzá kíván járulni az európai és nemzeti kulturális örökség védelméhez és minél szélesebb körben történő megismertetéséhez. ... >>

Európai Kínai Kereskedők Egyesülete

(egyéb)

1135 Budapest, Béke út 26.
képviselő: Gu Zhong Yao elnökhelyettes, Li Guanghua elnökhelyettes, Tomas C. Tiu elnök
A Kínában és Európában élő kínaiak közötti információáramlás fejlesztése. ... >>

Európai Kínaiak Békét és Egységet Előmozdító Társasága

(egyéb)

1135 Budapest, Béke út 26.
képviselő: Li Guanghua, Tomas C. Tiu, Zhang Guo Zhi
Összekapcsolja azokat a személyeket és szervezeteket, akik helyeslik Kína egységét és előmozdítják mindazokat a cserekapcsolatokat, amelyek segítik az ország békés egyesítését, előreviszik a tajvani szoros két oldalán élő népek megértését és egymás iránti bizalmát, ellenzik Tajvan függetlenségét és Kína békés egyesítése érdekében tevékenykednek. ... >>

European Activist Magyarország Egyesület

(oktatási,egyéb)

1133 Budapest, Hegedűs Gyula utca 92. I./22.
képviselő: Gáti Mátyás
A közigazgatásban, vállalkozói- és civil szférában dolgozó tehetséges fiatal szakembereket közös értékek - úgymint emberi jogok tiszteletben tartása, demokrácia, szolidaritás, társadalmi igazságosság és versenyképesség, kohézió és élhető környezet - mentén csoportba szervezze. Az egyesület azokat kívánja aktivizálni és csoportba szervezni, akik értékközösséget tudnak vállalni vele. Az egyesület lehetőséget nyújt a tagoknak és érdeklődő kívülállóknak a szervezet által nyújtott képzéseken, rendezvényeken való aktív részvéte ... >>

FERRARI OWNERS Club Magyarország

(egyéb)

1138 Budapest, Váci út 175.
képviselő: Ilkovits Ádám
Az egyesület célja, hogy elősegítse az információk cseréjét és terjesztését a Ferrari cég autóiról és technikai fejlődésükről. ... >>

Fiatalok a Megértésért

(egyéb)

1138 Budapest, Népfürdő 15/A.
képviselő: Kosinszky Miklós ... >>

Fogyasztóvédelmi és Jogi Érdekérvényesítő Egyesület

(egyéb)

1134 Budapest, Lehel út 22. C. fsz./3.
képviselő: Varga Sándor
Az egyesület célja elsődlegesen fogyasztóvédelemmel kapcsolatos tevékenység ellátása. Az Egyesület fogyasztóvédelem alatt érti a hatóságok fogyasztóvédelmi, valamint a szolgáltató, kereskedő társaságok, ügyfélpolitikai tevékenységének együttesét, kiegészítve a belföldön és külföldön szokásos eljárásokkal és már bevált módszerekkel. Az egyesület a fogyasztó védelem melle foglalkozik egyedi ügyekben jogvitákban történő közreműködéssel, jogi érdekérvényesítés támogatásával. ... >>

Fotóoptikai Berendezéseket Gyártók Magyarországi Képviselőinek Egyesülete

(oktatási,egyéb)

1131 Budapest, Záhony utca 7.
képviselő: Csiba Péter, Huller Gyula, Moravcsik László
A fényképezési kultúra támogatása, terjesztése Magyarországon, az emberi értékek és fényképezés terén bekövetkezett technikai fejlődés összhangjának megteremtése, az egyesületi tagok egyeztetett nézeteinek és édekeinek képviselete a kormánnyal, kereskedelmi és más kormányzati szervekkel, hatóságokkal folytatott párbeszédek során, a fényképezéssel kapcsolatos szakmai ismeretek bővítése, a fotóoptikai cikkek terén a környezetvédelem feltételeinek alakítása, a fejlett országokban már meghonosodott hulladékhasznosítási megoldások, módszerek ismereteinek terjesztése és tudatosítása Magyarországon annak érdekében, hogy a környezet megóvása a társadalmi gondolkodás részévé váljon.
A fotóoptikai cikkek terén megvalósuló új technikai megoldások, azok hasznosíthatóságának ismertetése és népszerűsítése, elsősorban az oktatásban, a fogyasztói szolgáltatások, értékesítések színvonalának emelése, illetve ennek elősegítése, küzdelem a tisztességtelen verseny minden formája ellen. ... >>

Gazdasági Kutató és Fejlesztő Szövetség

(oktatási,érdekképviselet,egyéb)

1134 Budapest, Lehel utca 9.
képviselő: Luft Tamás
az egyesület alapvető célja a magyar gazdaság szereplői, különös tekintettel a mikro-, kis- és középvállalkozói szektor működési hatékonyságának fejlesztése és versenyképességének a növelése, ezáltal a magyar gazdaság élénkítésének az elősegítése, az ország gazdasági versenyképességének javítása. A magyar gazdaságra jellemző foglakoztatási és termelési anomáliák csökkentése, a KKV szektor működési hatékonyságának növelése, beszállító pozíciójuk megerősítése, hálózatosodásuk és nemzetköziesedésük elősegítése révén. Stratégiai cél: a KKV szektorban rejlő lehetőségek maximális kiaknázásának elérése. Az egyetemi kutatói központokban, intézetekben és az ott tevékenykedő fiatal, tehetséges kutatókban rejlő potenciál hasznosításának az elősegítése a gazdasági élet szereplői, különös tekintettel a mikro, kis- és középvállalkozások számára. Az innovatív gondolkodás terjesztése, valamint a vállalkozói szféra és az állami kutatóhelyek együttműködésének az erősítése mind az alapkutatások, mind az alkalmazott kutatások területén. A vállalkozói ismeretek és készségek fejlesztése korszerű szakmai és vállalkozás vezetői ismeretek (pl.: LEAN menedzsment, projektmenedzsment, Controlling, BPR, SixSigma) elterjesztése révén, így a vállalkozói létforma népszerűsítése. ... >>

Holstein-Fríz Tenyésztők Egyesülete

(egyéb)

1134 Budapest, Lőportár u. 16.
képviselő: Bognár László, Kiss Ferenc
A magyar holstein-fríz fajta genetikai képességének folyamatos javítása, az egységes tenyésztési elvek érvényesítése, a tenyésztők érdekképviselete, a fajtiszta és keresztezett állomány nemesítése, a tej, a vágóállat és a tenyészállat export lehetőségeinek bővítése, az áruk minőségi javításának elősegítése, a hazai tenyésztési kultúra fejlesztése és a tenyésztői munka népszerűsítése. ... >>

Hungarian Business Leaders Forum

(egyéb)

1139 Budapest, Váci út 99.
képviselő: Adriány Kincső, Czakó Borbála, David Thompson, Majdik Zoltán, Richard Skene
A HBLF helyi vezető üzletemberek és nemzetközi vállalkozások helyi képviselőinek, valamint Magyarországon befolyásos üzletembereknek társasága és képviselete, akik az üzleti élet és a társadalom javát szolgáló felelős üzleti magatartás elkötelezettjei, és akiknek célja Magyarország társadalimi, gazdasági és környezetvédelmi szempontból fenntartható fejlődésének támogatása. ... >>

Igaz Szó Magyarországi Romák Független Érdekszövetsége

(érdekképviselet,egyéb)

1134 Budapest, Taksony utca 14. B. III./31.
képviselő: Budai-Horváth Gyula
A Magyar Köztársaság területén élő cigányok érdekképviselete. ... >>

Igazságosabb és Biztonságosabb Közlekedésért Országos Egyesület

(egyéb)

1137 Budapest, Budai Nagy Antal utca 6. 1./3.
képviselő: dr. Jurenkó Szabolcs
A magyarországi gépjármű-tulajdonlásra és üzemeltetésre vonatkozó információknak a tulajdonosokhoz történő hatékony eljuttatásának elősegítése, érdekeinek védelme, a gépjármű-tulajdonosok jogtudatos magatartásának elősegítése, a közúti biztonság előmozdítása. ... >>

Imperial Tobacco Magyarország Kft. Dolgozókért Alapítvány

(sport,szociális,kulturális,érdekképviselet,egyéb)

1138 Budapest, Váci út 141. VI. em.
képviselő: elnök: Szűcs Zoltán
A Debreceni Dohánygyár Kft. munkavállalóinak kulturális és tömegsport tevékenységének,
valamint idős nyugdíjasainak, hátrányos helyzetű dolgozóinak és szakszervezeti tagságának támogatása. ... >>

Informatikai és Telekommunikációs Innovávió Alapítvány

(egyéb)

1131 Budapest, Babér utca 35. II./16.a.
képviselő: Mészöly Zsolt
a fejlődő informatikai és telekommunikációs technológiák és eszközök elterjedésének és alkalmazásának elősegítése. ... >>

International Police Association /Nemzetközi Rendőregylet /Magyar Szekció Pest Megyei Szervezete

(egyéb)

1137 Budapest, Pozsonyi út 56.
képviselő: Tenczel György
megyei szinten szervezett keretet biztosítson a megyei tagságnak az IPA Magyar Szekció tagszervezeteivel való folyamatos kapcsolattartásához, a tagsági kötelezettségek teljesítéséhez és a jogok gyakorlásának elősegítéséhez, IPA nemzetközi kapcsolatok szervezéséhez, a tagság szabadidős programjainak szervezéséhez, a szabadidő hasznos és aktív eltöltéséhez, a szellemi felfrissüléséhez. A szervezet továbbá támogatja, tevékenyen végzi és segíti az időszerű biztonságpolitikai célkitűzésekkel, a közrend és a közbiztonsággal, valamint a közlekedés biztonságával kapcsolatos feladatok végrehajtását. ... >>

International Police Association Magyar Szekció BRFK Egyesülete

(egyéb)

1139 Budapest, Teve utca 4-6.
képviselő: Kozák Tibor elnök, Tóth Imre titkár
A tagok közötti szakmai kapcsolat és bajtársiasság erősítése, a nyugalmazott és aktív rendvédelmi dolgozók egységbe kovácsolása. ... >>

International Police Association Magyar Szekció Közép-Magyarországi Szervezete (IPA MSZ KMSZ)

(egyéb)

1135 Budapest, Reitter Ferenc utca 90.
képviselő: Lovasi József
Az IPA Nemzetközi, Magyar Szekció Alapszabályához igazodva és a magyar egyesülési jogon alapulóan önkormányzati formában térségi szinten szervezett keretet biztosítson a tagságnak:
- IPA Magyar Szekció Elnökségével és a tagszervezeteivel való folyamatos kapcsolattartás, a tagsági kötelezettségek teljesítésének és a jogok gyakorlásának megvalósításához,
- IPA nemzetközi kapcsolatok létrejöttének ösztönzése, azok és új kapcsolatok szervezésével,
-a tagság és társadalmi szervezet szabadidős programjainak szervezése, a szabadidő hasznos és aktív eltöltés, a szellemi felfrissülés elősegítése,
- együttműködés a közös szakmai munkát segítő publikációk és kiadványok szerkesztésébe, közzétételébe.

A szervezet támogatja és végzi az időszerű biztonságpolitikai célkitűzésekkel, a közrend és a közbiztonsággal, valamint a közlekedés biztonságával kapcsolatos feladatok végrehajtását. ... >>

International Police Association Magyar Szekciója

(egyéb)

1139 Budapest, Teve u. 4-6.
képviselő: Németh Lajos
Országos szervezeti keretet biztosítson az IPA tagszervezeteinek, tagjainak az IPA szervezetekkel való folyamatos kapcsolattartáshoz, az IPA tagsági kötelezettségek teljesítéséhez és a jogok gyakorlásának elősegítéséhez, az IPA nemzetközi kapcsolatainak szervezéséhez. Támogatja és tevékenyen segíti az időszerű biztonságpolitikai célkitűzésekkel, a közbiztonsággal, valamint a közlekedés biztonságával és a bűnmegelőzéssel kapcsolatos feladatok végrehajtását. ... >>

Ipari Energiafogyasztók Fóruma

(egyéb)

1137 Budapest, Jászai Mari tér 6.
képviselő: Dr.Szaniszló Mihály, Tóth Ákos ... >>

Jóakarat Közhasznú Alapítvány

(egyéb)

1134 Budapest, Csángó u. 18/B.
képviselő: Pere Lajos
Az Országos Nazarénus Hitfelekezet működése során felmerülő anyagi, humanitárius és szociális támogatás elősegítése. ... >>

Kepes György Alapítvány

(egyéb)

1135 Budapest, Kisgömb u. 30.
képviselő: Csáji Attila
A tudományos- technikai eredmények, a technikai kultúra és ennek eszközei, valamint a humán kultúra egységének elősegítése. ... >>

Környezetbarát Közlekedésért Egyesület

(oktatási,egyéb)

1138 Budapest, Tomori utca 25/a. 4./8.
képviselő: Weisz Gábor
A közösségi közlekedést használók igényeinek felismerése, felvállalása és közvetítése a szakma és a döntéshozók felé. A közlekedés jelentősebb eseményeinek és eszközeinek az utókor számára való megörökítése. Hazai és külföldi városok közlekedésének tanulmányozása. A közlekedés történetének kutatása. A tagok szakirányú képzésének elősegítése. ... >>

Közép - Európai Fejlesztési Egyesület

(egyéb)

1139 Budapest, Gömb utca 48. 7./12.
képviselő: Trombitás Zoltán
magyarországi fejlesztéspolitikai irányok bemutatása és segítése,
- a fenntartható területfejlesztési politikák ismertetése és alkalmazásának elősegítése a hazai tervezési gyakorlatban,
- az európai uniós és euro-atlanti gondolat népszerűsítése,
- kelet- és délkelet-európai régió fejlődésének előmozdítása az integráció és stabilitás érdekében,
- a megújuló-energia források és az energiahatékonyság elősegítése és népszerűsítése, valamint ezek Európai Unióhoz kapcsolódó programjainak terjesztésének elősegítése,
- hazai önkormányzati gazdálkodás és menedzselés korszerűbbé tételének előmozdítása. ... >>

Közép-európai Kognitív Tudományi Társaság

(egyéb)

1136 Budapest, Balzac utca 30. III/2.
képviselő: dr. Pléh Csaba
a nemzetközi együttműködés elősegítése a kognitív tudomány területén, kiemelt hangsúllyal a közép-európai régióra. ... >>

Közgáz Baráti Kör Alapítvány

(oktatási,kulturális,egyéb)

1131 Budapest, Koma utca 11.
képviselő: Majoros István
Támogatást nyújtani a budapesti közgazdászképzés hatékonyabb és eredményesebb folytatása végzéséhez. Hozzájárulni a Budapesti Közgazdasági Egyetem oktatási, kulturális és szociális helyiségei és eszközei megfelelő színvonalának a fenntartásához és fejlesztéséhez. az alapítvány hozzájárul a magyar közgazdász társadalom összefogásához, kapcsolattartásához, évenkénti kulturális és szakmai összejöveteleinek szervezéséhez, továbbá éveként támogatja a fiatal közgazdák publikálási lehetőségeit. ... >>

Kultúra az Interneten Alapítvány

(egyéb)

1136 Budapest, Pannónia u. 5-7. fszt.4.
képviselő: Scaricamazza Orsolya elnök
A magyar kultúra interneten történő terjesztésének elősegítése. ... >>
1. oldal 2. oldal 3. oldal