Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Budapest XII. ker szociális civil szervezetek


Találatok száma: 90
1. oldal

A Gyermekért és Családért Alapítvány

(oktatási,szociális)

1125 Budapest, Diós árok 1-3.
képviselő: Dr.Kurimay Tamás
A többgenerációs család életminőségének megőrzése és javítása. A családon belüli erőszak megszüntetésének elősegítése. A családok konfliktus kezelésének különböző módszerekkel történő támogatása. A jövő generáció és a gyermekek lelki egészségének és fejlődésének támogatása. A gyermekekkel és a családokkal foglalkozó szakemberek és segítő foglalkozásúak képzésének és továbbképzésének kidolgozása és biztosítása. A lelki egészség megteremtését célzó kutatások és módszerek kidolgozása és támogatása. Segítségnyújtás állami, egyházi és társadalmi szerveknek a gyermekkel és a családdal problémák feltáráshoz és megoldásához. ... >>

A Takarékszövetkezetek a Mozgássérült Művészekért Alapítvány

(szociális,kulturális)

1125 Budapest, Fogaskerekű utca 4.
képviselő: dr. Turi Dénes
A mozgássérült képzőművészek támogatása. ... >>

Addiktológiai Kutató Intézet Alapítvány

(intézményi,egészségügyi,oktatási,szociális)

1121 Budapest, Remete u. 12.
képviselő: Dr.Gerevich József
szenvedély- és egyéb betegségek megelőzése, dohányzás, gyógyszerabuzus, kábítószerfüggőség és AIDS megelőzése az iskolában, lakóhelyi közösségekben, kortárscsoportokban - szenvedélybetegek gyógykezelése, utógondozása és rehabilitációja, rehabilitációs foglalkoztatása - szenvedélybetegek szűrése, drogbetegek AIDS megelőzése, szűrése, AIDS tréningje - szenvedélybetegekre vonatkozó kutatások - modellkísérletek, akcióprogramok és értékelésük - szakemberképzés és továbbképzés a szenvedélybetegségek területén - nemzetközi kapcsolatok kiépítése, külföldi tanulmányutak, külföldi konferenciákon való részvétel, szakembercsere hazai és külföldi szervezetek között - európai összehasonlító kutatásokban való részvétel - hazai és nemzetközi szervezetekkel való együttműködés kutatásban, gyógyításban, képzésben és megelőzésben, az euroatlanti integráció segítése - hazai és nemzetközi konferenciák szervezése - szakkiadványok szerkesztése, kiadása - kisebbségi-, emberi- és betegjogok érvényesítése - magyarországi etnikai kisebbségek, valamint a határon túli magyarság addiktológiai problémáinak segítése - gyermek- és ifjúságvédelem - kábítószer-, alkohol- és egy kémiai szerekkel kapcsolatos policy-jellegű kutatások és tevékenységek - gyógykezelés - egyéb gyógyító intézmény alapítványi formában való működtetése ... >>

Ágai Karola és Szendrey-Karper László a Szívsebészetért és Szívgyógyászatért Alapítvány

(intézményi,egészségügyi,szociális)

1122 Budapest, Csaba utca 10. V/43.
képviselő: Czinege Judit, Farkas Dominika, Havassy Péter, Havassyné dr. Farkas Márta, Vadnai József
A szívsebészet és szívgyógyászat ellátásához szükséges orvosi berendezések, műszerek (például EKG készülék, szívultrahang, stb) beszerzéséhez szükséges anyagi támogatás nyújtása kórházak és szakorvosi rendelők részére. ... >>

Andrássy Program Közhasznú Alapítvány

(természetvédelem,szociális,kulturális,egyéb)

1122 Budapest, Városmajor utca 48. b. I./3.
képviselő: Nagy Júlianna
Budapest és a vidéki térségek, kiemelten a jövedelemtermelő képesség, munkaerő-piaci helyzet, infrastrukturális ellátottság, szolgáltatási hozzáférés szempontjából hátrányos helyzetűnek minősülő kistérségek kooperációja az érintett vidéki térségek esélyegyenlőségének és kiegyensúlyozott fejlődésének, illetve kulturális örökségük, hagyományaik, természeti értékeik és a megtermelt javaik Budapest lakosságával történő megismertetése és megosztása érdekében. ... >>

Angyalszem Alapítvány a Gyermekekért

(intézményi,oktatási,kulturális,szociális)

1125 Budapest, Istenhegyi út 76.
képviselő: Mihályfalvi Zoltán (2 együttesen!), Tar Zsombor (2 együttesen!), Tarné Szabó Csilla (2 együttesen!)
Önálló jövedelemmel nem rendelkező, elsősorban óvodás, ill. kisiskolás korú gyermekek óvodai, iskolai, ill. iskolán kívüli szociális ás kultúrális jellegű támogatása. ... >>

Az Élet Megy Tovább Alapítvány

(oktatási,szociális)

1126 Budapest, Tóth L. u. 24.
képviselő: Sándorné Erdélyi Judit
Középsúlyos értelmileg sérült fiatalok gyógyító, szociális és oktatási ellátásának elősegítése. ... >>

"Bírák az Igazságszolgáltatásért" Alapítvány

(sport,kulturális,szociális)

1122 Budapest, Tóth Lőrinc utca 6.
képviselő: dr. Makai Lajos
A Magyar Köztársaság területén működő bíróságok bíráinak, igazságügyi alkalmazottainak szakmai, kulturális, sporttevékenységének támogatása. ... >>

Boldogabb Jövőért Gyermekeket és Rászorulókat Segítő Közhasznú Alapítvány

(egészségügyi,szociális)

1121 Budapest, Tatárvirág utca 8897/007
képviselő: Vadiján Tamara
Létminimum alatt élők, arra rászorulók támogatása, részükre egészségügyi - szociális és rehabilitációs segítségnyújtás;
munkahelyteremtés;
tájékoztatás és tapasztalatcserék szervezése ... >>

Collegium Regőczianum Alapítvány

(szociális)

1125 Budapest, Galgóczy 49.
képviselő: Miklián László ... >>

Cselekvő Remény Alapítvány

(szociális,egyéb)

1124 Budapest, Mártonhegyi út 47/B.
képviselő: Kertész Annamária, Paál Beáta, Szabó Orsolya
A különböző keresztény felekezetek közötti kiengesztelődés elősegítése, egyházközségek életében alulról szerveződő kisközösségek támogatása, hátrányos helyzetű emberek támogatása, segítése. ... >>

Csemete Alapítvány

(egészségügyi,oktatási,szociális)

1121 Budapest, Pinty utca 13.
képviselő: Andrea Snow, dr. Ormai Gabriella, Kovács Gábor, Nagy Judit Zsuzsanna, Robert Snow
A Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő, 1121 Budapest, Rege u. 2., Kalóz u. 6. és Széchenyi emlékút 3-5. szám alatt elhelyezkedő gyermekotthonokban élő gyermekek bármilyen módon történő támogatásának elősegítése; az otthonokban élő gyermekek mentális és fizikális gondozásának elősegítése és jobbítása, különösen a krónikus beteg vagy fogyatékos gyermekeknél; a gyermekek fantáziájának, kreativitásának, tehetségének, ismeretanyagának növelése, kommunikációkészségének és életörömének az elősegítése; a meglévő berendezések korszerűsítése és további berendezések biztosítása az otthonokban élő gyermekek jólétének biztosítása, a kiegyensúlyozott, békés és barátságos légkör megteremtése az érzelmi és szellemi fejlődés elősegítése érdekében. ... >>

Csodakút Alapítvány

(egészségügyi,oktatási,szociális)

1121 Budapest, Széchenyi emlékút 7.
képviselő: Czakó Éva elnökkel együtt, dr. Neumann Márta elnök, Kristyán Judit elnökkel együtt
Hátrányos helyzetű gyermekek megsegítése, betegségmegelőzés. Képességfejlesztési programok szervezése. Nevelés-oktatási intézetek tárgyi feltételeinek ... >>

Darnel Alapítvány

(szociális)

1120 Budapest, Szarvas G. 24.
képviselő: Balázs Péter ... >>

Dialógus, Együtt a Széteső Világban Egyesület

(szociális)

1124 Budapest, Tornalja u. 23.
képviselő: Béres Orsolya, Csáky-Pallavicini Krisztina, Dr. Tomcsányi Teodóra ... >>

Drogprevenciós Alapítvány

(szociális)

1125 Budapest, Kiss Áron 22/c.
képviselő: Csiszér Nóra dr.
A magyarországi drogfogyasztás csökkentése, megelőzés útján. ... >>

Egészség és Életút Közhasznú Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális)

1124 Budapest, Stromfeld utca 30. II./11.
képviselő: Iloc Mária Mónika
A tanulási nehézségekkel, részképesség zavarral küszködő (ép értelmű, pl.: írás, olvasás, számolás, magatartási zavarok stb.), valamint a hátrányos szociális helyzetű gyermekek megsegítése, érdekeik védelme. A szülők, nevelők, pedagógusok, gyógypedagógusok munkájának összefogása, tanácsadás biztosítása.
Helyzetfelmérés, iskolai felzárkóztatás és terápiás foglalkozások megszervezése és lebonyolítása. Serdülő-korúaknak tanácsadás, tehetség-gondozás, részképesség-fejlesztés.
Tájékoztatás és tanácsadás a szülőknek és nevelőknek a gyermekek tanulási és beilleszkedési nehézségeiből eredő problémáik megoldásában. ... >>

Egyedülálló Szülők Klubja Alapítvány

(oktatási,szociális,kulturális,egyéb)

1122 Budapest, Székács utca 21 I./3.
képviselő: Nagy Anna
Az egyedülálló, gyermeküket egyedül nevelő szülők támogatása, elsősorban egy létrehozandó internetes portálon keresztül történő tanácsadással, segítségnyújtással. Az alapítvány további célja az ennek érdekében történő családsegítés, oktatás, ismeretterjesztés, kulturális tevékenység, gyermek- és ifjúságvédelem, illetve érdekképviselet, a hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése, továbbá az emberi jogok védelme. Az alapítvány feladata a célok megvalósítását segítő eszközök felkutatása, támogatások igénybevétele és nyújtása. ... >>

Egyesület a Szülőföldért

(szociális)

1120 Budapest, Győri út 14.
képviselő: Kemény András ... >>

Együtt a Családért Alapítvány

(egészségügyi,szociális)

1124 Budapest, Csörsz utca 49-51.
képviselő: dr. Becher Ákos, dr. Fehér Helga, dr. Gyöfi-Tóth Péter, dr. Hoffmann Rita, dr. Horváth Mónika, dr. Posztl András
Az Együtt a Családért Alapítvány legfőbb célja, hogy a kiszolgáltatott embertársaikon segítsen, vagyis a tartósan beteg és/vagy rászoruló gyerekeken, felnőtteken, az őket ellátó hozzátartozókon, családokon segítsen anyagi segítségnyújtás vagy tárgyi eszközök, szolgáltatások számukra történő finanszírozása útján. A támogatások és segítségnyújtások történhetnek közvetlenül, tehát egyenesen az adott személynek ill. ellátójának nyújtott alkalmi vagy rendszeres pénzügyi segélyezés formájában, vagy ápolás, ellátás célját szolgáló eszközök ( a gyógyításhoz szükséges felszerelések, eszközök, gyógyszerek etc.) vagy ápolási, ellátási szolgáltatások finanszírozása útján. ... >>

Ejtőernyős Bajtársainkért Alapítvány

(szociális)

1126 Budapest, Böszörményi út 21.
képviselő: Újfalusi Csaba elnök
A magyar ejtőernyősök önhibájukon kívül hátrányos helyzetbe került tagjai és hozzátartozói támogatása. ... >>

"Életszeretet - Életöröm" A pszichológiai kultúra fejlesztésére az egyéni életút kibontakoztatásához Alapítvány

(szociális)

1124 Budapest, Lejtő utca 24. fsz./1.
képviselő: Soltész Krisztina /elnök
hogy keresse, önállóan vagy másokkal együttműködve alkalmazza azokat a pszichológiai módszereket, melyek segítik az egyéneket és a társas csoportokat emberi értékeik kibontásában. ... >>

"Emberi Jogi Kommunikáció" Alapítvány

(oktatási,szociális,egyéb)

1126 Budapest, Kakukk út 20. I./3.
képviselő: dr. Lévai Katalin Virginia
A hátrányos helyzetben lévő emberek életkörülményeinek javítása, különös hangsúlyt fektetve a nemzeti etnikai kisebbségek, a romák, és a hajléktalan emberek, menekültek és a bevándorlók, a testi és szellemi fogyatékosok helyzetére. Az alapítvány támogatni kívánja a nemek, a kor, valamint a szexuális másság alapján történő megkülönböztetések ellen irányuló tevékenységeket, a tudományos kutatás, a média-monitoring, a tanácsadás, képzési programok, konferenciák szervezésének eszközével, a célokat érintő témában könyvkiadás támogatásával valamint esetlegesen anyagi segítségnyújtással. Az alapítvány különös hangsúlyt kíván helyezni az európai migráció társadalmi feszültségek médiamegjelenítésére. ... >>

Európai Roma Rendvédelmi Bajtársi Közhasznú Egyesület

(oktatási,szociális)

1126 Budapest, Böszörményi út 21.
képviselő: Boda József
Az esélyegyenlőség megteremtésének elősegítése az egyesület létrehozásában résztvevő államok rendvédelmi szerveiben; a rendvédelmi szervek és a roma közösségek között fennálló kölcsönös előítéletesség csökkentése; a cigány származású kollégák számának növelése a rendvédelmi szervek állományában; a már állományban lévő roma kollégák élet- és szolgálati körülményeinek javítása; segítség nyújtás identitás problémáik leküzdésében; roma-rendőr konfliktusokban történő közvetítés, a sokszínűség, az esélyegyenlőség, az előítéletek csökkentése témakörökben zajló hazai és nemzetközi rendvédelmi képzésekben történő részvétel, nemzeti és nemzetközi szervekkel történő együttműködés; a romákat a többségi társadalom részéről érő előítéletek csökkentése és mindaz által a roma kisebbség hazai és európai integrációjának támogatása.? ... >>

Félix Alapítvány

(kulturális,szociális)

1121 Budapest, Zugligeti út 14.
képviselő: dr. Szívós István Antal
Az alapítvány életre hívásának és működésének célja a nehéz anyagi körülmények között élő és az alkotó művészek erkölcsi , szellemi, anyagi támogatása. A szervezet különösen fontos célja az idős művészek anyagi segítése. Az alapítvány fontosnak tartja a Magyarországon élő és alkotó művészek szellemi, kulturális örökségének az ápolását, széles társadalmi rétegekkel való megismertetését. ... >>

Fényes Napocska Alapítvány

(szociális)

1124 Budapest, Stromfeld Aurél utca 26. a.
képviselő: Tornóczky Anita
a hátrányos helyzetű csoportok, elsősorban mozgássérült, csökkent munkaképességű és egyéb fogyatékossággal élők ? főleg gyermekek ? nyaralási lehetőségeinek biztosítása, a nyaralás során szabadidős tevékenységének szervezése és lebonyolítása, állapotuknak, koruknak megfelelő foglalkoztatása, személyiség- és képességfejlesztés, szocializációjának és rehabilitációjának elősegítése, életvezetését könnyítő, életminőségét javító szolgáltatások nyújtása, ezáltal társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése. ... >>

Fővárosi Igazságügyi Szakértői Alapítvány

(szociális)

1126 Budapest, Szoboszlai u. 2-4.
képviselő: Dr. Melegh Gábor
A Budapest Főváros, valamint Pest és Nógrád megye területén működő igazságügyi szakértők tevékenységének elősegitése, a szakértői munka szinvonalának emelése érdekben. ... >>

Független Gazdaságpolitikai Újságírásért Alapítvány

(szociális)

1121 Budapest, Hóvirág utca 32.
képviselő: Litván Károly, Simon Ernő
Az alapítvány célja független és minőségi gazdazágpolitikai újságírás ösztözése és támogatása. ... >>

Göbölyös József "SOMA" Alapítvány

(oktatási,szociális)

1124 Budapest, Szánkó utca 4.
képviselő: Löke András
A magyar tényfeltáró újságírás támogatása, a fiatal, tehetséges újságírók díjazásán keresztül. ... >>

Hippoterápia Gyógylovaglás és Lovastorna Alapítvány

(szociális)

1123 Budapest, Kékgolyó utca 2/A.
képviselő: Dr.Kiss Csaba
A mozgássérültek és értelmi fogyatékosok részére gyógylovaglás megszervezése. ... >>

Hurrá Nyaralunk Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,szociális)

1123 Budapest, Greguss utca 6.
képviselő: Kósa Zoltán
Óvodáskorú gyermekek,valamint alap-közép- és felsőfokú intézmények diákjai és más szociális szempontból rászorultak üdültetése, szakmai és diák sporttáborok szevezése, bonyolítása. ... >>

Istenhegyi Szent László Kolping Család

(szociális)

1125 Budapest, Diána u. 15/a.
képviselő: Tóthné Makk Ágnes
Tagjainak a katolikus társadalmi tanítás szerinti tevékenységen keresztül a közjó szolgálata, az egyház és a társadalom állandó megújulásának segítése. ... >>

Játszóház-Foglalkoztató Közhasznú Alapítvány

(egészségügyi,szociális)

1124 Budapest, Meredek 29.
képviselő: Szondiné Dóczy Irén
Gyermekegészségügyi intézmények mentálhygiénés foglalkoztatási játszóházának kialakítása és működtetése. ... >>

JÓSEGÉLY ALAPÍTVÁNY

(kulturális,szociális)

1124 Budapest, Somorjai u. 10/B.
képviselő: Dr. Buzády Tibor
Szociális támogatások szervezése és elbírálása, közösségi jellegű intézmények és épületek támogatása, kulturális és vallási rendezvények szervezése és támogatása, történelmi és földrajzi kutatómunka támogatása. ... >>

Julianna Alapítvány a Családon belüli Erőszak Áldozatainak Megsegítéséért

(szociális)

1123 Budapest, Alkotás utca 7/A. 1./2.
képviselő: Kiss Lajos Csaba
A családon belüli erőszak áldozatainak történő segítségnyújtás, mentálhigiénés gondozási lehetőség biztosításával és anyagi forrás rendelkezésre bocsátásával a közvetlen létfenntartáshoz, a mindennapi szükségletek kielégítéséhez, továbbá az erőszak áldozatává vált személyek életesélyeinek növeléséhez, a családi élet újrakezdéséhez. Amennyiben a családi környezet helyreállítása már nem megoldható, az alapítvány célja az áldozatok olyan intézményekben történő elhelyezkedésének segítése, mely teljes körű gondoskodást, szociális ellátást nyújt számukra. ... >>

Julianna Mária - Gyermekotthont Támogató - Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális)

1125 Budapest, Mátyás király út 29.
képviselő: Hampel Katalin, Horváth zoltán
Családi háttérrel, vagy bármely okból otthonnal nem rendelkező sérült gyermekek és fiatalok támogatása. A Vakok Batthyány László Római Katolikus Gyrmekotthona, Óvóda, Általános Iskola működésének támogatása. ... >>

Kardiovaszkuláris Betegségek Kutatása Alapítvány

(egészségügyi,szociális)

1124 Budapest, Csörsz utca 43.
képviselő: dr. Hídvégi Tibor
Az alapítvány elsődleges célja a népbetegségnek számító kardiovaszkuláris betegségek kutatásának, vizsgálatának támogatása, ezen betegségek jobb felismerésének, szűrésének, kezelésének előmozdítása. Az alapítvány célja továbbá, hogy olyan vizsgálatokat, projekteket támogasson, melyek elsősorban a magyar egészségügyi környezetben viszik előre a betegségek menedzsmentjét. ... >>

Karrier Sport Alapítvány

(sport,egészségügyi,szociális)

1126 Budapest, Nagy Jenő utca 12.
képviselő: Lagyánszki Tiborné sz. Kulcsár Ágnes, Molnár Mátyás, Németh Orsolya
Jótékonysági rendezvények megszervezése és lebonyolítása hátrányos helyzetű és beteg gyermekekért, illetve olyan intézményekért, ahol a gyerekek nevelését, ápolását, életre történő felkészülését segítik. Célja továbbá magánszemélyek és cégek felajánlásainak gyűjtése és eljuttatása a fent megnevezett kedvezményezetteknek. ... >>

Kék Üstökös Alapítvány

(szociális)

1126 Budapest, Böszörményi út 13-15.
képviselő: Juhász András
Az alapítvány célja a hátrányos helyzetű lakosság társadalmi integrációjának a támogatása, társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése. ... >>

Kelemen Gyula Alapítvány

(sport,oktatási,szociális,kulturális)

1126 Budapest, Béla király út 30. C.
képviselő: Török Kata
A gazdaság szerkezetalakításával összefüggő oktatási, képzési programok támogatása.
Tudományos, kulturális és sporttevékenység támogatása, hátrányos helyzetű csoportok támogatása. ... >>

Keménydió Egyesület

(oktatási,szociális)

1122 Budapest, Hajnóczy József utca 24. fszt./1.
képviselő: Fiáth Mónika, Kövesi Mariann, Mogyoró Krisztina
Olyan szociális tevékenység, amely a hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségét, munkaerőpiacra való reintegrálódását segíti elő, valamint oktatási, nevelési, módszertani tanácsadás és mediáció, facilitáció. ... >>

Keresztény Egészségügyiek dr. Batthyány Stratmann László Egyesülete

(egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális,érdekképviselet)

1125 Budapest, Mátyás király út 29.
képviselő: Dr. Salacz György / elnök /önállóan, Dr.Bécsi András/második elnökh./öá., Dr.Bujtásné dr.Ledó Mária/eln.h/öá., Dr.Fornádi Béláné/második titkár/öá
Dr. Batthyány Strattmann László szellemében végzett egészségügyi munka népszerűsítése, terjesztése, illetve az ilyen szellemben végzett szociális, oktatási, kultúrális tevékenység folytatása. Karitatív tevékenység a határon túli magyarság körében. ... >>

Kereszténydemokrata Néppárt Együtt Egymásért Szociális és Szolidaritási Al.

(szociális)

1126 Budapest, Nagy Jenő 5. (KDNP székház)
képviselő: Szilágyiné Császár Terézia dr. ... >>

KERESZTSZÜLŐK A MOLDVAI CSÁNGÓMAGYAROKÉRT Egyesület

(szociális)

1125 Budapest, Virányos út 16. b
képviselő: Pákozdi Judit
a moldvai "Legyen Ön is keresztapa, keresztanya" program népszerűsítése, terjesztése, továbbá új keresztszülők felkutatása a támogatói körbe. ... >>

KINCS-Ő OTTHON Alapítvány

(egészségügyi,oktatási,szociális)

1125 Budapest, Galgóczy utca 19/ B. fszt./2.
képviselő: Dr. Pozsár Kinga
Az alapítvány nem nyereségorientált szervezet. Tevékenysége kizárólag egészségügyi, szociális és nevelési-oktatási jellegű lehet. Az alapítvány kiemelt célja a fogyatékkal élő, hátrányos helyzetű, sérült gyermekek és felnőttek egészségének és magas szintű társadalmi szocializációjának-, vagyis testi és lelki egészségi állapotának megőrzése-, illetve javítása, társadalmi beilleszkedésének elősegítése. Az alapítvány célja megvalósítása érdekében segíti a fogyatékkal élő gyermekek és felnőttek életvitelét mind családjukban, mind intézményekben. Az alapítvány támogatja a fogyatékosokat gondozók, a fogyatékosokkal foglalkozók szakmai képzését, fejlesztését, új módszerek felkutatását és ezek elsajátítását. Ennek érdekében ösztöndíjakat létesíthet, tudományos rendezvényeke szervez, vagy ilyeneket támogat, cserekapcsolatokat épít ki hasonló problémákat megoldó szervezetekkel. ... >>

KOHÓ Kulturális és Közművelődési Egyesület

(oktatási,szociális,kulturális)

1121 Budapest, Árnyas út 32/b.
képviselő: Ongjert Dániel
A szervezet célja művészeti, kulturális, alternatív oktatási és közművelődési projektek létrehozása, lebonyolítása. Európai kulturális érdekképviseleti hálózat kialakítása közhasznú szervezetek bevonásával, valamint hazai és nemzetközi képzések indítása, illetve szociális projektek szervezése gyermek- és ifjúsági csoportok, illetve hátrányos helyzetű csoportok számára. A szervezet az általa indított kulturális projektekben a műemlékvédelmet és a kulturális örökség megóvását is kiemelt céljának tekinti. ... >>

Köz-Társaság Alapítvány

(szociális)

1124 Budapest, Apor Vilmos tér 12-14.
képviselő: Debrei Sándor ... >>

KRÍZIS Szociális Szolgálat a Veszélyeztetett Családok Integrációjának Megőrzéséért

(szociális)

1125 Budapest, Nagytétényi út 266.
képviselő: Mészáros Péter dr
A kerületben élő családok szociális gondjainak enyhítése. ... >>

KUCÓ Közhasznú Alapítvány

(szociális,kulturális)

1123 Budapest, Győri u. 4.VI.1.
képviselő: Müller Péter Iván
A mozgássérült és hátrányos helyzetben lévő művészek, alkotók támogatása, szociális helyzetük javítása. ... >>

Magyar Élelmiszerbank Egyesület

(érdekképviselet,szociális)

1126 Budapest, Orbánhegyi út 50.
képviselő: Cseh Balázs
Az egyesület működése - összhangban az Európai Élelmiszerbankok Szövetségének Kartájában lefektetett alapelvekkel - a gyűjtési és elosztási tevékenységen alapul. ... >>
1. oldal 2. oldal