Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Budapest XII. ker oktatási civil szervezetek


Találatok száma: 283
1. oldal

A Csermely utcai Óvodáért Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

1125 Budapest, Csermely 8.
képviselő: Balaskó Zsófia, Fogarasi Szilvia sz. Molnár Szilvia, Raukó Zsuzsanna
A Csermely utcai óvodába járó gyermekek nevelésével, oktatásával és ellátásával kapcsolatban közvetlenül felmerülő feladatok és tevékenységek anyagi fedezetének kiegészítése. ... >>

A Fény Otthona Alapítvány

(oktatási)

1124 Budapest, Kiss János altb. utca 82.
képviselő: Kasztnerné Eperjessy Dorottya
a mai piaci viszonyok, társadalmi, gazdasági körülmények közepette egyre fontosabb a munkaképes korú lakosság, a gyermekek és idős emberek alkalmazkodó képességének növelése. Ennek megfelelően az alapítvány kiemelkedő figyelmet fordít a humántőkébe történő befektetés bővítését és fejlesztését szolgáló ismeretek, készségek, képességek terjesztésére, a holisztikus megközelítési mód elveinek megfelelően, amely a test, lélek, szellem egységének ideáit valósítja meg. Céljai között szerepel, hogy segítséget nyújtson a foglalkoztatáshoz történő hozzáférés és a munkaerőpiacon való részvétel fokozásához. ... >>

A Fodor utcai óvodáért Alapítvány

(intézményi,oktatási)

1124 Budapest, Fodor u. 36.
képviselő: Sándor Gyuláné
A Budapest XII.kerület Fodor u.36.sz. alatti óvoda gyermekellátási, nevelési és oktatási feladatainak anyagi támogatása. ... >>

A Gyermekért és Családért Alapítvány

(oktatási,szociális)

1125 Budapest, Diós árok 1-3.
képviselő: Dr.Kurimay Tamás
A többgenerációs család életminőségének megőrzése és javítása. A családon belüli erőszak megszüntetésének elősegítése. A családok konfliktus kezelésének különböző módszerekkel történő támogatása. A jövő generáció és a gyermekek lelki egészségének és fejlődésének támogatása. A gyermekekkel és a családokkal foglalkozó szakemberek és segítő foglalkozásúak képzésének és továbbképzésének kidolgozása és biztosítása. A lelki egészség megteremtését célzó kutatások és módszerek kidolgozása és támogatása. Segítségnyújtás állami, egyházi és társadalmi szerveknek a gyermekkel és a családdal problémák feltáráshoz és megoldásához. ... >>

A Hálózati Tudás Terjesztéséért Programiroda Alapítvány

(oktatási)

1123 Budapest, Csörsz utca 45.
képviselő: Hajdú Péter, Reményi Zoltán, Sisák Zoltán
a magyarországi hálózati tudás terjesztését támogató szervezetek és intézmények operatív és innovációs tevékenységgel történő támogatása, Magyarország gazdasági versenyképességének javítása és az információs társadalom kihívásainak való megfelelés elősegítése. E körben az Alapítványnak kiemelt célja a foglalkoztatás bővítése, a munkanélküliség csökkentése, a rugalmasabb munkaerőpiac kialakítása, a humánerőforrás fejlesztése, az innovatív, tudásalapú információs társadalom létrejöttéhez való tevékeny hozzájárulás, központi koordinációs szerep betöltése az egyén és a társadalom közös érdekeit szolgáló informatikai-hálózati képzések támogatásában, és ezáltal a piacképes informatikai tudás minél többek által történő megszerzésének elősegítése. ... >>

A Jó Közösségért Alapítvány

(sport,oktatási,egyéb)

1126 Budapest, Nagy Jenő utca 10.
képviselő: Kertész Gábor
Az alapítvány célja arra irányul, hogy közösségi, szabadidős, egészségmegőrzési, sport és ismeretterjesztő programok, szakmai képzések, rendezvények szervezését, lebonyolítását támogassa. ... >>

A Minőségi Nyelvoktatásért Alapítvány

(intézményi,oktatási)

1126 Budapest, Böszörményi út 20-22.III.313.
képviselő: Légárdi Tamás
A magánnyelviskolákban folyó magas színvonalú nyelvoktatás elősegítése. ... >>

A Német Általános Iskola és Gimnázium Barátainak és Támogatóinak Egyesülete

(intézményi,oktatási)

1121 Budapest, Cinege út 8/C.
képviselő: Reinhardt Friederichs
A Német Általános Iskola és Gimnázium erkölcsi, anyagi és egyéb támogatása. ... >>

A Sürgősségi Betegellátásért Alapítvány

(egészségügyi,oktatási)

1125 Budapest, Kútvölgyi út 4. SOTE AITK
képviselő: Dr.Élő Gábor elnök
Az intenzív betegellátás és oktatás színvonalának az emelése. ... >>

A-Z Oktatási Alapítvány

(intézményi,oktatási)

1125 Budapest, Zsolna u. 2.
képviselő: Köles Katalin
Óvodai nevelés - oktatás folytatása két nyelven, magyarul és angolul.
szociális, gyermekvédelmi, gyermekjóléti, nevelési - oktatási intézmény alapítása, fenntartása, működtetése, szervezése. ... >>

A.Tóth Sándor Alapítvány

(oktatási,kulturális)

1122 Budapest, Városmajor 47/a.
képviselő: Tóth Gábor Sándor dr.
A tehetségmentő hagyományok szerint képzőművész tehetségek kiválasztása, támogatása és nevelése. A .Tóth Sándor festőművész tárgyi és szellemi hagyatékának ápolása, továbbá Pápa város művészeti közéletének támogatása. ... >>

Addiktológiai Kutató Intézet Alapítvány

(intézményi,egészségügyi,oktatási,szociális)

1121 Budapest, Remete u. 12.
képviselő: Dr.Gerevich József
szenvedély- és egyéb betegségek megelőzése, dohányzás, gyógyszerabuzus, kábítószerfüggőség és AIDS megelőzése az iskolában, lakóhelyi közösségekben, kortárscsoportokban - szenvedélybetegek gyógykezelése, utógondozása és rehabilitációja, rehabilitációs foglalkoztatása - szenvedélybetegek szűrése, drogbetegek AIDS megelőzése, szűrése, AIDS tréningje - szenvedélybetegekre vonatkozó kutatások - modellkísérletek, akcióprogramok és értékelésük - szakemberképzés és továbbképzés a szenvedélybetegségek területén - nemzetközi kapcsolatok kiépítése, külföldi tanulmányutak, külföldi konferenciákon való részvétel, szakembercsere hazai és külföldi szervezetek között - európai összehasonlító kutatásokban való részvétel - hazai és nemzetközi szervezetekkel való együttműködés kutatásban, gyógyításban, képzésben és megelőzésben, az euroatlanti integráció segítése - hazai és nemzetközi konferenciák szervezése - szakkiadványok szerkesztése, kiadása - kisebbségi-, emberi- és betegjogok érvényesítése - magyarországi etnikai kisebbségek, valamint a határon túli magyarság addiktológiai problémáinak segítése - gyermek- és ifjúságvédelem - kábítószer-, alkohol- és egy kémiai szerekkel kapcsolatos policy-jellegű kutatások és tevékenységek - gyógykezelés - egyéb gyógyító intézmény alapítványi formában való működtetése ... >>

Ágai Karola és Szendrey-Karper László Ének- és Zeneművészeti Alapítvány

(oktatási,kulturális)

1122 Budapest, Csaba utca 10. V/43.
képviselő: Hollós Máté
Ágai Karola operaénekes és Szendrey-Karper László gitárművész emlékének megőrzése és ennek érdekében a hazai ének- és gitárművészet fejlődésének elősegítése, tanárok, vendégprofesszorok vezetésével mesterkurzusok szervezése; fiatal tehetségek felkutatásának, művészeti tevékenységük kibontakozásának elősegítése, pályázat kiírása, ösztöndíj és díjalapítás útján; emlékkoncertek, - versenyek, - kiállítások, konferenciák szervezése; hang-képfelvételek, kották, művészeti munkák gondozása; kiemelt kortárs szellemi alkotások népszerűsítése, emlékkoncertek keretében való bemutatása. ... >>

Aktív-Analitikus Pszichoterapeuták Egyesülete

(oktatási,kulturális)

1120 Budapest, Lejtő 24.
képviselő: dr. Duba Andrea
Az aktív-analitikus pszichoterápia hagyományainak ápolása, valamint új, hatékony rövid pszichoterápiás módszerek kutatása és adaptálása azáltal, hogy a tagok szakmai tevékenységét és fejlődését, a tagok képzését és továbbképzését előadások, esetmegbeszélések, publikációk, kongresszusi részvételek szervezésével és támogatásával előmozdítja, és az eredményeket a neurózisok, személyiségzavarok gyógyításában felhasználja. ... >>

Alapítvány a Budapesti Táncsics Mihály Gimnáziumért

(intézményi,oktatási)

1126 Budapest, Kiss János altábornagy 15.
képviselő: dr. Ács Katalin
A Budapesti Táncsics Mihály Gimnáziumban folyó középiskolai képzés korszerűsítése, az oktató-nevelő munka támogatása. ... >>

Alapítvány a Családorvosképzésért In Memoriam Dr.Palócz Gyula

(oktatási)

1125 Budapest, Kútvölgyi 4.
képviselő: Antalics Gábor Dr. ketten együtt, Simon Judit dr. ketten együtt, Sirák András Dr. ketten együtt, Tamás Ferenc Dr. ketten együtt, Tímár Éva Dr. önállóan
A magyarországi családorvosképzés anyagi segítése. ... >>

Alapítvány a Daganatos Betegek Gyógyításáért és Rehabilitációjáért

(egészségügyi,oktatási)

1121 Budapest, Hangya u. 24./a.
képviselő: Dr. Bodoky György
A daganatos betegek gyógyításának és rehabilitációjának elősegítése, a halálos betegek életének utolsó szakaszának segítése, és az e területen működő szakemberek képzésének, továbbképzésének támogatása. ... >>

Alapítvány a Diabetológiai Szakápolóképzésért

(oktatási)

1125 Budapest, Kikelet u. 43/B.
képviselő: Dr. Kautzky László
A diabetológiai szakápolóképzés segítése. ... >>

Alapítvány a Japán Nyelvű Oktatásért

(intézményi,oktatási)

1125 Budapest, Virányos út 48.
képviselő: Ebuchi Yasuhis
A japán nyelvű iskola és iskolán kívüli képzés támogatása és fejlesztése Magyarországon. ... >>

Alapítvány a legkorszerűbb onkológiai gyógyításért

(egészségügyi,oktatási)

1121 Budapest, Hangya utca 24/ a.
képviselő: dr. Bodoky György, dr. Hamvas József, Rohánszky Magda
Az alapítvány fő célkitűzésének a magyar onkológia interdiszciplináris fejlődésének elősegítését tekinti. A mindenkori legújabb - szakmákat összefűző és átfogó - ismeretek gyors elérhetősége a hazai gyakorlat és mindennapi folyamatos szakmai továbbképzés számára alapkövetelmény. Ezen új ismeretek felismerése, értékelése és a hazai mindennapi gyakorlat számára való adaptálása, illetve ajánlása e fő célkitűzés elérésnek legfontosabb eszköze. ... >>

Alapítvány a Mesterséges Táplálás Fejlesztéséért

(egészségügyi,oktatási)

1122 Budapest, Ráth György u. 7-9.
képviselő: Dr. Bodoky György
A táplálás és táplálkozás nehézségeivel küzdő betegek életminőségének javítása, szakemberek képzésének, továbbképzésének támogatása. ... >>

Alapozó Terápiák Alapítvány

(oktatási)

1125 Budapest, Kútvölgyi út 49. fszt.2.
képviselő: dr. Marton-Dévényi Éva, Lájer Józsefné, Szerdahelyi Márton
A fejlődésben elmaradt, készséghiányos gyermekek idegrendszerének fejlesztésére vonatkozó terápiák, képzésük támogatása. ... >>

ALAPVONAL Ifjúsági- és Kulturális Értékközvetítő Alapítvány

(sport,oktatási,kulturális,egyéb)

1126 Budapest, Kiss János altábornagy utca 21. III. 19.
képviselő: dr. Kiss Dóra
A magyar társadalom egyes rétegei közötti összhang megteremtése, különös tekintettel a fiatalok céltudatos, erkölcsös és egészséges életminőségi feltételeinek kialakítására. A társadalom életformájának, életszemléletének megújítása: a tudatos jövőtervezés, az élethosszig tartó tanulás, az otthonteremtés alapelveinek széles körű elterjesztése. A társadalom fiatal, vagy fiatalos lelkületű tagjai egészséges életmódjának elősegítése: elsősorban sportversenyek rendezésével, valamint sporteszközökhoz való hozzájutás támogatásával. Az Európai Unióhoz való csatlakozás kapcsán az Uniós életszínvonal elérésének elősegítése, tájékoztató rendezvények szervezésével, tanácsadó központ működtetésével. Kulturáli rendezvények szervezésével, támogatásával az alternatív, kulturális irányzatok értékeinek széles körű megismertetése. Elektronikus tartalmak e-learning, mint oktatási integrációjuk, esélyegyenlőségük támogatása. A gyermekek környezettudatos gondolkodásának elősegítése, környezetvédelem. ... >>

Amerikai Nemzetközi Iskola - Budapest Alapítvány

(intézményi,oktatási)

1121 Budapest, Kakukk 1-3.
képviselő: Andrew Terence Higgins
A nemzetközi megértés és együttműködés elősegítése az oktatás révén. ... >>

Angoltanárok Nemzetközi Egyesülete

(intézményi,oktatási)

1122 Budapest, Városmajor utca 71.
képviselő: Lindner Zsuzsa
Az angol-tanítás fejlődésének elősegítése a következők szerint, szakmai összejövetelek szervezése, hazai és külföldi előadók felkérése az egyesület rendezvényeire; a tagok hazai és nemzetközi rendezvényeken való részvételének anyagi támogatása, egymás munkájának segítése, tapasztalat és információcsere. Szakmai kapcsolatok teremtése és ápolása hasonló célú hazai és nemzetközi szervezetekkel; az ország iskolái számára információval segíteni a testvériskolai és cserekapcsolatok elindítását. Együttműködni állami és társadalmi szervekkel, köznevelési intézményekkel, iskolákkal, alapítványokkal, hogy céljai megvalósítását pártoló tagként segítsék. Szakmai anyagokat és információt és tárol, amelyeket a tagok rendelkezésére bocsát. ... >>

Angyalszem Alapítvány a Gyermekekért

(intézményi,oktatási,kulturális,szociális)

1125 Budapest, Istenhegyi út 76.
képviselő: Mihályfalvi Zoltán (2 együttesen!), Tar Zsombor (2 együttesen!), Tarné Szabó Csilla (2 együttesen!)
Önálló jövedelemmel nem rendelkező, elsősorban óvodás, ill. kisiskolás korú gyermekek óvodai, iskolai, ill. iskolán kívüli szociális ás kultúrális jellegű támogatása. ... >>

Animációs Diplomafilmek Megvalósításáért Alapítvány

(oktatási,kulturális)

1125 Budapest, Zugligeti út 9-11.Magyar Iparművészeti Főiskola
képviselő: Sikur Mihály
A magyar felsőoktatásban végző animációs főszakos hallgatók diplomamunkája elkészítésének, bemutatásának támogatása. ... >>

Apró Kezek Alapítvány

(oktatási,kulturális)

1121 Budapest, Normafa út 30-32.
képviselő: dr. Horváth Péter Pál
A környezettudatos, és az egészséges életmódra való neveléshez szükséges tárgyi és
technikai feltételek megteremtése; a nyelvi hagyományok megőrzése; a Magonc Programhoz való kapcsolódás. ... >>

ARANYÉLET Nevelési, Oktatási és Személyiségfejlesztő Alapítvány

(intézményi,oktatási)

1124 Budapest, Meredek utca 1.
képviselő: Vitárius Balázs
Az Arany János Általános Iskola és Gimnázium (1124 Budapest, Meredek u. 1.) működésének támogatása. ... >>

Az Élet Megy Tovább Alapítvány

(oktatási,szociális)

1126 Budapest, Tóth L. u. 24.
képviselő: Sándorné Erdélyi Judit
Középsúlyos értelmileg sérült fiatalok gyógyító, szociális és oktatási ellátásának elősegítése. ... >>

Az Ökológikus Építészetért Alapítvány

(oktatási)

1124 Budapest, Thököly út 74. Ybl Miklós ÉMF

Az ökológus építészet magyarországi népszerűsítése, oktatása, kutatása, e témakörben előadások, konferenciák, kiállítások szervezése. ... >>

Bázis Oktatási Alapítvány

(intézményi,oktatási)

1123 Budapest, Nagyegyed u. 15/B. I.em.4.
képviselő: Horváth Róbertné
A Carl Rogers személyközpontú nevelési-oktatási elven alapuló alternatív pedagógiát folytató óvoda, majd ezen alapuló általános iskola létrehozásának elősegítése és támogatása. ... >>

Bibliai Házassággondozó Szolgálat

(oktatási,kulturális)

1122 Budapest, Csaba utca 3.
képviselő: Nemeskéri Pál
Bibliai normák szerinti házasság, családi élet oktatása, gondozása, valamint családi életre nevelés elősegítése. Szolgálatunk fő eszköze a bibliai lelkigondozás - akár személyek közötti kapcsolatra irányul -, ami segítheti a gondozottakat abban, hogy megbékéljenek Istennel, illetve közelebb kerüljenek Jézus Krisztushoz, s ennek következtében személyes és családi életük kiegyensúlyozottá váljon. Az Istennel megbékélt élet lehetőségének hirdetését (evangélizációt) és a lelkigondozást keresztyén gyülekezetek bevonásával és a gyülekezeti munka támogatásával kívánjuk végezni. Cél, hogy a leendő és már házasokat megismertessük a keresztyén erkölcsnek megfelelő életvitellel és neveléssel. Arra törekszünk, hogy az érdeklődőket segítsük abban, hogy Jézus Krisztust, mint személyes megváltójukat elfogadhassák. ... >>

Bibliaiskolák Közössége

(intézményi,oktatási)

1121 Budapest, Remete 16/a.
képviselő: Szigeti Gábor elnök
A Biblia gondolati, eszmei tartalmának feltárására törekvő bibliatudomány művelése, fejlesztése, bibliai ismeretterjesztés, egészséges életvitel megvalósítását szolgáló ismeretterjesztés. ... >>

Biztosítottak Országos Érdekérvényesítő Alapítványa

(oktatási)

1124 Budapest, Fodor u. 99/A. II.em. 2.
képviselő: Déri Miklós
A biztosítotti érdekek megjelenítéséhez és érvényesítéséhez szükséges feltételek fejlesztésére irányuló tudományos tevékenység, kutatás végzése és támogatása, a biztosítottak képzésének, tovább- képzésének, tájékoztatásának elősegítése, koordinálása. ... >>

Bóbita Óvoda Alapítvány

(intézményi,oktatási)

1121 Budapest, Pelsőc utca 4.
képviselő: dr. Ódor Éva, Tölgyesi Zoltán, Verseghi-Nagy Balázs elnök
A 3-7 év közötti gyermekek számára olyan intézmény /óvoda/ biztosítása, amely a gyermeki személyiséget harmónikusan kibontakoztatja. ... >>

Boldog Gyermekből Boldog Felnőtt Alapítvány

(intézményi,oktatási)

1125 Budapest, Rőzse utca 11. 1./4.
képviselő: Dr. Pomogáts Béláné
Az óvodáskoru gyermekek iskolára való felkészítésének és egészségük megóvásának támogatása. ... >>

Boldog Kisegyermekek Világa Nevelési-Oktatási, Kulturális és Személyiség Fejlesztéséért Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

1126 Budapest, Orbánhegyi út 3/a.
képviselő: Tóth Balázsné
A Budapest, XII.ker. Orbánhegyi út 3/a. alatti Napköziotthonos Óvodában, a nevelés, az oktatás, a személyiségfejlesztési tevékenység támogatása, különös figyelemmel az egészséges családias életmódra, a környezetvédelemre való nevelésre. ... >>

Bölcsődés gyermekeinkért Nevelési, Oktatási és Személyiségfejlesztő Alapítvány

(oktatási)

1121 Budapest, Mártonhegyi út 4.
képviselő: Kis Katalin
A Mártonhegyi út 4. szám alatti bölcsöde nevelési, oktatási tevékenységének támogatása. ... >>

Budai Katolikus Iskola Alapítvány

(intézményi,oktatási)

1122 Budapest, Csaba u. 16.
képviselő: Dóra Zoltán, Gere György, Kováts Tamás
A katolikus Iskola kialakításának és működtetésének támogatása. ... >>

Budai Középiskoláért Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

1126 Budapest, Márvány utca 32.
képviselő: dr. Ács Katalin
az érettségivel rendelkező magyar, illetőleg határon túli magyar fiatal és felnőtt korosztály szakmai végzettségének színvonalát emelje, az ahhoz szükséges feltételeket biztosítsa, hosszú távon javítsa a fiatal és felnőtt munkaerő piaci pozícióját, növelje elhelyezkedési esélyeit, hozzájáruljon a munkakultúra emelkedéséhez, biztosítsa mind szélesebb állampolgári kör szakképzésbe vonását. ... >>

Budapesti Iparszövetség

(sport,természetvédelem,oktatási,kulturális,érdekképviselet)

1125 Budapest, Istenhegyi út 81.
képviselő: Dr. Havas Jenő, Kardos György
Tagjai gazdasági tevékenységének segítése, érdekeik képviselete. "A Szövetség érdekképviseleti körébe tartozó vállalkozások tulajdonosai, alkalmazottai, nyugdíjasai és hozzátartozóik szervezett, kedvezményes üdültetésének elősegítése. Az említett körbe tartozó természetes személyek művelődési-, kulturális-, művészeti, valamint sport tevékenységének segítése. Az élethosszig tartó tanulás, képzés elterjesztésének segítése. Igények szerinti oktatási- képzési lehetőségek felkutatása, a szakképzés és felnőttképzés szervezése. A magukat ellátni nem tudó időskorú, volt ipari szövetkezeti tagok gondozásának, szociális ellátásának segítése. ... >>

Budapesti Német Iskola Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási)

1121 Budapest, Cinege 8/c.
képviselő: dr. Stefan Okruch
A Thomas Mann Gimnasium-Deutsche Schule Budapest, Budapesti Német Általános Iskola és Gimnázium létrehozása és fenntartása. ... >>

BUKTA Budapesti Középiskolások Találkozója

(intézményi,oktatási,kulturális)

1125 Budapest, Óra köz 2.
képviselő: Jávor Bence elnök ketten együtt, Kárpáti András titkár ketten együtt, Popovits Dániel elnh. ketten együtt
Az egyesület magyarországi középiskolások számára kíván olyan lehetőséget teremteni, amelyek művészeti és egyéb alkotó tehetségek bemutatkozását szolgálják. Az egyesület célja, hogy a középiskolások kreatívitását alkotó módon ösztönözze, a tehetséget felfedezze és gondozza, alkotásaikat, műveiket, eredményeiket terjessze és népszerűsítse. Célja továbbá a kreatívitást ösztönző kezdeményezések, projektek támogatása, figyelemfelhívás a kulturális sokszínűségre és a kulturális kifejezés új formáira. ... >>

Consensus Humanus Mediációs Központ Közhasznú Egyesület

(oktatási,egyéb)

1125 Budapest, Gereben u. 2/B.
képviselő: dr. Barinkai Zsuzsanna elnök önállóan
A mediációnak mint konfliktuskezelő módszernek terjesztése, megismertetése, népszerűsítése a társadalom minden színterén, különösen az oktatás a szocialista és a közigazgatás területén. ... >>

Családképző Fórum Egyesület

(oktatási,egyéb)

1126 Budapest, Szendrő utca 20/B. 1./6.
képviselő: Csókayné dr. Dubecz Edina alelnök, dr. Pozsgai Petra alelnök, dr. Tóth Zoltán alelnök, dr. Tóthné Kis Brigitta elnök
A családok fejlesztése a szülők számára kidolgozott képzési program segítségével. Család alatt a házasságon alapuló életközösséget értjük, amelyet a szülők alkotnak gyermekeikkel. ... >>

Csemete Alapítvány

(egészségügyi,oktatási,szociális)

1121 Budapest, Pinty utca 13.
képviselő: Andrea Snow, dr. Ormai Gabriella, Kovács Gábor, Nagy Judit Zsuzsanna, Robert Snow
A Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő, 1121 Budapest, Rege u. 2., Kalóz u. 6. és Széchenyi emlékút 3-5. szám alatt elhelyezkedő gyermekotthonokban élő gyermekek bármilyen módon történő támogatásának elősegítése; az otthonokban élő gyermekek mentális és fizikális gondozásának elősegítése és jobbítása, különösen a krónikus beteg vagy fogyatékos gyermekeknél; a gyermekek fantáziájának, kreativitásának, tehetségének, ismeretanyagának növelése, kommunikációkészségének és életörömének az elősegítése; a meglévő berendezések korszerűsítése és további berendezések biztosítása az otthonokban élő gyermekek jólétének biztosítása, a kiegyensúlyozott, békés és barátságos légkör megteremtése az érzelmi és szellemi fejlődés elősegítése érdekében. ... >>

CSILLEBÉRC Alapítvány a Csillebérci Ifjúsági Tábor Támogatásáért

(oktatási)

1121 Budapest, Konkoly Thege u. 21.
képviselő: Dr.Tóth József elnök
A Csillebérci Ifjúsági Tábor támogatása és feltételeinek támogatása. A tanfolyamok szervezésével, módszertani kiadványok, szakanyagok megjelentetésével segítse a tábor- és túravezető képzést. ... >>
1. oldal 2. oldal 3. oldal 4. oldal 5. oldal 6. oldal