Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Budapest XI. ker természetvédelem civil szervezetek


Találatok száma: 88
1. oldal

Adrenalin Barlangkutató Egyesület

(sport,természetvédelem,oktatási)

1116 Budapest, Karcag utca 3. fszt./1.
képviselő: Kocsis György
A hazai barlangkutatással sport, hobbi barlangászattal foglalkozó magánszemélyek, csoportok tevékenységének elősegítése, oktatása, továbbképzése. Célja továbbá az ezekben való aktív részvétel, a hazai barlangkutatás elősegítése, valamint a nemzeti parkokkal és vízügyi hivatalokkal együttműködve a környezetvédelem és természetvédelem fontosságának tudatosítása, oktatása, illetve ebben az szellemben való utánpótlás nevelése és képzése. ... >>

Alapítvány a Közjóért

(természetvédelem)

1119 Budapest, Fehérvári út 153. sz. 8/26.
képviselő: Juhász Judit
Természetes vagy jogi személyek részére elsősorban szociális, humanitárius jellegű támogatások nyújtása, eseti kérelmeik, illetve az alapítvány által meghírdetett pályázatok alapján. ... >>

Alapítvány a Kreatív Gyermekekért

(intézményi,sport,természetvédelem,egészségügyi,oktatási,kulturális)

1112 Budapest, Menyecske u.2.
képviselő: Szaniszlóné Marinecz Csilla
Az óvodás gyermekekben kreativítást megfelelően fejlessze és az igy kiválasztott gyermekek további szellemi fejlődését különleges eszközökkel, segítséggel biztosítsa. Lisztérzékeny, allergiás gyerekeket befogadó csoportok létrehozása. A gyermekek kreativítását fejlesztő játékok, felszerelések / sportszerek, udvari és csoportszobai berendezések beszerzése, illetve a megfelelő állomány bővitése. az allergiás betegségben szenvedő gyerekek - egészséges társaik között az egészségeseknek megfelelő körülményekben magukat nem érezve betegnek - vehessenek részt egész napos kreatív óvodai programokban. A jó minőségű foglalkozási anyagok beszerzése /természetes anyagok, nyelvi kommunikációs eszközök stb./ alapítványi támogatással. A Napköziotthonos Óvoda (jelenlegi neve: Napsugár Óvoda) 1112 Budapest Menyecske u. 2. Támogatása, az óvoda audiovizuális eszközökkel való bővítése. A Napköziotthonos Óvoda (jelenlegi nevén: Napsugár Óvoda) 1112 Budapest Menyecske u. 2. könyvtrárnak bővítése, szakkönyvek, mesekönyvek, folyóiratok beszerzésének támogatása. A gyermekek kulturális fejlődését, a környezet megismerését segitő programok (rendezvények, hagyományőrző ünnepségek, kirándulások, egyéb csoportos foglalkozások stb.) költésgeinek fedezése, biztosítása. A Napköziotthonos Óvoda (Jelenlegi nevén: Napsugár Óvoda) pedagógusainak ez irányú továbbképzésének biztosítása alapítványi támogatással. Az óvoda munkájához szükséges korszerübb technikai eszközök beszerzése. A szociálisan rászoruló, kiemelkedő képességü gyeremekek képzésének (pl: tanfolyami részvételi dijjal való támogatása. ... >>

Alapítvány Winkler Márta Iskolájáért

(intézményi,természetvédelem,oktatási)

1119 Budapest, Fogócska 6.
képviselő: Winkler Márta
Az egyes gyerek autonóm erőinek kreatív képességének felhasználásával a személyiség fejlesztése, a gyermek és a természet kapcsolatának erősítése, új szemléletű pedagógia kialakulásának elősegítése. ... >>

Anonymus Alapítvány

(természetvédelem,oktatási)

1112 Budapest, Konkoly-Thege Miklós út 21.
képviselő: Gráf Rózsa, Kovács Ferenc Dr.
A családpedagógusi és fejlesztőpedagógusi posztgraduális képzés szervezése, támogatása, gyermek- és természetközpontú holisztikus szemléletű óvó- és tanítóképző intézet létrehozása és működtetése. ... >>

Ars Topia Alapítvány

(természetvédelem)

1111 Budapest, Budafoki út 53.
képviselő: Herczeg Ágnes, Szűcs Gábor
A kertépítészeti, táj- és természetvédelmi, valamint tájépítészeti kutúra fejlesztése, a közösségek által használt külső terek méltó, értékálló, minőségi megformálásnak elősegítése, illetőleg mindezen célokhoz magasszintű szakmai támogatás nyújtása. ... >>

Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közalapítvány

(természetvédelem,egyéb)

1116 Budapest, Fehérvári út 130.
képviselő: Lukács Péter
A magyarországi műszaki, természettudományi és üzemszervezési alkalmazott kutatások támogatása. ... >>

Bikás Park Egyesület

(természetvédelem,kulturális,egyéb)

1117 Budapest, Szerémi út 45. fszt. 1.
képviselő: Klacskó Géza
A városi lakókörnyezet helyi értékei, zöld területei, az épített és természeti környezet védelme, megőrzése és ápolása, környezeti- és kulturális fejlesztése a tájékoztatás, az önszerveződés, a helyi érdekképviselet és érdekérvényesítés minden demokratikus eszközének felhasználásával, valamint az emberi és állampolgári jogok védelme politikai pártoktól és pártpolitikai szerveződésektől függetlenül. ... >>

Black Dog Kulturális és Sport Egyesület

(sport,természetvédelem,kulturális)

1111 Budapest, Lágymányosi 12. alagsor 2.
képviselő: Apáti Zoltán elnökségi tag, Kovács Róbert elnökségi tag, Melher József elnökségi tag, Sira László elnök
elősegítse a szabadidős sport fellendítését, a hagyományok őrzését, a kultúra terjesztését, helyet adjon az időtöltésként végzett sportolás és szellemi gyakorlat folytatásának, tevékenységében propagálja és segítse a kulturális javak minél szélesebb körben történő megismertetését, különös hangsúlyt fektet a hagyományőrzésre és a művészet ágainak a mindennapokba történő beemelésére, a természetes és az épített környezet védelmére. ... >>

"Borvízforrás" Kulturális Alapítvány

(természetvédelem,kulturális)

1116 Budapest, Kisköre utca 5. I./3.
képviselő: Budai Ilona
Az erdélyi épített, anyagi, szellemi és természeti örökség védelme, ápolása, a kulturális hagyaték ismertté tétele, bemutatása és terjesztése. A hasonló célú és elkötelezettségű szervezetek egymás közötti kapcsolatának és külföldi szervezetekkel való együttműködésének elősegítése. ... >>

Budai Fiatalok Egyesülete

(természetvédelem,oktatási,szociális,kulturális)

1114 Budapest, Fadrusz utca 4. fsz./3.
képviselő: Bajkó-Sokoray István
A fiatalság közéleti szerepvállalását előmozdító és támogató, kulturális programok előadássorozatok, kiállítások, szakmai képzések, táborok rendezése. Nemzetközi és határon túli magyar ifjúsági, szakmai és kulturális szervezetekkel való együttműködés kialakítása és azok tevékenységének támogatása. Közös programok szervezése, kulturális kapcsolatok fejlesztése. Az európai integráció elősegítése, a magyar kultúra megismertetése az Európai Unió más tagállamaival, illetve a fiatalok ismeretének bővítése az Európai Unióról. Ennek érdekében az egyesületi tagok elsősorban rendezvények szervezésével, PR és reklámtevékenység kifejtésével, szóróanyagok, publikációk terjesztése útján kívánnak tájékoztatni, informálni és az integráció megvalósulását elősegíteni. A környezettudatos nevelés elősegítése. Mindennemű környezetvédelmi tevékenység, így a zöldterületek növelésének, természeti értékeink védelmének és a biogazdálkodás meghonosításának támogatása, az alternatív közlekedési formák, többek között a kerékpárosok támogatása. Drog prevencióval kapcsolatos előadások, programok szervezése, támogatása. A tevékenységgel kapcsolatos kiadványok, tudományos adattár és egyéb publikációk összeállítása, megjelentetése. ... >>

CATS Egyesület (Különösen Elvetemült Túrázók Klubja)

(természetvédelem)

1118 Budapest, Regős köz 6. 4/14.
képviselő: Bíró Balázs, Bódai Miklós, Radó Péter
Túrák szervezése, hírdatése és lebonyolítása, a túrákon indulóknak a részvétel teljes körű biztosítása. Szabadídős tevékenységek, programok szervezésével természetbarát rendezvényeken. ... >>

Demokratikus Zöld Szövetség

(sport,természetvédelem,szociális,érdekképviselet,környezetvédelmi)

1116 Budapest, Bocskai I. u.52-54. III.9.
képviselő: Csanda Gergely
Magyarország környezeti értékeinek megóvása; - A szelektív hulladék népszerűsítése; - Magyarország környezetvédelmének európai uniós szintre való felzárkózásának segítése; - Az újra feldolgozott anyagból készült termékek elterjedésének támogatása; - A fiatal generáció egészséges életmódra való nevelése; - Az egészséges táplálkozás népszerűsítése; - Drog és kábítószer elleni küzdelem; - Dohányzás elleni küzdelem; - A mozgás és a sport népszerűsítése; - Előadások, fórumok, természetjárások szervezése. ... >>

Déri Claudia Ökológus Alapítvány

(természetvédelem)

1117 Budapest, Pázmány sétány 1.
képviselő: Dr.Láng Ferenc
Anyagi és erkölcsi támaszt nyújtani 2002-től évente egy-egy évre egyösszegű ösztöndíj formájában olyan biológus egyetemi hallgató/k/-nak vagy doktorandusz/ok/nak, aki/k/ az ökológiának olyan művelésében, amely az ember és a természet (tágabban: ember és környezete) együttélését szolgálja a környezet és az ember lehető legkisebb sérülésével, illetve a már megsérült természet (tágabban: környezet) "gyógyításában" munkálkodik, konkrét formájában: Bp.Hármashatárhegyi és/vagy Bp. Városliget és/vagy sétáló Nagy-Belváros ("XXI.sz.-i hungaricum", lásd UNIOHID) és/vagy Kőszegi-hegység és/vagy Körmend- Várkert súlyponttal. ... >>

"Digitális ügyintézésért" Érdekvédelmi és Oktatási Közhasznú Egyesület

(természetvédelem,oktatási,érdekképviselet)

1119 Budapest, Etele út 59-61. I.em./122.
képviselő: Dr. Révész György elnökhelyettes, dr. Révészné Nagy Mária Ildikó elnök, Dr. Tóth Zoltán elnökhelyettes, Gál Zoltán titkár
a természetes személyek, illetve gazdasági, társadalmi szervezetek részére az infokommunikáció korszerű eszközei alkalmazásában való segítségnyújtással elősegítse az igazgatási eljárások jelentős részének jelenleginél jóval gyorsabb és egyszerűbb intézését. Az egyesület további célja, hogy az infokommunikációs fejlesztések az egyéb intézményi szolgáltatások területén is alkalmazhatók legyenek. ... >>

Dömsödi Hajós Vízisport Egyesület

(sport,természetvédelem)

1114 Budapest, Bartók Béla út 15. D II./18.
képviselő: Koenig-Hajós Márton
A dömsödi Duna-ág vízi életének fellendítése, a Dömsödön pihenni, kikapcsolódni vágyók egészséges életmódjának, aktív sportolásának támogatása, kulturált rekreációs környezet kialakítása a Duna-ágtermészeti értékeinek védelmével. ... >>

Dr. Szittner Antal Alapítvány

(természetvédelem,oktatási)

1111 Budapest, Műegyetem rakpart 3.
képviselő: dr. Dunai László
a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Építőmérnöki Karán, a Hidak és Szerkezetek Tanszéken kísérleti kutatást folytató hallgatók közül a kiemelkedő eredményeket elérő diákok díjazása.
Diákok ösztönzése a természettudományos kutatásra. ... >>

Ébner Jenő Alapítvány

(intézményi,természetvédelem,oktatási,szociális)

1118 Budapest, Ménesi út 26.
képviselő: Szász Gyula
A középiskolás és felsőfokú tanulmányaikat folytató, külföldön élő és tanuló magyarajkú fiatalok, nagycsaládosok, elesettek anyagi és természetbeni támogatása-, egyházi ingatlanok felújításának, építé- sének segítése. Ilyen célú intézmények, tevékenységek támogatása. ... >>

Egy a Szívünk - SEGÍTSÜNK! Alapítvány

(intézményi,természetvédelem,egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális)

1111 Budapest, Budafoki út 16. fszt./7.
képviselő: Liebermann Tamás
Beteg gyermekek megsegítése, életminőségük és gyógyításuk anyagi és mentális feltételeinek javítása. Beteg gyermekek és felnőttek életmentő orvosi műszeres hátterének fejlesztése, támogatása. Hátrányos helyzetű gyermekek, csoportok társadalmi integrációjának, esélyegyenlőségének elősegítése. Rászorulók részére a hazai- és külföldi gyógykezelés hátterének részbeni vagy teljes biztosítása. Különböző jellegű felajánlások esetén a legrászorultabbak támogatása (természetes személyek, szociális intézmények, állami nevelőintézetek, tanintézmények, idősek otthona, stb.). Egészségmegőrzés, betegség- megelőzés, gyógyító,- egészségügyi és rehabilitációs tevékenység minél magasabb színvonalon, EU követelményrendszerhez igazodva történő segítése, és ezen célok megvalósítását segítő eszközök felkutatása, támogatások igénybevétele és nyújtása. Kultúra támogatása (kulturális értékek, alkotók, alkotóközösségek anyagi támogatása. Szociális és mentálhigiénés problémák miatt veszélyeztetett, illetve krízishelyzetbe került személyek, családok életvezetési támogatása, valamint a krízishelyzet megszűntetésének elősegítése. Gyermek és ifjúságvédelem (rászoruló gyermekek napközbeni ellátásának, átmeneti gondozásának támogatása). A magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségek tevékenységének támogatása. Oktatási intézmények műszaki felszerelésének korszerűsítésében való közreműködés, anyagi támogatása. ... >>

Egyesült Biológus Hallgatók Szövetsége

(természetvédelem,oktatási,kulturális,érdekképviselet)

1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/C.
képviselő: Szenes Áron
hozzájárulni széleslátókörű, modern szemléletű, már a pályájuk kezdetén értékes hazai- és külföldi tapasztalatokkal rendelkező biológusok és biológiatanárok képzéséhez a magyar tudomány és oktatás színvonalának emelése érdekében; - lehetőséget biztosítani az elméleti, kísérleti, fejlesztési vagy oktatási munkával foglalkozó hallgatók tudományos tapasztalatcseréjére, hazai és nemzetközi szinten egyaránt; - támogatni és ösztönözni a tagság nyelvtanulását, és lehetőséget biztosítani a nyelv gyakorlására, hangsúlyozottan szakmai témákban, hazai és nemzetközi fórumokon; - a tagság szakmai és tanulmányi érdekvédelmének segítése; - az egyetemi kulturális életben való részvétel; - a környezet- és természetvédelmi szemlélet formálása és terjesztése; - tevékenyen részt venni mind szélesebb körű nemzetközi együttműködés kialakításában. ... >>

Egyetértés Természetvédő Egyesület

(természetvédelem,kulturális,környezetvédelmi)

1118 Budapest, Pannonhalmi út 52. fsz./1.
képviselő: dr. Tuka Katalin, Fügedi Péter
természeti értékek megismerése, feltárása, kutatása és védelme; Magyarország kulturális örökségének megóvása. ... >>

Együtt a Szülőkkel a Családokért Kiemelkedően Közhasznú Alapítvány

(intézményi,sport,természetvédelem,oktatási)

1112 Budapest, Gazdagréti út 2/a.
képviselő: Csenger Tóbl Ottilia
Óvoda működtetése.
Óvodáskorú gyermekek nevelésének elősegítése, képességeik koruknak megfelelő sokoldalú fejlesztése érdekében.
Az igényes óvodai nevelés elősegítése a képzettség, a műveltség, a beszédkészség, az emberi kapcsolattartás és egyéb fontos társadalmi-szociológiai kötődések területén.
Az óvodai szakmai munkában résztvevők ismereteinek bővítése, hazai és külföldi szakmai tevékenységek, továbbképzések segítése.
A gyermekek motiválása a felfedezésekre, az ismeretek megszerzésére, az önálló tevékenységekre, az egészséges életmódra, a közösségi életre, mások elfogadására, a természetes erények elsajátítására inspiráló környezettel.
A gyermekek személyisége fejlődésének elősegítése a szülőkkel összehangolt (egymást erősítő) neveléssel.
Hasznos támasz nyújtása a szülőknek gyermekük nevelésében.
A család szerepének megerősítése az érintett emberek életében.
Támogatás nyújtása a harmonikus családi kapcsolatok kialakításában, ápolásában.
Iskoláskorú gyermekek szabadidős felügyeletének támogatása, szülői közösségek elvárásaival összehangolt programok szervezése, képzése, tanulmányi korrepetálása. ... >>

Éjjeli Bagoly Alapítvány

(természetvédelem,környezetvédelmi)

1114 Budapest, Bartók Béla út 66. I./5.
képviselő: Tóth István
A természetvédelem, tájvédelem, különös tekintettel a környezetvédelmi-, táj-, és természetvédelmi szemlélet kialakításával összefüggő feladatokra, illetve szűkebb régiónk, valamint hazánk természeti értékei megismerésének elősegítésére. ... >>

Emericus Budai Ciszterci Szent Imre Gimnázium Közhasznú Sport Egyesület

(sport,természetvédelem,egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális)

1114 Budapest, Villányi út 27.
képviselő: Kovács Norbert, Schulek Dávid, Skoumal György, Tengelyné Kovács Andrea
A Szent Imre Gimnázium jelenlegi és volt diákjai számára sportolási lehetőség biztosítása, a szervezeti keretek között történő sportoltatás. Általános céljai között szerepel az egészségmegőrzés, betegségmegelőzés prevenciós eszközökkel. Cél az egészséges életmódra nevelés, ezáltal oktatási programok szervezése, nevelési tanácsadás. Az egyesület kulturális tevékenységének részeként a sportkultúra és a sport etikett színvonalának emelésén kíván dolgozni. Természetjáró csoportján keresztül foglalkozni kíván a természetvédelemmel és a környezetvédelemmel. Előadásokat és gyakorlatokat kíván szervezni a természetvédelmi alapismeretek elsajátításáért. A hátrányos helyzetű fiatalokkal szoros kapcsolatot kíván fenntartani. Programjaikba bevonva javítani szeretne az életminőségüket, gyűjtésekkel és sporteseményekkel segíteni kívánja az életszínvonaluk növekedését. A szervezet szoros kapcsolatokat kíván tartani a határon túl élő szórványmagyarsággal és közös táboroztatásokkal, csereprogramokkal tartja a kapcsolatot velük. ... >>

ET-TE Egészséges Természetesség a Természetes Egészségért

(intézményi,természetvédelem,egészségügyi,oktatási)

1111 Budapest, Bartók Béla 56.
képviselő: Duschanek Valéria dr.
Az óvodai, iskolai, diákétkeztetés fejlesztésének támogatása. ... >>

"Európa vadvilágának megmentéséért" Alapítvány

(természetvédelem,oktatási,környezetvédelmi)

1112 Budapest, Brassó út 42.
képviselő: Horkai Zoltán
A vadon élő állatokkal kapcsolatos közérdekű természetvédelmi tevékenységek végzése, így különösen:
a vadon élő fauna megőrzése, természetes, vagy természetközeli állapotában való fennmaradásának biztosítása, különös tekintettel az európai, ezen belül is a hazai, illetve a környező országokbeli állatvilágra,
a védett és fokozottan védett állatok egyedszámának növelése, a faj életben tartása és élőhelye fennmaradásának biztosítása,
a hazánkban - és a környező országokban - (ős)honos ragadozók eredeti környezetükbe való visszatelepítése, fajfenntartásuk biztosítása,
a fogságban rossz körülmények között tartott vadállatok megmentése,
talált és sérült vadállatok állatorvosi ellátása és a természetes környezetükbe való visszatelepítése,
természetes környezet kialakítása háziállatok részére,
a természet védelmével, az állatok védelmével és kíméletével kapcsolatos kutatási, bemutatási, oktatási, nevelési, ismeretterjesztési és tudományos tevékenység folytatása. ... >>

Fenntarthatóság Felé Egyesület

(természetvédelem,környezetvédelmi)

1111 Budapest, Bertalan Lajos utca 15. III./2.
képviselő: Dönsz-Kovács Teodóra
a természettel harmóniában élő, a fenntartható fejlődés elveinek megfelelően működő társadalom és fenntartható fogyasztási struktúrák kialakításának elősegítése. ... >>

Ferencvárosi Természetbarátok Sportköre DELFIN Klub

(sport,természetvédelem)

1114 Budapest, Bartók Béla út 19.
képviselő: Baloghné Szentirmay Judit ... >>

Fiatal Magyarország Egyesület

(sport,természetvédelem,kulturális)

1117 Budapest, Karinthy Frigyes út 9.
képviselő: Szolomayer Balázs
Az egyesület elsődleges céljának tekinti, hogy tagjai és minden érdeklődő számára olyan kulturális, közéleti és sportprogramokat szervezzen, melyek segítik egy értékelvű, öntudatos fiatal polgárokból álló közösség létrejöttét. Az egyesület mindezek mellett fontosnak tartja, hogy tevékenységével kiálljon a természeti és épített környezet megóvása érdekében. Az egyesület a fentiek megvalósulása érdekében kulturális és oktató programokat, közéleti témák köré szervezett előadásokat és egyéb rendezvényeket szervez, illetve időszaki lapokat és más kiadványokat ad ki/jelentet meg. Az egyesület tagjai szorgalmazzák a hasonló céllal létrejött és hasonló tevékenységet folytató hazai és külföldi egyesületek együttműködését, a baráti kapcsolatok kiépítését. Az egyesület ezen belül kiemelten fontosnak tartja a határon túli magyar ifjúsági szervezetekkel való kapcsolatfelvételt a jövőbeli együttműködés érdekében. ... >>

FTSK EXCELSIOR Sportegyesület

(sport,természetvédelem,oktatási)

1114 Budapest, Bartók Béla út 19.
képviselő: Nemes Zoltán
Természetjárás, az ehhez kapcsolódó sportágak, különösen a hegyi sportok űzése, gyakorlásának elősegítése, oktatása, népszerűsítése. Természetvédelem, állatvédelem. Környezetvédelem. ... >>

GAZDAGRÉTI CIVILEK EGYESÜLETE

(természetvédelem,kulturális,környezetvédelmi)

1118 Budapest, Nagyszeben tér 2. 10./109.
képviselő: Suszter András
A városi lakókörnyezet helyi értékei, zöld területei, az épített és természeti környezet védelme, megőrzése és ápolása, környezeti- és kulturális fejlesztése a tájékoztatás, az önszerveződés, a helyi érdekképviselet és érdekérvényesítés minnden demokratikus eszközének felhasználásával, valamint az emberi és állmpolgári jogok védelme politikai pátoktól és politikai szerveződésektől függetlenül. ... >>

Gellérthegyvédő Egyesület

(természetvédelem,környezetvédelmi)

1118 Budapest, Somlói út 4. 1./2.
képviselő: dr. Entz Géza
összekötő kapocsként működik az önkormányzatok és a hegy lakói között; a Gellérthegy természetes és épített környezetének a védelme. ... >>

GO FAST Sports Hungary Sportegyesület

(sport,természetvédelem)

1117 Budapest, Kondorosi út 2. a.
képviselő: Kristóf Márton
Tagjai részére fitnesz, egészséget védő szabadidős programok, természetjárás, családi tömegsport rendezvények, technikai és egyéb sportágakban a sporttevékenység szervezése, feltételeinek megteremtése, versenyzési lehetőség biztosítása, a családok egészséges életmódra történő nevelése. ... >>

Gyermekláncfű Alapítvány

(intézményi,természetvédelem,oktatási,kulturális)

1118 Budapest, Csiki hegyek 11.
képviselő: Kocsisné Busa Anna
A nevelés és oktatás feltételeinek javítása, a természet összefüggéseinek felfedeztetése az óvodás gyermekekkel, az ezzel kapcsolatos tevékenység támogatása. ... >>

Gyorsan-Értünk Pest Megyei Katasztrófa-elhárító és Környezetvédelmi Alapítvány

(természetvédelem)

1116 Budapest, Építész u. 4-6.
képviselő: Gáspár József
Az emberiség önpusztító, környezetét felelőtlenül romboló magatartásból adódó katasztrófák által okozott károk megelőzésének, enyhítésének az elősegítése, a károk enyhítésében való közreműködés. Közreműködés elsősorban a Pest megyét is magában foglaló régió területén azon károk megelőzésében és enyhítésében, amelyek az emberiség önpusztító, környezetét felelőtlenül romboló magatartásából, valamint a természeti erők pusztításából adódnak. ... >>

Hegyen - Völgyön Egyesület

(természetvédelem,egyéb)

1114 Budapest, Bartók Béla út 11-13- II./8/a.
képviselő: Vajer András
Az egyesület legfőbb célkitűzése a körülöttünk lévő világ felfedezésének, megismerésének elősegítése nemre, fajra, hitbéli meggyőződésre, hovatartozásra, korra való megkülönböztetés nélkül. Programjai során az egyesület törekedni kíván az alapvető emberi értékek erősítésére és természeti értékeink, valamint az embertársaink iránti tisztelet elmélyítésére. Az egyesület célja, hogy a tevékenységeiben résztvevők tapasztalataik során felelősségteljes, magabiztos, a világ természeti kincsei, valamint más kultúrák iránt érdeklődő, nagylátókörű egyénekké, illetve azok közösségeivé váljanak. Kötelességének tartja a különböző kultúrákhoz, társadalmi rétegekhez tartozók számára az előítéletek lebontását, egymás értékeinek és ezen keresztül a világ sokféleségének megismerését és elfogadását. Feladatának tekinti továbbá a hátrányban élők segítését, felzárkóztatását, életük megszépítését és képességeik erősítését. Különös gondot fordít a szegénységben élő ifjúság lelki, szellemi és testi fejlesztésére. ... >>

Hermann Ottó Magyar Országos Állat-és Természetvédő Egyesület

(természetvédelem)

1113 Budapest, Nagyszőlős utca 21.
képviselő: Dr.Berey Attila
A társadalomnak - elsősorban az ifjúságnak - a természet, különösen az élővilág megismerésére, szeretetére való nevelése, az élővilág korszerű védelmének elősegítése és fejlesztése, közreműködés az országos környezet, természet és állatvédelmi feladatok végrehajtásában, az állattartási kultúra fejlesztése, az állattartóknak az előírások megtartására és szakmai ismereteik bővítésére való nevelése. ... >>

Holisztikus Gyógyítással és Vargha Gyógymóddal a Súlyos Betegekért Egészségügyi Közhasznú Alapítvány

(természetvédelem,egészségügyi)

1118 Budapest, Hársmajor u.18.
képviselő: Rech Erika
Támogatást nyújtani olyan betegeknek, akik gyógyulásuk érdekében a természetgyógyászat útján kívánják gyógyíttatni magukat. ... >>

Kárpát Országos Vállalkozói Szövetség

(természetvédelem,oktatási,érdekképviselet)

1119 Budapest, Nádorfehérvári u. 8/b.
képviselő: dr. Mestyanek Ödön, Krisár Miklós, Szabó György
A szervezet vállalja, hogy egyéni, kis- és középvállalkozók részére piackutatással, piacszervezéssel kapcsolatos, valamint egyéb vállalkozási tevékenységet segítő információk átadásával korszerű ismereteket nyújt. Kiemelten fogalmazzuk meg, hogy tagjaink tevékenységük végzése során törekednek olyan megoldásokat alkalmazni, amelyek a természeti értékeket nem károsítják. E célok érdekében vállalja a Mérce című újság kiadását, előadásokat, képzést, továbbképzést, valamint vitafórumokat szervez. ... >>

KéTTé Magyar Tapasztalati Tanulás Alapítvány

(intézményi,sport,természetvédelem,oktatási,szociális)

1115 Budapest, Bartók Béla út 123. fszt. 4.
képviselő: Szabó Gábor
Az Outdoor és a Tapasztalati Tanulás Módszer (a továbbiakban: Módszerek) képviselete és terjesztése Magyarországon. A Módszerek tudományos eszközökkel, tudományos környezetben történő vizsgálata és fejlesztése (kutatás, publikálás stb.). A Módszerek eljuttatása az érintettekhez, meghonosítása a nonprofit oldalon, az oktatásban, mentálhigiénés szolgáltatásban, rekreációban, reszocializációban, ifjúságvédelemben dolgozó szakemberek munkájának segítése. Szakemberképzés, oktatás, szpervízió megszervezése és fenntartása, részvétel a tantermi és tantermen kívüli természeti nevelésben és oktatásban. Hátrányos helyzetű családok és egyének helyzetének javítása. (Állami gondozottak, nagycsaládosok, munkanélküliek, deviáns életmódúak, kisebbségiek, fogyatékkal élők stb. körében.) Speciális helyzetű csoportok és egyének támogatása, helyzetének javítása, rehabilitációja, rekreációja (pl. idősek, kamaszok, várandós nők stb.). A fenti módszerek terjesztése és alkalmazása a lelkileg és testileg egészséges, átlagos helyzetű felnőttek és gyerekek körében is. Sportversenyek, sportnapok szervezése családoknak, gyerekeknek, fogyatékosoknak (pl. tájékozódási futás, sziklamászás, túrázás, hegyi kerékpározás, íjászat, kajak kenu). Korai természetvédelmi, állatvédelmi és környezetvédelmi nevelés erdei iskolák tantervébe illesztett outdoor programokkal (hajnali és szürkületi vadles, állatok etetése, erdei szemétgyűjtés, a természet szeretetének, tiszteletének újra ébresztése a természethez közelkerülés útján stb.). Természet-, állat- és környezetvédelmi szemléletformálás a fenti módszerek alkalmazása során. Magyarország képviselete a nemzetközi szakmai életben. Nemzetközi szakmai együttműködés profitorientált és nonprofit szervezetekkel. ... >>

Kőkerék Sportegyesület

(sport,természetvédelem)

1112 Budapest, Kőérberki út 1-3.
képviselő: Birkás Gábor
Elsősorban a rendszeres sportolás, testedzés biztosítása, az ilyen igények felkeltése, a környezet és természet védelme, sportrendezvények, versenyek szervezés, s a nevzett célok megvalósításához szükséges sport-, és egyéb létesítmények üzemeltetés, a kerékpáros sportok, hegy és sportmászás működésének elősegítése. ... >>

Krea-túra Hegymászó és Természetjáró Egyesület

(sport,természetvédelem,oktatási)

1112 Budapest, Kérő utca 4. 10/63.
képviselő: Farkas Gyula, Wirth Éva
A hegy- és sziklamászó sport népszerűsítése; hegymászásnak és sziklamászásnak rendszeres művelése; aktív életmód népszerűsítése; természettudatos gondolkodásmód terjesztése; egészségmegőrzés; nevelés és oktatás; képességfejlesztés; ismeretterjesztés; környezetvédelem; sport (a munkaviszonyban és megbízás alapján folytatott sporttevékenység kivételkével); természet- és állatvédelem. ... >>

Macskabagoly Természetvédelmi Alapítvány

(természetvédelem,környezetvédelmi)

1114 Budapest, Bartók Béla út 66. 1./3.
képviselő: Gáspár Katalin
Természetvédelem, különös tekintettel a környezetvédelmi - táj és természetvédelmi - szemlélet kialakításával összefüggő feladatokra, illetve a Dunakanyar, mint szűkebb régiónk bemutatására, a környezettudatos szemlélet elősegítésére. ... >>

Magyar Adózó Állampolgárokért Alapítvány

(természetvédelem,oktatási,szociális)

1119 Budapest, Csurgói utca 22.
képviselő: Fodor Lívia
Az adótanácsadók és könyvvitellel vállalkozásszerűen foglalkozó természetes személyek és társaságok, valamint ezen ügyfeleinek szakmai képviseletének támogatása, szakmai tájékoztatása, tanácsadás nyújtás, továbbá a könyvelői feladatokat tárgyaló, bemutató képzések, előadások szervezése, kiadványok megjelentetése és terjesztése. ... >>

Magyar Feng Shui Egyesület

(intézményi,természetvédelem,oktatási)

1113 Budapest, Edömér u. 4.
képviselő: Dr.szemereyné Nagy Melinda, Kunczly Sándorné sz.Szundi Julianna, Udvari Gábor
A klasszikus Feng Shui Iskola alapelveinek követése és oktatása hitelesen és magas minőségi színvonalon. Kapcsolattartás a magyar és a kínai kultúra között. Testi és lelki egészség, harmónia eléré- se, megőrzése, egységének elősegítése. A természet szeretetére nevelés. ... >>

Magyar Mérnökakadémia

(természetvédelem,egyéb)

1111 Budapest, Goldmann Gy. tér 3. V./2. fsz./021.
képviselő: Ginsztler János dr.
Előmozdítsa, támogassa a technika és a technológiák fejlődését, és működésükben segítse a mérnöki - és azzal közvetlenül kapcsolódó természettudományi - szakterületen tevékenykedő, kiemelkedő alkotókészségű személyek, munkacsoportok munkáját: a kreatív mérnöki ismereteket - különös tekintettel az inter- és multidiszciplináris eredményekre - terjessze a mérnöki gyakorlat minden területén, a gazdaság erősítése és a szociális jólét elősegítése érdekében. ... >>

Magyar Ökomenikus Szeretetszolgálat Alapítvány

(természetvédelem)

1110 Budapest, Tomaj 4.
képviselő: Dr. Harmati Béla
Hathatós segítséget kíván nyújtani társadalmi, szociális, gazdasági vagy természeti okból szükséghelyzetbe került embertársainknak. ... >>

Magyar Öntözési Egyesület

(természetvédelem,környezetvédelmi)

1117 Budapest, Villányi út 29-43.
képviselő: Dr. Horváth Ákos elnök
Növény - talaj - víz- környezet kapcsolatrendszer elemeire vonatkozó kutatómunka feltételeinek javítása, támogatása. Kutatás, fejlesztés, környezetvédelem, természetvédelem. ... >>
1. oldal 2. oldal