Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Budapest XI. ker szociális civil szervezetek


Találatok száma: 144
1. oldal

A Budai Ciszterci Szent Imre Gimnázium "Kormos Zoltán" Tanulmányi Ösztöndíj Alapítványa

(szociális)

1114 Budapest XI., Villányi út 27.
képviselő: Dr.Kerényi Károly
Anyagi támogatás nyújtása a budai Szent Imre Gimnázium erre érdemes tanulóinak, emlékezve Kormos Zoltánra, az alapító osztálytársára, aki szintén orvosi pályára készült, de a politikai üldöztetés során a gimnáziumból eltávolították, és az 1956-os forradalom és szabad- ságharc során a Corvin közben hősi halált halt. Tan - évente egy alkalommal ösztöndíjat adni egy, illetve lehetőség szerint több tanulónak, a diákok családi problémáit, szociális rászorultságát figyelembe véve. ... >>

A korszerű takarmányozásért Alapítvány

(szociális)

1113 Budapest, Badacsonyi utca 9. II.
képviselő: Dinnyés Lászlóné dr., dr. Babinszky László
A legkorszerűbb takarmányozási szakmai ismeretek terjesztése által a biztonságos mezőgazdasági termelés és élelmiszerfeldolgozás versenyképességének javítása minél szélesebb körben. ... >>

A Magyar Felnőttképzésért Alapítvány

(oktatási,szociális)

1114 Budapest, Villányi út 5-7.
képviselő: Dénes Adrienn együttes, Siklósi Csaba együttes
Az Alapítvány egyik fő célja, hogy elősegítse a magyarországi felnőttképzés fejlődését, szélesebb rétegek számára elérhetővé tegye e szolgáltatást. Az Alapítvány e célt elsősorban a hátrányos helyzetűek és kisebbségekhez tartozók támogatásával kívánja elérni. Az Alapítvány másik fő célja, hogy elősegítse a hátrányos helyzetűek és kisebbségekhez tartozók felsőoktatásba történő bekapcsolódását. E célt elsősorban a felvételi, illetve érettségi vizsgára történő felkészülés támogatásával kívánjuk elérni. Az Alapítvány támogatni kívánja a felnőttképzéssel foglalkozó kis- és középvállalkozásokat. ... >>

A XI. kerület Időseiért Alapítvány

(szociális)

1117 Budapest, Budafoki út 55.
képviselő: Mádai Istvánné
A Budapest XI. kerületben a koruk, egészségi, illetve szociális állapotuk miatt hátrányos helyzetbe kerültek segítése. ... >>

Afrikai Kulturális és Fejlesztési Alapítvány

(oktatási,kulturális,szociális)

1118 Budapest, Kelenhegyi út 7-9. mfszt./1.
képviselő: Engambe Győző
Az afrikai kultúra megismertetése Magyarországon és az Európai Unió más országaiban. Az afrikai kultúra bemutatása és oktatása Magyarországon és az Európai Unió más országaiban. Az Afrikával kapcsolatos ismeretek terjesztése Magyarországon. ... >>

Agenda Integrált Kommunikációs Alapítvány

(oktatási,szociális)

1112 Budapest, Ordas út 12.
képviselő: Gáti Vilmos
Az Európai Unióba való beilleszkedést elősegítő tevékenység az új kihívásokkal szembesülő és eleve hátrányos helyzetű társadalmi csoportok körében. Célkitűzéseit a kommunikáció teljes eszköztárának felhasználásával kívánja megvalósítani. Tevékenysége során célzott imseret-terjesztéssel, a felnőttoktatás eszközrendszerével, kiadványokkal, az interperszonális kommunikáció különböző formáival, kiállítások szervezésével, valamint audio vízuális eszközök rendelkezésre bocsátásával kívánja az alapítványi célokat megvalósítani.A hátrányos helyzetű rétegek, különösen a romák körében végzendő alapítványi tevékenység nem csupán az érintettek felé irányul, hanem kiegészül a velük foglalkozó hivatalos és intézményi ágensek módszertani felkészítésének elősegítésével. Ezen kívül kiterjed a megfelelőbb életmódra és az egészségre való nevelés témáival. Az alapítvány előadásokat, konferenciákat, szakmai konzultációkat szervez, módszertani és szakmai kiadványokat szerkeszt, sokszorosít és terjeszt, továbbá támogatja az alapítványi célú könyvkiadást, audio vizuális üzenethordozók előállítását, valamint az alapítványi célú filmek készítését. ... >>

Albertfalvai Don Bosco Iskola Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális,szociális)

1116 Budapest, Bükköny 3.
képviselő: Perjés András dr.
Katolikus 12 osztályos iskola alapítása, a rászoruló diákok anyagi támogatása, kultúrális programok szervezése. ... >>

Albertfalvi Keresztény Társas Kör

(sport,oktatási,szociális,kulturális)

1116 Budapest, Gyékényes utca 45-47.
képviselő: Kellner Dénesné, Kristóf József, Vas László
Az érdekképviseleti tevékenység mellett oktatás, nevelés, kulturális, sport, szociális és karitász tevékenység. ... >>

Almássy Független Kulturális Egyesület

(szociális,kulturális,érdekképviselet)

1117 Budapest, Fehérvári út 38. II./2.
képviselő: Kövér Tamás
társadalmi szervezetek működésének segítése szolgáltatásokkal, pályázati és adminisztrációs tevékenységeik ellátásával, melyek tevékenységi körében szerepel a kulturális tevékenység, ifjúság- és környezetvédelem, településfejlesztés, drogprevenció, alternatív diabetológia. Az egyesület tevékenységének és közreműködésének célcsoportjai: gyermek és fiatalkorúak, szociálisan hátrányos helyzetű rétegek és nemzeti, etnikai kisebbségek. Kifejezett célja az egyesületnek a határon túli magyarságot képviselő szervezetek, civil kezdeményezések munkájának segítése az alapvető célok keretében, valamint bekapcsolódásuk lehetőségének megteremtése a magyarországi civil közéletébe. ... >>

Angolna Úszó- és Gyógyúszóiskola Oktatási és Rehabilitációs Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,szociális)

1118 Budapest, Tüzkő u. 6.
képviselő: Molnárné Kecskés Edit
Gyermekek, fiatalok, mozgássérültek, és egyéb önhibájukon kivül fogyatékos személyek támogatása. ... >>

ANKH Alapítvány a Biztonságért

(szociális)

1113 Budapest, Badacsonyi u. 5/A.
képviselő: Popperné Földes Anna
A kötelessége teljesítése közben megsérült, megrokkant biztonsági dolgozók, illetve csalátagjaik segítése. ... >>

Atlasz Egyesület

(oktatási,szociális,kulturális)

1114 Budapest, Bartók Béla út 15/A.
képviselő: Faddi Lajos vezető-helyettes, Kullai Tamás elnök
Az ifjúság oktatásának, nevelésének, képességei fejlesztésének, ismereti terjesztésének, helyzetének figyelemmel kísérése, gyermek-és ifjúságvédelem, gyermek-és ifjúsági érdekképviselet, hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése,a munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítése és a kapcsolodó szolgáltatások, kapcsolattartás, klubok létrehozása és működtetetése,a kultúrális igények kielégítése, közösséggé szervezése, informálása céljából az alapszabály szerint. ... >>

Balogh Gábor öt Árva Gyermekének Megsegítésére Alapítvány

(szociális)

1110 Budapest, Bocskai út 38. VI.em.3.
képviselő: Kienitz Vilmos
Balogh Gábor öt árva gyermekének megsegítése. ... >>

Bartók Béla úti Fiatalok Művelődési Egyesülete

(sport,szociális)

1114 Budapest, Bartók Béla 61.
képviselő: Pálinkás Ildikó
A XI. kerületi fiatalok és idősebb korosztály sport és szabadidős tevékenységének, művelődésének, kulturált szórakozásának elősegítése, különös tekintettel a hátrányos helyzetűekre. ... >>

Benefit Alapítvány

(sport,oktatási,kulturális,szociális)

1115 Budapest, Etele út 68.
képviselő: Reményi Gábor
A munkavállalás elősegítése, pályakezdő fiatalok és munkanlküliek átképzése és anyagi támogatás nyújtása a szociálisan rászorultaknak, a sport- és kultúrális élet és a müemlékek védelmének támogatása. ... >>

Bercsényi 28-30 Alapítvány

(intézményi,szociális)

1117 Budapest, Bercsényi 28-30.
képviselő: Kubesch Károlyné
A Budapesti Műszaki Egyetem Építészmérnöki Kar Rózsa Ferenc Kollégium lakói élet- és munkakörülményeinek javítása, az ehhez szükséges anyagi háttér biztosítása. ... >>

Biztonságunkért Alapítvány

(szociális)

1119 Budapest, Zsombor utca 15.
képviselő: dr. Fábián Péter
a Budapest XI. kerületi Rendőrkapitányság dolgozóinak támogatása. ... >>

Bogdánfy utcai Óvodáért Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,szociális,kulturális)

1117 Budapest, Bogdánfy utca 1/ b.
képviselő: Juhászné Jankó Andrea
A gyermekek szellemi és testi fejlődését előmozdító, az oktatási-nevelési tevékenységet segítő eszközök beszerzése. A gyermekek egészségét szem előtt tartó óvodai körülmények biztosítása (pl. udvari, foglalkoztató termi fejlesztések). A gyermekek sporttevékenységének, kulturális és egyéb programjainak (pl. kirándulások, szüretek) támogatása. Az óvodapedagógusok szakmai továbbképzésének támogatása. Gyermekek és pedagógusok jutalmazása. Az oktató-nevelő munkát elősegítő kiadványok és irodai eszközök beszerzése, illetve az utóbbiak karbantartása. Az óvodában folyó logopédiai fejlesztést segítő tárgyi körülmények folyamatos javítása. ... >>

Bonus Pastor Magyarország Közhasznú Alapítvány

(egészségügyi,szociális)

1116 Budapest, Karcag utca 64. I./9.
képviselő: Szőke Ágoston Zoltán
szenvedélybetegek - elsősorban az alkohol addikcióban szenvedők - gyógyítását, rehabilitációja, a társadalomba, és családjukba való beilleszkedését elősegítő programok támogatása. ... >>

Bp.XI.ker.Tétényi út-i-Bikszádi út-i Óvoda gyermekeiért közhasznú alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális,kulturális)

1119 Budapest, Tétényi út 46-48.
képviselő: Fülöp Tibor
Óvodai tárgyi eszközök beszerzése,modern játékeszközök biztosításával a gyermekek mozgás-és zenekultúrájának fejlesztése, táboroztatás feltételeinek biztosítása, hátrányos helyzetű, veszélyeztetett gyermekek támogatása. ... >>

Budai Fiatalok Egyesülete

(természetvédelem,oktatási,szociális,kulturális)

1114 Budapest, Fadrusz utca 4. fsz./3.
képviselő: Bajkó-Sokoray István
A fiatalság közéleti szerepvállalását előmozdító és támogató, kulturális programok előadássorozatok, kiállítások, szakmai képzések, táborok rendezése. Nemzetközi és határon túli magyar ifjúsági, szakmai és kulturális szervezetekkel való együttműködés kialakítása és azok tevékenységének támogatása. Közös programok szervezése, kulturális kapcsolatok fejlesztése. Az európai integráció elősegítése, a magyar kultúra megismertetése az Európai Unió más tagállamaival, illetve a fiatalok ismeretének bővítése az Európai Unióról. Ennek érdekében az egyesületi tagok elsősorban rendezvények szervezésével, PR és reklámtevékenység kifejtésével, szóróanyagok, publikációk terjesztése útján kívánnak tájékoztatni, informálni és az integráció megvalósulását elősegíteni. A környezettudatos nevelés elősegítése. Mindennemű környezetvédelmi tevékenység, így a zöldterületek növelésének, természeti értékeink védelmének és a biogazdálkodás meghonosításának támogatása, az alternatív közlekedési formák, többek között a kerékpárosok támogatása. Drog prevencióval kapcsolatos előadások, programok szervezése, támogatása. A tevékenységgel kapcsolatos kiadványok, tudományos adattár és egyéb publikációk összeállítása, megjelentetése. ... >>

BVM Épélet Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális)

1117 Budapest, Budafoki út 215.
képviselő: Fövenyi Gábor
Olyan személyek ? elsősorban, de nem kizárólag a BVM Épelem Kft. munkavállalói vagy nyugdíjasai ? és általuk eltartott családtagok támogatása, segítése, akik önhibájukon kívül nehéz anyagi helyzetbe kerültek és emiatt átmenetileg vagy tartósan a maguk vagy eltartott családtagjaik megélhetését, illetve gyógykezeltetését vagy iskoláztatását nem képes biztosítani. Elsősorban munkalehetőséggel nem rendelkező, illetve tartósan munkaképtelen vagy csökkent munkaképességű, öregségi vagy rokkantsági nyugdíjas személyek alkothatják a támogatandók körét. Az alapítvány ezen kívül az elhalálozott személyek árván maradt gyermekeinek taníttatásához is segítséget nyújt. A fentieken túl egy BVM ÉPÉLET HUMÁN SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT elnevezésű intézmény létrehozása. ... >>

CAOLA Munkavállalói Résztulajdonosi Program Szervezet

(szociális)

1116 Budapest, Hunyadi J. u. 9.
képviselő: Endrődy Gábor
A résztvevőket foglalkoztató CAOLA-ALFA Kozmetikai Részvénytársa- ságban tulajdonosi részesedést szerezzen, a tulajdonosi jogokat együttesen gyakorolja és a tulajdonába kerülő vagyonrészeket az alapszabályban foglaltak szerint a résztvevők tulajdonába adja. ... >>

Csenrézi Alapítvány

(egészségügyi,szociális)

1119 Budapest, Alsókubin utca 13.
képviselő: Bajcsev András, Balázs Katalin Vaszilivna
az egészséges emberek testi-lelki egészsége, megőrzésének; a sérült, mozgáskorlátozott, vagy egyéb segítségre szoruló gyermekek és felnőttek gyógyításának, képességfejlesztésének, rehabilitációjának elősegítése. ... >>

Demokratikus Ifjúságért Alapítvány

(oktatási,szociális)

1111 Budapest, Bercsényi utca 8.
képviselő: Richard Caldwell Harrill Jr. kuratóriumi elnök
Lehetőséget kíván nyújtani diákoknak, egyetemi hallgatóknak, fiatal munkavállalóknak, hogy részt vegyenek településük környezeti, társadalmi, oktatási problémainak megoldásában. ... >>

Demokratikus Zöld Szövetség

(sport,természetvédelem,szociális,érdekképviselet,környezetvédelmi)

1116 Budapest, Bocskai I. u.52-54. III.9.
képviselő: Csanda Gergely
Magyarország környezeti értékeinek megóvása; - A szelektív hulladék népszerűsítése; - Magyarország környezetvédelmének európai uniós szintre való felzárkózásának segítése; - Az újra feldolgozott anyagból készült termékek elterjedésének támogatása; - A fiatal generáció egészséges életmódra való nevelése; - Az egészséges táplálkozás népszerűsítése; - Drog és kábítószer elleni küzdelem; - Dohányzás elleni küzdelem; - A mozgás és a sport népszerűsítése; - Előadások, fórumok, természetjárások szervezése. ... >>

Don Bosco Családközösség Egyesület

(szociális)

1110 Budapest, Szarvas Gábor 52.
képviselő: Haraszti István, Tihanyi Gábor ... >>

Dr. NAGY JÁNOS Alapítvány

(szociális)

1112 Budapest, Kérő utca 20. 4./28.
képviselő: dr. Mecsi József
Támogatni olyan fiatal tehetéséges műszaki érdeklődésű diákokat, akik szakmai munkájukban hasonló területekkel foglalkoznak, mint az alapítvány névadója. ... >>

Dr.Batthyány Strattmann László Orvoskör Egyesület

(egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális)

1114 Budapest, Himfy utca 9.
képviselő: dr. Faigl Ilona
Keresztény értékek alapján kulturális és egészségügyi ismeretterjesztés, karitatív segítő szolgálat. ... >>

Ébner Jenő Alapítvány

(intézményi,természetvédelem,oktatási,szociális)

1118 Budapest, Ménesi út 26.
képviselő: Szász Gyula
A középiskolás és felsőfokú tanulmányaikat folytató, külföldön élő és tanuló magyarajkú fiatalok, nagycsaládosok, elesettek anyagi és természetbeni támogatása-, egyházi ingatlanok felújításának, építé- sének segítése. Ilyen célú intézmények, tevékenységek támogatása. ... >>

Egészséges Egyetemi Diákságért Alapítvány

(oktatási,szociális)

1118 Budapest, Tüzkő u. 9. II.em. 7.
képviselő: Dózsa Attila
A Műegyetem és más felsőoktatási intézmény diákjainak, volt hallgatóinak támogatása. ... >>

Egy a Szívünk - SEGÍTSÜNK! Alapítvány

(intézményi,természetvédelem,egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális)

1111 Budapest, Budafoki út 16. fszt./7.
képviselő: Liebermann Tamás
Beteg gyermekek megsegítése, életminőségük és gyógyításuk anyagi és mentális feltételeinek javítása. Beteg gyermekek és felnőttek életmentő orvosi műszeres hátterének fejlesztése, támogatása. Hátrányos helyzetű gyermekek, csoportok társadalmi integrációjának, esélyegyenlőségének elősegítése. Rászorulók részére a hazai- és külföldi gyógykezelés hátterének részbeni vagy teljes biztosítása. Különböző jellegű felajánlások esetén a legrászorultabbak támogatása (természetes személyek, szociális intézmények, állami nevelőintézetek, tanintézmények, idősek otthona, stb.). Egészségmegőrzés, betegség- megelőzés, gyógyító,- egészségügyi és rehabilitációs tevékenység minél magasabb színvonalon, EU követelményrendszerhez igazodva történő segítése, és ezen célok megvalósítását segítő eszközök felkutatása, támogatások igénybevétele és nyújtása. Kultúra támogatása (kulturális értékek, alkotók, alkotóközösségek anyagi támogatása. Szociális és mentálhigiénés problémák miatt veszélyeztetett, illetve krízishelyzetbe került személyek, családok életvezetési támogatása, valamint a krízishelyzet megszűntetésének elősegítése. Gyermek és ifjúságvédelem (rászoruló gyermekek napközbeni ellátásának, átmeneti gondozásának támogatása). A magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségek tevékenységének támogatása. Oktatási intézmények műszaki felszerelésének korszerűsítésében való közreműködés, anyagi támogatása. ... >>

Egyetemi Gyülekezetért Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális,kulturális)

1117 Budapest, Magyar Tudósok Körútja 3.
képviselő: Győrffy Eszter, Kállay Katalin
A Dunamelléki Református Egyházkerület misszió, katechetikai és értelmiségnevelő munkájának részeként működő Budapesti Református Egyetemi és Főiskolai Gyülekezet támogatása. Ez az alábbi feladatok ellátását foglalja magában: a Gyülekezet istentiszteleteinek, bibliaköri alkalmainak és összejöveteleinek anyagi támogatása: a Gyülekezet kirándulásainak, hétvégi találkozóinak, táborainak anyagi támogatása: a Gyülekezet missziói munkájának támogatása Budapest egyetemein, főiskoláin és kollégiumaiban: a Gyülekezet ellátása saját helyiségekkel: a mindenkori budapesti egyetemi lelkészek szolgálati lakáshoz juttatása: a Gyülekezet kiadványainak, tömegkommunikációs eszközökben való megjelenésének támogatása. Az Alapítvány elősegíti a Magyarországi Református Egyház fiatal értelmiségének képzését, előadásokat és műhelymunkákat, koncerteket, kiállításokat szervez és támogatja a református keresztyén kulturális örökség ápolására, megóvására. Az Alapítvány támogatja keresztyén szellemiségű tudományos ismeretterjesztést és életviteli tanácsadást. Az Alapítvány alkalmanként segíti az Egyetemi Gyülekezet rászoruló tagjait. Az Alapítvány emellett együttműködik a mozgássérültek és fogyatékosok támogatására létrehozott szervezetekkel és alapítványokkal. ... >>

Egzisztencia Szociális és Foglalkoztatási Alapítvány

(szociális)

1111 Budapest, Karinthy F. 4-6.
képviselő: Boross Sándor
A munkanélkülivé vált magyarországi lakosok szociális-gazdasági és lelki segítése. ... >>

eKözösségek Fejlesztéséért Alapítvány

(oktatási,szociális)

1118 Budapest, Szurdok utca 18.
képviselő: Heltai Péter, Józsa Péter, Nagy Ágnes
Hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése az informatikai esélyegyenlőség megteremtésének előmozdításával. ... >>

"ÉLET KENYERE" Alapítvány

(oktatási,szociális,kulturális)

1113 Budapest, XI. Villányi u. 44. fszt. 2.
képviselő: Janice Lynn Coleman, Larry Lee Wincels, Tóth Julianna
Szociális tevékenység az otthontalanok, éhezők, árvák, szegények segítésére, támogatására. Részükre nevelés, oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjeszetés, különféle kulturális programok szervezésén keresztül. Hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése. ... >>

Első Hazai Bonus Önsegélyező Egylet

(szociális)

1117 Budapest, Dombóvári út 17-19. 1400 Bp
képviselő: Jánossy Gábor, Nagy József, Szabó Ferenc ... >>

Emericus Budai Ciszterci Szent Imre Gimnázium Közhasznú Sport Egyesület

(sport,természetvédelem,egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális)

1114 Budapest, Villányi út 27.
képviselő: Kovács Norbert, Schulek Dávid, Skoumal György, Tengelyné Kovács Andrea
A Szent Imre Gimnázium jelenlegi és volt diákjai számára sportolási lehetőség biztosítása, a szervezeti keretek között történő sportoltatás. Általános céljai között szerepel az egészségmegőrzés, betegségmegelőzés prevenciós eszközökkel. Cél az egészséges életmódra nevelés, ezáltal oktatási programok szervezése, nevelési tanácsadás. Az egyesület kulturális tevékenységének részeként a sportkultúra és a sport etikett színvonalának emelésén kíván dolgozni. Természetjáró csoportján keresztül foglalkozni kíván a természetvédelemmel és a környezetvédelemmel. Előadásokat és gyakorlatokat kíván szervezni a természetvédelmi alapismeretek elsajátításáért. A hátrányos helyzetű fiatalokkal szoros kapcsolatot kíván fenntartani. Programjaikba bevonva javítani szeretne az életminőségüket, gyűjtésekkel és sporteseményekkel segíteni kívánja az életszínvonaluk növekedését. A szervezet szoros kapcsolatokat kíván tartani a határon túl élő szórványmagyarsággal és közös táboroztatásokkal, csereprogramokkal tartja a kapcsolatot velük. ... >>

Erdélyi Mihály Alapítvány, az ELTE-n folyó hidrogeológiai- és környezetföldtani oktatásért és kutatásért

(oktatási,szociális)

1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/C.
képviselő: Dr. Mindszenty Andrea
A hazai alapfokú és posztgraduális szintű vízföldtani képzés felté- teleinek javítása, korszerűsítése, a legújabb alapkutatási eredmé- nyeknek a tananyagba való naprakész beillesztésével, és a gyakorlatban felgyülemlett tudásanyagnak az oktatásba való közvet- len bekapcsolásával. ... >>

Evangélikus Belmisszió Baráti Egyesület

(intézményi,egészségügyi,oktatási,szociális,egyéb)

1114 Budapest, Bocskai út 10.
képviselő: ifj. dr. Fabiny Tibor, Szeverényi János
Rendszeres imaalkalmakat tart, segíti az evangélikus egyház missziói szolgálatát, hitébresztő és hitmélyítő bibliatáborokat, konferenciákat tart, vagy részt vállal azok szervezésében, segíti az erőtlen gyülekezetek, szorványok gondozását, a látens evangélikusok megszólítását, új gyülekezetek alapítását, a keresők, kételkedők és a vallástalanok számára is felajánlja az evangélium erejét és vigasztalását, segíti az egyház tanító szolgálatát, ezért teológiai konferenciákat, alkalmanként vagy rendszeresen tanfolyamokat is hirdet meg és szervez, segíti a biblikus személetű, s a mai körülményeket figyelembe vevő gyakorlati gyülekezetett- és egyházépítést. Munkatársképzés, népfőiskola, új vagy máshol már ki probált módszerek alkalmazását, segíti az egyház diakóniai szolgálatát az árvák, a rászorulók, az elesettek, a szenvedélybetegek felé. Segíti az egyház sajtószolgálatát periodikák, kiadványok, belmissziói munkaprogramok, internettes honlap megjelentetésével, segíti az egyház ifjúsági munkáját, együtt kíván működni a Magyarországi Evangélikus Egyház Evangelizációs és Missziós Bizottságával, támogatja és szervezi a Tájoló című lap müködését. ... >>

Ezüstfény Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,szociális,kulturális)

1111 Budapest, Kruspér u. 3.I/11.
képviselő: Jantyik Csaba / önállóan, Siket Csaba / ketten együtt, Zámbori Tamás ketten együtt
Kulturális, szabadidős és sportprogramok szervezése középiskolások részére, tréningek, konferenciák, képzések szervezés a diákok és a civil szervezetekben dolgozók számára. Környezetvédelmi akciók szervezése, népszerűsítése, előadások szervezése és tartása. Ifjúságvédelmi feladatok ellátása, drogprevenciós előadások szervezése és lebonyolítása. ... >>

"Fecsegő Tipegő Alapítvány"

(szociális)

1119 Budapest, Hengermalom utca 12.
képviselő: Völgyi Gabriella
A nők gyermekvállalást követő munkavállalását elősegítse azáltal, hogy rugalmas megoldást kínál a gyermekek napközbeni felügyeletére, ellátására és nevelésére. Az alapítvány elsősorban azon gyermekek elhelyezésében kíván segítséget nyújtani, akik az önkormányzati fenntartású intézményekbe a szűkös férőhelyek miatt nem kerültek felvételre. Az alapítvány nappali ellátást nyújtó intézmény/ek/ fenntartása révén, az egyedi igények vonatkozásában alternatív megoldás biztosításával kívánja lehetővé tenni a részmunkaidős munkavállalást. ... >>

Fényküldöttek Nemzetközi Spirituális, Ezoterikus és Művészeti Alapítvány

(egészségügyi,szociális,kulturális)

1112 Budapest, Kőérberki dűlő 146/3.
képviselő: Mohácsi Péter
Régi és új spirituális módszerek összegyűjtése és alkalmazása, lelki problémák megoldásához, amely mentális segítséget ad a rászorulóknak (hátrányos helyzetűek, hajléktalanok, szenvedélybetegek stb.). ... >>

FIKSZ Egyesület

(szociális,kulturális,egyéb)

1111 Budapest, Lágymányosi út 16. IV./1.
képviselő: Kalmár Gabriella
Az állampolgári, ezen belül kiemelten az ifjúsági értékek, érdekek, a kutúra, a hátrányos helyzetű csoportok és kisebbségek szolgálata és védelme, továbbá azoknak a tömegkommunikációban történő megjelenítése közszolgálati és egyéb műsorszámok, valamint hagyományos és internetes publikációk útján. ... >>

Filantropia Pro Vita Alapítvány

(szociális)

1116 Budapest, Temesvár utca 3.
képviselő: Egri Pál Zoltán
A súlyosan hátrányos helyzetű mozgáskorlátozottak, vakok, hallássérültek és a mindennapi léttel súlyosan küszködő özvegyek támogatása. ... >>

Fókusz Alapítvány

(szociális,kulturális)

1113 Budapest, Vincellér utca 16. III./6.
képviselő: Hargitai Dávid, Járdány Bence
A hátrányos helyzetű személyek és csoportok (pl. egyes etnikai kisebbségekhez tartozó személyek és közösségeik, szabadságvesztésük letöltését követően a társadalomba visszailleszkedni nem tudók, menekültek, súlyos anyagi gondokkal küszködők, fogyatékossággal élők, stb.) segítése az alkotói, művészeti eszközök használatával, és az azokhoz kapcsolódó módszerek/módszertan felhasználásával, kiaknázásával. ... >>

GÁL-GARDI Alapítvány

(szociális)

1113 Budapest, Kökörcsin utca 8.
képviselő: Házi Sándorné
A magyar gyógytorna tradícióinak megőrzése, ötvözése a korszerű fizioterápiás módszerekkel. ... >>

Gárdonyi Géza Iskolaszék

(intézményi,oktatási,szociális)

1110 Budapest, Bartók Béla 27.
képviselő: Bakos Vince, Szedlárdné Gáll Ibolya ... >>

Gyermekekért XI. Közhasznú Alapítvány

(szociális)

1118 Budapest, Radvány utca 34.
képviselő: Dr. Surányi Ilona Ágota elnök
a XI. kerületi, csángóföldi, kárpátaljai, továbbá minden hátrányos helyzetű magyar gyermek esélyegyenlőségének javítása, étkezéshez ? taneszközhöz -, gyógykezelés költségeihez -, eszközbeszerzéshez való hozzájárulás és minden segítség megadása a szükségekhez és a lehetőségekhez mérten. ... >>
1. oldal 2. oldal 3. oldal