Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Budapest XI. ker oktatási civil szervezetek


Találatok száma: 458
1. oldal

A Felnőttképzés Fejlesztéséért Közhasznú Egyesület (FFE)

(oktatási)

1117 Budapest, Baranyai u. 20. V.4.
képviselő: Pordány Sarolta
a felnőttképzés minőségi fejlesztése, a felnőttképzés elméletének és módszertanának fejlesztése, kísérleti projektek kezdeményezése az új elméleti eredmények gyakorlati alkalmazása céljából: - a felnőttképzés új tudományos eredményeinek közzététele, hazai megismertetése, - az EU tagországok közötti felnőttképzés együttműködésének erősítése, - a nemzetközi felnőttképzési együttműködések előmozdítása valamennyi kontinensre kiterjedően: - az élethosszig tartó tanulás nemzetközi tapasztalatainak közvetítése, - a hazai felnőttképzési intézmények közötti kapcsolattartás és együttműködés erősítése
- ifjúkorúak és fiatal felnőttek tudományos munkájának, ismeretszerzésének, tanulási és készségfejlesztési alkalmainak, szakmai csereprogramjainak elősegítése és támogatása,
- időskorúak tudományos munkájának, ismeretszerzésének, tanulási és készségfejlesztési alkalmainak, szakmai csereprogramjainak elősegítése és támogatása,
- tudományos kutatások végzése a neveléstudomány területén a felnőttkori tanulás előmozdítása érdekében,
- a felnőttképzés területén végzett kiemelkedő egyéni teljesítmények elismerése és közzététele,
- A Felnőttképzés Fejlesztéséért Díj elismerés odaítélése ... >>

A Gépészmérnök Képzésért Alapítvány

(oktatási,egyéb)

1111 Budapest, Müegyetem rkp. 3. I/14./BME Gé
képviselő: Dr. Penninger Antal
a BME Gépészmérnöki Karán folyó képzés korszerüsitése, szinvonalának emelése. ... >>

A GRSP Magyarország - Partnerség a Közlekedésbiztonságért Magyarországi Egyesület

(egészségügyi,oktatási,egyéb)

1119 Budapest, Thán Károly utca 3-5.
képviselő: dr. Lányi Péter, Mocsári Tibor, Pausz Ferenc, Tokár Balázs elnök
A közúti közlekedés területén a hazai konszenzus és együttműködés elősegítése a közlekedésbiztonság javítására. támogatva az Európai Unió közlekedéspolitikája által kitűzött célt, a közlekedési balesetek halásos áldozatai számának 50 %-os csökkentését. Hatékony hazai együttműködés kialakítása a kormányzati, a civil és az üzleti szektor között, a közlekedésbiztonság javítását célzó, közös projektekben való részvétellel. Nemzetközi együttműködés kialakítása a GRSP Irányítótanácsával, az európai GRSP szervezetekkel a hazai munka elősegítése, az un. ?legjobb gyakorlatok? ( best practice ) átvételére. Közlekedésbiztonsági nemzeti stratégia megvitatása, mely a jövőben alapját képezheti közlekedésbiztonság területén való együttműködésnek. Kapcsolattartás a közlekedésbiztonság területén érintett tárcákkal, így a Közlekedési Minisztériummal, a Belügyminisztériummal, az Egészségügyi Minisztériummal, az Oktatási Minisztériummal és az azok alá - illetve mellérendeltségében működő szakmai szervezetekkel, különös tekintettel az ORFK Országos Balesetmegelőzési Bizottságára és a való együttműködő helyi rendőri szervekre, valamint a Közlekedési Főfelügyeletre és a helyi Közlekedési Felügyeletekre. A közlekedésbiztonság szakterületének a hazai felsőoktatásban történő hatékony megjelenítése. ... >>

A Jobb Életért, A Jobb Emberért Alapítvány

(sport,oktatási,kulturális)

1116 Budapest, Gyékényes utca 17.
képviselő: Koncz Balázs
Emberi értékek: kultúra, oktatás, művészetek, sporttevékenységek szervezése, lebonyolítása, tudomány népszerűsítése, terjesztése, minden korosztály számára. ... >>

A Karlsruhei Egyetem Magyar Öregdiákjainak Egyesülete

(oktatási,egyéb)

1117 Budapest, Magyar Tudósok körút 2.
képviselő: Urbancsek Tamás elnök
A Karlsruhei Egyetemen, illetve a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem német nyelvű mérnökképzésén tanult, illetve oktatási tevékenységet folytatott egyetemi oktatók és hallgatók közötti kapcsolatcserék fenntartása. ... >>

A Korszerű Magyar Vasútért Alapítvány

(oktatási)

1111 Budapest, Műegyetem rkp.3-9.
képviselő: Dr. Fi István
A Budapesti Műszaki Egyetem Vasútépítési Tanszék oktatói és hallgatók tudományos és oktatási tevékenységének támogatása. ... >>

A Magyar Felnőttképzésért Alapítvány

(oktatási,szociális)

1114 Budapest, Villányi út 5-7.
képviselő: Dénes Adrienn együttes, Siklósi Csaba együttes
Az Alapítvány egyik fő célja, hogy elősegítse a magyarországi felnőttképzés fejlődését, szélesebb rétegek számára elérhetővé tegye e szolgáltatást. Az Alapítvány e célt elsősorban a hátrányos helyzetűek és kisebbségekhez tartozók támogatásával kívánja elérni. Az Alapítvány másik fő célja, hogy elősegítse a hátrányos helyzetűek és kisebbségekhez tartozók felsőoktatásba történő bekapcsolódását. E célt elsősorban a felvételi, illetve érettségi vizsgára történő felkészülés támogatásával kívánjuk elérni. Az Alapítvány támogatni kívánja a felnőttképzéssel foglalkozó kis- és középvállalkozásokat. ... >>

A Magyar Felnőttoktatásért Alapítvány

(oktatási)

1114 Budapest, Villányi út 5-7.
képviselő: Oláh László István
Az élethosszig tartó tanulás elvével összhangban a magyarországi felnőttoktatás támogatása, különös hangsúlyt helyezve a munkaerőpiacon hasznosítható szakképzésekre. ... >>

A Magyar Mérnökképzés Korszerűsítéséért Alapítvány

(oktatási)

1113 Budapest, Zsombolyai utca 6.
képviselő: Török Imre
A mérnökképzés korszerűsítésének támogatása. ... >>

A magyar vasúti képzésért Egyesület

(oktatási)

1115 Budapest, Etele út 34/ A.
képviselő: Csontos Endre
Egyesítse a magyar vasutak képzéséért felelősséget érző, abban tevékenyen résztvevő személyeket, megismertesse és népszerűsítse a magyarországi képzési rendszert ? s azon belül kiemelten a vasúti szakképzést -, elősegítse annak célkitűzéseinek megvalósítását. ... >>

A Matematika Oktatásért és Kutatásért Alapítvány

(oktatási)

1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/ c.
képviselő: Dr. Juhász István
Az ELTE TTK Matematikai Intézete által felügyelt matematikus-, és matematika tanár képzés, doktoranduszképzés támogatása. ... >>

A megújuló emberért Kommunikációs és Neurolingvisztikus Pszichoterápiáért Alapítvány

(oktatási)

1118 Budapest, Regős utca 14. 7./31.
képviselő: Bognárné Várfalvi Marianna
A hazai mentálhigiénés kultúra, a kommunkációs hatékonyság javítása, az Erickson-i kommunikációs módszerek, az NLPt és más hatékony kommunikációs technikák elméleti, gyakorlati rendszerének terjesztése, oktatása, fejlesztése révén. ... >>

A Mérnökhallgatók Pénzügyi Műveltségéért Alapítvány

(oktatási)

1111 Budapest, Müegyetem rkp. 3.
képviselő: Fekete József dr.
A Budapesti Müszaki Egyetem Közgazdasági Tanszékén anyagi és szellemi bázis biztositása a pénzügyek oktatása és kutatása számára, a vállalkozások sikerességének az előmozditása érdekében. ... >>

A PETŐFI Jövőjéért Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

1116 Budapest, Kiskőrős u. 1.
képviselő: Gécziné Laskai Judit, Kecskeméti Attila
A Petőfi Sándor Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskolában folyó oktatási, nevelési és képességfejlesztési munka színvonalának emelése. A tanuló ifjúság ösztönzése pályázatok kiírásával, ösztön- díjjal, jutalmazással és az esetenkénti pályázati nevezési díjak odaítélésével magasabb színvonalú munka végzésére. A kiemelkedő kulturális munkát végző diákok jutalmazása, támogatása, a Petőfi Musical Stúdió munkájának anyagi támogatása, rendezvényeinek ese- tenkénti szervezése. A nyelvi és szaktárgyi szakkörök létrehozása és ezek munkájának anyagi támgatása, tantárgyi versenyek szervezése és lebonyolítása. A szociálisan rászoruló tanulók megsegítése, az iskola hagyományainak és jó hírnevének megőrzése. ... >>

A Rock és Musical Színház Társulatáért Művészeti Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

1118 Budapest, Rétköz utca 2. 3./4.
képviselő: dr. Miklós Tibor
Fejlessze és magasabb szintre emelje a magyar zenés színház értékteremtő hagyományainak folytatása érdekében az alkotói és előadói kreativitást, elősegítse a tehetségkutatást és képzést, különös tekintettel a fiatalok körében, hozzájáruljon ahhoz, hogy magas színvonalú, zenés színpadi művek színrevitele és játszása valósuljon meg, elsősorban a főváros X. kerületében, Kőbányán. ... >>

A Szabad Iskolákért Alapítvány

(intézményi,oktatási)

1112 Budapest, Eper utca 50.
képviselő: Fehér Márta, Vojnits Imréné sz. Kereszty Zsuzsanna
Nyitott pedagógiai műhely létrehozása és működtetése. Az alternatív iskolák pedagógiai eredményeinek összegyűjtése, megismertetése és terjesztése, pedagógiai és pszichológiai csoportok létrehozása. ... >>

A Teleki Blanka Német Tagozatos Általános Iskoláért Alapítvány

(intézményi,oktatási)

1119 Budapest, Bikszádi u.60-63.
képviselő: Bíróné Rizmayer Anna
Támogatja a tanulók esztétikus, biztonságos, komfortos, kultúrált és higiénikus környezetének kialakítását. Támogatja iskolai rendezvények szervezését és kiadványok készítését. Kiemelkedő teljesítményekre ösztönzi a tanulókat. Támogatja a tanulók környezettudatos szemléletének kialakítását. A Teleki Blanka Német Tagozatos Általános Iskolában /1119 Bp., Bikszádi u.61-63./ folyó tanórán kívüli oktató és nevelő munka támogatása. ... >>

A Villamosenergiaátalakítás felsőfokú oktatásának Modernizálásáért Alap.

(oktatási)

1111 Budapest, Egry J. 18. III.em. BME Vill
képviselő: Dr.Veszprémi Károly ... >>

A XI.kerületi Német Nemzetiségi Oktatást és Kultúrát Támogató Közhasznú Egyesület

(intézményi,oktatási,kulturális)

1119 Budapest, Ezüstfenyő tér 1 .fszt. 1.
képviselő: Albert Mátyásné, Szűcs Ágnes
A XI. kerületi német kisebbségi oktatás és nevelés támogatása óvodákban, általános és középiskolákban, azoktatást segítő eszközök és segédanyagok biztosítása. A német nemzetiségi oktatásban résztvevő pedagógusok bel- és külföldi szakmai képzése, valamint bel- és külföldi közoktatási intézményi kapcsolatok elősegítése illetőleg szervezése. A német nemzetiségi kultúra ápolása. Az egyesület céljainak megvalósítása érdekében minden kül - és belföldi állami, társadalmi, gazdálkodó - oktatási, művelődési és kulturális szervezettel együttműködik. Az egyesület a vonatkozó lérdésekben képviseli és segíti tagságának egészét, vagy egyes csoportjait. ... >>

Academia Humana-Wagner Nándor Művész Hagyatékát Ápoló Alapítvány

(oktatási,kulturális)

1112 Budapest, Brassó u. 26/a.
képviselő: Kiss Sándor
Wagner Nándor szobrászművész művészi hagyatékának ápolása; fiatal humánértelmiségi tehetségek részérs ösztöndíj nyújtása. ... >>

Adler Alapítvány

(egészségügyi,oktatási)

1114 Budapest, Villányi út 9.
képviselő: Mihály Blanka
Az individuál-pszichológiai tudományos módszer elterjesztése az egészségügy, az oktatás és a gyermeknevelés területén. ... >>

Adrenalin Barlangkutató Egyesület

(sport,természetvédelem,oktatási)

1116 Budapest, Karcag utca 3. fszt./1.
képviselő: Kocsis György
A hazai barlangkutatással sport, hobbi barlangászattal foglalkozó magánszemélyek, csoportok tevékenységének elősegítése, oktatása, továbbképzése. Célja továbbá az ezekben való aktív részvétel, a hazai barlangkutatás elősegítése, valamint a nemzeti parkokkal és vízügyi hivatalokkal együttműködve a környezetvédelem és természetvédelem fontosságának tudatosítása, oktatása, illetve ebben az szellemben való utánpótlás nevelése és képzése. ... >>

AES. Magyar Tagozata /Audio Engineering Society, Inc./

(oktatási)

1114 Budapest, Bartók Béla utca 15. /a. félemelet./16.
képviselő: Győri János
Az AES. Alapszabályának megfelelően az, hogy egyesítse a hangtechnika és kapcsolódó területein hivatásszerűen alkotómunkát végző személyeket, hogy összegyűjtse, egyeztesse és terjessze a hangtechnika és kapcsolódó területeinek tudományos ismereteit, támogassa az ilyen elméleti és gyakorlati ismereteket, előkészítsen, kiadjon és terjesszen irodalmi kiadványokat és folyóiratokat a fejlődés céljai és elvei érdekében. ... >>

"ÁF" Hallgatók a hallgatókért Egyesület

(oktatási)

1118 Budapest, Ménesi út 5.
képviselő: Kovács Zsolt
A jelenlegi és volt hallgatókat tömörítő öregdiák közösség létrehozása. ... >>

Afrikai Kulturális és Fejlesztési Alapítvány

(oktatási,kulturális,szociális)

1118 Budapest, Kelenhegyi út 7-9. mfszt./1.
képviselő: Engambe Győző
Az afrikai kultúra megismertetése Magyarországon és az Európai Unió más országaiban. Az afrikai kultúra bemutatása és oktatása Magyarországon és az Európai Unió más országaiban. Az Afrikával kapcsolatos ismeretek terjesztése Magyarországon. ... >>

Agape Zene-Életöröm Alapítvány

(oktatási,kulturális)

1119 Budapest, Petzvál József utca 18. b.
képviselő: Fényi Tibor
A "Humanitásra nevelés a művészetekkel" című pedagógiai program támogatása. ... >>

Agenda Integrált Kommunikációs Alapítvány

(oktatási,szociális)

1112 Budapest, Ordas út 12.
képviselő: Gáti Vilmos
Az Európai Unióba való beilleszkedést elősegítő tevékenység az új kihívásokkal szembesülő és eleve hátrányos helyzetű társadalmi csoportok körében. Célkitűzéseit a kommunikáció teljes eszköztárának felhasználásával kívánja megvalósítani. Tevékenysége során célzott imseret-terjesztéssel, a felnőttoktatás eszközrendszerével, kiadványokkal, az interperszonális kommunikáció különböző formáival, kiállítások szervezésével, valamint audio vízuális eszközök rendelkezésre bocsátásával kívánja az alapítványi célokat megvalósítani.A hátrányos helyzetű rétegek, különösen a romák körében végzendő alapítványi tevékenység nem csupán az érintettek felé irányul, hanem kiegészül a velük foglalkozó hivatalos és intézményi ágensek módszertani felkészítésének elősegítésével. Ezen kívül kiterjed a megfelelőbb életmódra és az egészségre való nevelés témáival. Az alapítvány előadásokat, konferenciákat, szakmai konzultációkat szervez, módszertani és szakmai kiadványokat szerkeszt, sokszorosít és terjeszt, továbbá támogatja az alapítványi célú könyvkiadást, audio vizuális üzenethordozók előállítását, valamint az alapítványi célú filmek készítését. ... >>

Alapítvány a Budapesti Gyermek Labdarúgó Utánpótlásért

(oktatási)

1113 Budapest, Tarcali utca 17.
képviselő: Lesti László, Szabó István
A budapesti gyermekstadion labdarúgó utánpótlás nevelése, a gyermek labdarúgó tehetségek támogatása, segítése. ... >>

Alapítvány a Honi Müvészetért, a Művészetképzésért, az építészeti kultúra fejlesztéséért, a Műemlékvédelemért

(oktatási,kulturális)

1112 Budapest, Lanka utca 8.
képviselő: elnökhelyettes dr. Komjáthy Attila, elnökhelyettes Kolbe Tibor, kuratórium elnök Tákos Tamás ... >>

Alapítvány a Kelenvölgyi Óvodásokért

(intézményi,oktatási)

1116 Budapest, Kecskeméti 11-15.
képviselő: Csehi Mariann
A gyermekek jobb ellátása, az óvoda szemléltető és játékeszközeinek, valamint könyvtárának folyamatos bővítése, foglalkozási anyagok beszerzése. ... >>

Alapítvány a Kreatív Gyermekekért

(intézményi,sport,természetvédelem,egészségügyi,oktatási,kulturális)

1112 Budapest, Menyecske u.2.
képviselő: Szaniszlóné Marinecz Csilla
Az óvodás gyermekekben kreativítást megfelelően fejlessze és az igy kiválasztott gyermekek további szellemi fejlődését különleges eszközökkel, segítséggel biztosítsa. Lisztérzékeny, allergiás gyerekeket befogadó csoportok létrehozása. A gyermekek kreativítását fejlesztő játékok, felszerelések / sportszerek, udvari és csoportszobai berendezések beszerzése, illetve a megfelelő állomány bővitése. az allergiás betegségben szenvedő gyerekek - egészséges társaik között az egészségeseknek megfelelő körülményekben magukat nem érezve betegnek - vehessenek részt egész napos kreatív óvodai programokban. A jó minőségű foglalkozási anyagok beszerzése /természetes anyagok, nyelvi kommunikációs eszközök stb./ alapítványi támogatással. A Napköziotthonos Óvoda (jelenlegi neve: Napsugár Óvoda) 1112 Budapest Menyecske u. 2. Támogatása, az óvoda audiovizuális eszközökkel való bővítése. A Napköziotthonos Óvoda (jelenlegi nevén: Napsugár Óvoda) 1112 Budapest Menyecske u. 2. könyvtrárnak bővítése, szakkönyvek, mesekönyvek, folyóiratok beszerzésének támogatása. A gyermekek kulturális fejlődését, a környezet megismerését segitő programok (rendezvények, hagyományőrző ünnepségek, kirándulások, egyéb csoportos foglalkozások stb.) költésgeinek fedezése, biztosítása. A Napköziotthonos Óvoda (Jelenlegi nevén: Napsugár Óvoda) pedagógusainak ez irányú továbbképzésének biztosítása alapítványi támogatással. Az óvoda munkájához szükséges korszerübb technikai eszközök beszerzése. A szociálisan rászoruló, kiemelkedő képességü gyeremekek képzésének (pl: tanfolyami részvételi dijjal való támogatása. ... >>

Alapítvány a Szakképzés Fejlesztéséért

(oktatási)

1118 Budapest, Budaörsi út 43/B.
képviselő: Pásztori Veronika
A gazdasági, s ezen belül különösen a külkereskedelmi szakképzés feltételeinek javítása. ... >>

Alapítvány a Szakképzésért

(intézményi,oktatási,kulturális)

1119 Budapest, Mérnök utca 39.
képviselő: Dr.Zárda Sarolta
Oktatási tevékenység folytatása, melynek során az alapítvány a közoktatásról szóló 1993. évi LXXX.törvény alapján fenntartja és működteti az iskolaszerű, számítástechnikai és informatikus, valamint az ehhez kapcsolódó képzést nyújtó szakközépiskolát. ... >>

Alapítvány a Vadaskert Iskoláért

(intézményi,egészségügyi,oktatási)

1118 Budapest, Hegyalja út 62. fsz./1.
képviselő: Nyíri András, Peti Sándor
pszichés problémákkal küzdő gyermekek általános iskolai oktatásának és nevelésének a megoldása, akiknek betegségük, aktuális krízishelyzetük miatt válik indokolttá a speciális iskolai forma. ... >>

Alapítvány az Észt Kultúráért

(oktatási,kulturális)

1114 Budapest, Bartók Béla út 19. IV.em.32/a.
képviselő: Aun Kippasto
Az észt társadalommal, kultúrával és művelődéssel kapcsolatos ismeretek terjesztése, az észt kultúra bemutatása Magyarországon, Észtország és Magyarország közötti kultúrális kapcsolatok fejlesztése, az észt nyelv oktatásának támogatása a magyar egyetemeken. ... >>

Alapítvány az Ifjúság Zenei Neveléséért

(oktatási)

1112 Budapest, Menyecske u. 2.
képviselő: Boronkay Antal
Új hangszerek beszerzése, a kölcsönzött hangszerek karbantartása, növendék hangversenyek rendezése, tárgyjutalmak beszerzése, a kiemelkedő tehetségű különlegesen rossz anyagi körülmények között élő növendékek tandíjmentesítése. ... >>

Alapítvány az Őrmezei Általános Iskola rászoruló és tehetséges diákjaiért

(intézményi,oktatási)

1112 Budapest, Menyecske u. 2.
képviselő: Dosztán- Makó Mónika
Az iskolában tanuló és anyagilag rászoruló diákok szociális támogatása. ... >>

Alapítvány Winkler Márta Iskolájáért

(intézményi,természetvédelem,oktatási)

1119 Budapest, Fogócska 6.
képviselő: Winkler Márta
Az egyes gyerek autonóm erőinek kreatív képességének felhasználásával a személyiség fejlesztése, a gyermek és a természet kapcsolatának erősítése, új szemléletű pedagógia kialakulásának elősegítése. ... >>

Albertfalva Református Hitéletéért Alapítvány

(oktatási)

1116 Budapest, Gépész u. 23.
képviselő: Jakab Árpád
Az albertfalvai református közösség, ezen belül az albertfalvai diákok hitéletének a támogatása, a hitoktatásban résztvevő oktatók, vezetők javadalmazásának a támogatása, a határon túli református gyermek- és ifjúsági szervezetekkel való kapcsolattartás támogatá- sa. ... >>

Albertfalvai Don Bosco Iskola Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális,szociális)

1116 Budapest, Bükköny 3.
képviselő: Perjés András dr.
Katolikus 12 osztályos iskola alapítása, a rászoruló diákok anyagi támogatása, kultúrális programok szervezése. ... >>

Albertfalvi Keresztény Társas Kör

(sport,oktatási,szociális,kulturális)

1116 Budapest, Gyékényes utca 45-47.
képviselő: Kellner Dénesné, Kristóf József, Vas László
Az érdekképviseleti tevékenység mellett oktatás, nevelés, kulturális, sport, szociális és karitász tevékenység. ... >>

Alfa Romeo Motorsport Club Hungary Sportegyesület

(sport,oktatási)

1118 Budapest, Regős utca 2.
képviselő: Fekete András
Alfa Romeo és más olasz gépkocsik indítása versenyeken autóversenyző- és utánpótlásképzés. ... >>

Államigazgatási Főiskola DSE.

(intézményi,oktatási)

1118 Budapest, Ménesi 5.
képviselő: Dr.Benczéné Bagó Andrea, Dr.Temesi István ... >>

Álomvár Óvodasegítő Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

1112 Budapest, Törcsvár 19/23.
képviselő: Steixnerné Strausz Ildikó
A Budapesti XI. kerület Törcsvár u.19/23. szám alatti önkormányzati óvoda működéséhez szükséges tárgyak beszerzésének segítése. ... >>

Alsóhegyi utcai óvodáért Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

1118 Budapest, Alsóhegy u. 13-15.
képviselő: Nagy Ervinné
A Bp., XI.ker. Alsóhegy u. 13-15. sz. alatti óvoda tartósan bizton- ságos és magas színvonalon végzett tevékenységének támogatása. ... >>

Általános Iskolai Intézményt Támogató Savio Szent Domonkos Alapítvány

(intézményi,oktatási)

1116 Budapest, Albertfalva u. 9-11.
képviselő: Rigó Gábor, Simon András
Az Albertfalvi Don Bosco Katolikus Általános Iskola nevelési és oktatási tevékenységének magas színvonalú támogatása; nevelő-oktató munka tárgyi feltételeinek javítása; a nevelő és oktató munkához szükséges eszközháttér megteremtése, ill. bővítése; az iskoláskorú gyermekek személyiségének, képességének sokoldalú fejlesztése, tehetségük gondozása, az ehhez kapcsolódó tárgyi feltételek biztosítása; a munkahelyi környezet tárgyi feltételeinek fejlesztése; a katolikus szellemiség beteljesedése, megőrzése és ápolása érdekében példamutatóan teljesítő tanulók segítése, ezügyben hivatástudattal tevékenykedő pedagógusok jutalmazása.
Táborok támogatása, nehéz sorsú családk segítése, szociális segélyezése. ... >>

Altisz Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási)

1119 Budapest, Mérnök u. 12-14.
képviselő: Szabó Imre, Szalóki András
A sportben kiemelkedő eredményt elért, hivatásos vagy amatőr alapfokú oktatás után lévő fiatal sportolók részére középfokú oktatási intézmény létrehozása, amely az ebben résztvevő sportolók életviteléhez igazítottan kerül megszervezésre kollégiumi ellátásukkal együtt.Az alapítvány céljának tekinti a Magyarországon működő sportegyesületek élsportolóinak támogatását, amelynek keretében az Alapítvány biztosítani kívánja a hazai sportban kiemelkedő eredményeket elkért sportolók belföldi és külföldi versenyekre történő felkészüléséhez és az azokon való részvételhez szükséges feltételeket, így biztosítja különösen sportfelszerelések vásárlásával, az utazással és szállással, edzőtáborozással, oktatással, valamint a versenyeken történő részvételekkel kapcsolatos költségek finanszírozását. Vállalja továbbá az alapítvány edzőtáborok önálló szervezését, illetőleg elő kívánja segíteni a hazai sportegyesületek színvonalas utánpótlásképzését. ... >>

Angol Nyelvű Közoktatásért Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

1119 Budapest, Galambóc utca 45.
képviselő: Pécs Miklós
A magyar diákok számára a közoktatás fejlesztése színesítése a Nemzeti Alaptanterv teljesen angol nyelvű tanítása, létrehozott magyar gimnázium fenntartásával és hasonló célú iskolák támogatásával. A magyar és külföldi diákok megismertetése és az angolszász kultúrával és iskolarendszerekkel, kiterjedt nemzetközi cserekapcsolatok révén. A magyar diákok számára soknemzetiségű multikultúrális közösség létrehozása, annak nevelő, megtermékenyítő hatásaival elősegítve az angol nyelv fontos közvetítő szerepének felismerését. Magas színvonalú tehetséggondozás és karriemenedzselés megvalósítására és a kiváló tanulmányi eredmények szponzorált ösztöndíjak formájában való ösztönzése ill. személyre szabott felzárkóztatás és esélyegyenlőség biztosítása integrált oktatási formában a sajátos nevelési igényű diákok számára. A tanköteles korú magyarul nem beszélő diákok részére állami kötelezettségből átvállalva magyar rendszerű közoktatás biztosítása angol nyelven. A magyarul nem beszélő diákok számára a magyar nyelv, irodalom és kultúra magas szintű közvetítése tantárgyi és kulturális programokon keresztül. ... >>

Angolna Úszó- és Gyógyúszóiskola Oktatási és Rehabilitációs Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,szociális)

1118 Budapest, Tüzkő u. 6.
képviselő: Molnárné Kecskés Edit
Gyermekek, fiatalok, mozgássérültek, és egyéb önhibájukon kivül fogyatékos személyek támogatása. ... >>
1. oldal 2. oldal 3. oldal 4. oldal 5. oldal 6. oldal