Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Budapest XI. ker intézményi civil szervezetek


Találatok száma: 196
1. oldal

A Kármán Kollégiumért Alapítvány

(intézményi)

1111 Budapest, Irinyi J. 9-11.
képviselő: Dr. Horváth Béla
A Kármán Tódor Kollégium célkitűzéseinek támogatása. ... >>

A PETŐFI Jövőjéért Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

1116 Budapest, Kiskőrős u. 1.
képviselő: Gécziné Laskai Judit, Kecskeméti Attila
A Petőfi Sándor Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskolában folyó oktatási, nevelési és képességfejlesztési munka színvonalának emelése. A tanuló ifjúság ösztönzése pályázatok kiírásával, ösztön- díjjal, jutalmazással és az esetenkénti pályázati nevezési díjak odaítélésével magasabb színvonalú munka végzésére. A kiemelkedő kulturális munkát végző diákok jutalmazása, támogatása, a Petőfi Musical Stúdió munkájának anyagi támogatása, rendezvényeinek ese- tenkénti szervezése. A nyelvi és szaktárgyi szakkörök létrehozása és ezek munkájának anyagi támgatása, tantárgyi versenyek szervezése és lebonyolítása. A szociálisan rászoruló tanulók megsegítése, az iskola hagyományainak és jó hírnevének megőrzése. ... >>

A Rock és Musical Színház Társulatáért Művészeti Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

1118 Budapest, Rétköz utca 2. 3./4.
képviselő: dr. Miklós Tibor
Fejlessze és magasabb szintre emelje a magyar zenés színház értékteremtő hagyományainak folytatása érdekében az alkotói és előadói kreativitást, elősegítse a tehetségkutatást és képzést, különös tekintettel a fiatalok körében, hozzájáruljon ahhoz, hogy magas színvonalú, zenés színpadi művek színrevitele és játszása valósuljon meg, elsősorban a főváros X. kerületében, Kőbányán. ... >>

A Schönherz Kollégiumért Alapítvány

(intézményi,sport)

1117 Budapest, Irinyi József 42.
képviselő: Illésy Pál, Sándor László, Stomp Balázs
A BME Schönherz Zoltán Kollégium tagjainak értelmiségivé válását segítő szakmai, tudományos és közösségi tevékenységének támogatása. ... >>

A Szabad Iskolákért Alapítvány

(intézményi,oktatási)

1112 Budapest, Eper utca 50.
képviselő: Fehér Márta, Vojnits Imréné sz. Kereszty Zsuzsanna
Nyitott pedagógiai műhely létrehozása és működtetése. Az alternatív iskolák pedagógiai eredményeinek összegyűjtése, megismertetése és terjesztése, pedagógiai és pszichológiai csoportok létrehozása. ... >>

A Teleki Blanka Német Tagozatos Általános Iskoláért Alapítvány

(intézményi,oktatási)

1119 Budapest, Bikszádi u.60-63.
képviselő: Bíróné Rizmayer Anna
Támogatja a tanulók esztétikus, biztonságos, komfortos, kultúrált és higiénikus környezetének kialakítását. Támogatja iskolai rendezvények szervezését és kiadványok készítését. Kiemelkedő teljesítményekre ösztönzi a tanulókat. Támogatja a tanulók környezettudatos szemléletének kialakítását. A Teleki Blanka Német Tagozatos Általános Iskolában /1119 Bp., Bikszádi u.61-63./ folyó tanórán kívüli oktató és nevelő munka támogatása. ... >>

A XI.kerületi Német Nemzetiségi Oktatást és Kultúrát Támogató Közhasznú Egyesület

(intézményi,oktatási,kulturális)

1119 Budapest, Ezüstfenyő tér 1 .fszt. 1.
képviselő: Albert Mátyásné, Szűcs Ágnes
A XI. kerületi német kisebbségi oktatás és nevelés támogatása óvodákban, általános és középiskolákban, azoktatást segítő eszközök és segédanyagok biztosítása. A német nemzetiségi oktatásban résztvevő pedagógusok bel- és külföldi szakmai képzése, valamint bel- és külföldi közoktatási intézményi kapcsolatok elősegítése illetőleg szervezése. A német nemzetiségi kultúra ápolása. Az egyesület céljainak megvalósítása érdekében minden kül - és belföldi állami, társadalmi, gazdálkodó - oktatási, művelődési és kulturális szervezettel együttműködik. Az egyesület a vonatkozó lérdésekben képviseli és segíti tagságának egészét, vagy egyes csoportjait. ... >>

AKT SZÍNHÁZ Közhasznú Egyesület

(intézményi,kulturális)

1118 Budapest, Schweidel utca 33. A.
képviselő: Palóc Eszter
A magyar és a nemzetközi kulturális hagyományok őrzése, ápolása és népszerűsítése a különböző művészeti ágakban, elsősorban a színházművészet valamint a zene- és mozgásművészet területén. Ezen elhivatottság érdekében működteti az AKT Színházat. Közreműködésével a más társszervezetekkel együtt prózai és zenés színpadi produkciókat, koncerteket, performance-okat hoz létre. ... >>

Alapítvány a Kelenvölgyi Óvodásokért

(intézményi,oktatási)

1116 Budapest, Kecskeméti 11-15.
képviselő: Csehi Mariann
A gyermekek jobb ellátása, az óvoda szemléltető és játékeszközeinek, valamint könyvtárának folyamatos bővítése, foglalkozási anyagok beszerzése. ... >>

Alapítvány a Kreatív Gyermekekért

(intézményi,sport,természetvédelem,egészségügyi,oktatási,kulturális)

1112 Budapest, Menyecske u.2.
képviselő: Szaniszlóné Marinecz Csilla
Az óvodás gyermekekben kreativítást megfelelően fejlessze és az igy kiválasztott gyermekek további szellemi fejlődését különleges eszközökkel, segítséggel biztosítsa. Lisztérzékeny, allergiás gyerekeket befogadó csoportok létrehozása. A gyermekek kreativítását fejlesztő játékok, felszerelések / sportszerek, udvari és csoportszobai berendezések beszerzése, illetve a megfelelő állomány bővitése. az allergiás betegségben szenvedő gyerekek - egészséges társaik között az egészségeseknek megfelelő körülményekben magukat nem érezve betegnek - vehessenek részt egész napos kreatív óvodai programokban. A jó minőségű foglalkozási anyagok beszerzése /természetes anyagok, nyelvi kommunikációs eszközök stb./ alapítványi támogatással. A Napköziotthonos Óvoda (jelenlegi neve: Napsugár Óvoda) 1112 Budapest Menyecske u. 2. Támogatása, az óvoda audiovizuális eszközökkel való bővítése. A Napköziotthonos Óvoda (jelenlegi nevén: Napsugár Óvoda) 1112 Budapest Menyecske u. 2. könyvtrárnak bővítése, szakkönyvek, mesekönyvek, folyóiratok beszerzésének támogatása. A gyermekek kulturális fejlődését, a környezet megismerését segitő programok (rendezvények, hagyományőrző ünnepségek, kirándulások, egyéb csoportos foglalkozások stb.) költésgeinek fedezése, biztosítása. A Napköziotthonos Óvoda (Jelenlegi nevén: Napsugár Óvoda) pedagógusainak ez irányú továbbképzésének biztosítása alapítványi támogatással. Az óvoda munkájához szükséges korszerübb technikai eszközök beszerzése. A szociálisan rászoruló, kiemelkedő képességü gyeremekek képzésének (pl: tanfolyami részvételi dijjal való támogatása. ... >>

Alapítvány a Légúti Beteg Gyermekekért Délbudán

(intézményi,egészségügyi)

1116 Budapest, Ezüstfenyő tér 2.
képviselő: Dr.Szilágyiné Bojta Gizella
A légúti beteg gyermekek nappali kórházának létesitése és támogatása. ... >>

Alapítvány a Szakképzésért

(intézményi,oktatási,kulturális)

1119 Budapest, Mérnök utca 39.
képviselő: Dr.Zárda Sarolta
Oktatási tevékenység folytatása, melynek során az alapítvány a közoktatásról szóló 1993. évi LXXX.törvény alapján fenntartja és működteti az iskolaszerű, számítástechnikai és informatikus, valamint az ehhez kapcsolódó képzést nyújtó szakközépiskolát. ... >>

Alapítvány a Vadaskert Iskoláért

(intézményi,egészségügyi,oktatási)

1118 Budapest, Hegyalja út 62. fsz./1.
képviselő: Nyíri András, Peti Sándor
pszichés problémákkal küzdő gyermekek általános iskolai oktatásának és nevelésének a megoldása, akiknek betegségük, aktuális krízishelyzetük miatt válik indokolttá a speciális iskolai forma. ... >>

Alapítvány az Őrmezei Általános Iskola rászoruló és tehetséges diákjaiért

(intézményi,oktatási)

1112 Budapest, Menyecske u. 2.
képviselő: Dosztán- Makó Mónika
Az iskolában tanuló és anyagilag rászoruló diákok szociális támogatása. ... >>

Alapítvány Winkler Márta Iskolájáért

(intézményi,természetvédelem,oktatási)

1119 Budapest, Fogócska 6.
képviselő: Winkler Márta
Az egyes gyerek autonóm erőinek kreatív képességének felhasználásával a személyiség fejlesztése, a gyermek és a természet kapcsolatának erősítése, új szemléletű pedagógia kialakulásának elősegítése. ... >>

Albertfalvai Don Bosco Iskola Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális,szociális)

1116 Budapest, Bükköny 3.
képviselő: Perjés András dr.
Katolikus 12 osztályos iskola alapítása, a rászoruló diákok anyagi támogatása, kultúrális programok szervezése. ... >>

Államigazgatási Főiskola DSE.

(intézményi,oktatási)

1118 Budapest, Ménesi 5.
képviselő: Dr.Benczéné Bagó Andrea, Dr.Temesi István ... >>

Álomvár Óvodasegítő Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

1112 Budapest, Törcsvár 19/23.
képviselő: Steixnerné Strausz Ildikó
A Budapesti XI. kerület Törcsvár u.19/23. szám alatti önkormányzati óvoda működéséhez szükséges tárgyak beszerzésének segítése. ... >>

Alsóhegyi utcai óvodáért Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

1118 Budapest, Alsóhegy u. 13-15.
képviselő: Nagy Ervinné
A Bp., XI.ker. Alsóhegy u. 13-15. sz. alatti óvoda tartósan bizton- ságos és magas színvonalon végzett tevékenységének támogatása. ... >>

Általános Iskolai Intézményt Támogató Savio Szent Domonkos Alapítvány

(intézményi,oktatási)

1116 Budapest, Albertfalva u. 9-11.
képviselő: Rigó Gábor, Simon András
Az Albertfalvi Don Bosco Katolikus Általános Iskola nevelési és oktatási tevékenységének magas színvonalú támogatása; nevelő-oktató munka tárgyi feltételeinek javítása; a nevelő és oktató munkához szükséges eszközháttér megteremtése, ill. bővítése; az iskoláskorú gyermekek személyiségének, képességének sokoldalú fejlesztése, tehetségük gondozása, az ehhez kapcsolódó tárgyi feltételek biztosítása; a munkahelyi környezet tárgyi feltételeinek fejlesztése; a katolikus szellemiség beteljesedése, megőrzése és ápolása érdekében példamutatóan teljesítő tanulók segítése, ezügyben hivatástudattal tevékenykedő pedagógusok jutalmazása.
Táborok támogatása, nehéz sorsú családk segítése, szociális segélyezése. ... >>

Altisz Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási)

1119 Budapest, Mérnök u. 12-14.
képviselő: Szabó Imre, Szalóki András
A sportben kiemelkedő eredményt elért, hivatásos vagy amatőr alapfokú oktatás után lévő fiatal sportolók részére középfokú oktatási intézmény létrehozása, amely az ebben résztvevő sportolók életviteléhez igazítottan kerül megszervezésre kollégiumi ellátásukkal együtt.Az alapítvány céljának tekinti a Magyarországon működő sportegyesületek élsportolóinak támogatását, amelynek keretében az Alapítvány biztosítani kívánja a hazai sportban kiemelkedő eredményeket elkért sportolók belföldi és külföldi versenyekre történő felkészüléséhez és az azokon való részvételhez szükséges feltételeket, így biztosítja különösen sportfelszerelések vásárlásával, az utazással és szállással, edzőtáborozással, oktatással, valamint a versenyeken történő részvételekkel kapcsolatos költségek finanszírozását. Vállalja továbbá az alapítvány edzőtáborok önálló szervezését, illetőleg elő kívánja segíteni a hazai sportegyesületek színvonalas utánpótlásképzését. ... >>

Angol Nyelvű Közoktatásért Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

1119 Budapest, Galambóc utca 45.
képviselő: Pécs Miklós
A magyar diákok számára a közoktatás fejlesztése színesítése a Nemzeti Alaptanterv teljesen angol nyelvű tanítása, létrehozott magyar gimnázium fenntartásával és hasonló célú iskolák támogatásával. A magyar és külföldi diákok megismertetése és az angolszász kultúrával és iskolarendszerekkel, kiterjedt nemzetközi cserekapcsolatok révén. A magyar diákok számára soknemzetiségű multikultúrális közösség létrehozása, annak nevelő, megtermékenyítő hatásaival elősegítve az angol nyelv fontos közvetítő szerepének felismerését. Magas színvonalú tehetséggondozás és karriemenedzselés megvalósítására és a kiváló tanulmányi eredmények szponzorált ösztöndíjak formájában való ösztönzése ill. személyre szabott felzárkóztatás és esélyegyenlőség biztosítása integrált oktatási formában a sajátos nevelési igényű diákok számára. A tanköteles korú magyarul nem beszélő diákok részére állami kötelezettségből átvállalva magyar rendszerű közoktatás biztosítása angol nyelven. A magyarul nem beszélő diákok számára a magyar nyelv, irodalom és kultúra magas szintű közvetítése tantárgyi és kulturális programokon keresztül. ... >>

Angolna Úszó- és Gyógyúszóiskola Oktatási és Rehabilitációs Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,szociális)

1118 Budapest, Tüzkő u. 6.
képviselő: Molnárné Kecskés Edit
Gyermekek, fiatalok, mozgássérültek, és egyéb önhibájukon kivül fogyatékos személyek támogatása. ... >>

ArtGroup Kulturális Egyesület

(intézményi,sport,kulturális)

1114 Budapest, Bartók Béla út 66 fsz./5.
képviselő: Dr. Fárbásné Tóth Eszter főtitkár, Selmeczy Dalma gazdasági vezető, Szűcs Balázs elnök
A kulturális zenei, színházi és egyéb programok rendezése a Magyar Köztársaság területén. Az egyesület célja a kulturális programok szervezésén túl, hogy arra érdemesnek tartott darabokat színpadra állítson, és közvetítse a kultúrát és a kulturális értékeket. ... >>

Autó Motor Sport Mesteriskola GO-KART Suli

(intézményi,sport,oktatási)

1112 Budapest, Budaörsi út 45.
képviselő: Klein Imre, Szilágyi Árpád ... >>

Balog István- Zilcz György Harsona Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális,egyéb)

1116 Budapest, Kondorosi út 41.
képviselő: Steiner Ferenc
Évente harsona verseny megrendezése a Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola 5 éves harsona tagozat növendékei, valamint a Liszt F. Zeneművészeti Főiskola tanári tagozatának azon növendékei részére, akik a debreceni versenyen 1, 2, 3. díjat nyertek. ... >>

Baráti Bőrlabda Football Club

(intézményi,sport,oktatási)

1118 Budapest, Előpatak u. 18.I./2.
képviselő: Garami József, Somodi László
Az egyesület tömegsporttal és a versenysporttal foglalkozó szakirodalom megjelenését támogatja az eredeti célok mellet, amelyek a következők: Foci iskola nyitása óvodásoknak, alsó tagozatos iskolásoknak utánpótlás képzése. Rendszeres iskolai kereteken belül és iskolai kereteken kívüli sporttevékenység biztosítása alapvetően futball szakágban. Tömegsport felkarolása. ... >>

Bercsényi 28-30 Alapítvány

(intézményi,szociális)

1117 Budapest, Bercsényi 28-30.
képviselő: Kubesch Károlyné
A Budapesti Műszaki Egyetem Építészmérnöki Kar Rózsa Ferenc Kollégium lakói élet- és munkakörülményeinek javítása, az ehhez szükséges anyagi háttér biztosítása. ... >>

Bercsényi Építész Szakkollégiumért Alapítvány

(intézményi,egyéb)

1117 Budapest, Bercsényi u.28-30.
képviselő: Bőczén Árpád
A Bercsényi Építész Szakkollégium tevékenységének támogatása. ... >>

Betegtájékoztatásért Alapítvány

(intézményi,egészségügyi,oktatási)

1111 Budapest, Bartók Béla út 23. 3./29.
képviselő: dr. Cornides Ágnes
A népesség különböző korú és rétegű tagjainak ismeretterjesztő egészségügyi tájékoztatása, a szakemberek részére ilyen ismeretek nyújtása, képzésük elősegítése nem iskolai formában. ... >>

Bethlen Gábor Újreál Alapítvány

(intézményi,oktatási)

1115 Budapest, Bartók Béla út 141.
képviselő: Dr. Molnár Zoltán
A Bethlen Gábor Zenei Általános és Újreál Középiskolában tanuló diákok szociális támogatása, az iskola tárgyi feltételeinek javítása, az oktató- nevelő munka színvonalának emelése. ... >>

Bibó István Szakkolégiumért Alapítvány

(intézményi,oktatási,egyéb)

1118 Budapest, Ménesi út 12.
képviselő: Szájer József dr. ... >>

Bibó István Szakkollégium a Felelős Értelmiségért Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

1118 Budapest, Ménesi út 12.
képviselő: dr. Pozsár-Szentmmiklósy Zoltán
Az 1983. őszén alapított ELTE Bibó István Szakkollégium (a továbbiakban Szakkollégium) céljával azonosan a tömegessé vált jogászképzésben az egyetemi követelményekhez és képzéshez képest többletlehetőségeket és ?tudást nyújtson a Szakkollégium hallgatóinak. Előadássorozatok, tutoriálok, konferenciák, viták, speciális képzési formák segítségével a szakkollégistákból felkészült, a szakma és a munkaerőpiac elvárásainak és kihívásainak megfelelni képes ifjú jogászokat és politológusokat képezzen az egyetemi és a szakkollégiumi évek alatt. Segítse a Szakkollégium minden olyan programját, amelyek az annak működését meghatározó alapelvek, így a szakmaiság tájékozottság, önállóság, kezdeményezés, felelősség, önkormányzatiság, nyilvánosság, egyenlőség és közösségiség mentén szerveződnek és a szakkollégisták fejlődését szolgálják. Segítse a szociális érzékenység kialakulását célzó programok megvalósítását. Segítse más szakkollégiumokkal és a volt szakkollégistákkal való kapcsolattartást és együttműködést. Minden rendelkezésre álló eszközzel elősegítse a Szakkollégium tagjai tudásának bővítését, továbbá arra törekszik, hogy a szakkollégium diákjaiból művelt, tájékozott, idegen nyelveket beszélő, széles látókörű, szociálisan érzékeny jogászok és politológusok legyenek. A szakkollégium tagjai fejlődésének érdekében szervezze és támogassa a Szakkollégium kulturális és sportéletét, támogassa a szabadidős és hobbitevékenységeket. Támogassa a szakkollégiumban folyó nevelési, oktatási és tudományos tevékenységet, valamint képességfejlesztést. Támogassa a Szakkollégiumban folyó összefogott, kutatócsoport formájában működő vagy egyéni kutatási tevékenységeket. Támogassa a Szakkollégium kulturális életének szervezését, lehetőség szerint olyan módon, hogy az ELTE többi hallgatójának is lehetősége legyen az abba való bekapcsolódásra. Támogassa Bibó István szellemi emlékének, hagyatékának ápolását, önállóan és más szervezetekkel együttműködve is. A gyermek- és ifjúságvédelem, a gyermek és ifjúsági érdekképviselet jegyében különböző programokat, így különösen állampolgári nevelés témájú táborokat szervezzen a Szakkollégiummal kapcsolatban álló gyermek és ifjúsági szervezeteknek. Támogassa az emberi és állampolgári jogok védelmének megvalósítását, különösen jogsegély-szolgálat működtetésével, képzésben, felvilágosításban való aktív részvétellel, illetve az emberi és állampolgári jogok védelme gyakorlati megvalósítási lehetőségei témakörben végzett kutatásokkal. ... >>

BME Közlekedésmérnöki Kar Kollégiumáért Alapítvány

(intézményi,oktatási)

1114 Budapest, Bartók Béla 17.
képviselő: dr. Tokodi Jenő
A Budapesti Műszaki Egyetem Közlekedéskari Landler Jenő Kollégiumának támogatása. ... >>

BME Management Szakkollégium

(intézményi,oktatási)

1111 Budapest, Kruspér utca 5-7. fszt./2.
képviselő: Csorba Réka
Egy olyan diákszervezet, amely egyedülálló lehetőséget biztosít a hallgatók számára a menedzsment- és vezetői ismeretek elsajátítására. Célja, hogy tagjai szakmai és személyes fejlődését segítse, mindehhez pedig egy értékes csapatot biztosít. ... >>

BME Szent-Györgyi Albert Szakkollégium

(intézményi)

1111 Budapest, Stoczek u. 5-7.
képviselő: Szűcs Rózsa ... >>

Bocskai Iskola Alapítvány

(intézményi,oktatási)

1113 Budapest, Bocskai 47-49.
képviselő: Migléczi Éva, Sághy Zita
A Bocskai Általános Iskola tanulói szellemi, erkölcsi és testi nevelésének támogatása. ... >>

Bogdánfy utcai Óvodáért Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,szociális,kulturális)

1117 Budapest, Bogdánfy utca 1/ b.
képviselő: Juhászné Jankó Andrea
A gyermekek szellemi és testi fejlődését előmozdító, az oktatási-nevelési tevékenységet segítő eszközök beszerzése. A gyermekek egészségét szem előtt tartó óvodai körülmények biztosítása (pl. udvari, foglalkoztató termi fejlesztések). A gyermekek sporttevékenységének, kulturális és egyéb programjainak (pl. kirándulások, szüretek) támogatása. Az óvodapedagógusok szakmai továbbképzésének támogatása. Gyermekek és pedagógusok jutalmazása. Az oktató-nevelő munkát elősegítő kiadványok és irodai eszközök beszerzése, illetve az utóbbiak karbantartása. Az óvodában folyó logopédiai fejlesztést segítő tárgyi körülmények folyamatos javítása. ... >>

Boldog és Egészséges Gyermekekért Alapítvány

(intézményi,oktatási)

1113 Budapest, Karolina út 65.
képviselő: Csibrák Tamás
Alapítványi óvoda működtetése az 1990. évi LXV. tv. 8. § (1) és (4) bekezdései alapján, ahol kiemelkedő figyelmet fordítanak a nevelő, oktató, képességfejlesztő, ismeretterjesztő tevékenységre, a gyermeki játék nevelő, képesség-és személyiségfejlesztő hatásainak jelentőségére, a korai nevelésben alkalmazható, a játékkal összefüggő tudományos igényű koncepciókra és fejlesztő programokra. ... >>

Bolyai Kollégiumért Alapítvány

(intézményi,kulturális)

1117 Budapest, Nándorfejérvári út 13.
képviselő: Galácz András, Kondor Imre, Kucsman Árpád
A Bolyai Kollégium hallgatóinak támogatása. ... >>

Bp.XI.ker.Tétényi út-i-Bikszádi út-i Óvoda gyermekeiért közhasznú alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális,kulturális)

1119 Budapest, Tétényi út 46-48.
képviselő: Fülöp Tibor
Óvodai tárgyi eszközök beszerzése,modern játékeszközök biztosításával a gyermekek mozgás-és zenekultúrájának fejlesztése, táboroztatás feltételeinek biztosítása, hátrányos helyzetű, veszélyeztetett gyermekek támogatása. ... >>

Briliáns Oktatási Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

1119 Budapest, Rátz László u. 4.sz.
képviselő: Kádár Péter Áron (elnök)
Általános iskola létesítése és működtetése. Az alapfokú és művészeti oktatás programokkal, eszközökkel való támogatása, ösztöndíjas támogatás. Alapfokú művészeti iskola,mint közoktatási intézmény létesítése. Alapfokú illetve művészeti oktatásra irányuló kutatások végzése és ezekhez támogatás nyújtása. ... >>

Britannica Iskoláért Alapítvány

(intézményi,oktatási)

1113 Budapest, Aga u. 10.
képviselő: Anthony Harvey
Magyar és külföldi fiatalok oktatása. Közoktatási intézmény alapítása és fenntartása. ... >>

Budai Bocsok Jégkorong Sport Egyesület

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

1117 Budapest, Sopron út 19.
képviselő: Krauss Tamás
A Non-profit közhasznú sportegyesület, amelynek fő célja 5 éves kor feletti, óvodás - és kisiskolás gyerekek számára jégkorong és korcsolya sporttevékenység végzése, az egészséges életmód népszerűsítése, rendszeres szabadidős és versenyszerű sportolás és testedzés biztosítása. Utánpótlás-nevelés, a szakmai és edzői háttér biztosítása, továbbképzési lehetőségek felkutatása és ezeken való részvétel. Magyarország és az EU tagállamok hasonló nonprofit sportegyesületeivel való kapcsolatfelvétel, testvér egyesületek kialakítása, rendszeres kapcsolattartása, sport és egyéb kulturális rendezvényeken közös részvétel. ... >>

Budai Diáksport Egyesület

(intézményi,sport,oktatási,érdekképviselet)

1119 Budapest, Bikszádi utca 11-15.
képviselő: Jakobszen Tamás
A Budai Sport Általános Iskola nevelő-oktató munkájával összhangban, az egyesület tagjainak rendszeres helyi, intézményen belüli, intézmények közötti és szakszövetségek által kiírt, játék-, turisztikai-, sport- és edzőtábor, versengési-, és versenylehetőségek tervezése és szervezése, mert az intézmény a Közoktatási törvény alapján szerződéssel köteles biztosítani az iskolai sportkör működését, vagy a meghatározott feltételekkel a diáksport-egyesületet támogatni, valamint az állami, társadalmi szervek támogatásának, a diáksport-egyesület jogi és anyagi lehetőségeinek felhasználásával biztosítani a rendszeres testgyakorlás tanórán kívüli feltételeit. ... >>

Budai Művészház Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

1112 Budapest, Brassó út 91.
képviselő: dr. Kovács András, Kafer György, Lázár György Károly, Pitti Katalin, Radó Denise Gabriella, Volf Katalin
Budapest kiemelt övezetében egy olyan iskola létrehozása, ahol a művészeti ágak majd mindegyike képviselve van és ahol a tanulók nem kizárólag egy fajta művészeti vonalon kapnak oktatás, hanem betekintenek a társművészetek előadóinak oktatásába és rendezvényeiken együtt szerepelnek. A hangszeres, illetve éneket tanuló növendék szolgáltatja a zenei kíséretét és a kézműves hallgató saját elképzelései láthatók a rendezvények díszleteiben, jelmezeiben, kellékeiben. A tapasztalat az, hogy a társművészetek gyakran nem értik meg egymást. Az iskolában egymásért dolgoznak a a művészek, a másik művészeti ágakat is megismerik és tisztelni és megtanulják ezzel.
Házi és szabadtéri rendezvények lebonyolítása. Művészközösségek létrehozása, összetartása. Oktatás: hangszeres, ének és táncoktatás óvodás, iskolás és felnőtt korosztályok számára. ... >>

Budaörsi úti Kollégistákért Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

1115 Budapest, Bártfai utca 63. V./16.
képviselő: Nyíri Tihamér
Az ELTE Kőrösi Csoma Sándor Kollégium egykori, jelenlegi és jövendő lakóinak, dolgozóinak segítése, a rászoruló hallgatók támogatása, a tehetséges hallgatók segítése, a kollégiumi közélet szervezése, a kollégium hagyományos hallgatói eseményeinek (Showhajtás, KultúrHét, Budaörsi Napok) megszervezése, a kollégium lakóinak munkához segítése, illetve a kollégiumi körülmények színvonalának emelése, a kollégium állagának megőrzése. Célja továbbá a kollégiumi tudományos élet megőrzése, a kollégiumban működő mentor-program támogatása, a kollégiumi kutatócsoportok támogatása. ... >>

Budapest Előadóművészeti Alapítvány

(intézményi,kulturális)

1116 Budapest, Temesvár u. 12.
képviselő: A képviselő tartózkodási helye:, Steven Glen Granin
Angol nyelvű színházi előadások és kulturális események létrehozatala és közönséghez történő eljuttatása. ... >>

Budapesti Keresztény Könyvtár Alapítvány

(intézményi,oktatási)

1111 Budapest, Szent Gellért tér 3. sz. I/1.
képviselő: Carol Davis titkár, Fehérné Novák Vera elnök, Merill Davis kincstárnok, Russel Ridgeway
Az alapítvány célja: az Alapítvány küldetésnek tekinti, hogy: - keresztények számára a keresztény világnézetre épülő forrásanyagokat biztosít, melyek segítséget nyújtanak a keresztény vezetői képességek és gyakorlati keresztény szolgálati jártasság kimunkálásában; - olyan forrásanyagokat biztosít, amelyek a bibliai igazságokat a mindennapi életben felmerülő kérdésekre és problémákra alkalmazza; - a helyi gyülekezeti vezetők vezetői és szolgálati képességeinek megerősítését segítő anyagokkal szolgál; - a kereszténység megbízhatóságával, érvényességével kapcsolatban felmerülő kérdésekre válaszokat nyújtó anyagokat tesz hozzáférhetővé, melyek keresztényi hitet ébreszthetnek a korábban csupán kereső, vagy megfigyelői álláspontra helyezkedő emberekben; - forrásanyagokat biztosít, melyek megerősítik és támogatják az olvasóközönséget abban, hogy tájékozottságra tegyen szert a bibliai igazságokat illetően; - széles olvasóközönség számára a legkülönfélébb műfajokban magas színvonalú szórakoztató irodalmat tesz hozzáférhetővé; - a gyermekeket, fiatalokat és szüleiket keresztény forrásanyagokkal segíti. Az alapítvány céljának tekinti, hogy egy olyan családias környezetet teremtsen, ahol keresztény közösségek tagjai számára lehetőség nyílik csekély, kizárólag az ezzel kapcsolatban felmerülő költségek részleges fedezésére fordítandó költségtérítésért külö böző típusú forrásanyagokhoz hozzájutni. ... >>
1. oldal 2. oldal 3. oldal 4. oldal