Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Budapest XI. ker egészségügyi civil szervezetek


Találatok száma: 143
1. oldal

A Felnőtt Leukaemiásokért Alapítvány

(egészségügyi)

1113 Budapest, Daróci út 24.
képviselő: Dr. László Előd
Az Országos Haematológiai Intézet és Haynal Imre Egészségtudományi Egyetem Haematológiai Tanszéke által kezelt leukaemiás betegek kezelésének támogatása. ... >>

A GRSP Magyarország - Partnerség a Közlekedésbiztonságért Magyarországi Egyesület

(egészségügyi,oktatási,egyéb)

1119 Budapest, Thán Károly utca 3-5.
képviselő: dr. Lányi Péter, Mocsári Tibor, Pausz Ferenc, Tokár Balázs elnök
A közúti közlekedés területén a hazai konszenzus és együttműködés elősegítése a közlekedésbiztonság javítására. támogatva az Európai Unió közlekedéspolitikája által kitűzött célt, a közlekedési balesetek halásos áldozatai számának 50 %-os csökkentését. Hatékony hazai együttműködés kialakítása a kormányzati, a civil és az üzleti szektor között, a közlekedésbiztonság javítását célzó, közös projektekben való részvétellel. Nemzetközi együttműködés kialakítása a GRSP Irányítótanácsával, az európai GRSP szervezetekkel a hazai munka elősegítése, az un. ?legjobb gyakorlatok? ( best practice ) átvételére. Közlekedésbiztonsági nemzeti stratégia megvitatása, mely a jövőben alapját képezheti közlekedésbiztonság területén való együttműködésnek. Kapcsolattartás a közlekedésbiztonság területén érintett tárcákkal, így a Közlekedési Minisztériummal, a Belügyminisztériummal, az Egészségügyi Minisztériummal, az Oktatási Minisztériummal és az azok alá - illetve mellérendeltségében működő szakmai szervezetekkel, különös tekintettel az ORFK Országos Balesetmegelőzési Bizottságára és a való együttműködő helyi rendőri szervekre, valamint a Közlekedési Főfelügyeletre és a helyi Közlekedési Felügyeletekre. A közlekedésbiztonság szakterületének a hazai felsőoktatásban történő hatékony megjelenítése. ... >>

A Gyommentes Környezetért Alapítvány

(egészségügyi,környezetvédelmi)

1118 Budapest, Budaörsi út 141-145.
képviselő: Kádár Aurél dr.
A mező- és erdőgazdaságok gyomnövények elleni, a lakott településeken allergiás megbetegedést okozó növények elleni védekezéssel kapcsolatos tevékenység támogatása. ... >>

A Magyar Immunológia Haladásáért Alapítvány

(egészségügyi)

1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/c.V.611
képviselő: Dr. Benczúr Miklós
Az immunológiai kutatások támogatása, az immunológiai betegellátás javítása. ... >>

A Mosolyért Közhasznú Alapítvány

(egészségügyi)

1117 Budapest, Fehérvári út 80.
képviselő: Gombás Erika Magdolna
Az alapítvány célja, hogy - az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény céljai és alapelvei alapján - hozzájáruljon a különböző immunrendszeri betegségekben szenvedő gyermekek gyógyításához, egészségi állapotuk stabilizáláshoz és javításához, rehabilitációjukhoz; hogy segítséget nyújtson az ezen betegségben szenvedő gyermekek testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődéséhez illetve ahhoz, hogy betegségük ellenére saját családjukban nevelkedhessenek, otthoni környezetben biztosítva számukra a gyógyuláshoz szükséges feltételeket, és megkaphassák az állapotuk javításához, illetve stagnálásához szükséges különleges ellátást.
Az Alapítvány célja a betegségben szenvedő gyerekek társadalomba beilleszkedésének, esélyegyenlőségének, emberi méltóságának önrendelkezési jogának megteremtése, megőrzése és biztosítása a különböző egészségügyi intézményeken belüli, és otthoni, valamint ambuláns kezelések, illetve más alternatív gyógymódok alkalmazása során. ... >>

Acta Urbis Belvárosi Városvédő Egyesület

(sport,egészségügyi,kulturális,egyéb)

1118 Budapest, Csiki-hegyek utca 22. 5./13.
képviselő: Megyesi Mózes
Budapest belvárosának, főleg az V., VI., VII., VIII., IX., erősen beépített kerületek környezeti és élhetőségi viszonyainak a javítása.
- Az egységes urbanisztikai struktúra védelme;
- A kerületek műemléki jellegének megőrzése;
- Az érintett területek közlekedési viszonyainak a javítása;
- A városfejlesztés ésszerű és emberi léptékű megvalósítása, élhető belváros kialakítása;
- A közösségi élet gazdagodásának az előmozdítása, küzdelem a korunk nagyvárosi társadalmára jellemző ?elmagányosodás? ellen;
- A negatív szociológiai tendenciák megfordítása, különös tekintettel a kiköltözésre, a fiatalok elvándorlására, az erős fluktuációra és az elöregedésre;
- Budapest és főleg az említett belvárosi kerületek, és erősen beépített belvárosias lakókörnyezetek minden vonatkozást érintő környezetvédelme. Úgy mint: vízügy, levegő szennyezés, hulladéktárolás/gyűjtés, közterületi szemét eltávolítás, stb.;
- A belváros lakosságának általános egészségügyi állapotának védelme, javítása;
- Az egészséges életmód lehetőség szerinti propagálása, sport- és szabadidős tevékenység megvalósítása;
- Az egységes ?Budapesti-identitás? kialakításának az előmozdítása és erősítése;
- A szűkebb lakókörnyezetre/városrészre vonatkozó ?helyi-identitás-tudat? formálása, közösségépítés.
- A Budapest-Belváros és az ehhez tartozó szűkebb lakókörnyezetek/városrészek egyedi kulturális miliőjének és kulturális értékének a megragadása kulturális rendezvények szervezése által. ... >>

Adler Alapítvány

(egészségügyi,oktatási)

1114 Budapest, Villányi út 9.
képviselő: Mihály Blanka
Az individuál-pszichológiai tudományos módszer elterjesztése az egészségügy, az oktatás és a gyermeknevelés területén. ... >>

Alapítvány a Kreatív Gyermekekért

(intézményi,sport,természetvédelem,egészségügyi,oktatási,kulturális)

1112 Budapest, Menyecske u.2.
képviselő: Szaniszlóné Marinecz Csilla
Az óvodás gyermekekben kreativítást megfelelően fejlessze és az igy kiválasztott gyermekek további szellemi fejlődését különleges eszközökkel, segítséggel biztosítsa. Lisztérzékeny, allergiás gyerekeket befogadó csoportok létrehozása. A gyermekek kreativítását fejlesztő játékok, felszerelések / sportszerek, udvari és csoportszobai berendezések beszerzése, illetve a megfelelő állomány bővitése. az allergiás betegségben szenvedő gyerekek - egészséges társaik között az egészségeseknek megfelelő körülményekben magukat nem érezve betegnek - vehessenek részt egész napos kreatív óvodai programokban. A jó minőségű foglalkozási anyagok beszerzése /természetes anyagok, nyelvi kommunikációs eszközök stb./ alapítványi támogatással. A Napköziotthonos Óvoda (jelenlegi neve: Napsugár Óvoda) 1112 Budapest Menyecske u. 2. Támogatása, az óvoda audiovizuális eszközökkel való bővítése. A Napköziotthonos Óvoda (jelenlegi nevén: Napsugár Óvoda) 1112 Budapest Menyecske u. 2. könyvtrárnak bővítése, szakkönyvek, mesekönyvek, folyóiratok beszerzésének támogatása. A gyermekek kulturális fejlődését, a környezet megismerését segitő programok (rendezvények, hagyományőrző ünnepségek, kirándulások, egyéb csoportos foglalkozások stb.) költésgeinek fedezése, biztosítása. A Napköziotthonos Óvoda (Jelenlegi nevén: Napsugár Óvoda) pedagógusainak ez irányú továbbképzésének biztosítása alapítványi támogatással. Az óvoda munkájához szükséges korszerübb technikai eszközök beszerzése. A szociálisan rászoruló, kiemelkedő képességü gyeremekek képzésének (pl: tanfolyami részvételi dijjal való támogatása. ... >>

Alapítvány a Légúti Beteg Gyermekekért Délbudán

(intézményi,egészségügyi)

1116 Budapest, Ezüstfenyő tér 2.
képviselő: Dr.Szilágyiné Bojta Gizella
A légúti beteg gyermekek nappali kórházának létesitése és támogatása. ... >>

Alapítvány a Szívbetegségek Megelőzéséért és Gyógyításáért

(egészségügyi)

1113 Budapest, Tétényi út 12-16. (Szt. Imre
képviselő: Dr. Kerkovits András/együtt, Dr. Masszi Gabriella /együtt, prof dr. Tenczer József
A szív- és érrendszeri betegségek gyógyító és oktató munkájának segítése. ... >>

Alapítvány a Vadaskert Iskoláért

(intézményi,egészségügyi,oktatási)

1118 Budapest, Hegyalja út 62. fsz./1.
képviselő: Nyíri András, Peti Sándor
pszichés problémákkal küzdő gyermekek általános iskolai oktatásának és nevelésének a megoldása, akiknek betegségük, aktuális krízishelyzetük miatt válik indokolttá a speciális iskolai forma. ... >>

Állampolgárok a magyar egészségügyért Alapítvány

(egészségügyi,kulturális)

1119 Budapest, Fehérvári u. 83. II. e.
képviselő: dr.Fodor Tamás, Tímer Gábor (elnök)
Az egészsgügyi intézmények fenntartási, működési költségihez hozzájárulás a hagyományoktól eltérő gyógymódok támo- gatása. ... >>

Allergiakutatási Alapítvány

(egészségügyi)

1118 Budapest, Rezeda 2.
képviselő: Csűrösné Eleőd Eszter
A magyar klinikai-allergológiai kutatás és betegellátás színvonalának emelése. ... >>

Antropos Mentálhygiénés Egyesület

(egészségügyi)

1113 Budapest, Tarcali utca 1/
képviselő: dr. Somosiné Tésenyi Tímea ... >>

ArtWorkShop Közhasznú Kulturális Egyesület

(egészségügyi,kulturális)

1116 Budapest, Sáfrány utca 52. IV./43.
képviselő: Ágai Péter Zsolt
Egészségmegőrzés, kábítószer- és betegségmegelőzés. Kortárs, kezdő, amatőr képzőművészek támogatása. A kortárs könnyűzenei ?undergrund? műfaj segítése, kezdő és kortárs könnyűzenei ?undergrund? zenekarok, előadók támogatása. Az élővilág érdekeinek védelme, az ember és a többi élőlény együttélésének javítása. Az esélyegyenlőség javítása. A faji, etnikai és egyéb megkülönböztetések megszüntetése. ... >>

Az Allergiások Egészségéért Egyesület

(egészségügyi)

1118 Budapest, Rezeda utca 2.
képviselő: dr. Nékám Kristóf
Az allergiás betegek speciális érdekeinek megjelenítése a közvélemény és az egészségpolitikusok számára. A médiában az allergia, mint egyre nagyobb össztársadalmi probléma és veszély kommunikálása, a problémakör jelentőségének alátámasztása a tudomány legfrissebb eredményeivel. Az allergiások gyógyulását, jobb életminőségét akadályozó tényezők felkutatása és lehetséges megoldások kidolgozása. Az allergiákkal kapcsolatos társadalmi, politikai és egyéni felelősség bemutatása és felkeltése. Javaslatok kidolgozása a betegellátás minőségének javítsa, allergia ellátó hálózat létrehozása érdekében. Az ismert, de nem eléggé közismert egyéni betegségmegelőzési eljárások kommunikálása széles körben. ... >>

Az Asztmás Gyermekekért Alapítvány

(egészségügyi)

1116 Budapest, Alabástrom u. 8.
képviselő: Tajti László
A légzőszervi megbetegedésben, cukorbetegségben szenvedő és tartáshibás gyermekek kezelésének támogatása. ... >>

Az Utca Népe Alapítvány

(egészségügyi)

1118 Budapest, Schweidel u. 24.
képviselő: Dobos Angéla
Az egzisztenciájukat elvesztett vagy az fenyegető helyzetben lévő társadalmi rétegek támogatása. A magatehetetlen, beteg illetve nyugdíjból megélni nem tudó, az utcára került emberek istápolása. Annak elősegítése, hogy a társadalomból kihullot emberek ismét képesek legyenek önmagukat saját erejükből fenntartani. ... >>

Betegtájékoztatásért Alapítvány

(intézményi,egészségügyi,oktatási)

1111 Budapest, Bartók Béla út 23. 3./29.
képviselő: dr. Cornides Ágnes
A népesség különböző korú és rétegű tagjainak ismeretterjesztő egészségügyi tájékoztatása, a szakemberek részére ilyen ismeretek nyújtása, képzésük elősegítése nem iskolai formában. ... >>

Bonus Pastor Magyarország Közhasznú Alapítvány

(egészségügyi,szociális)

1116 Budapest, Karcag utca 64. I./9.
képviselő: Szőke Ágoston Zoltán
szenvedélybetegek - elsősorban az alkohol addikcióban szenvedők - gyógyítását, rehabilitációja, a társadalomba, és családjukba való beilleszkedését elősegítő programok támogatása. ... >>

"CANDIDA" Egészség Alapítvány

(egészségügyi)

1113 Budapest, Daróczi u. 27.
képviselő: Szélyes Zoltánné Dr.Bessenyei Gy.
A "népbetegségnek" számító, úgynevezett candida albicans (rejtőzködő kór) elterjedése megakadályozásának az elősegítése. ... >>

Cardea Alapítvány az Agyérbetegségek Kutatásáért és Gyógyításáért

(egészségügyi)

1114 Budapest, Kosztolányi Dezső tér 6/3.
képviselő: Győri Virág
Az agyi érbetegségek gyógyításának a támogatása. ... >>

Carl Rogers Személyközpontú Iskola Alapítvány

(intézményi,egészségügyi,oktatási)

1113 Budapest, Aga utca 10.
képviselő: Papp Tibor
Helyi kezdeményezés alapján felépítendő személyközpontú iskola kialakítása és működtetésének támogatása. Az alapítvány oktatáskiegészítő tevékenységként az iskolában gyermekorvosi szakellátást biztosít, ezzel egészségmegőrzési és betegségmegelőző, egészségügyi célokat szolgál. ... >>

Csenrézi Alapítvány

(egészségügyi,szociális)

1119 Budapest, Alsókubin utca 13.
képviselő: Bajcsev András, Balázs Katalin Vaszilivna
az egészséges emberek testi-lelki egészsége, megőrzésének; a sérült, mozgáskorlátozott, vagy egyéb segítségre szoruló gyermekek és felnőttek gyógyításának, képességfejlesztésének, rehabilitációjának elősegítése. ... >>

"CSEPP EMBERKÉK" Koraszülöttekért Alapítvány

(intézményi,sport,egészségügyi,oktatási,egyéb)

1119 Budapest, Rátz László utca 56. 8./25.
képviselő: dr. Vojcek Lászlóné
a budapesti Schöpf-Merei Ágost Kórház Intenzív Koraszülött Osztálya orvosainak és más szakembereinek, ápolási dolgozóinak bel- és külföldön történő továbbképzésének segítése; gyógyító tevékenységet elősegítő tudományos munka támogatása; a gyors és hatékony orvosi tevékenység feltételeinek biztosítása; gazdasági- műszakieszközök, gyógyszerek beszerzésének támogatása; koraszülöttek rehabilitációjának megszervezése; koraszülött ápolás keretében végzett tevékenység kapcsán kiemelkedő teljesítményt nyújtó személyek jutalmazása. ... >>

Csontvelő-Transzplantáció Alapítvány

(egészségügyi)

1113 Budapest, Karolina út 65.
képviselő: Kállay Gyuláné sz.Lezsófi Margit
Életmentő csontvelő-transzplantációs beavatkozások anyagi és műszeres támogatása az egész országra kiterjedően. ... >>

Cukorbetegekért Délbudán Alapítvány

(egészségügyi)

1115 Budapest, Tétényi 12-16.
képviselő: Tamás Gyula Prof. Dr.
A cukorbetegek korszerübb kezelésének, gondozásának, nevelésének elősegitése. ... >>

Daganatos Betegekért Délbudán Alapítvány

(egészségügyi)

1115 Budapest, Tétényi 12-16.
képviselő: Tóthné Molnár Klára
A daganatos betegek korszerűbb gyógyításának elősegítése. ... >>

Dél-Budai Yan Xin Csikung Baráti Társaság

(egészségügyi)

1114 Budapest, Kanizsai u. 9.
képviselő: Dalkó Jánosné
Az egészséges életmód kialakításának elősegítése. ... >>

Dr. Aczél György Kórházügyi Alapítvány

(intézményi,egészségügyi)

1113 Budapest, Ibrahim utca 19.
képviselő: dr. Elek Attila
A kórházügy magas színvonalú tudományos és gyakorlati művelőinek elismerése. ... >>

Dr.Batthyány Strattmann László Orvoskör Egyesület

(egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális)

1114 Budapest, Himfy utca 9.
képviselő: dr. Faigl Ilona
Keresztény értékek alapján kulturális és egészségügyi ismeretterjesztés, karitatív segítő szolgálat. ... >>

Egészséges Dolgozókért Alapítvány

(egészségügyi)

1119 Budapest, Keveháza u. 1-3.
képviselő: Tóth Sándor, Vadas Tamás
A CÉL-LIZ Gazdasági Lizing Kft. dolgozói, valamint a jogi személy tagok egészségügyi, szakmai és szociális helyzetének javítása. ... >>

Egészséges Kutyákért Alapítvány

(egészségügyi,környezetvédelmi)

1112 Budapest, Őrmezei út 17.
képviselő: Dr. Lévai Piroska
Az állatvédelem keretében (Khtv. 26.§ (8) bek.) támogassa a kutyák örökletes betegségeinek, elsősorban a csípőizületi diszplázia szer- vezett szűrését, s az egészséges egyedek adatainak nyilvánosságra hozatalával fontos információkat szolgáltasson mind a kutyát vásá- rolni, mind a kutyát tenyészteni kívánók számára, elősegítve ezál- tal az örökletes betegségek megszűnését, illetve csökkenését Ma- gyarországon. Az örökletes betegségek kiszűrésének a jelentőségét jellemzi, hogy a csípőizületi diszpláziát - a kutyák leggyakrabban előforduló örökletes betegségét - a világ minden fejlett kutyate- nyésztéssel rendelkező országában szervezetten szűrik, a legtöbb országban e szűrés a kutyák tenyésztésének, az utódok törzskönyve- zésének nélkülözhetetlen előfeltétele. A csípőizületi diszplázia visszaszorítása nem csak egyéni érdek, de az állatvédelem egyik fontos célkitűzése is, mivel a kutyatartók a beteg állataikat kiir- tatják vagy kicsapják az utcára. ... >>

Egy a Szívünk - SEGÍTSÜNK! Alapítvány

(intézményi,természetvédelem,egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális)

1111 Budapest, Budafoki út 16. fszt./7.
képviselő: Liebermann Tamás
Beteg gyermekek megsegítése, életminőségük és gyógyításuk anyagi és mentális feltételeinek javítása. Beteg gyermekek és felnőttek életmentő orvosi műszeres hátterének fejlesztése, támogatása. Hátrányos helyzetű gyermekek, csoportok társadalmi integrációjának, esélyegyenlőségének elősegítése. Rászorulók részére a hazai- és külföldi gyógykezelés hátterének részbeni vagy teljes biztosítása. Különböző jellegű felajánlások esetén a legrászorultabbak támogatása (természetes személyek, szociális intézmények, állami nevelőintézetek, tanintézmények, idősek otthona, stb.). Egészségmegőrzés, betegség- megelőzés, gyógyító,- egészségügyi és rehabilitációs tevékenység minél magasabb színvonalon, EU követelményrendszerhez igazodva történő segítése, és ezen célok megvalósítását segítő eszközök felkutatása, támogatások igénybevétele és nyújtása. Kultúra támogatása (kulturális értékek, alkotók, alkotóközösségek anyagi támogatása. Szociális és mentálhigiénés problémák miatt veszélyeztetett, illetve krízishelyzetbe került személyek, családok életvezetési támogatása, valamint a krízishelyzet megszűntetésének elősegítése. Gyermek és ifjúságvédelem (rászoruló gyermekek napközbeni ellátásának, átmeneti gondozásának támogatása). A magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségek tevékenységének támogatása. Oktatási intézmények műszaki felszerelésének korszerűsítésében való közreműködés, anyagi támogatása. ... >>

Egy csepp figyelem Alapítvány

(egészségügyi)

1112 Budapest, Oltvány utca 17/ b.
képviselő: Dr. Pogány Péter
Egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító, egészségügyi, rehabilitációs tevékenység folytatása, különös tekintettel a magyarországi cukorbetegekre. A cukorbetegség felismerése, megelőzése és kezelése fontosságának a köztudatba történő beágyazása. A cukorbetegség felismerését és megelőzését elősegítő, átfogó szűrőprogramok és felvilágosító kampányok szervezése. A cukorbetegség megfelelő kezelésével kapcsolatos tájékoztatásnak a rászorulók részére történő megadás. A magyarországi - kezelésben nem részesülő - cukorbetegek számának csökkentése. A cukorbetegség megelőzés útján történő visszaszorítása Magyarországon. A médián keresztül történő figyelemfelhívás a cukorbetegség kezelésének és megelőzésének fontosságára. ... >>

ÉK Egyesület

(egészségügyi,oktatási,kulturális)

1116 Budapest, Ringló utca 90.
képviselő: Csécsei Ákos
Az egyesület célja, hogy tevékenységével, szolgáltatásaival segítse a magyar építészeti kultúra színvonalának emelését, az egyéni és kollektív alkotóképesség kibontakoztatását, amely magában foglalja az alábbiakat: építészeti értékek és műemlékek megőrzése; az építészet területén történő önképzés, valamint annak támogatása; az építészettel és műemlékvédelemmel kapcsolatos területeken oktatási tevékenység szervezése; építészeti értékek megismertetése, képességfejlesztés, ismeretterjesztés a társadalommal és a felnövekvő ifjúsággal; építészeti táborok, előadások, hazai és nemzetközi rendezvények szervezése, lebonyolítása; szakmai eredmények publikálása, szakmai folyóiratok, könyvek, kiadványok kiadásában való közreműködés; hazai és nemzetközi kapcsolatok kialakítása az építészet és az építészeti értékek megőrzésének területén; a határon túli magyar építészeti értékek felkutatása, megóvása, megismertetése; az építészettel kapcsolatos egészségügyi rehabilitációs tevékenység elősegítése (pl. akadálymentesítés); tanulmányutak, konferenciák megszervezése, lebonyolításában való részvétel; az egyesület alkotóműhelyként működik, teret adva a tagok egyéni művészi ötleteinek a megvalósítására, továbbá a közös munkára.) ... >>

Első Magyar Vészhelyzeti Mentő Egyesület

(egészségügyi,egyéb)

1113 Budapest, Bocskai út 31. V/1.
képviselő: Gólik János, Gyergyói István, Nagy István
A tagság részére biztosított, egyesületi tagságot is igazoló megszemélyesített plasztikkártya kibocsátása, hogy ehhez kapcsolódóan az egyesület tagságát érintő jövőbeni egészségügyi vészhelyzetekből történő mentés segítéséhez személyes egészségügyi információs támogatást nyújtson a balesetek kárenyhítése és a mentés könnyítése céljából. ... >>

Emericus Budai Ciszterci Szent Imre Gimnázium Közhasznú Sport Egyesület

(sport,természetvédelem,egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális)

1114 Budapest, Villányi út 27.
képviselő: Kovács Norbert, Schulek Dávid, Skoumal György, Tengelyné Kovács Andrea
A Szent Imre Gimnázium jelenlegi és volt diákjai számára sportolási lehetőség biztosítása, a szervezeti keretek között történő sportoltatás. Általános céljai között szerepel az egészségmegőrzés, betegségmegelőzés prevenciós eszközökkel. Cél az egészséges életmódra nevelés, ezáltal oktatási programok szervezése, nevelési tanácsadás. Az egyesület kulturális tevékenységének részeként a sportkultúra és a sport etikett színvonalának emelésén kíván dolgozni. Természetjáró csoportján keresztül foglalkozni kíván a természetvédelemmel és a környezetvédelemmel. Előadásokat és gyakorlatokat kíván szervezni a természetvédelmi alapismeretek elsajátításáért. A hátrányos helyzetű fiatalokkal szoros kapcsolatot kíván fenntartani. Programjaikba bevonva javítani szeretne az életminőségüket, gyűjtésekkel és sporteseményekkel segíteni kívánja az életszínvonaluk növekedését. A szervezet szoros kapcsolatokat kíván tartani a határon túl élő szórványmagyarsággal és közös táboroztatásokkal, csereprogramokkal tartja a kapcsolatot velük. ... >>

Érsebészeti Alapítvány az Érbetegekért

(egészségügyi)

1115 Budapest, Tétényi út 12-16.Szent I. Koh
képviselő: Mogán István dr.
Az érbetegség megelőzéséhez, gyógyításához, utókezeléséhez nélkülözhetetlen tudományos és gyógyító munka eredményeinek ismertebbé tétele, a gyógyítást szolgáló műszerek bemutatására, gyógyítása. ... >>

Érszűkületes Betegek Alapítvány

(egészségügyi)

1113 Budapest, Tarcali 19.
képviselő: Nagy Diana Lea
Az érszűkület hanghullámokkal való gyógyításának elterjesztése, ezen belül a sonotherápia elterjesztése, érszűkületes betegek kezelésének támogatása, a "sonomat" készülék és a sonotherápia fejlesztése. ... >>

ESzME - Egyesület a Sztroke Megelőzéséért

(egészségügyi)

1115 Budapest, Tétényi út 12-16.
képviselő: Dr. Haidegger Judit, dr. Ludányi Andrea, dr. Szapáry László, Dr. Szén Tamásné, Vajda András, Vargáné Oláh Mária
A szélütés megelőzésével, és kezelésével foglalkozó szellemi műhely és egészségvédelmi bázis kiépítése. ... >>

ET-TE Egészséges Természetesség a Természetes Egészségért

(intézményi,természetvédelem,egészségügyi,oktatási)

1111 Budapest, Bartók Béla 56.
képviselő: Duschanek Valéria dr.
Az óvodai, iskolai, diákétkeztetés fejlesztésének támogatása. ... >>

Evangélikus Belmisszió Baráti Egyesület

(intézményi,egészségügyi,oktatási,szociális,egyéb)

1114 Budapest, Bocskai út 10.
képviselő: ifj. dr. Fabiny Tibor, Szeverényi János
Rendszeres imaalkalmakat tart, segíti az evangélikus egyház missziói szolgálatát, hitébresztő és hitmélyítő bibliatáborokat, konferenciákat tart, vagy részt vállal azok szervezésében, segíti az erőtlen gyülekezetek, szorványok gondozását, a látens evangélikusok megszólítását, új gyülekezetek alapítását, a keresők, kételkedők és a vallástalanok számára is felajánlja az evangélium erejét és vigasztalását, segíti az egyház tanító szolgálatát, ezért teológiai konferenciákat, alkalmanként vagy rendszeresen tanfolyamokat is hirdet meg és szervez, segíti a biblikus személetű, s a mai körülményeket figyelembe vevő gyakorlati gyülekezetett- és egyházépítést. Munkatársképzés, népfőiskola, új vagy máshol már ki probált módszerek alkalmazását, segíti az egyház diakóniai szolgálatát az árvák, a rászorulók, az elesettek, a szenvedélybetegek felé. Segíti az egyház sajtószolgálatát periodikák, kiadványok, belmissziói munkaprogramok, internettes honlap megjelentetésével, segíti az egyház ifjúsági munkáját, együtt kíván működni a Magyarországi Evangélikus Egyház Evangelizációs és Missziós Bizottságával, támogatja és szervezi a Tájoló című lap müködését. ... >>

Fényküldöttek Nemzetközi Spirituális, Ezoterikus és Művészeti Alapítvány

(egészségügyi,szociális,kulturális)

1112 Budapest, Kőérberki dűlő 146/3.
képviselő: Mohácsi Péter
Régi és új spirituális módszerek összegyűjtése és alkalmazása, lelki problémák megoldásához, amely mentális segítséget ad a rászorulóknak (hátrányos helyzetűek, hajléktalanok, szenvedélybetegek stb.). ... >>

Fiatalkorú Sztómások Esélyegyenlőségéért Alapítvány

(egészségügyi)

1119 Budapest, Nándorfejérvári út 35.
képviselő: Prof.Dr. Nagy Attila
Támogatás és segítségnyújtás fiatalkorú (18 év alatti) sztómaterápiás betegeknek a társadalomba, az egészséges gyermekek közé történő bekapcsolódásuk, felzárkóztatásuk elősegítése érdekében. ... >>

Foglalkozás-Egészségügyért Alapítvány

(egészségügyi)

1116 Budapest, Bartók Béla utca 152. C.
képviselő: dr. Pataki Ibolya
A foglalkozásegészségügy támogatása. ... >>

Genetikával az Egészségért Egyesület

(egészségügyi)

1116 Budapest, Vak Bottyán utca 37.
képviselő: Dr. Nagy Zsolt, Dr. Varga-Orvos Zoltán
A tagságot és az emberek széles körét megismertetni a genetikai tudás és kutatás felhasználásának lehetőségével , annak érdekében , hogy az emberek optimális egészségi állapotukat elérjék , fenntartsák. ... >>
1. oldal 2. oldal 3. oldal