Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Budapest VIII. ker sport civil szervezetek


Találatok száma: 151
1. oldal

102. sz. GANZ Cserkészcsapat

(sport)

1080 Budapest, Erdélyi 10.
képviselő: Fraknó Tibor ... >>

A BKV Előre SC Szabadidősportjáért Alapítvány

(sport)

1087 Budapest, Sport u. 2.
képviselő: Várhelyi István
A BKV Rt. és az Előre SC dolgozóinak, csládtagjainak és nyugdíjasinak testedzési, sportolási, kondicionálási, felüdülési, rehabilitációs és gyógyulási lehetőségeinek, társas összejövetelének szervezése, a szabadidő hasznos eltöltésének elősegítése, támogatása. ... >>

A VIII. kerület Tornasportjáért Alapítvány

(sport)

1085 Budapest, Üllői út 18.
képviselő: Draskóczy Imre
Budapest, VIII.kerülete lakosságának egészséges életmódjának elősegítése, elsősorban a torna sportágra lehetőséget biztosító létesítmények fejlesztésével, sportrendezvények támogatásával. ... >>

ÁCS JÓZSEF Lovassport - egyesület

(sport)

1089 Budapest, Bíró Lajos utca 5.
képviselő: Vértes Katalin Orsolya
Tagjai részére rendszeres sportolási és versenyzési lehetőséget biztosítani a lovassport területén. ... >>

ADMIRÁL Sport Club

(sport)

1089 Budapest, Bláthy Ottó u. 11.sz.
képviselő: Modroczky Péter ... >>

Aka Tonbo Kendo Klub Közhasznú Sportegyesület

(sport,oktatási,kulturális)

1081 Budapest, Alföldi utca 16-18. 3./70.
képviselő: Csontos Tamás, Pongrácz Miklós, Szilágyi Péter
A rendszeres sportolás, az ilyen igények felkeltése, valamint az egyesület tagjainak sportolóvá nevelése a kendo (tradicionális japán kardvívás) és iaido (hagyományos japán kardkirántás gyakorlása) elnevezésű japán harcművészeti irányzatok gyakorlása, meghonosítása, széles körű megismertetése, elméleti és gyakorlati oktatása, hagyományainak, kultúrájának, az ehhez kapcsolódó szokások ápolása által. Cél továbbá, hogy tagjainak - különös tekintettel az ifjúságra - testi, szellemi, erkölcsi, közösségi életre nevelését elősegítse, fejlessze. A közös edzéseken keresztül tagjai egészséges életmódra, udvariasságra, a szabadidő kulturált eltöltésére nevelje, hogy tagjai a magyar társadalom hasznos és tevékeny tagjai legyenek. Továbbá az egyesület célja a magyar és a japán nép közötti kulturális kapcsolatok ápolása, új kapcsolatok keresése, a két ország hagyományainak ápolása és megismertetése. ... >>

Alapítvány a Jókai Mór Általános Iskoláért

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

1081 Budapest, Köztársaság tér 4.
képviselő: Gáspárné Vágási Julianna
Elősegíteni a Jókai Mór Általános Iskolában folyó nevelő-oktató munka tartalmi és tárgyi feltételeinek korszerüsítését, támogatni a Jókai Mór Általános Iskola keretein belül folyó tudományos, kulturális és sportélet feltételeinek javítását, részben vagy egészében finanszírozni a szakmai tanulmányutakat nevelők és tanukók részére, tmogatni kiemelkedő tehetségű tanulókat, elősegíteni a Jókai Mór Általános Iskola részére oktatástechnikai eszközök és berendezések beszerzését, támogatni a nyelvoktatás tárgyi és személyi feltételeinek bővítését, támogatni sz általános iskolában folyó számítógépes oktatáshoz szükséges korszerű gépek és eszközök beszerzését, elősegíteni az általános iskola javára történő különböző képzések és továbbképzések szervezését, ... >>

Alapítvány a Práter utcai Iskoláért

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

1082 Budapest, Práter 15.
képviselő: Tarnai Györgyné
Az iskolában folyó nevelő-oktató munka, a tudományos, kultúrális és sportélet tartalmi és tárgyi feltételeinek javítása, korszerűsítése. Szakmai tanulmányok finanszírozása, kiemelkedő tehetségű tanulók támogatása, oktatási eszközök beszerzése. ... >>

Árpád Népe Hagyományőrző, Kulturális és Sport Közhasznú Egyesület

(sport,kulturális)

1083 Budapest, Tömő u. 28. fszt. 10.
képviselő: Urbán Péter
A magyar történelmi hagyományok, elsősorban a honfoglalás korának és a honfoglalás előtti, magyarok szempontjából jelentős korok hagyományainak őrzése, ápolása, kujtatása. magyar ho foglaló őseink harci tecjhnikaáinak nemzetközi harcművészeti ággá való fejlesztése, mely harcművészet az Árpád Népe nevet kapja. ... >>

ATLETICO Sportegyesület

(sport)

1088 Budapest, Szentkirályi utca 6. 3./35.
képviselő: Clement Francois
Sporttevékenység folytatása ... >>

Az Ifjúsági Lovasokért /Caprilli/ Alapítvány

(sport)

1087 Budapest, Kerepesi út 7. Nemzeti Lovard
képviselő: Fülepi Károly
Fiatal lovasutánpótlás nevelésének támogatása. ... >>

Bea Ice Dance Team Egyesület

(sport)

1087 Budapest, Kerepesi út 5.
képviselő: Dobó László
Az Egyesület célja a műkorcsolya sportág területén a rendszeres testedzés, sportolás, versenyzés iránti igény felkeltése, e tevékenységek szervezése, a sportegyesület tagjainak nevelése, a társadalmi öntevékeny és közösségi élet kibontakoztatása. ... >>

Belvárosi Fallabda Egylet

(sport)

1088 Budapest, Múzeum u. 9.
képviselő: Dr. Borbély Attila ... >>

BIO Szabadidősport Egyesület

(sport)

1084 Budapest, József u. 53.
képviselő: Rádli Katalin ... >>

BKV Előre SC Vitorlás Alapítvány

(sport)

1087 Budapest, Sport utca 2.
képviselő: Schaffer Ferenc
A BKV Előre Sport Club Vitorlás Szakosztály működésének támogatása. Sporttevékenység. ... >>

BKV Előre Sport Club Közhasznú Szervezet

(sport)

1087 Budapest, Sport u. 2.
képviselő: dr. Kocsis István, Hudák Gábor
Az egyesület célja sporttevékenység folytatása, közcélú és közhasznú , színvonalas sportolási és testedzési, üdülési lehetőség biztosítása a tagjai, a részvénytársaság dolgozói, családtagjaik, tanulóik és nyugdíjasai részére. Sportversenyek, üzemi bajnokságok, túrák, sportnapok rendezése, szabadidősport gyakorlásához feltételek biztosítása és az ezekhez kapcsolódó vállalkozási tevékenység folytatása. ... >>

Blumi Vándorgyűrű Alapítvány

(sport,oktatási)

1087 Budapest, Salgótarjáni u. 12.-14.
képviselő: Fülöp Ferenc, Ivánkovics Erika, Kistelki István
Az alapítvány a tevékenységével fenn kívánja tartani Bakos (Blumenthal) Antal, azaz Blumi bácsi, az MTK SK örökös tagja emlékét, aki egész életét a magyar sport, azaon belül az MTK SK és jogelődei labdarúgó szakosztályának szentelte. Blumi bácsi több mint 50 éven keresztül különböző beosztásokban, de változatlan odaadással az MTK SK labdarúgó szakosztályának ügyeit és gondját viselte a szakosztály sportolóinak. Az alapítvány a Blumi Vándorgyűrű és a jelen Alapító Okirat szerint hozzá kapcsolódó juttatás nyújtásával arra kívánja ösztönözni az MTK labdarúgóit, hogy az egész bajnoki idényben egyenletesen, magas színvonalú teljesítményt nyújtva, mind több embernek nyújtsanak meghatározó sportélményeket és ennek révén népszerűsítsék a sportot, azon belül a labdarúgást, valamint öregbítsék a az 1888-ban alapított MTK hírnevét. Az alapítvány célja továbbá az MTK utánpótlásának biztosítása érdekében a labdarúgás területén tehetségesnek mutatkozó fiatalok felkutatása, képességük fejlesztése. Az alapítvány ezen céljának elősegítése érdekében anyagi támogatást nyújthat olyan alapítványoknak, melyek célja között szerepel a fiatal labdarúgók képzése, támogatása. ... >>

BMW Motor Club Budapest

(sport)

1089 Budapest, Benyovszky 40.
képviselő: Vértessy Balázs ... >>

BOSNA Bosnyák-Magyar Kulturális és Sport Alapítvány

(sport,oktatási,kulturális)

1089 Budapest, Orczy út 14.
képviselő: Nemes Anikó
A két ország és a régió kulturális, művészeti, humanitárius és sportkapcsolatai fejlődésének elősegítése. A Boszniát alkotó népek és nemzetiségek kultúrájának, hagyományainak, eredményeinek megismertetése Magyarországon, Európában, valamint lehetőségei bővülésének ütemében világ más tájain is. A magyar kultúra megismertetése Boszniában és a Balkánon.
A két ország ifjúsága szellemi, fizikai, kulturális, vallási, össztársadalmi, közösségi életének segítése, fejlesztése, mindezekkel összefüggő feladatok ellátásának segítése, finanszírozása. Az ifjúság támogatása a sport, kultúra, oktatás területén. A fiatal és idős nemzedékek értékeinek kölcsönös tiszteletére nevelés, az egészséges életmód kultúrája elterjesztésének támogatása és ezek olcsó, elérhető megismertetésének és az abban való részvételnek a támogatása. Tanár és diákcsere elősegítése. A két országban az edzési lehetőségek bővítése, tehetséges emberek edzési lehetőséghez juttatása, sportolók és sportsérüléssel kínlódó emberek segítése gyógykezelésekhez. Sportegyesületek egymással való megismerkedésének, együttes edzőtáborozásoknak a támogatása. Fiatalok és idősebbek sportolásának támogatása. Tömegsport támogatása. Tehetséges sportolók és sportvezetők nagy versenyekre való kijutásának támogatása. ... >>

Brüll Alfréd Alapítvány

(sport)

1087 Budapest, Salgótarjáni út 12-14.
képviselő: Borsy Enikő, Bruckner Tamás, Várszegi Gábor
A Brüll Alfréd által alapított MTK hazai és nemzetközi hírnevét olyan módon öregbítse, hogy az MTK különböző szervezeteinek labdarúgó csapatai az Alapítvány támogatásával nemzetköz iszintű labarúgó csapatokká váljanak és ennek révén a magyar labdarúgást és a magyar sportot ismét nemzetközi hírnévhez segítse.
Az alapítvány célja továbbá, hogy az MTK különböző szervezetei labdarúgó csapatainak szurkolótáborát és a sportszerető közönséget magas színvonalú és meghatározó sportélményekben részesítse és ily módon a sport szeretére nevelje. ... >>

BUDAPEST BALLON CLUB Sport Egyesület

(sport)

1087 Budapest, Stróbl Alajos u. 7/g.255.
képviselő: Telek György
Ballonrepülő tevékenység gyakorlása és népszerűsítése. ... >>

Budapesti Gyógytestnevelési- és Sport Egyesület

(sport)

1080 Budapest, Rákóczi 17.
képviselő: Monory György ... >>

Budapesti Közlekedési Vállalat Modellező Sportegyesület

(sport)

1087 Budapest, Sport u. 2.
képviselő: Farkas Dezső, Tóth Zoltán
A sportegyesület célja, az ifjúsági és szabadidősport elterjesztése érdekében a repülő, a hajó és az autómodellezés iránti igény kielégítése, az ilyen igények felkeltése, tagjainak nevelése, a társadalmi öntevékenység és a közösségi élet kibontakoztatása. ... >>

Budapesti Sárkányhajó Klub

(sport)

1088 Budapest, Rákóczi út 17. III. 9.
képviselő: Tordai András
A Nyugat-Európában, Észak-Amerikában és a Távol-Keleten rendkívül népszerű sárkányhajózás magyarországi meghonosítása, a sportághoz kapcsolva a tömegsport új ágának fellendítése és a versenyeken keresztül a belföldi turizmus támogatása. ... >>

Celeritas Lőegylet

(sport,oktatási)

1089 Budapest, Diószeghy Sámuel utca 15. V//65.
képviselő: Gál Tibor
A szituációs és egyéb lövészsportágak népszerűsítése, versenyzési feltételeinek megteremtése, a rendvédelmi szervek tagjainak és a jogalkalmzók lőkészségének fejlesztésére; az egészséges életmódra és életgondolkodásra való ösztönzés minden korosztály számára; a szituációs lövészet oktatása minden korosztály számára; a szituációs lövészet művelésén keresztül minden tekintetben edzett, egészséges és sportszerető ifjúság nevelése; hazai és külföldi versenyeken való részvétel és eredményes szereplés. ... >>

Chuan Shu Hagyományápoló, Sport és Egészségmegőrző Egyesület

(sport,kulturális)

1084 Budapest, Rákóczi tér 6. IV/1/B.
képviselő: Vajda Antal
lehetőséget biztosítani a gyermekek és felnőttek részére, hogy szabadidejüket kulturált és szervezett formában tölthessék el. Az egészséges életfelfogás kialakítása, valamint a sport, a kultúra és a hagyományőrzés népszerűsítése a lakosság körében, korosztálytól függetlenül. ... >>

dr. Hegedűs Frigyes az Öttusáért Alapítvány

(sport)

1082 Budapest, Nap utca 39. VI/16.
képviselő: dr. Bada János
A 90 éve született Dr. Hegedűs Frigyes emlékét ápolva, az általa az öttusa (modern pentatlon) sportban megvalósított újító és modernizáló módszerek alapján kimagasló eredményeket elérő, az adott évben 23. életévüket még be nem töltött sportolók (utánpótlás korúak) ösztöndíjhoz és emlékplaketthez juttatása - évente egyszer, egy férfi és egy női sportoló számára -, ezzel támogatva sportolói tevékenységüket. ... >>

Dynamic Sporttánc Egyesület

(sport)

1087 Budapest, Berzsenyi D. u. 4.II.em.22.
képviselő: Limp Sándor ... >>

Easy Boogie Mozgásművészeti, Kulturális, Tánc, Szabadidő, Verseny és Diák Sportegyesület

(sport,oktatási,kulturális)

1085 Budapest, Rökk Szilárd utca 21. fszt./3.
képviselő: Komáromi Ferenc
Az ?EASY BOOGIE? Mozgásművészeti, Kulturális, Tánc, Szabadidő,Verseny és Diák Sportegyesület alapvető célja modern és klasszikus sporttánc tevékenység gyakorlása, oktatása, terjesztése, támogatása. népszerűsítése, modern sporttánc bemutatók szervezése- az ahhoz kapcsolódó tanári, oktatói munka - valamint egyéb mozgásművészeti témájú tevékenységek szervezése és végzése. Ennek érdekében a Sportegyesület- a tagságának szervezet programok és különböző nemzetközi oktatási rendszerek keretein belül, hazai és nemzetközi szakemberek felkérésével - bemutató és ismereterjesztő foglalkozásokat szervez a modern és klasszikus táncsportból és a táncművészetből. ... >>

Előre Labdarúgó Alapítvány

(sport)

1087 Budapest, Sport 2.
képviselő: Ritter Imre ... >>

Első Magyar Gymkhana Autósport Egyesület

(sport,érdekképviselet)

1084 Budapest, Déry Miksa utca 18.
képviselő: elnök Giltner Attila Gábor
A gymkhana sportág haza honosítása, gyakorlása és népszerűsítése, tagjainak érdekvédelme és érdekképviselete. Az egyesület sportegyesület. ... >>

EP Paulus RT Sportegyesület

(sport)

1081 Budapest, Baross u. 83. fszt. 17.
képviselő: Péter Miklós ... >>

Esély Diáksport-egyesület

(intézményi,sport,oktatási)

1089 Budapest, Dugonics utca 17-21.
képviselő: Sidó Szabolcs
Rendszeres testedzési és sportolási lehetőség biztosítása, elsősorban a bázisiskola (ESÉLY Kövessi Erzsébet Szakképző Iskola) tanulói, pedagógusai, szakoktatói, másodsorban bármely magyar állampolgár részére. ... >>

EXTREME RACING SPORTEGYESÜLET

(sport)

1089 Budapest, Visi Imre utca 12.
képviselő: Gróf Krisztián Tibor
extrém vízi sportok megismertetése minél szélesebb körben. ... >>

Fazekas Mihály Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

1082 Budapest, Horváth Mihály tér 8.
képviselő: Gondos Lászlóné
Anyagi támogatás nyújtása a Fazekas Mihály Gimnázium oktató-nevelő munkájához, az alkotó kreativ, valamint a sport tevékenység segítése. Az iskola hagyományainak ápolása, az érettségi felkészülés, az osztályközösségek kialakitása, az öregdiákok összefogásának segítés. ... >>

Fazekas Mihály Oktatási, Kulturális és Sport Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

1082 Budapest, Horváth M.tér 8.
képviselő: Rubóczky György
A Fazekas Mihály Fővárosi Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium oktatási, kulturális és sport tevékenységének támogatása, hagyományainak ápolása. ... >>

FC HUNGARO 98 Egyesület

(sport)

1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54.
képviselő: Radics József ... >>

Félúton S.E.

(sport)

1085 Budapest, Somogyi Béla u. 19.
képviselő: Dr. Benkő Istvánné ... >>

Ferencvárosi Kinizsi Motoros Club

(sport)

1080 Budapest, Százados 16.
képviselő: Juhász László ... >>

Fészeklakó Alapítvány

(sport,egészségügyi,kulturális,szociális)

1089 Budapest, Delej utca 51 XX IV/26/B
képviselő: képviselő Krokos Imre Csaba, titkár Harasztosi László
Az állami gondozott gyermekek családot pótló környezetben nevelése, gondozása céljából Ózd Városban alapított Lakásotthon működésének, fenntartásának, fejlesztésének és az ott lakó gyermekek ellátásának segítése, támogatása. Célja az itt élő gyermekek szellemi, kulturális, sport és más szabadidős tevékenységének támogatása, az itt élő gyermekek családi és egyéb (egészségügyi, eshetőlegesen szellemi elmaradottságból stb.) helyzetükből adódott hátrányok csökkentése, közreműködés a társadalmi beilleszkedésük előkészítésében. Célja az is, hogy a Lakásotthonból kikerült személyek életútját az adott körülményeknek megfelelő mértékben figyelemmel kísérje, és az önálló életvitelhez elsődlegesen nevelői, emberi szükség esetén jogi segítséget nyújtson, (ez utóbbit megfelelő szakember bevonásával), vagy indokolt esetben a további életvitelhez szükséges már intézményi elhelyezést előkészítése, illetve ebben közreműködjön.
" Az alapítvány további célja az ország bármely pontján szociálisan hátrányos helyzetben élő gyermekek és fiatalok támogatása, továbbá a gyermek és ifjúsági csoportok szabadidős, kulturális tevékenységének támogatása, valamint a korosztályok közötti problémák okainak feltárása, a generációs problémák enyhítése. ... >>

Fitness Forma Sportegyesület

(sport)

1085 Budapest, Pál u. 6.
képviselő: Ihász Tamás ... >>

FŐTAXI SC.

(sport)

1080 Budapest, Kerepesi 15.
képviselő: Garanszegi Miklós
A tagság amatőr és szabadidős sport ? tevékenységének szervezése, annak keretek szolgáltatása, a lehetséges támogatók összegyűjtése, az utánpótlás nevelés segítése. ... >>

Fővárosi Csatornázási Művek Részvénytársaság Horgász Egyesülete

(sport,egyéb)

1087 Budapest, Kerepesi út 21.
képviselő: Regenbach János
Szabadidő sport. (Horgászat) ... >>

Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt. Sportkör

(sport)

1081 Budapest, Alföldi utca 7.
képviselő: Ősz István
A tagjai és a bázisszerv dolgozói részére a sportolási és testedzési lehetőségek biztosítása; a lakosság szabadidős sportjának segítése; társadalmi öntevékenység és a közösségi élet kibontakoztatása; sportkapcsolatok létesítése és fejlesztése ... >>

Frizbivel az Egészségért Egyesület

(sport)

1088 Budapest, Bródy S. utca 19.
képviselő: Gregor Péter
A Sportegyesület célja: a rendszeres testedzés népszerűsítése. Versenyek szervezése. Tagjai részére a rendszeres testedzés és sportolás lehetőségének biztosítása. Közösségi élet kibontakoztatása, építése, fenntartása. A lakosság szabadidősportjának segítése. Közös érdekképviselet. Az Ultimate Frisbee sportág népszerűsítése. Sportkapcsolatok létesítése és fejlesztése. ... >>

GARANTIQA Sportegyesület

(sport)

1082 Budapest, Kisfaludy utca 32.
képviselő: Kozma László
a rendszeres sportolás, versenyzés, testedzés biztosítása, az ilyen igények felkeltése elsősorban közösségfejlesztő csapatban űzhető sportágakban a Garantiqa Hitelgarancia Zrt., a Garantiqa Pont Tanácsadó és Szolgáltató Zrt., valamint a Garantiqa Kockázati Tőkealap-kezelő Zrt. Dolgozói és azok közeli hozzátartozói részére. ... >>

Gázművek Munkás Testedző Egyesület

(sport,oktatási)

1081 Budapest, Köztársaság tér 20.
képviselő: Csallóközi Zoltán, Gyurina László
A rendszeres sportolás biztosítása, az igények felkeltése, tagjainak nevelése, a társadalmi öntevékenység és a közösségi élet kibontakozása. Gondoskodik bázisszerve dolgozóinak rendszeres testedzéséről és sportolásáról, működési területén elősegíti az oktatási intézmények tanulóinak, továbbá a lakosság testnevelési és sporttevékenységét. ... >>

Golden Tigers Kung Fu Club Sport Egyesület

(sport,oktatási,kulturális)

1085 Budapest, Rökk Szilárd utca 15.
képviselő: Kovács László
a kungfu oktatása, tanfolyamaok, edzőtáborok, szemináriumok szervezése. A harcművészetek, a keleti mozgáskultúra népszerűsítése. ... >>
1. oldal 2. oldal 3. oldal 4. oldal