Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Budapest VII. ker szociális civil szervezetek


Találatok száma: 117
1. oldal

A jövő tehetséges, viszont hátrányos helyzetű gyermekeiért alapítvány

(oktatási,szociális)

1077 Budapest, Dohány utca 68. IV./3.
képviselő: Kárpáti János Gergő, Ladányi György, Ladányi Kálmán
Megkeresni és támogatni mindazon tehetséges fiatalokat, akik segítség nélkül valószínűleg elkallódnának a társadalomban. Az alapítvány ezért méltányos, hatékony és tényleges segítséget kíván nyújtani a társadalmi szférában hátrányos anyagi helyzetű családokban nevelkedő, kiemelkedően tehetséges gyermekek részére. Alapítványunk fő célja a kapcsolattartás. Támogatni azon gyermekeket, melyek valamilyen téren kiemelten tehetségesek, azonban a továbbképzéshez szükséges összeg a család számára nehézkesen vagy abszolút nem előteremthető a mai magyarországi viszonyok mellett. ... >>

Afázia - Az Újrabeszélők Egyesülete

(egészségügyi,érdekképviselet,szociális)

1075 Budapest, Rumbach Sebestyén utca 12. B. VI./2.
képviselő: Dallos Zsuzsanna, dr. Pataky Ilona, Krasznár Felícia
Az egyesület működési célja az afáziás betegek, azok családtagjai, valamint segítőik megfelelő szakmai érdekvédelemben részesüljenek; tájékoztatást és tanácsokat adjon a tagoknak az afáziából eredő problémáik megoldásában, segítse az afáziásokkal kapcsolatos felvilágosító munkát és közvetlen és tágabb társadalmi környezetben. ... >>

ÁG Alapitvány

(szociális)

1077 Budapest, Wesselényi u. undefined 17
képviselő: képviselő kuratórium elnöke m. Spitzer Tibor, Tompa István ... >>

Alapítvány a Budapest-Fasori Evangélikus Egyházközösségért

(oktatási,szociális)

1071 Budapest, Damjanich utca 28/ B.
képviselő: dr. Gálos Miklós Péter
A Budapest-Fasori Evangélikus Egyházközség, gyülekezeti gyermek-ifjúsági és felnőtt hitoktatásának, gyülekezeti énekkarának, az Egyázközség területén és vonzási körzetében élő időskorú és szegény híveinek a gyülekezeti hírmondónak és az Egyházközség ingatlanjai felújításának támogatása. ... >>

Alapítvány az Idős Nyugdíjas Villamos Szakemberek Megsegítéséért

(szociális)

1075 Budapest, Madách Imre út 5.
képviselő: dr. Friedrich Márta
A Magyar Elektrotechnikai Egyesület idős nyugdíjas rászoruló tagjainak a támogatása. ... >>

Alapvető Egyesület

(szociális)

1072 Budapest, Akácfa utca 4. 1./3.
képviselő: Ásványi Anikó
Gyermek- és ifjúságvédelem. ... >>

Art Éra Alapítvány

(egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális)

1074 Budapest, Rottenbiller utca 10.
képviselő: Albert Edit, Kály-Kullai Károly, Puy Tamás
Az Art Éra alapítvány feladatának a szenvedélybeteg és szenvedélybetegségben veszélyeztetett fiatalok, fiatal felnőttek és hozzátartozóik számára szociális, terápiás, egészségfejlesztő, speciális oktatási, művészeti, kulturális és közösségi szolgáltatások szervezését és működtetését tekinti; célja olyan komplex, az önsegítés elvein és gyakorlatán alapuló szolgáltatásrendszer kialakítása, működtetése és minőségének folyamatos fejlesztése, mely a prevenciós munka mellett a korai kezelésbe vételtől a fejlesztésen át a munkába állásig és utógondozásig tartó folyamat feladatait egységesítve, a személy egyedi szükségleteihez alkalmazkodva hosszú távú, ellátási módszerekben és információkban gazdag támogatási formát valósít meg, sorstárs segítőként foglalkoztatott gyógyult szenvedélybetegek közreműködésével. ... >>

Az Andrássy Egyetemért Svájci - Magyar Alapítvány

(oktatási,szociális)

1071 Budapest, Városligeti fasor 17-21.
képviselő: Kovács Henriett
Az Adrássy Gyula Egyetem által végzett oktatási feladatok végrehajtásának előmozdítása, tehetséges, nehéz körülmények között élő, hátrányos helyzetű diákok támogatása. ... >>

Baloldali Jövő Fórum

(szociális,egyéb)

1077 Budapest, Wesselényi utca 76. 2./10.
képviselő: Bencz Richárd
Munkavállalói érdekképviselet, munkáltatói visszaélések megakadályozása, valamint hajléktalanokkal való szolidaritás. ... >>

Belügyi Nyugdíjasok Budapesti Egyesülete

(szociális)

1077 Budapest, Király utca 71.
képviselő: Kincses Zoltán
Tagjai közművelődési és szórakozási igényeinek kielégítése. ... >>

Biztos Lét Önsegélyező Egyesület

(szociális)

1076 Budapest, Százház u. 20. I/24.
képviselő: Köő-Tóth Győző ... >>

Brocskó Lajos Közhasznú Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális)

1077 Budapest, Rózsák tere 1.
képviselő: Gaál Jánosné
hogy Budapesten, evangélikus középiskolai kollégiumban élő diákok értelmiségi nevelésének elősegítése, szociális, infrastrukturális és életkörülményeinek javítása, különös tekintettel a hátrányos helyzetű, árva és félárva diákokra. ... >>

Budapesti Evangélikus Gimnázium Szülői Egyesülete

(szociális)

1071 Budapest, Városligeti fasor 17-21.
képviselő: Dr. Erdei Zsuzsanna ... >>

Budapesti Román Ortodox Ifjúsági Egyesület

(intézményi,egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális)

1075 Budapest, Holló utca 8. I.
képviselő: dr. Jova Anikó, dr. Luczai Miklós, dr. Novák Krisztina
Az ortodox tanítás és történelmi hagyományok megőrzése, ápolása, ismertetése. Az ortodox családok hagyományainak megőrzése, ismertetése. A román nyel, román nemzetiségi identitás és a román kultúra megőrzése, ápolása. Az ortodox ünnepek, rendezvények támogatása és szervezése. Karitatív tevékenység: idősek, betegek, gyermekeiket nevelők látogatása, gondozása, támogatása. Budapesten a román nemzetiségi óvoda és iskola létrehozásának kezdeményezése, az oktatási intézmény propagálása. A román nemzeti kisebbség érdekképviseletnek felvállalása, részvétel a kisebbségi önkormányzati rendszer munkájában. ... >>

CHAIM (magyarul Életekért) Karitatív Alapítvány

(intézményi,egészségügyi,szociális)

1078 Budapest, Nefelejcs utca 53. III/41.
képviselő: Orbán Béla
A magyarországi, valamint külföldi állampolgárságú ( állandóan Magyarországon tartozkodó, vagy átutazóban lévő ) sgítségre rászoruló zsidóság megsegítése, életkörülményeinek javítása. A rászorultak felkutatása. A zsidóság teljeskörű megsegítése. Zsidó kórház, idősotthonok, napköziotthonok, klubbok támogatása. ... >>

Comenius Felnőttképzési Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális)

1072 Budapest, Rákóczi út 38. IV/16.
képviselő: Jákob János
Az iskolarendszeren kívül öntevékeny, önképző, szakképző tanfolyamok életminőséget és életesélyt javító tanulási, felnőttoktatási lehetőségek megteremtése. Az egész életen át tartó tanulás megfelelő kereteinek kialakítása. A munkaerő versenyképességének javítása, a technológiai fejlődéshez való alkalmazkodás segítése, a munkavállalók munkahelyi készségeinek és kompetenciájának javítása. Munkahelyteremtéshez kapcsolódó képzési programok révén a foglalkoztatás bővítése. A felnőttképzéshez való hozzáférés regionális különbségeinek csökkentése révén a hátrányos helyzetű térségekben élő emberek társadalmi beilleszkedésének segítése. Az alkalmazottak és vállalkozások versenyképességének fokozása érdekében olyan képzési programok létrehozása, amelyek fejlesztik a vállalkozások ? különösen a kis- és középvállalkozások ? alkalmazkodó képességét. A civil szervezetek társadalmi szerepvállalásának segítése, szakmai fejlődésük képzésekkel történő segítése. A tartósan munka nélküliek számára a munka világága való visszakerülést megkönnyítő téringek tartása. ... >>

Csulika Alapítvány

(egészségügyi,szociális)

1074 Budapest, Rákóczi út 78.
képviselő: Éri István
A magyarországi súlyos beteg gyermekek gyógyításának támogatása, továbbá hátrányos helyzetű fiatalok és aggok életkörülményeinek javítása. ... >>

Dr.Hun Nándor Egészségileg hátrányos helyzetű Nyugdíjasok Egyesülete

(egészségügyi,szociális,kulturális)

1077 Budapest, Wesselényi u. 17.
képviselő: Hallgató Györgyné, Szabó Mária
Esélyegyenlőség megteremtése egészségügyi és kulturális területen. ... >>

Drog-Fék Országos Közhasznú Egyesület

(szociális,kulturális)

1071 Budapest, Peterdy u. 39. IV.33.
képviselő: Dr.Csorba József Kornél
A drogfogyasztás megelőzése, a drogkereskedelem üldözésének segíté- se, a gyermek- és fiatalkorú veszélyeztetettek fokozott védelme, a drogfüggőség megszüntetésének elősegítése, a társadalom perifériá- jára sodródott drogfogyasztók rehabilitációjának segítése. A drog- epidemiológiai jelenségek elemzése, a veszélyeztetett rétegek okta- tása. A pedagógusok és a szülők körében felvilágosító és oktató munka végzése. A célt segítő kulturális és egyéb rendezvények szer- vezése. ... >>

EC-PEC Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális)

1072 Budapest, Rákóczi út 22. IV/24.
képviselő: Varga Andrea ( önállóan )
Szociálisan hátrányos helyzetű diákok iskolai felzárkózásának segítése. A"Lépésről-Lépésre" elnevezésű gyermekközközpontú nevelési módszer bemutatása és bevezetése a hátrányos helyzetű diákokat oktató közoktatási intézményekben. ... >>

Egymással - Egymásért Szövetség

(érdekképviselet,szociális)

1075 Budapest, Király u.3.
képviselő: Göllesz Viktor Dr. ... >>

"ÉLET - ÉRTÉK" Segítő Alapítvány

(természetvédelem,egészségügyi,szociális)

1073 Budapest, Kertész utca 39. III./18.
képviselő: Balázsné Halász Pálma Judit, Vass László
orvosi eszközökkel segítse a természeti csapások áldozatait, támogatást nyújtson a beteg és szociálisan elesett magánszemélyek és csoportok részére, valamint a családon belüli erőszak, illetve a diszkrimináció minden más formájának a visszaszorításának az elősegítése. ... >>

Életvirág Szociális Közhasznú Alapítvány

(szociális)

1073 Budapest, Rottenbiller utca 4/ fszt. 2.
képviselő: Nagy József
Idősek és nyugdíjasok életminőségének javítása. ... >>

Első Budapesti Lions Alapítvány

(egészségügyi,szociális)

1072 Budapest, Klauzál tér 3.
képviselő: Dr.Halász Gábor, László Judit
Mozgássérültek, vakok és csökkentlátók, idős, betegek elszegényedett emberek segítése a fiatalok utaztatásának és ... >>

"Emelt Fővel Egymásért" Alapítvány

(oktatási,szociális,kulturális)

1074 Budapest, Dohány utca 77. fszt./10.
képviselő: Mezei Sándorné
roma rászorulók részére adományok gyűjtése, hátrányos helyzetű roma gyermekek segítése, kiemelkedő tehetségű roma gyermekek támogatása, roma muzsikusok, munkanélküliek segítése, roma hagyományok megőrzése. ... >>

Építőipari Mesterdíj Alapítvány

(szociális)

1075 Budapest, Rumbach Sebestyén utca 14. fszt./5.
képviselő: Apáthy Endre, dr. Bartos Sándor, Dr.Nemes Géza, Hollai Pál, Horváth Lajos, Kerékgyártó Attila, Kovács Imre, Kreszán Albert, Makra Magdolna, Móczár Gábor, Szalay Tihamér, Száva István, Vermesy Sándor, Wéber László
Az építőiparban a minőségi munkavégzés és az építőipari termékek magas színvonalának ösztönzése. ... >>

ERFO Alapítvány

(szociális)

1075 Budapest, Dózsa György 48.
képviselő: Czeiningerné dr. Hegedűs Ilona
Megváltozott munkaképességű, vagy fogyatékos személyek, ezek együttélő családtagjai élet- és munkakörülméyneinek a javítása, részükre e célból anyagi segítségnyújtás. ... >>

Érted, Emberért Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális)

1076 Budapest, Színva utca 2-4/ b. I./5.A.
képviselő: Mocsainé Szabó Olga
A hátrányos helyzetű személyek ? az óvodától a diplomáig ? egész életen át tartó esélyegyenlőségének elősegítése. ... >>

Értelmi Fogyatékosok Fővárosi Érdekvédelmi Egyesület

(érdekképviselet,szociális)

1078 Budapest, Hernád u. 27.
képviselő: Ráfi Rózsa Ágnes, Téri Ildikó elnök
Budapest és környéke területén élő értelmi fogyatékos emberek és családjaik érdekképviselete és érdekvédelme, esélyegyenlőségük elősegítése.
a könnyen érthető kommunikáció segítségével lehetőség nyújtása az értelmi fogyatékos emberek társadalmi hátrányainak kiegyenlítésére, érdekeik érvényesítésére az önálló életvitel gyakorlásához. ... >>

Erzsébetváros Felemelkedéséért Alapítvány

(szociális,kulturális)

1073 Budapest, Erzsébet krt. 40-42.
képviselő: Balázs András dr.
Erzsébetvárosban élő és dolgozó hátrányos helyzetű emberek szociális és kultúrális felemelkedésének előmozdítása. ... >>

Erzsébetvárosért Romák Egyesülete

(természetvédelem,oktatási,szociális,kulturális,érdekképviselet)

1072 Budapest, Rottenbiller utca 40. 1./4.
képviselő: Baranyi Gyula
A roma gyermekek és fiatalok oktatása, nevelése, identitásuk erősítése Beás és lovári roma nyelvek elsajátíttatása.
A kultúra ápolása.
A közösségi élet fellendítése.
A roma emberek munkaerő-piaci reintegrációjának támogatása.
A roma emberek életkörülményeinek javítása, jogaik védelme.
Az egészséges életre való nevelés.
EU-konform közéleti szakemberek képzése.
Roma érdekképviselet.
Roma identitástudat fenntartása, erősítése, kulturális, közművelődési tevékenység végzésével.
Roma hagyományok ápolása.
Képzések, átképzések, továbbképzések szervezése, lebonyolítása.
Szociális helyzetet javító, foglalkoztatást elősegítő tevékenységek folytatása.
A hátrányos helyzetben élő lakossági réteg számára lehetőséget teremteni szociális, szocio-kulturális hátrányuk csökkentésére az integráció megvalósítása és a diszkrimináció megszüntetése érdekében.
A célcsoport tagjai általános tájékozottsággal rendelkezzenek országos és helyi szociális, gazdasági, emberjogi, foglalkoztatás-ügyi, oktatásügyi kérdésekben.
Fokozatosan sajátítsák el a közösségek, egyének közötti kapcsolatteremtés, kapcsolattartás alapvető ismereteit, melyek az általános műveltség részét képezik.
Képviseleti szerveik működése professzionálisabbá váljon, a szervezetek önismeretének fejlődése által valós eredményekkel tudják meggyőzni az érintett csoportok tagságát és a többségi társadalmat.
Képzések, tréningek szervezésével a gyermekek, fiatalok motiválása a tanulásra, a képzésben maradásra, továbbtanulásra.
Az állami és társadalmi szervekkel együttműködve foglalkoztatást elősegítő programok szervezésével a célcsoport tagjai számára a munkaerő-piacra való visszakerülés lehetőségének megteremtése.
A munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítése, hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése,
nevelés, oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés,
kulturális tevékenység, kulturális örökség megóvása,
a környezetvédelem, a természeti értékek megóvása, ehhez kapcsolódó szolgáltatások,
gyermek- és ifjúságvédelem,
magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel kapcsolatos tevékenység.
Szellemi műhely létrehozása, amely lehetővé teszi a korszerű és legszélesebb értelemben vett roma integráció kérdéseinek bemutatását, kutatását, oktatását és tárgyalását.
E cél érdekében felvállalja a kérdéskört tárgyaló könyvsorozat és oktatófilm sorozat kiadását, előadásokat, képzést és továbbképzést, valamint vitafórumokat és konferenciákat szervez.
Szervezeti önállóságát megtartva szorgalmazza a magyarországi és a határainkon túl élő roma kultúra hagyományainak feltárását. Gyűjtési, kutatói munkájával hozzájárul a roma kultúra értékeinek terjesztéséhez.
A már felkutatott kulturális hagyományok mellett a kulturális örökséget rendszerezi, feldolgozza.
Népszerűsíteni kívánja a roma kultúrát a cigányság és nem cigányság körében.
Nemzetközi kapcsolatok kiépítése olyan adatbázis létrehozásával, ahol az összes nemzetközi és magyarors ... >>

Esély a munkára Munkaerő-piaci Integrációt Segítő Alapítvány

(oktatási,szociális)

1074 Budapest, Szövetség u. 28/a.
képviselő: Varga László Gábor
A hátrányos helyzetű társadalmi csoportok, fogyatékossággal élők, romák, halmozottan hátrányos térségben élő emberek szociális körülményeinek javítása, oktatásuk és képzésük elősegítése, szervezése, támogatása annak érdekében, hogy ezen célcsoportok minél nagyobb eséllyel induljanak a munkaerő-piaci versenyben. ... >>

Európai Drogelhárítási és Drogmegelőzési Központ Egyesület

(szociális)

1075 Budapest, Asbóth utca 17.
képviselő: Heller Tímea, Koszta Miklós elnök
A drogfogyasztás és drogterjesztés visszaszorítása Magyarországon és Európában. ... >>

Európai Medicina Alapítvány

(egészségügyi,szociális)

1074 Budapest, Huszár utca 8. mfszt./5.
képviselő: Bakó Miklós Lászlóné
Gyógyíthatatlan betegségben szenvedő, mozgássérült, balesetet vagy maradandó sérülést szenvedett, valamint fogyatékossággal élő emberek megsegítése, gyógyulásukhoz, gyógyíttatásukhoz anyagi és eszköz támogatás. ... >>

Fáraók Háza Egyiptomi-Magyar Kulturális Egyesület

(szociális,kulturális)

1078 Budapest, Hernád u. 5.
képviselő: Mounir Hassan Ali hassan
Kulturális tevékenység, főként a Magyarországon élő egyiptomiak számára lehetőséget teremteni a kötetlen együttlétre, a hagyományápolásra, a kultúra megismertetésére. Az eddigi célok mellett karitatív tevékenységként ruhaadományok gyűjtése és eljuttatása az arra rászorulókhoz. ... >>

Festőmester Alapítvány

(oktatási,szociális)

1077 Budapest, Wesselényi utca 60. félemelet/3.
képviselő: Alberti Pál, Balogh Egon, Bock György, Bozsányi Gyula, Rácz László, Szebeni Nándor, Weiner Krisztina
Támogatás nyújtása az életkoruk miatt szakmai tevékenységükkel felhagyni kényszerülő mestereknek, a magyar szakképzés és oktatás fejlődésének, valamint európai felzárkózásának, kapcsolódásának előmozdítása szakmai továbbképzések támogatásával és széleskörű nemzetközi szakmai kapcsolatok kiépítésével. ... >>

Fiatalok az Ifjúságért Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális,kulturális)

1077 Budapest, Almássy tér 7. II./9.
képviselő: Maróti Dániel
A középiskolai és felsőoktatásban részt vevő hallgatók közös fórumainak megszervezését, mellyel ezen korosztály problémáinak -legyen az mentális (drog, alkohol, depresszió), vagy a társadalomba való beilleszkedéssel, érdekképviselettel kapcsolatos problémák - megoldásához nyújt segítséget. Ezen problémák megelőzésében is szerepet vállal az Alapítvány, előadások tartásával, valamint az ehhez kapcsolódó ismeretterjesztéssel - kiadványokkal, előadásokkal, táborokkal folyóirat szerkesztésével, kiadásával. Mindazon rendezvények, előadások, kiállítások, koncertek stb. megvalósításának anyagi és szellemi támogatása, amelyek a leírt elvek, célok és tevékenységek jegyében születnek. ... >>

Fiatalok Bűnmegelőzési Egyesülete

(egészségügyi,oktatási,szociális,egyéb)

1074 Budapest, Hársfa u. 17.
képviselő: Semeniuk Szabolcs
A fiatalkorúak jogkövetésre, törvények betartására történő nevelése; bűnmegelőzés; a gyermek- és fiatalkorúak bűnözésben való részvételi arányának csökkentése érdekében új megelőzési módszerek kutatása, terjesztése.

A fiatal korosztály felkészítése, hogy a bűzözéssel együtt kell élnie, de az áldozattá, szenvedélybeteggé válás lehetőségét megfelelő magatartási formákkal jelentősen csökkentheti. Drogprevenció. A leselkedő veszélyekre történő figyelem felhívása, e veszélyek megelőzése, megszakítása, elhárítása, a bekövetkezett cselekmény utáni teendők, lehetőségek ismertetése.

A rendőrség és a pedagógusok közös munkájával a tanulók, a felnövekvő generáció felelősségteljes életre és tudatra nevelése. A generációs problémák oldása; szüleikkel, tanáraikkal, barátaikkal szembeni tiszteletre nevelés.

A közbiztonság javítása érdekében a személy- és vagyonőri képzésben való részvétel. A rendőri bűnmegelőzési tevékenység hatékonysága növelésének támogatása. ... >>

Fővárosi Nyugdíjas Gyógyszerészekért Alapítvány

(szociális)

1074 Budapest, Dob utca 31.
képviselő: Vajda Róbertné sz. Datz Zsuzsanna elnök
a budapesti nyugdíjas gyógyszerészek szakmai életében való közreműködésének elősegítése és támogatása. ... >>

GARABA Alapítvány

(szociális)

1071 Budapest, Dózsa Gy. 82/b.
képviselő: Tepericsné Jámbor Klára
A Fővárosi Önkormányzat Időskorúak Szociális Otthona / Bp. VII. ker. Dózsa Gy. út 89/B.,és kihelyezett otthonaiban élő özvegyek és hátrányos helyzetűek támogatása. ... >>

Gazdasági Szakoktatásért Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális)

1074 Budapest, Szövetség u. 37.
képviselő: Rátosi Tamás
Gazdasági középfokú iskola létrehozásának és működtetésének támogatása. A munkaerőpiac igényei, az élethosszig tartó tanulás követelményei alapján korszerű eszközökkel korszerű képzési formák, programok szervezése, lebonyolítása, különös tekintettel a hátrányos helyzetű társadalmi rétegek munkába állását elősegítő programok lebonyolítására, szervezésére.
A cél kiegészül: korszerű üzletemberképző oktatási modellek kidolgozásával, továbbá ennek alapján oktatás és továbbképzés végzésével. A gazdasági és ezen belül különösen a külkereskedelmi szakképzés feltételeinek a javításával. ... >>

Gospel Közhasznú Alapítvány

(természetvédelem,egészségügyi,szociális)

1074 Budapest, Vörösmarty utca 17. fszt./2.
képviselő: Czeglédi Szilárd, Doncsecs Ildikó, Márkus Szilárd, Takách Géza, Van Laar Paulus Hans a kuratórium elnöke
A társadalom hátrányos helyzetű csoportjainak ? így különösen, de nem kizárólagosan hajléktalanoknak, időskorúaknak, prostituáltaknak, szenvedélybetegeknek, mentálhigiénés problémákkal küzdőknek, hátrányos helyzetű fiataloknak, szociálisan rászorulóknak ? illetve egyéneinek különböző formában anyagi, természetbeni, illetve lelki támogatást nyújtson. ... >>

Guest House Alapítvány

(egészségügyi,szociális)

1071 Budapest, Városligeti fasor 45.
képviselő: Ackermann Kálmán, Szakács István Balázs
A magyar katolikus egyházi személyek részére a különféle szenvedélybetegségek megelőzésének az elősegítése, a szenvedélybeteg személyek gyógyításának támogatása. ... >>

Gyermek Habilitációs Alapítvány

(szociális)

1072 Budapest, Rákóczi út 38. 1./4.
képviselő: Bek Izabella
A fogyatékossággal élő emberek - valamilyen született, vagy később keletkezett maradandó szellemi vagy fizikai károsodással élő értelmi-, mozgás-, halmozottan sérültek - gyermekek és felnőttek habilitációjának, társadalomba való beilleszkedésének, egyéni képességének megfelelő fejlődésének elősegítése anyagi és tárgyi eszközökkel, valamint szakmaii, intézményi segítségnyújtással.
A jelölt intézményt az alapítvány csak a megfelelő szakhatósági engedélyek alapján hozhatják létre, és abban csak megfelelő szakképesítéssel rendelkező személyek dolgozhatnak. ... >>

Hajlék Misszió Alapítvány

(egészségügyi,szociális)

1074 Budapest, Vörösmarty utca 17.
képviselő: Barta Zsolt, Czeglédi Szilárd, Kovács József, Menich András, Nyírő Zoltán
A hátrányos helyzetű csoportok (hajléktalanok, munkanélküliek, szenvedélybetegek, etnikai kisebbségek, tartósan megélhetési gondokkal küzdők) társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése. Lelki segítségnyújtás, hajléktalanok támogatása. ... >>

HUMÁN BÁSTYA EGYESÜLET

(szociális,kulturális,környezetvédelmi)

1076 Budapest, Dózsa György út 52. II/25.
képviselő: Horváth Terézia, Szabó Katalin
Az öngondoskodással kapcsolatos tevékenységek fejlesztése elméleti és gyakorlati programokkal; idősek visszailleszkedése, lemaradó fiatalok mentorálása; a környezet és az állatok védelme; egészséges életmódra nevelés; környezettudatos, fenntartható életmód kialakítása; átmeneti problémákkal küzdő, illetve hátrányos helyzetű emberek támogatása; kulturális értékek védelme, megőrzése, új értékek létrehozása, fejlesztése a művészet eszközeivel; partnekkapcsolatok kiépítése és közös programok megvalósítása hazai és külföldi civil szervezetekkel, az állami ellátó rendszer intézményeivel és a médiával, az egyesület szellemisége szerint; érdekelté tenni a médiát a civil tevékenységek széles körű publikálásában. ... >>

Humanitás Szociális Alapítvány

(szociális)

1075 Budapest, Madách Imre út 5.I.em.4.
képviselő: dr. Kun István
Szociális védettséget igénylő, idős személyek támogatása lakhatással kapcsolatos terheik mérséklése révén. ... >>

Kalyi Jag Roma Művészeti Inter-Európai Integrációs, Foglalkoztatási és Oktatásfejlesztési Közhasznú Egyesület

(oktatási,szociális,kulturális)

1073 Budapest, Barcsay 11.
képviselő: Varga Gusztáv
A magyarországi és a határainkon túl élő roma és magyar kultúrhagyományok feltárása, nemzetiségi és roma kultúra népszerűsítése; a területi különbségek mérséklése kistérségi és regionális szinteken, a terület- és vidékfejlesztés eszközeivel; a munkanélküliek és a hátrányos helyzetű emberek segítése; nemzetközi kapcsolatok szélesítése; oktatási, nevelési tevékenység folytatása. ... >>
1. oldal 2. oldal 3. oldal