Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Budapest VII. ker oktatási civil szervezetek


Találatok száma: 224
1. oldal

A Boldog Iskolásévekért Alapítvány

(intézményi,oktatási)

1077 Budapest, Dob 85.
képviselő: Győri Sándorné
Az iskolai oktató-nevelő munka színvonalának emeléséhez szükséges anyagi feltételek megteremtése. ... >>

A Felsőkereskedelmi Képzésért Alapítvány

(intézményi,oktatási)

1078 Budapest, Hernád utca 3.
képviselő: Cserháti Tiborné dr. elnök, Dr. Kovácsné Benkei Mária, Kővári István, Modláné Görgényi Ildikó, Pálfi Gábor, Szegediné Lojd Zsuzsanna, Tóth György
Kereskedelmi iskola létrehozásának és működtetésének támogatása, valamint az egyesítés folytán olyan nemzetközi szakmai ismeretek kutatásának, kidolgozásának és felhasználásának a támogatása, amelyek a szakmai képzésben univerzálisan taníthatók. ... >>

A jövő tehetséges, viszont hátrányos helyzetű gyermekeiért alapítvány

(oktatási,szociális)

1077 Budapest, Dohány utca 68. IV./3.
képviselő: Kárpáti János Gergő, Ladányi György, Ladányi Kálmán
Megkeresni és támogatni mindazon tehetséges fiatalokat, akik segítség nélkül valószínűleg elkallódnának a társadalomban. Az alapítvány ezért méltányos, hatékony és tényleges segítséget kíván nyújtani a társadalmi szférában hátrányos anyagi helyzetű családokban nevelkedő, kiemelkedően tehetséges gyermekek részére. Alapítványunk fő célja a kapcsolattartás. Támogatni azon gyermekeket, melyek valamilyen téren kiemelten tehetségesek, azonban a továbbképzéshez szükséges összeg a család számára nehézkesen vagy abszolút nem előteremthető a mai magyarországi viszonyok mellett. ... >>

A Magyar Postagalambsport Fejlesztéséért Alapítvány

(sport,oktatási,érdekképviselet)

1076 Budapest, Verseny u. 16.
képviselő: Palotás József
a./ Közreműködés a magyar postagalambsport fejlesztéséért. b./ A postagalambsport tenyésztéssel és versenyeztetéssel kapcsolatos tevékenységeinek szakszerű segítése. c./ A fiatal és idős galamábszok segítése. d./ A tagegyesületek, a területi és tagszövetségek munkájának segítése. d./ A postagalambászat tárgyi feltételeinek javítása. f./ A hazai és külföldi tanulmányutak, továbbképzések támogatása. ... >>

A Mosolygós Gyermekekért Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

1072 Budapest, Akácfa utca 32.
képviselő: Hári Zsuzsanna
A hagyományőrzáshez szükséges eszközök, feltételek megteremtése. - Az alapítvány, mint közös fenntartó a Napköziotthonos Óvoda ( 1075. Bp. Holló u. 5-9.) oktatási tevékenységét fejleszti, ösztönzi pedagógiai programjának korszerűsítésével. - Az óvodáskorú gyermekek számítógéppel való megismertetése és az ehhez szükséges eszközök, számítógépek vásárlása minden csoportnak. - Sportnapok, kulturális programok, kiránsulások szervezése, busz bérlése, óvodai programok rendezése. - Az alapítvány céljainak megfelelő foglalkozásokat vezető óvónők tiszteletdíjazása. - Egészségmegőrzés, preventív torna (jóga, úszás, láb- és testtartást javító torna, korcsolya, stb.) feltételeinek javítása, eszközkészlet bővítése. - Egészséges étkezési szokások kialakításához szükséges gasztronómiai ismereteket alapozó konyhatechnikai jártasságot fejlesztő eszközök vásárlása az óvoda részére. - A közösen fenntartott óvoda foglalkozásaihoz szükséges eszköztárának bővítése (pl.:műszaki cikkek, TV, magnó, játékok, mászókák stb.) vásárlása. ... >>

A Pedagógiai Kultúráért Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

1071 Budapest, Damjanich u. 51. II.16.
képviselő: Ollé János
A magyar pedagógiai kultúra támogatása, tudományos és gyakorlati eredményeinek terjesztése. Az alapítvány támogatni kívánja a magyar neveléstudomány mindazon kutatási területeit, amelyek a nevelés és oktatás pedagógiai eredményességét hivatottak növelni. Támogatja mindazon tudományos és kulturális műhelyeket és intézményeket, amelyek fejleszteni-közvetíteni akarják az ezzel kapcsolatos pedagógiai képességeket, kompetenciákat és ismereteket, és azokat, amelyek ilyen jellegű képzési-továbbképzési prgramokat fejlesztenek ki. Az alapítvány támogatja mindazon törekvéseket, amelyek célul tűzik ki a magyar pedagógiai kultúra szellemi örökségének megóvását. Támogatja továbbá a magyar iskolák minőségközpontú szervezeti-pedagógiai kultúrájának fejlesztését, valamint a magyar köz- és felsőoktatás euro-atlanti integrációját. ... >>

A Vizuális Gyermekkultúráért Alapítvány

(oktatási)

1074 Budapest, Hársfa 43.
képviselő: Bozóné Horváth Andrea, Németh Mária, Rudolfné Reisz Mária
A gyermekek nevelését, oktatását segítő vizuális műfajok támogatása. ... >>

Alapítvány a Budapest-Fasori Evangélikus Egyházközösségért

(oktatási,szociális)

1071 Budapest, Damjanich utca 28/ B.
képviselő: dr. Gálos Miklós Péter
A Budapest-Fasori Evangélikus Egyházközség, gyülekezeti gyermek-ifjúsági és felnőtt hitoktatásának, gyülekezeti énekkarának, az Egyázközség területén és vonzási körzetében élő időskorú és szegény híveinek a gyülekezeti hírmondónak és az Egyházközség ingatlanjai felújításának támogatása. ... >>

Alapítvány a Hajósoktatásért

(oktatási)

1074 Budapest, Than K. u. 3/5. III.em. 328.
képviselő: Boross István, Horváth József
A hajózási szakképzés támogatása. ... >>

Alapítvány a Jövő Tóra Oktatásért

(oktatási,kulturális)

1074 Budapest, Klauzál tér 15.II.em.23.
képviselő: Domonkos István
Budapesten és Jeshiva alapításának elősegítése, és ezzel szellemiségében a hagyományos értékekhez kötődő oktatás kialakulásának elősegítése. ... >>

Alapítvány a Magyar Elektronikus Egyetemi Sajtóért

(oktatási,kulturális)

1073 Budapest, Erzsébet krt. 53.
képviselő: Novák Gergely
Az egyetemi közélet fellendítése olyan internetes technológiák segítségével, amelyek lehetőséget biztosítanak az új gazdaság megismerésére, a hallgatók és az oktatók közötti interaktív csatornák kiszélesítésére, virtuális közösségek formálására, felsőoktatási intézményekben belső és külső információáramlás elősegítésére. ... >>

Alapítvány a Traumatológia Oktatásának és Kutatásának Elösegítésére

(oktatási)

1070 Budapest, Péterffy S. 14.
képviselő: Gál Veronika
A baleseti sebészet korszerű művelését szolgáló eljárások, kutatások és az arra épülő oktatás elősegítése. ... >>

Alapítvány az Állatorvostudományért

(oktatási)

1078 Budapest, István u. 2.
képviselő: dr. Bartha Tibor, dr. Tóth József, dr. Tuboldy Sándor
Az állatorvostudományi kultúra és ismeretek terjesztése az oktatás, kutatás, tájékoztatás színvonalának emelése. ... >>

Alapítvány az Orvosi Szakkollégistákért

(intézményi,oktatási)

1074 Budapest, Hársfa 59/b.
képviselő: Dr. Godó Ferenc
Az orvos-, illetőleg gyógyszerész képzés elősegítése, a kollégisták tudományos, szakmai - tanulmányi munkához, továbbá a kollégiumi feladatok megvalósításához szükséges anyagi háttér biztosítása. ... >>

Állatorvosok az Állatvédelemért Alapítvány

(intézményi,egészségügyi,oktatási,környezetvédelmi)

1078 Budapest, István út 11. mfszt./1.
képviselő: Dr. Lorászkó Gábor
A korszerű állatvédelem elméleti alapjainak és elveinek meghonosítása. A Magyarországon működő állatvédelmi szervezetek és állatotthonok szakértői és pénzügyi támogatása. A magán-állatorvosi tevékenységet végző állatorvosok, állategészségügyi szolgáltató intézmények állatvédelmi, állatjóléti tevékenységének támogatása.
Az állatok jólétének, a korszerű állatvédelmi elveknek megfelelő állattartási módszerek megvalósításának elősegítése nagyüzemi állattartó telepeken. Tanintézmények segítése annak érdekében, hogy a korszerű állatvédelem alapelveinek elméleti és gyakorlati oktatása az általános iskolai és a középiskolai oktatás alapvető része lehessen. ... >>

Alma-Mater - Madách Imre Gimnázium Alapítvány

(intézményi,oktatási)

1073 Budapest, Barcsay 5.
képviselő: Mészáros Csaba
A Madách Imre Gimnázium nemzetközi és hazai kapcsolatainak az iskolafejlesztési programnak a támogatása, lehetőség teremtése az iskola tantervi oktatáson kívüli programjainak megvalósításához, a tehetséges tanulók segítése. ... >>

Almmédia Közoktatási, Kulturális, Sport és Tájékoztatási Alapítvány

(sport,oktatási,kulturális)

1077 Budapest, Almássy tér 6.
képviselő: Horváth Márta, Wéber Péter
Az Almássy Téri Szabadidőközpont eredményesebb működésének elősegítése. ... >>

Alpbach Magyarország Közhasznú Egyesület

(oktatási)

1077 Budapest, Almássy tér 8.
képviselő: Breitner Igor elnök, Zsigmond Zsuzsanna titkár
az Európai Unió céljainak és értékrendjének, az Európai Alpbach Fórum alapértékeinek magyarországi terjesztése. ... >>

American Endowment School (Amerikai Alapítványi Iskola) Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

1070 Budapest, Wesselényi 44.
képviselő: Albert Reichmann elnök/önállóan, Shlomo Noach Mandel titkár/önállóan
Nevelési, oktatási és kultúrális intézmények létesítése és működtetésének biztosítása, a nevelés-oktatás összehangolása a zsidó vallásos világnézet formálásával és elmélyítésével. ... >>

Amerikai Alapítványi Iskoláért

(intézményi,oktatási)

1075 Budapest, Wesselényi 44.
képviselő: Szirmai Jánosné
A Budapest, VII. Wesselényi u. 44. szám alatti Amerikai Alapítványi Iskolába járó gyermekek támogatása, díjazása. ... >>

Aqua Dive Búvár Egyesület

(sport,oktatási,kulturális,egyéb)

1074 Budapest, Vörösmarty utca 6.
képviselő: Száva Zoltán
a búvárkodás népszerűsítésével és az ismeretek terjesztésével kapcsolatban támogatni és ösztönözni tanfolyamok, előadások, bemutatók rendezését;
A tagjai számára gyakorlási, merülési lehetőségeket szervezni;
Támogatni tagjai belföldi és külföldi merüléseken való részvételét, eljuttatni hozzájuk a sportágak hazai és nemzetközi híreit, ellátni őket elméleti irodalommal;
Magyarországon és külföldön működő, búvárkodással foglalkozó egyesületekkel, más szervezetekkel kapcsolatot kiépíteni, tapasztalatokat hasznosítani, elterjeszteni;
A sportág magyarországi népszerűsítése és folytonossága érdekében a gyermek képzésre, nevelésre is figyelmet fordítani;
A szabadidő hasznos eltöltésének elősegítése;
Megismerni és megvédeni a víz alatti környezetet, az ott található tárgyakat és élőlényeket;
Búvártevékenység végzése és az egészséges életmód népszerűsítése;
Egyesület vagyonával gazdálkodni a célok megvalósítása érdekében;
Közösségi, kulturális és szabadidős programok megszervezése, létrehozása és lebonyolítása;
Bemutatókat szervezni és azokon részt venni, melyek keretében a civil lakosság megismerheti az egyesületi és a búvár tevékenységet. ... >>

Art Éra Alapítvány

(egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális)

1074 Budapest, Rottenbiller utca 10.
képviselő: Albert Edit, Kály-Kullai Károly, Puy Tamás
Az Art Éra alapítvány feladatának a szenvedélybeteg és szenvedélybetegségben veszélyeztetett fiatalok, fiatal felnőttek és hozzátartozóik számára szociális, terápiás, egészségfejlesztő, speciális oktatási, művészeti, kulturális és közösségi szolgáltatások szervezését és működtetését tekinti; célja olyan komplex, az önsegítés elvein és gyakorlatán alapuló szolgáltatásrendszer kialakítása, működtetése és minőségének folyamatos fejlesztése, mely a prevenciós munka mellett a korai kezelésbe vételtől a fejlesztésen át a munkába állásig és utógondozásig tartó folyamat feladatait egységesítve, a személy egyedi szükségleteihez alkalmazkodva hosszú távú, ellátási módszerekben és információkban gazdag támogatási formát valósít meg, sorstárs segítőként foglalkoztatott gyógyult szenvedélybetegek közreműködésével. ... >>

"Art-Corner" Szabadidő, Sport- és Kulturális Egyesület

(sport,oktatási,kulturális)

1076 Budapest, Százház utca 9-23.
képviselő: Pintér János, Preszter Sándor
A legszélesebb önkormányzati szervezeti keretet és anyagi alapot biztosítson tagjai és egyéb magyar állampolgárok szabadidejének eltöltéséhez, egészségi és fizikai állapotuk megóvásához, sporttevékenységükhöz, oktatásukhoz, tanulmányaikhoz, szellemi, kulturális igényeik kielégítéséhez. ... >>

ASTANGAJÓGA Alapítvány

(oktatási)

1076 Budapest, Péterfy Sándor utca 32. II./29.
képviselő: Somi Anna
A vagyon hozadékából illetve a részére juttatott támogatásokból tanfolyamokat, kiállításokat, előadásokat szervez, könyv audió-, videó-, időszaki kiadvány kiadását és értékesítését valamint egyéb alkotások előállítását és értékesítését segíti elő. ... >>

Az Andrássy Egyetemért Svájci - Magyar Alapítvány

(oktatási,szociális)

1071 Budapest, Városligeti fasor 17-21.
képviselő: Kovács Henriett
Az Adrássy Gyula Egyetem által végzett oktatási feladatok végrehajtásának előmozdítása, tehetséges, nehéz körülmények között élő, hátrányos helyzetű diákok támogatása. ... >>

Az Élet Folyama Alapítvány

(oktatási,kulturális)

1076 Budapest, Szinva u. 3.I.em.6.
képviselő: Novák István
Vallási, oktatási, kulturális. ... >>

Az Élet Menete Alapítvány

(oktatási)

1075 Budapest, Síp u. 12.
képviselő: Gordon Gábor
Az Emlékezés Napján minden évben megrendezésre kerülő nemzetközi megemlékezéseken való részvétel biztosítása minél több fiatal számára, valamint a zsidó őszi ünnepek után minden évben egy magyarországi "Az Élet Menete" emlékest megrendezése. ... >>

Balázs Pál Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

1075 Budapest, Síp u.12.
képviselő: Róna Arturné elnök
A Magyarországon működő zsidó főiskolákban és iskolákban a zsidó vallási tanok tanulmányozásának az elősegítése. ... >>

Barankovics István Alapítvány

(oktatási)

1078 Budapest, István utca 44. 1./14.
képviselő: dr. Mészáros József
Az európai kereszténydemokrata és keresztényszociális eszme megismertetése, a nemzeti elkötelezettség és a kereszténydemokrata eszmekör jegyében az alapító szándékával és a közjó szolgálatával összhangban a politikai kultúra fejlesztése érdekében tudományos, ismeretterjesztő, kutatási és oktatási tevékenységet segítse elő. ... >>

Barcsay Gyermekképzőművészeti Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

1071 Budapest, Bethlen G. 41.
képviselő: Kosnás Roland
A Barcsay Gyermekképzőművészeti Kör és Úttörőcsapat képzőművészeti oktatói tevékenységének támogatása. Az alapítvány célja kiegészül: Barcsay Képzőművészeti Iskola létrehozásának, fenntartásának és működtetésének támogatásával. ... >>

Baross Gábor Általános Iskola Tanulóiért Közhasznú Alapítvány

(intézményi,oktatási)

1078 Budapest, Hernád u. 35.
képviselő: Galgóczi Noémi Hanna, Lehoczkyné Acél Györgyike
A Baross Gábor Általános Iskola, mint oktatási intézmény oktaó-nevelő tevékenységének és feltételrendszerének segítése. ... >>

Baross Imre Alapítvány

(oktatási,kulturális)

1070 Budapest, Gorkij fasor 3.
képviselő: Murainé Szakáts Ildikó
A magyarországi artistaképzés személyi és dologi feltételeinek támogatása. ... >>

Belvárosi Kulturális Egyesület

(természetvédelem,oktatási,kulturális)

1072 Budapest, Nagydiófa utca 9. II./2./a.
képviselő: Köves Tamás
kulturális értékek feltárása és ápolása,
- az emberi alkotó energiák felszabadítása, nevelés, képességfejlesztés,
- a civil társadalom fejlődésének elősegítése, érdekképviselet biztosítása,
- a helyi közélet, civil társadalom nyilvánosságának biztosítása,
- az ifjúság szocializációjának és közösségi életének elősegítése,
- környezet- és természetvédelmi kultúra fejlesztése, szemléletformálás,
- emberi és állampolgári jogok védelme,
- fogyasztóvédelem, fogyasztóvédelmi tanácsadás,
- civil szervezetek képzése, felnőttképzés. ... >>

Bocskai István Szabadegyetemért Alapítvány

(intézményi,oktatási)

1073 Budapest, Damjanich u. 56.
képviselő: Barossné Győrfi Ágnes
A Bocskai István Szabadegyetem, mint önálló szellemi műhely működésének megszervezése, feltételrendszerének kidolgozása, majd folyamatos tevékenységének - az iskolarendszeren kívüli oktatásnak - elősegítése, a hallgatók részére előadások, szemináriumok szervezése, kiadványok szerkesztése és terjesztése, egyéb tanulmányok és kutatások végzése. ... >>

Brocskó Lajos Közhasznú Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális)

1077 Budapest, Rózsák tere 1.
képviselő: Gaál Jánosné
hogy Budapesten, evangélikus középiskolai kollégiumban élő diákok értelmiségi nevelésének elősegítése, szociális, infrastrukturális és életkörülményeinek javítása, különös tekintettel a hátrányos helyzetű, árva és félárva diákokra. ... >>

Budapest Erzsébetvárosi gr. Brunszvik Teréz Óvodavédő Egylet

(intézményi,oktatási,érdekképviselet)

1074 Budapest, Rózsák tere 6-7.
képviselő: Országhné Kun Júlianna, Simon Péterné ... >>

Budapest Főváros Erzsébet-és Terézvárosi Általános Ipartestület

(oktatási,érdekképviselet)

1073 Budapest, Erzsébet körút 51. 1/13.
képviselő: Krieger Artur
Az egyesületi tagok között a kapcsolatokat szorgalmazza, - az érdekeiket minden törvényes eszközzel érvényre juttatja. Tagjainak gazdasági, munkajogi, egzisztenciális érdekeit képviseli, a testület és a tagok érdekeit általában és konkrétan- a vállalkozással összefüggésben- a hatóságok és más szervek előtt képviseli. Szükség szerint más érdekvédelmi szervezetekkel egyeztetve lép fel. Fellép a vállalkozást szabályozó rendeletek hatóságok részéről való megsértése ellen. A vállalkozói etikát sértő magatartás ellen következetesen harcol. Szorgalmazza az új pénzügyi és biztosítási formák továbbfejlesztését; szorgalmazza és támogatja a hasonló külföldi szervezetekkel való kapcsolattartást; szorgalmazza és szervezi az arra alkalmas tanulók külföldön történő szakismeretének bővítését; szervezi és szorgalmazza tagjainak képzését és továbbképzését. Gondoskodik a vállalkozásokat támogató szolgáltatásokról. ... >>

Budapesti Atlétikai XI.Kerületi Diák Sportkör Egyesület

(intézményi,sport,oktatási)

1074 Budapest, Rottenbiller u. 16-22.
képviselő: Kovács Dénesné, Szabó Anikó
Az egyesület tagjainak az atlétika sportágban rendszeres testgyakorlás feltételeinek biztosítása. Az egyesület működési területén lévő általános- és középiskolákban működő diáksportkörök segítése. Az egyesületen belüli és intézmények közötti versengés, versenylehetőség szervezése. Sporttanfolyamok működtetése. ... >>

Budapesti Németnyelvű Távtanulási Központ Alapítvány

(oktatási)

1073 Budapest, Erzsébet körút 50.
képviselő: dr. Arnold Volkner, Halász Gábor
A németnyelvű távoktatás támogatása Magyarországon ( a hazai felsőoktatási intézményekkel együtt működve). Az alapítvány operatív ügyeinek vitelére Budapesti Németnyelvű Távtanulási Központ néven alapítványi iroda létrehozása és működtetése. A hazánkban és határainkon kívül élő magyar fiatalok európai távtanulási rendszerbe való bekapcsolásának segítése a Hageni Fern Universiät képzési ajánlatával. A munkanélkülivé válás megelőzése érdekében az átképzés távoktatással történő szervezését. A távoktatás módszertanának tudományos kutatása, az eredmények közzététele cikkekben, konferenciákon előadásokkal. Magyar nyelvű oktatási tananyagok előűllítása, illetve ezek beépítése a szakképzésbe, az átképzésbe és a továbbképzésbe. ... >>

Budapesti Román Ortodox Ifjúsági Egyesület

(intézményi,egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális)

1075 Budapest, Holló utca 8. I.
képviselő: dr. Jova Anikó, dr. Luczai Miklós, dr. Novák Krisztina
Az ortodox tanítás és történelmi hagyományok megőrzése, ápolása, ismertetése. Az ortodox családok hagyományainak megőrzése, ismertetése. A román nyel, román nemzetiségi identitás és a román kultúra megőrzése, ápolása. Az ortodox ünnepek, rendezvények támogatása és szervezése. Karitatív tevékenység: idősek, betegek, gyermekeiket nevelők látogatása, gondozása, támogatása. Budapesten a román nemzetiségi óvoda és iskola létrehozásának kezdeményezése, az oktatási intézmény propagálása. A román nemzeti kisebbség érdekképviseletnek felvállalása, részvétel a kisebbségi önkormányzati rendszer munkájában. ... >>

Cerberos Állatvédő Egyesület

(oktatási)

1077 Budapest, Rottenbiller utca 36. I/4.
képviselő: Joó István
Állatvédelem háttértámogatása, oktatások szervezése, kulturált állattartás feltételeinek megteremtése, szocializáció, rehabilitáció, állatkínzások kivizsgálása, dokumentálása, hatósági szervek segítése, állatvédő szervezetek, magánszemélyek együttműködésének elősegítése, tarthatatlan állatvédelmi állapotok felszámolása. ... >>

Chabad Lubavits Zsidó Nevelési és Oktatási Alapítvány

(oktatási)

1075 Budapest, Wesselényi 4.
képviselő: Holló Dóra, Nógrádi Bálint
A Chabad Lubavits Zsidó Nevelési és Oktatási Egyesület támogatása. ... >>

Chabad Lubavits Zsidó Nevelési és Oktatási Egyesület

(oktatási)

1075 Budapest, Wesselényi u. 4.
képviselő: Aberlander Bernárd, Holló Dóra, Oberlander Batsheva ... >>

Comenius Felnőttképzési Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális)

1072 Budapest, Rákóczi út 38. IV/16.
képviselő: Jákob János
Az iskolarendszeren kívül öntevékeny, önképző, szakképző tanfolyamok életminőséget és életesélyt javító tanulási, felnőttoktatási lehetőségek megteremtése. Az egész életen át tartó tanulás megfelelő kereteinek kialakítása. A munkaerő versenyképességének javítása, a technológiai fejlődéshez való alkalmazkodás segítése, a munkavállalók munkahelyi készségeinek és kompetenciájának javítása. Munkahelyteremtéshez kapcsolódó képzési programok révén a foglalkoztatás bővítése. A felnőttképzéshez való hozzáférés regionális különbségeinek csökkentése révén a hátrányos helyzetű térségekben élő emberek társadalmi beilleszkedésének segítése. Az alkalmazottak és vállalkozások versenyképességének fokozása érdekében olyan képzési programok létrehozása, amelyek fejlesztik a vállalkozások ? különösen a kis- és középvállalkozások ? alkalmazkodó képességét. A civil szervezetek társadalmi szerepvállalásának segítése, szakmai fejlődésük képzésekkel történő segítése. A tartósan munka nélküliek számára a munka világága való visszakerülést megkönnyítő téringek tartása. ... >>

CRACOVIA EXPRESSZ Magyar-Lengyel Kulturális Alapítvány (Rövid név: Cracovia Expressz Alapítvány)

(intézményi,oktatási,kulturális,egyéb)

1077 Budapest, Rejtő Jenő utca 6. 5./2.
képviselő: Pászt Patrícia
A magyar-lengyel kulturális együttműködés fejlesztése, reprezentatív magyar kiállítások, filmszemlék, zenei koncertek, magyar színházak lengyelországi vendégszereplése, konferenciák, szakmai találkozók szervezése, turisztikai információk útján - Magyar Kulturális Központ létrehozása Lengyelországban. A központban magyar könyvtár létesítése, nyelvtanfolyamok, oktatás szervezése Krakkóban és Dél-Lengyelországban. ... >>

Cselédes Alexandra Fejlődéséért Alapítvány

(egészségügyi,oktatási)

1071 Budapest, Damjanich u. 31/b. II.1.
képviselő: Billig Marianne, Dr. Borsány György
Az alapítványnak az a célja, hogy támogassa egy halmozottan sérült személy, Cselédes Alexandra testi és szellemi fejlődését, hozzájáruljon annak költségeihez. Az alapítvány hozzájárul a támogatott testi és szellemi fejlődéséhez szükséges gyógy- és egyéb kezelések, gyógyászati segédeszközök, oktatási felszerelések és eszközök, más berendezések, utazások stb. költségeinek fedezéséhez. ... >>

Csepeli Röplabda Club Sportegyesület

(sport,oktatási)

1076 Budapest, Százház utca 9.
képviselő: Nagy József ketten együtt, Szabó-Erdélyi Mátyás ketten együtt, Szűcs Attila önállóan
A röplabda sportágban tevékenykedve részt vállalni a diák- és utánpótlás korú csepeli fiatalok nevelésében, valamint a felnőtt sportolók képzésében és versenyeztetésében. Ennek keretében a sportegyesület elsődleges célja tagjai részére a rendszeres testedzés , a sportolás és a versenyzés lehetőségének biztosítása; a társadalmi öntevékenység és közösségi élet kibontakoztatása; hazai és nemzetközi sportkapcsolatok létesítése és fenntartása; utánpótlásképzés, utánpótlás-nevelés; egészségmegőrzés. ... >>

Csipkebokor Református Óvodai Közhasznú Alapítvány

(intézményi,oktatási)

1071 Budapest, Városliget fasor 5-7.
képviselő: Nyikos László
a társadalom széles rétegei számára megismerhetővé és befogadhatóvá váljanak az óvodai nevelés alapjául szolgáló református keresztény szellemiség alapján álló nevelési elvek és módszerek. A Csipkebokor Református Óvodába járó gyermekek fizikai, szellemi és hitbéli fejlesztéséhez szükséges anyagi feltételek megteremtéséhez segítséget nyújtson. ... >>

Cukorbetegek Budapesti Egyesülete

(egészségügyi,oktatási)

1077 Budapest, Wesselényi u. 17.
képviselő: Sámán Miklósné, Totth Gedeon dr.
A szervezet elősegíti a cukorbetegek képzését, támogatja a cukorbetegek ügyét szolgáló komplex társadalmi-egészségügyi tevékenységet, érdekképviseletet biztosít, valamint segítséget nyújt ahhoz, hogy a cukorbetegek anyagcsere-zavarai ellenére a társadalom teljes értékű tagjai lehessenek, segíti a cukorbeteg-gondozás hatékonyságának növelését, a késői szövődmények kialakulásának megelőzését, részt vesz a diabétesz megelőzésével kapcsolatos egészségnevelő-felvilágosító tevékenységben. ... >>

Cukorbetegek Gondozásáért Alapítvány

(egészségügyi,oktatási)

1076 Budapest, Péterfy S. utca 8-20.
képviselő: Dr. Hermányi István
Hozzájárulás a cukorbetegek szűréséhez, külön tekintettel azokra az esetekre, amikor a cukorbetegség mellett zsíranyagcsere zavarok és magas vérnyomás betegség is társul. Támogatás a kiszűrt betegek adatbázisának létrehozásához és karbantartásához. Támogatás szűrési adatok statisztikai feldolgozásához, melyből képet kapunk a betegek aktuális állapotáról, a szövődmények kockázatairól és az alkalmazott kezelési módokról. Hozzájárulás egy mobil telefonokon működő intelligens partner rendszer kifejlesztéséhez, mely javítja az orvos-beteg kommunikációt, fokozza a betegek együttműködési készségét és a beállítás minőségét azáltal, hogy segít a vércukor, kezelési és életmódbeli adatok rendszeres gyűjtését és elemzését, továbbá az optimális inzulin adagok meghatározását. Hozzájárulás az intelligens partner rendszer üzembe állításához és folyamatos működtetéséhez. Hozzájárulás a diabetes szakrendelésen felírt monitorozó és mobil kommunikációs eszközök beszerzéséhez és üzemeltetéséhez. Az intelligens partner rendszer használatával szerzett tapasztalatok összegyűjtésének és statisztikai elemzésének támogatása, melyből képet kapunk a rendszer klinikai és költség hatékonyságáról, továbbá a betegek életminőségének és együttműködési készségének változásáról. Cukorbetegek szakszerű gondozása érdekében minden olyan indokolt egyéni támogatás és a költségek viseléséhez nyújtott hozzájárulás, mely lehetővé teszi, hogy az orvosok és betegek és/vagy családtagjuk/gondozójuk igénybe vegyék az intelligens partner rendszer szolgáltatásait. Hozzájárulás ahhoz az oktatáshoz, melynek célja, hogy a gondozott cukorbetegek elsajátítsák a rendszer használatát. Hozzájárulás a cukorbetegséggel kapcsolatos szakmai rendezvények költségeihez. A cukorbetegek gondozásában közreműködő orvosok, egészségügyi személyzet és informatikusok hazai és nemzetközi szakmai továbbképzésének támogatása. ... >>
1. oldal 2. oldal 3. oldal 4. oldal 5. oldal