Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Budapest VII. ker kulturális civil szervezetek


Találatok száma: 277
1. oldal

A Madách Színházért Alapítvány

(intézményi,kulturális)

1073 Budapest, Erzsébet krt.31-33.
képviselő: Szerednyei Béla
A Madách Színház tevékenységének támogatása. ... >>

A Magyar Plakátért Alapítvány

(kulturális)

1075 Budapest, Holló u. 2.
képviselő: Oláh György
A több mint száz éves múltra visszatekintő, a hazai és nemzetközi Kultúrában kiemelkedő helyet elfoglaló magyar plakátművészet fejlesztése, támogatása. ... >>

A Magyarországon Élő Palesztinok Kulturális Egyesülete

(kulturális)

1075 Budapest, Nefelejcs u. 32.
képviselő: Dr. Salha Falah / ketten együtt, Fawaz Said, Ibrahim Mohamed Aref ... >>

A "Média Fejlesztéséért" Alapítvány

(kulturális)

1077 Budapest, Izabella utca 6. II./35.
képviselő: Szirmai Magdolna
A kisebbség és emberi jogok propagálása, védelme, minél szélesebb körben való ismeretterjesztés. ... >>

A Mosolygós Gyermekekért Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

1072 Budapest, Akácfa utca 32.
képviselő: Hári Zsuzsanna
A hagyományőrzáshez szükséges eszközök, feltételek megteremtése. - Az alapítvány, mint közös fenntartó a Napköziotthonos Óvoda ( 1075. Bp. Holló u. 5-9.) oktatási tevékenységét fejleszti, ösztönzi pedagógiai programjának korszerűsítésével. - Az óvodáskorú gyermekek számítógéppel való megismertetése és az ehhez szükséges eszközök, számítógépek vásárlása minden csoportnak. - Sportnapok, kulturális programok, kiránsulások szervezése, busz bérlése, óvodai programok rendezése. - Az alapítvány céljainak megfelelő foglalkozásokat vezető óvónők tiszteletdíjazása. - Egészségmegőrzés, preventív torna (jóga, úszás, láb- és testtartást javító torna, korcsolya, stb.) feltételeinek javítása, eszközkészlet bővítése. - Egészséges étkezési szokások kialakításához szükséges gasztronómiai ismereteket alapozó konyhatechnikai jártasságot fejlesztő eszközök vásárlása az óvoda részére. - A közösen fenntartott óvoda foglalkozásaihoz szükséges eszköztárának bővítése (pl.:műszaki cikkek, TV, magnó, játékok, mászókák stb.) vásárlása. ... >>

A Pedagógiai Kultúráért Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

1071 Budapest, Damjanich u. 51. II.16.
képviselő: Ollé János
A magyar pedagógiai kultúra támogatása, tudományos és gyakorlati eredményeinek terjesztése. Az alapítvány támogatni kívánja a magyar neveléstudomány mindazon kutatási területeit, amelyek a nevelés és oktatás pedagógiai eredményességét hivatottak növelni. Támogatja mindazon tudományos és kulturális műhelyeket és intézményeket, amelyek fejleszteni-közvetíteni akarják az ezzel kapcsolatos pedagógiai képességeket, kompetenciákat és ismereteket, és azokat, amelyek ilyen jellegű képzési-továbbképzési prgramokat fejlesztenek ki. Az alapítvány támogatja mindazon törekvéseket, amelyek célul tűzik ki a magyar pedagógiai kultúra szellemi örökségének megóvását. Támogatja továbbá a magyar iskolák minőségközpontú szervezeti-pedagógiai kultúrájának fejlesztését, valamint a magyar köz- és felsőoktatás euro-atlanti integrációját. ... >>

Afro-House Kulturális Egyesület

(kulturális)

1077 Budapest, Almássy tér 6.
képviselő: Komolafe Omotunde ... >>

Alapítvány a Budapesti Dohány utcai Zsinagógáért

(kulturális)

1075 Budapest, Síp 12.
képviselő: dr. Kunos Péter, Nádel Tamás
A Dohány utcai Zsinagóga Helyreállítása és teljes felújítása.
Az 1991-96 évben csak nagyobbrészt helyreállított Dohány utcai Zsinagóga és a Budapest VII. Wesselényi utca 5. szám alatti ? Hősök Temploma műemléki épületegyüttes további szükséges helyreállítási és fenntartási munkáinak támogatása, segítése. A Budapest, VII. Wesselényi utca 7. szám alatti Talmud Tóra ? imahelyiség fenntartásához és működtetéséhez való hozzájárulás. A Dohány utcai Zsinagóga Templomkörzet vallási és kulturális tevékenységének fejlesztése, támogatása, segítése; közösségépítő tevékenységének támogatása. A Dohány utcai Zsinagóga múltjának ápolása, fennállása 150. évfordulójának megünneplése. Az európai zsidó zene értékeinek megőrzése. ... >>

Alapítvány a Fészek Művészklubért

(kulturális)

1073 Budapest, Kertész 36.
képviselő: Galambos Tibor
A Fészek Művészklub kulturális központú alakulásának támogatása. ... >>

Alapítvány a Jövő Tóra Oktatásért

(oktatási,kulturális)

1074 Budapest, Klauzál tér 15.II.em.23.
képviselő: Domonkos István
Budapesten és Jeshiva alapításának elősegítése, és ezzel szellemiségében a hagyományos értékekhez kötődő oktatás kialakulásának elősegítése. ... >>

Alapítvány a Magyar Elektronikus Egyetemi Sajtóért

(oktatási,kulturális)

1073 Budapest, Erzsébet krt. 53.
képviselő: Novák Gergely
Az egyetemi közélet fellendítése olyan internetes technológiák segítségével, amelyek lehetőséget biztosítanak az új gazdaság megismerésére, a hallgatók és az oktatók közötti interaktív csatornák kiszélesítésére, virtuális közösségek formálására, felsőoktatási intézményekben belső és külső információáramlás elősegítésére. ... >>

Állampolgári Kultúráért Alapítvány

(kulturális)

1078 Budapest, Cserhát u. 23. II.em. 19.
képviselő: Kónya Márton
A diákok beilleszkedésében és felelős társadalmi szerepvállalásában történő segítségnyújtás. ... >>

Almmédia Közoktatási, Kulturális, Sport és Tájékoztatási Alapítvány

(sport,oktatási,kulturális)

1077 Budapest, Almássy tér 6.
képviselő: Horváth Márta, Wéber Péter
Az Almássy Téri Szabadidőközpont eredményesebb működésének elősegítése. ... >>

Amatőr Képzőművészeti Támaszpont Alapítvány

(kulturális)

1073 Budapest, Kertész 32. III.em.2.
képviselő: Kőszegváry Kálmán
Amatőr képzőművészek tevékenységéhez élettér biztosítása, közös műterem lehetőség megteremtése, felszereléssel. ... >>

American Endowment School (Amerikai Alapítványi Iskola) Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

1070 Budapest, Wesselényi 44.
képviselő: Albert Reichmann elnök/önállóan, Shlomo Noach Mandel titkár/önállóan
Nevelési, oktatási és kultúrális intézmények létesítése és működtetésének biztosítása, a nevelés-oktatás összehangolása a zsidó vallásos világnézet formálásával és elmélyítésével. ... >>

Antropológiai Kulturális és Tudományos Tanulmányok Gnosztikus Egyesülete

(sport,kulturális,egyéb)

1072 Budapest, Rákóczi út 38. fsz./3.
képviselő: Erdős László, Matkó Imre Zoltán, Szővérfi-Buksa Attila János
Az antik gnosztikus filozófiai ismeretek tanulmányozása, megismerése, antropológiai és/vagy archeológiai kutatások folytatása, más tudományos és kulturális intézményekkel való ismeret-csere, konferenciák szervezése. Az Egyesület a tevékenységét a spanyolországi bejegyzésű ASOCIACIÓN GNOSTICA DE ESTUDIOS ANTROPOLOGICOS, CULTURALES Y SCIENTIFICOS egyesület iránymutatásának megfelelően és annak szellemi segítségével végzi. ... >>

Aqua Dive Búvár Egyesület

(sport,oktatási,kulturális,egyéb)

1074 Budapest, Vörösmarty utca 6.
képviselő: Száva Zoltán
a búvárkodás népszerűsítésével és az ismeretek terjesztésével kapcsolatban támogatni és ösztönözni tanfolyamok, előadások, bemutatók rendezését;
A tagjai számára gyakorlási, merülési lehetőségeket szervezni;
Támogatni tagjai belföldi és külföldi merüléseken való részvételét, eljuttatni hozzájuk a sportágak hazai és nemzetközi híreit, ellátni őket elméleti irodalommal;
Magyarországon és külföldön működő, búvárkodással foglalkozó egyesületekkel, más szervezetekkel kapcsolatot kiépíteni, tapasztalatokat hasznosítani, elterjeszteni;
A sportág magyarországi népszerűsítése és folytonossága érdekében a gyermek képzésre, nevelésre is figyelmet fordítani;
A szabadidő hasznos eltöltésének elősegítése;
Megismerni és megvédeni a víz alatti környezetet, az ott található tárgyakat és élőlényeket;
Búvártevékenység végzése és az egészséges életmód népszerűsítése;
Egyesület vagyonával gazdálkodni a célok megvalósítása érdekében;
Közösségi, kulturális és szabadidős programok megszervezése, létrehozása és lebonyolítása;
Bemutatókat szervezni és azokon részt venni, melyek keretében a civil lakosság megismerheti az egyesületi és a búvár tevékenységet. ... >>

ARMÉNIA Magyar-Örmény Egyesület

(kulturális)

1071 Budapest, Városligeti fasor 45.
képviselő: Balabanian Harry, Detre Csaba dr., Láng Péter dr., Nazarján Hamlet, Simon J. Zaven, Szamos Györgyné ... >>

Ars Nova Sacra Énekegyüttes Alapítvány

(kulturális)

1072 Budapest, Rákóczi út 4. III./5.
képviselő: dr. Répássy Dénes
Az Ars Nova Sacra Énekegyüttes művészi munkájának támogatása, koncertjeinek szervezése. Az Alapítvány vagyonából fedezi az Énekegyüttessel fellépő művészek tiszteletdíját, hangrögzítések költségét, bel- és külföldi fellépéseinek költségeit, kottavásárlást. ... >>

Ars Publica Művészeti Társaság

(kulturális)

1074 Budapest, Hernád u. 27.III/35.
képviselő: Lajtai Gábor ... >>

ART 22 Alapítvány

(kulturális)

1072 Budapest, Akácfa utca 22.
képviselő: Mengyán András
A tudomány és a technika eredményeit innovatív, újszerű módon megfogalmazó képző- és más művészeti ágban tevékenykedő hazai és nemzetközi művészek támogatása. A művészeti alkotások létrejöttének támogatása, hazai és nemzetközi fórumokon való bemutatása. ... >>

Art Éra Alapítvány

(egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális)

1074 Budapest, Rottenbiller utca 10.
képviselő: Albert Edit, Kály-Kullai Károly, Puy Tamás
Az Art Éra alapítvány feladatának a szenvedélybeteg és szenvedélybetegségben veszélyeztetett fiatalok, fiatal felnőttek és hozzátartozóik számára szociális, terápiás, egészségfejlesztő, speciális oktatási, művészeti, kulturális és közösségi szolgáltatások szervezését és működtetését tekinti; célja olyan komplex, az önsegítés elvein és gyakorlatán alapuló szolgáltatásrendszer kialakítása, működtetése és minőségének folyamatos fejlesztése, mely a prevenciós munka mellett a korai kezelésbe vételtől a fejlesztésen át a munkába állásig és utógondozásig tartó folyamat feladatait egységesítve, a személy egyedi szükségleteihez alkalmazkodva hosszú távú, ellátási módszerekben és információkban gazdag támogatási formát valósít meg, sorstárs segítőként foglalkoztatott gyógyult szenvedélybetegek közreműködésével. ... >>

"Art-Corner" Szabadidő, Sport- és Kulturális Egyesület

(sport,oktatási,kulturális)

1076 Budapest, Százház utca 9-23.
képviselő: Pintér János, Preszter Sándor
A legszélesebb önkormányzati szervezeti keretet és anyagi alapot biztosítson tagjai és egyéb magyar állampolgárok szabadidejének eltöltéséhez, egészségi és fizikai állapotuk megóvásához, sporttevékenységükhöz, oktatásukhoz, tanulmányaikhoz, szellemi, kulturális igényeik kielégítéséhez. ... >>

Astória Színházi Közművelődési Egyesület

(intézményi,kulturális)

1075 Budapest, Rumbach S. 9.
képviselő: dr. Dobay Dezső
Kulturális tevékenység folytatása: színház létrehozása és működtetése, színházi előadások létrehozása és ehhez kapcsolódó tevékenységek. ... >>

Asztali beszélgetések Kulturális Alapítvány

(kulturális)

1071 Budapest, Damjanich út 28. b. fszt./1.
képviselő: Galambos Ádám
Az Asztali Beszélgetések Kulturális Alapítvány országos szinten több városban is kulturális rendezvényekkel kívánja az európai, magyar és protestáns értékeket képviselni, azokról tájékoztatást és ismereteket adni. Az alapítvány tevékenysége kierjed olyan gondolkodó körök szervezésére, amelyek az adott értékekről csoportosan is beszélgetnek, arról tanulmányt írnak. Többgenerációs rendszerben kívánunk az adott értékek képviseletét szorgalmazni, interkulturális perspektívával láttatni. ... >>

Az 1956-os Magyar Forradalom Történetének Dokumentációs és Kutatóintézete Közalapítvány

(kulturális)

1074 Budapest, Dohány utca 74. 2./1-4.
képviselő: Kende Péter
Az 1956-os Magyar Forradalom Történetének Dokumentációs és Kutatóintézete által ellátott közfeladat támogatása. ... >>

Az Élet Folyama Alapítvány

(oktatási,kulturális)

1076 Budapest, Szinva u. 3.I.em.6.
képviselő: Novák István
Vallási, oktatási, kulturális. ... >>

Az Élő Erzsébetvárosért Egyesület

(kulturális,egyéb)

1071 Budapest, Bajza utca 2.
képviselő: Zsendovits Ábel
Budapest VII. kerületében Erzsébetvárosban a harmonikusegymás mellett élés fenntartása a helyi lakosok, és a kerületi vendéglátóipari,kereskedelmi egységek összefogásával, élhető városrész megteremtése; Erzsébetvároskulturális és környezeti javainak védelme. ... >>

Az éneklés öröméért Alapítvány

(kulturális)

1078 Budapest, Marek József utca 40. II./17.
képviselő: Csete Attila
Az alapítvány célja az éneklés iránti szeretet felébresztése, a magyar énekes szakmának az összefogása, valamint az éneklésen keresztüli önkifejezés és egészségmegőrzés támogatása. ... >>

Balázs Pál Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

1075 Budapest, Síp u.12.
képviselő: Róna Arturné elnök
A Magyarországon működő zsidó főiskolákban és iskolákban a zsidó vallási tanok tanulmányozásának az elősegítése. ... >>

Baloldali Romák Erzsébetvárosi Egyesülete

(kulturális)

1071 Budapest, Dembinszky u.11. I/12.
képviselő: Farkas Jenő
Budapest - elsősorban Erzsébetváros - területén az emberek egyenjogúságának és állampolgári jogainak védelme, a roma hagyományok ápolása. ... >>

Barankovics Roma Egyesület

(kulturális)

1078 Budapest, István utca 44. (KDNP-székház)
képviselő: Kamarás István
a magyarországi cigányság társadalmi integrációja az önazonosság megőrzésével. ... >>

Barát utca És Környéke Egyesület (BÉKE)

(kulturális,érdekképviselet,környezetvédelmi)

1074 Budapest, Barát utca 11. fszt./2.
képviselő: Bihari László, Dr. Ohlendorf Nóra alelnök, Nagy Ákos elnök
A Budapest VII. kerület, Erzsébetváros, Barát utcában és környékén (a Hársfa utcában - Rákóczi úton - Szövetség utcában) élőket és a területhez kötődő embereket összefogja egy élhetőbb környezet kialakítása és védelmi érdekében.
Célja továbbá a közösségfejlesztés; a környéken élőket érintő ügyekben a véleményformálás és az érdekképviselet; a környék kulturális, helytörténeti, építészeti és zöldfelületi értékeinek védelme, megóvása. ... >>

Barcsay Gyermekképzőművészeti Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

1071 Budapest, Bethlen G. 41.
képviselő: Kosnás Roland
A Barcsay Gyermekképzőművészeti Kör és Úttörőcsapat képzőművészeti oktatói tevékenységének támogatása. Az alapítvány célja kiegészül: Barcsay Képzőművészeti Iskola létrehozásának, fenntartásának és működtetésének támogatásával. ... >>

Barcsay Gyermekképzőművészeti Egyesület

(kulturális)

1071 Budapest, Bethlen G. u. 41.
képviselő: Dombyné Szántó Melinda ... >>

Baross Imre Alapítvány

(oktatási,kulturális)

1070 Budapest, Gorkij fasor 3.
képviselő: Murainé Szakáts Ildikó
A magyarországi artistaképzés személyi és dologi feltételeinek támogatása. ... >>

Belvárosi Kulturális Egyesület

(természetvédelem,oktatási,kulturális)

1072 Budapest, Nagydiófa utca 9. II./2./a.
képviselő: Köves Tamás
kulturális értékek feltárása és ápolása,
- az emberi alkotó energiák felszabadítása, nevelés, képességfejlesztés,
- a civil társadalom fejlődésének elősegítése, érdekképviselet biztosítása,
- a helyi közélet, civil társadalom nyilvánosságának biztosítása,
- az ifjúság szocializációjának és közösségi életének elősegítése,
- környezet- és természetvédelmi kultúra fejlesztése, szemléletformálás,
- emberi és állampolgári jogok védelme,
- fogyasztóvédelem, fogyasztóvédelmi tanácsadás,
- civil szervezetek képzése, felnőttképzés. ... >>

Bethlen Téri Oneg Sabbat Klub

(kulturális)

1078 Budapest, István út 17.
képviselő: Englander Tibor dr., Zalai Ivánné ... >>

Bihari János Kulturális Egyesület

(kulturális)

1070 Budapest, Akácfa 32.
képviselő: Boross Sándor, Neuwirth Annamária ... >>

Bohém Társaság Kulturális Egyesület

(intézményi,kulturális)

1071 Budapest, Damjanich u. 45. III.10.
képviselő: Albert Gábor
Létrehozni egy olyan művészi műhelyt, szem előtt tartva a múlt színházi és kulturális örökségeit, amely minőségi kommunikációt teremt. - Kialakítani annak feltételeit és lehetőségeit, hogy a magas színvonalú művészi teljesítmények megfelelő értékként jussanak el az értő közönséghez. - A magyar kultúra ismertté tétele az Európai Uniós országokban. - Szabadfoglalkozású művészek segítése. ... >>

BONA MÉDIA Alapítvámy

(természetvédelem,kulturális)

1072 Budapest, Rákóczi út 22.
képviselő: Dr.Petrasovits Anna
Olyan médiaerkölcs terjesztése, amely képes hozzájárulni egy nyu- godtabb, bizakodóbb, szolidárisabb, lelkileg egészségesebb magyar társadalom létrejöttéhez, a probléma azonosító, a konfliktus felol- dó, a reményt és katarzist nyújtó, az értelmes emberi cselekvésre ösztönző írott és elektronikus média térnyerésének támogatása, olyan alkotások készítése, illetve elkészülésének inspirálása, te- hetségek felkutatása, konferenciák, szimpóziumok megrendezése, illetve létrejöttének támogatása, amelyek a következő, valóságos konfliktusok és problémák példaértékű kezelését, megoldását, a har- mónia megteremtését tartják szem előtt: ember és természet viszonya (fenntartható növekedés, környezeti kultúra), egyének egymás közötti konfliktusai, helyhez kötöttség, elmagányosodás, kis- és nagyközösségek egymás közötti konfliktusai (globális kihívás: 1. nemzeti, lokális, regionális válaszok, nemzetek Európája, 2. csalá- di, egyéni válaszok). Különös figyelem fordítása a harmónikus, a tagok kibontakozását se- gítő családra, a nő közösségformáló erejére (kis- és nagyközösség), közösségek (etnikai, vallási, kulturális, szakmai, politikai, stb. közösségek) együttélésére és egymással való kommunikációjuk minő- ségére, európaiságunk és magyarságunk egymást erősítő kapcsolatára. ... >>

Budai Önkéntes Ezred Alapítvány

(kulturális)

1074 Budapest, Dohány u. 16-18.félemelet 1/A.
képviselő: Keller József dr.
A"Budai Önkéntesekkel" kapcsolatos irodalom, történelem, művészet minden műfajának és megjelenési formájának támogatása, terjesztése, szociális és kegyeleti tevékenységben történő részvétel. ... >>

Budapesti Dante Társaság

(kulturális)

1075 Budapest, Kazinczy 23.III.em.303.
képviselő: Fried Ilona dr. ... >>

Budapesti Ifjúsági Kórusegylet

(kulturális)

1074 Budapest, Rottenbiller 16-22.
képviselő: Dr. Lantos Árpád ... >>

Budapesti Kamaraszínházért Alapítvány

(intézményi,kulturális)

1075 Budapest, Asbóth u. 17.
képviselő: Guttmann András
A Budapesti Kamaraszínház művészeti és közművelődési tevékenységének támogatása. ... >>

Budapesti Román Ortodox Ifjúsági Egyesület

(intézményi,egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális)

1075 Budapest, Holló utca 8. I.
képviselő: dr. Jova Anikó, dr. Luczai Miklós, dr. Novák Krisztina
Az ortodox tanítás és történelmi hagyományok megőrzése, ápolása, ismertetése. Az ortodox családok hagyományainak megőrzése, ismertetése. A román nyel, román nemzetiségi identitás és a román kultúra megőrzése, ápolása. Az ortodox ünnepek, rendezvények támogatása és szervezése. Karitatív tevékenység: idősek, betegek, gyermekeiket nevelők látogatása, gondozása, támogatása. Budapesten a román nemzetiségi óvoda és iskola létrehozásának kezdeményezése, az oktatási intézmény propagálása. A román nemzeti kisebbség érdekképviseletnek felvállalása, részvétel a kisebbségi önkormányzati rendszer munkájában. ... >>

Budapesti Vándor Kórus Barátai Egyesülete

(kulturális)

1077 Budapest, Rejtő Jenő utca 6. II./1.
képviselő: Ozorák Zita
A Budapesti Vándor Kórus művészeti tevékenységének a támogatása. ... >>

Café Bábel Kulturális Alapítvány

(kulturális)

1075 Budapest, Wesselényi u. 55. fsz.5.
képviselő: Braun Róbert, Zentai Violetta
A Café Babel folyóirat megjelenésének támogatása. ... >>
1. oldal 2. oldal 3. oldal 4. oldal 5. oldal 6. oldal