Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Budapest VII. ker intézményi civil szervezetek


Találatok száma: 119
1. oldal

A Boldog Iskolásévekért Alapítvány

(intézményi,oktatási)

1077 Budapest, Dob 85.
képviselő: Győri Sándorné
Az iskolai oktató-nevelő munka színvonalának emeléséhez szükséges anyagi feltételek megteremtése. ... >>

A Daganatos Betegek Magasabb Szintű Ellátásáért

(intézményi,egészségügyi)

1076 Budapest, Péterfy S. u. 14.
képviselő: Dr.Legány Zsoltné dr.Vas Mária, Dr.Lőbl Tibor
A daganatos betegek kórházi és ambuláns kezelése, kontrollálása színvonalának megőrzése, továbbfejlesztése, a kezelés ideje alatt a betegek ellátásának magasabb szinten történő megvalósitása, e körben az őket körülvevő környezetnek humánusabb kialakítása. ... >>

A Felsőkereskedelmi Képzésért Alapítvány

(intézményi,oktatási)

1078 Budapest, Hernád utca 3.
képviselő: Cserháti Tiborné dr. elnök, Dr. Kovácsné Benkei Mária, Kővári István, Modláné Görgényi Ildikó, Pálfi Gábor, Szegediné Lojd Zsuzsanna, Tóth György
Kereskedelmi iskola létrehozásának és működtetésének támogatása, valamint az egyesítés folytán olyan nemzetközi szakmai ismeretek kutatásának, kidolgozásának és felhasználásának a támogatása, amelyek a szakmai képzésben univerzálisan taníthatók. ... >>

A Madách Színházért Alapítvány

(intézményi,kulturális)

1073 Budapest, Erzsébet krt.31-33.
képviselő: Szerednyei Béla
A Madách Színház tevékenységének támogatása. ... >>

A Mosolygós Gyermekekért Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

1072 Budapest, Akácfa utca 32.
képviselő: Hári Zsuzsanna
A hagyományőrzáshez szükséges eszközök, feltételek megteremtése. - Az alapítvány, mint közös fenntartó a Napköziotthonos Óvoda ( 1075. Bp. Holló u. 5-9.) oktatási tevékenységét fejleszti, ösztönzi pedagógiai programjának korszerűsítésével. - Az óvodáskorú gyermekek számítógéppel való megismertetése és az ehhez szükséges eszközök, számítógépek vásárlása minden csoportnak. - Sportnapok, kulturális programok, kiránsulások szervezése, busz bérlése, óvodai programok rendezése. - Az alapítvány céljainak megfelelő foglalkozásokat vezető óvónők tiszteletdíjazása. - Egészségmegőrzés, preventív torna (jóga, úszás, láb- és testtartást javító torna, korcsolya, stb.) feltételeinek javítása, eszközkészlet bővítése. - Egészséges étkezési szokások kialakításához szükséges gasztronómiai ismereteket alapozó konyhatechnikai jártasságot fejlesztő eszközök vásárlása az óvoda részére. - A közösen fenntartott óvoda foglalkozásaihoz szükséges eszköztárának bővítése (pl.:műszaki cikkek, TV, magnó, játékok, mászókák stb.) vásárlása. ... >>

A Pedagógiai Kultúráért Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

1071 Budapest, Damjanich u. 51. II.16.
képviselő: Ollé János
A magyar pedagógiai kultúra támogatása, tudományos és gyakorlati eredményeinek terjesztése. Az alapítvány támogatni kívánja a magyar neveléstudomány mindazon kutatási területeit, amelyek a nevelés és oktatás pedagógiai eredményességét hivatottak növelni. Támogatja mindazon tudományos és kulturális műhelyeket és intézményeket, amelyek fejleszteni-közvetíteni akarják az ezzel kapcsolatos pedagógiai képességeket, kompetenciákat és ismereteket, és azokat, amelyek ilyen jellegű képzési-továbbképzési prgramokat fejlesztenek ki. Az alapítvány támogatja mindazon törekvéseket, amelyek célul tűzik ki a magyar pedagógiai kultúra szellemi örökségének megóvását. Támogatja továbbá a magyar iskolák minőségközpontú szervezeti-pedagógiai kultúrájának fejlesztését, valamint a magyar köz- és felsőoktatás euro-atlanti integrációját. ... >>

A Péterfy Kórház Jobb Betegellátásáért Alapítvány

(intézményi,egészségügyi)

1076 Budapest, Péterfy Sándor utca 8-20.
képviselő: Kertész Zsuzsanna
Egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító, egészségügyi rehabilitációs tevékenység strukturális alapjainak segítése és támogatása. A tudományos tevékenység, kutatás támogatása. ... >>

"A Színházért Közhasznú Alapítvány"

(intézményi)

1072 Budapest, Nyár u. 16. III./13.
képviselő: Burger Roland, Dr. Burger András
A közép-kelet-európai kamaradráma- irodalom bemutatása, ezen belül különös hangsúlyt helyezve a mai magyar alkotásokra. ... >>

Alapítvány a BM Központi Kórházért

(intézményi,egészségügyi)

1071 Budapest, Városligeti fasor 9-11.
képviselő: dr. Rózsahegyi József
Támogatást nyújtani a BM Központi Kórház és Intézményei általános fjelesztéséhez, technikai fejlettségi szintének emeléséhez, orvosi műszerekkel való jobb ellátottságához. Támogatja a kórházi tudományos kutatásokat, továbbá erkölcsileg és anyagilag segíti az intézmény fennállásának öt évenként megrendezendő ünnepségeit. ... >>

Alapítvány az Orvosi Szakkollégistákért

(intézményi,oktatási)

1074 Budapest, Hársfa 59/b.
képviselő: Dr. Godó Ferenc
Az orvos-, illetőleg gyógyszerész képzés elősegítése, a kollégisták tudományos, szakmai - tanulmányi munkához, továbbá a kollégiumi feladatok megvalósításához szükséges anyagi háttér biztosítása. ... >>

Állatorvosok az Állatvédelemért Alapítvány

(intézményi,egészségügyi,oktatási,környezetvédelmi)

1078 Budapest, István út 11. mfszt./1.
képviselő: Dr. Lorászkó Gábor
A korszerű állatvédelem elméleti alapjainak és elveinek meghonosítása. A Magyarországon működő állatvédelmi szervezetek és állatotthonok szakértői és pénzügyi támogatása. A magán-állatorvosi tevékenységet végző állatorvosok, állategészségügyi szolgáltató intézmények állatvédelmi, állatjóléti tevékenységének támogatása.
Az állatok jólétének, a korszerű állatvédelmi elveknek megfelelő állattartási módszerek megvalósításának elősegítése nagyüzemi állattartó telepeken. Tanintézmények segítése annak érdekében, hogy a korszerű állatvédelem alapelveinek elméleti és gyakorlati oktatása az általános iskolai és a középiskolai oktatás alapvető része lehessen. ... >>

Alma-Mater - Madách Imre Gimnázium Alapítvány

(intézményi,oktatási)

1073 Budapest, Barcsay 5.
képviselő: Mészáros Csaba
A Madách Imre Gimnázium nemzetközi és hazai kapcsolatainak az iskolafejlesztési programnak a támogatása, lehetőség teremtése az iskola tantervi oktatáson kívüli programjainak megvalósításához, a tehetséges tanulók segítése. ... >>

American Endowment School (Amerikai Alapítványi Iskola) Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

1070 Budapest, Wesselényi 44.
képviselő: Albert Reichmann elnök/önállóan, Shlomo Noach Mandel titkár/önállóan
Nevelési, oktatási és kultúrális intézmények létesítése és működtetésének biztosítása, a nevelés-oktatás összehangolása a zsidó vallásos világnézet formálásával és elmélyítésével. ... >>

Amerikai Alapítványi Iskoláért

(intézményi,oktatási)

1075 Budapest, Wesselényi 44.
képviselő: Szirmai Jánosné
A Budapest, VII. Wesselényi u. 44. szám alatti Amerikai Alapítványi Iskolába járó gyermekek támogatása, díjazása. ... >>

Astória Színházi Közművelődési Egyesület

(intézményi,kulturális)

1075 Budapest, Rumbach S. 9.
képviselő: dr. Dobay Dezső
Kulturális tevékenység folytatása: színház létrehozása és működtetése, színházi előadások létrehozása és ehhez kapcsolódó tevékenységek. ... >>

Balázs Pál Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

1075 Budapest, Síp u.12.
képviselő: Róna Arturné elnök
A Magyarországon működő zsidó főiskolákban és iskolákban a zsidó vallási tanok tanulmányozásának az elősegítése. ... >>

Barcsay Gyermekképzőművészeti Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

1071 Budapest, Bethlen G. 41.
képviselő: Kosnás Roland
A Barcsay Gyermekképzőművészeti Kör és Úttörőcsapat képzőművészeti oktatói tevékenységének támogatása. Az alapítvány célja kiegészül: Barcsay Képzőművészeti Iskola létrehozásának, fenntartásának és működtetésének támogatásával. ... >>

Baross Gábor Általános Iskola Tanulóiért Közhasznú Alapítvány

(intézményi,oktatási)

1078 Budapest, Hernád u. 35.
képviselő: Galgóczi Noémi Hanna, Lehoczkyné Acél Györgyike
A Baross Gábor Általános Iskola, mint oktatási intézmény oktaó-nevelő tevékenységének és feltételrendszerének segítése. ... >>

Bocskai István Szabadegyetemért Alapítvány

(intézményi,oktatási)

1073 Budapest, Damjanich u. 56.
képviselő: Barossné Győrfi Ágnes
A Bocskai István Szabadegyetem, mint önálló szellemi műhely működésének megszervezése, feltételrendszerének kidolgozása, majd folyamatos tevékenységének - az iskolarendszeren kívüli oktatásnak - elősegítése, a hallgatók részére előadások, szemináriumok szervezése, kiadványok szerkesztése és terjesztése, egyéb tanulmányok és kutatások végzése. ... >>

Bohém Társaság Kulturális Egyesület

(intézményi,kulturális)

1071 Budapest, Damjanich u. 45. III.10.
képviselő: Albert Gábor
Létrehozni egy olyan művészi műhelyt, szem előtt tartva a múlt színházi és kulturális örökségeit, amely minőségi kommunikációt teremt. - Kialakítani annak feltételeit és lehetőségeit, hogy a magas színvonalú művészi teljesítmények megfelelő értékként jussanak el az értő közönséghez. - A magyar kultúra ismertté tétele az Európai Uniós országokban. - Szabadfoglalkozású művészek segítése. ... >>

Brocskó Lajos Közhasznú Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális)

1077 Budapest, Rózsák tere 1.
képviselő: Gaál Jánosné
hogy Budapesten, evangélikus középiskolai kollégiumban élő diákok értelmiségi nevelésének elősegítése, szociális, infrastrukturális és életkörülményeinek javítása, különös tekintettel a hátrányos helyzetű, árva és félárva diákokra. ... >>

Budapest Erzsébetvárosi gr. Brunszvik Teréz Óvodavédő Egylet

(intézményi,oktatási,érdekképviselet)

1074 Budapest, Rózsák tere 6-7.
képviselő: Országhné Kun Júlianna, Simon Péterné ... >>

Budapesti Atlétikai XI.Kerületi Diák Sportkör Egyesület

(intézményi,sport,oktatási)

1074 Budapest, Rottenbiller u. 16-22.
képviselő: Kovács Dénesné, Szabó Anikó
Az egyesület tagjainak az atlétika sportágban rendszeres testgyakorlás feltételeinek biztosítása. Az egyesület működési területén lévő általános- és középiskolákban működő diáksportkörök segítése. Az egyesületen belüli és intézmények közötti versengés, versenylehetőség szervezése. Sporttanfolyamok működtetése. ... >>

Budapesti Kamaraszínházért Alapítvány

(intézményi,kulturális)

1075 Budapest, Asbóth u. 17.
képviselő: Guttmann András
A Budapesti Kamaraszínház művészeti és közművelődési tevékenységének támogatása. ... >>

Budapesti Román Ortodox Ifjúsági Egyesület

(intézményi,egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális)

1075 Budapest, Holló utca 8. I.
képviselő: dr. Jova Anikó, dr. Luczai Miklós, dr. Novák Krisztina
Az ortodox tanítás és történelmi hagyományok megőrzése, ápolása, ismertetése. Az ortodox családok hagyományainak megőrzése, ismertetése. A román nyel, román nemzetiségi identitás és a román kultúra megőrzése, ápolása. Az ortodox ünnepek, rendezvények támogatása és szervezése. Karitatív tevékenység: idősek, betegek, gyermekeiket nevelők látogatása, gondozása, támogatása. Budapesten a román nemzetiségi óvoda és iskola létrehozásának kezdeményezése, az oktatási intézmény propagálása. A román nemzeti kisebbség érdekképviseletnek felvállalása, részvétel a kisebbségi önkormányzati rendszer munkájában. ... >>

CHAIM (magyarul Életekért) Karitatív Alapítvány

(intézményi,egészségügyi,szociális)

1078 Budapest, Nefelejcs utca 53. III/41.
képviselő: Orbán Béla
A magyarországi, valamint külföldi állampolgárságú ( állandóan Magyarországon tartozkodó, vagy átutazóban lévő ) sgítségre rászoruló zsidóság megsegítése, életkörülményeinek javítása. A rászorultak felkutatása. A zsidóság teljeskörű megsegítése. Zsidó kórház, idősotthonok, napköziotthonok, klubbok támogatása. ... >>

Comenius Felnőttképzési Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális)

1072 Budapest, Rákóczi út 38. IV/16.
képviselő: Jákob János
Az iskolarendszeren kívül öntevékeny, önképző, szakképző tanfolyamok életminőséget és életesélyt javító tanulási, felnőttoktatási lehetőségek megteremtése. Az egész életen át tartó tanulás megfelelő kereteinek kialakítása. A munkaerő versenyképességének javítása, a technológiai fejlődéshez való alkalmazkodás segítése, a munkavállalók munkahelyi készségeinek és kompetenciájának javítása. Munkahelyteremtéshez kapcsolódó képzési programok révén a foglalkoztatás bővítése. A felnőttképzéshez való hozzáférés regionális különbségeinek csökkentése révén a hátrányos helyzetű térségekben élő emberek társadalmi beilleszkedésének segítése. Az alkalmazottak és vállalkozások versenyképességének fokozása érdekében olyan képzési programok létrehozása, amelyek fejlesztik a vállalkozások ? különösen a kis- és középvállalkozások ? alkalmazkodó képességét. A civil szervezetek társadalmi szerepvállalásának segítése, szakmai fejlődésük képzésekkel történő segítése. A tartósan munka nélküliek számára a munka világága való visszakerülést megkönnyítő téringek tartása. ... >>

CRACOVIA EXPRESSZ Magyar-Lengyel Kulturális Alapítvány (Rövid név: Cracovia Expressz Alapítvány)

(intézményi,oktatási,kulturális,egyéb)

1077 Budapest, Rejtő Jenő utca 6. 5./2.
képviselő: Pászt Patrícia
A magyar-lengyel kulturális együttműködés fejlesztése, reprezentatív magyar kiállítások, filmszemlék, zenei koncertek, magyar színházak lengyelországi vendégszereplése, konferenciák, szakmai találkozók szervezése, turisztikai információk útján - Magyar Kulturális Központ létrehozása Lengyelországban. A központban magyar könyvtár létesítése, nyelvtanfolyamok, oktatás szervezése Krakkóban és Dél-Lengyelországban. ... >>

Csipkebokor Református Óvodai Közhasznú Alapítvány

(intézményi,oktatási)

1071 Budapest, Városliget fasor 5-7.
képviselő: Nyikos László
a társadalom széles rétegei számára megismerhetővé és befogadhatóvá váljanak az óvodai nevelés alapjául szolgáló református keresztény szellemiség alapján álló nevelési elvek és módszerek. A Csipkebokor Református Óvodába járó gyermekek fizikai, szellemi és hitbéli fejlesztéséhez szükséges anyagi feltételek megteremtéséhez segítséget nyújtson. ... >>

Daganatsebészeti Alapítvány

(intézményi,egészségügyi)

1076 Budapest, Péterfy S. 8-12.
képviselő: Dr. Bende János
A Péterfy Sándor utcai Kórház Általános Sebészeti Osztályán folyó daganatsebészeti munka támogatása. Az eddigi 1. sorszámú végzéssel bejegyzett céllal összefüggésben ok- tatási, szakmai továbbfejlődés támogatása. ... >>

"Darázsfészek" Alapítvány az Árnyas Kert Óvodáért és Gyermekekért

(intézményi,oktatási)

1077 Budapest, Rottenbiller utca 15. 3./27.
képviselő: Horváthné Kiripolszky Ildikó
az Árnyas Kert Óvoda tárgyi és személyi feltételeinek javítása az egészséges és környezettudatos életmódra nevelés feltételeinek elősegítése, az óvoda műszaki állagának megőrzése és fejlesztése a működés feltételeinek javítása. ... >>

EC-PEC Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális)

1072 Budapest, Rákóczi út 22. IV/24.
képviselő: Varga Andrea ( önállóan )
Szociálisan hátrányos helyzetű diákok iskolai felzárkózásának segítése. A"Lépésről-Lépésre" elnevezésű gyermekközközpontú nevelési módszer bemutatása és bevezetése a hátrányos helyzetű diákokat oktató közoktatási intézményekben. ... >>

ECAR Állatorvosi Szaporodásbiológia Európai Kollégiuma

(intézményi,egyéb)

1078 Budapest, István u. 2.
képviselő: Dr. Solti László, John Verstegen, Jörg Aurich, Stig Gösta Einarsson ... >>

Egészséges Magoncokért Alapítvány

(intézményi,oktatási)

1071 Budapest, Városligeti fasor 39-41.
képviselő: Szegediné Pusztai Ildikó
A Napköziotthonos Óvoda tevékenységének elősegítése, technikai feltételei javításának támogatása. ... >>

Első Fodrász és Kozmetikus Szakiskolákat Támogató Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

1072 Budapest, Klauzál tér 15.
képviselő: Anygal Tóth Anna/ együttesen, Dávidné Kenesei Ildikó /öállóan, Pgány Éda /együttesen
Fodrász és kozmetikai szakiskolák tantervének támogatása. ... >>

Érted, Emberért Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális)

1076 Budapest, Színva utca 2-4/ b. I./5.A.
képviselő: Mocsainé Szabó Olga
A hátrányos helyzetű személyek ? az óvodától a diplomáig ? egész életen át tartó esélyegyenlőségének elősegítése. ... >>

Erzsébet Kórház Alapítványa

(intézményi,egészségügyi)

1074 Budapest, Alsó erdösor 7.
képviselő: Dr. Varga Erzsébet, Horváth Csilla ... >>

Erzsébetvárosi Szakoktatási Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

1074 Budapest, Csengery u. 11.
képviselő: Dr. Vogl Antal, Fazekas Józsefné, Halasi Ilona
Szakközépiskola létrehozása és működtetése a kommunikáció, a marketing, az idegenforgalom, az ügyintézés, az idegennyelvi, az informatikai-számítástechnikai és pénzügyi ismeretek oktatására, továbbképzésére. ... >>

Euroleasing a Gyógyászatért Alapítvány

(intézményi,egészségügyi)

1076 Budapest, Pétefy Sándor u. 14-20.
képviselő: Krasznai Péter dr.
A Fővárosi Péterfy Sándor utcai Kórház Szülő-Nőbeteg Osztályán a magasabb színvonalú orvosi ellátás -tárgyi és szakmai feltételeinek javítása, támogatása. ... >>

Evangélikus Gimnázium Alapítvány

(intézményi)

1071 Budapest, Városligeti fasor 17-21.
képviselő: dr. Bicsak Ágnes
A Budapesti Evangélikus Gimnázium és az ehhez tartozó kollégium fenntartása és működtetése. ... >>

Facultas Cognoscendi Akadémia Alapítvány

(intézményi,oktatási)

1078 Budapest, Dembinszky utca 34.
képviselő: dr. Kocsis Zsolt László elnök, Tóth Tibor
Magyar szakemberek magas fokú kiképzésének elősegítése az Európai Unióban való helytállás előmozdítása érdekében, - a társadalom rászoruló rétegeinek szociális támogatása, - a civil társadalom megerősödésének előmozdítása. - Az alapítvány igényt tart a közoktatásban való részvételre, közoktatási intézmény fenntartására és részt kíván vállalni közoktatási feladat ellátásában is. Ez alatt értendő gimnázium és szakközépiskola működtetése. A közoktatási feladatok ellátásában való részvétel, általános iskola működtetése. Az alapítvány célja kiegészül az óvoda működtetésének igényével. ... >>

Fájdalom Alapítvány

(intézményi,egészségügyi)

1076 Budapest, Péterfy Sándor 8-12.
képviselő: Rácz Edit dr., Soós Erika
Krónikus fájdalomban szenvedő daganatos és nem daganatos betegek ellátásának megsegítése, a Péterfy Sándor utcai Kórház Fájdalom Ambulanciáján folyó tevékenység támogatása. ... >>

Fiatal Képzőművészek Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

1077 Budapest, Rottenbiller 35.
képviselő: Beöthy Balázs
A Fiatal Képzőművészek Studiójába tömörült fiatal, főiskolát végzett és autodidakta képzőművészek szakmai fejlődésének képviselete és támogatása. ... >>

Fiatalok az Ifjúságért Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális,kulturális)

1077 Budapest, Almássy tér 7. II./9.
képviselő: Maróti Dániel
A középiskolai és felsőoktatásban részt vevő hallgatók közös fórumainak megszervezését, mellyel ezen korosztály problémáinak -legyen az mentális (drog, alkohol, depresszió), vagy a társadalomba való beilleszkedéssel, érdekképviselettel kapcsolatos problémák - megoldásához nyújt segítséget. Ezen problémák megelőzésében is szerepet vállal az Alapítvány, előadások tartásával, valamint az ehhez kapcsolódó ismeretterjesztéssel - kiadványokkal, előadásokkal, táborokkal folyóirat szerkesztésével, kiadásával. Mindazon rendezvények, előadások, kiállítások, koncertek stb. megvalósításának anyagi és szellemi támogatása, amelyek a leírt elvek, célok és tevékenységek jegyében születnek. ... >>

Formiusz Színházi Egyesület

(intézményi,kulturális)

1077 Budapest, Rózsa utca 47/ A. 1./6.
képviselő: Csáki Rita
Színházművészeti-, előadóművészi tevékenység végzése, művészeti alkotások létrehozása a színház- és filmművészet, valamint a filmforgatókönyvírás és az előadóművészet területén. ... >>

Forrás Művészeti Oktatási és Színházi Közhasznú Egyesület

(intézményi,oktatási,kulturális)

1071 Budapest, Peterdy u. 4. III. 6.
képviselő: Major Róbert
Országos Hatókörű színházi társulás létrehozása, működtetése, olyan módon, hogy az egyesület a Ksztv. 26. par. k pontjában foglaltaknak megfelelően befektetési tevékenyységet semmilyen formában nem végez - amely értékmegőrző szándékkal, tradicionális színháztechnikára épülő, az általános és középiskolában ajánlott illetve kötelező irodalmi művekből feldolgozott előadásokat állít színpadra. Kommunikációs és mentális Akadémia létrehozása, működtetése amely a színművészet, és a színház alaptechnikák segítségével, segítséget nyújt lényegi - mentális erővel bíró hallgatói számára, hogy sikeresen építhessék fel életüket, s meegkönnyítse szakmai orientálódásukat, hozzásegíti őket önmaguk és a kommunikációs partnereik jobb megismeréséhez, megértéséhez. ... >>

Fővárosi Önkormányzat Péterfy Sándor utcai Kórház- Rendelőintézet Diabetes Szakrendelő Alapítvány

(intézményi,egészségügyi)

1076 Budapest, Péterffy Sándor u. 8-20.
képviselő: Dr. Fövényi József, Dr. Lehotkai Lajos
A "B" Belosztályon folyó diabetológiai, klinikai, kutató, oktató és továbbképző tevékenység támogatása. ... >>

Független Színházak Szövetsége

(intézményi,érdekképviselet)

1071 Budapest, Bethlen Gábor tér 3.
képviselő: Hudi László ... >>

Gazdasági Szakoktatásért Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális)

1074 Budapest, Szövetség u. 37.
képviselő: Rátosi Tamás
Gazdasági középfokú iskola létrehozásának és működtetésének támogatása. A munkaerőpiac igényei, az élethosszig tartó tanulás követelményei alapján korszerű eszközökkel korszerű képzési formák, programok szervezése, lebonyolítása, különös tekintettel a hátrányos helyzetű társadalmi rétegek munkába állását elősegítő programok lebonyolítására, szervezésére.
A cél kiegészül: korszerű üzletemberképző oktatási modellek kidolgozásával, továbbá ennek alapján oktatás és továbbképzés végzésével. A gazdasági és ezen belül különösen a külkereskedelmi szakképzés feltételeinek a javításával. ... >>

"Gólem Színház" Közhasznú Egyesület

(intézményi,kulturális)

1071 Budapest, Damjanich utca 56. I//7.
képviselő: Borgula András, Grosser Tamás, Takács József
A magyar színházkultúra gazdagítása és az izraeli-magyar színházi kapcsolatok újjáélesztése. Hozzá kíván járulni a mai magyar zsidó közösségi életének megújulásához, amelyet e kulturális örökség letéteményesének tart. Alapvető feladatának tekinti az izraeli és más zsidó színház alkotói bemutatását Magyarországon. Feladatának tekinti izraeli drámák lefordítását magyar nyelvre, a darabok színpadra állítását. Továbbá együtt kíván működni izraeli és más nemzetiségű zsidó színházakkal, művészeikkel saját és közös produkciókban egyaránt. Az egyesület tág teret biztosít mindennemű egyéni és csoportos kezdeményezéseknek. kéri és felhasználja egyének és szervezetek támogatását. ... >>
1. oldal 2. oldal 3. oldal