Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Budapest VII. ker érdekképviselet civil szervezetek


Találatok száma: 144
1. oldal

1956-os Vitézi Lovagrend Világszövetsége

(érdekképviselet)

1076 Budapest, Péterfy Sándor utca 37.
képviselő: Holl Ferenc ... >>

A Magyar Postagalambsport Fejlesztéséért Alapítvány

(sport,oktatási,érdekképviselet)

1076 Budapest, Verseny u. 16.
képviselő: Palotás József
a./ Közreműködés a magyar postagalambsport fejlesztéséért. b./ A postagalambsport tenyésztéssel és versenyeztetéssel kapcsolatos tevékenységeinek szakszerű segítése. c./ A fiatal és idős galamábszok segítése. d./ A tagegyesületek, a területi és tagszövetségek munkájának segítése. d./ A postagalambászat tárgyi feltételeinek javítása. f./ A hazai és külföldi tanulmányutak, továbbképzések támogatása. ... >>

A Peches Üldözöttek Szövetségének Pártja

(érdekképviselet,egyéb)

1073 Budapest, Vörösmarty 36.II.em.9/a.
képviselő: Iványi Péter ... >>

Afázia - Az Újrabeszélők Egyesülete

(egészségügyi,érdekképviselet,szociális)

1075 Budapest, Rumbach Sebestyén utca 12. B. VI./2.
képviselő: Dallos Zsuzsanna, dr. Pataky Ilona, Krasznár Felícia
Az egyesület működési célja az afáziás betegek, azok családtagjai, valamint segítőik megfelelő szakmai érdekvédelemben részesüljenek; tájékoztatást és tanácsokat adjon a tagoknak az afáziából eredő problémáik megoldásában, segítse az afáziásokkal kapcsolatos felvilágosító munkát és közvetlen és tágabb társadalmi környezetben. ... >>

Agrárkutató Intézmények Országos Szövetsége

(érdekképviselet)

1071 Budapest, Dózsa György út 68.
képviselő: Dr. Magyar József
Az euroatlanti integráció elősegítése az agrár K+F területén, az agrárkutatás-, innováció, technológiafejlesztés, tudástranszfer gazdasági és társadalmi jelentőségének elismertetése, a fenti folyamatokban résztvevők érdekeinek (valós) megjelenítése, összehangolása, (s azok) országos (ágazati) és regionális képviselete, a közpénzből finanszírozott intézmények autonómiájának (elérése) fokozása és védelme, az (kutató) agrár K+F tevékenységet segítő és élénkítő jogi és közgazdasági (szabályozás) környezet (elérése) kialakítása, az (agrárkutatások) agrár K+F irányítási önkormányzatának megteremtése és védelme, az agrár K+F tevékenység (a kutatások és kísérleti fejlesztések) forrásbiztosításának EU-megfelelő részvétel az agrárkutatásokat és kísérleti fejlesztéseket érintő törvényalkotásban, az innovatív gazdasági társaságok - különösen a KKV-k - innovációs láncban betöltött szerepének erősítése. ... >>

Állatorvostudományi Egyetem Baráti Kör

(érdekképviselet)

1070 Budapest, Landler J. 2.
képviselő: Visnyei László dr. ... >>

Általános Pénztárszövetség

(érdekképviselet)

1075 Budapest, Károly krt. 3/a. III/7.
képviselő: Réti Csaba Árpád
Az 1993. évi XCVI. törvény 52.§-ában foglalt tevékenységek folytatása. ... >>

Barát utca És Környéke Egyesület (BÉKE)

(kulturális,érdekképviselet,környezetvédelmi)

1074 Budapest, Barát utca 11. fszt./2.
képviselő: Bihari László, Dr. Ohlendorf Nóra alelnök, Nagy Ákos elnök
A Budapest VII. kerület, Erzsébetváros, Barát utcában és környékén (a Hársfa utcában - Rákóczi úton - Szövetség utcában) élőket és a területhez kötődő embereket összefogja egy élhetőbb környezet kialakítása és védelmi érdekében.
Célja továbbá a közösségfejlesztés; a környéken élőket érintő ügyekben a véleményformálás és az érdekképviselet; a környék kulturális, helytörténeti, építészeti és zöldfelületi értékeinek védelme, megóvása. ... >>

Baromfiipari Dolgozók Szakszervezete

(érdekképviselet)

1078 Budapest, Murányi u. 1. IV.14.
képviselő: Farkas Andrásné
Tagságának és a szerveződési területén foglalkoztatott munkavállalók munkaviszonnyal kapcsolatos és szakmai érdekeinek védelme, érvényesítése, képviselete összehangolása a munkáltatók, munkáltatók szervezetek, az állami és társadalmi szervezetek előtt. Törekszik a munkabéke megtartására, de mindazon jogait gyakorolja, amelyek céljai eléréséhez törvényben, jogszabályban biztosítottak. ... >>

Betonútépítők Szakszervezete

(érdekképviselet)

1071 Budapest, Városligeti fasor 35. A
képviselő: Pallagi József
munkavállalói érdekvédelem ... >>

BKV. Liga- Munkástanács Szövetség

(érdekképviselet)

1072 Budapest, Akácfa 15.
képviselő: Gelencsér Lászó, Kukor Gyula
A BKV-nál működő, a Fővárosi Bíróság által bejegyzett, független szakszervezetek és munkástanácsok együttes fellépése a vállalat összes dolgozóját érintő közös célok érdekében. Szolidaritás vállalása a tagszervezetek saját céljainak megvalósítása érdekében. ... >>

Budapest Erzsébetvárosi gr. Brunszvik Teréz Óvodavédő Egylet

(intézményi,oktatási,érdekképviselet)

1074 Budapest, Rózsák tere 6-7.
képviselő: Országhné Kun Júlianna, Simon Péterné ... >>

Budapest Főváros Erzsébet-és Terézvárosi Általános Ipartestület

(oktatási,érdekképviselet)

1073 Budapest, Erzsébet körút 51. 1/13.
képviselő: Krieger Artur
Az egyesületi tagok között a kapcsolatokat szorgalmazza, - az érdekeiket minden törvényes eszközzel érvényre juttatja. Tagjainak gazdasági, munkajogi, egzisztenciális érdekeit képviseli, a testület és a tagok érdekeit általában és konkrétan- a vállalkozással összefüggésben- a hatóságok és más szervek előtt képviseli. Szükség szerint más érdekvédelmi szervezetekkel egyeztetve lép fel. Fellép a vállalkozást szabályozó rendeletek hatóságok részéről való megsértése ellen. A vállalkozói etikát sértő magatartás ellen következetesen harcol. Szorgalmazza az új pénzügyi és biztosítási formák továbbfejlesztését; szorgalmazza és támogatja a hasonló külföldi szervezetekkel való kapcsolattartást; szorgalmazza és szervezi az arra alkalmas tanulók külföldön történő szakismeretének bővítését; szervezi és szorgalmazza tagjainak képzését és továbbképzését. Gondoskodik a vállalkozásokat támogató szolgáltatásokról. ... >>

Budapest VII.ker. Erzsébetváros Természetbarát Sportszövetség

(sport,természetvédelem,érdekképviselet)

1076 Budapest, Százház u. 9-23../16.
képviselő: Dr. Balogh Istvánné, Háncs Péter, Lak Béla, Szabó Zsuzsanna, Vass Mihály
a Magyar Természetbarát Szövetség és a Budapesti Természetbarát Sportszövetség alapszabályában foglalt célok figyelembevételével érdekközvetítő és érdekegyeztető tevékenység végzése sporttevékenység keretében. ... >>

Budapesti Közlekedési Részvénytársaság Gazdasági Igazgatóság Szakszervezete

(érdekképviselet)

1072 Budapest, Akácfa u. 15.
képviselő: Petőczné Nagy Katalin, Székely Ferencné ... >>

Budapesti Közlekedési Szakszervezetek Szövetsége

(érdekképviselet)

1072 Budapest, Akácfa utca 15.
képviselő: Földényi György, Szikszay László ... >>

Buiatrikus Világszövetség Magyar Tagozat

(érdekképviselet,egyéb)

1078 Budapest, István utca 2.
képviselő: dr. Szenczi Ottó
A szarvasmarha egészségüggyel és tenyésztéssel kapcsolatos konferenciák megszervezése, annak érdekében, hogy beszámoljon az e területen folyó kutatómunkáról, és tudósítson az ezen területen elért gyakorlati tapasztalatokról. Ezen témakörök nemzetközi fórumokon történő megtárgyalása, és ily módon a buiatrikus szakiránynak, mind a tudomány, mind a gyakorlat terén történő előmozdítása. Annak ellenére, hogy a hangsúly a szarvasmarhán van, kiskérődzők és egyéb nem háziasított kérődző fajok ( mint pl. állatkerti és egzotikus állatfajok) egyaránt az egyesület érdeklődési körébe tartoznak. ... >>

Civil Parlament Szövetség

(kulturális,érdekképviselet)

1077 Budapest, Baross tér 19. 2./8.
képviselő: Gold József Márton
A közvetlen demokrácia korszerű koncepciójának megfogalmazásához és annak gyakorlati alkalmazásához való segítségnyújtás. ... >>

Egymással - Egymásért Szövetség

(érdekképviselet,szociális)

1075 Budapest, Király u.3.
képviselő: Göllesz Viktor Dr. ... >>

Egységes Magyar Nemzetőrség

(érdekképviselet)

1075 Budapest, Asbóth u. 15.II.3.
képviselő: Stankowsky Kázmér együttesen, Zeőke Szőke Sándor együttesen ... >>

Emelőgép Forgalmazók Szakszervezete

(érdekképviselet)

1076 Budapest, Péterffy S. 42.
képviselő: Szapundzsiev Valeri ... >>

Építő-, Fa-, és Építőanyagipari Dolgozók Szakszervezeteinek Szövetsége

(kulturális,érdekképviselet)

1071 Budapest, Városligeti fasor 35/A.
képviselő: Pallagi Gyula
A munkavállalók munkaviszonnyal kapcsolatos érdekeinek előmozdítása és megvédése, nyugdíjas szakszervezeti tagjai életkörülményeinek javítása, valamint a tagszervezetek anyagi, szociális és kulturális érdekeinek átfogó képviselete és védelme. ... >>

Építőanyagipari Dolgozók Szakszervezeteinek Szövetsége

(kulturális,érdekképviselet)

1071 Budapest, Városligeti fasor 35/ A.
képviselő: Berta Ferenc főtitkár helyettes, Stocker Zoltán főtitkár
A szakszervezet elsődleges célja, hogy a munkavállalókat anyagi, szociális és kulturális, valamint élet- és munkakörülményeiket érintő jogaikról és kötelezettségeikről tájékoztassa, továbbá a munkaügyi kapcsolatokat és a munkaviszonyt érintő körben tagjait a munkáltatóval szemben, illetőleg az állami szervek előtt képviselje. ... >>

Építőanyagipari Szakszervezet

(érdekképviselet)

1071 Budapest, Városligeti fasor 35/ a.
képviselő: Nardai Miklós, Stocker Anita
az építőanyagipari dolgozók érdekképviselete, nyugdíjasok tevékenységének összefogása. ... >>

Építőipari Munkavállalók Szakszervezete

(érdekképviselet)

1071 Budapest, Városligeti fasor 35/A.
képviselő: Kemecsei József, Muzsai László ... >>

Építőipari Szakmák Országos Szövetsége

(érdekképviselet)

1077 Budapest, Wesselényi 73.
képviselő: Mészégető István ... >>

Értelmi Fogyatékosok Fővárosi Érdekvédelmi Egyesület

(érdekképviselet,szociális)

1078 Budapest, Hernád u. 27.
képviselő: Ráfi Rózsa Ágnes, Téri Ildikó elnök
Budapest és környéke területén élő értelmi fogyatékos emberek és családjaik érdekképviselete és érdekvédelme, esélyegyenlőségük elősegítése.
a könnyen érthető kommunikáció segítségével lehetőség nyújtása az értelmi fogyatékos emberek társadalmi hátrányainak kiegyenlítésére, érdekeik érvényesítésére az önálló életvitel gyakorlásához. ... >>

Erzsébetvárosért Romák Egyesülete

(természetvédelem,oktatási,szociális,kulturális,érdekképviselet)

1072 Budapest, Rottenbiller utca 40. 1./4.
képviselő: Baranyi Gyula
A roma gyermekek és fiatalok oktatása, nevelése, identitásuk erősítése Beás és lovári roma nyelvek elsajátíttatása.
A kultúra ápolása.
A közösségi élet fellendítése.
A roma emberek munkaerő-piaci reintegrációjának támogatása.
A roma emberek életkörülményeinek javítása, jogaik védelme.
Az egészséges életre való nevelés.
EU-konform közéleti szakemberek képzése.
Roma érdekképviselet.
Roma identitástudat fenntartása, erősítése, kulturális, közművelődési tevékenység végzésével.
Roma hagyományok ápolása.
Képzések, átképzések, továbbképzések szervezése, lebonyolítása.
Szociális helyzetet javító, foglalkoztatást elősegítő tevékenységek folytatása.
A hátrányos helyzetben élő lakossági réteg számára lehetőséget teremteni szociális, szocio-kulturális hátrányuk csökkentésére az integráció megvalósítása és a diszkrimináció megszüntetése érdekében.
A célcsoport tagjai általános tájékozottsággal rendelkezzenek országos és helyi szociális, gazdasági, emberjogi, foglalkoztatás-ügyi, oktatásügyi kérdésekben.
Fokozatosan sajátítsák el a közösségek, egyének közötti kapcsolatteremtés, kapcsolattartás alapvető ismereteit, melyek az általános műveltség részét képezik.
Képviseleti szerveik működése professzionálisabbá váljon, a szervezetek önismeretének fejlődése által valós eredményekkel tudják meggyőzni az érintett csoportok tagságát és a többségi társadalmat.
Képzések, tréningek szervezésével a gyermekek, fiatalok motiválása a tanulásra, a képzésben maradásra, továbbtanulásra.
Az állami és társadalmi szervekkel együttműködve foglalkoztatást elősegítő programok szervezésével a célcsoport tagjai számára a munkaerő-piacra való visszakerülés lehetőségének megteremtése.
A munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítése, hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése,
nevelés, oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés,
kulturális tevékenység, kulturális örökség megóvása,
a környezetvédelem, a természeti értékek megóvása, ehhez kapcsolódó szolgáltatások,
gyermek- és ifjúságvédelem,
magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel kapcsolatos tevékenység.
Szellemi műhely létrehozása, amely lehetővé teszi a korszerű és legszélesebb értelemben vett roma integráció kérdéseinek bemutatását, kutatását, oktatását és tárgyalását.
E cél érdekében felvállalja a kérdéskört tárgyaló könyvsorozat és oktatófilm sorozat kiadását, előadásokat, képzést és továbbképzést, valamint vitafórumokat és konferenciákat szervez.
Szervezeti önállóságát megtartva szorgalmazza a magyarországi és a határainkon túl élő roma kultúra hagyományainak feltárását. Gyűjtési, kutatói munkájával hozzájárul a roma kultúra értékeinek terjesztéséhez.
A már felkutatott kulturális hagyományok mellett a kulturális örökséget rendszerezi, feldolgozza.
Népszerűsíteni kívánja a roma kultúrát a cigányság és nem cigányság körében.
Nemzetközi kapcsolatok kiépítése olyan adatbázis létrehozásával, ahol az összes nemzetközi és magyarors ... >>

Erzsébetvárosi 777-es Szabadidő Sportegyesület

(sport,oktatási,érdekképviselet)

1074 Budapest, Munkás utca 6.
képviselő: Farkas József
Az egyesület tagjai és a település, valamint a sportegyesülettel kapcsolatban lévő oktatási, nevelési intézmények tanulói részére a sportolási, testedzési lehetőségek megteremtése, szanfolyamok szervezése, szabadidősport segítése. Versenysportok támogatása, tagjai számára versenyzési lehetőség megteremtése; közös érdekvédelem; a társadalmi öntevékenység és közösségi élet kibontakoztatása; sportkapcsolatok létesítése és fejlesztése. ... >>

Erzsébetvárosi Civil Szervezetek Szövetsége

(érdekképviselet)

1077 Budapest, Almássy tér 6.
képviselő: Dr. Iván Géza ... >>

Erzsébetvárosi Hadigondozottak Egyesülete

(érdekképviselet)

1071 Budapest, Dózsa Gy. út 46.
képviselő: Müller István ... >>

Erzsébetvárosi Szakszervezeti Szövetség

(érdekképviselet)

1071 Budapest, Damjanich 48.
képviselő: Juhász Sándorné, Weiglné Szécsényi Edit ... >>

Fa-,és Bútoripari Dolgozók Szakszervezete

(kulturális,érdekképviselet)

1071 Budapest, Városligeti fasor 35/a
képviselő: Puskás Béláné titkár
Tagjai valamint a fa- és bútoriparban foglalkoztatottak gazdasági, szociális és kulturális érdekeinek képviselete, védelme és e célok eléréséhez szükséges feladatok összehangolt megoldása. ... >>

Falusi és Agroturizmus Országos Szövetsége

(érdekképviselet)

1077 Budapest, Király u. 93.
képviselő: Dr. Csizmadia László ... >>

Ferencváros Szurkolók Szövetsége Egyesület

(érdekképviselet,egyéb)

1076 Budapest, Szinva utca 7. I./10.
képviselő: Olajos Iván
A Ferencvárosi Torna Club szurkolói egységének megteremtése, kulúrált szorakozás biztosítása, magas színvolanú szurkolói kultúra lialakítása. ... >>

FÉSZEK -Fogyatékossággal Élők Szakszervezete

(kulturális,érdekképviselet)

1074 Budapest, Szövetség utca 28. a.
képviselő: Benyovszky Réka, Hegedűs András, Szabó György
a munkaerő-piacon jelenlevő fogyatékossággal élő munkavállalók, szociálisan rászorultak, és a munka világából ideiglenesen megváltozott munkaképességük miatt ideiglenesen kiszorultak szakmai, gazdasági, szociális, kulturális érdekeinek védelme és képviselete. ... >>

FISZ,Fiatal Írók Szövetsége

(kulturális,érdekképviselet)

1070 Budapest, Akácfa u. 20.
képviselő: Kollár Árpád
A fiatal - hazai és határon túli - magyar írók szakmai és érdekképviseleti feladatainak, szervezett eredeményes ellátása, továbbá a magyar irodalmi és kulturális közélet érdekében közhasznú tevékenység folytatása. ... >>

Fogyasztóvédő- és Érdekszövetség Alapítvány

(érdekképviselet,egyéb)

1077 Budapest, Dohány u. 30/b.
képviselő: Selmeczi Balázs
A fogyasztói érdekek érvényesitésének a támogatása. ... >>

Független HÉV Szakszervezet

(érdekképviselet)

1072 Budapest, Akácfa utca 15. IV./461.
képviselő: Illés Csaba, Mayer Attila, Mihály Krisztián, Rácz Attila, Szabó Csaba, Szerdi Szabina
A munkavállalók érdekeinek képviselete, a munkaviszonyukkal kapcsolatos szabályzók figyelemmel kísérése és részvétel az ilyen típusú változatok előkészítésében, véleményezésében, az érdekegyeztetésben. ... >>

Független Színházak Szövetsége

(intézményi,érdekképviselet)

1071 Budapest, Bethlen Gábor tér 3.
képviselő: Hudi László ... >>

Gabona- és Malomipari Dolgozók Szakszervezete

(érdekképviselet)

1078 Budapest, Murányi u. 1.IV.14.
képviselő: Soltészné Dunai Katalin ... >>

Gabonatermesztők Országos Szövetsége- Grain Producers Association- Hungary

(érdekképviselet)

1075 Budapest, Károly körút 5. A. félemelet/4.
képviselő: Ács József, Vancsura József
Tagjai gabona és egyéb kapcsolódó növények (OFR) termesztésével kapcsolatos érdekeinek védelme, amely magába foglalja a termelőiérdekek megjelenítését az ágazati, valamint EU-s szabályozásban. Védje tagjait az érdeksérelmekkel szemben, valamint más gazdasági szereplőkkel szemben, folytatott gazdasági-kapcsolataikban a hátrányos megkülönböztetésekkel szemben. Tagjai szakmai és gazdálkodási ismereteinek fejlesztése, rendszeres tájékoztatás a gabonatermesztéssel kapcsolatos valamennyi közérdekű információról. A gabona termékpályán a Szövetség biztosítja az egységes gabonatermesztői érdekek megjelenítését, növelve ezáltal a termelők érdekérvényesítő képességét. A szövetség feladatának tekinti a gabona feldolgozókkal és kereskedőkkel való kiegyensúlyozott együttműködést, e tekintetben fenntartja és folyamatosan építi kapcsolatait. ... >>
1. oldal 2. oldal 3. oldal