Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Budapest VII. ker egészségügyi civil szervezetek


Találatok száma: 79
1. oldal

A Daganatos Betegek Magasabb Szintű Ellátásáért

(intézményi,egészségügyi)

1076 Budapest, Péterfy S. u. 14.
képviselő: Dr.Legány Zsoltné dr.Vas Mária, Dr.Lőbl Tibor
A daganatos betegek kórházi és ambuláns kezelése, kontrollálása színvonalának megőrzése, továbbfejlesztése, a kezelés ideje alatt a betegek ellátásának magasabb szinten történő megvalósitása, e körben az őket körülvevő környezetnek humánusabb kialakítása. ... >>

A Péterfy Kórház Jobb Betegellátásáért Alapítvány

(intézményi,egészségügyi)

1076 Budapest, Péterfy Sándor utca 8-20.
képviselő: Kertész Zsuzsanna
Egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító, egészségügyi rehabilitációs tevékenység strukturális alapjainak segítése és támogatása. A tudományos tevékenység, kutatás támogatása. ... >>

Afázia - Az Újrabeszélők Egyesülete

(egészségügyi,érdekképviselet,szociális)

1075 Budapest, Rumbach Sebestyén utca 12. B. VI./2.
képviselő: Dallos Zsuzsanna, dr. Pataky Ilona, Krasznár Felícia
Az egyesület működési célja az afáziás betegek, azok családtagjai, valamint segítőik megfelelő szakmai érdekvédelemben részesüljenek; tájékoztatást és tanácsokat adjon a tagoknak az afáziából eredő problémáik megoldásában, segítse az afáziásokkal kapcsolatos felvilágosító munkát és közvetlen és tágabb társadalmi környezetben. ... >>

Alapítvány a BM Központi Kórházért

(intézményi,egészségügyi)

1071 Budapest, Városligeti fasor 9-11.
képviselő: dr. Rózsahegyi József
Támogatást nyújtani a BM Központi Kórház és Intézményei általános fjelesztéséhez, technikai fejlettségi szintének emeléséhez, orvosi műszerekkel való jobb ellátottságához. Támogatja a kórházi tudományos kutatásokat, továbbá erkölcsileg és anyagilag segíti az intézmény fennállásának öt évenként megrendezendő ünnepségeit. ... >>

Állatorvosok az Állatvédelemért Alapítvány

(intézményi,egészségügyi,oktatási,környezetvédelmi)

1078 Budapest, István út 11. mfszt./1.
képviselő: Dr. Lorászkó Gábor
A korszerű állatvédelem elméleti alapjainak és elveinek meghonosítása. A Magyarországon működő állatvédelmi szervezetek és állatotthonok szakértői és pénzügyi támogatása. A magán-állatorvosi tevékenységet végző állatorvosok, állategészségügyi szolgáltató intézmények állatvédelmi, állatjóléti tevékenységének támogatása.
Az állatok jólétének, a korszerű állatvédelmi elveknek megfelelő állattartási módszerek megvalósításának elősegítése nagyüzemi állattartó telepeken. Tanintézmények segítése annak érdekében, hogy a korszerű állatvédelem alapelveinek elméleti és gyakorlati oktatása az általános iskolai és a középiskolai oktatás alapvető része lehessen. ... >>

Art Éra Alapítvány

(egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális)

1074 Budapest, Rottenbiller utca 10.
képviselő: Albert Edit, Kály-Kullai Károly, Puy Tamás
Az Art Éra alapítvány feladatának a szenvedélybeteg és szenvedélybetegségben veszélyeztetett fiatalok, fiatal felnőttek és hozzátartozóik számára szociális, terápiás, egészségfejlesztő, speciális oktatási, művészeti, kulturális és közösségi szolgáltatások szervezését és működtetését tekinti; célja olyan komplex, az önsegítés elvein és gyakorlatán alapuló szolgáltatásrendszer kialakítása, működtetése és minőségének folyamatos fejlesztése, mely a prevenciós munka mellett a korai kezelésbe vételtől a fejlesztésen át a munkába állásig és utógondozásig tartó folyamat feladatait egységesítve, a személy egyedi szükségleteihez alkalmazkodva hosszú távú, ellátási módszerekben és információkban gazdag támogatási formát valósít meg, sorstárs segítőként foglalkoztatott gyógyult szenvedélybetegek közreműködésével. ... >>

Big Blue Egyesület

(egészségügyi)

1077 Budapest, Almássy tér 6.
képviselő: Ruzsonyi Ágnes ... >>

Budapesti Román Ortodox Ifjúsági Egyesület

(intézményi,egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális)

1075 Budapest, Holló utca 8. I.
képviselő: dr. Jova Anikó, dr. Luczai Miklós, dr. Novák Krisztina
Az ortodox tanítás és történelmi hagyományok megőrzése, ápolása, ismertetése. Az ortodox családok hagyományainak megőrzése, ismertetése. A román nyel, román nemzetiségi identitás és a román kultúra megőrzése, ápolása. Az ortodox ünnepek, rendezvények támogatása és szervezése. Karitatív tevékenység: idősek, betegek, gyermekeiket nevelők látogatása, gondozása, támogatása. Budapesten a román nemzetiségi óvoda és iskola létrehozásának kezdeményezése, az oktatási intézmény propagálása. A román nemzeti kisebbség érdekképviseletnek felvállalása, részvétel a kisebbségi önkormányzati rendszer munkájában. ... >>

CHAIM (magyarul Életekért) Karitatív Alapítvány

(intézményi,egészségügyi,szociális)

1078 Budapest, Nefelejcs utca 53. III/41.
képviselő: Orbán Béla
A magyarországi, valamint külföldi állampolgárságú ( állandóan Magyarországon tartozkodó, vagy átutazóban lévő ) sgítségre rászoruló zsidóság megsegítése, életkörülményeinek javítása. A rászorultak felkutatása. A zsidóság teljeskörű megsegítése. Zsidó kórház, idősotthonok, napköziotthonok, klubbok támogatása. ... >>

Cselédes Alexandra Fejlődéséért Alapítvány

(egészségügyi,oktatási)

1071 Budapest, Damjanich u. 31/b. II.1.
képviselő: Billig Marianne, Dr. Borsány György
Az alapítványnak az a célja, hogy támogassa egy halmozottan sérült személy, Cselédes Alexandra testi és szellemi fejlődését, hozzájáruljon annak költségeihez. Az alapítvány hozzájárul a támogatott testi és szellemi fejlődéséhez szükséges gyógy- és egyéb kezelések, gyógyászati segédeszközök, oktatási felszerelések és eszközök, más berendezések, utazások stb. költségeinek fedezéséhez. ... >>

Csulika Alapítvány

(egészségügyi,szociális)

1074 Budapest, Rákóczi út 78.
képviselő: Éri István
A magyarországi súlyos beteg gyermekek gyógyításának támogatása, továbbá hátrányos helyzetű fiatalok és aggok életkörülményeinek javítása. ... >>

Cukorbetegek Budapesti Egyesülete

(egészségügyi,oktatási)

1077 Budapest, Wesselényi u. 17.
képviselő: Sámán Miklósné, Totth Gedeon dr.
A szervezet elősegíti a cukorbetegek képzését, támogatja a cukorbetegek ügyét szolgáló komplex társadalmi-egészségügyi tevékenységet, érdekképviseletet biztosít, valamint segítséget nyújt ahhoz, hogy a cukorbetegek anyagcsere-zavarai ellenére a társadalom teljes értékű tagjai lehessenek, segíti a cukorbeteg-gondozás hatékonyságának növelését, a késői szövődmények kialakulásának megelőzését, részt vesz a diabétesz megelőzésével kapcsolatos egészségnevelő-felvilágosító tevékenységben. ... >>

Cukorbetegek Gondozásáért Alapítvány

(egészségügyi,oktatási)

1076 Budapest, Péterfy S. utca 8-20.
képviselő: Dr. Hermányi István
Hozzájárulás a cukorbetegek szűréséhez, külön tekintettel azokra az esetekre, amikor a cukorbetegség mellett zsíranyagcsere zavarok és magas vérnyomás betegség is társul. Támogatás a kiszűrt betegek adatbázisának létrehozásához és karbantartásához. Támogatás szűrési adatok statisztikai feldolgozásához, melyből képet kapunk a betegek aktuális állapotáról, a szövődmények kockázatairól és az alkalmazott kezelési módokról. Hozzájárulás egy mobil telefonokon működő intelligens partner rendszer kifejlesztéséhez, mely javítja az orvos-beteg kommunikációt, fokozza a betegek együttműködési készségét és a beállítás minőségét azáltal, hogy segít a vércukor, kezelési és életmódbeli adatok rendszeres gyűjtését és elemzését, továbbá az optimális inzulin adagok meghatározását. Hozzájárulás az intelligens partner rendszer üzembe állításához és folyamatos működtetéséhez. Hozzájárulás a diabetes szakrendelésen felírt monitorozó és mobil kommunikációs eszközök beszerzéséhez és üzemeltetéséhez. Az intelligens partner rendszer használatával szerzett tapasztalatok összegyűjtésének és statisztikai elemzésének támogatása, melyből képet kapunk a rendszer klinikai és költség hatékonyságáról, továbbá a betegek életminőségének és együttműködési készségének változásáról. Cukorbetegek szakszerű gondozása érdekében minden olyan indokolt egyéni támogatás és a költségek viseléséhez nyújtott hozzájárulás, mely lehetővé teszi, hogy az orvosok és betegek és/vagy családtagjuk/gondozójuk igénybe vegyék az intelligens partner rendszer szolgáltatásait. Hozzájárulás ahhoz az oktatáshoz, melynek célja, hogy a gondozott cukorbetegek elsajátítsák a rendszer használatát. Hozzájárulás a cukorbetegséggel kapcsolatos szakmai rendezvények költségeihez. A cukorbetegek gondozásában közreműködő orvosok, egészségügyi személyzet és informatikusok hazai és nemzetközi szakmai továbbképzésének támogatása. ... >>

Daganatsebészeti Alapítvány

(intézményi,egészségügyi)

1076 Budapest, Péterfy S. 8-12.
képviselő: Dr. Bende János
A Péterfy Sándor utcai Kórház Általános Sebészeti Osztályán folyó daganatsebészeti munka támogatása. Az eddigi 1. sorszámú végzéssel bejegyzett céllal összefüggésben ok- tatási, szakmai továbbfejlődés támogatása. ... >>

Dr.Hun Nándor Egészségileg hátrányos helyzetű Nyugdíjasok Egyesülete

(egészségügyi,szociális,kulturális)

1077 Budapest, Wesselényi u. 17.
képviselő: Hallgató Györgyné, Szabó Mária
Esélyegyenlőség megteremtése egészségügyi és kulturális területen. ... >>

Egészséges Nemzedékért Szeretetszolgálat Alapítvány

(egészségügyi)

1072 Budapest, Rákóczi i- 12/A. lph. 2/1.
képviselő: Vajdáné Bán Magda
Fogyatékos gyermekek nevelési támogatása. Ugyanilyen körben anyagi támogatás biztosítása intézményeknek eszközök beszerzéséhez. Határon túli magyarok egészségügyi támogatása. ... >>

Egészségporta Egyesület

(egészségügyi,oktatási,kulturális)

1076 Budapest, Thököly utca 5. II./8.
képviselő: Kákonyiné dr. Hanusz Klára
Az alapítók közös akarattal úgy határoztak, hogy az életminőség javításában, a Népegészségügyi Program megvalósításában elkötelezettként Egyesületet hoznak létre a szakemberek és az ezért az ügyért tenni akarók ( civilek, önkormányzatok, kistérségek, egészségügyi, oktatási és kulturális intézmények, ebben dolgozó személyek és működő közösségek, gazdasági társaságok, szereplők ) számára. ... >>

"ÉLET - ÉRTÉK" Segítő Alapítvány

(természetvédelem,egészségügyi,szociális)

1073 Budapest, Kertész utca 39. III./18.
képviselő: Balázsné Halász Pálma Judit, Vass László
orvosi eszközökkel segítse a természeti csapások áldozatait, támogatást nyújtson a beteg és szociálisan elesett magánszemélyek és csoportok részére, valamint a családon belüli erőszak, illetve a diszkrimináció minden más formájának a visszaszorításának az elősegítése. ... >>

Első Budapesti Lions Alapítvány

(egészségügyi,szociális)

1072 Budapest, Klauzál tér 3.
képviselő: Dr.Halász Gábor, László Judit
Mozgássérültek, vakok és csökkentlátók, idős, betegek elszegényedett emberek segítése a fiatalok utaztatásának és ... >>

Erzsébet Kórház Alapítványa

(intézményi,egészségügyi)

1074 Budapest, Alsó erdösor 7.
képviselő: Dr. Varga Erzsébet, Horváth Csilla ... >>

Euroleasing a Gyógyászatért Alapítvány

(intézményi,egészségügyi)

1076 Budapest, Pétefy Sándor u. 14-20.
képviselő: Krasznai Péter dr.
A Fővárosi Péterfy Sándor utcai Kórház Szülő-Nőbeteg Osztályán a magasabb színvonalú orvosi ellátás -tárgyi és szakmai feltételeinek javítása, támogatása. ... >>

Európai Forrás Alapítvány

(egészségügyi,oktatási)

1071 Budapest, Peterdy u. 15.
képviselő: Dérfalvi Istvánné ketten együtt, Gulyás Andrea ketten együtt, Gyöngyössy András önálló
Magyarország Európai Unióhoz történő csatlakozása, és a magyaror- szági vállalkozások, - ezen belül elsősorban a közellátást, oktatást, egészségügyi feladatokat ellátó intézmények- Európai Unióhoz kapcsolódó működésének elősegítése. ... >>

Európai Medicina Alapítvány

(egészségügyi,szociális)

1074 Budapest, Huszár utca 8. mfszt./5.
képviselő: Bakó Miklós Lászlóné
Gyógyíthatatlan betegségben szenvedő, mozgássérült, balesetet vagy maradandó sérülést szenvedett, valamint fogyatékossággal élő emberek megsegítése, gyógyulásukhoz, gyógyíttatásukhoz anyagi és eszköz támogatás. ... >>

Fájdalom Alapítvány

(intézményi,egészségügyi)

1076 Budapest, Péterfy Sándor 8-12.
képviselő: Rácz Edit dr., Soós Erika
Krónikus fájdalomban szenvedő daganatos és nem daganatos betegek ellátásának megsegítése, a Péterfy Sándor utcai Kórház Fájdalom Ambulanciáján folyó tevékenység támogatása. ... >>

Fehér Főnix Egészségmegőrző és Prevenciós Közhasznú Egyesület

(egészségügyi,oktatási)

1074 Budapest, Szövetség u 39. 3/27.
képviselő: Dr. Xantus Gábor (elnök) együttes, Sóhajda András ( alelnök) együttes, Xantus Rita (titkár) együttes
Korszerű egészségmegőrzés lehetőségeinek bemutatása, prevenciós lehetőségek továbbfejlesztése, tudományos munka, továbbképzések, konferenciák tartása, belső folyóirat ... >>

Fiatalok Bűnmegelőzési Egyesülete

(egészségügyi,oktatási,szociális,egyéb)

1074 Budapest, Hársfa u. 17.
képviselő: Semeniuk Szabolcs
A fiatalkorúak jogkövetésre, törvények betartására történő nevelése; bűnmegelőzés; a gyermek- és fiatalkorúak bűnözésben való részvételi arányának csökkentése érdekében új megelőzési módszerek kutatása, terjesztése.

A fiatal korosztály felkészítése, hogy a bűzözéssel együtt kell élnie, de az áldozattá, szenvedélybeteggé válás lehetőségét megfelelő magatartási formákkal jelentősen csökkentheti. Drogprevenció. A leselkedő veszélyekre történő figyelem felhívása, e veszélyek megelőzése, megszakítása, elhárítása, a bekövetkezett cselekmény utáni teendők, lehetőségek ismertetése.

A rendőrség és a pedagógusok közös munkájával a tanulók, a felnövekvő generáció felelősségteljes életre és tudatra nevelése. A generációs problémák oldása; szüleikkel, tanáraikkal, barátaikkal szembeni tiszteletre nevelés.

A közbiztonság javítása érdekében a személy- és vagyonőri képzésben való részvétel. A rendőri bűnmegelőzési tevékenység hatékonysága növelésének támogatása. ... >>

Fogtechnika a XXI. Századért Alapítvány

(egészségügyi)

1074 Budapest, Hársfa u. 12.
képviselő: Csemez András ketten együtt, Mestyán Frigyes ketten együtt, Szimler Ferenc önállóan
A fogtechnikusok szakmai fejlődésének segítése, egészségügyi, szociális és egyéb módon való támogatása. ... >>

FORTIS-T Sportegyesület

(sport,egészségügyi)

1072 Budapest, Akácfa utca 10. IV./5.
képviselő: Bene Izidorné, Tóthné Kósa Erika Katalin
elsősorban tenisz és más szabadidő jellegű sporttevékenység, továbbá a lehetőségek függvényében mozgásszervi betegségben szenvedők sportolási lehetőségeinek elősegítése. ... >>

Fővárosi Önkormányzat Péterfy Sándor utcai Kórház- Rendelőintézet Diabetes Szakrendelő Alapítvány

(intézményi,egészségügyi)

1076 Budapest, Péterffy Sándor u. 8-20.
képviselő: Dr. Fövényi József, Dr. Lehotkai Lajos
A "B" Belosztályon folyó diabetológiai, klinikai, kutató, oktató és továbbképző tevékenység támogatása. ... >>

Gabona-és Malomipari Dolgozók Szociális,Egészségügyi és Képzési Alapítványa

(egészségügyi,oktatási)

1078 Budapest, Murányi u. 1. IV.em.14.
képviselő: Giczi Kálmánné, Szalay Gyula
A Gabona és Malomiparban dolgozók, nyugdíjasok, azok családtagjai szociális támogatása. ... >>

Gospel Közhasznú Alapítvány

(természetvédelem,egészségügyi,szociális)

1074 Budapest, Vörösmarty utca 17. fszt./2.
képviselő: Czeglédi Szilárd, Doncsecs Ildikó, Márkus Szilárd, Takách Géza, Van Laar Paulus Hans a kuratórium elnöke
A társadalom hátrányos helyzetű csoportjainak ? így különösen, de nem kizárólagosan hajléktalanoknak, időskorúaknak, prostituáltaknak, szenvedélybetegeknek, mentálhigiénés problémákkal küzdőknek, hátrányos helyzetű fiataloknak, szociálisan rászorulóknak ? illetve egyéneinek különböző formában anyagi, természetbeni, illetve lelki támogatást nyújtson. ... >>

Guest House Alapítvány

(egészségügyi,szociális)

1071 Budapest, Városligeti fasor 45.
képviselő: Ackermann Kálmán, Szakács István Balázs
A magyar katolikus egyházi személyek részére a különféle szenvedélybetegségek megelőzésének az elősegítése, a szenvedélybeteg személyek gyógyításának támogatása. ... >>

Gyógyszerrel az Egészségért Alapítvány

(egészségügyi)

1074 Budapest, Vörösmarty utca 10. /b. fszt./1.
képviselő: Dr. Berényi Tamás
Az akkut jellegű betegellátás és az intenzív terápiás medicina diagnosztikus, terápiás és kutatási szintű támogatása, a modern pharmacologia gyakorlati bevezetésének támogatása. ... >>

Gyógyulás Reményében Alapítvány

(intézményi,egészségügyi)

1071 Budapest, Peterdy utca 18. 2/3.
képviselő: Király Mária
a vak és gyengén látó gyermekek megsegítése, életminőségük és gyógyításuk anyagi és mentális feltételeinek javítása. Betegen, hátrányos helyzetben élők segítése, kórházak, szociális intézmények felszereltségének javítása ... >>

Hajlék Misszió Alapítvány

(egészségügyi,szociális)

1074 Budapest, Vörösmarty utca 17.
képviselő: Barta Zsolt, Czeglédi Szilárd, Kovács József, Menich András, Nyírő Zoltán
A hátrányos helyzetű csoportok (hajléktalanok, munkanélküliek, szenvedélybetegek, etnikai kisebbségek, tartósan megélhetési gondokkal küzdők) társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése. Lelki segítségnyújtás, hajléktalanok támogatása. ... >>

Harc az Életért Alapítvány

(intézményi,egészségügyi)

1077 Budapest, Dohány u. 58-62.
képviselő: Balázs Valéria, Szabóné Balog Beatrix
Az állami és önkormányzati fenntartású kórházak és más egészségügyi intézmények szolgáltatásai, az egészségügyi ellátás színvonalának emelése érdekében pénzbeli és egyéb támogatások gyűjtése. A társadalombiztosítás által nem, vagy csak részben finanszírozott, de orvosilag indokolt egészségügyi beavatkozások (műtétek, műtétnek minősülő eljárások, gyógyszerek és gyógyhatású anyagok stb.) anyagi fedezetének megteremtése elősegítése. Azon betegek ellátása javítása, gyógyíttatásuk elősegítése, illetve az életminőségük javítása pénzügyi háttere megteremtése, akiknek ezt a szolgáltatást az állami egészségügyi szolgáltatás nem, vagy csak részben tudja finanszírozni. ... >>

Határon Túli Magyarok Információs Központja Alapítvány (HTMIK Alapítvány)

(egészségügyi,kulturális)

1077 Budapest, Jósika u. 26. fszt. 3/b.
képviselő: dr. Balassa Zsófia
A határon túli magyarok részére lehetővé tenni minden olyan kulturális, gazdasági, egészségügyi, nevelést és társadalmi beilleszkedést segítő információ elérését, amelyhez egyébként nehezen juthatna hozzá. ... >>

Iránytű Egyesület

(egészségügyi)

1072 Budapest, Rákóczi út 38.II/7.
képviselő: Adorján Krisztián ... >>

Kék Madár Szárnyai Alapítvány

(egészségügyi)

1074 Budapest, Csengery utca 12. V./1.
képviselő: Bojtos Erzsébet
Humán és anyagi támogatás nyújtása azoknak, akik önzetlenül segítenek az arra rászorulóknak. ... >>

Kelet-európai Missziós Kultúrház Alapítvány

(egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális)

1072 Budapest, Erzsébet körút 15.
képviselő: Lim Dong Taek
A keresztény értékrenden keresztül megvalósított oktatási, kulturális tevékenységek kifejtése, hátrányos helyzetű emberek támogatása, segítése, integrációjuk megvalósítása, elsősorban az alábbi közérdekű célokon keresztül:
Elsősorban romák részére keresztény misszió létrehozása működtetése; Roma gyerekek tanítása keresztény erkölcsök szerint; Hátrányos helyzetű emberek képzése, oktatása, szakmába állásának elősegítése; Szívbeteg gyermekek támogatása az alapítvány lehetőségeihez mérten mind anyagilag, mind lelkileg. ... >>

Kiút Szociális és Mentalhigiénés Egyesület

(egészségügyi,szociális)

1077 Budapest, Wesselényi utca 17. IV./4.
képviselő: Dr. Bodor György, Kölesné Bukovics Zsuzsanna, Németh Bernadett
A szociális helyzetük, valamint vallási és etnikai hovatartozásuk, betegségük miatt hátrányos helyzetű, valamint társadalom perifériájára szorult emberek segítése, erkölcsi és anyagi támogatása - azaz egészségmegőrző, betegségmegelőző, egészségügyi rehabilitációs, szociális, családsegítő tevékenység végzése, valamint ezen területen tudományos kutató és oktató tevékenység kifejtése. ... >>

Kötőjel Szociális és Egészségügyi Alapítvány

(egészségügyi)

1073 Budapest, Akácfa u. 61.
képviselő: Horváthné Kardos Anna
A szociálisan rászorultak közvetlen és közvetett támogatása. ... >>

Lajo-S-port Team Sportegyesület Közhasznú Társaság

(sport,egészségügyi,oktatási)

1071 Budapest, Peterdy utca 24. I/1.
képviselő: Nagy Lajos
A sportegyesület célja a rendszeres sportolás, testedzés, felüdülés a karate és egyéb küzdősportokban.
Versenyzés biztosítása, ezen igények felkeltése, tagjainak nevelése, a társadalmi élet és az öntevékenység kibontakoztatása, tagjai testkultúrájának magasabb színvonalra történő emelése.
Egészségmegőrzés, betegségmegelőzés a sport révén.
Ifjúság edzése a küzdősportokban
Tehetség gondozás. ... >>

Lélek-Hang Egyesület

(egészségügyi)

1076 Budapest, Garay utca 7. I/14.
képviselő: Szőke Zsolt
A pszichés betegek érdekeinek képviselete. ... >>

Lélekkel a Szívbetegekért Alapítvány

(természetvédelem,egészségügyi)

1073 Budapest, Dob utca 92. fszt./2./B
képviselő: Antal László, Bodzán Lajos
A szív és érrendszeri rendellenességgel született, illetve ilyen rendellenességgel rendelkező újszülöttek, gyermekek és felnőttek anyagi és természetbeni támogatása. ... >>

LIGA az Agyi Érbetegségek Ellen

(egészségügyi)

1077 Budapest, Rózsa utca 8. fszt./4.
képviselő: Hannibálné Völgyes Krisztina
Egyesítse a társadalom erőit a stroke megelőzésére, a betegek rehabilitációjára, az egészségügyi nevelésre úgy, hogy ezen tevékenység támogatóit szervezetbe tömöríti. ... >>

Live Again! Élj Újból Rákellenes Alapítvány

(egészségügyi)

1074 Budapest, Dohány u. 46. félemelet 5.
képviselő: Petrusz János dr.
A daganatos betegségek megelőzésében, kezelésében és gyógyításában alkalmazható új gyógyszerek és gyógyhatású anyagok kifejlesztésének elősegítése, szakmai és népszerű tudományos propaganda kifejtése. ... >>

Maecenator Kutatás-támogató Alapítvány

(egészségügyi)

1073 Budapest, Erzsébet krt.13.
képviselő: Békési Gábor Dr. (együttesen), Szandányi Judit Dr. (együttesen)
Tudományos, elsősorban orvostudományi kutató munka támogatása. ... >>

Magyar Buiatrikusok Társasága

(egészségügyi,egyéb)

1078 Budapest, István út 2.
képviselő: dr. Szenci Ottó
A hazai, kérődzőkkel foglalkozó kutatások segítése, továbbá az elért hazai és külföldi eredmények eljuttatása a gyakorló állatorvosokhoz és minden érdekelt agrárszakemberhez. Rendezvényeket szervez a szarvasmarha-, juh- és kecskebetegségek, anyagforgalmi és szaporodási zavarok és a termelést befolyásoló lehetőségek terén elért eredmények ismertetésére és népszerűsítésére. Szakmai konzultációt, tanácsadást szervez, az erre vonatkozó jogszabályok keretei között eseti, vagy állandó kiadványt ad ki a vázolt témakörök anyagaiból. ... >>

Magyar Védőnők Egyesülete / Hungarian Association of Mother, Child and Public Health Nurses

(egészségügyi,oktatási,kulturális,érdekképviselet)

1073 Budapest, Akácfa utca 56. fszt./4.
képviselő: Csordás Ágnes Katalin
a védőnők szakmai érdekeinek képviselete;
-egészségmegőrző, betegségmegelőző, egészségnevelő, ismeretterjesztő tevékenység az anya-, gyermek-, ifjúság-, nő-, és családvédelem területén, lakossági fórumok szervezése;
-a védőnők szakmai fejlődésének biztosítása oktatás-, továbbképzések, vitafórumok szervezése, tudományos tevékenység folytatása;
-egészségnevelési feladatok ellátása, különös hangsúllyal a magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségek kulturális hagyományaihoz igazodó egészségügyi és szociális helyzetéhez igazodóan;
-kapcsolattartás a törvényhozó-, államigazgatási., felügyeletei-, érdekképviseleti-, szakmai intézményrendszerekkel, civil szervezetekkel, célszerinti nemzetközi szervezetekkel. ... >>
1. oldal 2. oldal