Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Budapest VI. ker természetvédelem civil szervezetek


Találatok száma: 46
1. oldal

Belső Mosoly Közhasznú Egyesület A Természetes Életmódért

(természetvédelem,oktatási)

1063 Budapest, Szív utca 9.
képviselő: Spala Korinna elnök
Az egészséges és a természettel harmóniában levő életvitel és szemléletmód kialakításának elősegítése. ... >>

BROKERNET JÖVŐ ALAPÍTVÁNY

(sport,természetvédelem,oktatási,szociális,kulturális)

1068 Budapest, Benczúr utca 44..
képviselő: Kósa Erika
Az alapító meggyőződése, hogy a magyar társadalomnak feladata és az eljövendő nemzedékeknek érdeke a meglévő értékek megőrzése a legfiatalabb generáción keresztül. Az alapítvány feladatai közé kell, hogy tartozzon ezen értékmegőrzés elősegítése. Az ember és környezete harmonikus kapcsolatának kialakítása, a környezet egészének, valamint elemeinek és folyamatainak magas szintű, összehangolt védelme, a fenntartható fejlődés biztosítása érdekében. A természeti értékek és területek, tájak, valamint azok természeti rendszereinek, biológiai sokféleségének általános védelme, megismerésének és fenntartható használatának elősegítése, továbbá a társadalom egészséges, esztétikus természet iránti igényének kielégítése. A természetvédelem hagyományainak megóvása, eredményeinek továbbfejlesztsée, a természeti értékek és területek kiemelt oltalma, a meglévő értékek megőrzése, fenntartása és fejlesztése a legfiatalabb generáción keresztül. A kulturális tevékenység, a művészeti (irodalmi, képzőművészeti, előadó-művészeti tevékenység, stb.) alkotások, a sport támogatásával szolgálja a magyar és egyetemes szellemi és kulturális értékek közvetítését. A pénz, tőkepiaci ismeretekre történő nevelés, oktatás, a pénz, a tőkepiaci műveltség gyarapítását elősegítő termékek színvonalas közvetítése. Az egészségmegőrzés elősegítése, véradások szervezése. Karitatív tevékenység. Pályázatok kezdeményezése. Tudományos, szakmai konferenciák szervezése. Írásos anyagok kiadása, terjesztése. Rendezvények szervezésének támogatása. ... >>

CSI (Nemzetközi Keresztény Szolidaritás)- Magyarország Alapítvány

(természetvédelem,oktatási,szociális)

1061 Budapest, Andrássy út 7.
képviselő: Bánki Zsolt István, Farkas Olivér, Gelley Anna Melinda, Németh Géza, Szörényi László
Az egész világon a következők biztosítása: a humanitárius segélyezés és segítségnyújtás az alábbi szükséget szenvedő emberek részére. Vallási elnyomás áldozatai, elnyomott gyermekek, természeti vagy emberi tevékenységből származó katasztrófák áldozatai. A háborús (beleértve a polgárháborút és más erőszakot) áldozatai részére sürgősségi orvosi ellátásnyújtása. Minden ember jogainak hatékony védelme világszerte a következő területeken: a) gondolat szabadsága, b) lelkiismereti szabadság, c) vallásszabadság, mely magába foglalja a vallás szabadságát az oktatás, a vallásgyakorlás és a vallási szokások területén, az ENSZ nemzetközileg elfogadott Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata 18. cikkelye szerint. Menekültek és hontalanok, szenvedő és kitaszított emberek részére oktatás, anyagi segítségnyújtás, támogatás és védelem biztosítása bárhol a világon. Az elnyomottak és elraboltak szabadságának biztosítása az egész világon. ... >>

Disputa a Kulturált Politizálásért és a Demokratikus Intézményrendszer Fejlesztéséért Alapítvány

(természetvédelem)

1067 Budapest, Teréz krt.23.
képviselő: Téglás Sándor
A magyarországi politikai kultúra fejlesztéséhez való hozzájárulás, részvétel a demokratikus intézményrendszer ápolásában, fejlesztésében, fenntartásában. Célja a demokrácia tartalmának gyakorlati átvitele a köztudatba és a kultúrált politizálás meghonosítása Magyarországon. Az alapítvány segítséget kíván nyújtani abban, hogy az állampolgárok mindenkor véleményt nyilváníthassanak az ország politikai eseményeiről, a magyarországi politikai struktúráról és a demokratikus intézmények működéséről, valamint lehetőséget kíván biztosítani arra, hogy a demokratikus politikai kultúra általánossá váljék. Ennek érdekében az alapítvány előadásokat, politikai vitafórumokat szervez, ahol a megjelentek demokratikus keretek között vitathatják meg az aktuális politikai eseményeket, a hazai politika lehetséges irányvonalait és fejlődésének támpontjait. Az alapítvány célja megvalósítása érdekében szórólapokat, kiadványokat, programfüzeteket szerkeszt és terjeszt, valamint támogatást nyújt a célja megvalósítását elősegítő természetes és jogi személyeknek. Az alapítvány későbbi célja, hogy - amennyiben a csatlakozó támogatók hozzájárulása, illetve a pályázati, szerződéses formában elnyert összegek ezt lehetővé teszik - tágabb keretek között megvalósítsa a korábbi célt, azaz konferencia keretében biztosítani a politikai véleménynyilvánítás lehetőségét, felvegye a kapcsolatot hasonló célú hazai és nemzetközi szervezetekkel, külföldi utakat szervezzen más demokráciák intézményrendszerének megismerése céljából. ... >>

ÉLŐKÉP MŰVÉSZETI Közhasznú Egyesület

(intézményi,természetvédelem,kulturális)

1063 Budapest, Szív u. 3-5. III.32.
képviselő: Bérczi Zsófia
Az egyesületekre vonatkozó jogszabályok megtartásával látványszínházi, képzőművészeti, utcaszínház előadások és akciók létrehozásának támogatása. Vizuális színház műfajának népszerűsítése. A nemzetközi kulturális események, látványok és utcaszínházi fesztiválok, illetve vizuális rendezvények szervezése, támogatása Magyarországon. Építhető-bontható kulturális objektumok építésének elősegítése Magyarország és a világ különböző városainak terein vagy más eredeti helyszíneken, melyek alkalmas speciális, összetett előadások, kiállítások és akciók megvalósítására, "képzőművészeti szerepjátékok" támogatása, új irányt adva ezzel a magyar előadóművészeknek. Célul tűzi ki továbbá az Egyesület különleges épített vagy természetes helyszínek felkutatását, ott előadások, kiállítások és akciók létrehozásának helyszínek felkutatását, ott előadások, kiállítások és akciók létrehozásának támogatása. ... >>

FÉSZEK Természetvédő és Közösségi Életforma Egyesület

(természetvédelem,környezetvédelmi)

1067 Budapest, Csengery u. 62/b. fszt.1.sz.
képviselő: Bolya István elnök, Zoltán Éva főtitkár ... >>

GYERE Rekreációs és Sporttevékenységgel Gyemekeinkért Alapítvány

(sport,természetvédelem,egészségügyi,oktatási,kulturális)

1062 Budapest, Andrássy út 61. 2./9.
képviselő: Somogyi János
Az 1997. évi CLVI. törvény 26. § c. pontjában írt és az ott használt számozással jelölt alábbi tevékenységek: Egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító, egészségügyi rehabilitációs tevékenység. Tudományos tevékenység, kutatás. Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés. Kulturális tevékenység. Kulturális örökség megóvása. Természetvédelem, állatvédelem. Gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek és ifjúsági érdekképviselet. Sport, a munkaviszonyban és a polgári jogi jogviszony keretében megbízás alapján folytatott sporttevékenység kivételével. Közhasznú szervezetek számára biztosított - csak közhasznú szervezetek által igénybe vehető ? szolgáltatások. Az alapítvány a gyermekek egészségéért, egészségvédelmének előmozdításáért jön létre. ... >>

Gyerekprogramok a Gyermekekért Alapítvány

(intézményi,sport,természetvédelem,oktatási,kulturális,egyéb)

1066 Budapest, Teréz körút 38. 1./132.
képviselő: Temesi Attila
Közintézmények, ezen belül kiemelten bölcsődék, óvodák, iskolák szabadidős- és sportrendezvényei megrendezésének támogatása és finanszírozása. Az alapítvány céljának megvalósulása érdekében kiemelten: nyílt - és gyermeknapok szervezése és finanszírozása; gyermekműsorok szervezése és finanszírozása; kulturális célú, ismeretterjesztő, valamint sporttáborok támogatása; lehetőségéhez képest bekapcsolódik a természetjáró egyesületek szervezési tevékenységébe; sérült és nem sérült gyerekek közös programjainak szervezése és támogatása. ... >>

Gyógynövény (Közhasznú) Egyesület

(természetvédelem,egészségügyi)

1066 Budapest, Zichy J. utca 39.
képviselő: Udvaros Márk
A tagok egészségének megőrzése, a betegségek megelőzése és gyógyítása természetes, tradicionális gyógymódokkal. Speciális természetgyógyászati vizsgálatok, a gyógynövényteák szakszerű alkalmazása. ... >>

Hallássérültek Esélyéért Alapítvány

(természetvédelem,szociális)

1068 Budapest, Benczúr utca 21.
képviselő: Podani János
A siket és nagyothalló személyek számára szociális célú pénzbeli, illetve természetbeni támogatás biztosítása; társadalmi rehabilitációjának, habilitációjának elősegítése. ... >>

Három Kő Vadásztársaság Uppony

(természetvédelem,egyéb)

1062 Budapest, Andrássy út 83-85. fszt./13.
képviselő: dr. Miklosics István
A vadgazdálkodást, a tagság vadászati lehetőségeit elősegítő társulásnak, közös vállalkozásnak, alapnak tagja legyen. Tagjaira a jogszabályokkal és a közgyűlés által elfogadott szabályzatokkal, határozatokkal összhangban álló kötelezettségeket állapítson meg. A vadgazdálkodást és a vadászatot a mező- és erdőgazdálkodás érdekeivel, valamint a környzet- és természetvédelemmel összhangban gyakorolni, tagjai részére a vadászati lehetőséget biztosítani. ... >>

Játék Céh Egyesület

(természetvédelem,kulturális)

1062 Budapest, Podmaniczky utca 85. I/4.
képviselő: Bánóczi Lídia, Gera Klára, Hellenbach Gabriella
szellemi műhely létrehozása, mely a népi és kézműves hagyományok megőrzését, kutatását, tovább élését és az egyedi tervezésű, magas színvonalú kézműves kivitelezésű, természetes anyagokból készült tárgyak népszerűsítését tekinti fő feladatának. ... >>

Kinizsi Természetbarát Egyesület

(természetvédelem)

1068 Budapest, Városligeti fasor 44.
képviselő: Kovalik Béla ... >>

Kreatív Vállalkozók Szövetsége

(természetvédelem,érdekképviselet)

1061 Budapest, Király utca 26.
képviselő: Dr. Szilágyi Géza
Természetes és jogi személyek összefogása olyan új műszaki megoldások kidolgozására és megvalósítására, amelyek elsősorban a környezetvédelmet és az egészségesebb emberi környezet kialakítását segítik elő. Ennek érdekében a szövetség magyarországi és Európai Uniós pályázati lehetőségek feltárását végzi el, valamint a pályázatok elnyeréséhez kapcsolódó szaktanácsadás megszervezését és koordinációját vállalja fel.
A vissza nem térítendő kifizetett közpénzek hatékonyságának elemzése, a hazai és európai beruházások elkezdése előtt anyagnormák és munkaidőnormák értékeinek megállapítása. ... >>

Magyar Barlangi Búvár Mentőszolgálat

(természetvédelem,egészségügyi,oktatási)

1065 Budapest, Dessewffy u. 13.
képviselő: Dóra Gyula, Kovács György
Felkészülés és készenlét esetleges víz alatti zárt térben ( bar- lang, roncs, víz alatti műszaki létesítmény ) történt balesetek ke- zelésére és megoldására. Speciális búvártevékenységgel összefüggő helyzetek megoldása, károk események felmérése, állagmegóvás, mű- szaki mentés olyan esetekben is amelyek fokozottan specializált technikai tudást, felszerelést igényelnek. A víz alatti barlangku- tatás, barlangi búvármerülések biztonságtechnikai követelményrend- szerének, alapelveinek kidolgozásának, korszerűsítésének segítése, oktatása. A barlangok és képződményeik természetes állapota megőr- zésének elősegítése, a barlangi természet- és környezetvédelem szolgálata. ... >>

Magyar Biokultúra Szövetség

(természetvédelem,érdekképviselet,egyéb)

1061 Budapest, Anker köz 2-4. 3. emelet
képviselő: Czeller Gábor elnök
Az ember és a természeti környezet harmonikus kapcsolatainak minden téren történő fejlesztése. Az ezzel foglalkozó társadalmi szervezetek tevékenységének összehangolása. ... >>

Magyar Infokommunikációs Szakjogászok Egyesülete

(természetvédelem,egyéb)

1064 Budapest, Király utca 24. I./7.
képviselő: dr. Dzsinich Gergely Dániel
Az Egyesület célja az információs és kommunikációs technológiai ( továbbiakban IKT) szektorhoz kapcsolódó speciális jogi képzettséggel rendelkező jogászok, valamint az infokommunikációs jog fejlesztéséért elkötelezett más természetes személyek és szervezetek szakmai összefogása, ezen speciális jogterület és a kapcsolódó jogi tudatosság fejlesztése, a jogterület elismerésének növelése. ... >>

Magyar Olimpikonokért Közhasznú Alapítvány

(sport,természetvédelem,oktatási)

1067 Budapest, Teréz krt. 8.
képviselő: Nádasi Attila
Fiatal sporttehetségek anyagi és természetbeni támogatása, reménybeli olimpikonok ösztönzése, segítése. ... >>

Magyar Szocialista Párt

(természetvédelem,érdekképviselet)

1066 Budapest, Jókai utca 6.
képviselő: Brecskáné Nagy Mária, dr. Balogh András, Mesterházy Attila, Puch László
Mint szociáldemokrata párt, a magyarság történelme során felhalmozódott nemzeti és baloldali értékek, társadalmi célok örököse és letéteményese. Tevékenységében épít a magyar és a nemzetközi szocialista, szociáldemokrata mozgalmak maradandó elveire. A nemzetközi szocialista-szociáldemokrata mozgalom része, tagja a Szocialista Internacionálénak és mint az Európai Unió tagállamában tevékenykedő párt tagja az Európai Szocialisták Pártjának. Vállalja és vallja a szociáldemokrata pártok nemzetközi közösségének értékeit. Együttműködik más szocialista-szociáldemokrata pártokkal, különösen az Európai Unión belül. A béke és a biztonság, a demokratikus nemzetközi kapcsolatok, a kiegyensúlyozott gazdasági fejlődés, valamint a nemzeti kisebbségek jogainak érvényesülése érdekében elkötelezett híve a demokratikus országok összefogásának és szövetségeinek. Segíti Magyarország felzárkózását a fejlett országokhoz. Mindezek során képviseli a nemzet érdekeit, óvja a magyar kultúrát, a magyarság önazonosságát. Olyan társadalom megteremtését tartja céljának, amely a szabadság, az egyenlőség, az igazságosság és a szolidaritás értékein alapul. Törekvéseit a társadalom többségének támogatásával, továbbá a természeti és az épített környezetért viselt felelőséggel kívánja megvalósítani. Vállalja a saját munkájukból élők, valamint mindazok érdekeinek politikai képviseletét, akik azonosulnak a párt értékeivel és céljaival. Határozottan fellép a jogfosztottság és a kiszolgáltatottság minden formája és megnyilvánulása ellen. Kiáll a nemzeti és az etnikai kisebbségek jogainak érvényesülésért. Küzd a szegénység és az elmaradottság felszámolásáért, a társadalmi egyenlőtlenségek csökkentéséért. Alapvető célja, hogy mindenkinek legyen lehetősége és esélye élete minőségének javítására, a korszerű tudás megszerzésére és hasznosítására, hogy minden ember olyan közösségben élhessen, ahol sorsát tudása és teljesítménye határozza meg. ... >>

Magyar Természetbarát Szövetség

(természetvédelem,érdekképviselet)

1065 Budapest, Bajcsy-Zs. 31.
képviselő: Duró Imre, Szabó Imre
A szövetség célja, hogy a természetjárás útján elősegítse az egészséges életmód kialakítását és elterjesztését, a természet védelmét és az ezekhez szükséges feltételek biztosítása. ... >>

Nemzetközi Turisztikai Teniszverseny Alapítvány

(sport,természetvédelem,kulturális)

1061 Budapest, Andrássy út 2.
képviselő: Deák János, Dr.Endrényi István, Dr.Láng János, Flesch Tamás, Hertzka András titkár, Imre Lajos, Meszter László, Murányi Péter, Révész László
Teniszversenyek szervezése, a sport és turizmus kapcsolatának elmélyitése. Az egészséges életmód, az országok közötti sportbarátság erősítése, a résztvevőkkel Magyarország kulturális, természeti és történelmi kincseivel való megismertetése. ... >>

Non-Profit Alapítvány

(sport,természetvédelem,egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális)

1068 Budapest, Felsőerdősor utca 11. fszt./3.
képviselő: Csontosné Gyergyói Ildikó, Kenderessy Attila, Rabi Béla
A magyarországi egyesületek információs és tájékoztató fórumának megteremtése. A magyarországi betegségmegelőző és gyógyító, tudományos, kutatási, környezetvédelmi, természetvédelmi, kulturális, oktatási, diák - és tömegsport, vallási célt, a közrend, a közbiztonság védelmét, az öregek és hátrányos helyzetűek, illetőleg a magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a határon túli magyarsággal kapcsolatos előbbi célok megvalósítását, menekültek megsegítését, a törvényhozói munka segítését szolgáló, továbbá más célokat követő alapítványok, egyesületek és egyéb non-profit szervezetek tevékenységének támogatása. A célok elérése érdekében információs rendszer megteremtése és működtetése, információs és kulturális írott és elektronikus kiadványok megjelenésének támogatása és elősegítése, kutatói tevékenység szervezése, a törvényhozói munka segítése, támogatása és elősegítése, tájékoztató, oktató és tanácsadó szolgálat kialakítása, működtetése és támogatása. Szociálisan a munkaerő piacon hátrányos helyzetben lévő személyek, illetve azok szervezetei, vagy az e célokat szolgáló szervezetek segítése. A nonprofit szektor fejlődésének elősegítése, média és egyéb közhasznú szervezetek által igénybevehető szolgáltatások révén. Kulturális tevékenységek végzése, kulturális emlékek, ezek közül kiemelten a kulturális örökség és műemlékek megőrzése és védelme. Az alapítvány a szociális és munkaerő piacon hátrányos helyzetben lévő személyek segítése során, hatékonyan kívánja előmozdítani a tartósan és időszakosan munkanélküliek munkához juttatását. Az alapítvány célja elérése érdekében a 74.40.TEAOR számú Munkaerő toborzás, -közvetítés megnevezésű tevékenységet is folytatni kívánja. ... >>

Pilisi Igaz Szalonkavadászok Egyesülete 1982

(természetvédelem,kulturális)

1061 Budapest, Andrássy út 6. I./2.
képviselő: Miklós László
Az 1982-ben létrejött Igaz Szalonkavadászok Klubjának hivatalos formában való megalakítása, tisztelgés a néhai vadászbarátok előtt, a szalonkavadászat hagyományainak ápolása. A természetet óvó, tisztelő, etikus vadászat népszerűsítése. ... >>

Polgári Hermina Alapítvány

(természetvédelem,kulturális)

1062 Budapest, Lendvay utca 28.
képviselő: Sunyovszky Szilvia
Értelmiségi fórum létrehozása és működtetése, párbeszéd kezdeményezése - a magyar nemzeti kultúra ápolásának és fejlesztésének lehetőségeiről, - a morális megújulás fontosságáról, a társadalom közösségi szerkezetének újjáépítéséről, - a természet és környezet védelméről, a települési és építészeti értékek megóvásáról, - a magyar gazdaság kibontakozási irányairól, a hazai vállalkozások lehetőségeinek bővítéséről, - a nemzeti érdekű közéleti tevékenységről, és sz ezt szolgáló szervezeti-intézményi modellekről, valamint a közéleti aktivitás növeléséről. ... >>

Romák Európáért Közhasznú Alapítvány

(természetvédelem,kulturális)

1067 Budapest, Teréz körút 41.
képviselő: Weimper Dóra
A Roma kultúra felszínre hozásával és megmutatásával megteremteni a Romák teljes egyenjogúságát az Európai Társadalomban. A Romák a természettel való közvetlenebb kapcsolatuk által az európai ökológiai egyensúly helyreállításában vezető szerepet töltsenek be. Az európai építészeti arculat helyreállítása, a több évszázados európai építészeti örökség feltárása, megőrzése, helyreállítása. A Romák alkotó és cselekvő részvételével és megjelentetésével megmutatni Európa gazdagon összefonódó, sokszínű zenei, építészeti és filmkultúráját a modern tömegkommunikációs eszközök (pl. TV, rádió internet) révén. ... >>

Szakmai Középiskolásokért Kulturális Egyesület

(intézményi,természetvédelem,oktatási,szociális,kulturális)

1068 Budapest, Rippl Rónai utca 26.
képviselő: Székely Tamás
A tanórákon kívüli nevelésben az egészségnevelés, a drog-prevenció, a környezeti nevelés, illetve a környezetvédelem előtérbe helyezése, az iskolai agresszió megakadályozása és a bűnmegelőzés érdekében ismeretterjesztés, valamint a tanórákon kívüli tevékenységekben a fentiek hangsúlyozása. Az egyesület célja a halmozottan hátrányos helyzetű diákok segítése természetbeni és nem természetbeni juttatások révén. ... >>

Szellemi Környezetvédelemért Alapítvány

(természetvédelem)

1061 Budapest, Andrássy u. 125.
képviselő: Dr.Jurányi Benedek, Mészáros László
A környezetbarát, az egyéni közösség és a természeti erőforrásainkal takarékosan bánó fejlődés szemléleti feltételeinek erősítése. ... >>

Szent-Györgyi Albert Alapítvány

(természetvédelem,egyéb)

1062 Budapest, Bajza u. 54.
képviselő: Salga Ilona Erzsébet
Az alapítvány célja, hogy a természettudományok, műszaki tudományok fiatal, 35. éven aluli művelői körében a tudományos kutatómunka feltételeinek javítását, ösztönözzön a magyar-orosz és utódállamok között tudományos együttműködés javítására a két ország műszaki és természettudósai közötti kapcsolatok bővítésére. ... >>

Telepesek - Társadalmi Múzeum Alapítvány

(természetvédelem,oktatási,kulturális)

1061 Budapest, Székely Mihály u. 9.
képviselő: Dr. Saád József, Pergéné Szilágyi Zsuzsanna
Az 1950. júniusában létesített és 1953. nyarán-őszén felszámolt nyolc hortobágyi és négy nagykunsági zárt kitelepítő tábor emlékének megőrzése és ápolása, tárgyi dokumentumainak gyűjtése, nyilvántartásba vétele és bemutatása. A korabeli szóhasználatban "telepesek" néven ismert táborlakók életének, mindennapjainak történetszociológiai feldolgozása és ennek kapcsán törekvés arra, hogy az a társadalomtörténeti képzés, ismeretterjesztés részét képezze. A múlt század ötvenes éveiben a Hortobágyon és a Közép- Tisza-vidék szikest tájain beindított természetátalakító programok, tervgazdasági kísérletek társadalmi és ökológiai természetátalakító programok, tervgazdasági kísérletek társadalmi és ökológiai következményinek tanulmányozása és tudatosítása. A táj- és népkutatás, szociográfiai, hely- és tájtörténeti kutató munka, mint magyar művelődéstörténeti hagyomány ösztönzése elsősorban a kitelepítéssel érintett településekben, illetve az egykori telepesek táborterületeinek körzeteiben. A kitelepítés okozta deklasszálás következményeinek és a deklasszáltak túlélési, érvényesülési stratégiáinak feltárása az érintett generációk életútjainak követésével. A kitelepítettek etnikai, vallási hovatartozása, társadalmi státusa, életvitele tekintetében különböző csoportok soros együttélésének, egymásrautaltságának tanulmányozása és ehhez kapcsolódóan a tolerancia és nyitottság jelentőségének tudatosítása a mindennapi társadalmi érintkezésekben. Fenti témakörökben konferenciák, találkozók, előadások, tanfolyamok, kiállítások szervezése, emlékhelyek megjelölése és gondozása, könyvek és tanulmányok megjelenésének, terjesztésének elősegítése, gyűjtemények létrehozása és azok tanulmányi célzatú hozzáférhetőségének biztosítása. ... >>

Tengeri Só Alapítvány

(sport,természetvédelem,oktatási,egyéb)

1066 Budapest, Jókai u. 28.
képviselő: Brankovits István
A hazai élővilág és Magyarországon még kevéssé ismert tengeri élővilág szélesebb körű megismertetése, valamint ennek érdekében folytatott oktatási, ismeretterjesztés, könyvkiadás, tudományos tevékenység és kutatás, a vizekkel kapcsolatos környezet- és természetvédelem, vízi sportok népszerűsítése, búvármúzeum létrehozása, a hazai ár- és belvízvédelem segítése. ... >>

Terézvárosi Vörösmarty Mihály Általános Iskoláért Alapítvány

(intézményi,természetvédelem,oktatási,egyéb)

1064 Budapest, Vörösmarty utca 49.
képviselő: Hajdu Hajnal, Némethné Márk Julianna
Az alapítvány célja, hogy segítse és támogassa a Vörösmarty Mihály Általános Iskolában folyó minden természetű oktató-, nevelő és szabadidős tevékenységet, s ezáltal biztosítsa az intézményben tanuló diákok, valamint az intézményben dolgozó pedagógusok színvonalas munkáját. ... >>

Természetbarát Házak Alapítvány

(természetvédelem)

1065 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky 31. II.em.3.
képviselő: Thuróczy Lajos ... >>

"Természeti Katasztrófák Károsultjaiért" Alapítvány

(természetvédelem,egyéb)

1061 Budapest, Andrássy út 4. III./10.
képviselő: Zimonyi Attila
segítséget nyújtson az elemi csapások által sújtott területen élőknek, az árvíz, belvíz, földcsuszamlás, földrengés, vihar és egyéb természeti jelenségek által okozott károk elszenvedőinek. ... >>

Természetjáró Fiatalok Szövetsége

(sport,természetvédelem,érdekképviselet)

1065 Budapest, Bajcsy-Zs. 31.
képviselő: Lehoczki Zoltán, Márton István
A Magyarországon működő, fiatalokat tömörítő, természetjárással is foglalkozó csoportok, szervezetek állandó tájékoztatása és a természetjáró tevékenység segítése. ... >>

Természetvédők Turista Egyesülete

(sport,természetvédelem)

1067 Budapest, Szondi utca 9. II./18.
képviselő: Fazekas Róbert, Ivicz Géza Józsefné, Mógor Gabriella
Sport és természetvédelem. ... >>

TSE Természetbarát Sízők Társasága

(természetvédelem)

1065 Budapest, Bajcsy-Zs.út 31.
képviselő: Kovács Attila ... >>

Újrakezdők Aranyfonala Karitatív Közhasznú Egyesület

(természetvédelem,egészségügyi,oktatási,szociális)

1065 Budapest, Lázár u. 5.
képviselő: Kelemen Tamás együttesen, Szatmáriné Csikós Judit /együttesen
Bármilyen okból rászoruló csoportok - így különösen idős, beteg, egyedülálló személyek, katasztrófák és bűncselekmények áldozatai és egyéb, társadalmilag elsettek - társadalmi egyenlőségének elősegítése, bármiféle megkülömböztetés nélkül tanácsadás; gyermek- és ifjúságvédelmi intézkedések; szociális pénzbeli juttatások megteremtése, természetbeni ellátás; élelem, ruhanemű és más, rászorultak életviteléhez szükséges ingóság juttatása; hivatalos jogvesztőkben való eligazodás segítése, levelek és beadványok megfogalmazása, pályázatok elkészítése, okmánybélyegek és költségek átvállalása, postafiók biztosítása. A munkaerő piacon hátrányos helyzetbe került rétegek, munkanélküliek képzésének, szakmai át- és továbbképzésének segítése tanfolyamok, előadások, továbbá e kérdéskört tárgyaló könyvek, időszaki lap, valamint egyéb nyomdai úton előállított audió-vizuális, illetve számítógépes kiadványok kiadásával, informatikai segédeszközök és adatbázisok biztosításával, közhasznú munkavégzés keretében történő foglalkoztatás. ... >>

Unis Help Egyesült Nemzetközi Segélyező Közhasznú Alapítvány

(természetvédelem,egyéb)

1064 Budapest, Podmaniczky utca 57. II/14.
képviselő: Szabó Károly
A természeti katasztrófák (özönvíz, jégeső, áradás, vihar, földrengés, aszály, stb.) miatt kárt szenvedett emberek terheinek enyhítése, a helyszínen való gyors és hatékony segítségnyújtás. E cél érdekében adományok gyűjtése, célba juttatása és szétosztása. Olyan közösségi webportál létrehozása, ahol az emberek folyamatosan tájékozódhatnak más segítségre szorulók aktuális kéréseiről és helyzetéről, és az Alapítvány segítségével közvetlenül juttathatnak el adományt a rászorulók részére. Az Alapítvány működése nem korlátozódik Magyarországra. ... >>

Útvadász Sí, Szabadidő és Kulturális Egyesület

(sport,természetvédelem,oktatási,kulturális)

1065 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 21. 1./10.
képviselő: Nyéky Imre
Sport és szabadidős programok, táborok, sí utak, kulturális rendezvények szervezése. Az egészséges életmódra nevelés, a sportos életmód fontosságának hangsúlyozása, ezen belül az aktív és a szabadidős sport népszerűsítése. A természeti értékek és szépségek megismertetése a társadalom minél szélesebb rétegei számára. Síoktatás szervezése, téli és egyéb sportszokásokkal kapcsolatos tanácsadás, tájékoztatás. ... >>

Vasutas Természetjáró Szövetség

(természetvédelem,érdekképviselet)

1062 Budapest, Andrássy út 73-75.
képviselő: Rósa László, Szentgyörgyi Tamás ... >>

Vitéz Nemeskéri Kiss Géza Természetvédő Vadásztársaság

(sport,természetvédelem)

1065 Budapest, Nagymező utca 3.
képviselő: Halmosi Ferenc gazdasági felelős, Sárosi Péter Gábor elnök
vadászati kultúra ápolása ... >>

Zöld Erdő Hagyományőrző és Szociális Egyesület

(intézményi,természetvédelem,kulturális,egyéb)

1062 Budapest, Lehel utca 5. I//22.
képviselő: Farkas Károly
hagyományőrző tevékenység szervezése (pl. rendezvények, régi kézműves foglalkozások felelevenítésének segítése);
természetjáró és természetvédelmi tevékenység;
művészek bemutatkozási lehetőségeinek szervezése (pl. kiállítások, koncertek);
kulturális programok közönségének szervezése (pl. színház, koncert, kiállítás és egyéb kulturális értéket képviselő épület, építmény megtekintése);
települések, civil szervezetek és vállalkozások közötti kapcsolatok fejlesztése;
nemzeti kisebbségek kulturális bemutatkozásának elősegítése, kapcsolatteremtés az anyaországokkal;
a hungarikumot vagy helyi értéket képviselő gasztronómia megőrzésének elősegítése;
a települési helyi értékek, tájház gyűjtemények gyarapításának elősegítése;
az egészséges életmód propagálása, felvilágosító előadások szervezése;
a szociális rászorulók támogatása (egyedi döntések alapján);
a romániai Gyergyói Medencére, Hargita hegyégre, Csíki medencére, valamint az Erdélyből eredő Maros, Körös és Tisza folyók vízgyűjtő területeire vonatkozó helytörténeti ismeretek ápolása, a hagyományok továbbvitelének elősegítése, romániai és magyarországi megismertetése;
a tevékenységi területére vonatkozó fejlesztési elképzelések kialakítása, véleményezése, értékelése, megvalósításuk elősegítése;
a klubélet szervezése. ... >>

Zsombor Természetjáró és Oktatási Alapítvány

(sport,természetvédelem,oktatási)

1067 Budapest, Podmaniczky 35. III.em.16.
képviselő: Szederkényi Róbert
A levegőszennyezett környezetben élők -elsősorban gyermekek- részére természetjárás, testmozgás, turisztikai, sportolási lehetőségek megteremtése. ... >>
1. oldal