Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Budapest VI. ker szociális civil szervezetek


Találatok száma: 87
1. oldal

A reménység madara Alapítvány

(szociális,kulturális)

1062 Budapest, Bajza u. 68.
képviselő: Léderer Róbert
Mozgássérült emberek és gyermekek egyéni, szociális és kulturális támogatása. ... >>

Ability Park a Fogyatékos Személyek Társadalmi Beilleszkedéséért Közhasznú Egyesület

(szociális,egyéb)

1066 Budapest, Dessewffy utca 18-20.
képviselő: Nagy Géza
a hátrányos helyzetű , ezen belül a kiemelten a fogyatékos személyek társadalmi befogadásának elősegítése ... >>

Alapítvány a Pszichiátriai Betegek Emberi Jogaiért

(egészségügyi,érdekképviselet,szociális)

1068 Budapest, Király utca 112. III./11.
képviselő: Boros Márton
A pszichiátriai betegek emberi jogai érvényesülésének támogatása, így különösen szerteágazó hazai és nemzetközi emberi jogi tudományos kutatások, szükségletfelmérések, monitorozások, emberi jogi és érdekvédelmi tevékenység elősegítése ennek érdekében. ... >>

Állami Gondozottak Sztéhló Gábor Egyesülete

(szociális)

1061 Budapest, Hegedű 7.
képviselő: Tóth Sándor György ... >>

Angyali Mosoly Alapítvány

(egészségügyi,szociális)

1068 Budapest, Andrássy út 83-85. fsz./1.
képviselő: Barócsai Amália
Chron és Colitis Ulcerosa gyomor és bélbeteg gyermekek ápolása, kezelése és gyógyulásuk elősegítése. ... >>

Az Utca Embere Egyesület

(szociális,egyéb)

1065 Budapest, Hajós utca 19. III./18.
képviselő: dr. Bukta Annamária, Nagy Nikoletta, Szabó Anita
Önkéntesekből álló hálózat kiépítésével részvételi lehetőséget teremtsen ?az utca embere? ? azaz mindenki ? számára a hajléktalanság leküzdésében. Célja kialakítani egy olyan, szabad társuláson alapuló közösséget, amely autonóm módon alulról szerveződik, és amely a lakhatással összefüggő jogok védelme, valamint a hajléktalanság felszámolása érdekében nyomásgyakorló és érdekérvényesítő szerepet is vállal, ösztönözve és támogatva a civil szerepvállalást a valós demokrácia gyakorlatának megteremtéséért. ... >>

Balatonlelle Összeadtalak Alapítvány

(szociális,egyéb)

1062 Budapest, Székely Bertalan 13.
képviselő: Káplár János, Szigeti László, Zsilinszki János
Az egyház alapvető feladatait segítő Balatonlellei Konferencia Központ, mely egészségnevelési, hitéleti, ifjúságnevelési, drogellenes tevékenységet hivatott javítani. ... >>

"Befogadó Ház" Alapítvány

(szociális)

1068 Budapest, Felsőerdősor utca 5. 2./22.
képviselő: Hajduné Csernák Erzsébet, Hecker Christiane
Prevenciós jelleggel azoknak a gyermekeknek, fiataloknak a támogatása, akik veszélyeztetett helyzetük, szociális, illetve kognitiív problémáik miatt segítségre szorulnak. ... >>

Bőrker Dolgozói Alapítvány

(szociális)

1061 Budapest, Paulay Ede 41. /BÖRKER Keresk
képviselő: Wilim László ... >>

BROKERNET JÖVŐ ALAPÍTVÁNY

(sport,természetvédelem,oktatási,szociális,kulturális)

1068 Budapest, Benczúr utca 44..
képviselő: Kósa Erika
Az alapító meggyőződése, hogy a magyar társadalomnak feladata és az eljövendő nemzedékeknek érdeke a meglévő értékek megőrzése a legfiatalabb generáción keresztül. Az alapítvány feladatai közé kell, hogy tartozzon ezen értékmegőrzés elősegítése. Az ember és környezete harmonikus kapcsolatának kialakítása, a környezet egészének, valamint elemeinek és folyamatainak magas szintű, összehangolt védelme, a fenntartható fejlődés biztosítása érdekében. A természeti értékek és területek, tájak, valamint azok természeti rendszereinek, biológiai sokféleségének általános védelme, megismerésének és fenntartható használatának elősegítése, továbbá a társadalom egészséges, esztétikus természet iránti igényének kielégítése. A természetvédelem hagyományainak megóvása, eredményeinek továbbfejlesztsée, a természeti értékek és területek kiemelt oltalma, a meglévő értékek megőrzése, fenntartása és fejlesztése a legfiatalabb generáción keresztül. A kulturális tevékenység, a művészeti (irodalmi, képzőművészeti, előadó-művészeti tevékenység, stb.) alkotások, a sport támogatásával szolgálja a magyar és egyetemes szellemi és kulturális értékek közvetítését. A pénz, tőkepiaci ismeretekre történő nevelés, oktatás, a pénz, a tőkepiaci műveltség gyarapítását elősegítő termékek színvonalas közvetítése. Az egészségmegőrzés elősegítése, véradások szervezése. Karitatív tevékenység. Pályázatok kezdeményezése. Tudományos, szakmai konferenciák szervezése. Írásos anyagok kiadása, terjesztése. Rendezvények szervezésének támogatása. ... >>

Budapesti Asztali Labdarúgó Egyesület

(intézményi,sport,egészségügyi,oktatási,szociális)

1066 Budapest, Jókai utca 21.
képviselő: Horváth Imre
Az egyesület elsősorban Budapest területén szervezi a szakosztályaiban folyó sporttevékenységet, valamint országszerte megvalósítja közhasznú programjait. Sporttevékenységén belül a versenysport, a szabadidősport, az iskolai és diáksport, a fogyatékossport és a szeniorsport területét, fontosságát tekintve egyenrangúan kezeli. Célja olyan közösségek létrehozása, ahol alapvető érték az életminőséget javító, szenvedélybetegségeket kerülő, illetve azt megelőző, valamint rendszeres fizikai aktivitást folytató és környezetére is szemléletformáló hatást gyakorló egészségmagatartás. Szoros kapcsolatot kíván ápolni a szervezett gombfoci tevékenységet folytató, illetve azokat támogató határon túli magyar szervezetekkel. A versenyszerű gombfoci minél szélesebb körű elismertetése, illetve magas színvonalú művelése érdelében sporttudományi kutatások folytatása, publikálása. ... >>

ChanceIndia - Esély Indiának Alapítvány

(oktatási,kulturális,szociális)

1065 Budapest, Hajós utca 39. III.//1.
képviselő: Csapó Attila
A ChanceIndia- Esély Indiának Alapítvány oktatási, munkáhozsegítési és közösségi önsegítő programokat indít be és támogat Indiában, indiai és magyarországi segélyszervezetekkel és önkéntesekkel együttműködve. További cél India kulturális értékeinek és az ott élő emberek életmódjának megismertetése Magyarországon, a tolerancia és az egymásért érzett felelősség erősítése érdekében. ... >>

Család, Gyermek, Ifjúság Kiemelkedően Közhasznú Egyesület

(szociális)

1064 Budapest, Podmaniczky utca 75. I./1.
képviselő: Dr. Herczog Mária
szellemi műhely létrehozása, amely lehetővé teszi a korszerű és legszélesebb értelemben vett család-, gyermek- és ifjúságvédelem kérdéseinek részrehajlás mentes bemutatását, kutatását. ... >>

CSI (Nemzetközi Keresztény Szolidaritás)- Magyarország Alapítvány

(természetvédelem,oktatási,szociális)

1061 Budapest, Andrássy út 7.
képviselő: Bánki Zsolt István, Farkas Olivér, Gelley Anna Melinda, Németh Géza, Szörényi László
Az egész világon a következők biztosítása: a humanitárius segélyezés és segítségnyújtás az alábbi szükséget szenvedő emberek részére. Vallási elnyomás áldozatai, elnyomott gyermekek, természeti vagy emberi tevékenységből származó katasztrófák áldozatai. A háborús (beleértve a polgárháborút és más erőszakot) áldozatai részére sürgősségi orvosi ellátásnyújtása. Minden ember jogainak hatékony védelme világszerte a következő területeken: a) gondolat szabadsága, b) lelkiismereti szabadság, c) vallásszabadság, mely magába foglalja a vallás szabadságát az oktatás, a vallásgyakorlás és a vallási szokások területén, az ENSZ nemzetközileg elfogadott Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata 18. cikkelye szerint. Menekültek és hontalanok, szenvedő és kitaszított emberek részére oktatás, anyagi segítségnyújtás, támogatás és védelem biztosítása bárhol a világon. Az elnyomottak és elraboltak szabadságának biztosítása az egész világon. ... >>

Demokratikus Vörössegély Magyarországi Szervezete

(szociális)

1065 Budapest, Rudas László 14.
képviselő: Gólya Imre ... >>

Derűs Alkonyat Nyugdíjas Egyesület

(kulturális,szociális)

1067 Budapest, Eötvös u. 3.
képviselő: Zsidi Mihályné
Szociállis és kulturális tevékenység elmagányosodott idős emberek számára. ... >>

DOMINO Oktatási és Kulturális Alapítvány

(oktatási,szociális,kulturális)

1065 Budapest, Nagymező utca 3.
képviselő: Benkő László
Az oktatás hatékonyságának növelése, a hátrányos társadalmi helyzetű, hátrányos helyzetű régiókban élő tanulók oktatási körülményeinek javítása, elősegítése, lehetőségeinek kiszélesítése Magyarországon és a határon túli magyarság körében, valamint a Magyarországon élő nemzeti és etnikai kisebbségek tagjai között. A közvélemény figyelmének felkeltése, az új technikai lehetőségek által az interaktív tanulás előnyeinek tudatosítása és bemutatása, a tanulók és művelődni vágyók tanulási szokásainak kiszélesítése, a társadalomban új tanulási mechanizmusok elfogadtatása, a szabadidő kultúrájának fejlesztése. Tevékenységének következtében csökkenjen a vidéki kistelepülések elnéptelenedése, melynek egyik fő okát az oktatási, tanulási, továbbtanulási lehetőségek csekély számában látja. ... >>

Édesipari Dolgozók Szakszervezete Szociális Alapítvány

(oktatási,szociális,érdekképviselet)

1068 Budapest, Városligeti fasor 44.
képviselő: Huszár Sándorné, Németh Zoltánné, Sipos Ferenc
Az édességiparban dolgozó munkavállalók, elsősorban a szakszervezeti tagok szociális helyzetének jobbítása, tehetséges de hátrányos helyzetű és ezért szociálisan rászoruló gyermekei továbbtanulásának támogatása. ... >>

ÉFÉDOSZSZ a Szakszervezeti Tagságért Alapítvány

(érdekképviselet,szociális)

1060 Budapest, Dózsa Gy. 84/a.
képviselő: Kisgyörgy Ilona, Lippai László ... >>

Első Lépések - Mozgássérült Gyermekeket Segítő Alapítvány

(oktatási,szociális)

1063 Budapest, Szondi utca 42/c. III.3.
képviselő: Csontos Gyöngyi
Agykárosodást szenvedett mozgássérült gyermekek fejlesztésének segítése az újszülöttkortól a fiatal felnőtt korig. Házigondozás oktatás szülők részére. Program kialakítása, melynek segítésével a gyermekek testi és szellemi fejlődését lehet elősegíteni az önálló életvezetés eléréséig. ... >>

Emberibb Létért Szociális Alapítvány

(szociális)

1067 Budapest, Eötvös utca 29. mfsz./3.
képviselő: Bogdán Tivadar, Siroki Istvánné
elsősorban a Budapest, VI. kerületben tartózkodó hajléktalanok, illetve hátrányos helyzetben levő családok reintegrációja, támogatása. ... >>

Fej és Írás Kulturális Egyesület

(oktatási,szociális,kulturális)

1061 Budapest, Andrássy út 27. fszt. 2.
képviselő: Gál Gyula
Igényes írásművek megjelentetésének, állástalan, hátrányos helyzetű újságírók és sajtómunkások menedzselésének, továbbképzésének, tehetséges fiatalok képzésének támogatása, szervezése. ... >>

Fényes Imre Alapítvány

(kulturális,szociális)

1062 Budapest, Andrássy út 87-89.
képviselő: Baranyi Károly
A magyar származású tudósok, és művészek özveegyeinek és árváinak anyagi támogatása. ... >>

Fiatalok Küldetéssel Alapítvány

(oktatási,szociális)

1061 Budapest, Paulay Ede utca 15.
képviselő: Harold Mathias Young, Stephen Neil Johnson
A magyarországi evangelizálás vallási oktatás elősegítése, és a Magyarországon élő hátrányos helyzetű személyek támogatása. ... >>

Filléres Alapítvány

(szociális)

1068 Budapest, Király 70.
képviselő: Dombóvári Zsuzsanna ... >>

Fogyatékosok Esélye Közalapítvány

(oktatási,szociális)

1066 Budapest, Dózsa György u. 144. IV. em.
képviselő: dr. Tausz Katalin
A fogyatékos személyek esélyegyenlőségének, társadalmi integráció- jának elősegítése, a rehabilitációjukban közreműködők tevékenységé- nek összehangolása és e tevékenységek megismertetése, a rehabilitá- ciós célú átképzések támogatása, szervezése. ... >>

FŐNIX Alapítvány az emberi erőforrás hasznosításáért

(szociális)

1067 Budapest, Hunyadi tér 11.
képviselő: Paládi József, Vitéz Gyula ... >>

GECSE ARÉNA STÚDIÓ ALAPÍTVÁNY

(intézményi,oktatási,szociális)

1062 Budapest, Szondi u. 98/b. fszt.1.
képviselő: Gáborné Aczél Ágnes
A hátrányos helyzetű, tehetséges gyermekekkel és felnőttekkel való foglakozás, a Gecse Aréna Stúdió tevékenységének támogatása, a dramatikus játékok, a verselés, a játékos színház útján a kreativitás, a kommunikációs képesség fejlesztése. ... >>

GENERALI a biztonságért Alapítvány

(sport,egészségügyi,szociális)

1066 Budapest, Teréz krt.42-44.
képviselő: dr. Szabady Csaba, Kalmár László
Betegségmegelőző, sürgősségi betegellátást valamint mentési tevékenységet, és betegszállítást segítő, gyógyító, szociális támogatások nyújtása, valamint az egészséges életmódra nevelés támogatása. Gyermek-, és ifjúságvédelmi tevékenységek támogatása és népszerűsítése. A közrend, közbiztonság és közlekedésbiztonság, a vagyonbiztonság és a környezet védelme. Tanulmányok folytatásához ösztöndíj nyújtása. Diák- és szabadidősport támogatása. ... >>

Gyermekesély Alapítvány

(oktatási,szociális)

1066 Budapest, Jókai utca 38. fszt./1.
képviselő: Bertalan Annamária
A hátrányos helyzetű csoportok társadalmi integrációjának támogatása, társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése az oktatásban, a foglalkoztatásban és a kultúrában. ... >>

HA+MU Hajléktalanok és Munkanélküliek Országos Mozgalma

(szociális)

1068 Budapest, Dózsa Gy.84/b.
képviselő: Matyasovszky Antal, Matyasovszky Antal, Matyasovszky Antal ... >>

Hajléktalanokért Közalapítvány

(szociális)

1067 Budapest, Szobi utca 3.
képviselő: Lőrincz Norbert
A hajléktalan magyar állampolgárok életvitelének segítése, a szociális gondozást végző önkormányzatok és egyéb szervezetek pénzügyi támogatása. ... >>

Hallássérültek Esélyéért Alapítvány

(természetvédelem,szociális)

1068 Budapest, Benczúr utca 21.
képviselő: Podani János
A siket és nagyothalló személyek számára szociális célú pénzbeli, illetve természetbeni támogatás biztosítása; társadalmi rehabilitációjának, habilitációjának elősegítése. ... >>

Homoródjánosfalva Alapítvány

(oktatási,kulturális,szociális)

1061 Budapest, Paulay Ede utca 57. 2./1/a.
képviselő: dr. László Ildikó
Homoródjánosfalva, valamint a szomszédos települések közösségeihez tartozó és területükön élő gyermekek, fiatalok, felnőttek, öregek kulturális, oktatási, művelődési, szociális, hitéleti támogatása. ... >>

Honi Gazdasági és Társadalmi Élet Fejlődését Segítő Alapítvány

(szociális)

1062 Budapest, Podmaniczky utca 85. 3./10.
képviselő: dr. Papp Zsolt
Segítségnyújtás a Magyarországon termelt áruk, létrehozott szolgáltatások hazai és külföldi népszerűsítésében és előterjesztésében. ... >>

Jövő Kereskedelméért Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális)

1064 Budapest, Szondi 41.
képviselő: Tarné Szép Teréz
A Rónai Sándor Kereskedelmi Szakmunkásképző Iskola tanárai és diákjai részére újszerű nevelési-oktatási tevékenység kibontakoztatásának elősegítése, a pénztárosképzés és nyelvi képzés támogatása, a hátrányos helyzetű kiemelkedő tanulmányi eredményű hallgatók támogatása. + 3.sz.végzés: A kedvezményezett névváltozása folytán akként módosul, hogy az al. a Terézvárosi Kereskedelmi Szakmunkásképző tanárainak és diákjainak támogatása. ... >>

Jövőkép a Gyermekekért Alapítvány

(oktatási,szociális)

1064 Budapest, Vörösmarty Mihály utca 48. I./9.
képviselő: Fekete Anna Edit
A Gyermekek Támogatása. Ezen belül segíteni kívánja kallódó tehetségek felkutatását, a nehéz anyagi helyzetben levő tehetséges gyermekek oktatását, további képzésük finanszírozását. ... >>

Katolikus Szeretetszolgálat Alapítvány

(szociális)

1068 Budapest, Városligeti fasor 42.
képviselő: Böszörményiné Szirmai Judit együtt, Dr.Edelényi Judit ketten együtt, Galbavi Ferencné, Nagy Anikó
A Római Katolikus Egyház Szeretetszolgálat Szociális otthonainak támogatása, az otthoni elhelyezésben nem részesültekkel való foglalkozások feltételeinek előteremtése. ... >>

KO.URBANUS Támogatási Alapítvány

(szociális)

1064 Budapest, Rózsa F. 48.
képviselő: Zamadits Ágnes ... >>

Korona Gimnázium és Szakmunkásképző Iskola Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális)

1065 Budapest, Teréz krt. 3 fsz. 2.
képviselő: Császár Margit
Ötvös szakmát választó fiatalok részére iskola alapitása, a képzés személyi és tárgyi feltételeinek biztositása. Támogat olyan intézményt, amely segiti a hátrányos helyzetű fiatalok középiskolai tanulmányai. Elősegiti a fiatalok érettségi vizsgára való felkészülését, munkába állását, felsőoktatási intézménybe való felkészi- tését. ... >>

Közúti Balesetet Szenvedettekért Egyesület

(szociális)

1068 Budapest, Király utca 82
képviselő: Názer Ádám, Názer Eszter, Názer Géza
Lelki, jogi, orvosi segítségnyújtás, érdekképviselet ellátása, találkozók szervezése. ... >>

Lionok a Lionizmusért Alapítvány

(szociális)

1063 Budapest, Szív u. 11.
képviselő: dr. Takács Tamás
A magyarországi lion mozgalom minél szélesebb körű elterjesztése, a mozgalom alapját szolgáló klubhálózat bővítése, új klubok szervezés. ... >>

MAG-ÓRA Jövőért Közhasznú Alapítvány

(szociális)

1064 Budapest, Izabella u. 74. III.34.
képviselő: Trajter Dezső elnök
A lombikbébi-programban részt venni kívánó, de nem megfelelő anyagi háttérrel nem rendelkező szülők támogatása. ... >>

MAGADÉRT Drogmentességet Védő Alapítvány "A HELY"

(szociális)

1067 Budapest, Eötvös u. 19.
képviselő: Rendi Mária
A drogelvonón, illetve a rehabilitáción résztvett személyek reszocializációjának helyreállítása, a drogmentesség megőrzése professzionális személyzet segítésével megfelelő klubhelyiségben csoportos foglalkozás keretében. ... >>

Magyar Aikikai Aikido Kultúra Szövetség

(sport,oktatási,szociális,érdekképviselet)

1063 Budapest, Szív utca 44. V./31.
képviselő: dr. Pasqualetti Gergő, Karászi Sándor
A magyar Aikikai Aikido szervezetek összefogása, érdekvédelme, nemzeti és nemzetközi fórumokon való képviselete, ellenőrzése; Egységes vizsgaszabályzat kialakítása és érvényesítése; Nemzeti és nemzetközi edzőtáborok szervezése, nemzetközi mesterek meghívása; Szövetségi internetes honlap kialakítása és rendszeres frissítése, gondozása; időszakos hírlevél megteremtése és szerkesztése; Az aikido tanuláa lehetőségének megteremtése mozgássérültek, fogyatékosok számára; Instruktorok képzése, utánpótlás-nevelés; Az egészség megőrzése, a testedzésben gazdagabb tiszta, drogmentes életmód kialakítása és megtertása; Az aikido gyakorlás infrastrukturális hátterének fejlesztése. ... >>

Magyar Hivatásos Tánc- és Balettegyüttesek Egyesülete

(szociális,kulturális,érdekképviselet)

1062 Budapest, Andrássy út 124.
képviselő: Keveházi Gábor, Szakály György
A hivatásos tánc- és balett együttesek érdekvédelme és képviselete, művészi munkájuk támogatása hazánkban és külföldön egyaránt. A magyar táncművészet felvirágoztatása; a magyar tánc- és balettművészet hagyományainak felkutatása, megőrzése, hátrányos helyzetű gyermekek segítése a táncművészet erejével. ... >>

MANNAKOSÁR Karitatív Alapítvány

(szociális)

1064 Budapest, Izabella út 65. II/14.
képviselő: Bajsz István
Karitatív segítségnyújtás a rászorultak részére. A hasonló szociális és karitatív tevékenységet szolgáló és ellátó létesítmények, szervezetek, alapítványok cél szerinti működésének, fejlesztésének, tevékenységének segítése, támogatása. ... >>

MCF Budapest Fővárosi Szervezete

(szociális,érdekképviselet)

1063 Budapest, Szív utca 69. fszt./1.
képviselő: Id. Daróczi László
A Magyarországon élő, hátrányos helyzetű cigány lakosság társadalmi esélyegyenlőségének, integrációjának elősegítése, képviselete. ... >>
1. oldal 2. oldal