Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Budapest VI. ker intézményi civil szervezetek


Találatok száma: 118
1. oldal

A Jövő Táncosaiért Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

1061 Budapest, Andrássy út 25.
képviselő: Szőnyi Nóra elnök, Valcz Gyuláné alelnök
A Magyar Táncművészeti Főiskola hallgatóinak támogatása. ... >>

A Magyar Nemzetiségi Színházért Alapítvány

(intézményi,kulturális)

1065 Budapest, Nagymezö 22-24.
képviselő: Fodor Istvánné, Gálvölgyi János, Kónya Sándor
A Magyarországon kívüli magyar színjátszás támogatása. ... >>

A Teréz Körúti Színházért Alapítvány

(intézményi,kulturális)

1066 Budapest, Jókai 21.
képviselő: Dr. Kupa Mihály
A játékszin művészeti tevékenységének a támogatása, művészeti dijak kiosztása, az előadásokban működő művészek között, a szociálisan rászoruló szinházi dolgozók megsegitése. ... >>

A Vasút a Gyermekekért Alapítvány

(intézményi,oktatási)

1068 Budapest, Benczúr 30.
képviselő: Neuschl Gyula
A gyermekek, elsősorban vasutas dolgozók gyermekeinek óvodai, diákotthoni elhelyezésének, gyermekintézmények működtetésének támogatása. ... >>

Agape Készségfejlesztő Alapítvány

(intézményi,oktatási,egyéb)

1061 Budapest, Liszt Ferenc tér 5. I. 1/b.
képviselő: Jakab György
Az alsó- és középfokú oktatási intézményeiben a pedagógiai tudományos kutatás legújabb nemzetközi eredményeinek közvetítése, az új iskolamodellek, metodikák és módszerek - kiemelten a különböző (gondolkodási, tanulási kommunikációs és szociális ) készségfejlesztésre irányulók - meghonosításának segítése, az oktatási és oktatással foglalkozó egyéb intézmények pedagógiai szakmai, és gyakorlati működési feladatainak megoldásában segítő közreműködés, szakértői tevékenység végzése ( pedagógiai metodikákkal és módszerekkel, oktatási rendszerekkel és azok eredményességével kapcsolatban - tudományos alapon álló - szaktanácsadás és szakvélemények publikálása ). ... >>

Alapítvány a Tehetséges Diákokért

(intézményi,oktatási)

1061 Budapest, Andrássy út 6.III.em.10.
képviselő: Malindovszky Mária, Szabó Ákos
Egyrészt a szociális helyzeténél fogva a raszoruló és tehetséges első és másodképzésben részesülő főiskolás és egyetemista diákok anyagi támogatása, másrészt a nyelvoktatás segítése. ... >>

Automata Alapítvány a vak gyermekekért

(intézményi,oktatási)

1063 Budapest, Izabella u. 63. fsz.4
képviselő: Forrainé Kovács Erzsébet
A halmozottan hátrányos helyzetü vak és csökkent látóképességű óvodáskoru gyermekek támogatása. ... >>

Bajzások Jövője Alapítvány

(intézményi,oktatási)

1062 Budapest, Bajza utca 49-51.
képviselő: Bódi Csilla
Budapest VI. kerületi önkormányzati iskolájának, a Bajza Utcai Általános Iskola tanulóinak szellemi- és fizikai fejlődésének elősegítése. ... >>

Bálint György Alapítvány

(intézményi,oktatási)

1064 Budapest, Vörösmarty utca 47/a.
képviselő: Dr.Földes Anna, Horváth István
Az új magyar tömegkommunikációs képzés támogatása és fejlesztése, az Oktatási Igazgatóság könyvtárának fejlesztése, új tankönyvek, jegyzetek elkészíttetése. Az alapítvány működteti a felnőttképzési tevékenységet és szolgáltatásokat végző Bálint György Újságíró Akadémiát. ... >>

Bartha Sándorné Alapítvány a Tehetséges Hallássérült Gyermekek és Fiatalok Továbbtanulásáért

(intézményi,oktatási)

1068 Budapest, Benczúr 21.
képviselő: Babutsán Rita
Általános iskolás, valamint közép- és felsőfokú intézményekben és egyéb ioktatási keretek között tanulók tanulásának támogatása. ... >>

Benkő Alapítvány

(intézményi,egészségügyi)

1062 Budapest, Podmaniczky u. 109-111.
képviselő: dr. Tallósy Imre
Néhai Dr. Benkő Antal végakaratának megfelelően elősegíteni a MÁV. Kórházban és a MÁV. Központi Rendelőintézetében folyó egészséügyi, betegellátási tevékenység minőségének folyamatos emelkedését 1-1 főorvos, asszisztens, ápolónő jutalmazása útján. ... >>

Benkő Gyula Kulturális Egyesület

(intézményi,kulturális)

1068 Budapest, Felsőerdősor utca 12-14.
képviselő: Leskó János
Közművelődési, kulturális programok, rendezvények, színházi előadások szervezése. ... >>

Bhaktivedanta Kulturális és Tudományos Intézet Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

1062 Budapest, Andrássy út 53. I/1.
képviselő: Banyár Magdolna
A keleti kultúrák, vallások az ez iránt érdeklődők számára minél teljesebb körben megismerhetővé váljanak. Az alapítvány a célt azzal a tevékenységével valósítja meg, hogy megteremti a Magyarországi KRISNA-tudatú Hívők Közössége egyház minden szervezeten belüli, illetve külső oktatással kapcsolatos tevékenységének szervezeti és jogi kereteit. Egy tudományi főiskola létrehozására és annak működtetésére, illetve a működéshez szükséges feltételek megteremtésére és folyamatos biztosítására ( Vaisnava Hittudományi Főiskola); a hittudományokra vonatkozó hazai és külföldi könyv, tanulmány, újságcikk stb. kiadványok megismerhetőségét és az ilyen anyagokhoz való hozzáférhetőséget célul kitűző speciális orientáltságú könyvtár létrehozása és működtetésére (Bhaktivedanta Könyvtár); konferenciák, tanfolyamok nyári egyetemek és egyéb hittudományi oktatással, ismeretterjesztéssel kapcsolatos rendezvények szervezésére, az ilyen rendezvények lebonyolításának támogatására anyagi eszközökkel előadók felkérésével, támogatók felkutatásával; a keleti kultúrák témakörét feldolgozó könyvkiadás, publikáció ezek terjesztésének a támogatására a magyarországi KRISNA-tudatú Hívők Közössége egyházán belül működő oktatás megszervezésére. ... >>

Bolyai Club Kollégiumi Alapítvány

(intézményi)

1062 Budapest, Bajza utca 47. II.lh. fszt./1.
képviselő: Nagy Sándor
Az ELTE Kőrösi Csoma Sándor Kollégiumának és a Kollégium keretén belül több, mint 20 éve működő Bolyai Club tartalmas, színvonalas közösségi életének elősegítése. ... >>

Bubik István Művész Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

1061 Budapest, Paulay Ede utca 35.
képviselő: Szabó Attila, Tolvaj Ferenc
Bubik István szellemi és tárgyi hagyatékának gondozása, ezzel kapcsolatos művészeti alkotások, könyv létrehozásának, kiadásának támogatása. Ilyen témájú színházi, televiziós vagy film produkció támogatása. Kiállítások, emlékestek szervezése, azok pénzügyi támogatása. Tehetséges fiatal magyar és határainkon túli magyar művészek támogatása. Bubik István emlékszoba vagy emlékvitrin létrehozása és gondozása. Az elhunyt művészek szociálisan rászoruló hozzátartozóinak, különösen fiatalkorú gyermekeinek rendszeres segélyezése, támogatása. Együttműködés olyan szervezetekkel, gazdálkodó szervezetekkel, melyek segítik az Alapítványt céljai megvalósításában. ... >>

Budapesti Asztali Labdarúgó Egyesület

(intézményi,sport,egészségügyi,oktatási,szociális)

1066 Budapest, Jókai utca 21.
képviselő: Horváth Imre
Az egyesület elsősorban Budapest területén szervezi a szakosztályaiban folyó sporttevékenységet, valamint országszerte megvalósítja közhasznú programjait. Sporttevékenységén belül a versenysport, a szabadidősport, az iskolai és diáksport, a fogyatékossport és a szeniorsport területét, fontosságát tekintve egyenrangúan kezeli. Célja olyan közösségek létrehozása, ahol alapvető érték az életminőséget javító, szenvedélybetegségeket kerülő, illetve azt megelőző, valamint rendszeres fizikai aktivitást folytató és környezetére is szemléletformáló hatást gyakorló egészségmagatartás. Szoros kapcsolatot kíván ápolni a szervezett gombfoci tevékenységet folytató, illetve azokat támogató határon túli magyar szervezetekkel. A versenyszerű gombfoci minél szélesebb körű elismertetése, illetve magas színvonalú művelése érdelében sporttudományi kutatások folytatása, publikálása. ... >>

CARP - Diákszervezet az Alapelvek Megismerésére

(intézményi,oktatási)

1062 Budapest, Bajza utca 54. mfszt./2.
képviselő: Ballai Anna Mária, Sturmné Tomka Erzsébet Ilona
Magas szintű etikai és erkölcsi elvek elterjesztése és átadása a fiataloknak, elősegíteni a fiatalok családi életre való felkészülését, fejleszteni az egyetemek és főiskolák egymás közötti kapcsolatait, összehangolni és segíteni a diákszervezet működését, segíteni az oktatói- hallgatói kapcsolatok fejlődését a felsőoktatásban, a szívközpontú kultúra megteremtése. ... >>

Ceruzáért-Radírért Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

1065 Budapest, Nagymező 16.
képviselő: Dancsák Gyula
A közoktatás (iskolák és tanulók) támogatása. ... >>

Csaba József Szakképzési és Kulturális Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

1061 Budapest, Andrássy út 63-65.
képviselő: Szabó József Péterné
Segítség nyújtás a Pesti Barnabás Élelmiszeripari Szakközépiskola Szakmunkásképző és Gimnázium tanulóinak és pedagógusainak a színvonalas oktató- nevelő munka megteremtéséhez, a gyermekek testi és szellemi neveléséhez, fejlődésének elősegítéséhez, és az ezzel összefüggő elméleti és gyakorlati kutatások, az iskola tanulóinak a munkáival és azok értékesítésével kapcsolatos vállalkozásokhoz. ... >>

Derkovits Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

1060 Budapest, Városligeti fasor 4.
képviselő: Czeczon Zsoltné tag, Csuka-Fügedy Ilona tag, dr. Kuzder Judit elnök, Farkasné Szatmári Éva tag, Fehér Richárd tag, Győri Istvánné tag, Helt Krisztián pénzügyekért felelős, Jakab Éva tag, Katonáné Burián Mariann tag
A Derkovits Gyula Általános Iskolában folyó nevelő-oktató munka színvonalának emelése, korszerűsítése. * A nyelvoktatás kereteinek bővítése; * az oktatás színvonalának emelése és korszerűsítése; * a művészeti nevelés lehetőségeinek kiszélesítése; * a tanulók műveltségének eredményesebb fejlesztése; * a mindennapi testnevelés, az egészséges életmódra nevelés és a diákok nyári táborozási lehetőségeinek támogatása; * az iskola épületének, helységeinek állagmegóvása, karbantartása és felújítása az előző pontokban meghatározott célok jobb feltételeinek megteremtése érdekében. ... >>

Drámaíró Egyesület

(intézményi,kulturális)

1068 Budapest, Városligeti fasor 38.
képviselő: Szakonyi Károly
A magyar nyelven alkotó színpadi szerzők szervezetbe tömörítése, közös szakmai érdekeinek megfogalmazása, védelme és képviselete. Ennek megvalósítására képviseli tagjainak szakmai-művészeti érdekeit. Tevékenykedik a drámaírás rangjának emeléséért, a műfaj minden fórumon való elismertetéséért. Segíti és támogatja a színpadi szerzők díjazási és munkafeltételeinek javítására irányuló törekvéseket. Véleményt nyilvánít minden olyan fórumon és szervezetben, ahol a drámaírás szakmai kérdéseiről döntenek. Szoros kapcsolatot tart fenn más színházművészeti szervezetekkel. Biztosítja a magyar drámaírás eredményeinek, társadalmi rangjának védelmét, folyamatosságát. ... >>

ECHO Színház Művészeti Kulturális és Oktatási Egyesület

(intézményi,oktatási,kulturális)

1067 Budapest, Eötvös u. 29.
képviselő: Németh Zsuzsanna
A gyökerek feltárásával, elődök sorsának megismerésével, a nagy történelmi sorsfordulók bemutatásával, az etnikai kisebbség kultúrája, a népi kultúra, a népi mesterségek bemutatásával hozzájárulni az identitástudat kialakításához. - A kulturális, művészeti színházi hagyományok ápolása, a színházi kultúra terjesztése, a színművészet, színházművészet, előadóművészet támogatása. - Kulturális, művészeti, oktatási programok, gyermekprogramok szervezése és lebonyolítása és ezen keresztül a nemzeti, nemzetiségi, kisebbségi kultúra megismerése és ápolása. - A kortárs művészet terjesztése és bemutatása, színházi programok és fesztiválok szervezése és lebonylítása. - Művészi alkotások terjesztése és népszerűsítése, művészi alkotás ösztönzése. - Társművészetekkel való kapcsolatteremtés, társművészeti rendezvények szervezése és lebonylítása. - A kisebbségi kultúra ápolása, művészei, alkotói művészi elhivatottságának elmélyítése, tehetséges fiatalok felkutatása, támogatása. - Nemzetközi és kulturális csoportok közötti programokkal a különböző kultúrák megismerése, támogatása és terjesztése. - Nemzetközi kulturális rendezvények szervezése, illetve azokon való részvétel. ... >>

EduNet Tananyag-fejlesztési Alapítvány

(intézményi,oktatási,egyéb)

1066 Budapest, Ó u. 48.fszt.2.
képviselő: Komárik Anna
Egy pedagógusokból, valamint egyetemi és főiskolai oktatókból álló tananyag-fejlesztő szakmai műhely létrehozása, és munkájának támogatása. A műhely keretében olyan - elsősorban internetes - tananyagok, illetve oktatási segédletek kifejlesztése, amelyek a közoktatásban és/vagy a tanár-továbbképzésben hasznosíthatók. Egy olyan web-felület létrehozása és működésének támogatása, amely képes befogadni a műhely keretében születő tananyagokat, segédeszközül szolgál a pedagógusok továbbképzéséhez, és egyúttal kommunkációs fórumot biztosít az internetet használó gyakorló pedagógusok számára. Kapcsolatok kialakítása a közoktatást és a tanárképzést szolgáló internetes tananyag-fejlesztés hazai és nemzetközi műhelyeivel. ... >>

Egészséges Gyermek Egészséges Környezetben Alapítvány

(intézményi,oktatási)

1068 Budapest, Városligeti fasor 30.
képviselő: Papp Tamás
A Fővárosi Gyakorló Óvoda, valamint az Óvodába járó gyermekek támogatása, a nevelési, oktatási munka segítése. ... >>

Egyetemi Könyvtárigazgatók Kollégiuma

(intézményi,oktatási,kulturális)

1062 Budapest, Andrássy útja 69-71.
képviselő: dr. Virágos Márta
A Magyarországon működő állami és nem állami egyetemi könyvtárigazgatók szervezetbe tömörítése, valamint a könyvtári tevékenység összehangolása az egyetemi oktatás/kutatás és kulturális és kulturális megőrző tevékenység segítése, harmonikus fejlesztése céljából. ... >>

Együtt a Zeneakadémiáért "Genie oblige" Közhasznú Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

1061 Budapest, Liszt Ferenc tér 8. /C.
képviselő: Kelemen Barnabás, Küllői Péter, Lady Anne Valerie Solti, Pierre Stonborongh, Rost Andrea, Simor András, Széles Gábor
Segítse elő és támogassa a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetemet (továbbiakban: Zeneakadémia) abban, hogy megőrizze és fokozza kivívott nemzetközi tekintélyét. Támogassa a Zeneakadémia szándékát a közép-európai és a magyar zenekultúra ápolására és továbbörökítésére vonatkozóan. Segítse elő, hogy a Zeneakadémia - hagyományaihoz méltóan - ismét zenei központ legyen. Segítse elő, hogy a Zeneakadémia - hagyományaihoz méltóan - az Európai Unióban zeneoktatási központtá váljon. Segítse elő és fejlessze a Zeneakadémia nemzetközi kapcsolatait az intézmény presztizsének növelése és eredményes működése érdekében. Segítse elő a Zeneakadémia fenntartásához, működéséhez szükséges anyagi források megszerzését, ezen anyagi források gyarapítását. nyújtson segítséget a Zeneakadémia rendelkezésére álló mindenkori anyagi források szakszerű és minél hatékonyabb felhasználásához. nyújtson támogatást a Zeneakadémiának szervezete korszerűsítéséhez és hatékony működéséhez. nyújtson segítséget külföldi és belföldi művészeti intézményekkel való együttműködés kialakításában, közös programok, projektek szervezésében. nyújtson segítséget a Zeneakadémia magas szintű oktatási, szakképzési programjainak megvalósításában, fejlesztésében. Nyújtson támogatást a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem művészeti feladatai ellátásához. Nyújtson támogatást a Zeneakadémia oktatóinak, hallgatóinak a minél magasabb szintű nemzetközi elismertséghez, belföldi és külföldi koncerteken, tanulmányi utakon, egyéb programokon való részvételéhez. Segítse a Zeneakadémia épületeiben folyó, az intézmény hagyományaihoz és színvonalához méltó hangversenyélet arculatnak kialakítását, hangversenyek és egyéb zenei programok megrendezését, propagálást és értékesítését. Segítse a Zeneakadémia tanárainak és hallgatóinak nyilvános és eredményes szerepléseit. Nyújtson segítséget a Zeneakadémia legkiválóbb tanárainak és legtehetségesebb hallgatóinak széles körű publicitásához, pályájuk felépítéséhez. nyújtson segítséget a Zeneakadémia épületeinek és infrastruktúrájának a tartalomhoz méltó gondozásában. Segítse a Zeneakadémia gyűjteményeinek (Központi Könyvtár, Liszt Ferenc Múzeum és Kutatócentrum stb.) állagmegóvását és gyarapítását. Támogassa a Zeneakadémia hangdokumentációjának archiválását, hangfelvételek kiadását, zenetudományi munkák megjelenését. Halmozzon fel a - Zeneakadémia tőkéjét gyarapítandó - olyan értékeket, amelyek összefüggésben állnak a Zeneakadémiával és öregbítik az intézmény hírnevét. Elősegítse a külföldi zenei világ (előadók, oktatók, zenei művek) még inkább ismertté tételét Magyarországon. ... >>

Eleuszisz Színház Egyesület

(intézményi,kulturális)

1067 Budapest, Szondi u. 40.
képviselő: Bíró Dániel András
Önkéntes, autonóm egyesülés azzal a céllal, hogy a magyarországi színházművészet értékeit ápolja, megőrizze, illetve az új színházi törekvések által a kifejezésmódját tovább gondolja, újraértelmezze. A formanyelv megújításával a ma emberének az elvárásait, ízlésvilá- gát kívánja kielégíteni. Célja még továbbá, hogy a színházhoz kap- csolódó társművészetek (irodalom, képzőművészet, filmművészet, zene), megtalálják és megkapják az őket megillető helyüket, ne a színház kiszolgálói, alárendeltjei legyenek, hanem azzal egységet alkotva hozzanak létre igényes produkciókat. ... >>

ÉLŐKÉP MŰVÉSZETI Közhasznú Egyesület

(intézményi,természetvédelem,kulturális)

1063 Budapest, Szív u. 3-5. III.32.
képviselő: Bérczi Zsófia
Az egyesületekre vonatkozó jogszabályok megtartásával látványszínházi, képzőművészeti, utcaszínház előadások és akciók létrehozásának támogatása. Vizuális színház műfajának népszerűsítése. A nemzetközi kulturális események, látványok és utcaszínházi fesztiválok, illetve vizuális rendezvények szervezése, támogatása Magyarországon. Építhető-bontható kulturális objektumok építésének elősegítése Magyarország és a világ különböző városainak terein vagy más eredeti helyszíneken, melyek alkalmas speciális, összetett előadások, kiállítások és akciók megvalósítására, "képzőművészeti szerepjátékok" támogatása, új irányt adva ezzel a magyar előadóművészeknek. Célul tűzi ki továbbá az Egyesület különleges épített vagy természetes helyszínek felkutatását, ott előadások, kiállítások és akciók létrehozásának helyszínek felkutatását, ott előadások, kiállítások és akciók létrehozásának támogatása. ... >>

Erasmus Kollégium Alapítvány

(intézményi,oktatási)

1065 Budapest, Podmaniczky u. 12.III.6.
képviselő: Bojtár Endre, Donáth Péterné sz. Gáspár Zsuzsa, Hetényi Zsuzsa
Az egyetemi illetve főiskolai tanulmányokat elmélyítő, kiegészítő oktatási támogatás nyújtása az Alapítvány által megbízott oktatók bevonásával a kiemelkedően tehetséges egyetemi és főiskolai hallgatóknak; továbbá ösztöndíj folyósítása részükre. ... >>

Erasmus Kollégium Egyesület

(intézményi)

1065 Budapest, Podmaniczky u. 12. III. em. 6.
képviselő: Bibó István önállóan, Dornbach Alajos önállóan, Tóth Mária önállóan ... >>

Érintéspont Művészeti Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

1061 Budapest, Paulay Ede utca 26. 2./7.
képviselő: Piringer Patrícia
A magyar kortárs előadó művészet (tánc, színház, zene) összekapcsolása a vízuális művészetekkel (fotó, videó, animáció), produkciók és kiállítások létrehozása kapcsán mind a hagyományos színház területén, mind tér- specifikus módon, mind táncfilmek esetén. Mindezek alapjául a pszichológai kutatások, ezen belül az ember és a virtuális környezet kapcsolatának vizsgálata szolgál.
A magyar kortárs előadó-művészet műhelyeinek létrehozása és az abban folyó alkotói munka lehetőség szerinti elősegítése Budapesten és vidéken.
Az Alapítvány megteremti, illetve folyamatosan fejleszteni kívánja a műhelymunka szellemi és tárgyi lehetőségeit, elsősorban fiatal, kísérletező hazai művészek számára. A támogatás fő formája a workshop és produkció létrehozására irányuló anyagi segítség, valamint egyéb táncszínházi produkciók létrehozáshoz szükséges anyagi és szakmai támogatás, a táncművészet fejlődéséhez hozzájáruló program lebonyolítása és megszervezése. ... >>

Erkel Ferenc Iskolaalapítvány

(intézményi,oktatási)

1063 Budapest, Szív 19-21.
képviselő: Iván Péter
A demokratikussá átalakuló magyar társadalom megujuló műveltségi-képzettségi követelményeihez igazodóan elősegíteni az Erkel Ferenc Általános Iskola teljesitőképességének növelése. ... >>

"EX LIBRIS" Könyvtári Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

1062 Budapest, Bajza utca 18.
képviselő: Keömley Eszter
könyvtár működtetése és könyvtári szakmai szolgáltatások nyújtása ... >>

"Felsőoktatási és Középiskolás Diákközpontú Szellemiségért és Világért" Egyesület

(intézményi,oktatási,kulturális,egyéb)

1065 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky u. 5.
képviselő: alelnök Jagasics Gergő, elnök Szappanos Nikolett
A magyar egyetemista, főiskolás és középiskolás korosztály intellektuális fejlődésének segítése, különös tekintettel a tudásalapú társadalom, a magyar szellemi hagyományok, a magyar kultúra és az egyetemes szellemiség kihívásaira. ... >>

Fiatal Filmkészítők Egyesülete

(intézményi,oktatási,kulturális,érdekképviselet)

1065 Budapest, Nagymező u. 8. IV. 1.
képviselő: Vámos Zoltán
A filmes szakmában ill. a filmes szakmáért tenni akarókat (művészeket, egyéneket és közösségeket, iskolákat, pedagógusokat, igazgatókat, stb.) munkájukban, feladataik ellátásában, érdekeik védelmében támogatni, segíteni. Erősíteni a filmes szakmák közötti együttműködést, fejleszteni más külső intézményekkel (klubokkal, Tv-vel, Mozikkal, egyetemekkel, önkormányzatokkal, külföldi és belföldi partnerekkel, stb.) való kapcsolatokat. Az alakotás szakmai színvonalát elősegíteni. Az Egyesület a (független) fiatal filmeseket érintő kérdésekben érdekvédelmet folytat, egységes, szakmai, testületi álláspontot alakít ki, s azt képviseli. ... >>

Fiatal Magyarország Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

1062 Budapest, Andrássy út 87-89.
képviselő: Ódor László Dr.
A fiatalok iskolai képzésének, továbbá iskolarendszeren kívüli képzésének, önképzésének támogatása. ... >>

Förderverein für Deutschsprachiges Laientheater Ungarn (Egyesület a Magyarországi Német Nyelvű Amatőr Színjátszásért

(intézményi,oktatási,kulturális)

1062 Budapest, Lendvay u. 22.
képviselő: Faragó Tímea
A német nyelvű színjátszás támogatása, a német nyelvű színjátszás hagyományainak megőrzését, ápolását és fejlesztését a magyarországi németek anyanyelvi hagyományait szem előtt tartva, a magyarországi német színjátszás minőségének fejlesztését, a színházi kltúra terjesztését, a német nyelvű színjátszás magyarországi elterjedésének segítését, országos és nemzetközi kapcsolatok szervezését, tagjai érdekeinek érvényesítését, határokon átnyúló kulturális rendezvények szervezésével a népek közötti feszültségek enyhítését az egyes színjátszó csoportok munkájának egymással történő megismertetését, az információ- és tapasztalatcsere biztosítását, képzések és továbbképzések támogatását, szervezését, színjátszó fesztiválok koordinálását,, a német nyelvű színjátszással kapcsolatos anyagok gyűjtését, rendezését, könyvtár létrehozását, internetes web- oldal létrehozását, informácíókkal való feltöltését, aktualizálását. ... >>

Fúvós Hangszerész Céh Egyesület

(intézményi,oktatási,érdekképviselet)

1065 Budapest, Hajós utca 9.
képviselő: Nádaskuti Gábor Péter
Szakmai képzés, továbbképzés támogatása az iskolával való szoros együttműködés keretében. A tagok egyéni és kollektív érdekeinek, valamint a szakma presztízsének képviselete, védelme. A tagok tevékenységének segítése szolgáltatások nyújtásával. Kapcsolattartás hazai és külföldi kollégákkal, cégekkel, szakmai szervezetekkel, szaklapokkal. Kiállítások, fesztiválok, koncertek, szakmai fórumok, gyárlátogatások szervezése. Szakmai kiadványok készítése és terjesztése. Más egyesületekkel való együttműködés. ... >>

GECSE ARÉNA STÚDIÓ ALAPÍTVÁNY

(intézményi,oktatási,szociális)

1062 Budapest, Szondi u. 98/b. fszt.1.
képviselő: Gáborné Aczél Ágnes
A hátrányos helyzetű, tehetséges gyermekekkel és felnőttekkel való foglakozás, a Gecse Aréna Stúdió tevékenységének támogatása, a dramatikus játékok, a verselés, a játékos színház útján a kreativitás, a kommunikációs képesség fejlesztése. ... >>

Gyerekprogramok a Gyermekekért Alapítvány

(intézményi,sport,természetvédelem,oktatási,kulturális,egyéb)

1066 Budapest, Teréz körút 38. 1./132.
képviselő: Temesi Attila
Közintézmények, ezen belül kiemelten bölcsődék, óvodák, iskolák szabadidős- és sportrendezvényei megrendezésének támogatása és finanszírozása. Az alapítvány céljának megvalósulása érdekében kiemelten: nyílt - és gyermeknapok szervezése és finanszírozása; gyermekműsorok szervezése és finanszírozása; kulturális célú, ismeretterjesztő, valamint sporttáborok támogatása; lehetőségéhez képest bekapcsolódik a természetjáró egyesületek szervezési tevékenységébe; sérült és nem sérült gyerekek közös programjainak szervezése és támogatása. ... >>

Héttükör Gyerekszínház Alapítvány

(intézményi,oktatási)

1064 Budapest, Podmaniczky 61.
képviselő: Szikori Tünde
A színházi műhelyben tanuló, játszó gyermekek nevelése a drámapedagógia és a színház eszközei által. Az alapítvány céljai között szerepel továbbá közoktatási intézmények alapítása és fenntartása. ... >>

Hippokratesz-2000 Alapítvány a Teljes Életért

(intézményi,egészségügyi)

1065 Budapest, Weiner Leó u. 3.
képviselő: Adányi Balázs
A MÁV Kórház - Budapest - a betegállátást segítő - informatikai hátterének megteremtése, illetőleg továbbfejlesztése, a gyógyítást szolgáló műszerezettség és anyagellátás javítása. ... >>

Iskolafejlesztési Alapítvány

(intézményi,oktatási)

1068 Budapest, Rippl-Rónai u. 40. félem. 4.
képviselő: Villányi Györgyné
Az alsó és középfokú oktatás intézményeiben az új iskolamodellek meghonosítása, az iskolafejlesztési kisérletek támogatása, az agrár és falusi ifjúság képzési feltételeinek javítása. ... >>

Iskolapszichológusok A Biztonságos Iskolákért Szövetség

(intézményi,egészségügyi,oktatási,érdekképviselet)

1062 Budapest, Aradi utca 32. fszt./2.
képviselő: Nagy Brigitta
országos hálózatként kíván intézményes keretet biztosítani a biztonságos iskolák megteremtésén dolgozó szakembereknek, illetve a krízishelyzetekben tevékenyen segítő személyeknek. Az egyesület célja az iskolai erőszak, illetve akut krízishelyzetek kezelésében nyújtott szakmai segítségadás. ... >>

Iskolás Gyermekeinkért Alapítvány

(intézményi,oktatási)

1061 Budapest, Dalszinház 8.
képviselő: Simkó Katalin ... >>
1. oldal 2. oldal 3. oldal