Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Budapest VI. ker egyéb civil szervezetek


Találatok száma: 114
1. oldal

A Kereskedelmi Bérleti Jog Fejlesztéséért Alapítvány

(egyéb)

1061 Budapest, Andrássy út 11.
képviselő: dr. Tóth Tihamér, Némethné dr. Csák Ildikó
A kereskedelmi bérlet, mint jogintézmény bevezetésének az elősegítése. ... >>

A Magyar Számvitel Fejlesztéséért Alapítvány

(egyéb)

1063 Budapest, Szinyei Mers Pál u. 8.
képviselő: Matukovics Gábor
A nemzetközi számviteli standardok magyar nyelvre történő lefordí- tása, a fordítás kiadványként való megjelentetése, a számviteli szakemberekkel történő széleskörű megismertetése, a hatályos szöveg naprakész hozzáférhetővé tétele. A magyar számviteli jogszabályok és a nemzetközi standardok harmonizációjának elősegítése. ... >>

A Második Generációért Közhasznú Egyesület

(egyéb)

1065 Budapest, Révay utca 16.
képviselő: Faragó Vera, György Zsuzsa
az 1945. május 8. után született zsidó származású személyek (holokauszt túlélők gyermekei) részére minőségi élet segítése az idős korban, érdekképviselet ellátása az úgynevezett második generáció javára, szociális háló megteremtése, generációk közötti szolidaritás elmélyítése. ... >>

A Moszkvai Állami Nemzetközi Kapcsolatok Intézete Volt Magyar Diákjainak Egyesülete

(oktatási,egyéb)

1062 Budapest, Andrássy út 112.
képviselő: Székely Árpád
A volt és mindenkori diákok közötti kapcsolatok ápolása, szakmai továbbképzés támogatása, magyar-orosz baráti kapcsolatok támogatása. ... >>

A VÁROS Mindenkié Egyesület

(egyéb)

1066 Budapest, Zichy Jenő utca 66.
képviselő: dr. La Callmeyer Ferenc
annak elősegítése, hogy Budapestet minden lakosa, ezen túlmenően Magyarország minden polgára sajátjának érezze. ... >>

Ability Park a Fogyatékos Személyek Társadalmi Beilleszkedéséért Közhasznú Egyesület

(szociális,egyéb)

1066 Budapest, Dessewffy utca 18-20.
képviselő: Nagy Géza
a hátrányos helyzetű , ezen belül a kiemelten a fogyatékos személyek társadalmi befogadásának elősegítése ... >>

Actio Popularis Egyesület

(egyéb)

1066 Budapest, Lovag utca 15. III//17.
képviselő: Ara-Kovács Attila
Az emberi jogok védelme és az esélyegyenlőség támogatása. ... >>

AEDBF Magyarország Egyesület

(egyéb)

1062 Budapest, Andrássy út 102.
képviselő: dr. Martonyi Zoltán
Az egyesület célja, hogy a franciaországi székhelyű Association Européenne pour le Droit Bancaire et Financier (Bank és Pénzügyi Jogi Európai Egyesület) (asz ?AEDBF?) magyarországi társegyesületként elősegítse a magyarországi pénzügyi jogi, valamint a bank és tőzsdejog tudományos igényű továbbfejlesztését és közelebb hozza egymáshoz az említett területekkel foglalkozó magyar szakembereket Európai Uniós kollégákkal. E tevékenysége keretében az egyesület különösen támogatja az említett jogi területeken tudományos publikációk és cikkek elkészítését és megjelenését, melynek keretében az AEDBF-el, valamint az AESBF-nek az Európai Unió más tagállamaiban működő társegyesületeivel szoros partneri kapcsolatot alakít ki. ... >>

Agape Készségfejlesztő Alapítvány

(intézményi,oktatási,egyéb)

1061 Budapest, Liszt Ferenc tér 5. I. 1/b.
képviselő: Jakab György
Az alsó- és középfokú oktatási intézményeiben a pedagógiai tudományos kutatás legújabb nemzetközi eredményeinek közvetítése, az új iskolamodellek, metodikák és módszerek - kiemelten a különböző (gondolkodási, tanulási kommunikációs és szociális ) készségfejlesztésre irányulók - meghonosításának segítése, az oktatási és oktatással foglalkozó egyéb intézmények pedagógiai szakmai, és gyakorlati működési feladatainak megoldásában segítő közreműködés, szakértői tevékenység végzése ( pedagógiai metodikákkal és módszerekkel, oktatási rendszerekkel és azok eredményességével kapcsolatban - tudományos alapon álló - szaktanácsadás és szakvélemények publikálása ). ... >>

Agrárfejlesztési Alapítvány

(egyéb)

1062 Budapest, Lendvay u. 23.I.4.
képviselő: Dr. Búzás Gyula, Gelencsér Géza
Segítséget nyújtani a magyar agrárszektor fejlesztését szolgáló programok kidolgozásához és azok céljait szolgáló projektekhez, valamint folyamatosságot biztosítani a szektorlális érdekek képviseletének. ... >>

Alapítvány a Közösségi Rádiózásért

(oktatási,egyéb)

1066 Budapest, Ó u. 11.
képviselő: Weyer Balázs
A rádiózás a közösségi médiahasználattal kapcsolatos képzések szervezése, ezekhez kapcsolódó szakmai kiadványok készítése és ebben a körben a nemzetközi kapcsolatok kialakítása és erősítése. Akciók, programok indítása a különféle kisebbségi csoportok jogainak megismertetésére, jogai érvényesítésének segítése. A rádiózás segítségével fórumok, műsorok készítése. Nemzetközi tapasztalatok befogadása, feldolgozása, felhasználása, illetőleg az alapítvány által megszerzett tapasztalatok átadása nemzetközi téren. A közösségi kapcsolatok fejlesztés segítségével, a Közép- és Kelep-Európai közösségi rádiókkal közös képzési tapasztalatcsere programok működtetése, szemináriumok szervezése. Szorgalmazza a nemek közötti kultu- rális és társadalmi esélyegyenlőség megteremtését, támogatja a nők részvételét. ... >>

Alapítvány az Infokummunikációs Jogi Kutatásokért

(egyéb)

1061 Budapest, Andrássy út 11.
képviselő: dr. Polyák Gábor
a hazai infokommunikációs jogi kutatások támogatása ... >>

Amerikaiak a Magyarokért Közhasznú Alapítvány

(egyéb)

1065 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 9. V//3.
képviselő: Balogh Gyula
Amerika és Magyarország bemutatása, kölcsönösen a két ország imázs építése, Magyarország jó hírnevének erősítése Amerikában. A magyar származású vagy érzelmű amerikaiakat ösztönözze, és elősegítse azon szándékaikat, hogy amerikai kapcsolataik és gazdasági lehetőségeik felhasználásával az Alapítvány segítségével és céljaival összhangban a magyarság számára hasznos és fontos lehetőségeket biztosítson, támogasson. ... >>

Angolai - Magyar Gazdasági, Oktatási és Kulturális Kétoldalú Együttműködést Segítő Egyesület

(oktatási,kulturális,egyéb)

1068 Budapest, Városligeti fasor 24.
képviselő: Bakné Szabó Edina elnök, Osskó András Tamás főtitkár
A magyar - angolai gazdasági, oktatási és kulturális kapcsolatok kedvező keretfeltételeinek fejlesztése, az abban való közreműködés. ... >>

Árvízkárosultakért Alapítvány

(egyéb)

1066 Budapest, Jókai utca 6.
képviselő: Kocsi Tibor
a rendkívüli esőzések, egyéb időjárási viszonyok okozta árvizek károsultjainak megsegítése; az árvízkárosultak támogatása, életkörülményeik javítása, a kárelhárítás és kármegelőzés elősegítése. ... >>

Az Utca Embere Egyesület

(szociális,egyéb)

1065 Budapest, Hajós utca 19. III./18.
képviselő: dr. Bukta Annamária, Nagy Nikoletta, Szabó Anita
Önkéntesekből álló hálózat kiépítésével részvételi lehetőséget teremtsen ?az utca embere? ? azaz mindenki ? számára a hajléktalanság leküzdésében. Célja kialakítani egy olyan, szabad társuláson alapuló közösséget, amely autonóm módon alulról szerveződik, és amely a lakhatással összefüggő jogok védelme, valamint a hajléktalanság felszámolása érdekében nyomásgyakorló és érdekérvényesítő szerepet is vállal, ösztönözve és támogatva a civil szerepvállalást a valós demokrácia gyakorlatának megteremtéséért. ... >>

Bajcsy-Zsilinszky Társaság

(egyéb)

1066 Budapest, Jókai 12.
képviselő: Haszmann Dénes ... >>

Balatonlelle Összeadtalak Alapítvány

(szociális,egyéb)

1062 Budapest, Székely Bertalan 13.
képviselő: Káplár János, Szigeti László, Zsilinszki János
Az egyház alapvető feladatait segítő Balatonlellei Konferencia Központ, mely egészségnevelési, hitéleti, ifjúságnevelési, drogellenes tevékenységet hivatott javítani. ... >>

Batthyány Lajos Alapítvány

(egyéb)

1067 Budapest, Eötvös u. 24. I. 16.
képviselő: Antall Péter Pál / kettő együtt, Barsiné Pataki Etelka /kettő együtt, Dr. Granasztói György / Önállóan, Rogán Antal / kettő együtt, Semjén Zsolt / kettő együtt, Szájer József / kettő együtt, Tar Pál /kettő együtt
A magyar politikai gondolkodás fejlődésének támogatása. ... >>

Belső Terézvárosi Polgárőr Egyesület

(közbiztonság,egyéb)

1062 Budapest, Andrássy út 83-85.
Bejelentés alapján: A szervezet nem végez aktív tevékenységet. ... >>

Biztosítási Események Károsultjainak Szövetsége

(érdekképviselet,egyéb)

1066 Budapest, Ó utca 38. fszt./1/a
képviselő: Vízy András
biztosítási eseményekben károsultak megsegítése, érdekvédelme (az egyesület a 2003. LXXX. törvényben foglalt esetleges jogi segítségnyújtást csak a megfelelő szakhatósági engedély birtokában végzi.) ... >>

Biztosítottak Magyarországi Érdekérvényesítő Egyesülete

(egyéb)

1064 Budapest, Vörösmarty utca 73.
képviselő: Bak Csaba, dr. Bacsó Mihály, Farkas István
A biztosítási és pénzpiacon országos jelleggel fogyasztóvédelmi szolgáltatások végzése, a biztosítottak tájékoztatásának, érdekérvényesítésének elősegítése, hozzájárulás a fogyasztó védelem hatékony működéséhez. ... >>

Bnei Akiva Magyarország Egyesület

(oktatási,egyéb)

1065 Budapest, Révai utca 16.
képviselő: Simon Tamás
Az egyesület célja, hogy a Bnei Akiva Világszervezetének eszméihez hűen cionista érdekképviseletet alakítson ki a magyar zsidó közösségben. A diaszpóra zsidóságának Izrael Államához való kötődését erősítse, támogatva a cionista jellegű kezdeményezéseket a zsidó és cionista nevelést és a héber nyelv oktatását. Erősítse a zsidó nemzeti öntudatot, küzdjön az antiszemintizmus és a zsidóság hátrányos megkülönböztetése ellen, valamint védje a zsidóság jogos érdekeit. ... >>

Botswanai - Magyar Gazdasági, Oktatási és Kulturális Kétoldalú Együttműködést Segítő Egyesület

(oktatási,kulturális,egyéb)

1068 Budapest, Városligeti fasor 24.
képviselő: Király László Mihály elnök, Kosaras Renáta főtitkár
A magyar - botswanai gazdasági, oktatási és kulturális kapcsolatok kedvező keretfeltételeinek fejlesztése, az abban való közreműködés. ... >>

Bőripari Ifjúságért Alapítvány

(egyéb)

1060 Budapest, Bajza 24.
képviselő: Cseh Zsuzsanna
A korszerű szakismeretek elsajátítása mellett művelt, egészséges és jogaikat ismerő szakemberek nevelésének segítése. ... >>

Budapesti és Budapest Környéki Horvátok Egyesülete

(egyéb)

1065 Budapest, Nagymező utca 49. 1.
képviselő: Drajkó Péterné
Képviseli és védi tagjainak, továbbá a Magyarországon élő horvát nemzeti kisebbség egyéni és kollektív jogait, a törvényekben és nemzetközi szerződésekben biztosított kisebbségi jogok érvényesülését. ... >>

CIVIL PÁRT

(egyéb)

1061 Budapest, Jókai tér 7.
képviselő: Schwarcz József ... >>

CIVITAS Alapítvány

(egyéb)

1061 Budapest, Király utca 16. II./A.
képviselő: Elter Tamás
A magyar polgárosodás elősegítésének támogatása. ... >>

Dél-Afrikai - Magyar Gazdasági, Oktatási és Kulturális Kétoldalú Együttműködést Segítő Egyesület

(oktatási,kulturális,egyéb)

1068 Budapest, Városligeti fasor 24.
képviselő: Király László Mihály főtitkár, Osskó András Tamás elnök
A magyar - dél-afrikai gazdasági, oktatási és kulturális kapcsolatok kedvező keretfeltételeinek fejlesztése, az abban való közreműködés. ... >>

Duru Misszió Alapítvány

(egyéb)

1068 Budapest, Felső erdősor 6. 2. fszt./5.
képviselő: Moon Chang Suk
Jézus Krisztus üzenetének megismertetése, lelki segélyezés, szellemi, erkölcsi és anyagi támogatás nyújtása a Magyarországon és Kelet-Európában élő vallásos emberek számára. ... >>

EduNet Tananyag-fejlesztési Alapítvány

(intézményi,oktatási,egyéb)

1066 Budapest, Ó u. 48.fszt.2.
képviselő: Komárik Anna
Egy pedagógusokból, valamint egyetemi és főiskolai oktatókból álló tananyag-fejlesztő szakmai műhely létrehozása, és munkájának támogatása. A műhely keretében olyan - elsősorban internetes - tananyagok, illetve oktatási segédletek kifejlesztése, amelyek a közoktatásban és/vagy a tanár-továbbképzésben hasznosíthatók. Egy olyan web-felület létrehozása és működésének támogatása, amely képes befogadni a műhely keretében születő tananyagokat, segédeszközül szolgál a pedagógusok továbbképzéséhez, és egyúttal kommunkációs fórumot biztosít az internetet használó gyakorló pedagógusok számára. Kapcsolatok kialakítása a közoktatást és a tanárképzést szolgáló internetes tananyag-fejlesztés hazai és nemzetközi műhelyeivel. ... >>

Első Magyar Audi Klub Egyesület

(egyéb)

1062 Budapest, Andrássy út 113.
képviselő: Pozsár Béla
Az Audi autómárka népszerűsítése; rendszeres találkozók, szabadidő programok szervezése; vezetéstechnikai ismeretek gyűjtése és terjesztése; a közlekedésbiztonság népszerűsítése. ... >>

Építkezők Fogyasztóvédelmi Egyesülete

(egyéb)

1066 Budapest, Lovag utca 18. fszt./1/G.
képviselő: Flórián Zsolt
Elsősorban az építkezők, az építőipari fogyasztók gazdasági érdekeinek és fogyasztói jogainak hatékonyabb érvényesítését elősegíteni, valamint hozzájárulni a fogyasztók széles körét érintő súlyos jogsértések megelőzéséhez az építőiparban.

A fogyasztók érdekeinek védelme, képviselete mellett az építőipari fogyasztók folyamatos informálása építőipari szolgáltatókról, szolgáltatásokról, építési technológiákról, építőanyagokról; örvények, rendeletek, műszaki irányelvek, valamint pénzügyi, gazdasági és más témákban való tájékoztatás. Mindezeken túl elősegíteni a lakáscélok (építkezés, felújítás, ingatlanvásárlás, ingatlankorszerűsítés stb.) biztonságosabb, hatékonyabb és gazdaságosabb megvalósítását. Az ÉFE szolgáltatásait tagjain kívül másoknak és jogosult nyújtani. ... >>

EURÓPA HANGJA Alapítvány

(kulturális,egyéb)

1061 Budapest, Anker köz 2-4. fszt./5.
képviselő: Jánossy Péter
Az európai identitástudat kialakítása, erősítése a művészetek és a tudomány eszközével a preambulumban rögzített célok elérése érdekében. ... >>

Európai Magyarországért Közhasznú Egyesület

(egyéb)

1068 Budapest, Szófia utca 7. I./7.
képviselő: Dr. Domsits Dávid Mihály, Törzsik Gyula
Magyarország erősebb Európai Uniós integrációjának elősegítése; magyar állampolgárok Európa-, és honismeretének növelése; az EU-hoz való helyes viszonyulás kialakításának elősegítése; a többi tagállamnak és az EU szervezetének a magyar társadalommal való jobb megismertetése. ... >>

Európai Újságírók Szövetsége Magyar Tagozata

(érdekképviselet,egyéb)

1062 Budapest, Bajza utca 18.
képviselő: Martin József
Nemzetközi tevékenység folytatása. ... >>

Excenter Kutatási Központ Alapítvány

(egyéb)

1067 Budapest, Hunyadi tér 11. fszt./9.
képviselő: Székely László Levente
a tudomány művelésének és népszerűsítésének támogatása. ... >>

"Felsőoktatási és Középiskolás Diákközpontú Szellemiségért és Világért" Egyesület

(intézményi,oktatási,kulturális,egyéb)

1065 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky u. 5.
képviselő: alelnök Jagasics Gergő, elnök Szappanos Nikolett
A magyar egyetemista, főiskolás és középiskolás korosztály intellektuális fejlődésének segítése, különös tekintettel a tudásalapú társadalom, a magyar szellemi hagyományok, a magyar kultúra és az egyetemes szellemiség kihívásaira. ... >>

Fiatal Jogászok Egyesülete

(egyéb)

1061 Budapest, Bajza utca 23. I/1.
képviselő: dr. Rohrbeck István Zsolt, dr. Sasvári Attila
A magyar jogászsággal megismertetni az aktuális és jelentős magyar- illetve közösségi jogi szabályozást, joggyakorlatot. ... >>

Fiatal, Modern Magyarországért Egyesület

(egyéb)

1061 Budapest, Székely Mihály u. 5.
képviselő: Bodor Tibor ... >>

Fogjunk Össze a Városért Egyesület

(kulturális,egyéb)

1066 Budapest, Zichy Jenő utca 6.
képviselő: Tarlós István
annak elősegítése, hogy Magyarország fővárosának sorsát minden magát magyarnak valló polgár fontosnak érezze, figyelemmel kísérje, és lehetősége szerint segítse. Az Egyesület célja nemzetünk legnagyobb városának erősítése, fejlesztése és fővárosunk hagyományos értékei iránt elkötelezett és tenni akaró állampolgárok, egyesületek együttműködésének támogatása. ... >>

Földvár Yacht Club

(sport,egyéb)

1061 Budapest, Andrássy út 5.
képviselő: ifj. Krizsanovich Péter
A tagok sportolási és pihenési lehetőségeinek elősegítése. ... >>

Friz Alapítvány

(egyéb)

1063 Budapest, Andrássy 69. /Magyar Képzömüv.
képviselő: Menráth Péter ... >>

Független Emberek Egyesülete

(sport,egyéb)

1066 Budapest, Zichy Jenő utca 6. II/6.
képviselő: Kámán Tibor, Pistár Péter
Az Egyesület célja segítség nyújtása azok számára, akik környezetükben nem találnak méltó társra, azomban a szervezet nem kifejezetten társközvetítő céllal jön létre. Az egyesület célul tűzi ki az egészséges életmód népszerűsítését a tagok között, a sportolás különböző formáinak támogatásával, azonban a szervezet nem sportszervezet, s elsődlegesen nem végez vállalkozási tevékenységet. Célunk az egymással való törődés, egy emberközpontúbb világ kialakításában való közreműködés. ... >>

Gyerekprogramok a Gyermekekért Alapítvány

(intézményi,sport,természetvédelem,oktatási,kulturális,egyéb)

1066 Budapest, Teréz körút 38. 1./132.
képviselő: Temesi Attila
Közintézmények, ezen belül kiemelten bölcsődék, óvodák, iskolák szabadidős- és sportrendezvényei megrendezésének támogatása és finanszírozása. Az alapítvány céljának megvalósulása érdekében kiemelten: nyílt - és gyermeknapok szervezése és finanszírozása; gyermekműsorok szervezése és finanszírozása; kulturális célú, ismeretterjesztő, valamint sporttáborok támogatása; lehetőségéhez képest bekapcsolódik a természetjáró egyesületek szervezési tevékenységébe; sérült és nem sérült gyerekek közös programjainak szervezése és támogatása. ... >>

HA-LCI Alapítvány

(egyéb)

1063 Budapest, Szív utca 28. II./22.
képviselő: dr. Németh László
Az alapítvány az alapító szándéka szerint abból a célból jött létre, hogy az 1975. szeptember 30.?án Beirutban lezuhant HAL- CI lajstromjelű, MALÉV TU ?154-es repülőgép kiemelését, az eltűnt személyzet és utasai földi maradványai felkutatását-, azonosítását- és repatriálását elősegítő tevékenységet folytasson és támogasson, és ezáltal elősegítse a kegyeleti jog, mint alkotmányos emberi jog érvényre juttatását, az elhunytak számára a végtisztesség megadását. ... >>

Hári-hegyi Hagyományőrző Baráti Egylet

(kulturális,egyéb)

1061 Budapest, Andrásy út 49. I/4.
képviselő: dr. Hodula Attila
A baráti egylet a kötelezettségei mértékében és lehetőségei szerint összegyűjti és megőrzi Somogy Megye, ezen belül a Nagyszakácsi - elsősorban Nagyszakácsi- Hári Hegy (lakott külterület) - valamint Nagykovácsi és környéke népművészeti eszközeit, a népi hanyományokat, játékokat, különösen a népi ételek főzésének hagyományait. ... >>

Három Kő Vadásztársaság Uppony

(természetvédelem,egyéb)

1062 Budapest, Andrássy út 83-85. fszt./13.
képviselő: dr. Miklosics István
A vadgazdálkodást, a tagság vadászati lehetőségeit elősegítő társulásnak, közös vállalkozásnak, alapnak tagja legyen. Tagjaira a jogszabályokkal és a közgyűlés által elfogadott szabályzatokkal, határozatokkal összhangban álló kötelezettségeket állapítson meg. A vadgazdálkodást és a vadászatot a mező- és erdőgazdálkodás érdekeivel, valamint a környzet- és természetvédelemmel összhangban gyakorolni, tagjai részére a vadászati lehetőséget biztosítani. ... >>

IKS Alapítvány. A Nemzetközi Kodály Társaság Barátai

(egyéb)

1067 Budapest, Csengery utca 53.
képviselő: Devich János
a Nemzetközi Kodály Társaság (IKS) működésének anyagi támogatása. ... >>

Indiai Pálmalevél Kéziratok Kutatószövetsége Magyarországi Közhasznú Egyesülete

(kulturális,érdekképviselet,egyéb)

1066 Budapest, Teréz körút 36.
képviselő: Oszter Tamás
Magyarország és az Európai Unió állampolgárai mentálhigiénés prevenciója, fizikai és lelki állapotának jelentős mértékű javítása,;
a fenti célt szolgáló új, hatékonyabb szellemi eszközök kutatása, fejlesztése és integrációja több ezer éves bevált eszközökkel és módszerekkel;
az indiai kultúra, életmód és vallások megismertetése Magyarországon;
az indiai-magyar kulturális, tudományos, ismeretterjesztési kapcsolatok ápolása, szélesítése;
Magyarország és India számos non-profit szervezetei együttműködésének erősítése,
Magyarország szellemi és kulturális értékeinek megismertetése, a hazánkról kialakult kedvezőtlen kép javítása világszerte;
az Unesco által is elismert és védett Indiai pálmalevél kéziratok felkutatása, tanulmányozása;
az egység, és az egységtudat létrejöttének elősegítése
a nemzetben és
az emberekben;
a hit, a szeretet, az együttérzés, a társadalmi hozzájárulás és egységtudat fontosságának terjesztése, segíteni a nemzetben ezeknek az erősödését, elmélyülését;
az igény felkeltése az egészséges életmódra pozitív példák bemutatásával, terjesztésével. ... >>
1. oldal 2. oldal 3. oldal