Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Budapest VI. ker egészségügyi civil szervezetek


Találatok száma: 68
1. oldal

A CUKORBETEGEK LÁBAIÉRT - DIAB-PED - ALAPÍTVÁNY

(egészségügyi,oktatási)

1063 Budapest, Szinyei Merse P. u. 23.II.2.
képviselő: Biczó István
A cukorbetegség kiemelt fontosságú késő szövödményének tekinthető - az alsó végtag részleges, vagy teljes elvesztésének vszélyével fenyegető - "diabéteszes láb" kifejlődésének megelőzésére ismetertterjesztő tevékenység folytatása, a tzdományos kutatás, a szakemberképzés támogatása, távlatilag pedig a megelőzésre hivatott Országos Prevenciós Hálózat megteremtése. ... >>

A Szerelmi Kultúráért Alapítvány

(egészségügyi)

1062 Budapest, Andrássy út 82.
képviselő: Fábián Róbert
A szexuális kultúra fejlesztésének támogatása, a nemi betegségek visszaszorítása. ... >>

Alapítvány a Kereskedelmi Dolgozókért

(egészségügyi,érdekképviselet)

1068 Budapest, Városligeti fasor 46-48.
képviselő: Csik Ferencné
A kereskedelem érdekeinek, értékeinek védelmében munkavégzésük során pszichés vagy testi épségükben károsodást szenvedett kereskedelmi dolgozók - köztük elsősorban a szakszervezeti tagok - egészségügyi rehabilitációján elősegítése, anyagi támogatása és erkölcsi védelme. ... >>

Alapítvány a Pszichiátriai Betegek Emberi Jogaiért

(egészségügyi,érdekképviselet,szociális)

1068 Budapest, Király utca 112. III./11.
képviselő: Boros Márton
A pszichiátriai betegek emberi jogai érvényesülésének támogatása, így különösen szerteágazó hazai és nemzetközi emberi jogi tudományos kutatások, szükségletfelmérések, monitorozások, emberi jogi és érdekvédelmi tevékenység elősegítése ennek érdekében. ... >>

Alapítvány az Emésztőszervi Betegségek Felkutatásának és Gyógyításának Előmozdítására

(egészségügyi,oktatási)

1062 Budapest, Podmaniczky u. 111./Tétényi út
képviselő: Pap Ákos dr.
Az emésztőszervi betegségekkel foglalkozó orvosi tevékenység és az ehhez kapcsolódó kutatási, továbbképzési lehetőségek támogatása. ... >>

Alkalmazott Pszichológiai Alapítvány

(egészségügyi)

1064 Budapest, Izabella u. 46.
képviselő: Dr. Hunyad György
Az alkalmazott pszichológia magyarországi művelése az ezzel összefüggő nemzetközi kapcsolatok építése, és az alkalmazott pszichológia társadalmi kapcsolatainak az építése. ... >>

Angyali Mosoly Alapítvány

(egészségügyi,szociális)

1068 Budapest, Andrássy út 83-85. fsz./1.
képviselő: Barócsai Amália
Chron és Colitis Ulcerosa gyomor és bélbeteg gyermekek ápolása, kezelése és gyógyulásuk elősegítése. ... >>

Benkő Alapítvány

(intézményi,egészségügyi)

1062 Budapest, Podmaniczky u. 109-111.
képviselő: dr. Tallósy Imre
Néhai Dr. Benkő Antal végakaratának megfelelően elősegíteni a MÁV. Kórházban és a MÁV. Központi Rendelőintézetében folyó egészséügyi, betegellátási tevékenység minőségének folyamatos emelkedését 1-1 főorvos, asszisztens, ápolónő jutalmazása útján. ... >>

Biatorbágy Egészségház Alapítvány

(egészségügyi)

1061 Budapest, Andrássy út 2.
képviselő: dr. Mengyi Roland
megszervezni a biatorbágyi egészségház beruházás megvalósítását, annak megépítését, üzemeltetni és működtetni a biatorbágyi egészségházat. ... >>

Bnai Brit Budapest Páholy

(egészségügyi,oktatási,kulturális)

1065 Budapest, Révay utca 16.
képviselő: Bolgár János Pál elnökségi tag, dr. Bajor Gábor elnökségi tag, dr. Radó Ákos elnökségi tag, Hajós Viktor elnök, Korányi László, Medgyesiné Vértes Andrea elnökségi tag, Vadász Gáborné elnökségi tag
A zsidóság összefogása a zsidó hit, a zsidó értékek, humanitárius eszmék jegyében; Szellemi és erkölcsi karakterének fejlesztése, kibontakoztatása és védelmezése, a jótékonyság és a tiszta erkölcs elveinek követése, a tudomány és művészet ismereteinek terjesztése és lehetőség szerinti támogatása, a társadalmi és kulturális kapcsolatok ápolása; a zsidóság-tudat erősítése, a zsidó nép túlélésének biztosítása; az emberi jogok védelme és jótékonysági tevékenység folytatása; a zsidó családi élet erősítése a Torában megfogalmazott alapelvekkel összhangban; a fiatalok oktatása és képzése; a zsidó hagyományok erősítése; a Shoah emlékének megőrzése; küzdelem az antiszemitizmus, a rasszizmus, az idegengyűlölet, és a Shoah tagadása ellen, az üldöztetés áldozatainak támogatása; a terrorizmus izraeli és egyéb országokban élő áldozatainak támogatása; a betegek látogatása és gondozása, humanitárius célok támogatása katasztrófák helyszínén; szolgálat nyújtása a társadalom egésze részére a humanitás eszméje jegyében nemzeti, regionális és nemzetközi szervezetekben történő aktív részvétellel. ... >>

Budapesti Asztali Labdarúgó Egyesület

(intézményi,sport,egészségügyi,oktatási,szociális)

1066 Budapest, Jókai utca 21.
képviselő: Horváth Imre
Az egyesület elsősorban Budapest területén szervezi a szakosztályaiban folyó sporttevékenységet, valamint országszerte megvalósítja közhasznú programjait. Sporttevékenységén belül a versenysport, a szabadidősport, az iskolai és diáksport, a fogyatékossport és a szeniorsport területét, fontosságát tekintve egyenrangúan kezeli. Célja olyan közösségek létrehozása, ahol alapvető érték az életminőséget javító, szenvedélybetegségeket kerülő, illetve azt megelőző, valamint rendszeres fizikai aktivitást folytató és környezetére is szemléletformáló hatást gyakorló egészségmagatartás. Szoros kapcsolatot kíván ápolni a szervezett gombfoci tevékenységet folytató, illetve azokat támogató határon túli magyar szervezetekkel. A versenyszerű gombfoci minél szélesebb körű elismertetése, illetve magas színvonalú művelése érdelében sporttudományi kutatások folytatása, publikálása. ... >>

Családjainkért Alapítvány

(egészségügyi)

1068 Budapest, Március 15-e tér 8.
képviselő: dr. Balogh László
A családok és szervezeteik segítése, a Nagycsaládosok Országos Egyesületének alapszabályában megfogalmazott célok szellemében, azok megvalósulásának támogatása. ... >>

dr. Schulte Strathaus Alapítvány a Beteg Magyar Gyermekek Reménységéért

(sport,egészségügyi)

1062 Budapest, Andrássy út 100.
képviselő: Lambert Zoltán
Azon súlyos beteg magyar gyermekek gyógykezelésének támogatása, akik kedvezőtlen szociális-, családi-, illetve pénzügyi körülményeik miatt nem részesülhetnek állapotuknak megfelelő orvosi-, rehabilitációs-, vagy egyéb egészségügyi ellátásban. Az alapítvány különös célja a beteg gyermekek külföldi gyógykezeléséhez szükséges pénzügyi segítség biztosítása. ... >>

EB OVO Egyesület

(egészségügyi,környezetvédelmi)

1065 Budapest, Hajós utca 43. I./23.
képviselő: Csonka Berta
az egyesület célja, hogy népszerűsítse, tudatosítsa, elismertesse és elmélyítse
a kutyáknak és a kutyatartásnak az egyének életében, és egyben a társadalomban is kiemelt szerepét, különös tekintettel a kutyák tudományosan igazolt életminőség-javító hatására;
a kutyákkal, mint érző lényekkel való együttérzést az állatvédelem e területének kiemelt jogérvényesítésében való közreműködés által hatósági és nem hatósági eljárásokban;
az ebtartók és a kutyát nem tartók közötti köznapi konfliktusok felszámolásának lehetőségeit egy olyan szemléletmód kialakításával, amely biztosítja a kutyák és emberek harmonikusabb együttélését, a kutyával nem rendelkezők és az ebtartók jogegyenlőségét.
Ezért az egyesület az ebtartókat és az ebtartással kapcsolatba kerülő különböző társadalmi csoportokat megszólító közösségi programokkal, nyílt vitafórumokkal, ismeretterjesztéssel (honlap és kiadványok útján), nevelési propagandával a kutyák és a kutyatartók iránti rokonszenv és a szolidaritás felébresztésére törekszik, míg a kutyatartók fokozott felelősségvállalásának az érdekében egy olyan etikai-magatartási kódexet kíván kidolgozni és népszerűsíteni, amely csökkenti a feszültséget az ebtartók és a kutyát nem tartók között. Ennek egyik preferált eleme az, hogy az ebtartók önként kövessék a kutyapiszok eltakarítását, amely egyben ezen közegészségügyi probléma elsődleges kezelését is jelenti. ... >>

Érbetegek Védelmére Alapítvány

(egészségügyi)

1062 Budapest, Podmaniczky 109.
képviselő: Bobay Kornélia dr. ... >>

Esély Szigete Egyesület

(egészségügyi)

1061 Budapest, Székely Mihály u. 5.
képviselő: Varga Krisztina ... >>

Európa Híd a Gyermekekért Alapítvány

(egészségügyi,kulturális)

1064 Budapest, Podmaniczky u. 61.
képviselő: Tolmácsi István
A testileg, szellemileg, vagy társadalmilag hátrányos helyzetben levő, illetve beteg gyermekek védelme, továbbá kulturális fejlődésük feltételeinek elősegítése. A családjában nevelkedő rászoruló gyermekek és családjuk erkölcsi segítése. ... >>

GENERALI a biztonságért Alapítvány

(sport,egészségügyi,szociális)

1066 Budapest, Teréz krt.42-44.
képviselő: dr. Szabady Csaba, Kalmár László
Betegségmegelőző, sürgősségi betegellátást valamint mentési tevékenységet, és betegszállítást segítő, gyógyító, szociális támogatások nyújtása, valamint az egészséges életmódra nevelés támogatása. Gyermek-, és ifjúságvédelmi tevékenységek támogatása és népszerűsítése. A közrend, közbiztonság és közlekedésbiztonság, a vagyonbiztonság és a környezet védelme. Tanulmányok folytatásához ösztöndíj nyújtása. Diák- és szabadidősport támogatása. ... >>

GYERE Rekreációs és Sporttevékenységgel Gyemekeinkért Alapítvány

(sport,természetvédelem,egészségügyi,oktatási,kulturális)

1062 Budapest, Andrássy út 61. 2./9.
képviselő: Somogyi János
Az 1997. évi CLVI. törvény 26. § c. pontjában írt és az ott használt számozással jelölt alábbi tevékenységek: Egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító, egészségügyi rehabilitációs tevékenység. Tudományos tevékenység, kutatás. Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés. Kulturális tevékenység. Kulturális örökség megóvása. Természetvédelem, állatvédelem. Gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek és ifjúsági érdekképviselet. Sport, a munkaviszonyban és a polgári jogi jogviszony keretében megbízás alapján folytatott sporttevékenység kivételével. Közhasznú szervezetek számára biztosított - csak közhasznú szervezetek által igénybe vehető ? szolgáltatások. Az alapítvány a gyermekek egészségéért, egészségvédelmének előmozdításáért jön létre. ... >>

Gyógynövény (Közhasznú) Egyesület

(természetvédelem,egészségügyi)

1066 Budapest, Zichy J. utca 39.
képviselő: Udvaros Márk
A tagok egészségének megőrzése, a betegségek megelőzése és gyógyítása természetes, tradicionális gyógymódokkal. Speciális természetgyógyászati vizsgálatok, a gyógynövényteák szakszerű alkalmazása. ... >>

Hajbetegségek Megelőzéséért Közhasznú Alapítvány

(egészségügyi,oktatási)

1062 Budapest, Székely Bertalan utca 2/ C. I./9.
képviselő: Rabócki Gyöngyi
A haj és fejbőrbetegségek kialakulásával, azok mibenlétével, a betegség megelőzésével és kezelésével kapcsolatos felvilágosító tevékenység kifejtése, annak minél szélesebb társadalmi körhöz történő eljuttatása;
hajápolással foglalkozó szakemberek képzése, részükre tanfolyamok megszervezése és lebonyolítása;
a haj- és fejbőrbetegségek kezelésével foglalkozó szakemberek és vállalkozások támogatása anyagi eszközökkel és ismeretek átadásával. ... >>

Hipnózis Alapítvány

(egészségügyi)

1064 Budapest, Izabella 46.
képviselő: Bányai Éva Dr., Gősiné Greguss Anna
A hipnózis magyarországi tudományos kutatásának és szakszerű terápiás felhasználásának támogatása, valamint a hipnóissal kapcsolatos korszerű ismeretek terjesztése. ... >>

Hippokratesz-2000 Alapítvány a Teljes Életért

(intézményi,egészségügyi)

1065 Budapest, Weiner Leó u. 3.
képviselő: Adányi Balázs
A MÁV Kórház - Budapest - a betegállátást segítő - informatikai hátterének megteremtése, illetőleg továbbfejlesztése, a gyógyítást szolgáló műszerezettség és anyagellátás javítása. ... >>

Húsipari szociális, egészségügyi és képzési Alapítvány

(sport,egészségügyi,oktatási)

1068 Budapest, Városligeti fasor 44.
képviselő: kuratóriumi elnök Tóth Ferenc
A húsiparban dolgozók, a nyugdíjasok és azok családtagjai részére szociális alap biztosítása, és ezen belül az érintettek szociális segítése. Gyermek- és ifjúságvédelem. Szabadidősport szervezése, támogatása, a dolgozók oktatása, továbbképzése, átképzése, szakképzése megvalósítása. ... >>

ING a Gyermekegészségügyért Alapítvány

(egészségügyi)

1068 Budapest, Dózsa György út 84/b.
képviselő: Dr. Papp János István
Közhasznú tavékenysége során olyan közfeladat ellátása, amely által lehetőség nyílik a magyarországi gyermekegészségügy, ezen belül is olyan gyermekegészségügyi eszközök támogatására, amelyek gyermek egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító- és egészségügyi rehabilitációs célokat szolgálnak. ... >>

Iskolapszichológusok A Biztonságos Iskolákért Szövetség

(intézményi,egészségügyi,oktatási,érdekképviselet)

1062 Budapest, Aradi utca 32. fszt./2.
képviselő: Nagy Brigitta
országos hálózatként kíván intézményes keretet biztosítani a biztonságos iskolák megteremtésén dolgozó szakembereknek, illetve a krízishelyzetekben tevékenyen segítő személyeknek. Az egyesület célja az iskolai erőszak, illetve akut krízishelyzetek kezelésében nyújtott szakmai segítségadás. ... >>

KAV-SOS Alapítvány

(egészségügyi)

1068 Budapest, Benczur 11.
képviselő: Kiss Károly, Rákos Károlyné dr. ... >>

Kék Angyal a Jövőnkért Alapítvány

(egészségügyi)

1061 Budapest, Andrássy út 20. I. em. 30.
képviselő: Csicsiné Trestyánszky Katalin, Dr. Benedek Zsolt
Korszerű és magasszintű betegellátási feltételek - beleértve az otthonápolást is - kidolgozása és támogatása. ... >>

Kreatív Művészek Közhasznú Egyesülete a Leukémiás Gyermekekért

(egészségügyi,kulturális)

1066 Budapest, Zichy Jenő u. 17.sz.
képviselő: Bojti József alelnök (együtt), Daróczi István alelnök, Forrai Miklós elnök (önálló), Nagy Andrea alelnök (együtt)
Leukémiás gyermekek részére szabadidős tevékenység biztosítása, a gyógyításukhoz szükséges eszközök beszerzése, adomyán gyűjtés. ... >>

Kvanum Zen Alapítvány

(egészségügyi)

1062 Budapest, Bajza u. 58. II/2.
képviselő: Benkő Attila/ önállóan, Dr. Zatik Zsuzsanna /együtt, Somosi János
Koreai zen buddhizmus és az ezzel kapcsolatos ismeretek széleskörű terjesztése. ... >>

Liga Egészségügyi Szövetség

(egészségügyi,érdekképviselet)

1068 Budapest, Benczúr u.41.
képviselő: Dr. Takáts Lajos, Kőkúti Katalin ... >>

Magyar Barlangi Búvár Mentőszolgálat

(természetvédelem,egészségügyi,oktatási)

1065 Budapest, Dessewffy u. 13.
képviselő: Dóra Gyula, Kovács György
Felkészülés és készenlét esetleges víz alatti zárt térben ( bar- lang, roncs, víz alatti műszaki létesítmény ) történt balesetek ke- zelésére és megoldására. Speciális búvártevékenységgel összefüggő helyzetek megoldása, károk események felmérése, állagmegóvás, mű- szaki mentés olyan esetekben is amelyek fokozottan specializált technikai tudást, felszerelést igényelnek. A víz alatti barlangku- tatás, barlangi búvármerülések biztonságtechnikai követelményrend- szerének, alapelveinek kidolgozásának, korszerűsítésének segítése, oktatása. A barlangok és képződményeik természetes állapota megőr- zésének elősegítése, a barlangi természet- és környezetvédelem szolgálata. ... >>

Magyar Fejlődésneurológiai Társaság

(egészségügyi)

1066 Budapest, Jókai utca 40. I./14.
képviselő: dr. Berényi Marienne, dr. Katona Ferenc, dr. Pál Szabolcs
azoknak a lehetőségeknek a kidolgozása és országos támogatása, amelyekkel elérhető, hogy az idegrendszerileg valóban beteg csecsemők minél korábban neuroterápiában részesüljenek. ... >>

Magyar Kísérleti Pszichofiziológiai Társaság

(egészségügyi)

1068 Budapest, Szondi 83-85.
képviselő: Karmos György Dr. ... >>

Magyar Szemészeti Szakdolgozók Egyesülete /Societas Hungarica Assistentium Ophthalmologiae/

(egészségügyi)

1066 Budapest, Teréz krt. 32.
képviselő: Chriszt Gyuláné, Dr. Elek Ilona önállóan, Dr. Oroszlánczy Gáborné, Fekete Olga ketten együtt, Gombos Jánosné ketten együtt, Hanis Péterné ketten együtt, Hódossy Kemenczey Ágnes ketten egy. ... >>

Magyar Újságírók Országos Szövetsége

(egészségügyi,érdekképviselet)

1064 Budapest, Vörösmarty utca 47 a
képviselő: Acsay Judit, Dr.Eötvös Pál, Tóth Károly
Szakmai érték-, érdekvédelmi, érdekképviseleti szervezet, amelynek célja tagjai szakmai, jogi, érdekvédelmének és érdekképviseletének érvényesítése. A szövetség kiáll a sajtószabadság érvényesülése mellett, őrzi a magyar újságírás erkölcsi tisztaságát, tagjainak újságírói igazolványt ad ki, nemzetközi kapcsolatokat tart fenn, kitüntetéseket, jutalmakat adományoz, tagjainak és családtagjainak egészségügyi ellátását szervezi és támogatja, a tagok érdekében irodát tart fenn, figyelemmel kíséri az információtechnika, a médiavilág fejlődését. ... >>

MÁV Kórház Budapest és MÁV Központi Rendelöintézet Budapest Önálló Szakszerveze- te

(intézményi,egészségügyi)

1062 Budapest, Podmaniczky u 111.
képviselő: Benedek Róbert, Molnár Heléna, Viziné Bercsényi Gizella ... >>

MÁV Kórház Ortopéd-Traumatológiai Osztály Alapítvány

(intézményi,egészségügyi)

1062 Budapest, Podmaniczky u. 111.
képviselő: dr. Kádár Zsolt
A budapesti MÁV Kórház Ortopéd-Traumatológiai Osztály működésének támogatása a korszerű betegellátás érdekében. ... >>

MÁV Kórház Sportkör

(intézményi,sport,egészségügyi)

1060 Budapest, Rippl-Rónai 37.
képviselő: Olajos Gábor ... >>

MÁV Központi Rendelőintézet Diabétesz Alapítvány

(egészségügyi)

1062 Budapest, Podmaniczky u.109.
képviselő: Dr. Dömötör Erzsébet
A MÁV Központi Rendelőintézetében működő Cukorbeteg Gondozó támogatása. ... >>

Medic Pulzus Alapítvány

(egészségügyi)

1068 Budapest, Szondy u. 84. III. em. 1/a.
képviselő: Sipos Mária
A leukémiás és tumoros betegségben szenvedő gyerekek gyógyulásának, gyógykezelésének elősegítése. ... >>

MEGGYÓGYULHATSZ Egyesület a Vastag- és Végbélrákos Betegek Élhetőbb Életéért

(egészségügyi)

1065 Budapest, Bajcsy Zs. utca 45. II/6.
képviselő: Dobolyi Lászlóné
Az egyesület képviseli a vastag- és végbélrákos betegek érdekeit Magyarországon és külföldön, különösen az Eu többi tagállamában. ... >>

MÉN Alapítvány

(egészségügyi,kulturális)

1062 Budapest, Paulay Ede utca 25-27. II/20.
képviselő: Vadász Ákos
Az egészséges táplálkozás és életmód népszerűsítése és támogatása. A magyar történelmi hagyományokkal kapcsolatos tevékenységek támogatása. ... >>

Miénk A Döntés Nőegylet

(egészségügyi)

1062 Budapest, Andrássy út 126.
képviselő: Pálffiné Tolvaj Brigitta
A női lét harmóniájának, egyensúlyának, testi és lelki jólétének elősegítése a mai társadalmi környezet kihívásai közepette. ... >>

Mosolygó Kórház Alapítvány

(intézményi,egészségügyi,oktatási,kulturális)

1065 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky utca 31. 3./9.
képviselő: dr. Albert Royaards
Az alapítvány fő célja, a "Mosolygó Kórház" mozgalom magyarországi beindítása, valamint a kórházi ellátásban részesülő beteg gyerekek és sz időskorúak otthonaiban élő, ápolási, vagy orvosi ellátásban részesülő betegek rehabilitációjának elősegítése, közérzetük javítása zenei és más művészeti programok, valamint zeneművészek és képzőművészek (a továbbiakban: "mosolydoktorok") segítségével. belföldön és külföldön is. Az alapítvány további célja a gyermekkórházak megfelelő működésének a szükséges orvosi műszerek és felszerelések beszerzéséhez nyújtott támogatással történő segítése. Az alapítvány a "mosolydoktorok" képzésének támogatására ösztöndíjat hoz létre és adományoz zeneművészek és képzőművészek számára. ... >>

Non-Profit Alapítvány

(sport,természetvédelem,egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális)

1068 Budapest, Felsőerdősor utca 11. fszt./3.
képviselő: Csontosné Gyergyói Ildikó, Kenderessy Attila, Rabi Béla
A magyarországi egyesületek információs és tájékoztató fórumának megteremtése. A magyarországi betegségmegelőző és gyógyító, tudományos, kutatási, környezetvédelmi, természetvédelmi, kulturális, oktatási, diák - és tömegsport, vallási célt, a közrend, a közbiztonság védelmét, az öregek és hátrányos helyzetűek, illetőleg a magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a határon túli magyarsággal kapcsolatos előbbi célok megvalósítását, menekültek megsegítését, a törvényhozói munka segítését szolgáló, továbbá más célokat követő alapítványok, egyesületek és egyéb non-profit szervezetek tevékenységének támogatása. A célok elérése érdekében információs rendszer megteremtése és működtetése, információs és kulturális írott és elektronikus kiadványok megjelenésének támogatása és elősegítése, kutatói tevékenység szervezése, a törvényhozói munka segítése, támogatása és elősegítése, tájékoztató, oktató és tanácsadó szolgálat kialakítása, működtetése és támogatása. Szociálisan a munkaerő piacon hátrányos helyzetben lévő személyek, illetve azok szervezetei, vagy az e célokat szolgáló szervezetek segítése. A nonprofit szektor fejlődésének elősegítése, média és egyéb közhasznú szervezetek által igénybevehető szolgáltatások révén. Kulturális tevékenységek végzése, kulturális emlékek, ezek közül kiemelten a kulturális örökség és műemlékek megőrzése és védelme. Az alapítvány a szociális és munkaerő piacon hátrányos helyzetben lévő személyek segítése során, hatékonyan kívánja előmozdítani a tartósan és időszakosan munkanélküliek munkához juttatását. Az alapítvány célja elérése érdekében a 74.40.TEAOR számú Munkaerő toborzás, -közvetítés megnevezésű tevékenységet is folytatni kívánja. ... >>

Nők Esélyegyenlőségéért Alapítvány

(egészségügyi,szociális)

1062 Budapest, Andrássy út 124.
képviselő: Asbóth Jánosné dr.
A különböző élethelyzetű -különösen a hátrányos helyzetű nők- társadalmi, szociális, egészségügyi helyzetének feltárását szolgáló tudományos kutatások, elemzések támogatása. ... >>

Ökomenikus Ispotályos Máltai Lovagok "Segítő Szent János" Alapítvány

(egészségügyi,kulturális,szociális)

1065 Budapest, Nagymező utca 3. I.
képviselő: hg. Esterházy Antal
szegények, elesettek, fogyatékosok és betegek támogatása, az ifjúság erkölcsi, szellemi fejlődésének elősegítése, szociális és kulturális védelme. ... >>
1. oldal 2. oldal