Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Budapest V. ker oktatási civil szervezetek


Találatok száma: 307
1. oldal

A Csend Világa Fekete-Fehér Kockákon Alapítvány

(sport,oktatási)

1055 Budapest, Néphadsereg 10.
képviselő: Barta Gyuláné
A hallássérültek sakkozása szinvonalának emelése, a fiatal magyar sakktehetségek felkutatása, oktatása, versenyeztetése és menedzselése a hallássérültek között. ... >>

"A Gyermekkori Egészségügyi Vészhelyzetek Megelőzéséért és Elkerüléséért" Alapítvány

(egészségügyi,oktatási)

1055 Budapest, Honvéd utca 38. I./4.
képviselő: Geszti László, Turcsán Ferenc
Az alapítvány célja, hogy segítséget nyújtson a gyermekkori egészségügyi vészhelyzetek ( hirtelen kialakuló, súlyos, potenciálisan életveszélyes helyzetek) elhárítására, kezelése során a veszélyeztetett gyerekek szüleinek, a velük foglalkozó nevelőknek illetve maguknak a gyerekeknek, nem utolsó sorban ezen helyzetek megelőzése érdekében. ... >>

A Határon Túli Magyar Oktatásért Apáczai Közalapítvány

(oktatási)

1055 Budapest, Szalay u. 10-14.
képviselő: Stark Ferenc
A határon túl élő magyar közösségek és szórványmagyarság felsőoktatásának, szakképzésének, valamint oktatási szakemberek továbbképzésének elősegítése és támogatása. Az alapítvány felnőttoktatási tevékenységet is folytat. ... >>

A HÖOK a Hallgatókért Alapítvány

(sport,oktatási,szociális,kulturális)

1055 Budapest, Szent István körút 11. IV/36.
képviselő: Ollár Tamás (kuratóriumi elnök)
A magyarországi felsőoktatási intzéményekben tanuló hallgatók szakmai, kulturális, tömegsport és egyéb közösségi tevékenységienek támogatása. Az alapítvány támogatja a felsőoktatási intézmények hallgatóiból álló önszerveződő csoportokat, melyek keretet adnak a polarizált érdeklődésű hallgatók igényeinek kielégítéséhez. Segíti a hallgatói kezdeményezésű szakmai rendezvények, bemutatók megrendezését, hozzájárul a szabadidő kulturált eltöltését szolgáló rendezvények megszervezéséhez. Elősegíti a felsőoktatási sport sportági sajátosságai szerinti eszközeinek bővítését, hozzájárul működésük színvonalasabbá tételéhez. Elősegíti a hallgatói szakmai utak létrejöttét és azt, hogy minél színvonalasabb szakmai ismretekehez jussanak a résztvevő hallgatók. Pk.60128/1999/23.sz.végz.el további cél: Az alapítvány támogatja a hátrányos helyzetű és szociálisan rászoruló - kü- lönösen az állami gondozásban felnevelt, árva vagy félárva - hallgatók tanulmá- nyainak folytatását.
Pk60128/1999/23. sz. végzéssel célkiegészítés: Az alapítvány támogatja a hátrányos helyzetű és szociálisan rászoruló - különösen az állami gondozásban felnevelt, árva vagy félárva - hallgatók tanumányainak folytatását. ... >>

A József Attila Utcai Óvodás Gyermekekért Közhasznú Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási)

1051 Budapest, József Attila u. 18.
képviselő: Blahóné Csikós Márta
A József Attila utcai óvodás gyermekek testi, lelki fejlődésének elősegítése, idegen nyelvek óvodás korban való elsajátításának elősegítésével, sportolás az egészséges életmódra nevelés érdekében, valamint a szabadidő hasznos, egészséges eltöltésével való megismertetés. ... >>

"A jövő zenéje" Alapítvány

(oktatási,kulturális)

1051 Budapest, József nádor tér 8. VI./2.
képviselő: Komlós Gábor
Elősegíti a fiatal zeneművészek nevelését, oktatását, képességfejlesztését, Hozzájárul hazánk zenei-kulturális örökségének megóvásához. Jótékonysági és egyéb koncertek szervezésével népszerűsíti a minőségi, klasszikus zenét és a fiatal művészeket ... >>

"A Magyar Autómüszaki Felsőoktatásért" Alapitvány

(oktatási)

1052 Budapest, Váci u. undefined 16/a.VI.em.
képviselő: Dr.Michelberger Pál ... >>

A Magyar Biztosításügyért Alapítvány

(oktatási,egyéb)

1052 Budapest, Deák F.10.
képviselő: Trunkó Barnabás dr.
A magyar biztosítási oktatás támogatása, oktatási és kutatási intézet kialakítása, müködtetése. ... >>

"A Magyar Teniszért" Alapítvány

(sport,oktatási)

1054 Budapest, Akadémia utca 16.
képviselő: Dr. Ruttner Zoltán
A magyar tenisz fellendítése, a 11-14 éves tehetséges gyerekek kiválasztása és sportbeli fejlődésének támogatása, adottságaik maximális kibontakoztatásának elősegítése, a magyar teniszsport utánpótlásának biztosítása, a gyermekek tanulmányi előmenetelének elősegítése. ... >>

A Protestáns Jogi Oktatásért Alapítvány

(oktatási,kulturális)

1053 Budapest, Királyi Pál utca 7. 2./5
képviselő: Dr. Fábián Ferenc elnök
Különösen a protestáns jogi oktatás hagyományainak ápolása, történeténk feltárása. ... >>

A Színvonalas Ruházati Termékekért Oktatási Alapítvány

(oktatási)

1053 Budapest, Imre utca 3.
képviselő: Ecsenyi Filoména
Olyan kisvállalkozásokban szervezett és szervezendő ruhaipari szakképzések támogatása, amelyeknek célja a Magyarországon készített ruházati termékek minőségének javítása, valamint a ruhaviseletben a magyarságtudat kifejezése, továbbá a ruhaipari kisvállalkozás szempontú gyártástechnológia fejlesztésének és kutatásának támogatása. Az egészséges életmód - mint munkaerő-piaci érték - hírdetése, terjesztése, tanítása. ... >>

A Teljes Katolikus Liturgiáért Alapítvány

(oktatási,kulturális,egyéb)

1056 Budapest, Március 15. tér 2.
képviselő: Jancsó András
A Budapesti Belvárosi Templomban a teljes katolikus liturgia lehetővé tétele annak anyagi támogatásával, a Belvárosi Templomnak, mint kulturális örökségnek a megóvása, karbantartása, a műemlék védelme, a Főplébánia szociális és oktatási feladatainak anyagi támogatása. ... >>

Adria Vitorlázó Egyesület

(intézményi,sport,oktatási)

1052 Budapest, Piarista köz 1.
képviselő: Urbán József
A szabadidő-sport népszerűsítése és támogatása a középiskolás diákság körében, különös tekintettel a vitorlázásra. ... >>

AEnigma Egyesület

(sport,oktatási,kulturális)

1053 Budapest, Veres Pálné u. 25.
képviselő: Badacsonyi Gergely önállóan, Földi Ágnes Fanni ketten együtt, Márvány Miklós ketten együtt
részvétel az ifjúsági kulturális és szabadidős életben, - kulturális rendezvények szervezése, - sportrendezvények, - szabadidős programok szervezése, - fiatal tehetségek felkarolása, támogatása, - együttműködés más egyesületekkel céljai megvalósítása érdekében. ... >>

Aktív Szülés Program Alapítvány

(egészségügyi,oktatási)

1054 Budapest, Zoltán u. 18.
képviselő: Sallakné Kovács Andrea
A gyermekvállalással, a szülésre felkészüléssel, a szüléssel és a szülés utáni állapotokkal kapcsolatosan felmerülő kérdések megoldásában, az ezekben részes felnőttek és gyerekek sgítésében, támogatásában, továbbá az ezzel kapcsolatos tudományos kutatásban és szakemberképzésben a felmerülő igények nemzetközi színvonalú kielégítéséhez méltó és szakszerű formában hozzájáruljon. ... >>

Alapítvány a Báthory Utcai Óvodás Gyermekekért

(intézményi,oktatási)

1053 Budapest, Képíró u. 4.szám IV/3
képviselő: Deák Csabáné
A Báthory utcai óvodás gyerekek támogatása. ... >>

Alapítvány a Magyarországi Európa Akadémiáért

(oktatási)

1053 Budapest, Ferenciek tere 2. 1.
képviselő: dr. Salusinszky Gábor
Európai integráció szellemében történő eurokonform szakemberképzés és az európai szakképzési rendszer meghonosítása. ... >>

Alapítvány a Választásokért

(oktatási,egyéb)

1051 Budapest, Nádor utca 2.
képviselő: Dr.Máthé Gábor
Az országgyűlési önkormányzat képviselői, valamint polgármesteri választás, továbbá népszavazási szakértők, nemzetközi választási rendszerek szakértői képzésének támogatása. ... >>

Alpár Ignác Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

1053 Budapest, Reáltanoda u. 7.
képviselő: Herber Attila
A nyag múltú Alam Mater oktató-nevelő munkájának anyagi támogatása; A volt iskolatársak, tantestületi tagok, a tanulók szülei összetartásának, a barátság megőrzéséenk, erősítésének anyagi támogatása; Az iskola és a társadalom kapcsolata ébrentartásának, a hagyományok őrzésének, nemzeti öntudat elmélyítésének anyagi támogatása; Az iskolavezetők pedagógiai célkitűzéseivel kapcsolatban előadások tartásának, szakkörök vezetésének anyagi támogatása; Az iskolai újság szerkeztéséenk anyagi támogatása, egyéb publikációs tevékenység elősegítése; A tanulók balatonfenyvesi Eötvös táborában való részvételének anyagi támogatása; A tanulók részére kulturális, sport, kirándulás, hazai és külföldi tanulmányutak és egyéb rendezvények szervezéséenk anyagi támogatása, valamint sportpálya és üdülő létesítéséhet és fenntartásához való anyagi hozzájárulás. ... >>

Anima Musicae Kamarazenekar Egyesület

(intézményi,oktatási,kulturális)

1052 Budapest, Semmelweis utca 25.
képviselő: Gerő Péter
a magyar és nemzetközi klasszikus zenei hagyományok ápolása, koncertek és ismeretterjesztő előadások szervezése és lebonyolítása magyarországi és határon túli iskolákban, kulturális intézményekben
- zenei előadó-művészeti tevékenység folytatása (hangversenyek, előadások, hangfelvételek),
- fellépési lehetőségek felkutatása, megszervezése, lebonyolítása a zenekar repertoárjának kialakítása,
- a műsorterv próbarend kialakítása, próbák szervezése,
- a zenekar működésével kapcsolatos egyéb szervezési jellegű feladatok ellátása. ... >>

Apáczai Gimnázium Jubileumi Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

1053 Budapest, Papnövelde utca 4-6.
képviselő: dr. Pfeiffer Ádám
Az ELTE Apáczai Csere János Gyakorlógimnázium és Kollégiumban folyó oktatási és nevelési tevékenység hagyományos magas színvonalának fenntartása érdekében kifejtett tevékenység. Az iskolában és a kollégiumban folytatott tehetséggondozás támogatása, különös tekintettel a szociális hátrányok kompenzálására. Az iskolai hagyományápolás és hagyományterjesztés elősegítése, az iskola történetének feltárása. A tanórán kívüli kulturális és sporttevékenység támogatása. A kultúrált környezet kialakítása, a képzés és a kollégiumi elhelyezés körülményeinek javítása. A városképileg védett iskolaépület állagának megóvása, javítása. A környezeti nevelés segítése az iskolai oktató munkában. ... >>

Aranytíz Tehetséggondozó és Készségfejlesztő Alapítvány

(oktatási,kulturális)

1051 Budapest, Arany János 10.
képviselő: Straub Dezső
A magyar kultúra haladó hagyományainak ápolása, népszerűsítése, tehetséges fiatal művészek támogatása. ... >>

"Ars Vitae- az Élet Művészete" Fiatal Tehetségeket Gondozó- és Bemutató Kulturális Egyesület

(oktatási,kulturális)

1053 Budapest, Papnövelde u. 1. III/2.
képviselő: Bignioné dr. Vizy Beáta önállóan, Havas Judit önállóan, Kiss Ferencné önállóan
A különböző művészeti ágak fiatal képviselőinek bemutatkozási és továbbfejlődési lehetőség nyújtása.
Tehetséggondozás, mely keretében az egyes művészeti ágak fiatal képviselői elsajátíthatják mindazon ismereteket és képességeket, amelyek elősegítik a pálya kezdet nehézségeinek leküzdését.
Támogatása, elősegítése minden olyan civil kezdeményezésnek, mely a modern társadalmakban bevett művészeti meccenatúra kialakulásához vezet. ... >>

Art of Evolution Alapítvány

(oktatási,kulturális)

1051 Budapest, József Attila utca 18. II./2.
képviselő: Baska Barbara
A művészképzés támogatása annak érdekében, hogy a XX. században először megjelenő műformák és művészeti technikák (fotokinetikus és elektronikus művészetek, multimédia, installációs-, environment és akcióművészet, új kommunikációs technikák, képzőművészeti határterületek) továbbfejlődjenek; továbbá a filmművészet új irányzatai kiteljesedjenek. ... >>

Az Európai Humán Erőforrás Fejlesztéséért Alapítvány

(oktatási)

1052 Budapest, Váci utca 16/a.
képviselő: dr. Keszei Gergely
A humán erőforrás szempontjából Magyarország európai uniós csatlakozásának elősegítése és a csatlakozást követően a non-profit szféra intézményeinek és azok munkatársai tájékoztatásának, képzésének és támogatásának elősegítése, és mindezek ösztönzése. ... >>

Ázsia Egyesület

(sport,oktatási,egyéb)

1053 Budapest, Magyar utca 8. fszt./1.
képviselő: Kertész-Farkas Csaba, Konrád Sándor, Mrsán Marcell
a Közép- és Kelet-európai országok és Ázsia közötti kapcsolatok ápolása és fejlesztése; az együttműködés és a tapasztalatcsere előmozdítása a kultúra, a tudományok, a technika, az oktatás és a sport terén. ... >>

Balaton Bölcsőde Alapítvány

(oktatási,szociális)

1055 Budapest, Balaton utca 10.
képviselő: Juhászné Lupás Erzsébet
Támogassa és segítse a Balaton utcai bölcsődébe járó gyerekek gondozását, nevelését, képességfejlesztését; mozgásszegény környezetben élő belvárosi kisgyermekek mozgásfejlesztése; esélyegyenlőség megteremtése, a hátrányos helyzetű és veszélyeztetett kisgyermek felzárkóztatása; személyiségfejlesztés játéktevékenységeken keresztül. ... >>

Balaton Óvoda Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

1055 Budapest, Balaton utca 10.
képviselő: Szabó Ildikó
A Balaton utcai óvodás gyermekek nevelésének támogatása. ... >>

Bátorító Oktatási Alapítvány

(intézményi,oktatási)

1054 Budapest, Alkotmány utca 4.
képviselő: Simonné Piróth Éva
A Budapest V., Alkotmány u. 23. alatti általános iskola oktatói-nevelői munkájának, és a tárgyi eszközök beszerzésének támogatása. ... >>

Befektetési Szakértők Magyarországi Egyesülete

(oktatási,érdekképviselet)

1054 Budapest, Kálmán Imre utca 1.
képviselő: Varga Péter
A szellemi műhely létrehozása, amely lehetővé teszi a tőke - és pézpiaci befektetése korszerű és legszélesebb értelemben vett kérdéseinek bemutatását, oktatását és tárgyalását. E cél érdekében felvállalja az e kérdéskört tárgyaló előadások, vitafórumok és konferenciák szervezését. ... >>

Belváros Lipótváros Lakosainak Egészségéért Alapítvány

(egészségügyi,oktatási)

1051 Budapest, Hercegprímás út 16.
képviselő: Dr. Birtalan Lajos
A hazai járóbeteg ellátás egészségügyi színvonalának folyamatos emelése érdekében a járóbeteg ellátás fejlesztése és javítása; mindazon szakemberek támogatása, akik munkájukkal és eredményeikkel emelik a hazai járóbeteg ellátás és az ezzel összefüggő egészségügyi szakterületek szakmai színvonlát; a járóbeteg ellátás nemzetközi eredményei magas színvovalú oktatásának támogatása, és a Belváros- Lipótváros lakosainak egészségvédelme és megőrzése, a betegségek megelőzésének ... >>

Belvárosi Tanoda Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

1053 Budapest, Henszlmann Imre utca 7. fszt./1/a.
képviselő: Győrik Edit, Szebényi Csilla
A középiskolát megkezdett, de azt be nem fejező 15-22 éves fiatalok tanulmányainak lehetőség szerinti befejeztetése, és ennek propagálása. ... >>

Belvárosi V.kerületi Polgárőrség Közbiztonsági és Bűnmegelőzési Egyesület

(közbiztonság,oktatási)

1053 Budapest, Vámház kőrút 14.
képviselő: Dániel Adalbert
A közrend és közlekedésbiztonság védelme, a bűncselekmények megelőzése és a baleset-megelőzés, a gyermek- és ifjúságvédelem, valamint a környezetvédelem érdekében önkéntes társasalmi munkát végez a Magyar Köztársaság alkotmányos rendjével összhangban; A bűnalkalmak korlátozásával a bűncselekmények számának mérséklése, a közbiztonság javítása, a lakosság és a bűnüldöző, rendvédelmi szervezetek közötti bizalom és együttműködés erősítése; A társadalmi munkában végzett bűnmegelőzési, közbiztonsági, megelőző vagyonvédelmi, a gyermek- és ifjúságvédelmi, baleset-megelőzési és a környezetvédelmi tevékenység, az e tevékenységre vonatkozó ajánlások, javaslatok véleményezése, kidolgozása és közvetítése; Külföldi, azonos profilú szervezetekkel kapcsolatlétesítés és a kapcsolatok folyamatos ápolása; Szakmai konferenciák, továbbképzések szervezése, lebonyolítása, segédletek kiadása, terjesztése; A rendőri és rendvédelmi szervekkel, valamint a helyi (települési) önkormányzattal kapcsolatos feladatok végrehajtásának elősegítése, a lakosság és a bűnüldöző szervek közötti bizalom és együttműködés erősítése. ... >>

Bercsényi Miklós Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

1052 Budapest, Semmelweis u. 1-3.
képviselő: Zólyomi Zoltánné
Az Ung folyó vidékén élő magyar anyanyelvű lakosok és azok szociális, kulturális, oktatási intézményeinek támogatása. A magyar nyelvű iskolák, kollégiumok támogatása, együttműködés a Kárpátaljai Magyar Kulturális Körrel, a magyarországi intézményekben a kárpátaljai fiatalok továbbképzésének anyagi segítése. ... >>

Betegjogi, Ellátottjogi, és Gyermekjogi Közalapítvány

(egészségügyi,oktatási)

1051 Budapest, Akadémia u. 3.
képviselő: Dr.Csehák Judit
Ellátja a betegjogi, ellátottjogi és gyermekjogi képviselők (a továbbiakban: képviselők) foglalkoztatásával összefüggő feladatokat a jogszabályokban meghatározott feltételek mellett. E cél megvalósítása érdekében: irányítja, szervezi és ellenőrzi a képviselők szakmai munkáját;a képviselők részére megszervezi a jogszabályokban előírt képzéseket és továbbképzéseket; biztosítja a képviselők működéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételeket. ... >>

Biblia Főiskola Alapítvány

(intézményi,oktatási)

1055 Budapest, Szt.István krt. 3.II.2.
képviselő: Raj Tamás
A már működő és akreditált judiasztikai pedagógus-továbbképző tanfolyam (Biblia Főiskola) támogatása. A tanfolyam céljait szolgáló kiadványok (Biblia, kézikönyvek, vallás- és művelődéstörténeti füzetek) megvalósításának támogatása. A szegényebb sorsú emberek, különösen a tanulni vágyó fiatalok támogatása, könyvbeszerzési gondjaik enyhítése. Iskolák és jótékonysági intézmények számára könyvek és egyéb kiadványok adományozása. A bibliai Főiskola népszerűsítése, különösen a zsidó.hu Internet honlapon. A jövőben egy olyan vallásközi Biblia iskola (bibliai Főiskola) létrehozása, amely minden vallás hívője számára nyitott, amely a Biblia jobb megismerését, népszerűsítését segíti elő. ... >>

Bíró Károly Alapítvány

(oktatási)

1053 Budapest, Reáltanoda 7.
képviselő: Doba László
Az Eötvös József Gimnázium matamatika iránt érdeklődő és a tehetséges diákjainak támogatása. ... >>

Bírónők Nemzetközi Szervezetének Magyar Tagozata Egyesület

(oktatási)

1055 Budapest, Markó utca 16.
képviselő: Dr. Galajda Ágnes
emberi jogokkal, női jogokkal kapcsolatos nemzetközi szabályok és gyakorlatok megismerése, a diszkrimináció formáinak felismerése, nemzetközi kapcsolat kiépítése, oktatás, képzés, kutatás. ... >>

Bolyai Egyetemért Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

1052 Budapest, Semmelweis u. 1-3.
képviselő: Dr. Incze Miklós
A határon túli magyarság érdekében a tudományos, kultúrális, kezdeményezések segítése, a Bólyai Egyetem és a magyar nyelvű főiskolai intézmények létesítésének, a főiskolai hallgatóknak a főiskolai tanszemélyzet kutató munkájának, továbbképzésének támogatása, tehetségek felkutatása. ... >>

Bolyai János Kutatási Ösztöndíjasok Akadémiai Klubja

(oktatási)

1051 Budapest, Roosevelt tér 9.(MTA székháza)
képviselő: Dr. Izsák Éva
A tehetséges, képzett, tudományos munkáikban jelentős eredményeket elérő, a 156/1997.(IX.19.) Korm.rendelettel létrehozott és az MTA Bolyai János Ösztöndíj kuratóriuma által kezelt ösztöndíjat elnyert kutatók és meghívottjaik klubszerű találkozásának biztosítása, elő- segítve ezzel olyan szellemi műhely kialakítását, amely hosszabb távon is meghatározó közéleti, gondolkodó szellemi tevékenység fó- rumaként szolgálhat, és elősegíti a Bolyai ösztöndíjat elnyert ku- tatók szellemi összetartozását, tradícióját és kiváltja annak tisz- teletét. ... >>

Bolyai-Díj Alapítvány

(oktatási)

1051 Budapest, Arany J. utca 9. félemelet/4.
képviselő: Balogh Gabriella, Dr. Incze András Péter, Dr. Szabó Gábor
Bolyai-díj létrehozása, illetve anyagi alapjának biztosítása azon magyar állampolgárságú, ill. magyar származású személyek részére akik kimagasló eredményt értek el tudományos kutatás,- fejlesztés, a tudományos utánpótlás nevelése, illetve ezek eredményeinek a társadalmi-gazdasági életben való hasznosítás terén. ... >>

Budapesti Angolkisasszonyok Öregdiákjai Pro Alma Mater Alapítvány

(intézményi,oktatási)

1056 Budapest, Váci utca 47.
képviselő: Végh Péterné
A Budapest, V.ker. Irányi u.3.sz. alatti Angolkisasszonyok Iskolája újraindításának támogatása. ... >>

Budapesti Asztalitenisz Szövetség

(sport,oktatási,kulturális,érdekképviselet)

1053 Budapest, Curia 3.
képviselő: Tímár János
A sportágának területi és helyi fejlesztése, a sportág hagyományainak megőrzése, területi és helyi versenyrendszerének szervezése, a működési területén levő sportszervezetek tevékenységének összehangolása, utánpótlás nevelésének elősegítése, a tehetséggondozás kiteljesítése. ... >>

Budapesti Eötvös József Gimnázium Baráti Egyesülete

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

1050 Budapest, Reáltanoda 7.
képviselő: Karsai Károly
A gimnázium oktató-nevelő programjának erkölcsi és anyagi támotatá- sa, az iskola vezetőinek pedagógiai célkitűzéseit segítő programok szervezése és támogatása; a volt iskolatársak, tantestületi tagok és a tanulók szüleinek összetartása, a barátság megőrzése; az isko- lai újság és évkönyv szerkesztésének támogatása, egyéb publikációs tevékenység elősegítése, a tanulók balatonfenyvesi Eötvös táborban való részvételének támogatása, a tanulók részére kulturális, sport és egyéb rendezvények szervezése, sportpálya és üdülő létesítése és fenntartása, az iskola és a társadalom kapcsolatának ébrentartása, a haladó hagyományok őrzése. ... >>

Budapesti Kosárlabdázók Szövetsége

(sport,oktatási,érdekképviselet)

1053 Budapest, Curia u.3.
képviselő: Cziffra Mihály, Kocsis Nándor
A kosárlabda sport területi és helyi irányítása, fejlesztése és népszerűsítése, területi és helyi versenyrendszerének szervezése, a sportág utánpótlás ? nevelésének elősegítése, a tehetségek gondozása. ... >>

Budapesti Közép-Európai Egyetem Alapítvány

(egészségügyi,oktatási)

1051 Budapest, Nádor u. 9.
képviselő: Dr. Detrekői Ákos
A Közép-Európai Egyetem létrehozása és fenntartása, továbbá kutatási és oktatás tevékenység végzése, beleértve a külső oktatás (external teaching) végzését, támogatását is, valamint a hallgatók, munkatársak és más érdekeltek egészségügyi ellátása, illetve ennek támogatása különös tekintettel a járóbeteg ellátására. ... >>

Budapesti Labdarúgó Játékvezetői Sportalapítvány

(sport,oktatási)

1053 Budapest, Curia 3.
képviselő: Bajkai János
A fővárosi labdarúgó játékvezetők képzése és továbbképzése színnvonalának fenntartása. ... >>

Budapesti Nyílt Társadalom Intézet Alapítvány

(oktatási)

1051 Budapest, Október 6. u. 12.
képviselő: Aryeh Neier, Dr. Koncz E Katalin, Rév István dr., William Newton Smith
A közép- és kelet-európai térség országaiban a felsőoktatás és az ezzel kapcsolatos kutatás támogatása. Emberi-jogi / kisebbségi kérdésekkel kapcsolatos programok szervezése és támogatása. ... >>
1. oldal 2. oldal 3. oldal 4. oldal 5. oldal 6. oldal