Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Budapest V. ker intézményi civil szervezetek


Találatok száma: 106
1. oldal

A József Attila Utcai Óvodás Gyermekekért Közhasznú Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási)

1051 Budapest, József Attila u. 18.
képviselő: Blahóné Csikós Márta
A József Attila utcai óvodás gyermekek testi, lelki fejlődésének elősegítése, idegen nyelvek óvodás korban való elsajátításának elősegítésével, sportolás az egészséges életmódra nevelés érdekében, valamint a szabadidő hasznos, egészséges eltöltésével való megismertetés. ... >>

Adria Vitorlázó Egyesület

(intézményi,sport,oktatási)

1052 Budapest, Piarista köz 1.
képviselő: Urbán József
A szabadidő-sport népszerűsítése és támogatása a középiskolás diákság körében, különös tekintettel a vitorlázásra. ... >>

Alapítvány a Báthory Utcai Óvodás Gyermekekért

(intézményi,oktatási)

1053 Budapest, Képíró u. 4.szám IV/3
képviselő: Deák Csabáné
A Báthory utcai óvodás gyerekek támogatása. ... >>

Alapítvány az Apáczai Gimnáziumért

(intézményi)

1050 Budapest, Eötvös Lóránd 4-6.
képviselő: Mihályfi László
Az Apácai Csere János Gyakorló Gimnázium és Kollégium célkitüzéseinek, és a nyugdíjas tanárok támogatása. ... >>

Alpár Ignác Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

1053 Budapest, Reáltanoda u. 7.
képviselő: Herber Attila
A nyag múltú Alam Mater oktató-nevelő munkájának anyagi támogatása; A volt iskolatársak, tantestületi tagok, a tanulók szülei összetartásának, a barátság megőrzéséenk, erősítésének anyagi támogatása; Az iskola és a társadalom kapcsolata ébrentartásának, a hagyományok őrzésének, nemzeti öntudat elmélyítésének anyagi támogatása; Az iskolavezetők pedagógiai célkitűzéseivel kapcsolatban előadások tartásának, szakkörök vezetésének anyagi támogatása; Az iskolai újság szerkeztéséenk anyagi támogatása, egyéb publikációs tevékenység elősegítése; A tanulók balatonfenyvesi Eötvös táborában való részvételének anyagi támogatása; A tanulók részére kulturális, sport, kirándulás, hazai és külföldi tanulmányutak és egyéb rendezvények szervezéséenk anyagi támogatása, valamint sportpálya és üdülő létesítéséhet és fenntartásához való anyagi hozzájárulás. ... >>

Amazon Kulturális Egyesület

(intézményi,kulturális)

1051 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 22. I. I//2.
képviselő: Judit Adam
kulturális programok megvalósítása
Alkalmi társulatok által létrehozott színházi produkciók hazai és nemzetközi szereplésének elősegítése, eredményes szereplésük elérése
Független színházi társulatok és alkotóműhelyek művészi munkájához szükséges körülmények megteremtése, a működésük támogatása
Új színházi produkciók, köztük bábszínházi előadások, színházi előadások, táncprodukciók létrehozásának, feltételeinek megteremtése
Színházi nevelési programok készítése és rendszeres megvalósítása
Kapcsolatok kiépítése és ápolása külföldi és belföldi színházi intézményekkel, fesztiválokkal, rendezvényszervezőkkel, színházat támogató szervezetekkel
Kulturális programok, színházi előadások szervezése Magyarország színházzal kevéssé ellátott területein
A magyar színházi kultúra hagyományainak felelevenítése és korszerű megjelenítése egyetemes jellegű produkciók létrehozásával, több művészeti ág harmonikus érvényesítésével. ... >>

Angolnyelvű Színház Közhasznú Alapítvány

(intézményi,kulturális)

1052 Budapest, Gerlóczy 4.
képviselő: Magács László
Anyagi, szervezési és egyéb jellegű támogatás nyújtása egy Budapesten létrehozandó angol nyelvű színház létrehozásához. ... >>

Anima Musicae Kamarazenekar Egyesület

(intézményi,oktatási,kulturális)

1052 Budapest, Semmelweis utca 25.
képviselő: Gerő Péter
a magyar és nemzetközi klasszikus zenei hagyományok ápolása, koncertek és ismeretterjesztő előadások szervezése és lebonyolítása magyarországi és határon túli iskolákban, kulturális intézményekben
- zenei előadó-művészeti tevékenység folytatása (hangversenyek, előadások, hangfelvételek),
- fellépési lehetőségek felkutatása, megszervezése, lebonyolítása a zenekar repertoárjának kialakítása,
- a műsorterv próbarend kialakítása, próbák szervezése,
- a zenekar működésével kapcsolatos egyéb szervezési jellegű feladatok ellátása. ... >>

Apáczai Gimnázium Jubileumi Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

1053 Budapest, Papnövelde utca 4-6.
képviselő: dr. Pfeiffer Ádám
Az ELTE Apáczai Csere János Gyakorlógimnázium és Kollégiumban folyó oktatási és nevelési tevékenység hagyományos magas színvonalának fenntartása érdekében kifejtett tevékenység. Az iskolában és a kollégiumban folytatott tehetséggondozás támogatása, különös tekintettel a szociális hátrányok kompenzálására. Az iskolai hagyományápolás és hagyományterjesztés elősegítése, az iskola történetének feltárása. A tanórán kívüli kulturális és sporttevékenység támogatása. A kultúrált környezet kialakítása, a képzés és a kollégiumi elhelyezés körülményeinek javítása. A városképileg védett iskolaépület állagának megóvása, javítása. A környezeti nevelés segítése az iskolai oktató munkában. ... >>

Balaton Óvoda Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

1055 Budapest, Balaton utca 10.
képviselő: Szabó Ildikó
A Balaton utcai óvodás gyermekek nevelésének támogatása. ... >>

Bátorító Oktatási Alapítvány

(intézményi,oktatási)

1054 Budapest, Alkotmány utca 4.
képviselő: Simonné Piróth Éva
A Budapest V., Alkotmány u. 23. alatti általános iskola oktatói-nevelői munkájának, és a tárgyi eszközök beszerzésének támogatása. ... >>

Belvárosi Tanoda Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

1053 Budapest, Henszlmann Imre utca 7. fszt./1/a.
képviselő: Győrik Edit, Szebényi Csilla
A középiskolát megkezdett, de azt be nem fejező 15-22 éves fiatalok tanulmányainak lehetőség szerinti befejeztetése, és ennek propagálása. ... >>

Bercsényi Miklós Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

1052 Budapest, Semmelweis u. 1-3.
képviselő: Zólyomi Zoltánné
Az Ung folyó vidékén élő magyar anyanyelvű lakosok és azok szociális, kulturális, oktatási intézményeinek támogatása. A magyar nyelvű iskolák, kollégiumok támogatása, együttműködés a Kárpátaljai Magyar Kulturális Körrel, a magyarországi intézményekben a kárpátaljai fiatalok továbbképzésének anyagi segítése. ... >>

Bezerédj Alapítvány

(intézményi,kulturális)

1055 Budapest, Szalay 10-14.
képviselő: Bezerédi Zoltán
Évente ünnepélyes keretek között Bezerédj díj adományozása a hazai és a határokon túl élő magyar művészi és tudományos élet kiválóságainak, a publicisztika, szépirodalom, film-színház, és népművészet, történelem, szociológia tudományágakban. ... >>

Biblia Főiskola Alapítvány

(intézményi,oktatási)

1055 Budapest, Szt.István krt. 3.II.2.
képviselő: Raj Tamás
A már működő és akreditált judiasztikai pedagógus-továbbképző tanfolyam (Biblia Főiskola) támogatása. A tanfolyam céljait szolgáló kiadványok (Biblia, kézikönyvek, vallás- és művelődéstörténeti füzetek) megvalósításának támogatása. A szegényebb sorsú emberek, különösen a tanulni vágyó fiatalok támogatása, könyvbeszerzési gondjaik enyhítése. Iskolák és jótékonysági intézmények számára könyvek és egyéb kiadványok adományozása. A bibliai Főiskola népszerűsítése, különösen a zsidó.hu Internet honlapon. A jövőben egy olyan vallásközi Biblia iskola (bibliai Főiskola) létrehozása, amely minden vallás hívője számára nyitott, amely a Biblia jobb megismerését, népszerűsítését segíti elő. ... >>

Bolyai Egyetemért Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

1052 Budapest, Semmelweis u. 1-3.
képviselő: Dr. Incze Miklós
A határon túli magyarság érdekében a tudományos, kultúrális, kezdeményezések segítése, a Bólyai Egyetem és a magyar nyelvű főiskolai intézmények létesítésének, a főiskolai hallgatóknak a főiskolai tanszemélyzet kutató munkájának, továbbképzésének támogatása, tehetségek felkutatása. ... >>

Budapesti Angolkisasszonyok Öregdiákjai Pro Alma Mater Alapítvány

(intézményi,oktatási)

1056 Budapest, Váci utca 47.
képviselő: Végh Péterné
A Budapest, V.ker. Irányi u.3.sz. alatti Angolkisasszonyok Iskolája újraindításának támogatása. ... >>

Budapesti Eötvös József Gimnázium Baráti Egyesülete

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

1050 Budapest, Reáltanoda 7.
képviselő: Karsai Károly
A gimnázium oktató-nevelő programjának erkölcsi és anyagi támotatá- sa, az iskola vezetőinek pedagógiai célkitűzéseit segítő programok szervezése és támogatása; a volt iskolatársak, tantestületi tagok és a tanulók szüleinek összetartása, a barátság megőrzése; az isko- lai újság és évkönyv szerkesztésének támogatása, egyéb publikációs tevékenység elősegítése, a tanulók balatonfenyvesi Eötvös táborban való részvételének támogatása, a tanulók részére kulturális, sport és egyéb rendezvények szervezése, sportpálya és üdülő létesítése és fenntartása, az iskola és a társadalom kapcsolatának ébrentartása, a haladó hagyományok őrzése. ... >>

CDM Számítástechnikai Szakképzési Alapítvány

(intézményi,oktatási)

1054 Budapest, Zoltán u. 13.sz.
képviselő: Kumpera Ferenc
Olyan szakképző iskola megalapítása és müködtetése, amely a Csik Ferenc Álta- lános Iskola és Gimnáziummal szoros együttműködésben tevékenykedve: - számítástechnikai, informatikai szak- képzési lehetőséget kinál mindenkinek aki általános iskolai végzettséggel, illetve érettségivel rendelkezik, - akkreditált szakképzési programjaival aktívan részt vesz a pedagógusok továbbképzésében, - a multimédia adta lehetőségek felhasználásával oktatási segédanya- gok, programcsomagok, oktatóprogramok létrehozása, e termékeknek az érin- tett oktatási intézmények számára történő rendelkezésre bocsájtása. ... >>

Deák Téri Evangélikus Gimnázium Iskola Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

1052 Budapest, Sütő u.1. Deák T. Evang. Gimn.
képviselő: Dr. Sólyom Jenő
A Deák Téri Evangélikus Gimnáziumban a nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés támogatása, a tanárok továbbképzésének támogatása (itthon és külföldön), kiemelkedő teljesítmények anyagi jutalmazása, tanulmányi ösztöndíjak, pályázatok kiírása, kiemelkedők jutalmazása, hagyományok ápolása (egyházi, iskolai és kulturális) iskolai kiadványok támogatása (krónika, évkönyv, újság, stb.), kulturális tevékenység, sport támogatása, az arra rászoruló tanulók segélyezése és szociális támogatása, az iskola működésével kapcsolatos pályázatokon való részvétel, közreműködés az iskola taneszközeinek felújításában, karbantartásában, illetve beszerzésében, a műemlék iskolaépület felújításának, karbantartásának támogatása. ... >>

Derűs Gyermekekért Közhasznú Alapítvány

(intézményi,természetvédelem,oktatási,szociális)

1051 Budapest, József Attila utca 16. I./5.
képviselő: Gajdosné Garami Judit
Segítse az óvodás gyermekek nevelését, képességfejlesztését, valamint az ismeretterjesztést; a mozgásszegény környezetben élő városi gyermekek mozgásfejlesztése, egészséges életmódra nevelése; az esélyegyenlőség megteremtése, a hátrányos helyzetű és veszélyeztetett gyermekek felzárkóztatása; személyiségfejlesztés a játéktevékenységeken valamint a környezet és a természetvédelem ismeretén, szeretetén keresztül. ... >>

Egyetemi Könyvtárért Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

1053 Budapest, Ferenciek tere 6.
képviselő: dr. Szögi László
Az Eötvös Loránd Tudományegyetem (ELTE) Egyetemi Könyvtár rendeltetésével összhangban a könyvtár szellemiségének fejlesztése, technikai színvonalának korszerűsítése, állományának védelme és gondozása, szolgáltatásainak bővítése, minőségi emelése, közönség- és partnerkapcsolatainak ápolása, továbbfejlesztése, értékeinek megismertetése mindazoknak a támogatóknak a felkutatása révén is, akik egyetértenek a cél fontosságával és saját eszközeikkel hajlandók segíteni azok teljesülését. ... >>

eKut, Alapítvány a Volt Kutató Diákokért

(intézményi,oktatási,egyéb)

1054 Budapest, Szemere utca 21. III./1.
képviselő: Böde Csaba, Korcsmáros Tamás, Végh Eszter Mária
a volt középiskolás kutató diákok támogatása, továbbá a tehetségek képessség-és készségbeli, szakmai és tudományos fejlődésének támogatása. ... >>

ELTE Alumni Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

1056 Budapest, Szerb utca 21-23.
képviselő: dr. Mezey Barna
a) Az alapítvány célja, hogy elősegítse azt, hogy az Eötvös Lóránd Tudományegyetem ( a továbbiakban Egyetem ) és jogelődjei egykori hallgatói, oktatói, kutatói, az oktató-kutató munkát segítő munkatársai és az Egyetem közötti kapcsolat szorosabbá váljon ezáltal mód nyíljon az egyetemi hagyományok szélesebb körű és magasabb szinten történő ápolására.
b) Segítse az egykori hallgatók, egykori hallgatói, oktatói, kutatói, az oktató-kutató munkát segítő munkatársak és az Egyetem jelenlegi oktatói közötti kapcsolat kiépítését, illetve megerősítését.
c) az a) és b) pontban meghatározott személyi kör részére kulturális. tudományos és sportprogramok szervezését.
d) Adományok gyűjtsön, anyagi támogatásokat szervezzen az Egyetem ELTE Alumni szervezete működtetéséhez, céljai magvalósításához.
d) Az Egyetem karain, szakkollégiumaiban, kulturális és sportlétesítményeiben végzett oktatási, tudományos, kulturális és sport tevékenységekhez támogatásokat szerezzen. ... >>

ENA Volt Magyar Diákjainak Egyesülete

(intézményi,oktatási,kulturális)

1052 Budapest, Petőfi Sándor u. 6. IV.em 1.
képviselő: dr. Széplaki-Nagy Gábor
Megkönnyíteni a volt diákok közötti kapcsolatokat a közös múlt ápolásával, és az egymás közötti információcser megerősítésével; különleges kapcsolatok ápolása a francia egyesülettel, az Association des Anciens Eléves de lEcole Nationale dAdministration (AAE ENA)- a Francia Államigazgatási Iskola Volt Diákjainak Egyesületével, amely a francia és külföldi diákokat is soraiba tudhatja. ... >>

ETALONSPORT Magyarország Csiszolatlan Gyémánt Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási)

1052 Budapest, Haris köz 2.II/2.
képviselő: Dr. Selmeczi Krisztina, Dr. Strasser Tibor
A felnövekvő magyar nemzedék, az ifjúság, ezen belül az óvodások és iskolások egészséges testi fejlődésének elősegítése. Az egészséges életmódra nevelés érdekében kizárólag 4-től 18 éves korig gyermekek nevelésével, képzésével és menedzselésével foglalkozó egyesületetek és futball clubok támogatása, feltételeinek javítása, a sportban és a tanulásban tehetséges gyermekek felkarolása, támogatása. ... >>

F-Group Alapítvány

(intézményi,sport,egészségügyi,oktatási)

1054 Budapest, Alkotmány utca 4.
képviselő: Szabó Tibor
gyermek- és ifjúsági kórházak, gyógyító intézmények, ezt támogató alapítványok és közhasznú szervezetek tevékenységének, üzemelésének, beszerzéseinek támogatása. Sérült vagy beteg gyermek- és ifjúsági sportolók gyógyításának, rehabilitációjának és ezzel összefüggő sportorvosi felügyeletének elősegítése, ilyen célú intézmények és szervezetek támogatása. Sportiskolák, utánpótlásnevelő központok, illetve iskolák sportcélú tevékenységének támogatása. ... >>

FEB "93. Ifjúsági Oktatási Alapítvány

(intézményi,oktatási)

1053 Budapest, Egyetem tér 1-3.
képviselő: Bacsárszki Pál
A felsőoktatási intézményekbe pályázó középiskolás diákok támogatása az esélyegyenlőség jegyében. ... >>

Felfelé - Iskolakör Egyesület

(intézményi,oktatási)

1052 Budapest, Városház u. 7.
képviselő: Szabados György ... >>

Fiatal Adóhivatali Dolgozók Egyesülete

(intézményi,sport,oktatási,kulturális,egyéb)

1054 Budapest, Széchenyi utca 2.
képviselő: dr. Lőrincz László, dr. Maczkó Tibor, Kovács Tamás, Lőrincz Róbert, Tóth József
tevékenységének középpontjában a fiatal és újonnan belépő adóhivatali dolgozók számára szakmai, kulturális, szabadidős és sporttevékenységek szervezése áll. Folyamatos cél annak az elősegítése, hogy az adóhatóságnál dolgozók egymás iránt, valamint az adóhatóság iránt elkötelezettebbek legyenek, továbbá az újonnan belépők beilleszkedését segítve hozzájáruljon az adóhatóság, mint munkahely közösségformáló erejéhez. Kiemelt cél továbbá a fiatalok (egyetemisták, főiskolások) körében az adózási alapismeretek megismertetése, az adótudatosság megerősödésének elősegítése. ... >>

Fiatal Értelmiségiek Nappali Egyesülete

(intézményi,oktatási,kulturális,egyéb)

1053 Budapest, Kossuth Lajos utca 17.
képviselő: Várossy Tamás
Az európai fiatalok, elsősorban az egyetemisták és a főiskolások kapcsolatát és együttműködését támogassa. Közös európai rendezvényeken keresztül fokozza a magyar hallgatók nemzetközi aktívitását. Más európai szervezetekkel kapcsolatok ápolása, párbeszéd kialakítása. A közvéleményt a "közös európai ház" gondolatának irányába befolyásolja. Előmozdítsa a magyar hallgatók hazai és nemzetközi szintű fellépését. A tehetséges fiatalok alkotóművészetének bemutatása, népszerűsítése. ... >>

Film Foundation Nemzetközi Kulturális Alapítvány

(intézményi,sport,kulturális)

1052 Budapest, Régiposta u. 11.
képviselő: Weimper Dóra
Európai indentitású filmeket világforgalmazásra termelő, magas technikai színvonalú stúdiók létrehozása a Kárpátmedencében. A világforgalmazásra készülő európai identitású filmek új alkotó és színészgárdájának kinevelése, és a filmek alapját szolgáló irodalmi anyag megalkotásának elősegítése. Az erópai identitású vetített vagy sugárzott mozgókép világméretű terjesztésére létrehozni a kontinenseket behálózó, a világ nagyvárosainak központjában épülő, széles tömegeket befogadó Európai Kulturális Centrumokat. A centrumok rendeltetése: az európai identitású film globális terjesztésével egyidejűleg az európai nyelveket, képzőművészetet, színházat, zenét, táncot és az európai sportot népszerűsítő nagy nézőszámot vonzó programokkal az európai kultúrának állandó globális jelenlétét biztosítani. Új, az európai kultúrával elkötelezett média életrehívása. ... >>

Folyami Hajósok Független Szakszervezete

(intézményi,oktatási,érdekképviselet)

1050 Budapest, Apáczai Csere János 11.
képviselő: Gyimesi István János
A Folyami Hajósok Független Szakszervezete az aktív folyami hajósok, illetve nyugdíjas vagy tanuló utazó forgalmi dolgozók, munkanélküli foylami hajósok, hajózási főiskolások, folyami hajós képesítéssel rendelkező egyéb munkavállalók érdekképviseleti és a szakszervezeti tagok érdekvédelmi szerve. ... >>

Gourmand Kereskedelmi, Vendéglátóipari, Idegenforgalmi Szakképzési Al.

(intézményi,oktatási)

1053 Budapest, Veres Pálné 7.félemelet 1.
képviselő: Hoffmann Rita
Alapítványi középiskola létrehozásának támogatása. ... >>

Gyöngyös Erika Alapítvány

(intézményi,oktatási,egyéb)

1052 Budapest, Váci u. 38.
képviselő: Bársonyné Kun Ilona
Évenként két középiskolai tanulmányait Gyöngyösön végző ott állandó lakással rendelkező, egyetemre felvételt nyert diák támogatása. ... >>

Hallgatók Batthyány Köre

(intézményi,oktatási)

1055 Budapest, Szent István körút 11. 2./19.
képviselő: Keresztes Péter
Az egyesület a hallgatói értékrendet magáénak valló, ezen értékrend érvényesítéséért tenni akaró egyetemi és főiskolai hallgatókat tömörítő szervezete, mely a hallgatókat érintő, bárminemű felmerülő problémákra megoldási javaslatokat dolgoz ki.
Az egyesület előadásokat szervez, melynek célja a hallgatókat érintő kérdésekre, felmerülő problémákra adott, az egyesület által kidolgozott szakmai anyagot nyilvánosságra hozza. ... >>

Hifa- Hungária Segítség Mindenkinek Egyesület

(intézményi,oktatási,szociális)

1055 Budapest, Honvéd u. 40.
képviselő: Béni Csaba, Dovigyelné Lelovics Sarolta, Pintér Ilona elnök, Török Iván
Árva, félárva és szegénysorsú gyermekek és fiatalkorúak általános iskolai oktatásának támogatása, szociális intézmények segítése. ... >>

Hild József Alapítvány

(intézményi,oktatási)

1051 Budapest, Nádor 12.
képviselő: Szakáts Gergely
A Hild József Általános Iskola tanító-nevelő munkájának színvonalasabbá tétele. ... >>

"HOGY AZ IDEGEN NYELV NE LEGYEN IDEGEN" Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

1056 Budapest, Molnár utca 11.
képviselő: Pancsosz Alexandra
A gazdasági és társadalmi változások, valamint az Európai Unióba történő belépés következtében egyre fontosabbá váló könyvtárak szerepe, ezen belül is az idegen nyelvek tanulásának, tanításának, a nyelvtudás szinten tartásának segítése, a humán kultúra (irodalomtudomány, nyelvtudomány, zenetudomány) bármely hordozón megjelent, magas színvonalú alkotásainak megismertetése magyar, illetve idegen nyelven, továbbá a hazai nemzetiségi és etnikai kisebbségek kulturális értékeinek bemutatása. ... >>

Ifjú Zenebarátok (Jeunnesses Musicales) Magyarországi Egyesülete

(intézményi,oktatási)

1055 Budapest, Szent István körút 23. I./4.
képviselő: Zsoldos Dávid
A szervezet célja az ifjúság iskolán kívüli zenei nevelése, tehetséggondozása és nemzetközi kapcsolattartás. ... >>

Integrált Játékpedagógiai Alapítvány

(intézményi,oktatási)

1055 Budapest, Honvéd utca 27.
képviselő: Fejszák Gyuláné
Alapítványi óvoda működtetése. Kiemelkedő figyelmet fordít a családsegítő, nevelő, oktató, képességfejlesztő, ismeretterjesztő tevékenységre, pedagógusok és pszichológusok, valamint a közvélemény figyelmének felkeltése a gyermeki játék nevelő, képesség- és személyiségfejlesztő hatásainak jelentőségére, a korai nevelésben alkalmazható, a játékkal összefüggő tudományos igényű - koncepciók és fejlesztő programok, valamint eszközök kidolgozása széleskörű - megismertetése és gyakorlati alkalmazásuk elősegítése. Az alapítvány kiemelt figyelmet fordít a sérült, illetve az eltérő fejlődésű gyermekekre. Kiemelkedő figyelem fordítása a kora idegen nyelvi nevelésre. ... >>

Iskolaszövetkezetek Országos Szövetsége

(intézményi,oktatási,érdekképviselet)

1055 Budapest, Honvéd utca 38. 1.
képviselő: Pataki Zoltán, Szűcs Attila, Takács Tibor
Az iskolaszövetkezetek és szociális szövetkezetek és ezek tagjai érdekeinek érvényesítése, képviselete. ... >>

JÓTETT (Micve) Karitatív Alapítvány

(intézményi,egészségügyi,szociális)

1056 Budapest, Duna u. 3.III.1.
képviselő: Orbánné Vastag zsuzsanna
A szegény zsidó személyek megsegítése, valamint a zsidó intézmények támogatása, amelyek ezeket a személyeket ellátják. A magyarországi, valamint külföldi állampolgárságú rászorult emberek megsegítése, életkörülményeinek javítása. A rászorultak felkutatása és teljeskörű megsegítése. Kórházak, idősotthonok, napköziotthonok, kubbok támogatása, rászorultakat segítő, karitatív tevékenység kifejtése. Kapcsolattartás a Magyarországon és külföldön működő hasonló tevékenységet kifejtő, valamint a Holocaust emlékének ébrentartására alakult szervezetekkel és intézményekkel. A segítségnyújtás fő módja az adományok eljuttatása a rászorultakhoz. ... >>

Jótündér Gyermek Alapítvány

(intézményi,egészségügyi,oktatási,szociális)

1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 60. III/11.
képviselő: Masevela Kielo
bölcsődék, óvodák, iskolák, gyermekotthonok, egészségügyi és gyermekintézmények, kórházak egészségügyi ellátásának fejlesztése, az ott élők életkörülményeinek javítása, illetve katasztrófa sújtotta csoportok és egyének segítése. ... >>

KATEDRA Egészségügyi és Oktatássegítő Közhasznú Alapítvány

(intézményi,egészségügyi,oktatási)

1051 Budapest, Hercegprímás u. 19.III.em.36.
képviselő: Nemes József
Hazai és határon túli magyar ajkú iskoláskorú gyermekek egészséges testi és lelki fejlődésének elősegítése. Az iskolai pedagógiai munka elősegítése és szakmai színvonalának a gyermekek érdekében történő támogatása, a pedagógusok magasabb szakmai színvonalának eléréséhez szükséges eszközök, berendezések és bútorok biztosítása útján. Hazai és határon túli magyar ajkú területen működő egészségügyi intézmények támogatása bútorokkal és egyéb más orvosi eszközökkel. ... >>
1. oldal 2. oldal 3. oldal