Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Budapest IX. ker sport civil szervezetek


Találatok száma: 136
3. oldal

Night Owls Motoros Club

(sport)

1097 Budapest, Vágóhíd 33.
képviselő: Burján István ... >>

Nyírboksz Sportclub

(sport)

1095 Budapest, Mester u. 57.
képviselő: Gyimesi Levente, Séra Miklós ... >>

Pariter Hátrányos Helyzetűeket Támogató Alapítvány

(sport,szociális)

1092 Budapest, Kinizsi utca 22.
képviselő: Szajkó Imre
Az egész ország területén a siket sport támogatása, összhangban az Európai Unió elvárásaival, segítségnyújtás és közreműködés az utánpótlás korú és felnőtt siket sportolók nevelésében, versenyeztetésében, edzőtáborozásában. A gazdaság és társadalom irányítóival, egyéb civil szervezetekkel való szoros együttműködés és közreműködés olyan feltételek megteremtésében, melyek elősegítik a siket vízilabdasport hazai és nemzetközi elismertségét, a siket versenyzők nemzetközi versenyeken való részvételét. Továbbá a hallássérült emberek társadalmi integrációja a sportbeli tevékenység útján. ... >>

Patrona Hungariae Diáksport Egyesület

(sport)

1092 Budapest, Knézich u. 3-13.
képviselő: Meskóné Kőmíves Fruzsina ... >>

Pénzügyőr Bérkilövő Vadásztársaság

(sport,természetvédelem,egyéb)

1093 Budapest, Mátyás utca 16.
képviselő: dr. Nagy János
Sportvadászat, természetvédelem, vadgazdálkodás. ... >>

PLAYROOM Szalonjáték, Kulturális és Sport Közhasznú Egyesület

(sport,kulturális)

1097 Budapest, Könyves Kálmán körút 12-14.
képviselő: Sáfár Szabolcs
A felüdülés biztosítása, az ilyen igények felkeltése, a tagok nevelése, az emberek minél szélesebb körében a sakk, go, dáma, darts, pool és snooker billiárd, mint szalonjátékok, valamint a bridzs, tarokk, ulti, rablóulti, Texas Holdem, Rummy, Omaha, Seven card Stud, mint limitszerű kártyajátékok megismertetése, népszerűsítése és terjesztése, ezen játékoknak a megkedveltetése, az ilyen irányú érdeklődés felkeltése, tartalommal és lehetőségekkel kielégítése és lehetőség ezen szalonjátékok versenysport űzése. ... >>

Pont és Kör Harcművészeti és Művészeti Alapítvány

(sport,kulturális)

1094 Budapest, Tompa utca 13/A. 3./7.
képviselő: Jenei Zsolt
Támogatni kívánja a gyermekek fizikai és szellemi állóképességének fejlődését, művészetek iránti fogékonyságukat, szabadidős tevékenységét és sportolását. ... >>

Regnum Marianum Sportegyesület

(sport)

1092 Budapest, Kinizsi u. 27. II. em. 12/B.
képviselő: Fodor Artur, Soltész Miklós ... >>

Replay-Sport úszó és Szabadidősport Egyesület

(sport)

1090 Budapest, IX: Ifjúmunkás u.18.1l.1em/4.
képviselő: Szántó Szabolcs ... >>

Rockin Board Táncsport Egyesület

(sport)

1096 Bp., Telepy u. 6-8. III.em. 6.
képviselő: Farkas Krisztina elnök
Sporttevékenység. ... >>

Shopsport Sport Egyesület

(sport,egészségügyi,oktatási,szociális)

1097 Budapest, Vaskapu utca 6/a.
képviselő: Dorogi Péter, Kövics Judit, Török András
Az egyesületi szakosztályok által képviselt sportágak magyarországi népszerűsítése, illetve a sportágakban tevékenykedve részt vállalni a diák és utánpótlás korú fiatalok nevelésében, valamint a felnőtt, illetve a fogyatékos sportolók képzésében és versenyeztetésében.
Ennek keretében a Sportegyesület elsődleges célja:
a., tagjai részére a rendszeres testedzés, a sportolás és a versenyzés lehetőségének biztosítása,
b., a társadalmi öntevékenység és közösségi élet kibontakoztatása,
c., hazai és nemzetközi sportkapcsolatok létesítése és fenntartása.
d., a sportegészségügy korszerűsítése, támogatása, a preventív szemléletmód terjedésének biztosítása egészségmegőrzés céljából.
e., az ifjúság összefogása a szabadidő értelmes, hasznos és egészséges eltöltésére, a sport eszmeiségének lelki fejlődésre gyakorolt nevelő szerepével.
f., oktatásfejlesztő, kapcsolatépítő, rendezvénytámogató célzattal kiírt hazai és nemzetközi pályázatokon való indulás, a megnyert pénzek alapítványi célokkal összhangban történő felhasználása.
g., a képviselt sportágak oktatási színvonalának emelése díjak, pályázatok révén.
h., szakmai ismeretek, nemzetközi versenytapasztalatok gyűjtése, edzői továbbképzések, fórumok szervezése, illetve támogatása.
i., környezettudatosságra való nevelés, a környezettudatos életmód, eszme szükségszerűségének hirdetése, hangoztatása.
j., a hátrányos helyzetű gyermekek és fiatalok hasznos szabadidő tevékenységének támogatása.
k., a romák beilleszkedésének elősegítése, az ő sporton belüli kirekesztettség érzésük (lelki szegregációjuk) felszámolásával, a sport eszmeiségének és erkölcsének átélésével.
l., romák elfogadtatása sikeres roma sportolók által.
m., A fogyatékos fiatalok hasznos szabadidő tevékenységének támogatása. ... >>

Siketek Sport Klubja

(sport)

1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 28.
képviselő: Fenyves Tamás
elsősorban hallássérült személyek (siketek és nagyothallók) részére a rendszeres sportolás , testedzés és versenyeztetés biztosítása és szervezése. ... >>

Sporttal az Egészségért Alapítvány

(sport)

1096 Budapest, Thaly K.38.
képviselő: Kovács Györgyné, Ősz Szabó Gézáné, Tóthné Keszler Katalin ... >>

STRÁZSA Szabadidősport Egyesület

(sport)

1094 Budapest, Angyal u. 7/b.
képviselő: Petneházi Tekla ... >>

Szent István Sportegyesület

(sport)

1095 Budapest, Mester u. 56-58.
képviselő: dr. Nagyné Horváth Mária
A labdarúgás és kézilabda sportágban tevékenykedve részt vállalni a diák és utánpótlás korú fiatalok nevelésében. Ennek keretében a sportegyesület elsődleges célja tagjai részére rendszeres testedzés, a sportolás és a versenyzés lehetőségeinek biztosítása, a társadalmi öntevékenység és a közösségi élet kibontakoztatása, hazai és nemzetközi sportkapcsolatok létesítése és fenntartása ... >>

Szentgyörgyi Albert 12 évfolyamos Iskola Diákjaiért Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

1093 Budapest, Lónyay u.4-8.
képviselő: Dr. Sarinay Mihályné
A Szentgyörgyi Albert 12 évfolyamos iskola diákjainak oktatáson kívüli támogatása a sport, a kultúra, a művészetek, a szabadidő hasznos eltöltése terén. ... >>

Szervátültetettek Oszágos Szabadidő Sport Turisztikai és Környezetvédelmi Egyesülete

(sport,egészségügyi,szociális,kulturális)

1095 Budapest, Tinódi u. 2. I.4/a.
képviselő: Székelyné Burja Ilonka
Sporttevékenység szervezése, mégpedig az egyesületi tagok sájátos helyzetéből adódóan - mivel a tagok hátrányos helyzetűek - elsősorban a transzplantáltak rehabilitációja, orvosilag ellenőrzőtt testedzése és ez által a betegség-megelőzés, a felüdülés biztosítása, ilyen igények felkeltése, tagjainak nevelése, a kulturális és közösségi élet kibontakoztatása a legfontosabb célkitűzés. Az egyesület sporttevékenysége: szabadidősport, és turisztika tevékenység mellett versenyszerű sporttevékenységre is lehetőséget biztosít az egyesület, a tagség igényei szerint. Az egyesület által végzett sporttevékenységekre is lehetőséget biztosít az egyesület, a tagság igénye szerint. ... >>

TEK Baráti Kör Egyesület

(intézményi,sport,kulturális,egyéb)

1093 Budapest, Fővám tér 8.
képviselő: Bálint Viktor elnök
elősegíti tagjai között a szakmai, kulturális és sportkapcsolatok ápolását, valamint támogatja és segíti a Társadalomelméleti Kollégium működését, szakmai, kulturális és sporttevékenységét. ... >>

Túravezető Oktatók Sportegyesülete

(sport,oktatási)

1097 Budapest, Bárd utca 2.
képviselő: Nagy Sándor
Sporttevékenység, túravezető képzés. ... >>

Újpesti Keresztény Megújulási Alapítvány

(sport,szociális,kulturális)

1090 Budapest, Kassai 56-58/b.
képviselő: Gilyén Elemér
Az újpesti fiatalok keresztény szemléletű nevelésének, kulturális önképzőköri tevékenységének támogatása a karitatív és sporttevékenységre is kiterjedően. ... >>

Univerzum Női Futball Club

(sport,oktatási)

1097 Budapest, Osztag u. 13.fsz. 381
képviselő: Tóth Ferenc
A női labdarúgás sportágban tevékenykedve részt vállalni a diák és utánpótlás korú fiatalok nevelésében, valamint a felnőtt sportolók képzésében és versenyeztetésében. Ennek keretében: - tagjai részére a rendszeres testedzés a sportolás és versenyzés lehetőségének biztosítása, - a társadalmi öntevékenység és közösségi élet kibontakoztatása, - a hazai és nemzetközi sportkapcsolatok létesítése és fenntartása. ... >>

ÜVEGHEGY Sport Egyesület

(sport)

1098 Budapest, Pöttyös utca 10/II. 2./11.
képviselő: Erdélyi Tamás, Kovács István
A tömegsport fejlődésének és elterjedésének elősegítése. ... >>

Vadvízi Túráztatók Magyarországi Szövetsége

(sport,érdekképviselet)

1094 Budapest, Liliom utca 39.
képviselő: Bacsa Béla
A vadvízi túráztatás fejlesztése, ösztönzése, támogatása. ... >>

Vám-és Pénzügyőrség Nyugdíjasainak Országos Szövetsége

(sport,kulturális,érdekképviselet,szociális)

1093 Budapest, Mátyás 16.
képviselő: Czikora András
Szociális, kulturális és szabadidősport tevékenység, valamint a Vám- és Pénzügyőrség nyugdíjasainak összefogása, nyugdíjas klubélet biztosítása. ... >>

Vám-és Pénzügyőrség Sport Alapítványa

(sport)

1095 Budapest, Mester u.7.
képviselő: Tánczos Zoltán
A Vám- és Pénzügyőrség sportolóinak, sport szakosztályainak támogatása. ... >>

Vega Yachting Sport Club

(sport)

1098 Budapest, Távíró 19/2.
képviselő: Láng Péter ... >>

Vidámság Háza Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,szociális)

1091 Budapest, Ifjúmunkás 1.
képviselő: Tabajdi Tiborné
A Kosztolányi Dezső Általános Iskola tárgyi feltételeinek javítása, fejlesztése, a szociálisan hátrányos helyzetű családokban élő tehetséges gyermekek támogatása, a gyermek önkormányzat és az iskola sportéletének támogatása. ... >>

Vodafone Sport- és Szabadidő Egyesület

(sport)

1096 Budapest, Lechner Ödön fasor 6.
képviselő: Bognár Imre
Tagjai aktív szabadidős és sporttevékenységének biztosítása, tagjai és az azt igénylők részére a rendszeres testedzés és sportolás lehetőségének biztosítása. ... >>

Volt Istvánosok Baráti Köre Egyesület

(intézményi,sport,oktatási)

1095 Budapest, Mester utca 56-58.
képviselő: dr. Szabó Balázsné
az alma mater tevékenységének társadalmi segítése, az iskola szellemi tradícióinak ápolása, életben tartása, a szellemi és tárgyi értékek megismertetése, a végzett növendékek összetartozásának az erősítése.
- A korszerű használati funkciójú iskola kialakításának segítése, támogatása.
- A jól tanuló és eredményesen sportoló diákok támogatása és elismerése. ... >>

Vörösmarty Mihály Közoktatás Fejlesztési Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási)

1098 Budapest, Lobogó u. 1.
képviselő: dr. Dobszay Ambrus
A Budapest IX. kerületi Lobogó u. 1. számú Vörösmarty Mihály Általános Iskola működési feltételeinek javítása, az iskolában folyó oktató, nevelőmunka hatékonyságának emelése, a diákok művelődésének, szabadidős és sport tevékenységének támogatása. ... >>

VSK Harcművészeti és Szabadidősport Sportegyesület

(sport,oktatási,kulturális)

1096 Budapest, Haller utca 60. II. 4./15.
képviselő: Bordás Éva
A harcművészetek (kiemelten a kínai harcművészeti stílusok, mint shaolin, kungfu, modern wushu, sanda és taiji quan) szakosztályokon belüli gyakorlása, meghonosítása, széleskörű megismertetése, irántuk az érdeklődés felkeltése, elméleti és gyakorlati oktatása, hagyományainak, kultúrájának, illetve az ehhez kapcsolódó szokásoknak az ápolása; testi, szellemi, erkölcsi, közösségi életre nevelés elősegítése, fejlesztése, a magyar és a kínai nép közötti kulturális kapcsolatok ápolása, rendszeres és magas szintű edzési és versenyzési lehetőség biztosítása. ... >>

Yang Tang Do Karate Szövetség

(sport,kulturális,érdekképviselet)

1093 Budapest, Mátyás u. 9.
képviselő: Györki Géza
A Magyar Köztársaság területén szervezi, irányítja és segíti a Yang Tang DO Karate Szövetség japán harci művészetek terén folytatott sporttevékenységét, képviseli tagszervezetinek és tagjainak érdekeit, valamint részt vesz az ifjúság szellemi és fizikai nevelésében. ... >>

YAWARA Judo Klub és Szabadidő Sport Egyesület

(sport)

1091 Budapest, Üllői út 47.III.2.
képviselő: Köteles Mónika ... >>

Z Poker Club Sportegyesület

(sport)

1092 Budapest, Hőgyes Endre utca 3. fsz./9.
képviselő: Zufall Zsolt
A póker kártyajáték megismertetése, elfogadtatása, részint mint sport, részint mint szabadidős tevékenységi forma terjesztése. A pókersport szervezése és a pókersport feltételeinek megteremtése. ... >>
1. oldal 2. oldal 3. oldal