Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Budapest IV. ker oktatási civil szervezetek


Találatok száma: 154
1. oldal

1000 Mester Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális)

1044 Budapest, Tomori u 8.
képviselő: Pintér Attiláné elnök
Enyhe értelmi fogyatékos és hátrányos helyzetű fiatalok szakmai képzésének, támogatásának, rehabilitációjának, munkábaállásának elősegítése,nevelésük, oktatásuk javítása, ösztöndíjak juttatása, speciális szakiskola működtetése szakemberek ösztöndíjban való részesítése. ... >>

"A baleseti sebészeti ellátásért" Alapítvány

(intézményi,egészségügyi,oktatási)

1042 Budapest, Árpád utca 126.
képviselő: elnök Dr.Zágh István, kuratóriumi tag Dr.Gergely Péter
A magyar baleseti sebészeti ellátás szakmai színvonalának emelése, orvosi műszerek biztosítása, előadások, konzultációk szervezése, ösztöndíjak, pályázatok kiírása, a baleseti sebészettel foglalkozó orvosok szakmai továbbképzésének finanszírozása. A Károlyi Sándor Kórház Baleseti Sebészeti Osztály infrasruktúrájának modernizálása és bővítése különböző pályázatokon való részvétel útján. A Károlyi Sándor Kórház tulajdonosának: a IV. ker. Önkormányzat által nyújtott támogatások kiegészítése és bővítése. ... >>

A Beszélő Siketért Alapítvány

(intézményi,oktatási)

1047 Budapest, Cinkotai 125-137. (!)
képviselő: Kézdi Klára
Az óvodai, iskolai és diákotthoni nevelő-oktató munka színvonalasabbá tétele, feltételeinek javítása, a rászoruló tanulók támogatása. ... >>

A Jövő Útja Oktatási Alapítvány

(oktatási)

1046 Budapest, Mikszáth Kálmán utca 100.
képviselő: Rácz Lajos
Az Alapítvány tartós közérdekű célja a felső- és középfokú oktatás jelenlegi és leendő tagjai ? így különösen a hallgatók, az oktatók és kutatók ? minőségi képzésének, képességfejlesztésének, kommunikációjának, a tehetségek gondozásának, mobilitásának, továbbá munkaerő-piaci beilleszkedésének elősegítése és támogatása. ... >>

A Könyves Kálmán Gimnázium Diákjaiért Alapítvány

(oktatási)

1043 Budapest, Tanoda tér 1.
képviselő: Zaj András
Ösztöndíj biztosítása a tehetséges és arra rászoruló tanulóknak, valamint a gimnázium tárgyi, technikai gyarapítása, a diákok szociális segítése, az emberi értékek elismerése. ... >>

A Mi Gyermekünk, a Mi Jövőnk Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális)

1041 Budapest, Bőrfestő utca 1.
képviselő: Tóth Istvánné
Az óvodáskorú gyermekek nevelésének, képességfejlesztésének támogatása, az óvodai környezet esztétikusabbá tételének elősegítése. ... >>

A Munkásotthon Utcai Iskola Tanulóiért Alapítvány

(intézményi,oktatási)

1043 Budapest, Munkásotthon 3.
képviselő: Szecseiné Molnár Brigitta
Az iskola tanulói képességeinek kibontakoztatása, tehetséggondozás, iskolai felszerelés bővítése, a táborozás és turizmus támogatása. ... >>

Agape Oktatási Alapítvány

(oktatási)

1046 Budapest, Rózsa utca 90. 4./25.
képviselő: Moo Nyet Mee
Különösen a Magyarországon működő kínai keresztény egyházak és gyülekezetek hívei körében az egyházi oktatás támogatása annak érdekében, hogy a hívők mélyebben megismerjék a Bibliát és a keresztényi értékeket. Gyülekezeti, közösségi programok szervezése és támogatása, amelyeken keresztül az emberek megismerhetik a kereszténység alappilléreit, elveit, tanításait, illetve erőt és hitet ad a hívőknek. A Magyarországon élő kínai közösség harmonizálása, a keresztény hívők összekovácsolása. ... >>

AGÓRA Családsegítő Alapítvány

(oktatási)

1041 Budapest, Závodszky Z. u. 51.I/5.
képviselő: Burucs Zoltán
A szociálisan rászorultak részére személyes gondoskodás nyújtása. A szociális gondokkal küzdő családok, illetve személyek szociális és mentálhigiénés ellátása az egyenlő életesélyek megteremtése érdekében. A lakóközösségek vagy egyforma érdeklődés vagy érdekek mentén kialakuló közösségek segítése a közösségek fejlődése érdekében. Házi segítségnyújtás azon személyek részére, akik otthonukban önmaguk ellátására saját erőből nem képesek, és róluk nem gondoskodnak. Oktatási vagy segítő intézmények, szervezetek tevékenységének vagy szervezeti működésének mentálhigiénés ellátása. Peremhelyzetű fiatalok kiemelt támogatása (különös tekintettel a lakótelepeken élőkre). ... >>

AGROMAN Oktatási Alapítvány

(oktatási)

1043 Budapest, Ida 2.
képviselő: Nemes Ferenc Dr.
A vállalkozások és más szervezetek igényeihez igazodó és nívós menedzser oktatás elősegítése. ... >>

Alapítvány a Babits Mihály Gimnáziumért

(oktatási)

1044 Budapest, Tóth A. 16-18.
képviselő: Kövesdi István dr.
Az újpesti Babits Mihály Gimnázium nevelési, oktatási programját szolgáló új eljárások kidolgozása, megvalósítása, anyagi hátterének megteremtése. ... >>

Alapítvány a kelet- és közép-európai kutatásért és képzésért

(oktatási,kulturális,egyéb)

1048 Budapest, Nádasdy K. utca 12.
képviselő: Tóth István
A humán tudományterületeken (történelem, kultúrtörténet,gazdaságtörténet, állam- és jogtörténet, szociológia, politológia, nemzetközi kapcsolatok, stb.) és a művészetekben (képzőművészetek, zene, irodalom, stb.) felhalmozott tudás továbbadása, bárminemű publikálása, illetve ezirányú kutatások támogatása, szervezése és lebonyolítása.
Az alapítvány létrehoz és működtet olyan kutatási formákat, megteremt olyan tevékenységi színtereket, melyek céljai elérését szolgálják; továbbá (eseti jelleggel, pályázat útján) támogat olyan kezdeményezéseket, amelyek az általuk képviselt értékekkel teljesebbé teszik saját tevékenységét. ... >>

Alapítvány az Erzsébet utcai Iskola Diákjaiért

(intézményi,oktatási)

1041 Budapest, Erzsébet 69.
képviselő: Koscsó Gábor, Lugosi Antalné
A nevelési-oktatási célok színvonalas megvalósítása érdekében az ezt elősegítő kezdeményezések támogatása. ... >>

Alapítvány az Utánpótlás és Iskolai Vívósportért

(intézményi,sport,oktatási)

1043 Budapest, Nyár u. 51.
képviselő: Vida János
Az iskolai diák vivósport támogatása. ... >>

AMBRUS 2005 Alapítvány

(intézményi,oktatási)

1047 Budapest, Ambrus Zoltán utca 2.
képviselő: Hargitai Zsuzsanna
Minden olyan kezdeményezés támogatása, amely az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramjában (137/1996. (VIII.28.) Kormányrendelet) rögzített nevelési sélok egyre színvonalasabb megvalósítását célozza. Célja elsősorban az Ambrus Óvoda, ezen kívül más, Budapest IV. kerületi óvodák támogatása. ... >>

"Angyalföldi Lurkók" Közhasznú Alapítvány

(oktatási)

1045 Budapest, Rózsa utca 21. VIII./30.
képviselő: Wiesmeyer Gáborné
Az alapító az alapítvány útján kívánja támogatni a Bölcsőde tevékenységét azzal, hogy önálló személyiséggel rendelkező közhasznú szervezetet hoz létre, amely tartós közérdekű céljai megvalósítása során bölcsődei ellátásban részesülő gyermekek életkorának és szellemi fejlettségének megfelelő, a Bölcsőde költségvetése által nem fedezett szabadidős nevelési és oktatási ( együttesen: gyermek ) programokat szervez, illetve az alapítványi vagyon ( tőkéje és annak hozadékai ), továbbá az általa befogadott adományok felhasználásával eszközöket szerez be az alapellátást meghaladó szintű működés elősegítésére, továbbá elősegíti a Bölcsődében folyó pedagógiai tevékenység fejlesztését. ... >>

Atlantisz Búvárkör Egyesület

(sport,oktatási)

1042 Budapest, Liszt Ferenc u. 21.
képviselő: Gyurka Zsolt András
lehetőséget nyújtani a víz alatti világ megismeréséhez, népszerűsíteni a búvársportot, valamint lehetőséget nyújtani a tagoknak a búvárképzésre, illetve továbbképzésre. ... >>

Babylon Futball Club Egyesület

(sport,oktatási,kulturális)

1043 Budapest, Munkásotthon u. 43.
képviselő: Báhidszki Attila
Sport, kulturális és szabadidős tevékenység megszervezése, tehetséggondozás. Futballcsapat szervezése, amelyek keretében folyamatos sporttevékenység biztosítása. ... >>

Bajza Diák SE.

(intézményi,sport,oktatási)

1046 Budapest, Bajza J. u. 2.
képviselő: Ábriné Nagy Judit, Ágotai Ferenc
Az iskola diákjainak, tanárainak szülői közösségének összefogása , erősítése elsősorban a sportélet terén. ... >>

Bajzások Baráti Köre Alapítvány

(oktatási)

1040 Budapest, Bajza 2.
képviselő: Takács Kornél ... >>

Berzeviczy "Berze-Börze" Alapítvány

(intézményi,oktatási)

1047 Budapest, Baross 72.
képviselő: Hubainé Hegedüs Teréz
A Berzeviczky Gergely Közgazdasági és Külkereskedelmi Szakközépiskola oktatási tevékenységének támogatása. ... >>

"Budapesti Műhely" Közhasznú Alapítvány

(intézményi,oktatási)

1041 Budapest, Deák Ferenc utca 40.
képviselő: Koronka Lajos
A Kozma Lajos Faipari Szakközépiskola és esetleges jogutódja tevékenységének minden lehetséges eszközzel és módon való segítése, támogatása. ... >>

Csendes Otthon Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális,szociális)

1047 Budapest, Baross u.100.
képviselő: Horváth Mária, Szenczi Lajosné sz.Tulezi Erzsébet
A Fővárosi Önkormányzat IV. Idősek Otthona (1047 Budapest, Baross u. 100., továbbiakban: Idősek Otthona) által gondozottak az otthonban lakók (továbbiakban: gondozottak) ellátási-gondozási színvonalának emelése, életkörülményeinek, környezetének javítását szolgáló mindennemű támogatás biztosítása. A gondozottak ellátása, ápolása, gondozása érdekében végzett minden olyan szociális tevékenység támogatása, ami az idősek javát szolgálja.
-A gondozottak részére, vagy javukat szolgáló eszközök, így különösen ruhanemű, kényelmi eszközök, orvosi műszerek, foglalkoztatási eszközök beszerzése.
- Kulturális programok kiadásainak fedezése. Az Idősek Otthona házi rendezvényeinek, intézményi programjainak, ünnepeinek segítése, támogatása.
- Szakmai továbbtanulás elősegítése, a szakmai ellátó munka színvonalának emelése, magas színvonalú szakmai munka jutalmazása. A költségvetés kereteibe nem férő státuszok finanszírozása.
- Szakmai kapcsolatok erősítése, bővítése érdekében konferenciák, továbbképzések, szakmai előadások szervezése, lebonyolítása, intézményi kirándulások szervezése, amennyiben azok az idősek javát szolgálják.
-Az Idősek Otthonában gondozottak kulturális szabadidő - eltöltésének biztosítása, kirándulások szervezése. Szabadidős rendezvényeken, kulturális rendezvényeken való részvétel támogatása.
- A gondozottak lakóhelyéül szolgáló Idősek Otthona helyiségeinek, bútorzatának és felszerelésének javítása, esztétikus lakókörnyezet létrehozása. Az Idősek Otthona tárgyi berendezéseinek fejlesztése, pótlása. ... >>

Csengő Alapítvány a Pozsonyi úti Német Tagozatos Általános Iskoláért

(intézményi,oktatási,szociális,kulturális)

1043 Budapest, Pozsonyi út 1.
képviselő: Opauszki Viktória
Az iskola oktatási-nevelési feltételeinek európai színvonalra emelése, a hátrányos helyzetű tanulók segítése, szabadidős foglalkozások támogatása, a német kultúra hagyományainak megismertetése. ... >>

DAISEN Sportegyesület

(sport,oktatási)

1045 Budapest, Pozsonyi utca 6/ A. fsz./1.
képviselő: Trippa Ferenc
az amatőr sport, mint közhasznú tevékenység népszerűsítése, fejlesztése, valamint a karate, mint küzdősport oktatásán keresztül az egyén szellemi és erkölcsi tökéletesedésének elősegítése - a fiatalok mozgás iránti igényének kielégítése és ezen igény tudatosítása, melynek keretében a szabadidősport mozgalom minél szélesebb körű kiterjesztésének elérése. ... >>

Déri Miksa Alapítvány

(intézményi,oktatási)

1044 Budapest, Megyeri út 45.
képviselő: Kemenes Károly
A Déri Miksa Szakközépiskola, Szakmunkásképző és Diákotthon tanulóinak szellemi, erkölcsi és testi nevelésének támogatása. ... >>

Detre Júlia Emlékalapítvány

(intézményi,egészségügyi,oktatási,szociális)

1046 Budapest, Erkel Gyula utca 26.
képviselő: dr. Mészáros Judit
Néhai Detre Júlia emékének ápolása érdekében a Semmelweis Egyetem Egészségügyi Főiskolai Kara (azelőtt Haynal Imre Egészségtudományi Egyetem Egészségügyi Főiskolai Kar) diplomás ápoló képzésben résztvevő nappali tagozatos hallgatóinak támogatása. ... >>

Egészség kommunikáció Alapítvány a gyakorlati filozófia megteremtéséért

(egészségügyi,oktatási)

1042 Budapest, István út 17-19.
képviselő: Kopper Gabriella
Egészségkommunikáció, gyakorlati filozófia új interdiszciplináris tudományág elméleti kutatása, gyakorlati alkalmazása, oktatása, széles körű megismertetése az egészségmegőrzés érdekében. Betegségmegelőzés azon területei, amellyel az orvostudomány nem tud foglalkozni. Ennek érdekében végzett nevelés, oktatás képességfejlesztés, ismeretterjesztés. Kommunikáció fejlesztése az emberi együttműködés érdekében, egyének és közösségek régiók és euroatlanti integráció emberi oldalról történő működésének érdekében. Kommunikáció fejlesztése önkormányzatok és lakosság között, kezdetben két helyen, Újpesten és Nagykőrösön. ... >>

Egyházfórum Alapítvány

(oktatási)

1048 Budapest, Kordován tér 5. V./25.
képviselő: dr. Matavovszky Tiborné, Fodor Gábor, Varga Péter Pius
A katolikus egyház zsinati szellemű teológiai és lelkipásztori megújulásának előkészítése. ... >>

Együtt az Unióban Alapítvány

(oktatási,szociális)

1047 Budapest, Baross u. 116. fszt. 3.
képviselő: Garda Istvánné
Hátrányos helyzetű, megváltozott mukaképességű, tartós munkanélküli lakosság rehabilitációs képzése, munkavállalási esélyeinek munkaerőpiaci tájékozódásulnak, és ezáltal megélhetésének, életkörülményük javítása; Egyéni vállalkozók, mezőgazdasági őstermelők segítése a piacképesség megtartásában; A kis- és középvállakozások, mezőgazdasági családi gazdaságok segítése a piacképesség megtartásában; A non-profit és civil szervezetek segítése céljaik megvalósításában, szolgáltató, oktatási, fejlesztő, segítő tevékenység, intézmények támogatása; Hátrányos helyzetű települések, elmaradott térségek, kistérségek felzárkoztatása. ... >>

Együtt Veled Alapítvány

(intézményi,oktatási)

1044 Budapest, Megyeri út 20/B.
képviselő: Szabó Zoltán
A humanisztikus tanulás módszerével történő tanulás és iskolamodell terjesztése. ... >>

Elmozdulás Ifjúsági Egyesület

(oktatási)

1046 Budapest, Lázár utca 25.
képviselő: Portrusching Tamás
a szolidaritás, tolerancia és esélyegyenlőség elve alapján a lakókörnyezetben- az élet- és környezeti körülményekre vonatkozóan- szervezze, koordinálja és támogassa az ifjúság érdekérvényesítését. ... >>

EOLHÁRFA Alapítvány

(oktatási,kulturális,egyéb)

1046 Budapest, Pöltenberg u. 15.
képviselő: Bodor Pál
Az egyházi kórus és zene művészet támogatása, népszerűsítése, kie- melten: - A Baptista Központi Énekkar működésének és zenei kiadványainak támogatása, - a fiatal pályakezdő zenei tehetségek képzési (oktatási) költsé- geinek részbeni vagy egészben történő átvállalása, számukra kon- cert és fellépési lehetőség szervezése. ... >>

"Eötvös József" Cigány-Magyar Pedagógiai Társaság

(oktatási,kulturális)

1045 Budapest, Tél 64.
képviselő: Rácz Gyöngyi
a cigányság nevelésének, oktatásának, művelődésének szellemi irányítása; a cigány nemzetiség és a magyar nemzet kulturális értékeinek elismertetése. ... >>

Erkel Gyula Újpesti Zeneiskola Alapítvány

(intézményi,oktatási)

1042 Budapest, Szent István tér 21.
képviselő: Kornacker Gyuláné
Az alapítvány közvetlenül vagy az Erkel Gyula Újpesti Zeneiskolán (a továbbiakban: Zeneiskola) keresztül támogatja a Zeneiskola (vagy annak jogutódja) tanulóinak zenei, szellemi és erkölcsi nevelését, oktatását. ... >>

Érzelmi Intelligencia Fejlesztést Segítő Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási)

1045 Budapest, Rózsa utca 13. IV./21.
képviselő: Elsässer Nikoletta Dóra
Az alapítvány célja, hogy segítse az iskoláskorú fiatalok munkavállalói társadalomba való beilleszkedését, az abban érvényben lévő jellemépítő értékrendek integrációját. Az alapítvány célja továbbá a felnőtt lakosság teljes értékű élethez való segítése az érzelmi intelligencia, és egyéb készségek, képességek fejlesztése révén. A kitűzött célt felkészítő tanfolyamok, tréningek szervezésével, sporttevékenységgel, információk és ismeretek összegyűjtésével, átadásával, pályázatírással, valamint tanulmányok és kutatások készítésével kívánja megvalósítani. ... >>

EURO-ART Művészeti Egyesület

(oktatási,kulturális)

1047 Budapest, Baross utca 55. 1./8.
képviselő: Kormos László
A hazai kulturális élet valamennyi területén a lehető legszélesebb körben ösztönözze és támogassa olyan művészeti értékek létrehozását, valamint kapcsolódó közművelődési, oktatási programok kidolgozását, amelyek ezen területeken is elősegítik európai integrációnkat. ... >>

Európa Afrikáért Alapítvány

(egészségügyi,oktatási,kulturális,szociális)

1042 Budapest, Görgey Artúr utca 14.
képviselő: Szentpéteri Miklós Zoltán
Az alapítvány célja, hogy az afrikai kontinens országaiban - elsősorban Mauritániában - folyó oktatási, gyermek- és ifjúságvédelmi, egészségügyi, szociális, valamint kulturális tevékenységek segítéséhez, támogatásához célirányos tevékenységével hozzájáruljon. ... >>

Európai Iskola Alap Társaság

(intézményi,oktatási,kulturális)

1047 Budapest, Langlet 3.
képviselő: Balla Attila, Giczi Béla ... >>

Európai Nemzedék Alapítvány

(intézményi,oktatási)

1042 Budapest, Árpád út 56. "A"lph. II.4.
képviselő: Antal János
Óvodai nevelés, iskolarendszerű és iskolarendszeren kívüli felnőtt- és egyéb oktatás, szakmai képzés, nevelés, képesség- és személyiségfejlesztés az óvodás kortól a nyugdíjas korig annak érdekében, hogy a szolgáltatásokat igénybevevők képességeiket a lehető legmagasabb szintre tudják fejleszteni.
Olyan szakközépiskola alapítása, működtetése, amely érettségi utáni nappali, esti és levelező tagozatos iskolarendszerű szakmai képzéssel foglalkozik. ... >>

Európai Újpestért Társaság Egyesület

(oktatási)

1045 Budapest, Tó utca 70.
képviselő: Szűrös Attila
Megismertetni, népszerűsíteni, elfogadtatni és érvényesíteni az európai normákat Újpesten.
Megismertetni, népszerűsíteni, elfogadtatni és érvényesíteni az európai normákat Újpesten. Felkutatni az Újpesten élt és élő embereket, illetve működő szervezeteket, akik/amelyek tehetségük, szorgalmuk, munkájuk alapján európai szintű és színvonalú teljesítményeket értek el. Ösztönzi, támogatni mindazokat, akik jó eséllyel tehetnek sokat azért, hogy Újpesten is érvényesüljenek az Európában elfogadott normák. Bírálni és a nyilvánosság elé tárni mindazon jelenségeket, amelyek nem illeszkednek az európai jogi, etikai és demokratikus normarendszerekhez. Kapcsolatokat építeni és ápolni mindazokkal a civil szervezetekkel, illetve az Európai Unió városaival, amelyek hasonló célokat követnek. Szoros kapcsolatot tartani a lakosság széles csoportjaival és élni a legszélesebb körű nyilvánossággal, az egyesület céljainak propagálása telekommunikációs (írott sajtó, rádió, televízió) és egyéb eszközök igénybevételével, tevékenységének megismertetése és elismertetése céljából. Szociális támogatások felkutatása és közvetítése elsődlegesen az Újpesten arra rászorultak részére. Az állatvédelem és állattartás európai szabályainak megismertetése, népszerűsítése. ... >>

EXPERIMENTaRT Összművészetet Támogató Alapítvány

(oktatási,kulturális)

1047 Budapest, Báthory u. 9.
képviselő: Szász Áron
* A hazai kortárs zene-, képző-, ipar-, film-, táncművészeti és irodalmi ( a továbbiakban: öszművészeti ) alkotások létrehozásának támogatása. * Összművészeti programok, események, fesztiválok létrehozása, illetve létrehozásának támogatása ( szervezése, reklám, dokumentáció ). * Összművészeti partnerkereső programok beindítása és üzemeltetése a hazai kortárs kultúra létrehozóinak (művészek) szempontjából három fő irányban: - a hazai alkotók és előadóművészek, - a hazai és határon túli magyar alkotók és előadóművészek, - a hazai és külföldi alkotók és előadóművészek, egymással való kapcsolatkiépítésének és szorosabb együttműködésének segítése céljából. - Összművészeti partnerkereső programok beindítása és üzemeltetése a hazai kortárs kultúra iránt érdeklődők (közösségek) szempontjából három fő irányban: - a hazai alkotók és előadóművészek, - a hazai és határon túli magyar alkotók és előadóművészek, - a hazai és külföldi alkotók és előadóművészek alkotásainak megismertetése a hazai kortárs összművészeti kultúra közönségének szélesítése céljából. * A professzionális művészek mellett fiatal alkotók és előadóművészek felkarolása az a)b)c)d) pontokban felsoroltak szerinti tehetségkutatás és a hazai kortárs összművészeti kultúra utánpótlásának biztosítása céljból. ... >>

Ezer Szín Kulturális és Önfejlesztő Egyesület

(oktatási,szociális,kulturális)

1043 Budapest, Tavasz utca 4.
képviselő: Dr. Gyimesiné Dobos Marianna
A hátrányos helyzetű csoportoknak lehetőséget teremtsen a művelődésre , szórakozásra , képzésre , tanulásra. ... >>

F.C. KÁP City Sportegyesület

(sport,oktatási,kulturális)

1048 Budapest, Kordován tér 9. II/11.
képviselő: Kovács György
sport, kulturális és szabadidős tevékenység megszervezése, tehetséggondozás, az egészséges életmód feltételeinek kialakítása, sporttal és testneveléssel kapcsolatos gyakorlati és elméleti segítségnyújtás, sportversenyek megszervezése, folyamatos sporttevékenység biztosítása. ... >>

Farkaskölyök Sportegyesület

(sport,oktatási)

1045 Budapest, Nyár utca 115. AS/1.
képviselő: Polyák Attila
Az Egyesület célja a gyermekek (0-18 évesek) és fiatalok (18-24) évesek labdarúgási testkultúrájának fejlesztése, labdás ügyességi készségének emelése, tehetségének fejlesztése, labdaszeretetre nevelése. ... >>

FEKETE MAMBA Sportegyesület

(sport,oktatási)

1048 Budapest, Falemez utca 9. 4./8.
képviselő: Fekete Márton
Az ősi távol-keleti tradicionális kultúra - filozófia, meditáció, masszázs, sport - terjesztése. A ju-jitsu sportág magyarországi népszerűsítése, az önvédelmi sportok oktatásának és a rendvédelmi szervek tagjai ilyen irányú továbbképzésének elősegítése. ... >>

FITNESS WORLD Szabadidő Sportegyesület

(intézményi,sport,oktatási)

1045 Budapest, Virág utca 22. V./29.
képviselő: Vargha Viola
A rendszeres testedzés biztosítása; a versenyeztetés; sportversenyeken, edzőtáborokon való részvétel; sporttevékenységre alkalmat adó rendezvények szervezése; magas szintű sportszolgáltatások nyújtása; a szabadidő hasznos, szórakoztató eltöltése; a testépítés, a fitness, az erőemelés és a szkander sportágak, valamint egyéb szabadidősport tevékenységek népszerűsítése az egészség megőrzésének biztosítása érdekében; a gyermek, ifjúsági és szabadidősport tevékenység feltételeinek megteremtése igény szerinti sportágakban; gyermekek és fiatalkorúak megismertetése a testépítés, a fitness, az erőemelés és a szkander sportágak és a különböző szabadidősportok alapjaival; az ifjúsági és diáksportolók sportolási igényeinek kielégítése; együttműködés felsőoktatási intézményekkel, egyetemisták és főiskolások sportolásának elősegítése; egészséges életmódra nevelés a sporttevékenységek végzésén keresztül; fogyatékos (fogyatékkal élő) sportolók sportolási feltételeinek biztosítása; az egyesületi tevékenység, közösségi élet kibontakoztatása; hazai és nemzetközi sportkapcsolatok létesítése és fenntartása. ... >>

Forintos Remény Alapítvány a Budapest IV.ker. Erzsébet u. 31. szám alatti Általános Iskola és Tanulóinak Támogatására

(intézményi,oktatási,szociális,kulturális)

1041 Budapest, Erzsébet 31.
képviselő: Pál Lászlóné
Az oktatás technikai feltételeinek javítása, a tehetséges, de hátrányos helyzetű tanulók támogatása. ... >>
1. oldal 2. oldal 3. oldal 4. oldal