Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Budapest IV. ker kulturális civil szervezetek


Találatok száma: 109
1. oldal

A Lélek Művészete Közhasznú Egyesület

(szociális,kulturális,egyéb)

1046 Budapest, Nádasdy Kálmán u. 26.
képviselő: Gáti Imréné
Alkotóház éa alkotóműhely létrehozása, működtetése hátrányos helyzetű emberekért. ... >>

A Tudás Érték Alapítvány

(kulturális)

1043 Budapest, Bán T. 24/a. Kanizsay Dorott
képviselő: Perkó Magda ... >>

Agrár Információs Ifjúsági Fórum közhasznú egyesület

(kulturális)

1043 Budapest, Temesvári u. 1.fszt.3.
képviselő: Horváth Sándor
A vidéki fiatalság felzárkózásának az elősegítése. ... >>

Alapítvány a kelet- és közép-európai kutatásért és képzésért

(oktatási,kulturális,egyéb)

1048 Budapest, Nádasdy K. utca 12.
képviselő: Tóth István
A humán tudományterületeken (történelem, kultúrtörténet,gazdaságtörténet, állam- és jogtörténet, szociológia, politológia, nemzetközi kapcsolatok, stb.) és a művészetekben (képzőművészetek, zene, irodalom, stb.) felhalmozott tudás továbbadása, bárminemű publikálása, illetve ezirányú kutatások támogatása, szervezése és lebonyolítása.
Az alapítvány létrehoz és működtet olyan kutatási formákat, megteremt olyan tevékenységi színtereket, melyek céljai elérését szolgálják; továbbá (eseti jelleggel, pályázat útján) támogat olyan kezdeményezéseket, amelyek az általuk képviselt értékekkel teljesebbé teszik saját tevékenységét. ... >>

ALTAMIRA Egyesület

(természetvédelem,kulturális)

1042 Budapest, József A. u. 60.C.I/6.
képviselő: Szunyoghy András
a természet értékeinek művészi megörökítése. ... >>

Angyalföldi Hagyományőrző Egyesület

(kulturális,egyéb)

1042 Budapest, Liszt Ferenc utca 23/A. 3./8.
képviselő: Dr.Práth Gyula
Az önkormányzat programjain, rendezvényein való részvétel, kerületi akciók, táborok kezdeményezése és szervezése, valamint fórumok tartása. ... >>

"Az Értelem Szikrái" Alapítvány

(egészségügyi,kulturális,szociális)

1046 Budapest, Tungsram utca 3.
képviselő: Kissné Ludányi Éva
Testi vagy szellemi fogyatékkal élők, illetve egyébként egészségügyi vagy lelki problémákkal küzdő gyermekek és családtagjaik segítése, határon túli magyarok segítése és kulturális rendezvények szervezése. ... >>

Az Ősi és Elfogadott Skótritusú Magyarországi Nagypáholy Szabadkőműves Egyesület

(kulturális)

1041 Budapest, Templom utca 1.
képviselő: dr. Tihanyi István
a befolyástól mentes, szabad, demokratikus, kultúrált és fejlett gondolkodás és cselekvés népszerűsítése, fejlesztése az egyesületi tagok egészséges szellemű életmódjának kialakítása és a nemes szellem terjesztése, fejlesztése és befolyásolása. ... >>

Babylon Futball Club Egyesület

(sport,oktatási,kulturális)

1043 Budapest, Munkásotthon u. 43.
képviselő: Báhidszki Attila
Sport, kulturális és szabadidős tevékenység megszervezése, tehetséggondozás. Futballcsapat szervezése, amelyek keretében folyamatos sporttevékenység biztosítása. ... >>

Benzingőz Motorsport Kulturális és Sportegyesület

(sport,kulturális)

1044 Budapest, Fadrusz János utca 6.
képviselő: Kovács Gábor
A motor-, és autósport (?Sportágak?) magyarországi népszerűsítése a Sportágakban rendezett versenyeken keresztül, valamint annak terjesztése;
-szakmai, tudományos tevékenységgel, továbbá ismeretterjesztéssel, információnyújtással a Sportágak megismertetése és terjesztése;
-a Sportágak sportolói érdekeinek, jogainak képviselete, érvényesítése és védelme hazai és nemzetközi szinteken;
-az Egyesület keretében sporttevékenységet folytató sportoló számára biztosítani a Sportágak jellege szerinti, a biztonságos sporttevékenység folytatásához szükséges feltételeket;
-Sportágak sportolóinak támogatása magyarországi és külföldi sportesemények látogatásában, az azokon való részvételben;
-együttműködés megteremtése a Sportágak sportolói között, valamint kapcsolatot teremteni a nemzetközi szervezetekkel;
-a Sportágak zavartalan gyakorlását biztosító műszaki feladatok ? azaz motor-, és autószerelés ? ellátása. ... >>

Budapesti Filharmónikus Hangversenybarátok Alapítványa

(kulturális)

1046 Budapest, Vécsey K. 43.
képviselő: Eiszrich Antal, Erkel Tibor
A nemzeti hangversenykultúra ápolása, zenekarok, zenekari művészek támogatása, a zenei műveltség és felkészültség továbbfejlesztése. ... >>

Budapesti Honismereti Társaság

(kulturális)

1043 Budapest, Berda József u. 48.
képviselő: Breinich Gábor, Gábriel Tibor
A főváros, a lakó- és munkahely, a szűkebb és tágabb haza történetének, értékeinek, népéletének, kulturális hagyományainak megismertetése. ... >>

Budapesti Képző és Iparművészeti Alapítvány

(kulturális)

1043 Budapest, Falk Miksa utca 7. fszt./23.
képviselő: Csák Máté dr.
A képző és iparművészeti, valamint az alkotók szellemi és anyagi támogatása. Kulturális és társadalmi kapcsolatok ápolása a külföldi és magyar művészek, művészpártolók között. ... >>

Bűn- és balesetmegelőző nemzetőrök Egyesülete

(kulturális,egyéb)

1043 Budapest, Munkásotthon utca 11. VI./25.
képviselő: Sikorszki Attila, Szabó Gyula, Tóth Ferenc
Az 1848/49-es forradalom és szabadságharc nemzetőr hagyományainak őrzése, a fiatal nemzedék hazafias nevelése, a polgárok védelme illetőleg a közrend és a közbiztonság érdekében a célorientált szervezetekkel való együttműködés. Az adott társadalmi helyzetnek megfelelően - kizárólag állampolgári jogon - részt kíván vállalni a bűn- és baleset megelőzési feladatokban.
... >>

Civil Kórus Egyesület

(kulturális)

1043 Budapest, Tanoda tér 1. Könyves K. Gimn.
képviselő: Dr.Schannen Miklós/elnök önállóan, Ferenczy Gizella/ügyv.elnök önál., Salfay Ágnes/alelnök együtt, Vízváryné Kovács Alice/alel.együtt ... >>

Csebi Pogány István Művészeti Egyesület

(kulturális)

1047 Budapest, Langlet u. 3-5.
képviselő: Balló Gábor ... >>

Csendes Otthon Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális,szociális)

1047 Budapest, Baross u.100.
képviselő: Horváth Mária, Szenczi Lajosné sz.Tulezi Erzsébet
A Fővárosi Önkormányzat IV. Idősek Otthona (1047 Budapest, Baross u. 100., továbbiakban: Idősek Otthona) által gondozottak az otthonban lakók (továbbiakban: gondozottak) ellátási-gondozási színvonalának emelése, életkörülményeinek, környezetének javítását szolgáló mindennemű támogatás biztosítása. A gondozottak ellátása, ápolása, gondozása érdekében végzett minden olyan szociális tevékenység támogatása, ami az idősek javát szolgálja.
-A gondozottak részére, vagy javukat szolgáló eszközök, így különösen ruhanemű, kényelmi eszközök, orvosi műszerek, foglalkoztatási eszközök beszerzése.
- Kulturális programok kiadásainak fedezése. Az Idősek Otthona házi rendezvényeinek, intézményi programjainak, ünnepeinek segítése, támogatása.
- Szakmai továbbtanulás elősegítése, a szakmai ellátó munka színvonalának emelése, magas színvonalú szakmai munka jutalmazása. A költségvetés kereteibe nem férő státuszok finanszírozása.
- Szakmai kapcsolatok erősítése, bővítése érdekében konferenciák, továbbképzések, szakmai előadások szervezése, lebonyolítása, intézményi kirándulások szervezése, amennyiben azok az idősek javát szolgálják.
-Az Idősek Otthonában gondozottak kulturális szabadidő - eltöltésének biztosítása, kirándulások szervezése. Szabadidős rendezvényeken, kulturális rendezvényeken való részvétel támogatása.
- A gondozottak lakóhelyéül szolgáló Idősek Otthona helyiségeinek, bútorzatának és felszerelésének javítása, esztétikus lakókörnyezet létrehozása. Az Idősek Otthona tárgyi berendezéseinek fejlesztése, pótlása. ... >>

Csengő Alapítvány a Pozsonyi úti Német Tagozatos Általános Iskoláért

(intézményi,oktatási,szociális,kulturális)

1043 Budapest, Pozsonyi út 1.
képviselő: Opauszki Viktória
Az iskola oktatási-nevelési feltételeinek európai színvonalra emelése, a hátrányos helyzetű tanulók segítése, szabadidős foglalkozások támogatása, a német kultúra hagyományainak megismertetése. ... >>

Dalszínház Művészbarátok Egyesülete

(intézményi,kulturális)

1046 Budapest, Nádasdy Kálmán 37.
képviselő: Király Béla ... >>

Egyesület a továbbtanulásért

(kulturális)

1046 Budapest, Nádasdi u. 25.
képviselő: Papp Ferenc ... >>

EOLHÁRFA Alapítvány

(oktatási,kulturális,egyéb)

1046 Budapest, Pöltenberg u. 15.
képviselő: Bodor Pál
Az egyházi kórus és zene művészet támogatása, népszerűsítése, kie- melten: - A Baptista Központi Énekkar működésének és zenei kiadványainak támogatása, - a fiatal pályakezdő zenei tehetségek képzési (oktatási) költsé- geinek részbeni vagy egészben történő átvállalása, számukra kon- cert és fellépési lehetőség szervezése. ... >>

"Eötvös József" Cigány-Magyar Pedagógiai Társaság

(oktatási,kulturális)

1045 Budapest, Tél 64.
képviselő: Rácz Gyöngyi
a cigányság nevelésének, oktatásának, művelődésének szellemi irányítása; a cigány nemzetiség és a magyar nemzet kulturális értékeinek elismertetése. ... >>

Észak-pesti Kisgazda Polgári Egyesület

(kulturális)

1042 Budapest, Kassai u. 46.
képviselő: Korondy Marica
Az Egyesület, mint társadalmi szervezet, a nemzeti és összeurópai kultúra, a keresztény etikai és világnézeti értékrend alapján előmozdítani kívánja egy az európai értékekre és a magyar hagyományokra egyaránt nyitott társadalom felépítését. Előmozdítani kívánja működési területén a polgárok bevonását a közéletbe. Az Egyesület további célja, valamennyi olyan, a munkavállalókat és vállalkozókat képviselő helyi és országos civil szervezettel való kapcsolat kiépítése, amelyek összhangban az egyesület céljaival elsődlegesen a tiszta, egészséges és biztonságos környezet, a polgárok jólétének előmozdítását célozzák. Az egyesület célja a nemzeti - polgári értékek és hagyományok ápolásával annak előmozdítása, hogy ezen értékek a magyar és a helyi közélet szerves részévé váljanak. ... >>

ÉSZENERGIA Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hagyományőrző Egyesület

(természetvédelem,kulturális,környezetvédelmi)

1048 Budapest, Járműtelep utca 6/2.
képviselő: Hák Viktor
Az egyesület célja, hogy a fenntartható fejlődés jegyében, az élhető jövőért tevékenykedve segítse a következő generációkat abban, hogy az egészséges és biztonságos környezetben élhessenek. Ennek érdekében elsősorban a környezetvédelem és a természetvédelem, valamint a kapcsolódó tudományterületek művelésével folytatja tevékenységét. ... >>

EURO-ART Művészeti Egyesület

(oktatási,kulturális)

1047 Budapest, Baross utca 55. 1./8.
képviselő: Kormos László
A hazai kulturális élet valamennyi területén a lehető legszélesebb körben ösztönözze és támogassa olyan művészeti értékek létrehozását, valamint kapcsolódó közművelődési, oktatási programok kidolgozását, amelyek ezen területeken is elősegítik európai integrációnkat. ... >>

Európa Afrikáért Alapítvány

(egészségügyi,oktatási,kulturális,szociális)

1042 Budapest, Görgey Artúr utca 14.
képviselő: Szentpéteri Miklós Zoltán
Az alapítvány célja, hogy az afrikai kontinens országaiban - elsősorban Mauritániában - folyó oktatási, gyermek- és ifjúságvédelmi, egészségügyi, szociális, valamint kulturális tevékenységek segítéséhez, támogatásához célirányos tevékenységével hozzájáruljon. ... >>

Európai Iskola Alap Társaság

(intézményi,oktatási,kulturális)

1047 Budapest, Langlet 3.
képviselő: Balla Attila, Giczi Béla ... >>

EXPERIMENTaRT Összművészetet Támogató Alapítvány

(oktatási,kulturális)

1047 Budapest, Báthory u. 9.
képviselő: Szász Áron
* A hazai kortárs zene-, képző-, ipar-, film-, táncművészeti és irodalmi ( a továbbiakban: öszművészeti ) alkotások létrehozásának támogatása. * Összművészeti programok, események, fesztiválok létrehozása, illetve létrehozásának támogatása ( szervezése, reklám, dokumentáció ). * Összművészeti partnerkereső programok beindítása és üzemeltetése a hazai kortárs kultúra létrehozóinak (művészek) szempontjából három fő irányban: - a hazai alkotók és előadóművészek, - a hazai és határon túli magyar alkotók és előadóművészek, - a hazai és külföldi alkotók és előadóművészek, egymással való kapcsolatkiépítésének és szorosabb együttműködésének segítése céljából. - Összművészeti partnerkereső programok beindítása és üzemeltetése a hazai kortárs kultúra iránt érdeklődők (közösségek) szempontjából három fő irányban: - a hazai alkotók és előadóművészek, - a hazai és határon túli magyar alkotók és előadóművészek, - a hazai és külföldi alkotók és előadóművészek alkotásainak megismertetése a hazai kortárs összművészeti kultúra közönségének szélesítése céljából. * A professzionális művészek mellett fiatal alkotók és előadóművészek felkarolása az a)b)c)d) pontokban felsoroltak szerinti tehetségkutatás és a hazai kortárs összművészeti kultúra utánpótlásának biztosítása céljból. ... >>

Ezer Szín Kulturális és Önfejlesztő Egyesület

(oktatási,szociális,kulturális)

1043 Budapest, Tavasz utca 4.
képviselő: Dr. Gyimesiné Dobos Marianna
A hátrányos helyzetű csoportoknak lehetőséget teremtsen a művelődésre , szórakozásra , képzésre , tanulásra. ... >>

F.C. KÁP City Sportegyesület

(sport,oktatási,kulturális)

1048 Budapest, Kordován tér 9. II/11.
képviselő: Kovács György
sport, kulturális és szabadidős tevékenység megszervezése, tehetséggondozás, az egészséges életmód feltételeinek kialakítása, sporttal és testneveléssel kapcsolatos gyakorlati és elméleti segítségnyújtás, sportversenyek megszervezése, folyamatos sporttevékenység biztosítása. ... >>

Forintos Remény Alapítvány a Budapest IV.ker. Erzsébet u. 31. szám alatti Általános Iskola és Tanulóinak Támogatására

(intézményi,oktatási,szociális,kulturális)

1041 Budapest, Erzsébet 31.
képviselő: Pál Lászlóné
Az oktatás technikai feltételeinek javítása, a tehetséges, de hátrányos helyzetű tanulók támogatása. ... >>

Futbalféria Gyereksereg Újpesti Szabadidős Alapítvány

(kulturális)

1042 Budapest, Bajcsy Zs. út 17-19.
képviselő: Kerekes György
Az újpesti gyerekek számára szervezett programok támogatása. ... >>

Gyermekévek Honismereti,- Kulturális és Természetjáró Egyesület

(természetvédelem,kulturális,egyéb)

1041 Budapest, Nyár u. 111/a.
képviselő: Aranyos Ildikó
A gyermekek egészséges lelki és testi fejlődésének elősegítése. ... >>

Gyermekliget Közhasznú Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

1041 Budapest, Rózsaliget köz 1.
képviselő: Tácsik Lászlóné
Minden olyan kezdeményezés támogatása, amely az óvodai nevelés országos alapprogramjában rögzített nevelési célok egyre színvonalasabb megvalósítását célozza. Így különösen az ének-zene területén tehetséges gyerekek számára a fejlődésüket elősegítő foglalkozások, a zenei nevelés hagyományainak folytatásához, segítségnyújtás a kulturális programokhoz, a rászoruló gyerekek számára hozzájárulás biztosítása. Az eszközállomány fejlesztése, a pedagógusok részére pályázatok kiírása és díjazása, "gyors segély" bizrosítása a nehéz helyzetbe került családok számára. ... >>

Hálózat a Kultúráért, Művészetért Egyesület

(kulturális,érdekképviselet)

1043 Budapest, Erzsébet utca 36. IV./23.
képviselő: Farkas József
A szervezet célja: a hivatásos előadóművészek (zenészek, táncosok, énekesek, színészek) fotósok és képzőművészek megsegítésével foglalkozó kulturális és közművelődési szakemberek országos érdekképviselete, és érdekvédelme. ... >>

HERKULES ÉletErő ALAPÍTVÁNY

(természetvédelem,egészségügyi,szociális,kulturális)

1041 Budapest, Szigeti József utca 7. VII./46.
képviselő: Kungl Attila
Az 50 éven felüli lakosság számára idős személyi egészségügyi öngondoskodási-, gerontozófiai-, gasztrozófiai-, életmód-, egészséget-, életerőt- megőrző kultúrának széles körű, interaktív hagyományteremtés, a természet alapértékeinek megőrzése.
Az egészséges időskori életerő, a hosszú életűség, a fiatalkorra jellemző állapotok megtartásának esélyeit növelni, a pszichoszociális esélyegyenlőség biztosítása, az idős alultápláltság, táplálkozási-, rosszindulatú betegségek elméleti-gyakorlati prevenciójával, terápia kiegészítésével, a munkaerő piacon történő esélyegyenlőség megteremtésével. Idős emberek mobilitás feltételeinek megteremtése, SENIORNET hálózat kiépítése.
A Gyerek-Idős MOSOLY KARITASZ tevékenységében a rászorult és beteg gyerekek, idősek részére élelmiszer-, étrend-kiegészítő-, OTC-termék-segély, vitál-komfort eszközök, kedvezményes vásárlókártya, ajándékcsekk, stb. juttatás ... >>

Hét Galamb Alapítvány

(intézményi,egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális)

1048 Budapest, Böröndös utca 12. 6./18.
képviselő: Balázs Rozália
Nemzeti kulturális örökségeink ápolása országhatárok nélkül. Folyamatos kapcsolattartás a határon túl élő magyarsággal, a nemzeti kulturális értékek és hagyományok, népművészet, néprajz kölcsönös megismerése, megőrzése és ápolása érdekében. A keresztény szellemiségben megfogalmazódott nevelési-oktatási értékrendek elsajátítása, valamint azon keresztény etikai magatartásformák megőrzése és közvetítése, amelyeken Európa felnőtt, teremtett és alkotott.

Az alapítvány kiemelten fontosnak tartja a magyar nyelv megőrzését, művelését, megóvását.

Alap-, közép- és felsőfokú művészeti oktatást kíván biztosítani színház-és filmművészet, szinkronképzés, rendezés, operatőr- és hangmérnök-képzés, képzőművészet, díszlet- és jelmeztervezés, médiakommunikációs képzés terén. Az alapítandó iskola a diákok részére tanulmányaik elvégzése után OKJ-s diplomát ad.

Az alapítvány fontosnak tartja az esélyegyenlőség biztosítását a hátrányos helyzetű, a megváltozott munkaképességű vagy részképességű határon belül és határon kívül élő tehetséges fiatalok számára. Ez történhet iskolarendszerű és iskolarendszeren kívüli képzésben.

Az alapítvány feladatának tekinti olyan művészeti és oktatási tevékenységek megszervezését, amelyek alakítják, pozitívan befolyásolják és gazdagítják, nemcsak reprodukálják a társadalom fejlődését.

Az alapítvány hangsúlyt helyez az egészséges életmódra olyan fizikai, lelki és szellemi tevékenységek alkalmazásával, amelyek megelőzik a betegséget, karbantartják a szervezetet és hosszú távon megőrzik az egészséget. ... >>

HÍD A HOLNAPHOZ Humán Program Alapítvány

(egészségügyi,kulturális)

1043 Budapest, Kassai utca 11. VI./35.
képviselő: Andrássy Szilvia, Berzsán Balázs
Országos szinten a magyar társadalom tagjainak romló egészségi állapota javítását célzó feladatokat lásson el, egészségvédelmi programokat szervezzen, szociális tevékenységgel tegye jobbá az életminőséget, kulturális program szervezésével fejlessze a közösségtudatot és előmozdítsa az emberi kapcsolatok minőségi javulását. Az alapítvány egyik kiemelt célja az egészségnevelés és egészségmegőrzés olyan társadalmi rétegeknél, akik anyagi, jövedelmi helyzetükre tekintettel szegények, egészségi állapotuknál fogja elesettek és ezáltal a társadalomban az igényeiket érvényesíteni nem vagy csak korlátozottan tudják. Külön, kiemelten kezeli az alapítvány a fiatal korosztályt, valamint az időseket, a nagycsaládosokat és a kisebbséghez tartozó személyeket. Az alapítvány a működése során kiemelten kezeli a környezetvédelmet is, mert a környezet az egyes ember jóllétéhez (mentális, fizikai, környezeti egység) szervesen hozzátartozó tényező. Az egészség a teljes testi, szellemi és szociális jóllét állapota és nem csupán a betegség vagy fogyatékosság hiánya, ezért a nehéz társadalmi helyzetbe került emberek segítése is fontos része az alapítvány tevékenységének. ... >>

Horizont 2005 Kulturális Egyesület

(kulturális)

1045 Budapest, Pozsonyi utca 6/ c.
képviselő: Görgényi Tamás, Pejtsik Péter, Pocsveiler Adél, Winkler Balázs
Az Egyesület legalapvetőbb célja, hogy minél nagyobb mértékben hozzájáruljon a magyar társadalom, különösen az ifjúság kulturális és művelődési színvonalának emeléséhez, a kultúra és a humán műveltség, tudás tekintélyének erősítéséhez, mindezt magas művészi színvonalú alkotások, kulturális termékek, produkciók, események létrehozásán, népszerűsítésén keresztül. ... >>

Humanitás Kulturális Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

1042 Budapest, Király u. 5.
képviselő: Turcsányi Miklós
A Fővárosi Szabó Ervin könyvtár IV. kerületi könyvtárainak fenntartása, működtetése. Együttműködés más hasonló szervezetekkel. ... >>

Iszter Kulturális Egyesület

(kulturális)

1046 Budapest, Lotz K. u. 6.
képviselő: Kavin Ferenc
Az időt álló értékre épülő egyetemes európai kultúra, továbbá - nemzetünk szellemi - erkölcsi örökségének ápolása és terjesztése. A személyi méltóság tiszteletben tartásán, azemberi szolidarításon alapuló olyan korszerű európai társadalmi modell bemutatása és népszerűsítése, amely a jogállam és piacgazdaság intézményeinek kiteljesítésével a köz javát, az egyén boldogulását hatékonyabban biztosítja. ... >>

Káposztásmegyerért Egyesület

(kulturális)

1046 Budapest, Hajló u. 4-8.
képviselő: Kiss Sándor ... >>

Káposztásmegyeri Misszió Alapítvány

(oktatási,kulturális)

1046 Budapest, Tóth Aladár u. 2-4.
képviselő: Farkas Géza, Farkas Gézáné, Maucha Lászlóné, Szalma Botond, Szalma Botondné
A káposztásmegyeri templom és plébániaegyüttes fölépítésének, valamint keresztény szellemű kultúrális , oktatási és szociális ügyek támogatása. ... >>

KATALIZÁTOR Gépjárművezető-képzők Szakszervezete

(kulturális,érdekképviselet)

1045 Budapest, Anonymus utca 7-9.
képviselő: Takács Gézáné
Tagjai társadalmi, gazdasági, szociális, kulturális érdekeinek átfogó képviselete és védelme és érvényesítése, a munkaviszonnyal kapcsolatos szabályozások figyelemmel kísérése, részvétel az ilyen típusú változások elkészítésében, véleményézésében, érdekegyeztetésében. ... >>

Kerekerdő Egyesület

(természetvédelem,kulturális,egyéb)

1046 Budapest, Klauzál utca 5.
képviselő: Jancsik László
Ismeretterjesztés , környezet- és természetvédelemmel foglalkozó , ökológiailag érzékeny gondolkodásmód kialakítása , egészséges, természetközeli életmód és hagyományrendszer megismertetése. ... >>

Kis Szent Teréz Ifjúsági Centrum Alapítvány

(kulturális)

1046 Budapest, Fóti út 74.
képviselő: Szabó Endre
Karmelita Ifjúsági Ház fenntartása, üzemeltetése. A helyi cserkészcsapat fenntartása. ... >>

Kossuth Lajos Hadtudományi Kar Nyugállományúak Klubja Közhasznú Egyesület

(intézményi,sport,egészségügyi,oktatási,kulturális)

1042 Budapest, Leibstück Mária utca 51. 8./47.
képviselő: Takács Tamás
a Magyar Honvédséghez, ezen belül a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Kossuth Lajos Hadtudományi Karához (továbbiakban: Kar) való személyes kötődés erősítése, annak fenntartása. A fiatal tisztjelöltek körében, a honvédelem eszméjének terjesztése, igény szerint mentori feladatok ellátása.
A Kar hagyományainak ápolása.
A Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem egyetemi, valamint a kari rendezvények (100 napos ünnepség, tanévnyitó, kibocsátó, tisztavatás, Kossuth nap) megszervezésében való közreműködés.
A kari szintű kiképzési feladatok (bemutató lövészetek, gyakorlatok, nyílt napok) megtekintésének megszervezése, a látogatások lebonyolításában való részvétel.
A kari nyugdíjas-találkozó előkészítésében és lebonyolításában való részvétel. A Kar nyugdíjasaival való folyamatos kapcsolattartás.
Kirándulások, hagyományőrző találkozók, idősek napi megemlékezések, kulturális rendezvények (színház-, hangverseny látogatások) szervezése.
Egészség megőrző és egészségfenntartó programok, sportrendezvények megszervezése, valamint végrehajtása.
Az egyesület idős, beteg tagjainak meglátogatása, a róluk való gondoskodás lehetőség szerinti segítése. Elhunyt tagjaink temetésén való részvétel, a kari kegyeleti tevékenységben való részvétel.
Más nyugdíjas klubokkal, egyesületekkel történő kapcsolat felvétel, egymás programjain való kölcsönös részvétel. ... >>
1. oldal 2. oldal 3. oldal