Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Budapest IV. ker intézményi civil szervezetek


Találatok száma: 78
1. oldal

1000 Mester Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális)

1044 Budapest, Tomori u 8.
képviselő: Pintér Attiláné elnök
Enyhe értelmi fogyatékos és hátrányos helyzetű fiatalok szakmai képzésének, támogatásának, rehabilitációjának, munkábaállásának elősegítése,nevelésük, oktatásuk javítása, ösztöndíjak juttatása, speciális szakiskola működtetése szakemberek ösztöndíjban való részesítése. ... >>

"A baleseti sebészeti ellátásért" Alapítvány

(intézményi,egészségügyi,oktatási)

1042 Budapest, Árpád utca 126.
képviselő: elnök Dr.Zágh István, kuratóriumi tag Dr.Gergely Péter
A magyar baleseti sebészeti ellátás szakmai színvonalának emelése, orvosi műszerek biztosítása, előadások, konzultációk szervezése, ösztöndíjak, pályázatok kiírása, a baleseti sebészettel foglalkozó orvosok szakmai továbbképzésének finanszírozása. A Károlyi Sándor Kórház Baleseti Sebészeti Osztály infrasruktúrájának modernizálása és bővítése különböző pályázatokon való részvétel útján. A Károlyi Sándor Kórház tulajdonosának: a IV. ker. Önkormányzat által nyújtott támogatások kiegészítése és bővítése. ... >>

A Beszélő Siketért Alapítvány

(intézményi,oktatási)

1047 Budapest, Cinkotai 125-137. (!)
képviselő: Kézdi Klára
Az óvodai, iskolai és diákotthoni nevelő-oktató munka színvonalasabbá tétele, feltételeinek javítása, a rászoruló tanulók támogatása. ... >>

A Mi Gyermekünk, a Mi Jövőnk Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális)

1041 Budapest, Bőrfestő utca 1.
képviselő: Tóth Istvánné
Az óvodáskorú gyermekek nevelésének, képességfejlesztésének támogatása, az óvodai környezet esztétikusabbá tételének elősegítése. ... >>

A Munkásotthon Utcai Iskola Tanulóiért Alapítvány

(intézményi,oktatási)

1043 Budapest, Munkásotthon 3.
képviselő: Szecseiné Molnár Brigitta
Az iskola tanulói képességeinek kibontakoztatása, tehetséggondozás, iskolai felszerelés bővítése, a táborozás és turizmus támogatása. ... >>

Alapítvány az Erzsébet utcai Iskola Diákjaiért

(intézményi,oktatási)

1041 Budapest, Erzsébet 69.
képviselő: Koscsó Gábor, Lugosi Antalné
A nevelési-oktatási célok színvonalas megvalósítása érdekében az ezt elősegítő kezdeményezések támogatása. ... >>

Alapítvány az Újpesti Urológiáért

(intézményi,egészségügyi)

1047 Budapest, Baross u. 69-71.
képviselő: Dékány Mihályné ketten együtt, Dr.Böszörményi-Nagy Géza 2 együtt, Dr.Fritz Ferenc ketten együtt, Dr.Pálfi Zoltán ketten együtt, Dr.Siller György ketten együtt
Az Újpesti Károlyi Sándor Kórház Rendelőintézet Urológiai Osztályának fejlesztése. ... >>

Alapítvány az Utánpótlás és Iskolai Vívósportért

(intézményi,sport,oktatási)

1043 Budapest, Nyár u. 51.
képviselő: Vida János
Az iskolai diák vivósport támogatása. ... >>

AMBRUS 2005 Alapítvány

(intézményi,oktatási)

1047 Budapest, Ambrus Zoltán utca 2.
képviselő: Hargitai Zsuzsanna
Minden olyan kezdeményezés támogatása, amely az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramjában (137/1996. (VIII.28.) Kormányrendelet) rögzített nevelési sélok egyre színvonalasabb megvalósítását célozza. Célja elsősorban az Ambrus Óvoda, ezen kívül más, Budapest IV. kerületi óvodák támogatása. ... >>

Bajza Diák SE.

(intézményi,sport,oktatási)

1046 Budapest, Bajza J. u. 2.
képviselő: Ábriné Nagy Judit, Ágotai Ferenc
Az iskola diákjainak, tanárainak szülői közösségének összefogása , erősítése elsősorban a sportélet terén. ... >>

Berzeviczy "Berze-Börze" Alapítvány

(intézményi,oktatási)

1047 Budapest, Baross 72.
képviselő: Hubainé Hegedüs Teréz
A Berzeviczky Gergely Közgazdasági és Külkereskedelmi Szakközépiskola oktatási tevékenységének támogatása. ... >>

"Budapesti Műhely" Közhasznú Alapítvány

(intézményi,oktatási)

1041 Budapest, Deák Ferenc utca 40.
képviselő: Koronka Lajos
A Kozma Lajos Faipari Szakközépiskola és esetleges jogutódja tevékenységének minden lehetséges eszközzel és módon való segítése, támogatása. ... >>

Csendes Otthon Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális,szociális)

1047 Budapest, Baross u.100.
képviselő: Horváth Mária, Szenczi Lajosné sz.Tulezi Erzsébet
A Fővárosi Önkormányzat IV. Idősek Otthona (1047 Budapest, Baross u. 100., továbbiakban: Idősek Otthona) által gondozottak az otthonban lakók (továbbiakban: gondozottak) ellátási-gondozási színvonalának emelése, életkörülményeinek, környezetének javítását szolgáló mindennemű támogatás biztosítása. A gondozottak ellátása, ápolása, gondozása érdekében végzett minden olyan szociális tevékenység támogatása, ami az idősek javát szolgálja.
-A gondozottak részére, vagy javukat szolgáló eszközök, így különösen ruhanemű, kényelmi eszközök, orvosi műszerek, foglalkoztatási eszközök beszerzése.
- Kulturális programok kiadásainak fedezése. Az Idősek Otthona házi rendezvényeinek, intézményi programjainak, ünnepeinek segítése, támogatása.
- Szakmai továbbtanulás elősegítése, a szakmai ellátó munka színvonalának emelése, magas színvonalú szakmai munka jutalmazása. A költségvetés kereteibe nem férő státuszok finanszírozása.
- Szakmai kapcsolatok erősítése, bővítése érdekében konferenciák, továbbképzések, szakmai előadások szervezése, lebonyolítása, intézményi kirándulások szervezése, amennyiben azok az idősek javát szolgálják.
-Az Idősek Otthonában gondozottak kulturális szabadidő - eltöltésének biztosítása, kirándulások szervezése. Szabadidős rendezvényeken, kulturális rendezvényeken való részvétel támogatása.
- A gondozottak lakóhelyéül szolgáló Idősek Otthona helyiségeinek, bútorzatának és felszerelésének javítása, esztétikus lakókörnyezet létrehozása. Az Idősek Otthona tárgyi berendezéseinek fejlesztése, pótlása. ... >>

Csengő Alapítvány a Pozsonyi úti Német Tagozatos Általános Iskoláért

(intézményi,oktatási,szociális,kulturális)

1043 Budapest, Pozsonyi út 1.
képviselő: Opauszki Viktória
Az iskola oktatási-nevelési feltételeinek európai színvonalra emelése, a hátrányos helyzetű tanulók segítése, szabadidős foglalkozások támogatása, a német kultúra hagyományainak megismertetése. ... >>

Dalszínház Művészbarátok Egyesülete

(intézményi,kulturális)

1046 Budapest, Nádasdy Kálmán 37.
képviselő: Király Béla ... >>

Déri Miksa Alapítvány

(intézményi,oktatási)

1044 Budapest, Megyeri út 45.
képviselő: Kemenes Károly
A Déri Miksa Szakközépiskola, Szakmunkásképző és Diákotthon tanulóinak szellemi, erkölcsi és testi nevelésének támogatása. ... >>

Detre Júlia Emlékalapítvány

(intézményi,egészségügyi,oktatási,szociális)

1046 Budapest, Erkel Gyula utca 26.
képviselő: dr. Mészáros Judit
Néhai Detre Júlia emékének ápolása érdekében a Semmelweis Egyetem Egészségügyi Főiskolai Kara (azelőtt Haynal Imre Egészségtudományi Egyetem Egészségügyi Főiskolai Kar) diplomás ápoló képzésben résztvevő nappali tagozatos hallgatóinak támogatása. ... >>

Egymásért Alapítvány

(intézményi,egészségügyi)

1045 Budapest, Nyár u. 103.
képviselő: Gidró Istvánné
Az Újpesti Kórház egészségügyi szakképesítéssel rendelkező dolgozóinak támogatása szakmai színvonalának emelése útján. ... >>

Együtt Veled Alapítvány

(intézményi,oktatási)

1044 Budapest, Megyeri út 20/B.
képviselő: Szabó Zoltán
A humanisztikus tanulás módszerével történő tanulás és iskolamodell terjesztése. ... >>

Erkel Gyula Újpesti Zeneiskola Alapítvány

(intézményi,oktatási)

1042 Budapest, Szent István tér 21.
képviselő: Kornacker Gyuláné
Az alapítvány közvetlenül vagy az Erkel Gyula Újpesti Zeneiskolán (a továbbiakban: Zeneiskola) keresztül támogatja a Zeneiskola (vagy annak jogutódja) tanulóinak zenei, szellemi és erkölcsi nevelését, oktatását. ... >>

Érzelmi Intelligencia Fejlesztést Segítő Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási)

1045 Budapest, Rózsa utca 13. IV./21.
képviselő: Elsässer Nikoletta Dóra
Az alapítvány célja, hogy segítse az iskoláskorú fiatalok munkavállalói társadalomba való beilleszkedését, az abban érvényben lévő jellemépítő értékrendek integrációját. Az alapítvány célja továbbá a felnőtt lakosság teljes értékű élethez való segítése az érzelmi intelligencia, és egyéb készségek, képességek fejlesztése révén. A kitűzött célt felkészítő tanfolyamok, tréningek szervezésével, sporttevékenységgel, információk és ismeretek összegyűjtésével, átadásával, pályázatírással, valamint tanulmányok és kutatások készítésével kívánja megvalósítani. ... >>

Európai Iskola Alap Társaság

(intézményi,oktatási,kulturális)

1047 Budapest, Langlet 3.
képviselő: Balla Attila, Giczi Béla ... >>

Európai Nemzedék Alapítvány

(intézményi,oktatási)

1042 Budapest, Árpád út 56. "A"lph. II.4.
képviselő: Antal János
Óvodai nevelés, iskolarendszerű és iskolarendszeren kívüli felnőtt- és egyéb oktatás, szakmai képzés, nevelés, képesség- és személyiségfejlesztés az óvodás kortól a nyugdíjas korig annak érdekében, hogy a szolgáltatásokat igénybevevők képességeiket a lehető legmagasabb szintre tudják fejleszteni.
Olyan szakközépiskola alapítása, működtetése, amely érettségi utáni nappali, esti és levelező tagozatos iskolarendszerű szakmai képzéssel foglalkozik. ... >>

FITNESS WORLD Szabadidő Sportegyesület

(intézményi,sport,oktatási)

1045 Budapest, Virág utca 22. V./29.
képviselő: Vargha Viola
A rendszeres testedzés biztosítása; a versenyeztetés; sportversenyeken, edzőtáborokon való részvétel; sporttevékenységre alkalmat adó rendezvények szervezése; magas szintű sportszolgáltatások nyújtása; a szabadidő hasznos, szórakoztató eltöltése; a testépítés, a fitness, az erőemelés és a szkander sportágak, valamint egyéb szabadidősport tevékenységek népszerűsítése az egészség megőrzésének biztosítása érdekében; a gyermek, ifjúsági és szabadidősport tevékenység feltételeinek megteremtése igény szerinti sportágakban; gyermekek és fiatalkorúak megismertetése a testépítés, a fitness, az erőemelés és a szkander sportágak és a különböző szabadidősportok alapjaival; az ifjúsági és diáksportolók sportolási igényeinek kielégítése; együttműködés felsőoktatási intézményekkel, egyetemisták és főiskolások sportolásának elősegítése; egészséges életmódra nevelés a sporttevékenységek végzésén keresztül; fogyatékos (fogyatékkal élő) sportolók sportolási feltételeinek biztosítása; az egyesületi tevékenység, közösségi élet kibontakoztatása; hazai és nemzetközi sportkapcsolatok létesítése és fenntartása. ... >>

Forintos Remény Alapítvány a Budapest IV.ker. Erzsébet u. 31. szám alatti Általános Iskola és Tanulóinak Támogatására

(intézményi,oktatási,szociális,kulturális)

1041 Budapest, Erzsébet 31.
képviselő: Pál Lászlóné
Az oktatás technikai feltételeinek javítása, a tehetséges, de hátrányos helyzetű tanulók támogatása. ... >>

Fóti Óvoda Gyermekeiért Alapítvány

(intézményi,oktatási)

1047 Budapest, Fóti út 54.
képviselő: Piroska Júlia Rozália
A 1047 Budapest, Fóti út 54. szám alatt működő Fóti Óvoda gyermekeinek ellátása, segítése, támogatása, utazása, gondozása, továbbá az óvoda működtetésének, mint közfeladatnak a segítése, melynek megfelelően az alapítvány olyan közfeladatot lát el, amelyről a helyi önkormányzatnak kell gondoskodnia. Az alapítvány célja minden olyan kezdeményezés támogatása, amely az Óvodai nevelés országos alapprogramjában (137/1996 (VIII.28) Kormányrendelet) rögzített nevelési célok egyre színvonalasabb megvalósítását célozza. ... >>

Gyermekekért 2001 Drogmegelőzési Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,szociális)

1046 Budapest, Szabolcsi Bence tér 3.
képviselő: Remetei Miklós
A drogfogyasztás megelőzése az iskolások, a fiatalok körében, az egészséges életmódra nevelés, a kábítószer fogyasztás megelőzése, a kábítószerhez kapcsolódó bűnmegelőzés, a helyes, egészséges életmód kialakítása a sport segítségével, a szabadidő hasznos, tar- talmas eltöltése. Mindezeket az általános és középiskolák munkájá- nak támogatásával, ezeken a helyeken történő előadásokkal, beszél- getésekkel, sportrendezvényekkel, lehetőség szerinti táborozta- tással, egyéb rendezvényekkel kíván az alapítvány megvalósulni. ... >>

Gyermekliget Közhasznú Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

1041 Budapest, Rózsaliget köz 1.
képviselő: Tácsik Lászlóné
Minden olyan kezdeményezés támogatása, amely az óvodai nevelés országos alapprogramjában rögzített nevelési célok egyre színvonalasabb megvalósítását célozza. Így különösen az ének-zene területén tehetséges gyerekek számára a fejlődésüket elősegítő foglalkozások, a zenei nevelés hagyományainak folytatásához, segítségnyújtás a kulturális programokhoz, a rászoruló gyerekek számára hozzájárulás biztosítása. Az eszközállomány fejlesztése, a pedagógusok részére pályázatok kiírása és díjazása, "gyors segély" bizrosítása a nehéz helyzetbe került családok számára. ... >>

Hét Galamb Alapítvány

(intézményi,egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális)

1048 Budapest, Böröndös utca 12. 6./18.
képviselő: Balázs Rozália
Nemzeti kulturális örökségeink ápolása országhatárok nélkül. Folyamatos kapcsolattartás a határon túl élő magyarsággal, a nemzeti kulturális értékek és hagyományok, népművészet, néprajz kölcsönös megismerése, megőrzése és ápolása érdekében. A keresztény szellemiségben megfogalmazódott nevelési-oktatási értékrendek elsajátítása, valamint azon keresztény etikai magatartásformák megőrzése és közvetítése, amelyeken Európa felnőtt, teremtett és alkotott.

Az alapítvány kiemelten fontosnak tartja a magyar nyelv megőrzését, művelését, megóvását.

Alap-, közép- és felsőfokú művészeti oktatást kíván biztosítani színház-és filmművészet, szinkronképzés, rendezés, operatőr- és hangmérnök-képzés, képzőművészet, díszlet- és jelmeztervezés, médiakommunikációs képzés terén. Az alapítandó iskola a diákok részére tanulmányaik elvégzése után OKJ-s diplomát ad.

Az alapítvány fontosnak tartja az esélyegyenlőség biztosítását a hátrányos helyzetű, a megváltozott munkaképességű vagy részképességű határon belül és határon kívül élő tehetséges fiatalok számára. Ez történhet iskolarendszerű és iskolarendszeren kívüli képzésben.

Az alapítvány feladatának tekinti olyan művészeti és oktatási tevékenységek megszervezését, amelyek alakítják, pozitívan befolyásolják és gazdagítják, nemcsak reprodukálják a társadalom fejlődését.

Az alapítvány hangsúlyt helyez az egészséges életmódra olyan fizikai, lelki és szellemi tevékenységek alkalmazásával, amelyek megelőzik a betegséget, karbantartják a szervezetet és hosszú távon megőrzik az egészséget. ... >>

Homoktüske Oktatási Közalapítvány

(intézményi,oktatási)

1046 Budapest, Homoktövis utca 102.
képviselő: Laskovics Csilla
a gyermekek oktatása, nevelése, felügyelete és ennek érdekében a Homoktüske Óvoda működtetése és fenntartása. ... >>

HUMÁN Szakoktatási és Elhelyezkedést Segítő Alapítvány

(intézményi,oktatási)

1047 Budapest, Fóti út 56.
képviselő: Kis József
A foglalkoztatás elősegítése, a szakképzés támogatása, fejlesztése.
Olyan középfokú iskola létrehozása és működtetése, mely középfokú gazdasági vendéglátóipari és kereskedelmi szakemberek képzésével foglalkozik. ... >>

Humanitás Kulturális Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

1042 Budapest, Király u. 5.
képviselő: Turcsányi Miklós
A Fővárosi Szabó Ervin könyvtár IV. kerületi könyvtárainak fenntartása, működtetése. Együttműködés más hasonló szervezetekkel. ... >>

Humánum Hátrányos Helyzetűeket Támogató Közhasznú Egyesület

(intézményi,oktatási,szociális)

1044 Budapest, Váci út 121.
képviselő: Straubinger László
Az egyesület céljainak megfelelően a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (1) bekezdése alapján a következő közfeladatokat végzi Az alapokú nevelésről, oktatásról gondoskodás, az iskolai oktatásban való részvétellel drogellenes előadások, alkohol és dohányzás megelőzését szolgáló program segítségével. ... >>

IKJU Magyar Harci Iskolák Szervezete

(intézményi,sport,oktatási)

1043 Budapest, Bán Tibor 21.
képviselő: Török János Sándor, Végh János ... >>

Iskola a Határon Alapítvány

(intézményi,oktatási)

1046 Budapest, Homoktövis út 100.
képviselő: Kiss Péter
A Homoktövis úti Általános Iskola nevelési, oktatási programjának segítése, támogatása. ... >>

Karmel Kiskertje Óvoda Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális)

1044 Budapest, Fóti út 35. /B.
képviselő: Tudlik Judit elnök
karmelita óvoda fenntartásának segítése, az óvoda folyamatos fejlesztésének segítése, mozgáskorlátozott, illetve egyéb testi fogyatékossággal élő gyerekekkel való foglalkozás, sérült gyerekek beilleszkedésének elősegítése az egészséges környezetbe. ... >>

Kossuth Lajos Hadtudományi Kar Nyugállományúak Klubja Közhasznú Egyesület

(intézményi,sport,egészségügyi,oktatási,kulturális)

1042 Budapest, Leibstück Mária utca 51. 8./47.
képviselő: Takács Tamás
a Magyar Honvédséghez, ezen belül a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Kossuth Lajos Hadtudományi Karához (továbbiakban: Kar) való személyes kötődés erősítése, annak fenntartása. A fiatal tisztjelöltek körében, a honvédelem eszméjének terjesztése, igény szerint mentori feladatok ellátása.
A Kar hagyományainak ápolása.
A Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem egyetemi, valamint a kari rendezvények (100 napos ünnepség, tanévnyitó, kibocsátó, tisztavatás, Kossuth nap) megszervezésében való közreműködés.
A kari szintű kiképzési feladatok (bemutató lövészetek, gyakorlatok, nyílt napok) megtekintésének megszervezése, a látogatások lebonyolításában való részvétel.
A kari nyugdíjas-találkozó előkészítésében és lebonyolításában való részvétel. A Kar nyugdíjasaival való folyamatos kapcsolattartás.
Kirándulások, hagyományőrző találkozók, idősek napi megemlékezések, kulturális rendezvények (színház-, hangverseny látogatások) szervezése.
Egészség megőrző és egészségfenntartó programok, sportrendezvények megszervezése, valamint végrehajtása.
Az egyesület idős, beteg tagjainak meglátogatása, a róluk való gondoskodás lehetőség szerinti segítése. Elhunyt tagjaink temetésén való részvétel, a kari kegyeleti tevékenységben való részvétel.
Más nyugdíjas klubokkal, egyesületekkel történő kapcsolat felvétel, egymás programjain való kölcsönös részvétel. ... >>

Kudarc Nélkül az Iskolában Preventív Óvodai Fejlesztő Program a Tanulási Zavarok Megelőzésére Alapítvány

(intézményi,oktatási)

1043 Budapest, Aradi u. 9.
képviselő: Szaitzné Gregorits Anna
Óvodai pszichológiai - pedagógiai fejlesztő program megvalósításának támogatása. ... >>

Leiningen utcai Ovisokért Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

1046 Budapest, Leiningen u. 1.
képviselő: Majoros Andrea
Az egészséges életmódra nevelés és a környezet megismertetésének támogatása; az óvodai nevelés segítése, játékszerek bővítése, tárgyi eszközök korszerűsítése, pótlása; udvari játékok fejlesztése, logikai és készségfejlesztő játékok beszerzése, könyvek, segédanyagok vásárlása. ... >>

Magyarországi Szakképzésért Alapítvány

(intézményi,oktatási)

1041 Budapest, Árpád út 56. A lph. II. em. 4.
képviselő: Machnicz Endre elnök
Óvodai nevelés, iskolarendszerű és iskolarendszeren kivüli felnőtt- és egyéb oktatás, szakmai képzés, nevelés, képesség- és személyiségfejlesztés az iskolás kortól a nyugdíjas korig azért, hogy az alapítvány szolgáltatásait igénybevevők képességeiket a lehető legmagasabb szintre tudják kifejleszteni és olyan tudás birtokába jussanak, amelynek segítségével alkalmazkodóképességük a társadalmi, gazdasági változásokhoz javul és ezáltal megélhetésük magasabb életszínvonalon lesz biztosított. ... >>

Maholnap Ifjúsági Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,szociális,kulturális)

1045 Budapest, Berda József u.52.
képviselő: Foki Tamás József
Tehetséges és/vagy szociálisan hátrányos helyzetű általános*-, középiskolás, illetve felsőfokú képzésben résztvevő fiatalok, illetve általuk szervezett öntevékeny jellegű csoportok szakmai, tudományos, kultúrális, művészeti, sport és egyéb tevékenységeinek támogatása. ... >>

Mesterségek Iskolája Alapítvány

(intézményi,oktatási)

1046 Budapest, Bőrfestő 5-9. (Ált. Iskola)
képviselő: Borosné Kézy Zsuzsa
A Bőrfestő utcai Általános Iskola tanulói képességeinek kibontakoztatása, tehetségük gondozása. ... >>

Montessori Oktatásfejlesztési Alapítvány

(intézményi,oktatási)

1046 Budapest, Eötvös utca 2. /a.
képviselő: Bogdán Zsolt, Espár Alexandra Edina
A gyermekek Montessori pedagógiai módszere (továbbiakban: módszer) alkalmazásával történő alapfokú és középfokú (óvodai, iskolai) oktatása, nevelése feltételrendszerének megteremtése. Oktatási eszközök, kiadványok, könyvek és tankönyvek, valamint szemléltetőeszközök kiadása. (TEÁOR 58.11 TEÁOR 58.14 TEÁOR 58.19, TEÁOR 58.29) A módszerrel kapcsolatos tanulmányok készítőinek, a módszert alkalmazó pedagógusoknak támogatása, részükre ösztöndíj biztosítása, továbbképzésük elősegítése. A módszert gyakorlatban alkalmazó alapfokú iskola és középiskola (továbbiakban: intézmény), valamint óvoda működésének segítése. Az intézménybe járó, szociálisan rászoruló, valamint kiemelkedő tanulmányi eredményeket elérő gyermekek támogatása. ... >>

Napsugár Alapítvány

(intézményi,oktatási)

1043 Budapest, Nyár 4.
képviselő: Pavletitsné Egressy Mária
Az iskola oktatási-nevelési programját szolgáló új eljárások támogatása. ... >>

NYIK-Virág Általános Iskola Alapítvány

(intézményi,oktatási)

1042 Budapest, Virág 56-58.
képviselő: Blaskovics Lászlóné ... >>

Palota Táncművészeti Iskola és Közhasznú Sportegyesület

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

1044 Budapest, Bagolyvár köz 2.
képviselő: Szmrecsányi Ildikó
A különböző társasági táncok népszerűsítése és oktatása. ... >>

Pécsi Sebestyén Alapítvány

(intézményi,oktatási)

1041 Budapest, Lőrinc 35-37.
képviselő: Kriszticsné Forgács Gabriella
A Lőrinc utcai általános iskola nevelési, oktatási tevékenységének támogatása. ... >>

"Pozsonyi óvoda gyermekeiért" Közhasznú Alapítvány

(intézményi,oktatási)

1043 Budapest, Mártírok utca 1.
képviselő: Móráné Szabó Ilona
Az alapítvány célja: az óvodai nevelés országos alapprogramjában rögzített nevelési célok egyre színvonalasabb megvalósítása. ... >>
1. oldal 2. oldal