Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Budapest IV. ker egyéb civil szervezetek


Találatok száma: 63
1. oldal

56-os Felkelők Magyarországi Szövetsége

(érdekképviselet,egyéb)

1042 Budapest, Virág u.31.VII.em.44.
képviselő: Hornyák Tibor ... >>

A Lélek Művészete Közhasznú Egyesület

(szociális,kulturális,egyéb)

1046 Budapest, Nádasdy Kálmán u. 26.
képviselő: Gáti Imréné
Alkotóház éa alkotóműhely létrehozása, működtetése hátrányos helyzetű emberekért. ... >>

ADHD-Magyarország Alapítvány

(egyéb)

1046 Budapest, Vécsey u. 102.
képviselő: Varga László Jenőné (elnök)
ADHD-s gyermekek segítése életminőségük javítása érdekében. Tanulmányi segítségnyújtás, ismeretterjesztés, előadások szervezése. Pedagógusok, szülők körében konferenciák szervezése ... >>

Alapítvány a kelet- és közép-európai kutatásért és képzésért

(oktatási,kulturális,egyéb)

1048 Budapest, Nádasdy K. utca 12.
képviselő: Tóth István
A humán tudományterületeken (történelem, kultúrtörténet,gazdaságtörténet, állam- és jogtörténet, szociológia, politológia, nemzetközi kapcsolatok, stb.) és a művészetekben (képzőművészetek, zene, irodalom, stb.) felhalmozott tudás továbbadása, bárminemű publikálása, illetve ezirányú kutatások támogatása, szervezése és lebonyolítása.
Az alapítvány létrehoz és működtet olyan kutatási formákat, megteremt olyan tevékenységi színtereket, melyek céljai elérését szolgálják; továbbá (eseti jelleggel, pályázat útján) támogat olyan kezdeményezéseket, amelyek az általuk képviselt értékekkel teljesebbé teszik saját tevékenységét. ... >>

Angyalföldi Hagyományőrző Egyesület

(kulturális,egyéb)

1042 Budapest, Liszt Ferenc utca 23/A. 3./8.
képviselő: Dr.Práth Gyula
Az önkormányzat programjain, rendezvényein való részvétel, kerületi akciók, táborok kezdeményezése és szervezése, valamint fórumok tartása. ... >>

Autós-Motoros Közlekedésért Egyesület

(érdekképviselet,egyéb)

1042 Budapest, Árpád út 51-53.
képviselő: Tóth Zoltán
Az autóval, motorkerékpárral, robogóval, segédmotor-kerékpárral közlekedők, a személygépjármű-tulajdonosok érdekeinek, fogyasztóvédelmi alapú jogainak védelme az állami, valamint a további hatósági jogkörrel felruházott szervezetek gépjárművekhez kapcsolódó tevékenységével összefüggésben. A közúti forgalom gördülékenyebbé tétele, gyorsítása. A közúti balesetek számának csökkentése. Autós-motoros fogyasztói érdekvédelem mind a fogyasztóvédelmi érdekek és jogok, mind a hatósági ügyintézés és adminisztráció tekintetében. ... >>

BABY FIT Közhasznú Alapítvány

(egyéb)

1048 Budapest, Szabolcsi Bence tér 3. V/15.
képviselő: Hajner-Gergelyfi Nikolett, Patuzzi Anett
Gondoskodjon a rászoruló gyermekek napközbeni ellátásáról, étkeztetéséről, a gyermekek szabadidejének hasznos eltöltését segítő tevékenységek szervezéséről; az arra rászoruló családok részére gyermekjóléti- és családsegítő szolgáltatást, tanácsadást nyújtson. ... >>

Barátság Postagalamb Sportegyesület B-10

(sport,egyéb)

1046 Budapest, Nádor u. 9/A.
képviselő: Pató József
A tagok postagalamb-sporttal kapcsolatos tevékenységének szervezetszerű biztosítása. ... >>

Be Fair! Alapítvány

(egyéb)

1045 Budapest, Nyár utca 85. II./7.
képviselő: Habó Péter
A fejlődő országok gazdasági és szociális felemelkedésének segítése a Fair Trade világmozgalom (méltányos kereskedelem) népszerűsítésén, megismertetésén keresztül - a környezettudatos látásmód megerősödésének segítése a társadalmi tudatban, valamint a tudatos vásárlás és életvitel elősegítése a lakosság körében a globalizációban rejlő alternatív lehetőségek felmutatásával. ... >>

Bőr-, Cipő- és Bőrfeldolgozó Tudományos Egyesület

(egyéb)

1047 Budapest, Attila utca 64.
képviselő: Schmél Ferenc ... >>

Bűn- és balesetmegelőző nemzetőrök Egyesülete

(kulturális,egyéb)

1043 Budapest, Munkásotthon utca 11. VI./25.
képviselő: Sikorszki Attila, Szabó Gyula, Tóth Ferenc
Az 1848/49-es forradalom és szabadságharc nemzetőr hagyományainak őrzése, a fiatal nemzedék hazafias nevelése, a polgárok védelme illetőleg a közrend és a közbiztonság érdekében a célorientált szervezetekkel való együttműködés. Az adott társadalmi helyzetnek megfelelően - kizárólag állampolgári jogon - részt kíván vállalni a bűn- és baleset megelőzési feladatokban.
... >>

"Cseh - Magyar Üzleti Klub" Egyesület

(egyéb)

1046 Budapest, Nagysándor József u. 10.
képviselő: Dr. Tóth Bertalanné -alelnök, Túri István - alelnök, Vajányi László - elnök
Az Egyesület, mint nevében is jelzi, céljának tekinti a cseh - magyar kétoldalú kereskedelmi és üzleti kapcsolatok fejlesztését, elősegíti a cseh és magyar vállalkozások együttműködését. Az Egyesület érdekképviseleti jellegű szervezet, amely társadalmi szervezet formájában végzi feladatát, elsődlegesen gazdasági - vállalkozási tevékenységet nem végez. ... >>

EOLHÁRFA Alapítvány

(oktatási,kulturális,egyéb)

1046 Budapest, Pöltenberg u. 15.
képviselő: Bodor Pál
Az egyházi kórus és zene művészet támogatása, népszerűsítése, kie- melten: - A Baptista Központi Énekkar működésének és zenei kiadványainak támogatása, - a fiatal pályakezdő zenei tehetségek képzési (oktatási) költsé- geinek részbeni vagy egészben történő átvállalása, számukra kon- cert és fellépési lehetőség szervezése. ... >>

Fiatalok az Emberi Jogokért Alapítvány

(egyéb)

1046 Budapest, Tél utca 74.
képviselő: Ács Kata, Vági Péter
Megtanítani a fiatalokat Magyarországon az emberi jogokra, ezáltal segíteni nekik, hogy értékes támogatói legyenek a tolerancia és a béke hirdetésének. ... >>

Gyermekévek Honismereti,- Kulturális és Természetjáró Egyesület

(természetvédelem,kulturális,egyéb)

1041 Budapest, Nyár u. 111/a.
képviselő: Aranyos Ildikó
A gyermekek egészséges lelki és testi fejlődésének elősegítése. ... >>

Hungária Uszkár-Tenyésztők és Tulajdonosok Egyesülete

(egyéb)

1044 Budapest, Nagyszombati u. 23.
képviselő: Berta Tamásné ... >>

Ideális Bírósági Igazgatásért Közhasznú Egyesület

(egyéb)

1044 Budapest, Fiumei út 18/A. 5. 4./4.
képviselő: dr. Cserni János
A Magyar Köztársaság Alkotmányában rögzített jogállami működés elősegítése, a bírói jogalkalmazás színvonalának és feltételeinek fejlesztésével kapcsolatos igazgatási jellegű javaslatok megfogalmazásával a jogbiztonság előmozdítása és a bírói döntéshozatal függetlenségének elősegítése. ... >>

InnoHost Kutatás-Fejlesztési Alapítvány

(egyéb)

1048 Budapest, Tóth Aladár utca 19. I/4.
képviselő: Dévai Endre
A fejlett, konvergáló, informatikai és kommunikációs technológiák, hálózatok, valamint a teljes körű informatikai és tartalom-szolgáltatások kutatásának és fejlesztésének magyarországi elősegítése, különösen az EU vonatkozó programjaiba, valamint ezen és hasonló célú, más programok projektjeibe való magyar - az alapítvány segítségével történő - bekapcsolódás révén, továbbá az ezekben való eredményes részvétel, illetőleg az információs, e-társadalom kultúrája elterjedésének támogatása. ... >>

Jelzáloghitel Károsultak Egyesülete

(egyéb)

1047 Budapest, Attila utca 156-158. I//6.
képviselő: Kece Péter
felhívni a közvélemény figyelmét a jelzáloghitelek kapcsán pénzügyi nehézségekbe önhibájukon kívül került emberek nehézségeire, és egyúttal eredményesen érvényesíteni érdekeiket. Fel kíván lépni a pénzintézetek - adott esetben konkrét törvénysértő és jogszerűtlen, vagy jogilag megalapozatlan - tevékenységei, nyilatkozatai, szerződéses gyakorlata ellen, vagy a fellépés megszervezésében. Akár a konkrét reparáció elősegítése, akár a jogellenes gyakorlat megszüntetése érdekében. Ennek érdekében a visszaéléseket megfelelő nyilvánosság elé kívánja tárni az egyesület. Továbbá:
az egyesület tagjainak megfelelő érdekképviseletet biztosítani;
a tagjainak és a hozzánk forduló, hasonló helyzetű emberek számára megfelelő biztonságot nyújtani;
az érintett emberek jogait az igazságszolgáltatás és az állami és társadalmi jogérvényesítés valamennyi elfogadott eszközével biztosítani (tanácsadás, szakértői vélemények elkészíttetése, keresetindítás, semmis szerződések érvénytelenségének megállapítására irányuló eljárások megindítása, demonstrációk szervezése). ... >>

Jetting Károly Túrázó Egyesület

(sport,természetvédelem,egyéb)

1046 Budapest, Bőröndös utca 18. VI/17.
képviselő: Hus Péter
Munkálkodik a túrázás társadalmi elismertségének fokozásán;Mozgósítja a társadalom fiatalabb rétegét, a sport eszközeivel; Motivál az állandósporttevékenység folytatására; Túrák és természetbeni programok, rendezvényekmegszervezése, lebonyolítása; Népszerűsíti a túrázást, mint sporttevékenységet, és szabadidős elfoglaltságot; Lehetőség szerint hazai és nemzetközi természetbarátegyesületekkel való kapcsolatokat alakít ki. ... >>

Joggal a Jogállamiságért Közhasznú Egyesület

(egyéb)

1044 Budapest, Fiumei utca 18. A. 5.lph. 4./a.
képviselő: Dr. Lánczos Veronika
A jogállami működés elősegítése, a jogbiztonság előmozdítása, a jogalkalmazás törvényességének figyelemmel kísérése. ... >>

"Jupiter" Asztroszófiai Egyesület

(oktatási,egyéb)

1042 Budapest, Liszt F. utca 12-14. C. 1/11.
képviselő: elnök Szuhai Erika
Szellemi asztrológia tanfolyamon való ismertetése, asztroszófia kutatása, tudományos tevékenység, kutatás, nevelés és oktatás, ismeretterjesztés. ... >>

Kajakpólóért Egyesület

(sport,egyéb)

1043 Budapest, Aradi utca 11. 9./55.
képviselő: Schramm Nikolett
magyarországi kajakpóló társadalom támogatása, fejlődésének elősegítése, magának a sportágnak a népszerűsítése, továbbá hazai és nemzetközi sportkapcsolatok létesítése és hosszú távú fenntartása. Az egyesület célja továbbá, hogy minden korosztály számára lehetővé és elérhetővé tegye ezt a sportágat, valamint, hogy a kajakpóló népszerűsítésén keresztül a sportágat, a mozgás örömét, az egészséges életmód kialakítását, a rendszeres testmozgás egészségmegőrző szerepét minél szélesebb körben tudatosítsa a lakosság körében. Ennek érdekében kiemelkedően fontos a cél az utánpótlás kineveléséhez szükséges feltételek megteremtése, a sportág fiatalok körében történő népszerűsítése. Tagjai számára lehetőséget teremtsen a sportággal kapcsolatos ismereteik, tapasztalataik bővítésére, élményeik kicserélésére és ismertetésére. Fórumot teremtsen az ezen pontban felsorolt célokkal azonosulni kívánók és tagjai között a szakmai és baráti összetartás építésére, fejlesztésére, az egyesület szakmai egységének megteremtésére. ... >>

Károlis Jogászok Egyesülete

(oktatási,egyéb)

képviselő: dr. Vidovszky Norbert
A Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Karán végzett hallgatók közötti kapcsolat kialakítása, ápolása különösen:
a) A Károli Egyetem jogi karán végzett hallgatók felkeresése és az Egyesület tevékenységébe való bekapcsolása, melyet az Egyesület a Kar vezetőségével előzetesen egyeztetett fórumokon (nyílt nap, hirdetmény, on-line megjelenés) valósít meg.
b) Az oktatás fejlesztésének elősegítése, támogatása, melyet az Egyesület tagjai szakmai, személyes tapasztalatának összefoglalásával és a Kar vezetőinek való elküldésével valósít meg.
c) A Kar számára szellemi és társadalmi támogatás biztosítása, olyan a székhelyen szervezett előadások, konferenciák, kötetlen beszélgetések szervezésével, melyen a jogász társadalom neves és elismert személyiségei vesznek részt.
d) Az egyesület tagjai számára összejövetelek, vitaestek, klubszerű rendezvények szervezése, lebonyolítása.
e) A Kar hallgatói számára segítségnyújtás a szakmai gyakorlat megszerzéséhez, ennek érdekében az Egyesület évente tájékoztatja a Kart a jogi területen tevékenykedő tagjainál esetlegesen betölthető gyakorlati helyekre. ... >>

Kárpátia Nemzet- és Polgárőr Egyesület

(közbiztonság,egyéb)

1042 Budapest, Árpád út 162.
képviselő: dr. Pongor Zoltán
Bűnmegelőzés, a lakosság élet- és vagyonvédelmének, a polgári és katasztrófavédelemnek, a nevelésnek elősegítése, valamint népünk társadalmi felemelkedésének támogatása az alapszabály szerint. ... >>

Kerekerdő Egyesület

(természetvédelem,kulturális,egyéb)

1046 Budapest, Klauzál utca 5.
képviselő: Jancsik László
Ismeretterjesztés , környezet- és természetvédelemmel foglalkozó , ökológiailag érzékeny gondolkodásmód kialakítása , egészséges, természetközeli életmód és hagyományrendszer megismertetése. ... >>

Keresztény Demokrata Fórum

(egyéb)

1048 Budapest, Csíksomlyó utca 4. /B. Fszt./2.
képviselő: Szalma Botond
A keresztény társadalmi tanítás aktualizálása, és hatékony képviselete a mai magyar közéletben és az európai politikában. ... >>

Keresztény Szociális Unió

(egyéb)

1048 Budapest, Székpatak u. 21. 7/25.
képviselő: Barta László, Bordás Bertalan, Hoffer Ginetta ... >>

Közmű- és Közüzemi Károsultak Egyesülete

(egyéb)

1047 Budapest, Attila utca 156-158. 1./6.
képviselő: Perge Gábor
Jogvédelem, ... >>

Lions Club Újpest- Árpád

(kulturális,egyéb)

1042 Budapest, Árpád út 66.
képviselő: dr. Fellegi Béla
A világ népei közötti megértés szellemének erősítése. A jó kormányzás és a honpolgári érzület tudatosítása. Élénk érdeklődést és tevékenységet tanúsítani a társadalom polgári, kulturális, szociális és morális jóléte érdekében. ... >>

Magyar Bűnüldözők Szakmai Egyesülete

(egyéb)

1048 Budapest, Külső-Szilágyi út 120. 3./7.
képviselő: Hóbor Zsolt főtitkár
Saját eszközeivel hozzájáruljon a hazai bűnüldözés és jogi szabályozásának korszerűsítéséhez, kutassa a bűnügyi tudományokat, segítse a bűnüldözők munkáját a bűnüldözés és a bűnmegelőzés hatékonyságának növelése érdekében. ... >>

Magyar Csoport- és Szervezetdinamikai Egyesület

(oktatási,kulturális,egyéb)

1042 Budapest, Kassai utca 48/A.
képviselő: Snír Péter
1. A tudományosan megalapozott csoportdinamikai és szervezetdinamikai munkamódszerek támogatása, elterjesztése, intézményesítése és ezek felhasználása a társadalmi élet valamennyi területén. (A csoportdinamika fogalma történetileg több jelentéssel bír: egyrészt a komplex csoportfolyamatok irányításának tudománya, másrészt társadalomtudományi kutatási módszer, harmadrészt az ebből levezetett, a csoportkompetenciák és csoportvezetési kompetenciák elsajátítását szolgáló eljárás. A szervezetdinamika a csoportdinamikai kutatási módszerek és munkaelvek átvitele és továbbfejlesztése kifejezetten szervezeti folyamatokra és a szervezeti vezetés tudományára.)
2. Az egyesület csoportdinamikai és a szervezetdinamikai munkamódszerrel végzett személyiségfejlesztő, preventív, közösségfejlesztő, szervezetfejlesztő és kulturális programokkal kíván hozzájárulni az egyén és a társadalom egészségmegőrzéséhez, elsősorban az egyének szociális és csoportkompetenciáinak fejlesztésével.
3. Cél a tagok számára felhasználásra, továbbképzésre és megvitatásra szánt csoportdinamikai és szervezetdinamikai szempontból releváns információk összegyűjtése és cseréje.
4. A csoport- és szervezetdinamikai kutatások előmozdítása és az eredmények integrálása a gyakorlatba. ... >>

Magyar Diplomás Optometristák Egyesülete

(egyéb)

1046 Budapest, Erkel Gyula 26.
képviselő: Németh Roberta ... >>

Magyar Elektronikus-Sportolók Egyesülete

(sport,egyéb)

1048 Budapest, Külső Szilágyi út 36. I./4.
képviselő: Hadházi Dániel
A magyar elektronikus sportolók és azok támogatóinak összefogása. ... >>

Magyar Keresztény Misszió Alapítvány

(kulturális,egyéb)

1043 Budapest, Virág u. 26.
képviselő: Antal Lászlóné
A keresztény hagyományok ápolása és a magyar identitás erősítése. ... >>

Magyar Mária Rend Alapítvány

(egészségügyi,szociális,kulturális,egyéb)

1046 Budapest, Káposztásmegyeri út 23. I//5.
képviselő: Csépes Orsolya Sára, Gyulai Csaba Sándor, Horváth-Zachar Erika, Mészárosné Molnár Csilla
az alapítvány a Mária Rend céljainak elérését, működésének, tevékenységének támogatását tűzi ki célul. A rend feladatának tekinti családok, nők, férfiak, gyerekek, idősek és elesettek támogatását és gondviselését.
Részleteiben:
rászoruló, hátrányos helyzetű, csonka családok, csoportok segítése, esélyegyenlőségének elősegítése támogatással, amely lehet anyagi erőforrással, de lelki támogatás is;
Családok fontosságát, a női és férfi szerepek egyensúlyát hangsúlyozó, tudatosító és megélését elősegítő programok megvalósítása;
Családban élő, de valamilyen okból veszélyeztetett, vagy kiszolgáltatott anyák, nők támogatása, akár fizikai átmeneti szállás, munkahely keresése, akár jogi támogatás nyújtása;
Gyermekotthonok támogatását - étellel, ruházattal, és technológiai eszközökkel, gyermekek tanulási lehetőségének támogatásával, közösségi programok szervezésével;
Idős otthonok támogatása az idős, magányos emberek ellátásában, ápolásában való részvétellel;
Elesettek, hajléktalanok támogatása étel és ruhaosztással, lélekszolgálattal, munkanélküliek esetében jövedelem és állandó szállás keresésében való aktív részvétel;
Szenvedélybetegek esetén a leszokást segítő programok, összejövetelek szervezése, szakemberek bevonásával;
Föld, környezetünk védelme, amely magában foglalja az állatok védelmét, a menhelyek támogatásával, illetőleg a növényzet védelmét a nem kijelölt helyen lerakott személt összegyűjtésével. Ehhez kapcsolódóan családi programok szervezése, melynek célja a környezettudatosság megismertetése;
Minden olyan jelentősebb Szűz Máriát, Magyarország védőszentjét dicsőítő kegyhely karbantartásának, felújításának, műemlékek, szobrok, kulturális értékek védelmének támogatása. ... >>

Magyar Röpgalamb Tenyésztők Országos Egyesülete

(egyéb)

1046 Budapest, Klauzál utca 12.
képviselő: Schneider Gyula
A röpgalamb színvonalas tenyésztése. ... >>

Magyar Világítástechnikáért Alapítvány

(oktatási,egyéb)

1042 Budapest, Árpád út 67. I. em. 6.
képviselő: Déri Tamás
szakemberek világítástechnikai képzésének támogatása. ... >>

MAXIMO HUNGARIA SPORTEGYESÜLET

(sport,egyéb)

1046 Budapest, Kiss Ernő utca 2.
képviselő: Komáromy Attila, Komáromy Gáboné, Komáromy Gábor
Utánpótlás nevelés, a hazai és nemzetközi élvonalban kimagasló eredményeket elérő sportolók nevelése, felkészítése, népszerűsítése. ... >>

Nagy-Henc Dűlői Üdülő Egyesület

(egyéb)

1043 Budapest, Tavasz u. 4.
képviselő: Pitz Andrea ... >>

Nagymama Alapítvány

(egyéb)

1042 Budapest, Árpád utca 159. 4./14.
képviselő: Heinold László, Szabó Gábor
Az alapítvány célja a városokban és a falvakban élő emberek kapcsolatának kialakítása, újragondolása, erősítése, hogy abból mindegyik résztvevő értéket kaphasson. Városokban és falvakban élő emberek, családok kölcsönösen találják meg egymást azokkal az igényeikkel és lehetőségeikkel, amelyekkel egymás segítségére lehetnek. Az alapítvány célja így vidék- és társadalomfejlesztés, amely azáltal valósul meg, hogy lehetőséget kínál minden városi családnak, hogy a lakóhelyükhöz közeli vidéken kapcsolatba kerülhessenek egy vidéki családdal. Ez a kapcsolat, amely önszerveződő módon épülhet fel az ország bármilyen területén, a jelmondatban is sugallt, városban élő gyermek ? vidéki nagymama modellt használja fel, annak minden előnyével. (Az alapítvány jelmondata: ?Keress magadnak egy vidéki nagymamát?) A rendszer segítségével a városi családoknak lehetőségük van lakóhelyükhöz közel megtalálni a vidéki háztáji termelőket. Egy vidéki termelőt több városi család is választhat, illetve egy városi család több termelővel is kapcsolatban lehet. Az alapítvány a célok érdekében egy ? az Internetet segítségül hívó (internetes portál) ? kapcsolati rendszert működtet. ... >>

Népszigeti HE.

(sport,természetvédelem,egyéb)

1047 Budapest, Izzó utca 6/ C 2./9.
képviselő: Kárpáthegyi György
A horgászsport fejlesztése, népszerűsítése. Tagjai részére kedvező horgászati lehetőség biztosítása. A társadalmi együttélés és a horgászerkölcs szabályainak tiszteletben tartása, a természet szeretetére és védelmére való nevelés. ... >>

Professzorok Háza Közhasznú Alapítvány

(kulturális,egyéb)

1046 Budapest, Tungsram utca 57/B. 3./15.
képviselő: Csanádi Viktor, Kele István Zsolt
A magyar tudományos közélet szereplői munkájának és együttműködésének támogatása a társadalom és az ország tudományos, valamint kulturális pozíciójának javítása céljából. ... >>

RRACE-MONO Motoros Nonprofit Érdekvédelmi Szervezet

(érdekképviselet,egyéb)

1045 Budapest, Nyár utca 75. I.em./3.
képviselő: Enyedi Ferenc
A magyar motoros társadalmat érintő közlekedési, pénzügyi, gazdasági, szabályozási, etikai és egyéb kérdésekben érdekvédelmi szerepvállalás, mely megnyilvánulhat tájékoztatással, vélemények gyűjtésével és összegzésével, vitafórumok szervezésével és moderálásával, aláírásgyűjtéssel és petíciók előterjesztésével, demonstrációk szervezésével és bonyolításával, szakpublikációk közreadásával s motoros társadalom tagjai, a kormányzat, a különböző felügyeleti szervek és szakszolgálatok felé. A szervezet együtt kíván működni és támogatni kíván minden olyan egyesületet, szervezetet és kezdeményezést, mely a motorosokat érintő kérdésekben fejt ki társadalmi tevékenységet. ... >>

Siklós és Vidéke Pénzügyi Áldozatainak Egyesülete

(egyéb)

1047 Budapest, Liszt Ferenc utca 23/A. III/8.
képviselő: dr. Práth Gyula
jogvédő tevékenység végzése. ... >>

Spectrum Radiológiával az Egészségért Alapítvány

(egészségügyi,egyéb)

1041 Budapest, Kassai utca 50-52. b. II./6.
képviselő: dr. Szentmártoni Gyöngyvér
Segíteni a Magyarországon folyó tudományos célú kutatásokat az egyes megbetegedések korai diagnosztizálására az összes képalkotó módszer felhasználásával, ezzel is a prevenciót szolgálva. ... >>

"Szolgálat a Köz-ért" Nyugdíjas Rendőrök Közhasznú Egyesülete

(oktatási,egyéb)

1042 Budapest, Árpád út 48-50. 2./11.
képviselő: Szép Zsolt
Tanácsadással, oktatással, szükség szerint pszichológiai szaktanácsadással és a rehabilitációs foglalkoztatás lehetőségének felkutatásával elősegíteni különösen a már nyugállományban lévő rendőröknek, valamint a rendvédelem volt tagjainak a polgári életbe történő visszailleszkedését, tanácsadással, előadások szervezésével segíteni az időskorú emberek biztonságérzetének erősítését, továbbá a rendőrséggel, közbiztonsági szervekkel szembeni elvárásaikat támogatva, mindezeket közvetíteni és az állampolgárok jogbiztonság iránti igénynek realizálásában közreműködni. Az Egyesület céljául tűzi ki továbbá a gyermekek, a fiatalkorúak és fiatal felnőtteknek segítségnyújtást, részükre tanácsadást biztosítani az áldozattá vagy bűnelkövetővé válásuk megakadályozása érdekében. ... >>

TEST Egyesület

(egyéb)

1042 Budapest, Rózsa utca 32.
képviselő: Blazsej Balázs
A transzszexuálisok támogatása és segítése az élet minden területén a társadalmi elismertség elősegítése érdekében. ... >>

Thomas More Alapítvány

(kulturális,egyéb)

1043 Budapest, Veres Pálné utca 10.
képviselő: Fasang Árpád
Az alapítvány célja, hogy méltó módon képviselve a franciaországi Thomas More Intézetet, ennek keretén belül segítse a szabad társadalomban a gazdaságban élő személyekre jellemző, felelősségteljes vita stílus kialakulását a közügyekkel kapcsolatos aktuális kulturális, politikai, társadalmi és gazdasági vitákban. ... >>

Új Magyar Gyermektanulmányi Társaság

(egyéb)

1042 Budapest, Viola 4.
képviselő: Papp György ... >>
1. oldal 2. oldal