Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Budapest III. ker környezetvédelmi civil szervezetek


Találatok száma: 23
1. oldal

Civilek Újlakért Környezetvédelmi Egyesület

(környezetvédelmi)

1034 Budapest, Seregély utca 11.
képviselő: Magyar László
Újlak városrész, s ezzel Budapest érintett kerületeinek a környezet- és élővilág védelmével egységben történő fejlesztésének elősegítése, abban kiemelten az épített környezetre vonatkozó kérdések, tervek és beruházási jellegű programok, helyi építésügyi és környezetvédelmi szabályzatok, elképzelések széleskörű megismertetése, környezet- és hatástanulmányok elkészíttetése és megvitatása, valamint a mindezért felelős állami és önkormányzati szervezetek, hatóságok környezetvédelmi és az épített környezettel kapcsolatos munkájának figyelemmel kísérése. ... >>

Egyesület a Római Partért

(sport,kulturális,környezetvédelmi)

1039 Budapest, Kossuth Lajos üdülőpart 14.
képviselő: Búzás Antal Győző, Egri Gábor Zoltán, Ésik Zsolt, Galgóczi Csaba, Rátkainé Fehér Ágnes
A dunaparti árvízvédelem támogatása, ezen belül a Budapest III. kerületi Római-parton mobil árvízvédelmi védmű közvetlenül a Duna-parton történő megépítésének szorgalmazása az illetékes állami és önkormányzati szerveknél;
a Római-part hagyományainak megőrzése, a sportolási, szórakozási, idegenforgalmi és lakófunkciók megtartásával az itt lakók, a sportolni, kikapcsolódni vágyók, valamint a befektetők és a vállalkozások tulajdonosai érdekeinek összehangolásával és képviseletével;
a Duna III. kerületi ? Pünkösdfürdő és Hajógyári sziget közötti ? szakaszának nyugat-európai szintre történő fejlesztésében való közreműködés, valamint az elvárásoknak megfelelő szinten tartásának elősegítése. ... >>

Elveszett Állatok Gyógyító, Ellátó, Elhelyező Alapítvány

(környezetvédelmi)

1039 Budapest, Hatvany Lajos utca 8.
képviselő: Dr. Varga József
A rászoruló állatok egészségmegőrzése, orvosi ellátása, közérdekű állategészségvédelem. ... >>

Ember a Városban Alapítvány

(oktatási,környezetvédelmi)

1033 Budapest, Bogdáni út 1.
képviselő: Belinskaya Daria Alexandre, Ort Attila Ákos
Annak elősegítése, hogy a városi és regionális gazdasági fejlődés hosszútávon fenntartható és környezettudatos módon valósuljon meg. Az ember és a város kapcsolatát meghatározó környezeti nevelés mellett ismeretterjesztő, oktató, nevelő, képességfejlesztő tevékenységgel ösztönözni a várostervezésben, építészetben és településfejlesztésben történő ökologikus szemléletű fejlődést, bővíteni a lakosság ismereteit, elősegíteni és támogatni a fenntartható viselkedésformák elterjedését. ... >>

Európai Gyöngyök Roma Egyesület

(kulturális,érdekképviselet,környezetvédelmi)

1033 Budapest, Huszti út 37. X./91.
képviselő: Sárközi Sándor
Kulturális , jogi , szociális érdekvédelem ... >>

Ezüsthegyi Földbérlők, Kertbarátok és Környezetvédők Egyesülete

(érdekképviselet,környezetvédelmi)

1039 Budapest, Lukács Gy. u. 1.
képviselő: Kálmán Péter
Budapest III. ker. Óbuda-Békásmegyer és Budakalász önkormányzata területén az ezüsthegyi kerttulajdonosok, földbérlők és környezet- védők érdekvédelme, törvényes jogainak biztosítása és képviselete, érvényesítése az Uniós környezetvédelmi jogszabályokkal összhangban. ... >>

Guckler Károly Természetvédelmi Közalapítvány

(természetvédelem,környezetvédelmi)

1033 Budapest, Fő tér 3.
képviselő: Lorberer Árpád dr.
Óbuda-Békásmegyer pusztuló - és ezért védelemre szoruló - természeti értékeinek, a kerület természeti múltját őrző területeinek megóvása és lehetőségek szerinti rehabilitálása. ... >>

Háromhegyek Közhasznú Egyesület

(környezetvédelmi)

1031 Budapest, Saroglya utca 22745.hrsz.
képviselő: Bánhegyiné Kolonics Marianna titkár, Kővári Krisztina Mónika elnök
önszerveződő társadalmi szervezetként részvétel Budapest III. kerület Aranyhegy Péter-hegy, Ürömhegy kerületrészek környezeti értékeinek megóvásában és a lakosság ?élő lelkiismereteként? hozzájárulni a környezetbarát településfejlesztés megvalósításához. ... >>

Klímabarát Települések Szövetsége

(érdekképviselet,környezetvédelmi)

1038 Budapest, Templom utca 64.
képviselő: Dr. Antal László
Település szintű klíma-programok kidolgozása és azok megvalósításának támogatása ... >>

Közpark Egyesület

(természetvédelem,környezetvédelmi)

1037 Budapest, Széphegy utca 5.
képviselő: Éder Zoltán Mihály
a Budapest III. kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat közigazgatási területén és annak közvetlen környezetében lévő beépített és be nem épített területek műemlékeinek, környezetének és természetének védelme, ár- és belvízvédelem. ... >>

Légforgalmi zaj elleni III. kerületi Környezetvédő Egyesület

(természetvédelem,környezetvédelmi)

1033 Budapest, Főt tér 3.
képviselő: Puskás Péter
Elősegíti annak az alapelvnek a megvalósulását, hogy az élethez és az egészséghez való jog a legalapvetőbb emberi jog, és csak ezen jog tiszteletben tartásával érvényesíthető minden további emberi jog.
Elősegíti mindazon törekvések megvalósítását, amelyek célja, hogy az emberi tevékenységek hatásai a természet teherbíró képességének határain belül maradjanak, illetve arra a szintre szoruljanak vissza.
Törekszik ?az okozó fizessen!? elv gyakorlati megvalósításának elősegítésére, azaz arra, hogy a környezet, a természet használatát és a benne okozott károkat, azok megelőzésének, illetve felszámolásának költségeit teljes egészében azok használói, illetve okozói fizessék meg.
A III. Kerület Óbuda-Békásmegyer a légiforgalmi zaj által okozott problémáinak feltárása, nyilvánosságra hozatala, orvoslásának elősegítése. ... >>

Légtér (Közhasznú) Egyesület

(környezetvédelmi)

1037 Budapest, Hármashatárhegyi út 016536/0088.hrsz.
képviselő: Maus György
a budapesti és főváros környéki légi közlekedés növekvő környezeti kárainak csökkentése. ... >>

Négy Mancs-Alapítvány az Állatvédelemért

(oktatási,környezetvédelmi)

1034 Budapest, Bécsi út 120. 4.
képviselő: Helmut Dungler, Josef Pfabigan
-Az állatok bántalmazással, kínzással, valamint mindenfajta kegyetlenkedéssel szembeni védelme, mind a jelenben, mind a jövőre nézve.
-A nyilvánosság tájékoztatása céljából, az emberiség állatokkal szembeni etikai felelősségének hangsúlyozása érdekében nyilvános kampányok, rendezvények szervezése.
-A bajba jutott, segítségre szoruló állatok megsegítésére vonatkozó projektek kidolgozása,
-Tájékoztató jellegű, valamint tudományos rendezvények szervezése.
-Az állatvédelem oktatásba történő beillesztése. ... >>

Óbudáért Alapítvány

(természetvédelem,környezetvédelmi)

1030 Budapest, Fő tér 3.
képviselő: Fogel József, Tarlós István
Óbuda-Békásmegyer kiemelkedően eredményes oktatói munkájának elismerése, Óbuda-Békásmegyer épített és természeti környezete védelmének támogatása. ... >>

"Tégy a parlagfű ellen" Közhasznú Egyesület

(egészségügyi,környezetvédelmi)

1037 Budapest, Laborc utca 48.
képviselő: Monszpart Sarolta
A parlagfű elleni küzdelem nemcsak növényvédelmi kérdés, hanem elsősorban környezetvédelmi és humán egészségügyi problematika, amelyben a kötelezés és szankcionálás mellett a növény virágzását, pollentermelését akadályozó megoldásokat szükséges találni. Az egyesület alapvető célja az allergizáló növények szaporodása és elterjedése visszaszorításában, a biológiai allergének koncentráció-csökkentésének elősegítésében, a megfelelő életminőséghez szükséges környezeti állapot megőrzésében való közreműködés. Az egyesület kiemelt célja a parlagfű mentesítéssel kapcsolatos regionális modellek kidolgozása, a mentesítés koordinálása a helyi önkormányzatokkal, szakhatóságokkal. ... >>

Természet és Környezetvédő Tanárok Egyesülete

(természetvédelem,oktatási,környezetvédelmi)

1039 Budapest, Aradi 20.
képviselő: Bérczi Szaniszló
Ökológiai szemléletformálás, oktatás, erre való felkészítés. ... >>

Tiszavidék Környezetvédő és Természetbarát Közhasznú Egyesület

(sport,természetvédelem,oktatási,környezetvédelmi)

1038 Budapest, Hegycsúcs utca 3.
képviselő: dr. Andics László, dr. Edelényi Béla, Drubek Judit
A tiszavidék természeti szépségének, ökológiájának megőrzése, aktív és propaganda tevékenység a környezet megóvása érdekében, a környezetet károsító emberi magatartások megelőzése, a bekövetkezett károk helyreállítása érdekében a szabadidő kultúrált eltöltésének elősegítése, működési területén, a Tiszavidék tájegységbe a bel- és külföldi turzimus minőségi feltételeinek javítása, a szükséges infrasturktúrális létesítmények létrehozása és fejlesztése, ingyenes, bárki által igénybe vehető.
A Tiszavidéki vízi- sportokban résztvevők, a szabadidejüket a vízen és a vízpartokon töltő emberek személyi- és műszaki biztonságának fokozása, önkéntes műszaki- és vizimenetőegységek létrehozásával, és fenntartásával, önkéntesek toborzásával és kiképzésével, a dologi költségeket meghaladóan ingyenesen és bárki által igénybe vehető módon. Együttműködés a hasonló célokért munkálkodó állami-, önkormányzati-, vállalkozói- és más civil szervezetekkel. ... >>

Zöldbéke Egyesület

(környezetvédelmi)

1031 Budapest, Légió u. 1.
képviselő: Kotász Zoltán ... >>

Zöldebb Óbudáért Egyesület

(oktatási,környezetvédelmi)

1039 Budapest, Czetz János utca 61.
képviselő: Rábóczki Janka Sára
A környezetvédelem, a zöld gondolat képviselete Óbudán. A védett növények és állatfajok, a lakókörnyezet, a még meglévő zöldterületek védelme, a településfejlesztés támogatása, oktatási segédanyagok készítése, egészséges életmódra nevelés, az egyesületi célok elérése érdekében az Óbudán élők érdekképviselete. ... >>
1. oldal