Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Budapest III. ker intézményi civil szervezetek


Találatok száma: 139
1. oldal

A Harrer Pál utcai Iskoláért Alapítvány

(intézményi,oktatási)

1033 Budapest, Harrer Pál 7.
képviselő: Dr. Lejtényi Péter ... >>

A Szakképzésért Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

1035 Budapest, Szentendrei út 4. VII.em.36.
képviselő: Dr. Horányi István, Dr.Sztanó Imre
Magyarország gazdaságának gyorsabb ütemű fejlődését pénzügyi- számviteli- banki iskolarendszerű és tanfolyami oktatás megvalósításával elősegíteni. ... >>

Aelia Sabina Zeneiskolai Alapítvány

(intézményi,oktatási)

1033 Budapest, Harrer Pál u. 7.
képviselő: Bánk Judit, Kenessey László, Molnár Zsolt
Az Óbudai Aelia Sabina Zeneiskola könyvtárának, lemeztárának bővítése, a hangszerállomány gyarapítása. ... >>

Ágról-Ágra Alapítvány

(intézményi,oktatási)

1035 Budapest, Váradi Sándor utca 19. 7./39.
képviselő: Adlovitsné Megyeri Zita
Az alapítvány segíti az óvodát abban, hogy a kor követelményeinek megfelelő körülmények között nevelhesse az odajáró gyermekeket, testi és lelki egészségük magasabb szintű kibontakozása mellett. ... >>

Alapítvány a Fodros utcai Iskoláért

(intézményi,oktatási)

1030 Budapest, Fodros 38-40.
képviselő: Antalffy Ágnes
Az iskola tárgyi feltételeinek javítása, a kimagasló eredményt elért tanulók jutalmazása, estleges anyagi támogatása, tanítási-tanulási és szabadidős tevékenységek színvonalának emelése. ... >>

Alapítvány a Keve utcai Általános Iskoláért

(intézményi,oktatási,kulturális)

1030 Budapest, Keve 41.
képviselő: Szumega Rudolf
Az iskola működési feltételeinek javítása. ... >>

Alapítvány a Magyar Természettudományos Oktatásért

(intézményi,természetvédelem,oktatási,egyéb)

1031 Budapest, Záhony u. 7. (Graphisoft park)
képviselő: Kroó Róbert
A magyarországi középiskolai természettudományos oktatás támogatása. ... >>

Alapítvány a Magyarországi Környezeti Nevelésért

(intézményi,oktatási)

1036 Budapest, Lajos u. 105. I/3.
képviselő: Victor András dr.
Az iskolai és iskolán kívüli oktatás-nevelés céljait szolgáló új oktatási segédanyagok kidolgozása és továbbfejlesztése. ... >>

Alapítvány a Márton Áron Szakkollégium Hallgatóiért

(intézményi,kulturális)

1037 Budapest, Kunigunda u. 35.
képviselő: Ambrus Sándor, Dörfler Zsolt
A magyar kulturális, közgazdasági, jogi, illetve egyéb ismeretek terjesztése a magyarországi és a határon túli magyar diákság körében a társadalom érdekének szolgálatában. ... >>

ALAPÍTVÁNY A MUSTÁRMAG ÓVODÁÉRT

(intézményi,oktatási,kulturális)

1038 Budapest, Ezüsthegy u.70.
képviselő: Ligeti Ágota
A Budapest, III.kerület Ezüsthegy u. 70.szám alatt lévő "Mustármag Keresztény Óvoda" támogatása, elsősorban tárgyi eszközök beszerzé- séhez, felújításához való hozzájárulással, a gyermekek szellemi és testi fejlődését segítő foglalkozások, programok elősegítésével. ... >>

Alapítvány a Szent Margit Kórház Aneszteziológiai és Intenzív Betegellátó Osztály Szakmai és Tudományos Munkájának Támogatására

(intézményi,egészségügyi)

1032 Budapest, Bécsi út 132.
képviselő: Ivanits Miklós
A Szent Margit Kórház Aneszteziológiai és Intenzív Betegellátó Osztály szakmai és tudományos munkájának támogatása a betegellátás színvonalának folyamatos emelése érdekében. ... >>

Alapítvány a Szent Margit Kórház Sebészetéért

(intézményi,egészségügyi)

1032 Budapest, Bécsi út 132.
képviselő: Dobó István dr.
A sebészeti osztály személyi és tárgyi feltételeinek javítása. ... >>

Alapítvány a Zápor utcai Iskoláért

(intézményi,oktatási,szociális)

1030 Budapest, Zápor 90.
képviselő: Dobrovits Béla
Az iskola működési feltételeinek javítása, hozzájárulás a létesítmények állagának megóvásához, felszereltségének javításához. ... >>

Alpesi Versenyiskola Sportegyesület

(intézményi,sport,oktatási)

1036 Budapest, Árpád fejedelem útja 67. V./22.
képviselő: Kelen Ádám
a sízés népszerűsítése Magyarországon és a rendszeres sportolásra nevelés. ... >>

Amari Kris Cigány Szervezet

(intézményi,oktatási,kulturális,szociális)

1036 Budapest, Lajos u. 104. 2.ép.fszt.3.
képviselő: Szécsi Magdolna / Elnök
Szervezni és segíteni kívánja a cigány képzőművészetet és alkotó tevékenységet. Segíteni kívánja tevékenységük népszerűsítését, kiállításokat szervez, propagandaanyagokat jelentet meg.
- Lehetőség szerint ösztöndíjban részesít fiatal cigány művészeket, középiskolásokat, főiskolásokat, egyetemistákat. ... >>

Andor Ilona Iskolafejlesztő Alapítvány

(intézményi,oktatási)

1036 Budapest, Mókus 2.
képviselő: Priszler Sándorné
A Leövey Klára Ének-Zenetagozatos Általános Iskola és Gimnázium minőségi javítása és támogatása. ... >>

Átmánanda Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

1038 Budapest, Ékszer utca 3.
képviselő: Szandrik László
Segítséget és támogatást nyújtson a gyermekek óvodai, iskolai gondozásával és nevelésével, illetve szabadidős programok szervezésével, nyújtásával, napközis felügyelettel foglalkozó intézményeknek (a továbbiakban együttesen: Intézmények). Az alapítvány céljául tűzi ki az egészséges életmódra nevelésnek, a szabadidő kulturált eltöltésének, a közösségi programoknak a támogatását, biztosítását, az Alapítvány kitüntetett célja fentiek mellett az is, hogy elősegítse a hazai jógaoktatás általános színvonalának emelését, a jógakultúra társadalmi elfogadottságának növelését, és a jógakultúrával kapcsolatos ismeretterjesztő munkát. ... >>

Bécsi úti Iskoláért Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

1037 Budapest, Bécsi út 375.
képviselő: Divinyi Lászlóné, Kádár Péter, Pricz Istvánné, Sedyó János, Szappanos László
A Bécsi Úti Általános Iskola diákjainak testi,szellemi fejlődésének, szabadidejük szinvonala- sabb eltöltésének segítése,az iskola taneszközökkel éssporteszközökkel való jobb biztosítása. ... >>

Békásmegyer-Csillaghegy Diák és Tömegsport Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási)

1039 Budapest, Himző u.7. X/56.
képviselő: Hamar Sándor
Békásmegyeren és Csillaghegyen az iskolai és iskolán kívüli ifjúsági és diáksport, valamint a lakóhelyi és tömegsport tevékenység támogatása. ... >>

Békásmegyeri Montessori Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

1039 Budapest, Juhász Gyula utca 50. IV./15.
képviselő: Békési Tiborné, Bencsik Lászlóné elnök, Molnár ILdikó, Szágosné Herdó Krisztina, Varga Jánosné
Az alapítvány segíti a Gyermeksziget Montessori Óvodát abban, hogy a társadalmi igényeknek megfelelő körülmények között nevelhesse az óvodába járó gyermekeket testi és lelki egészségük magasabb szintű kibontakoztatásában. ... >>

BÓBITA Római úti Lakótelep Óvodásait Támogató Alapítvány

(intézményi,oktatási)

1030 Budapest, Vitorla 6.
képviselő: Bihari Lászlóné
A Római úti lakótelepi óvoda szemléltető játékeszközeinek és könyvtárának folyamatos bővítése, jóminőségű foglalkozási anyagok és audiovizuális eszközök beszerzése, gyermekkirándulások és ünnepek költségeinek fedezése. ... >>

Budai Kórház Dolgozóinak Szakszervezete

(intézményi,egészségügyi,érdekképviselet)

1039 Budapest, Kabar u. 13. III/18.
képviselő: Steiner Sándor
A B.I.K. kht.-nál munkaviszonyban álló szakszervezeti tagok érde- keinek képviselete. ... >>

Budapesti Egyetemi Lelkészség Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

1035 Budapest, Kórház u. 37.
képviselő: Szűcs Balázs
Hitbuzgalmi, vallási és kulturális rendezvények szervezése, a katolikus egyetemi és főiskolás ifjúság támogatása és a Budapesti Egyetemi Lelkészség működőképességének segítése. ... >>

CHEF (R) Hungary Testi és Lelki Egészséget, Nevelést és Oktatást Támogató A.

(intézményi,oktatási,kulturális)

1033 Budapest, Harrer Pál 14.
képviselő: Carl Nickerson dr., Királyné dr. Dévai Margit, Therese Destito Peterson
Iskolai és közösségi testi és lelki egészség és nevelés, valamint minőségi életszemlélet népszerűsítése. ... >>

Cool Tej az Iskoláknak Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális,egyéb)

1036 Budapest, Pacsirtamező utca 5.
képviselő: Tálosi Tamás
Diákok egészséges életvitelének és oktatásának elősegítése a közoktatási intézményekben tanuló iskolatejjel történő ellátásával.
Az alapítvány másodlagos célul tűzi ki a hátrányos helyzetű fiatalok és felnőttek esélyegyenlőségének biztosítását és beilleszkedésük elősegítését az információs társadalomba. ... >>

Csalogány Alapítvány

(intézményi,oktatási)

1034 Budapest, San Marco utca 48-50.
képviselő: Aladi Kálmán Zsoltné
Az óvodások és a tanulók oktatásával, nevelésével, képzésével kapcsolatos tárgyi és személyi feltételek biztosítása. ... >>

Csillaghegy Az Ovisokért Alapítvány

(intézményi,oktatási)

1039 Budapest, Hunyadi 10.
képviselő: Rikker Tiborné
Óvodáskorú gyermekek magasszintű testi és szellemi fejlődésének elősegítése ... >>

Csillaghegyi Bölcsőde- és Óvodaépítést támogató Alapítvány

(intézményi,oktatási)

1037 Budapest, Lángliliom utca 3.
képviselő: dr. Tósoky Balázs
Csillaghegyen, illetve közvetlen környezetében egy új korszerű bölcsőde- és óvoda létrehozásának elősegítése; támogatók felkutatása; és a már létrejött intézmény működtetésének és fejlesztésének támogatása. ... >>

Csillaghegyi Mozgás és Szabadidő Sportegyesület

(intézményi,sport,oktatási)

1038 Budapest, Mező utca 10. II./6.
képviselő: Kelen Balázs
Tagjai és a vele kapcsolatban álló iskolák tanulói, lakóközösségek és érdeklődők részére a rendszeres testedzés, sportolás lehetőségének biztosítása; a szabadidősport terjesztése, sportkapcsolatok létesítése és fejlesztése. ... >>

Csöppnyi Esély Óvodai Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

1039 Budapest, Bárczi Géza u. 1.
képviselő: Gólyáné Kaszás Erzsébet
Gyermek és ifjúságvédelmi, művelődési és szabadidősport szervezése, valamint a Budapest, III.ker. Bárczi Géza u. 1. sz. alatt Napközi- otthonos Óvoda gyermekei jobb ellátásáért. ... >>

Czabán Alapítvány

(intézményi,oktatási)

1033 Budapest, Vörösvári út 93./Czabán Samu Á
képviselő: Földvári Györgyné, Szabóné Varga Erzsébet, Takács Lászlóné
A Czabán Samu Általános Iskolában folyó tanítás, nevelés színvonalas körülményeinek biztosítása. ... >>

Diákok a Keresztény Iskoláért Alapítvány

(intézményi,oktatási)

1037 Budapest, Nagybátonyi út 4.
képviselő: Németh Sándorné ... >>

Diamond Sportegyesület és Harcművészeti Iskola

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

1033 Budapest, Búza 20.
képviselő: Ébend Gábor
A rendszeres sportolás, versenyzés biztosítása, közérdekű oktatási tevékenységével a környezet formálása, a társadalmi öntevékenység és a közösségi élet kibontakoztatása. Együttműködhet működési területének állami, társadalmi és gazdasági szerveivel. A sportegyesület nemzetközi tevékenységet is folytathat. ... >>

Digitálisan Arhivált Tudás Alapítvány - DATA

(intézményi,oktatási,kulturális)

1033 Budapest, Szentendrei út 89-93.
képviselő: Pátkai Marcell Dávid
Naprakész információ és tudás közvetítése, mely mindenki számára elérhetővé teszi a tájékoztatást, az életen át tartó tanulást. Kulturális és tudományos javak létrejöttének támogatása és terjesztése minél szélesebb körben. A tudomány szeretete. Felvilágosult, okos és jól informált emberideál megteremtése. Célunk, hogy technológiailag korszerűsítsük a hazai információáramlást és oktatást. A társadalmi felelősségtudat, ökológiai szolidaritás gondolatának terjesztése. Az alapítvány arra hivatott, hogy a kommunikációt, a politikai és tudományos tájékozottságot, a kultúra és az emberi tudás megismerését támogassa. Nemzetközi összeköttetést teremt a tudományos szférában itthon és a határon túli magyarság számára is elérhetővé teszi a kultúrát anyanyelvünkön. A program azt célozza, hogy az egyetemisták és mások részt vehessenek online (egyetemi) órákon és a kutatók és megosszák, összevessék tapasztalataikat. Az előadások közvetítésének célja az is, hogy a középiskolások megismerjék, hogy a különböző tudományok diszciplínáit hogyan dolgozzák fel s különböző oktatási intézmények. Szeretnénk, ha az emberek könnyen megtalálnál a számukra szükséges információkat. Az információáramlás megkönnyítésével segítjük a magánszemélyek (civil szervezetek) - gazdálkodó szervezetek - tudomány - állam négyszögének mind hatékonyabb együttműködését. Szeretnénk elérni az európai integrációs az oktatás terén és a tudományos szférában. ... >>

Dózsa György utcai Általános Iskolát Támogató Alapítvány

(intézményi,oktatási)

1038 Budapest, Dózsa György 42.
képviselő: Gyurisné Horváth Ildikó
A Dózsa György utcai Általános Iskola oktató-nevelői munkája feltételeinek javítása, a tanulók korszerű művelődésének elősegítése. ... >>

Emberekért Alapítvány

(intézményi,sport,egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális)

1037 Budapest, Erdőalja út 54.
képviselő: Dr. Gruber Tibor
A fiatal és felnőtt állampolgárok egészséges életre való nevelése, egészségének megőrzése, szellemi és erkölcsi fejlődésének elősegítése, egyéni és társadalmi szinten jelentkező szociális és egészségügyi problémák feltárása, megoldása, ennek kapcsán az egyén ismereteinek bővítése, azok elmélyítését szolgáló törekvések segítése, melynek során céljának megvalósítása érdekében az alapítvány szükség szerint együttműködik társadalmi és egyházi szervezetekkel.
A kultúra széleskörű terjesztése, kulturális programok, sport- és szabadidős tevékenységek, rendezvények szervezése; Gyermek- és ifjúságvédelmi programok szervezése, gyermekek és fiatalok iskolán kívüli nevelésének, művelődésének szervezése, támogatása, gyermekek létbiztonságának megteremtése, egészséges fejlődésének elősegítése. Az alapítvány rendeltetésével és céljaival összefüggő előadások, programok szervezésévhez, tartásához, kiadványok, információ-hordozók előállításához, forgalmazásához, oktatók szakmai munkája színvonalának emeléséhez, a szükséges technikai eszközök megteremtéséhez, bővítéséhez, a társadalom perifériáján elhelyezkedő, hátrányos helyzetű, mentálisan sérült fiatal és felnőtt állampolgárok deviáns magatartási jegyeinek és asszimilációs problémáinak leküzdéséhez azok megoldásához, valamint a társadalom különböző rétegei helyzetének javítása érdekében végzett emberbaráti, karitatív tevékenység megvalósításához történő segítségnyújtás, ennek érdekében - lehetőség szerint - új munkahelyek létesítése, ill. már meglévők fenntartása, fejlesztése, a hátrányos helyzetű rétegek foglalkoztatásának elősegítése.
Az alapítvány támogatja a céljaival összhangban működő szervezetek, illetve magánszemélyek ilyen, vagy hasonló jellegű tevékenységét. ... >>

Erdei Iskola Egyesület

(intézményi,természetvédelem,oktatási)

1035 Budapest, Miklós tér 1.
képviselő: Kurucz Lászlóné elnök, Nagyné Mussó Judit, Somfai Balázsné alelnök
Szervezetileg egyesíteni azokat a nevelési-oktatási intézményeket, amelyek működésük szerves részeként a szorgalmi időben természeti környezetben, rendszeresen, a természeti környezetet ismertető és nevelési folyamatokat valósítanak meg.
Szervezett keretet biztosítani a természetvédelemmel, a környezeti neveléssel, a fenntartható fejlődést népszerűsítő, illetve a helyi természeti és ember-alkotta kultúrák védelmével és ápolásával foglalkozó egyesületekkel, szervezetekkel. ... >>

Erdőalja Alapítvány

(intézményi,oktatási)

1037 Budapest, Erdőalja 5.
képviselő: Dr.Schmidtné Szimon Judit
Erdőalja úti Általános Iskolában folyó oktató-nevelő munka korszerűsítésének elősegítése. ... >>

Eszter-lánc a Gyermekek Európai Színvonalú Gyógyításáért Alapítvány

(intézményi,egészségügyi,oktatási)

1036 Budapest, Bécsi út 57-59. I. 7.
képviselő: Vasné Tolmár Gabriella Katalin
Európai Színvonalon működtetett teljeskörű csecsemő- és gyer- mekellátás, amely az alábbiakat foglalja magában: - csecsemő és gyermek fekvő- és járóbeteg ellátás - csecsemő és gyermek egészséges ellátás - egészséges és beteg újszülött ellátás - bölcsödei ellátás beteg gyermekek részére -óvodai ellátás beteg gyermekek részére ... >>

FLESS Vívóiskola és Sportklub

(intézményi,sport,oktatási)

1038 Budapest, Óbor köz 11.
képviselő: Kolczonay István
A vívósport népszerűsítése, a vívás oktatása minden érdeklődő számára. ... >>

Földből Lettél Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

1038 Budapest, Hegesztő u.8.
képviselő: Sárdi Gáborné Somogyi Mária
Somogyi József szobrászművész emlékének, művészeti hagyatékának ápolása, Somogyi József szobrászművész munkásságáról készült album kiadása, kiállítások szervezése és támogatása, Somogyi József szobrászművész viaszba és plasztelinba mintázott szobrainak kiöntése, a Képzőművészeti Főiskola hallgatóinak támogatása (díj, vagy ösztöndíj, gyakorlati munkák, stb.) ... >>

Gábor Dénes Műszaki Informatikai Főiskola Távoktatási Alapítványa

(intézményi,oktatási,egyéb)

1037 Budapest, Bécsi út 324.
képviselő: dr. Szilágyi Tivadar, Dr.Szelezsán János, Havass Miklós
A Gábor Dénes Informatikai Főiskola szervezeti, jogi, gazdasági és szellemi alapjainak a megteremtése. ... >>

Gárdos Mariska Általános Iskolát Támogató Társadalmi Egyesület

(intézményi,oktatási,szociális)

1030 Budapest, Váradi 15/b.
képviselő: Hanyec Anikó elnök, Kriskáné Farkas Ildikó, Pintérné Kuzma Hajnalka, Szénási Eleonóra, Zsunyi Zita ... >>

GÁT Alapítvány

(intézményi,oktatási)

1035 Budapest, Váradi út 15/b.
képviselő: Balogh Katalin, Hajdú Zoltánné ügyintéző, Klein Anita, Magony Ibolya, Szabó Rajner Tímea, Szabó Tibor Imréné, Viski Júlia
A Gárdos Mariska Általános Iskola alaptevékenységén kívül oktató-nevelő munkavégzéshez szükséges tárgyi és személyi feltételek költségeinek a biztosítása. ... >>

Gyerekszemekkel a Viziorgona úti Lakótelep Óvodásait Támogató Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

1039 Budapest, Viziorgona u.2.
képviselő: Hicsák Sándorné
A Viziorgona úti Napköziotthonos Óvodában gondozott gyermekek oktatásának, készségeik fejlesztésének elősegítése. ... >>

Gyermekkönyvszerzők és Illusztrátorok Egyesülete

(intézményi,oktatási)

1034 Budapest, San Marco u. 12-18. II./1.
képviselő: Sándor Csilla
A gyermekkönyveket érintő gyakorlati és elméleti kérdésekkel törté- nő foglalkozás; A hazai minőségi gyermekkönyvkiadással kapcsolatos problémák megvitatása; folyamatos együttműködés könyvkiadókkal és könyvkereskedőkkel; a hazai és nemzetközi gyermekirodalmi kutatások kezdeményezése, pedagógusok és könyvtárosok ösztönzése a minőségi gyermekkönyvek népszerűsítésére; nemzetközi kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás és tapasztalatcsere; A gyermekkönyvszerzők és illusztrátorok munkájának segítése díjak, ösztöndíjak, tanulmányutak formájában. ... >>

HAPPY FACE Oktatási, Nevelési Egyesület

(intézményi,oktatási)

1031 Budapest, Nimród utca 4.
képviselő: Demcsákné Szőke Erika
Különböző nehézségekkel küzdő gyermekek egészséges környezetbe való integrálása, valamint egészséges óvodás és iskoláskorú gyermekek gondozása, nevelése, fejlesztése. ... >>

Három Pont Alapítvány

(intézményi,oktatási)

1037 Budapest, Királylaki út 134/A.
képviselő: Óhegyiné Tímár Mónika
Az alapítvány nevelési elveinek megfelelő óvodák támogatása. ... >>

Hepatológiai Alapítvány Májbetegeinkért III. Belosztály, Szent László Kórház

(intézményi,egészségügyi)

1035 Budapest, Váradi utca 14. 2./8.
képviselő: dr. Balázs Sándor, dr. Benkő Zsuzsanna, dr. Schuller János, dr. Szunyogh Ildikó
A Szent László Kórház III. Belosztályán vizsgált, kezelt és gondozásba vett májbetegek magas színvonalú, korszerű ellátásának elősegítése,az ellátás körülményeinek javítása. ... >>

Hétpettyes Katica Óvodai Alapítvány

(intézményi,oktatási)

1038 Budapest, Márton u. 48.
képviselő: Mike Árpádné
A gyermekek oktatása, nevelése, gyermekek napközbeni ellátása, felügyelete és az oktatás-nevelés színvonalának elősegítése. ... >>
1. oldal 2. oldal 3. oldal