Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Budapest III. ker érdekképviselet civil szervezetek


Találatok száma: 133
2. oldal

Kultúraközvetítők Társasága

(kulturális,érdekképviselet)

1036 Budapest, Kiskorona u. 7.
képviselő: Zombori Ottó
Szolgálja és képviselje a magyar kultúraközvetítés színvonalát azáltal, hogy figyelemmel kíséri, mértékként felmutatja és elemzi a legjobb teljesítményeket, ezeket tagjai számára követelményként állítja és a nyilvánosság számára is hozzáférhetővé teszi, állást foglalt a tagjait érintő érdekvédelmi kérdésekben, s álláspontját megkísérli érvényesíteni is, megteremti és bővíti a szakmán belüli információáramlás feltételeit. ... >>

Lakóközösségek Életminősége Javításáért Óbuda-Békásmegyer Egyesület

(érdekképviselet)

1033 Budapest, Búza utca 16. fszt./1.
képviselő: Mészáros György elnök
Óbuda-Békásmegyer közigazgatási területén ingatlantulajdonosi, vagy bérlői érdekeltséggel rendelkező lakók lakóközösségi érdekeinek védelme, képviselete, érdekérvényesítése.
az egyesület célja továbbá, hogy Óbuda-Békásmegyeren, illetve lakótelepen élő gyermekeknek és fiataloknak az életminőségük javításához segítő programokat szervezzen, információnyújtást végezzen. ... >>

Magyar Audiovizuális Producerek Szövetsége Egyesület

(kulturális,érdekképviselet)

1032 Budapest, Bécsi út 126-128 III//302.
képviselő: Neményi Ádám
A magyar audiovizuális kultúra területén dolgozó tv-, zenei-, filmproducerek érdekvédelme és érdekképviselete. A magyar audiovizuális művek (filmek, zenék, tv műsorok) megfelelő rangra és arányra emelése a hazai médiumokban. A magyar audiovizuális művészet eszmei és művészi színvonalának őrzése. ... >>

Magyar Cementipari Szövetség

(érdekképviselet)

1034 Budapest, Bécsi u.120.sz.
képviselő: Szarkándi János Győző (elnök)
A cementipari termelő, szolgáltató és tulajdonosi önnálló szervezetek összefogása, az érdekeik egyeztetése, koordinálása és érvényesítése. ... >>

Magyar Chan Wu Sportszövetség

(sport,érdekképviselet)

1039 Budapest, Gyűrű utca 30. 8.25.
képviselő: Bordás Éva, Mike Sándor, Sárosi Zoltán Ferenc
A tagszervezetek munkájának elősegítése: rendezvények, konferenciák, tanfolyamok szervezése, sportrendezvények, versenyek szervezése, a sportágat űzők felkészültségének ellenőrzése, címek eléréséhez szükséges vizsgák megszervezése és lebonyolítása, címek odaítélése, kapcsolatok létesítése és fenntartása külföldi sportegyesületekkel, valamint hasonló tevékenységet folytató társaságokkal, szövetségekkel, egyesületekkel és intézményekkel. ... >>

Magyar Egyetemi és Főiskolai Sajtó Egyesület

(intézményi,oktatási,kulturális,érdekképviselet)

1035 Budapest, Miklós tér 1.
képviselő: elnök Hornyák Tibor
a tagok gazdasági és szakmai érdekeinek védelme és kifejezésének elősegítése; az egyetemi újságírás hagyományainak megőrzése; hazai és nemzetközi kapcsolatok kiépítése lapokkal, szerkesztőségekkel, kiadókkal és még hasonló szervezetekkel; a hálózati újságírás tereinek bővítése; az egyetemi és főiskolai lapok és munkatársaik érdekvédelme, szakmai etikai felügyelete; az egyesület és tagjai érdekeinek és jó hírnevének védelme; segítségnyújtás a pályakezdésben; a lapok közötti együttműködés elősegítése; a tagok közreműködésével naprakész hírháló működtetése és ennek informatikai hátterének biztosítása; az "Év Írása" pályázat meghirdetése és lebonyolítása minden évben; 24 órás lapkészítő verseny szervezése valamely egyetemen, vagy főiskolán hagyományteremtő jelleggel; kapcsolattartás az országos oktatáspolitika szereplőivel, megfelelő háttéranyagok összeállítása a témában; tematikus mellékletek, műsorok indítása és működtetése a magyarországi médiákban; kapcsolatfelvétel a határon túli fiatal magyar értelmiségnek szóló médiumokkal; valamint integrálódásuk elősegítése a Magyarországon működő felsőoktatási médiában; a megfelelő nyilvánosság érdekében rendszeres sajtótájékoztatók, sajtóbeszélgetések szervezése vidéken és a fővárosban.
A nyilvántartásban már szereplő célokon túl az egyesület további célja:
hogy elősegítse az ifjúság ? és médiakultúra-nevelést, valamint a felsőoktatási média kialakítását és fejlődését, hogy annak véleményformáló, közösséget erősítő szerepe kibontakozzon.
Célja még olyan kiemelkedően tehetséges hallgatók felkutatása, akik anyagi és egyéb hátrányos helyzetük miatt önerőből nem képesek tehetségük, képességeik fejlesztésére, kamatoztatására, továbbá ezen személyek erkölcsi és anyagi támogatása, tehetségük kibontakozásának elősegítése, valamint fiatal, tehetséges újságírók felkutatása, tehetségük gondozása ... >>

Magyar Építőanyagipari Szövetség

(érdekképviselet)

1034 Budapest, Bécsi út 120.
képviselő: Széman György ... >>

Magyar Épületgépészeti Nagykereskedők Szövetsége

(érdekképviselet)

1037 Budapest, Perényi út 8/c.
képviselő: Patkoló Ferencné ... >>

Magyar Fegyveripari Érdekvédelmi Szervezet

(kulturális,érdekképviselet)

1031 Budapest, Gyöngysor utca 6.
képviselő: Keserű Béla Attila
A hazai fegyveripari dolgozók érdekvédelme. A magyar fegyvergyártás technikatörténeti emlékeinek összegyűjtése és hagyományainak ápolása. ... >>

Magyar Fluorid Kutató Társaság

(érdekképviselet)

1031 Budapest, Keve u. 42.
képviselő: Dr. Bély Miklós ... >>

Magyar Golfozó Nők Egyesülete

(sport,érdekképviselet)

1037 Budapest, Hajós utca 37. VI./1.
képviselő: Bednár Mónika
a társadalom minden tagjának, de elsősorban a nők sportolásának elősegítése, a sporttal kapcsolatos szükségletek kielégítése céljából alakult. A golf sport céljai közt szerepel a golf sport lényegének, szellemiségének megismertetése, nemzeti és nemzetközi kapcsolatainak ápolása, bővítése, a sportegyesület tagjainak érdekvédelme. ... >>

Magyar Innovációs Szövetség

(érdekképviselet)

1036 Budapest, Lajos u. 103.
képviselő: Dr. Szabó Gábor
Elősegíti, hogy a kutatás, a fejlesztés, a tervezés és a gazdálkodás egyéb területén az állandó megújulásra való törekvés igazi érdemi erőforrása legyen a magyar gazdaságnak ... >>

Magyar Kerámia Szövetség

(oktatási,érdekképviselet)

1034 Budapest, Bécsi út 120.
képviselő: dr. Simon Attila alelnök, dr. Szabó Miklós elnök, Hideg Gábor alelnök
A magyar kerámiaipar érdekvédelme, érdekérvényesítése kormányzati szinten, az EU szakmai szövetségében. Együttműködés az építőanyagipari és más jelentős szakmai szövetségekkel.

Magyarországnak az Európai Unióhoz való csatlakozását követően a szövetség feladata: - a környezet védelmét biztosító technológiák kidolgozása; - energiahatékony technológiák és gazdálkodási módszerek elterjesztése; - kis- és középválalkozások versenyhelyzetének megőrzését szolgáló törvényi és gazdasági szabályozására javaslatok kidolgozása; - kerámiaipari vállalkozások versenyképességének és a foglalkoztatottság megőrzésének és növelésének érdekében végzendő információs tevékenység, továbbá a vállalkozások segítése tanácsadói szolgáltatással; - kerámiaipari vállalkozások nemzetközi versenypotenciáljának növelése céljából a Nemzeti Fejlesztési Tervek által nyújtott lehetőségek kihasználására a pályázati lehetőségekről információs, valamint pályázati tanácsadó szolgáltatás működtetése; - termék minőségi követelményrendszerének továbbfejlesztése céljából közreműködés a szabályok kidolgozásában, fejlesztésében, valamint a termékminőség piaci elismerésének megfelelő szabályozásra irányuló javaslatok kidolgozásában; - termék gyártási és felhasználási technológiák szakmai oktatásának, továbbképzésének szervezése. ... >>

Magyar Klubigazgatók Szövetsége

(sport,érdekképviselet)

1037 Budapest, Harsány lejtő 22.
képviselő: Révész Tamás
A golf sport tevékenység szervezése, a golf sport feltételei megteremtésének elősegítése. ... >>

Magyar Kolping Szövetség

(intézményi,oktatási,érdekképviselet,szociális)

1035 Budapest, Vihar 8.
képviselő: Laczhegyi László
Kolping Adolf szellemének átadása a Kolping család egyesületeknek. A Kolping család egyesületek katolikus társadalmi tanítása szerint folytatott tevékenysége által a közjót szolgálni, valamint az egyház és a társadalom folyamatos megújulásában közreműködni. Egyben a szervezet, mint egyházi jogi személy egyházi iskolafenntartóként és szociális intézmény fenntartóként közfeladatot is ellát. ... >>

Magyar Könnyűszerkezetes Egyesület

(érdekképviselet)

1034 Budapest, Bécsi út 120.
képviselő: Dr. Seregi György, Zellei János
A magyar könnyűszerkezetes egyesületben szerveződő ipari és kereskedelmi vállalkozások érdekközvetítő, érdek egyeztető érdekképviseleti feladatainak ellátása.
A tagok szakmai kapcsolatainak ápolása, koordinálása, szakmai fejlesztés, tanácsadás. ... >>

Magyar Kulturális Szövetség

(kulturális,érdekképviselet)

1035 Budapest, Miklós tér 1.
képviselő: Dr. Zelnik József ... >>

Magyar Látszerész Szövetség

(érdekképviselet)

1031 Budapest, Emőd utca 44/a.
képviselő: Tóbiás Richárd
A szövetség célja az orvostudomány fejlődésével elősegíteni az emberi látásról való gondoskodást, a szakma magyarországi színvonalának emelése, és a külföldi tudományos eredmények hazai népszerűsítése, valamint a tagok szakmai műveltségének emelése, előadások, szakmai rendezvények útján. ... >>

Magyar Motorkerékpáros Szövetség

(sport,érdekképviselet)

1037 Budapest, Viharhegyi 15.
képviselő: Gyapay Dénes, Martinecz György, Pál Antal dr. ... >>

Magyar Motoros Klub

(érdekképviselet)

1039 Budapest, Pünkösdfürdő u. 52-54.
képviselő: dr. Csiki-Bege Lajos elnök
Motoros társadalom érdekvédelme. ... >>

Magyar Nemesi Szövetség

(kulturális,érdekképviselet)

1031 Budapest, Lőpormalom u. 1.
képviselő: Dr. Kócsy T. László ... >>

Magyar Nemhivatásos Kamarazenekarok és Szimfonikus Zenekarok Szövetsége

(kulturális,érdekképviselet)

1036 Budapest, Kiskorona utca 7.
képviselő: Gémesi Géza
a nemhivatásos kamarazenekarok együttműködésének segítése. ... >>

Magyar PEUGEOT Márkakereskedők Országos Egyesülete

(érdekképviselet)

1032 Budapest, Bécsi út 120.
képviselő: Váci Károlyné
A Pegeot Hungária Kft-vel együttmködve a Pegeot gépkocsik és pótalkatrészek értékesítésének előmozdítása az üzleti tevékenység élénkítése és a vevőszolgálat színvonalának emelése, tagjainak érdeképviselete. ... >>

Magyar Szénhidrogén Készletező Szövetség

(szociális,érdekképviselet)

1037 Budapest, Montevideo utca 16. B.
képviselő: dr. Bártfai Béla igazgató, Kék Mónika igazgatóhelyettes
a behozott kőolaj és kőolajtermékek biztonsági készletezéséről szóló 1993. évi XLIX. törvényben és a földgáz biztonsági készletezésről szóló 2006. évi XXVI. törvényben meghatározott mértékű biztonsági készlet létrehozása, és fenntartásának biztosítása, valamint az ehhez szükséges feltételek megteremtése. ... >>

Magyar Szerencsejáték Szövetség

(érdekképviselet)

1038 Budapest, Váci út 184.
képviselő: Schreiber István ... >>

Magyar Szerkezetépítő Vállalkozók Szövetsége

(természetvédelem,érdekképviselet,egyéb)

1037 Budapest, Kunigunda utca 78.
képviselő: Popszt Károly
Különböző létesítmények, objektumok tartószerkezeteinek építésével, összeszerelésével, előállításával, szervezésével foglalkozó gazdálkodó szervezetek, természetes és jogi személyek érdekképviselete. ... >>

Magyar Tartósítóipari Szövetség

(érdekképviselet)

1037 Budapest, Seregély utca 17.
képviselő: dr. Szórádi Sándor ... >>

Magyar Televízió Gyártásvezetői Szakmai Szakszervezet

(érdekképviselet)

1037 Budapest, Kunigunda utca 64.
képviselő: Farkas László, Horváth Sándor ... >>

Magyar Tetoválók Egyesülete

(érdekképviselet)

1032 Budapest, Szépvölgyi út 3.
képviselő: Bajnok Sándor ... >>

Magyar Vasuti Magánkocsi Egyesület

(érdekképviselet)

1037 Budapest, Zay utca 3.
képviselő: Juhász Péter, Nagy Dániel, Szabó Csaba, Turi Gábor, Várady Csaba
A vasúti magánkocsik üzemeltetésének speciális helyzetéből adódó ügyekben a tagok érdekvédelme és érdekeik képviselete erre irányuló igény esetén. Együttműködés a magyar vasúttársaságokkal az üzemvitel körében kialakítandó szabályozásban, az Egyesület céljainak érvényre juttatása. A vasúti magánkocsi üzemeltetők szakmai támogatása a kocsik beszerzésével, fenntartásával és értékesítésével összefüggő ügyekben. Részvétel az Egyesület céljaihoz kapcsolódó nemzetközi szövetségben. Nemzetközi kapcsolatok kialakítása. Jogalkotási és szabályozási feladatok ellátásához szakmai segítségnyújtás, tárgyalópartnerként részvétel ezen folyamatokban és közreműködés annak érdekében, hogy a szabályozások végrehajtása során egységes országos, illetve nemzetközi gyakorlat alakuljon ki. A környezetvédelmi és az EU csatlakozásból adódó feladatok teljesítésének elősegítése. Segítségnyújtás a magánkocsik üzemeltetésével, illetve a vasúti áruszállítással kapcsolatban megjelent szabályozási kérdések megismerésében, értelmezésében. Fenti célokkal kapcsolatos ügyekben tanácsadás, felvilágosítás, koordinatív feladatok ellátása. ... >>

Magyar Vegyipari Szövetség

(érdekképviselet)

1036 Budapest, Bécsi út 85.
képviselő: Budai Iván, Olvasó Árpád ... >>

Magyar Vízisí és Wakeboard Szövetség

(sport,érdekképviselet)

1031 Budapest, Taliga utca 15.
képviselő: Bakai Mátyás, Herczmann Máté
A szakszövetség Magyarország területén irányítja, szervezi és ellenőrzi a vízisí sportágban folyó tevékenységet, mint közhasznú tevékenységet, közreműködik az Stv. és egyéb jogszabályokban meghatározott állami sportfeladatok ellátásában, képviseli sportágának és tagjainak érdekeit, részt vesz a nemzetközi sportszervezetek tevékenységében. ... >>

Magyarország Felfedezői Szövetség

(érdekképviselet)

1032 Budapest, San Marco u. 81.
képviselő: Rakó József ... >>

Magyarországi és Európai Republikánusok Szövetsége

(érdekképviselet)

1039 Budapest, Szentendrei út 190.
képviselő: Valcz Gergely
A magyar társadalom középosztálya tagjainak gazdaságilag történő megerősítése. ... >>

Magyarországi Svéd Kereskedelmi Testület

(érdekképviselet)

1037 Budapest, Laborc utak 26/a.
képviselő: Nils Borgström, Takács János
A Magyar Köztársaság és a Svéd Királyság közötti kereskedelmi és gazdasági kapcsolatok, üzleti kezdeményezések és tevékenységek elősegítéséhez és azok fejlődéséhez való hozzájárulás, valamint a tagok üzleti érdekeinek támogatása. ... >>

MATESZ, Magyar Terjesztés - Ellenőrző Szövetség

(érdekképviselet,egyéb)

1034 Budapest, Bécsi út 122-124.
képviselő: Burlacu Liviu főtitkár, Szilvásy Rudolf
a sajtó- és egyéb médiatermékek terjesztési, látogatottsági, nézettségi adatainak ellenőrzése, illetve ezek eredményeinek közzététele. ... >>

MITSUBISHI Márkakereskedők Magyarországi Szövetsége

(érdekképviselet)

1037 Budapest, Zay utca 24.
képviselő: Birkás Lajos
A márkakereskedők érdekvédelme és támogatása. ... >>

Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége

(egészségügyi,szociális,érdekképviselet)

1032 Budapest, San Marco 76.
képviselő: Dr. Hegedűs Lajos
A mozgáskorlátozott emberek egyenjogú és teljes körű társadalmi beilleszkedésének igényével indokolt érdekek képviselete, érvényesítése, védelme. A mozgáskorlátozott emberek hazai szervezeteinek összefogása, tevékenységük segítése, összehangolása, közösségi érdekeik érvényesítése, védelme, képviselete. A MEOSZ egyesületi tagságától függetlenül és a kizárólagosság igényétől mentesen törekszik valamennyi magyar mozgáskorlátozott személy érdekeinek védelmére, és nyújtja részükre közhasznú szolgáltatásait. A MEOSZ szolgáltatásaiból bárki részesülhet, tagszervezetei és azok tagjai számára a MEOSZ előre, meghatározott feltételek szerint a szolgáltatások igénybevétele során kedvezményt nyújthat. ... >>

Mozisok Országos Szövetsége

(érdekképviselet)

1039 Budapest, Hímző út 12. I./5.
képviselő: Mester György ... >>

NAPI Egyesület

(érdekképviselet)

1034 Budapest, Bécsi út 124
képviselő: Fóti Péter dr. ... >>

Nem Halálos Hatású Fegyverek Tulajdonosainak Érdekvédelmi Szervezete

(érdekképviselet)

1031 Budapest, Gyöngysor u. 6.
képviselő: Keserű Béla
A Flóbert- és légfegyvekkel, gáz-riasztó, vagy más, élet kioltására alkalmatlan fegyverekkel rendelkező magyar állampolgárok érdekeit képviselje a jogalkotókkal és hatóságokkal szemben, elsősorban az ilyen fegyverekre vonatkozó jogszabályok megalkotása illetve módosítása során, valamint a hatóságok előtt hivatalos eljárásokban. Ugyancsak képviselje az érdekeit az írott és az elektronikus média előtt, különös tekintettel azokra az esetekre, amikor az ilyen fegyverekkel elkövetett visszaélések kedvezőtlen visszhangra találnak a médiákban, a szakmai hozzá nem értés következtében. ... >>

Német Nemzetiségiek Szövetsége Alapítvány

(oktatási,szociális,kulturális,érdekképviselet)

1034 Budapest, San Marco u.12-18.
képviselő: Dr. Forstreuter Jánosné, Jolanda Freishmuth, László Tünde
Magyarországi németek kulturális szoci- ális, hagyományőrző tevékenységének, nyelvoktatásnak, htárányos helyzetű idősek, mozgássérült, világtalan gyer- mekek lelki és anyagi megsegytése, lakáshoz juttatás támogatása, külföldi kapcsolatok ápolása. ... >>

Nemzeti Lovas Szolgálatok Szövetsége

(érdekképviselet,egyéb)

1039 Budapest, Szentendrei út 323.
képviselő: dr. Hatala József elnök, Hídvégi Levente alelnök, Kertész Ferenc ügyvezető elnök, Márkos Attila ( ügyvezető elnök )
polgári védelem ... >>

Nemzetközi Lean Sigma Szövetség

(érdekképviselet,egyéb)

1031 Budapest, Monostori út 10. I./5.
képviselő: Kalász Anna elnökhelyettes, Körtési Péter Csongor, Somos András elnök
a Lean Sigma menedzsment, mint vállalati filozófia és módszertan megismertetése. ... >>

Obsitos Sport Egyesület

(sport,oktatási,érdekképviselet)

1039 Budapest, Juhász Gyula utca 9. IX./82.
képviselő: Dénes Kálmán, Füzesi Ottó, Szabó László
Tömegsport oktatása, szervezése, támogatása. Versenysportok szervezése, részvétel a versenyeken. Együttműködés a magyar sportszervezetekkel, szövetségekkel. ... >>

Óbuda Autóbusz Szakszervezete

(érdekképviselet)

1037 Budapest, Pomázi út 15.
képviselő: Baráth-Szűcs Ferenc, Csizmadi Sándor, Tiszperger Attila
Tagjaink munkaviszonyához, munkavégzéséhez, élet- és munkakörülményeihez kapcsolódó értékek feltárása, képviselete, védelme és érvényesítése. A szociálpolitika keretein belül a szakszervezeti segélyezés és önsegélyezés továbbfejlesztése, elsősorban a gyermekesek, nagycsaládosok és az átmenetileg nehéz anyagi körülmények közé került tagok körében. ... >>
1. oldal 2. oldal 3. oldal