Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Budapest III. ker egyéb civil szervezetek


Találatok száma: 104
2. oldal

Krúdy Gyula Irodalmi Kör

(egyéb)

1036 Budapest, Mókus u. 22.
képviselő: Király Lajos
Krúdy Gyula életműveinek ismertetése, terjesztése, a Kör tagjainak irodalmi tevékenységének előmozdítása. ... >>

Magyar Argentin Dog Fajtamentő Egyesület

(egyéb)

1035 Budapest, Solymárvölgyi út 112.
képviselő: Zana Mónika
Az egyesület létrehozásával elérendő célok a következők: - fajtamentés; - állatvédelem; - felelős állattartás fontosságának érvényesítése; - állatok jogainak gyakorlatiasítása; - a társadalom tájékoztatása; - mindennemű állatkínzásnak minősülő bűntett következményeinek érvényesítése. ... >>

Magyar Bioetikai Alapítvány

(egyéb)

1037 Budapest, Kiscelli köz 5. c.
képviselő: dr. Duray Aladár
A bioetikai ismeretek terjedésének elősegítése. ... >>

Magyar Biztonságtudományi Társaság

(oktatási,egyéb)

1035 Budapest, Vörösvári út 17. II.em. 3.
képviselő: Nagy Tibor dr.
A biztonság, és a vele kapcsolatos kutatás, fejlesztés és oktatás. ... >>

Magyar Cserkészszülők Egyesülete

(egyéb)

1037 Budapest, Királylaki 49.
képviselő: Mészáros Lajos ... >>

Magyar Demokratikus Unió

(szociális,egyéb)

1036 Budapest, Lajos utca 51. II./16.
képviselő: Urbán-Szabó László
Az eddigi politikailag inaktív, társadalmilag és anyagilag hátrányos helyzetű rétegek megszólítása. ... >>

Magyar Gazdasági Cégmutató Társaság

(egyéb)

1039 Budapest, Kalászi u. 2.
képviselő: Macskásy Pál ... >>

Magyar Innováció és Verseny Alapítvány

(kulturális,egyéb)

1036 Budapest, Viador utca 7.
képviselő: dr. Vigh Lajos László
A magyar innováció - mint a versenyképesség alapfeltételének támogatása, a fejlődés feltételeinek javításával kapcsolatos tudományos kutatás, dokumentálás. A magyar innovítás eredményeinek bemutatásán keresztűl az innováció tanítása, kreatívításra nevelés, ismertterjesztés annak érdekében, hogy a magyar innovációs hajlandóság a XXI. századi technika feltételei között is fokozódjon, valamint annak gazdasági, társadalmi hatásai az ország növekedését és versenyképességét szolgálja. A magyar és nemzetközi innováció történelmének megismertetése, ennek érdekében kulturális rendezvények, kiállítások versenyek szervezése. Külföldi hasonló tevékenységet folytató szervezetekkel, külföldön élő magyarokkal történő szorosabb együttműködés kiépítésének elősegítése az innováció fejlesztés területén. ... >>

Magyar Innovációs Alapítvány

(egyéb)

1036 Budapest, Lajos utca 103.
képviselő: Pakucs János dr., Závodszky Péter dr.
Támogatja az innovációs tevékenységet, elősegíti az innováció számára kedvező gazdasági környezet kialakulását. ... >>

Magyar Kabrio Klub

(egyéb)

1038 Budapest, Rózsa köz 3/ A. B/2.
képviselő: Dózsa Tamás
A magyarországi kabrió tulajdonosok összefogása, az érdekképviselet megteremtése, rendezvények szervezése, szaktanácsadás, környezetvédelem, műszaki fejlesztés, minőségi alkatrészgyártók összefogása, az egyesületi tagok gépjárművei műszaki állapotának javítása. ... >>

Magyar Politológusok Egyesülete

(egyéb)

1037 Budapest, Kunigunda utca 20.
képviselő: Simon Bálint, Vankó Basa Gábor
Az egyesület nam szakmai szervezet a demokratizmus, a pluralizmus, a hozzáértés és a nyíltság elvei szerint felépülő és működő érdekképviseleti egyesület. Az egyesület világnézetileg el nem kötelezett, a társadalmi és tudományos haladásért munkálkodó szervezet. ... >>

Magyar Szerkezetépítő Vállalkozók Szövetsége

(természetvédelem,érdekképviselet,egyéb)

1037 Budapest, Kunigunda utca 78.
képviselő: Popszt Károly
Különböző létesítmények, objektumok tartószerkezeteinek építésével, összeszerelésével, előállításával, szervezésével foglalkozó gazdálkodó szervezetek, természetes és jogi személyek érdekképviselete. ... >>

Magyar Szexuálterápiás és Párterápiás Egyesület

(kulturális,egyéb)

1034 Budapest, Zápor utca 2. c. as./1.
képviselő: Molnár Tamás
A szexuál- és párterápiás tevékenység szakmai és kulturális képviselete, etikai önszabályozásának keretei között. ... >>

Magyar-Európai Fejlesztésekért az Információtechnológiában Alapítvány

(oktatási,egyéb)

1031 Budapest, Graphisoft Park 2., Záhony utca 7.
képviselő: Drajkó László
össztársadalmi információ- és kommunikációtechnológiai (IKT) fejlesztési célok érdekében harmonizálja és képviseli az IKT -iparági, a civil, az oktatási és kormányzati szereplők szükségleteit és igényeit. ... >>

Magyarországi Klinikai Vizsgálatszevezők Társasága

(egyéb)

1034 Budapest, Üllői u. 55. I/45.
képviselő: dr. Szepesi Gábor elnök
Az embergyógyászati készítmények és eszközök klinikai vizsgálatainak szervezése, kivitelezése, ellenőrzése, értékelése. ... >>

Magyarországi Modern Kína-Kutatások Alapítvány

(oktatási,egyéb)

1037 Budapest, Folyondár utca 13/B. I/6
képviselő: dr. Inotai András
A modern Kína-kutatások folytatása, megszervezése, eredményeinek közzététele Magyarországon. Hozzájárulás a szakmai és társadalmi özvélemény Kínával kapcsolatos ismereteinek bővítéséhez. Magyar-kínai kutatási együttműködés erősítésének elősegítése, a XXI. század kihívásainak megfelelően. Az Európai Uniós és a kelet-közép-európai modern Kínai-kutatásokban való részvétel támogatása. A modern Kínával foglalkozó fiatal magyar szakembergárda képzésének támogatása. ... >>

Manager Képzés Alapítvány

(oktatási,egyéb)

1036 Budapest, Lajos utca 103.
képviselő: Dr. Trethon Ferenc
A hazai manager képzés elősegitése. ... >>

Marketingesek Sport Egyesülete

(sport,egyéb)

1037 Budapest, Lángliliom utca 3.
képviselő: Borsányi Gábor
Marketing szakmában dolgozók összefogása, közösségi sport élmények keretében. ... >>

Marosvásárhely - Tirgu-Mures - Európa Baráti Társaság

(kulturális,egyéb)

1038 Budapest, Hegyláb utca 9. C. 2.
képviselő: Csizmadia Béla vez. tag, Demján Sándor vez.tag., Dr. Szász Tamás elnök, Hadnagy Sándor vez.tag., Siklódy István vez.tag., Sus Róbert vez. tag, Tőkés Béla vez.tag., Zsigmond Barna vez.tag.
A kulturális és baráti kapcsolatok létesítése , fenntartása , elmélyítése a magyar és a román nép között ... >>

MATESZ, Magyar Terjesztés - Ellenőrző Szövetség

(érdekképviselet,egyéb)

1034 Budapest, Bécsi út 122-124.
képviselő: Burlacu Liviu főtitkár, Szilvásy Rudolf
a sajtó- és egyéb médiatermékek terjesztési, látogatottsági, nézettségi adatainak ellenőrzése, illetve ezek eredményeinek közzététele. ... >>

Mazda Márkakereskedők Magyarországi Egyesülete

(egyéb)

1037 Budapest, Vörösvári út 123.
képviselő: Balogh Árpád
A szakmai érdekek és a közösségek érdekének védelme és támogatása. Tapasztalatcsere a vásárlók, a kereskedők és gyári képviselet érdekében más ilyen tevékenységet végző szervezetekkel. Jogszabályi és szakmai javaslatok kidolgozása és továbbítása a kereskedőknek, a gyári képviseletnek és a jogalkotóknak. A kereskedők jogos társadalmi és gazdasági igényeinek érvényre juttatása és képviselete Magyarországon és az Unióban az állami, önkormányzati, jogalkotói és más szervezetek előtt. Szakmai támogatás nyújtása, felvilágosítás a tagok részére a jog és gazdaság területén, szakmai véleménycserét folytat a tagok között. Állandó szószólója a tagok és a vevőik érdekeinek nemzeti és nemzetközi fórumokon.
A Mazda gépjármű kereskedelem és kapcsolódó tevékenységek tisztességes gazdálkodásának őrzése és ápolása, a MAZDA gépjárművek elismertségének fenntartása a társadalomban. ... >>

MBCARS Magyarországi Mercedes Barátok Egyesülete

(egyéb)

1034 Budapest, Bécsi út 88-90.fszt.3.
képviselő: Bakos Gergely ketten együtt, Bor Gábor ketten együtt, Dávid László ketten együtt
Intézményes keretek között lehetőséget biztosítani arra, hogy a Mercedes gépkocsi márka bármely típusának tulajdonosai vagy annak kedvelői technikai ismeretüket, üzemeltetési tapasztalataikat egymással megosszák, ezek megvalósítása érdekében rendezvényeket szervezzenek, a hasonló céljból létrejött szervezetekkel a kapcsolatokat ápolják ... >>

Megbékélés Háza Alapítvány

(egyéb)

1039 Budapest, Madzsar J. 33.
képviselő: Friedler Anna, Nagy Bálint, Petri György
A Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség temploma felépítésének a támogatása. ... >>

Metaökonómia Alapítvány

(oktatási,egyéb)

1035 Budapest, Raktár u. 44.
képviselő: Dr. Botos Katalin
Az Európai Unióhoz való csatlakozás során az ezzel kapcsolatos ismeretek széles körű terjesztése; az Európai Unió joganyagának és szabályrendszerének megismertetése, konferenciák, oktatási programok, szemináriumok szervezésével; az Európai Unióval kapcso- latos könyvek, kiadványok megjelentetése. ... >>

Nemzeti Értékteremtő Párt

(oktatási,egyéb)

1035 Budapest, Szentendrei út 22. I./4.
képviselő: Lucza János alelnök, Sztojkovics Gabriella alelnök, Szűcs Nikolett elnök
A nemzeti társadalmi erőforrásainak gyarapítása. A tehetség, az innováció, az értékteremtés támogatása. ... >>

Nemzeti Lovas Szolgálatok Szövetsége

(érdekképviselet,egyéb)

1039 Budapest, Szentendrei út 323.
képviselő: dr. Hatala József elnök, Hídvégi Levente alelnök, Kertész Ferenc ügyvezető elnök, Márkos Attila ( ügyvezető elnök )
polgári védelem ... >>

Nemzetközi Lean Sigma Szövetség

(érdekképviselet,egyéb)

1031 Budapest, Monostori út 10. I./5.
képviselő: Kalász Anna elnökhelyettes, Körtési Péter Csongor, Somos András elnök
a Lean Sigma menedzsment, mint vállalati filozófia és módszertan megismertetése. ... >>

NEVADA Póker Klub Sportegyesület

(sport,egyéb)

1031 Budapest, Bécsi út 154.
képviselő: Pápis Sándor
A póker kártyajáték, mint hobby tevékenység terjesztésével rendszeres szellemi tevékenység lehetőségének biztosítása az ez iránt érdeklődők számára. ... >>

Óbuda Újlak Közösségi Egyesület

(egyéb)

1036 Budapest, Bécsi út 53-55.
képviselő: Dr. Hatházi György
Az egyesület tagjainak összefogása Óbuda Újlak területét érintő kérdésekben, különösen területfejlesztés, idegenforgalom, közbiztonság, köztisztaság témakörökben. ... >>

Óbudai Ifjúsági Sport és Szabadidő Közhasznú Egyesület

(intézményi,sport,egészségügyi,oktatási,szociális,érdekképviselet,egyéb)

1037 Budapest, Kunigunda útja 35.
képviselő: Moravcsik Zoltán
működési területén található gyermekek, fiatalok, egyetemisták közösséggé szervezése, egészségmegőrző, betegségmegelőző tevékenységeken keresztül.
Hasonló érdeklődési körű vidéki, határon túli magyar fiatalokkal kapcsolattartás, szociális tevékenység, a tevékenységi körbe tartozó tudományos tevékenység, kutatás.
A sport szeretetére nevelés, drogprevenció, versenyek szervezésével. Óbuda lakosságának rendszeres sportolásra ösztönzése.
Segítséget nyújtani a környezeti nevelési, iskolai programok megvalósításához.
A civil társadalom összefogását erősítve együttműködik hasonló helyi, országos, sport-, egészségvédő, mozgalmakkal, nőszervezetekkel, egyesületekkel, szövetségekkel nevelés, képességfejlesztés.
Utánpótlási nevelés a nevelési és oktatási intézményekkel, önkormányzattal és a többi magyarországi önkormányzatokkal kötött megállapodások, iránymutatások alapján oktatás, ismeretterjesztés.
Ifjúsági, diáksport fejlesztése, sportolási igények kielégítése.
Rendszeres sportolás, versenyzés, testedzés, felkészülés, a szabadidő helyes eltöltésének biztosítása az óbudai sportolási lehetőségek kedvezményes áron történő elérhetőségének biztosításán keresztül. ... >>

OKTÓBER 23 BIZOTTSÁG Alapítvány az Ember Jogaiért

(oktatási,egyéb)

1031 Budapest, Rozália utca 39/ C.
képviselő: Szabó Imre
Az emberi és kisebbségi jogok védelme, tudományos kutatása, oktatása, illetve ezek érdekében az emberi és kisebbségi jogok védelmének, tudományos kutatásának, oktatásának támogatása. ... >>

Orbán Balázs 17 "Szomszédok Egymásért" SZEM Polgárőr Egyesület

(közbiztonság,egyéb)

1037 Budapest, Orbán Balázs u. 17. fszt. 1.
képviselő: Liptai Károly/ alelnök, Magyar Károly /elnök, Ujszászi Károly / alelnök ... >>

Orbán Balázs u. 7. Szomszédok Egymásért Polgárőr Egyesület

(közbiztonság,egyéb)

1037 Budapest, Orbán Balázs u. 7.
képviselő: Kurucz Sándor, Nagy Ágnes Eszter, Rácz Ferenc ... >>

Országos Bábaszövetség

(érdekképviselet,egyéb)

1038 Budapest, Ráby Mátyás utca 28/b.
képviselő: Bottyán Emese elnökségi tag, Dr. Rákócziné Krámer Ágnes titkár, Horváthné Kondor katalin elnökhelyettes, Koncz Ágnes elnökségi tag, Molnár Gabriella elnökségi tag, Nováky Rita elnök, Schönek Gabriella elnökségi tag, Varró Ferencné elnökségi tag, Vass Gabriella elnökségi tag ... >>

Önmagadért Alapítvány

(egészségügyi,szociális,egyéb)

1031 Budapest, Nánási út 2. A.ép. 4.em./61.
képviselő: Horváth Ágnes
A prevenció keretében az alapítvány célja az egészségtudatos életmód szemléletének kialakítása; a segítségnyújtás keretében az alapítvány célja a betegséggel, életvezetési problémákkal küzdő emberek segítése, melynek során az Alapítvány a hozzá fordulókat gyógyulásukban, életvezetési problémáik leküzdésében különböző eszközökkel támogatja, különös tekintettel a hátrányos helyzetűekre; a folyamatkövetés keretében az Alapítvány célja a már gyógyult emberek egészséges életmódjának és életvezetésének segítése, követése, melynek során az Alapítványhoz fordulók minőségileg emberhez méltóbb, egészség-tudatos életet élhetnek testi - lelki- szellemi értelemben egyaránt. ... >>

PMI Budapest, Magyar Tagozat

(oktatási,egyéb)

1039 Budapest, Fodros köz 5.
képviselő: Szalay Imre
A projekt menedzseri szakma és gyakorlat támogatása. - A projekt menedzseri szakma képzésének és szakmai fejlődésének elősegítése. - A projekt menedzseri gyakorlat implementálásának elősegítése a vállalati, közigazgatási és egyéb szférában. - Információs hálózat kiépítése a projekt menedzseri szakmát gyakorlók számára. - A magyarországi tapasztalatok prezentálása nemzetközi fórumokon. - Kapcsolat tartás a PMI-vel. ... >>

Pro Energia Alapítvány

(egyéb)

1037 Budapest, Bojtár utca 64-66.
képviselő: dr. Horváth Ferenc
Tudományos tény, hogy bolygónk kőmérséklete évről évre egyre emelkedik Ez az úgynevezett globális felmelegedés, amelynek hatására olvadásnak indulta a sarki jégsapkák, megemelve ezzel a világtengerek vízszintjét, csökkentve a rendelkezésre álló ivóvíz-készletek mennyiségét. Mindezek következtében pedig várható, hogy szaporodnak a szökőár okozta katasztrófák, egyes területek elsivatagosodása. Alapító, felismerve a veszély elkerülésének egyik lehetséges módját, az Alapítvány céljául tűzte ki, hogy tevékenységével megelőzze azokat a káros folyamatokat, amelyek a fenti globális változásokhoz vezetnek. ... >>

Professzorok az Európai Magyarországért Egyesület

(egyéb)

1039 Budapest, Gyűrű utca 9. 4./12.
képviselő: dr. Demetrovics János
A Magyar Köztársaság nemzeti érdekeinek és értékeinek támogatása, és ezek érvényesítésének előmozdítása az integrálódó európai térség keretei között a humánus európai szemlélet széleskörű elterjedésének elősegítése. ... >>

Református Egyházi Megújulás Mozgalom

(egyéb)

1030 Budapest, Lajos 111.
képviselő: Madarász Imre dr. ... >>

Római Tulajdonosok Egyesülete

(egyéb)

1031 Budapest, Amfiteátrum utca 21.
képviselő: Kelemen Tibor, Szemán József, Vályi Nagy László
Az egyesület tagjainak - a Bp.III.kerület Római úti lakótelep (Szentendrei út-Pók u.-Nánási út-Dósa u.-Kadosa u.-Monostori út által határolt terület) társasház tulajdonosainak érdekképviselete, a helyi közös és közösségi ügyek, a helyi közérdekek képviselete és védelme. ... >>

Rómaifürdő Telepegyesület

(természetvédelem,egyéb)

1031 Budapest, Rozgonyi P. utca 18/B.
képviselő: Ébert Ágoston
A Szentendrei út - Kalász út - Duna part - Kardos utca - Palicsi utca - Monostori út által határolt kertvárosi-értékvédelmi lakóterület környezetvédelme, természeti adottságainak-szépségének, infrastruktúrájának fenntartása-fejlesztése, kulturált, békés élet biztosítása. ... >>

Servus Salutis Egyesület

(egyéb)

1037 Budapest, Táborhegyi út 25. A II./6
képviselő: Skaliczky Dávid
tevékenységek, rendezvények szervezése és lebonyolítása, amelyek elősegítik a testi, lelki fejlődést, ezek egészségének megőrzését. ... >>

SETUP Professzionális Szolgáltatók az Elektronikus Médiáért Egyesület

(érdekképviselet,egyéb)

1033 Budapest, Hajógyári sziget 131.
képviselő: Ponyiczky László
Az egyesület az elektronikus médiában szolgáltatást végző tagjai támogatását és tagjai szakmai elismertségének növelését tekinti elsősorban céljának. Az egyesület elsősorban érdekvédelmi céllal alakult. ... >>

"Szebb Jövőért" Társaság

(egyéb)

1034 Budapest, Kecske utca 26. 4./2.
képviselő: Sági Margit elnök, Szász János elnökhelyettes, Vezér Attiláné elnökhelyettes
A magyarság múltjának jobb megismertetése, a nemzeti kultúra erősítése és képviselete. ... >>

Táboroztatók Országos Egyesülete

(egyéb)

1032 Budapest, Szőlő utca 74. X/58.
képviselő: Hornyák Tibor elnökségi tag, Kisfalvi Gábor elnökségi tag, Sárváry István elök
érdekképviselet, szqakmai találkozók, konferenciák, kiállítások szervezése ... >>

Tacitus Polgári Alapítvány

(egyéb)

1031 Budapest, Keve u. 25.
képviselő: Kertész Balázs
A konzervatív, illetve a szabadalmi eszmerendszerben meghatározott és kívánatosnak tartott polgárosodás eszméjének mind magasabb szin- tű elérése, a folyamatot elősegítő szerveződések, kedvezményezések, rendezvények figyelemmel kisérése és támogatása útján. ... >>

Tér-Tágítók Közhasznú Egyesület

(egyéb)

1037 Budapest, Táborhegyi út 31.
képviselő: Csárádi Mónika
A különleges teljesítmények ösztönzése és a kreatívitásra való buzdítás. ... >>

Thai Masszőrök Magyarországi Egyesülete

(egyéb)

1035 Budapest, Vörösvári út 15. 6/16.
képviselő: Baranyi Ágnes
A thai masszázs és az egyéb tradicionális, illetve lazító, nyújtó, relaxáló, valamint gyógyító hatású masszázsfajtáknak az emberi testre és lélekre gyakorolt jótékony hatásait a magyar társadalom minél szélesebb rétege megismerje, hasznosítsa és élvezhesse. ... >>
1. oldal 2. oldal 3. oldal