Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Budapest III. ker egészségügyi civil szervezetek


Találatok száma: 108
1. oldal

A Magyar Egészségügyi Informatikáért Alapítvány

(egészségügyi,oktatási)

1035 Budapest, Vihar utca 29.
képviselő: Prof. Dr. Kékes Ede
Az informatikai kultúra fejlesztése és terjesztése a magyar egészségügyben. ... >>

A Magyar Vesebetegekért Alapítvány

(egészségügyi)

1032 Budapest, Föld 57.
képviselő: Petrányi Győző dr
A magyar nephrológiai ellátás segítése. ... >>

A Vesebetegek Szállításáért Alapítvány

(egészségügyi)

1032 Budapest, Föld út 57.
képviselő: Makó János dr. ... >>

ABSZOLÚT RITMUS ALAPÍTVÁNY, a szív egészségéért, az aritmia ellen

(egészségügyi,oktatási,egyéb)

1037 Budapest, Kiscelli köz 14. B.lh. 3./1.
képviselő: dr. Duray Gábor Zoltán
Az aritmia (szívritmuszavar) kutatás; a ritmuszavarok gyógyszeres és nem gyógyszeres kezeléséhez (pacemaker, cardioverter defibrillátor beültetéséhez, rádiófrekvenciás ablációhoz) kapcsolódó tudományos tevékenység, kutatás, oktatás, ismeretterjesztés és ezen feladatok támogatása. A betegellátás során szükségessé váló sebészeti, kis sebészeti és katéteres beavatkozásokhoz szükséges technikai háttér biztosítása. ... >>

Alapítvány a Komplex Egészségért

(egészségügyi)

1037 Budapest, Kolostor u. 19.
képviselő: Dr. Molnár Lászlóné önálló, Dr. Varró Gábor önálló
A psychosomatikus betegek komplex ellátását, szakszerű kezelését végző szakemberek támogatása. Ilyen betegek felkutatásának szűrésé- nek és teljeskörű ellátásának elősegítése. ... >>

Alapítvány a Rák Megelőzéséért és a Hatásos Kezeléséért

(egészségügyi)

1037 Budapest, Erdőalja u.110.
képviselő: Dr. Orosz Antal
A rákos betegségek megelőzése és gyógyítása érdekében gyógyászati kutatás és tevékenység, az ismeret terjesztés, az általános felvilágosítás segítése és végzése ... >>

Alapítvány a Szent Margit Kórház Aneszteziológiai és Intenzív Betegellátó Osztály Szakmai és Tudományos Munkájának Támogatására

(intézményi,egészségügyi)

1032 Budapest, Bécsi út 132.
képviselő: Ivanits Miklós
A Szent Margit Kórház Aneszteziológiai és Intenzív Betegellátó Osztály szakmai és tudományos munkájának támogatása a betegellátás színvonalának folyamatos emelése érdekében. ... >>

Alapítvány a Szent Margit Kórház Sebészetéért

(intézményi,egészségügyi)

1032 Budapest, Bécsi út 132.
képviselő: Dobó István dr.
A sebészeti osztály személyi és tárgyi feltételeinek javítása. ... >>

Alapítvány a Szerény Anyagi Lehetőségekkel Rendelkező Szülők Beteg Gyermekeiért

(egészségügyi,szociális)

1039 Budapest, Gyűrű utca 26. III//11.
képviselő: Schick Józsefné
Segélyalap létrehozása a szerény anyagi lehetőségekkel rendelkező szülők örökletes okból vagy szerzetten avagy baleset miatt tartósan beteg gyermekeinek segélyezésére és gyógykezeltetésére. ... >>

Alapítvány az Egészséges Gyermekgerincért

(egészségügyi)

1037 Budapest, Farkastorki köz 5.
képviselő: Bese Erika
Magyarországon minden harmadik gyermek valamilyen szintű gerinc deformitásban szenved. Az alapítvány fő célkitüzése, hogy ezen a rossz helyzetben javítson. ... >>

Állatok Otthont keresnek vad-, házi- és haszonállatok természetes életmódját támogató, közhasznú alapítvány

(természetvédelem,egészségügyi)

1035 Budapest, Raktáru.39-41.IV.ép.III.lh.f43
képviselő: Oláh Edit
A természetes életmódjukban megzavart, egészséges és beteg állatok támogatása, életkörülményeiknek, gyógyításuknak segítése és tárgyi eszközökkel, állatmenhely (otthon) fenntartása. Létrehoz egy, az állatvédelemmel kapcsolatos informatikai adatbázist és annak megszervezi minden érdeklődő hozzáférési lehetőségét országos és nemzetközi szinten. Az állatvédelemmel kapcsolatban súlyt helyez a bajbajutott emberek állatainak megsegítésére és ezen tevékenysége során igyekszik más sérült, beteg emberek foglalkoztatását elősegíteni és ennek révén ezen személyek rehabilitációját megvalósítani. ... >>

Anti Asztma Alapítvány "AAA"

(egészségügyi)

1036 Budapest, Lajos u. 51.
képviselő: Szabóné Kiss Katalin
Kiemelten az asztmás és allergiás betegségek megelőzése, a betegséggel járó tünetek enyhítése, kezelése. ... >>

ANZIANO Alapítvány

(egészségügyi)

1039 Budapest, Batthyány utca 45.
képviselő: Fodorné dr. Takács Rella
Önmaguk ellátására nem vagy csak folyamatos segítséggel képes időskorúak nyugodt, problémamentes ellátásának, ápolásának, gondozásának elősegítése. ... >>

Aranyág Mozgássérült Gyermekeket Támogató Alapítvány

(egészségügyi,szociális)

1038 Budapest, Mező u. 12.
képviselő: Donáth László
Beteg, mozgássérült gyermekek egészségi állapotának javítása, gyógyításának támogatása. ... >>

ARCUS Alapítvány

(egészségügyi)

1036 Budapest, Lajos utak 48-66.
képviselő: Prof. dr. Dzsinich Csaba
ájárulni a szív- és érrendszeri betegségek gyógyításának, kezelésének színvonalbeli emeléséhez. ... >>

Árpádházi Szent Erzsébet Oltalma Alapítvány

(egészségügyi,szociális)

1038 Budapest, Donát utca 24.
képviselő: Abendschein Gáborné
Az alapítvány célul tűzte ki elesett embertársainak, a hajléktalanok, az idősek, a betegek, a nagycsaládosok és a társadalom perifériájára szorult emberek megsegítését. ... >>

Az Életveszélyes Angio-Oedemás Betegségek Megelőzésére és Kezelésére Alapítvány

(egészségügyi)

1037 Budapest, Farkastorki lejtő 3.
képviselő: Dr. Farkas Henriette, Kun-Szabó János, Strahlné Spanner Judit
Az életveszélyes ango-oedemás beteg támogatása. ... >>

Bátor Tábor Alapítvány

(egészségügyi)

1033 Budapest, Polgár utca 8-10.
képviselő: Küllői Péter
A Bátor Tábor program szervezése, koordinálása, működtetésének elősegítése az egész ország területén. A program célja komplex terápiás rekreációs programok megvalósítása daganatos és más krónikus betegséggel élő gyermekek és családjaik részére. Az országos szintű program a gyermekek gyógyulását, társadalmi visszailleszkedését segíti, és az önmagukba vetett hitet erősíti intenzív élményterápia alkalmazásával, nyári gyermektáborok, ősszel és tavasszal hétvégi családi táborok valamint évközi programok formájában. ... >>

Béres Alapítvány a Teljes Életért Közhasznú Szervezet

(sport,egészségügyi,oktatási,kulturális)

1037 Budapest, Mikoviny u. 2-4.
képviselő: Dr. Béres Józsefné
Betegségmeglőző gyógyÍtó, tudományos, kutatási környezetvédelmi, műemlékvé- delmi, kulturális, oktatási, diák és tömegsport, öregek, hátrányos helyze- tűek, menekültek támogatása. Szakember- képzés, rendezvények támogatása. ... >>

Béres Egészség Hungarikum Alapítvány Közhasznú Szervezet

(sport,egészségügyi,oktatási,kulturális)

1037 Budapest, Mikoviny u. 2-4.
képviselő: Dr. Béres Józsefné önállóan, Dr. Kónya Csaba önállóan, Hubay Andrea elnök önállóan
A magyar lakosság egészségi színvonalának emelése, azaz az egészségmegőrzés és betegségmegelőzés érdekében tudományos, kutatási, oktatási, környezetvédelmi, kulturális, tömegsport célok megvalósítása, valamint a határon túli magyarok e célokkal öszhangban álló megsegítése, illetve e célokkal kapcsolatos információs feladatok ellátása. ... >>

Budai Kórház Dolgozóinak Szakszervezete

(intézményi,egészségügyi,érdekképviselet)

1039 Budapest, Kabar u. 13. III/18.
képviselő: Steiner Sándor
A B.I.K. kht.-nál munkaviszonyban álló szakszervezeti tagok érde- keinek képviselete. ... >>

Citrus Egyesület

(egészségügyi,oktatási,egyéb)

1031 Budapest, Gúla utca 26/b.
képviselő: Földházi Árpád
Az európai közösség népeihez való tartozás tudatos elkötelezettségű vállalása és annak teljesítésére való folyamatos törekvés az élet mindenterületén. Az egészség építésének, megőrzésének, helyreállításának segítése. A szabadidő hasznos eltöltésének elősegítése. Egészségmegőrzés, betegségmegelőzés. Tudományos tevékenység. Nevelés-oktatás, ismeretterjesztés. Környezetvédelem. Gyermek- és ifjúságvédelem. Továbbá az egyesület alapszabályában foglaltak szerint. ... >>

Csillaghegy betegeiért Alapítvány

(természetvédelem,egészségügyi,oktatási)

1038 Budapest, Vasút sor 1.
képviselő: dr. Telegdy Margit
Természetes és jogi személyek, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek bevonásával hozzájárulni a lakosság betegség megelőző, gyógyító tevékenységének anyagi alapjai megteremtéséhez. A népbetegségek kockázati tényezőinek szűrése a lakosság körében. Szűréshez szükséges tárgyi eszközök széles körű használatának elősegítése. A rizikó szűrésekre szükséges technikai feltételek javítása. Egészség megelőző programok kidolgozása és oktatása. A Budapest III. kerület Vasút sor 1. szám alatti önkormányzati tulajdonú háziorvosi rendelő ellátási színvonalának emelése, korszerűsítése az alapító okiratban megjelölt célfeladatok jobb ellátása érdekében. ... >>

Diákönkormányzatok Országos Konferenciájáért Egyesület

(egészségügyi,oktatási,kulturális)

1032 Budapest, Érc utca 1. fszt./2.
képviselő: Sági Imre
Elsődlegesen kulturális rendezvények szervezése, emellett egészségmegőrzés, betegségmegelőzés (reforméletmód népszerűsítése). Oktatási és művelődési kutatási együttműködések szervezése. Gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek ?és ifjúsági érdekképviselet, tudományos eredmények közzétételének, azok megvitatásának színteret adó tudományos konferenciák, előadások, valamint más tudományos rendezvények szervezése, lebonyolítása. Továbbképzés, szakmai ismeretterjesztés. Képességek, készségek fejlesztése (pl.tréningek keretében). Hazai és nemzetközi kapcsolatok kialakítása. Hagyományos és elektronikus kiadványok, tájékoztatók megjelentetése. ... >>

Dr. Bak Géza Közhasznú Alapítvány az Emésztőszervi Betegekért

(egészségügyi,oktatási)

1032 Budapest, Bécsi út 132
képviselő: dr. Demeter Pál
Az emésztőszervi betegek magasabb színvonalú ellátásának, a gasztroenterológiai kutatás támogatásának, szakmai továbbképzéseknek az elősegítése. ... >>

"Dr. Földes Istvánné" Nephrológiai Alapítvány

(egészségügyi,oktatási,szociális)

1037 Budapest, Jutas utca 80.
képviselő: dr. Árkossy Ottó
a Közép-magyarországi vesebetegek gyógyításának segítése, személyi és tárgyi feltételeinek javítása.
A vesebetegek betegellátásának, életminőségének javítása, a művese - kezelt betegek tájékoztatása, felvilágosítása, gondozásának elősegítése,
a vesebetegek gyógyításához modern gyógyító eszközök beszerzése, gépi berendezések bővítése, korszerűsítése,
a személyzet oktatása vesebetegek gyógyításának minőségi ellátásához
a vesegyógyászati tudományos kutatás támogatása,
a rendőrség állománya javára folyó betegellátás színvonalának emelése érdekében a műszaki - technikai ellátottság fejlesztése, a gyógyító - megelőző tevékenység javításához szükséges feltételek továbbfejlesztésének a támogatása,
népszerűsíti az egészséges életmódot és segít megelőzni és visszaszorítani a kábítószer és más egészségre ártalmas élvezeti szerek fogyasztását , esélyt teremt arra , hogy a fiatalok képessé válhassanak a drogok visszautasítására ... >>

Dr. Madár János Emlékalapítvány

(egészségügyi)

1035 Budapest, Váradi u.15. ÁNTSZ Pm.Intézete
képviselő: Dr. Homor Zsuzsanna
Pest megye közegészségügyi-járványügyi helyzetének javítása. ... >>

Egolúció Alapítvány

(természetvédelem,egészségügyi,szociális)

1038 Budapest, Rókavár u. 24.
képviselő: Dunai Örs
A lakosság egészséges életmódra nevelése, a mozgáskultúra fej- lesztése, valamint mentális zavarokban szenvedő személyek rehabili- tációs célzatú segítése speciális természeti és környezeti feltéte- lek között, kölönös tekintettel az alábbiakra: -Szenvedélybetegek, beteg emberek rehabilitációs jellegű sze- mélyiségfejlesztése és közösségi foglalkoztatása -Szervezetfejlesztés és csapatépítés -Az ezzel a témával kapcsolatos kutatások támogatása, illetve szakirodalmak beszerzése -Tudományos konferenciákon, szemináriumokon, tanulmányutakon való részvétel -Eszközök, műszerek beszerzése -Kutatási és tanulmányi ösztöndíjak nyújtása -Személyiségfejlesztő tréningek megvalósítása -Konferencia és tanulmányutak szervezése. ... >>

EGYMÁSÉRT EGY-MÁSÉRT Egészséges és Művelt Emberekért Kiemelkedően Közhasznú Alapítvány

(egészségügyi,oktatási)

1039 Budapest, Madzsar József u. 41. III. 11.
képviselő: Földesi-Szabó László
Az alapítvány célja az egészségügyi és oktatási intézmények támogatása, pénzbeli és dologi adományok beszerzése, gyűjtése, raktározása és eljuttatása a rászorulókhoz. Az Alapítvány célja közhasznú tevékenység - a társadalom és az egyén közös érdekeinek kielégítésére irányuló tevékenységek. ... >>

"EKOTIK" Közhasznú Alapítvány

(egészségügyi,oktatási)

1031 Budapest, Nánási út 38. fszt./1.
képviselő: Ranka-Csehek Katalin
A fogyasztók felvilágosításán és választásaik tudatosításán keresztüli küzdelem az árutermelésben és a javak forgalmazásában dolgozó alkalmazottak emberi jogainak védelme érdekében; Az alapítvány elsődleges tevékenységéhez kapcsolódóan a munka világa területén egészségvédelmi és betegségmegelőző tevékenységet is kifejt, melynek keretében felméréseket és elemzéseket készít, illetve készíttet. Az alapítvány egyéb közhasznú tevékenységéhez kapcsolódóan tudományos rendezvényeket, előadásokat, tanfolyamokat szervez és támogat, illetve tudományos szakemberek, kutatók munkáját támogatja, részükre ösztöndíjakat adományoz, a témában kutatásokat kezdeményez és támogat. Az alapítvány elsődleges tevékenységéhez áttételesen kapcsolódó környezetvédelmi tevékenységet is kifejt, melynek keretében felméréseket és elemzéseket készít, illetve készíttet. Az alapítvány fogyasztóvédelmi tevékenységet is kifejt, melynek keretében felméréseket és elemzéseket készít, illetve készíttet. ... >>

Élet Erő Alapítvány

(egészségügyi)

1031 Budapest, Ányos utca 4. 3./9.
képviselő: Gömöriné Körössy Ildikó Anna (együttes), Vadnainé Radich Gabriella (együttes)
az alapító azzal a közérdekű céllal hozza létre az alapítványt, hogy a társadalom széles körében az egészség megőrzéséhez és betegség megelőzéséhez javasolt életmód ismereteit terjessze. Az alapítvány fő célja az emberek életminőségének, egészségének javítása és megőrzése. Egészségmegőrzést, betegségmegelőzést, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenységet végző intézmények támogatása. Öko hálózatok és öko falvak kialakításának, biokertészetek és biopiacok működésének támogatása. A Magyar történelem és kultúra ismereteinek terjesztése, előadások és országjáró túrák szervezése. ... >>

Életesély Alapítvány

(egészségügyi)

1031 Budapest, Nánási út 3.
képviselő: Baranyai Krisztina
A rákbetegek gyógyításához való anyagi hozzájárulás előteremtése, hipertermiás gépek vásárlásához való anyagi támogatás gyűjtésének megszervezése, lebonyolítása a rászoruló rákbetegek életkörülményeinek javítása és a kezelés végzéséhez szükséges egészségügyi intézmény létrehozása. A szív- és érrendszeri betegségek gyógyításához szükséges gépek és berendezések vásárlásához való anyagi támogatás megszervezése, lebonyolítása, valamint a kezelés végzéséhez tudományos tevékenységek támogatása. ... >>

Emberekért Alapítvány

(intézményi,sport,egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális)

1037 Budapest, Erdőalja út 54.
képviselő: Dr. Gruber Tibor
A fiatal és felnőtt állampolgárok egészséges életre való nevelése, egészségének megőrzése, szellemi és erkölcsi fejlődésének elősegítése, egyéni és társadalmi szinten jelentkező szociális és egészségügyi problémák feltárása, megoldása, ennek kapcsán az egyén ismereteinek bővítése, azok elmélyítését szolgáló törekvések segítése, melynek során céljának megvalósítása érdekében az alapítvány szükség szerint együttműködik társadalmi és egyházi szervezetekkel.
A kultúra széleskörű terjesztése, kulturális programok, sport- és szabadidős tevékenységek, rendezvények szervezése; Gyermek- és ifjúságvédelmi programok szervezése, gyermekek és fiatalok iskolán kívüli nevelésének, művelődésének szervezése, támogatása, gyermekek létbiztonságának megteremtése, egészséges fejlődésének elősegítése. Az alapítvány rendeltetésével és céljaival összefüggő előadások, programok szervezésévhez, tartásához, kiadványok, információ-hordozók előállításához, forgalmazásához, oktatók szakmai munkája színvonalának emeléséhez, a szükséges technikai eszközök megteremtéséhez, bővítéséhez, a társadalom perifériáján elhelyezkedő, hátrányos helyzetű, mentálisan sérült fiatal és felnőtt állampolgárok deviáns magatartási jegyeinek és asszimilációs problémáinak leküzdéséhez azok megoldásához, valamint a társadalom különböző rétegei helyzetének javítása érdekében végzett emberbaráti, karitatív tevékenység megvalósításához történő segítségnyújtás, ennek érdekében - lehetőség szerint - új munkahelyek létesítése, ill. már meglévők fenntartása, fejlesztése, a hátrányos helyzetű rétegek foglalkoztatásának elősegítése.
Az alapítvány támogatja a céljaival összhangban működő szervezetek, illetve magánszemélyek ilyen, vagy hasonló jellegű tevékenységét. ... >>

ÉMI Értünk és Mindenkiért Alapítvány

(egészségügyi,oktatási,kulturális,érdekképviselet)

1037 Budapest, Jutas köz 17.
képviselő: Szegner László, Szénási János
Anyagi lehetőséget és hátteret biztosítani a fiatalokkal való foglalkozás személyi és tárgyi feltételeinek javításához (ismeretterjesztő, továbbképző tanfolyamok szervezése, megfelelő helyszínek és előadók biztosítása stb.); zenei és más kulturális események megrendezéséhez, a személyi és tárgyi feltételek megteremtéséhez; olyan táborok szervezéséhez, melyek keretében a fiatalok fejleszthetik magyarságtudatukat és nemzeti örökségünkre vonatkozó ismeretüket; kapcsolatteremtéshez más helység- és országbeli vallási és kulturális csoportokkal (baráti és cseretalálkozók szervezése); rászoruló fiatalok alkalmankénti vagy rendszeres szociális segítéséhez (ideértve a tehetséges fiatalok tanulmányainak támogatását); rászoruló idősek, betegek és nagycsaládosok alkalmankénti segítéséhez, pénzbeli vagy tárgyiasult juttatással való támogatásához; rendezvények, ifjúsági versenyek támogatásához; Óbuda kulturális örökségét képező, kápolnák műemléki felújításához, fenntartásához és megóvásához; az alapítványi célok megvalósításához szükséges nyomtatványok és egyéb kiadványok beszerzéséhez, esetleges elkészítéséhez és kiadásához; nélkülözhetetlen élelmiszerek, háztartási, ruházati és egyéb árucikkek olcsó beszerzését elősegítő akciók szervezéséhez; életviteli és érdekvédelmi tanácsadáshoz; alapítványi célok megvalósulást elősegítő tevékenység támogatása (más közhasznú szervezetek programjainak támogatása, ha az elősegíti az alapítványi célok megvalósítását). ... >>

Eszter-lánc a Gyermekek Európai Színvonalú Gyógyításáért Alapítvány

(intézményi,egészségügyi,oktatási)

1036 Budapest, Bécsi út 57-59. I. 7.
képviselő: Vasné Tolmár Gabriella Katalin
Európai Színvonalon működtetett teljeskörű csecsemő- és gyer- mekellátás, amely az alábbiakat foglalja magában: - csecsemő és gyermek fekvő- és járóbeteg ellátás - csecsemő és gyermek egészséges ellátás - egészséges és beteg újszülött ellátás - bölcsödei ellátás beteg gyermekek részére -óvodai ellátás beteg gyermekek részére ... >>

Etka-Jóga Rekreációs Egyesület (röviden: EJRE)

(egészségügyi)

1033 Budapest, Szérűskert utca 25. 3./12.
képviselő: Fehér-Kenderesi Noémi, Kertész Anna, Nagy Krisztina
az ember és környezet harmóniájának kialakítása az Etka jóga módszer bemutatásával és népszerűsítésével. ... >>

Faterpolo Ifjúsági Egészségmegőrző Vízilabda Sportegyesület

(sport,egészségügyi,oktatási)

1037 Budapest, Viharhegyi dűlő 16498 hrsz.
képviselő: Dr. Kardkovács Kolos
Az egyesület tagjai felismerve az úszás és a vízilabda sport egészségmegőrző, betegségmegelőző, gyógyító, valamint egészségügyi rehabilitációs hatását, továbbá a nevelésben, oktatásban, képességfejlesztésben, a gyermek- és ifjúságvédelemben betöltött személyiségfejlesztő szerepét, a tömegsport közösségteremtő és megtartó erejét is figyelembe véve, e célok megvalósítása érdekében sportegyesületet hoznak létre. ... >>

Fehér Ló Alapítvány

(egészségügyi)

1039 Budapest, Lukács György u. 12.
képviselő: Steiner Henriette
Terápiás, rehabilitációs céllal gyermekek és felnőttek speciális lovaglaltatásának a támogatása. ... >>

Gézengúz Alapítvány a Születési Károsultakért

(egészségügyi,oktatási,szociális)

1038 Budapest, Észak 12.
képviselő: Dr. Bartha Elektra, Pizágné Fehér Anikó
Mozgássérült csecsemők és kisgyermekek komplex rehabilitációs kezelésének segítése. A bíróság elrendeli az alapítvány céljának pontosítását az alábbiak szerint:
A mozgássérült csecsemők, kisgyermekek komplex rehabilitációs kezelése, prevenciója, fejlesztése, uszodai foglalkozások, játékos tornagyakorlatok és egyéb technikák segítségével a szülők aktív közreműködését is felhasználva. Az alapítvány külön súlyt helyez a születési sérülés következtében kialakult központi és perifériás idegrendszeri károsodottakra, azok számára nyújtott pedagógiai szakszolgálati feladatok ellátása, úgy mint: gyógypedagógiai tanácsadás korai fejlesztés és gondozás; fejlesztő felkészítés, logopédiai terápia, nevelési tanácsadás, beszéd-mozgás-értelmi képességeket vizsgáló szakértői feladatok elvégzése. Kisgyermekeknek és szüleiknek egyéni- pár- és családterápiában való részvétel biztosítása. Biztosítja a céljával kapcsolatos felnőttképzések, konzultációk hátterét. Támogatja a rehabilitációs munka során felhasználható készségfejlesztő játékok és eszközök kifejlesztését. ... >>

Gördülő Tánccsoport Alapítvány

(sport,egészségügyi,szociális,kulturális)

1032 Budapest, San Marco u. 76.
képviselő: Dr.Hegedűs Lajos
A mozgáskorlátozott emberek rehabilitációjának elősegítése, esélyegyenlőségük támogatása, elsősorban a Gördülő Tánccsoport kulturális műsora bemutatásának támogatásával, a próbákkal, fellépésekkel felmerülő kiadások fedezésével, műsora továbbfejlesztésével, segíti a kerekesszékes tánc művészi produkcióvá válását, a mozgáskorlátozottak életkörülményeinek javítását a produkciójuk jövedelemszerző tevékenységgé válásával, a szabadidős, kulturális és sporttevékenységük elősegítésével. ... >>

Gyermek-Allergológiai Oktatási, Módszertani és Referencia Központ Alapítvány

(egészségügyi,oktatási)

1037 Budapest, Bikor utca 17-21. II.
képviselő: Kósa Lajos Dr., Zsigmond Györgyi Dr.
A gyermek-allergológia területén a szakemberképzés, a szaktudomány fejlődésének elősegítése, a betegek támogatása, gyógyításuk elősegítése. ... >>

Gyermekeink Egészséges Felnőtt Koráért Alapítvány

(egészségügyi)

1039 Budapest, Hunyadi u. 4.
képviselő: Rácz Sándor kuratóriumi elnök
Táplálkozási gondokkal küszködőknek tanácsadás. ... >>

Gyermekeinkért 91 Alapítvány

(egészségügyi,oktatási,szociális)

1037 Budapest, Bokor utca 2-4.
képviselő: Béres Katalin, Golarits Éva, Hörömpő Krisztina
A SOTE II. sz. Gyermekgyógyászati Klinika és más gyermekintézmények támogatása. Szociálisan és más módon hátrányos helyzetű beteg gyermekek anyagi megsegítése, gyógyítási-, oktatási-, kutatási tevékenységek támogatása, az ehhez szükséges személyi, tárgyi feltételek javítása, gyógyszerek, gyógyító, oktatási, informatikai eszközök beszerzésének támogatása. ... >>

Gyermekek Egészségnevelő Prevenciós Alapítványa

(egészségügyi,szociális)

1037 Budapest, Domoszló útja 43.
képviselő: Dr.Zajkás Gábor, Fadgyas Gábor
A fiatalok, beleértve a határainkon túl élő fiatalság, egészségügyi, higiénés ismereteinek kiszélesítése, elmélyítése, az egészségmegőrző, betegségmegelőző ismeretterjesztés módszereinek kialakítása; az egészséges életmód elsajátításának elősegítése, ismeretterjesztés a dohányzás, az alkohol -és a drogfogyasztás káros határainak megismertetésére, az egészség megőrzés komplex kultúrájának alkalmazására. ... >>

Gyermekidegsebészetért Alapítvány

(egészségügyi)

1034 Budapest, Bécsi út 163. IV./15.
képviselő: Dr. Együd László
A magyarországi gyermekidegsebsézeti betegek gyógyítása, személyi és tárgyi feltételeinek javítása. ... >>

GYÓGYÍR / Ha gond van a gyermekkel Alapítvány

(egészségügyi)

1033 Budapest, Polgár u. 8-10.
képviselő: Gaston Vadász
A sérült, fogyatékos és tartósan beteg gyermekek és szüleik átfogó, integrált informálása, hazai és nemzetközi tapasztalatok felhasználásával, érdekképviseletük érvényre juttatásában való részvállalás, illetve annak támogatása, esélyegyenlőség elősegítése. ... >>

HELP Ifjúságvédelmi és Bűnmegelőzési Alapítvány

(egészségügyi,szociális,érdekképviselet)

1035 Budapest, Kiskorona u.14.
képviselő: Dr. Szeles Géza
Gyermek és fiatalkorúak védelme, érdekvédelme, a társadalom perifériájára szorult, illetve szenvedélybeteg fiatalok segítése, továbbá a bűnmegelőzés és a Humanitás Ifjúságvédelmi Egyesület támogatása. ... >>

Hepatológiai Alapítvány Májbetegeinkért III. Belosztály, Szent László Kórház

(intézményi,egészségügyi)

1035 Budapest, Váradi utca 14. 2./8.
képviselő: dr. Balázs Sándor, dr. Benkő Zsuzsanna, dr. Schuller János, dr. Szunyogh Ildikó
A Szent László Kórház III. Belosztályán vizsgált, kezelt és gondozásba vett májbetegek magas színvonalú, korszerű ellátásának elősegítése,az ellátás körülményeinek javítása. ... >>

Híd Önmagunkhoz Alapítvány

(egészségügyi,oktatási)

1037 Budapest, Máramaros út 4/B.
képviselő: Gaál Miklós
Mentálhigiénés módszerek tanulmányozása, megismertetése, terjesztése és népszerűsítése, az Osho (1931-1990) keleti egzisztencialista filozófus által kifejlesztett és rendszerezett, a keleti meditációt a nyugati pszichoterápiával ötvöző stresszoldó és tudatosságfejlesztő módszerek és technikák terjesztése és oktatása, az Osho-féle meditációs rendszerrel kapcsolatos tudományos, ismeretterjesztő és oktató tevékenység anyagi feltételeinek biztosítása, az Osho-féle mentálhigiénés módszerek és technikák tanulmányozása és oktatása céljára szolgáló információs, oktatási és tudományos ismeretterjesztő központ létrehozása Magyarországon. ... >>

Homeopátiás Gyógyművészeti Társaság Egyesület

(egészségügyi,kulturális)

1037 Budapest, Kiscelli köz 22. III./2.
képviselő: Berezvai Mátyásné alelnök, Bóna László elnök, Tímár Krisztina alelnök
elősegíteni az emberek egészségének megőrzését, támogatni a megbetegedettek gyógyulását a homeopatia alternatív eszközeivel. ... >>
1. oldal 2. oldal 3. oldal