Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Budaörs természetvédelem civil szervezetek


Találatok száma: 11
1. oldal

Állat-és Természetvédők Budaörsi Egyesülete

(természetvédelem,környezetvédelmi)

2040 Budaörs, Lévai u. 34.sz.
képviselő: Pénzesné Végvári Ágnes elnök ... >>

Budaörs Óvárosért Egyesület

(természetvédelem,kulturális,környezetvédelmi)

2040 Budaörs, Pozsonyi u. 4.
képviselő: Molnár Józsefné
Az egyesület fórumot teremt a budaörsi lakossági kezdeményezéseknek, véleményeknek, képviseli az érdekeit és segítséget nyújt az érdekérvényesítéshez a budaörsi épített és természeti környezet védelme, a helyi építészeti, műemléki jellegű, kulturális és művészeti értékek feltárása, megőrzése és védelme érdekében. ... >>

Budaörsi Mária-lányok Egyesület

(sport,természetvédelem,szociális,kulturális)

2040 Budaörs, Szakály Mátyás u. 25.
képviselő: Joósz Katalin
A keresztény ifjúság hitéletének felkarolása és támogatása. Hasonló külföldi és belföldi szervezetekkel való szoros együttműködés. Hátrányos helyzetű fiatalok és családok támogatása. Hazai-, és külföldi zarándokutak, kirándulások, valamint ifjúsági táborok, támogatása, szervezése és lebonyolítása. Természet-, és környezetvédelmi programok szervezése. Kulturális, társadalmi és közösségi programok támogatása, szervezése és lebonyolítása. Sporttevékenységek, edzések szervezése, lebonyolítása, sportversenyek rendezése. Szabadidő programok támogatása, szervezése lebonyolítása. A fiatalok sporthoz való hozzáállásának megváltoztatása, a sport iránti elkötelezettség erősítése, a sportolási szándék támogatása. Az ifjúság körében a keresztény értékek terjesztése és népszerűsítése. A Budaörsi Római Katolikus Egyházközség, illetve más egyházközségek fiataljai részére programok, táborok, kirándulások, zarándokutak, kulturális, társadalmi és sport programok támogatása, szervezése és lebonyolítása. Német nemzetiségi hagyományok, identitás, nyelv és kultúra megőrzése, fejlesztése,ápolása. A fenti említett tevékenységi körökhöz szükséges tárgyi, anyagi és egyéb keretfeltételek megteremtése. ... >>

Csiki Kopárok Hagyományőrző, Kulturális és Turisztikai Egyesület

(természetvédelem,kulturális)

2040 Budaörs, Arany J. u 13/1.
képviselő: dr. Beéry Erzsébet Kornélia
A magyar hagyományok, a szerves népi műveltség ápolása és éltetése, a nemzeti történelmi ismeretek mélyítése és terjesztése a tagság és a tágabb közösség körében. Feladatának tartja a tárgyi tudás széleskörű terjesztése mellett kulturális rendezvények szervezésén keresztül a turisztikai, természetvédelmi események szervezését, patronálását, valamint együttműködési szándékkal lép fel minden hasonló jellegű szervezet felé. ... >>

Csillagfürt Virágai Egyesület

(intézményi,sport,természetvédelem,oktatási,szociális,kulturális,egyéb)

2040 Budaörs, Ifjúság u. 8.
képviselő: Kaczor Hedvig elnök, Tóth Angéla elnökhelyettes
a hátrányos helyzetű családok gyermekeinek támogatása, kulturális, természetvédelmi és sportprogramok szervezése, rendezése, hagyományok ápolása, továbbképzések, rendezvények, testvér óvodai kapcsolatok közös szakmai napok rendezése ... >>

Gyógyító Természet Alapítvány

(természetvédelem)

2040 Budaörs, Szellő u. 8.
képviselő: Czingely Viktória
A természetgyógyászati reflexiológiai gyógymódok hazai elterjesztése, tanácsadók bevezetése. ... >>

Jászboldogházáról elszármazottak Baráti Társaságának Egyesülete

(természetvédelem,kulturális)

2040 Budaörs, Cserebogár u. 1.
képviselő: Besenyi Vendel alelnök, Kövér Gyula alelnök, Veliczky Józsefné elnök
Jászboldogházáról elszármazottak összefogása, hagyományainak ápolása, kulturális, természeti és települési értékek megőrzése, gazdagítása, a község anyagi, erkölcsi, szellemi segítése ... >>

Kamaraerdőért Érdekvédelmi Egyesület

(természetvédelem,érdekképviselet,környezetvédelmi)

2040 Budaörs, Kolozsvári u. 72.
képviselő: Marton Áron ( elnök ) - önállóan -
Kamaraerdő természeti és épített környezetének megóvása, a lakóközösség érdekeinek védelme. ... >>

Zendo Budaörs Egyesület

(sport,természetvédelem,kulturális)

2040 Budaörs, Patkó u. 9. 6/57.
képviselő: Ferenczy Tamás elnök
Az egyesület - melynek tevékenysége nem nyereségszerzésre irányul - célja a tradicionális japán és egyéb küzdősportok művelése, hagyományok ápolása, a keleti küzdősportok által megismerhető mozgáskultúra megismerése, népszerűsítése. Az egyesület célja, hogy ápolja a japán-magyar kulturális kapcsolatokat, továbbá, az önismeret csoportos, közös fejlesztése, természetjárás, természetkutatás. Az egyesület célul tűzte kis a testi és szellemi erő közös fejlesztését, valamint a céljaival összefüggően táborok, rendezvények szervezését. Az egyesület céljai megvalósítása érdekében együttműködik más, ilyen célú társadalmi szervezetekkel, kiemelkedően a Zendo Barátok Köre Egyesülettel. ... >>

Zöld Gömb Alapítvány

(természetvédelem)

2040 Budaörs, Törökugrató u.11.sz.
képviselő: Dr.Marczel Ágnes
Egészséges életmód népszerűsítése, az ember és a természet kapcsolatának megismerése. ... >>

Zöld-sziget Állatvédő Baráti Kör

(természetvédelem,környezetvédelmi)

2040 Budaörs, Dózsa Gy. u. 26/1.
képviselő: Rabby József ( elnök )
Tagjai úgy, mint állattartók, úgy mint állatvédők, a természeti értékek és területek, valamint az ember és környezete védelmével összhangban szervezetten végezzék tevékenységüket az állatok tartása és védelme érdekében. Az egyesület a fenti célok érdekében különösen a következő feladatokat látja el: anyagi eszközeivel, ismeretterjesztéssel segíti elő, hogy tagjai a jó gazda gondosságával tartsák állataikat. Állatpanziót, vagy állatmenhelyet létesít, vagy azok működését támogatja. Környezetvédelmi érdekeket képvisel, részt vesz a környezet védelmével összefüggő állami és önkormányzati feladatok ellátásában. Fellép a természeti területek és értékek jogellenes károsítása, veszélyeztetése esetén a természet védelme érdekében. Közreműködik a veszélyhelyzetek és károsodások megelőzésében, a károk enyhítésében, következményeik megszüntetésében, a károsodás előtti állapot helyreállításában. ... >>
1. oldal